Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kodutöö liiklusjärelvalves (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milline isik ei tohi juhtida mootorsõidukit ?
 • Mis dokumendi ametnik koostab ?
 • Mis dokumendi ametnik koostab ?
 • Millal ei ole vaja liiklusõnnetusest politseile teatada ?
 • Kes võib teostada liiklusjärelevalvet ?
 • Mis on liiklusjärelvalve eesmärk ?
 • Kes on liiklusjärelvalve teostaja ?
 • Millised kohustused ja õigused on liiklusjärelvalve teostajal ?
 • Mis on liiklusjärelvalve teostamise vahendid ?
 • Millal võime sõiduki kontrollimiseks peatada ?
 • Millistele nõuetele peab vastama liikluse reguleerija ?
 • Millised on liiklusreguleerija märguanded ?
 • Millised on juhi ja sõitja kohustused sõiduki peatamisel kontrollija poolt ?
 • Millal võime peatada sisselülitatud erisignaalseadmega alarmsõiduki ?
 • Mis on radarmõõtur ?
 • Mis on lidarmõõtur ?
 • Mis on doppleri helisignaal ?
 • Kus ja milliste tingimuste esinemisel ei ole lubatud sõidukiirust mõõta ?
 • Mida tuleb kontrollida kiirusmõõturi juures enne kiiruse mõõtmist ?
 • Milline on juhtimist keelav joobeseisund, alkoholi piirmäära ületav seisund ?
 • Keda võib allutada joobeseisundi kontrollimise või tuvastamise protseduurile ?
 • Mida kontrollitakse indikaatorvahendiga ?
 • Mida me mõistame ,,tehniliselt korras" sõiduki all ?
 • Mida me mõistame ,,esitada korduvülevaatusele" sõiduki all ?
 • Mida me mõistame ,,omal jõul sõitmiseks kõlbmatu" sõiduki all ?
 • Millised nõuded on esitatud sõiduki kütusepaagile ja kütuse kogusele ?
 • Milline varustus peab olema füüsilise ­ ja juriidilise isiku sõidukis ?
 • Millised nõuded on esitatud tulekustutile, käsiapteegile, tõkiskingadel ?
 • Millistele nõuetele peab vastama Politsei- ja Piirivalveameti sõidukijuht ?
 • Mis otstarbel võib erimärgistusega vedelkütust kasutada ja kes teostab järelvalvet ?
 
Säutsu twitteris
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja piirivalvekolledž
........
LIIKLUSJÄRELVALVE PÕHIALUSED
Kodutöö
Juhendaja : Kalmer Krimses
Germo Kukk
Paikuse 2013
 • Loetle mootorsõiduki juhtimisõigust tõendavad dokumendid .
  Mootorsõiduki juhtimisõigust tõendavateks dokumentideks on kehtiv esmane juhiluba , juhiluba, ajutine juhiluba, Liiklusseaduse §-s 95 nimetatud piiratud juhtimisõigusega juhiluba, väilisriigi pädeva asutuse väljastatud rahvusvaheline juhiluba koos siseriikliku juhiloaga või seadusega ettenähtud juhtudel juhiluba asendav dokument. Isikul võib olla ainult üks kehtiv juhtimisõigust tõendav dokument.
  (LS§ 96 lg 1)
 • Millised dokumendid peavad mootorsõidukijuhil kaasas olema juhtimisel.
  1) Juhil peavad mootorsõiduki juhtimisel olema kaasas juhiluba või muu juhtimisõigust tõendav dokument, mootorsõiduki registreerimistunnistus ja selle haagise registreerimistunnistus või haagise registreerimistunnistuse koopia, mille on tõendanud selle väljastanud asutus, ja muud dokumendid, mida nõuab seadus.
  2) Kui juhil on kaasas isikut tõendav dokument, ei ole Eesti piires Eestis väljastatud juhiloa kaasaskandmine kohustuslik.
  3) Kui juhil on kaasas isikut tõendav dokument, ei ole Eestis registreeritud mootorsõiduki registreerimistunnistuse ja selle haagise registreerimistunnistuse kaasaskandmine kohustuslik, kui juht on kantud liiklusregistrisse omanikuna, vastutava kasutajana, kasutajana või kui omanik, vastutav kasutaja või kasutaja viibib sõidukis.
  (LS § 88 lg 1, lg 2, lg 3)
 • Mida tähendavad järgmised mootorsõiduki kategooriad vastavalt juhtimisõigusele, selgita (AM, A, A1, B, BE, C, CE, D; T).
  AM – mopeed (võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus.)
  A – mootorrattad
  A1 – mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125cm3 ning võimsus ei ületa 11kW või mille võimsuse ja massi suhe ei ületa 0,1 kW kilogrammi kohta
  B – Sõiduauto registrimassiga kuni 3500 kg, kerghaagisega kuni 750 kg, 1+8 istekohta.
  BE – B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis , kui haagise registrimass ületab auto tühimassi või autorongi registrimass ületab 3500 kg.
  C – Piiramatu registrimassiga veoauto .
  CE – Veoauto + järelhaagis ( autorong ).
  D – kategooria juhtimisõigus annab võimaluse juhtida bussi - sõidukit, milles on lisaks juhile enam kui 8 istekohta.
  T – traktorid,  liikurmasinad ja masinrongid
  (LS § 93 lg 2, lg 3)
 • Selgita järgmiste sõiduki kategooriate sisu (M, N, L, O).
  M – vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mida kasutatakse reisijate veoks
  (sõiduauto ja buss ). Nt autoelamu, kiirabiauto
  N – vähemalt neljarattaline mootorsõiduk, mida kasutatakse veoste veoks
  (veoauto).
  L – mootorsõidukid, millel on vähem kui neli ratast (mopeedid ja mootorrattad).
  O – Haagised , nt haagissuvila
  (Määrus „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” Lisa 5)
 • Millised piirangud on kehtestatud piiratud juhtimisõigusega B kat. juhile ja juhendajale?
  1) Piiratud juhtimisõiguse võib B-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 16- ja 17- aastasele isikule. Piiratud juhtimisõigusega isik võib autot juhtida tingimusel, et tema kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.
  2) Piiratud juhtimisõiguse võib T-kategooria mootorsõiduki juhtimiseks anda 15-aastasele isikule, kui sõiduki täismass üksi või koos haagisega ei ületa 8000 kilogrammi. Piiratud juhtimisõigusega isik võib T-kategooria mootorsõidukit juhtida tingimusel, et ta ei vea veost teedel ja juhtimine toimub seadusliku esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isiku järelevalve all, kellel peab olema T-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis.
  3) Autol, mida juhib piiratud juhtimisõigusega juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.
  (LS § 95 lg 2, lg 3, lg 4)
 • Milline isik ei tohi juhtida mootorsõidukit? Mootorsõiduki juhtimise keeld.
  Mootorsõidukit ei tohi juhtida isik:
   * kellel ei ole vastava kategooria või alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust;
   * kes ei täida juhile ja mootorsõidukile kehtestatud ja juhiloale märgitud nõudeid või
   * kes on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt vastavalt liikluseaduse §-le 91.
  * Mootorsõiduki omanik, valdaja või juht ei tohi lubada mootorsõidukit juhtima isikut või anda juhtimist üle isikule, kellel puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus või kes on joobeseisundis, alkoholi piirmäära ületavas seisundis või liiklusohtlikus terviseseisundis .
  (LS § 90 lg 1 lg 2)
 • Loetle põhjused, millal võib liiklusjärelvalve teostaja kõrvaldada juhi sõiduki juhtimiselt? Mis dokumendi ametnik koostab?
  Juht kõrvaldatakse sõiduki juhtimiselt, kui:
   1) on alust arvata, et ta on tarvitanud narkootilisi või psühhotroopseid aineid või muu sarnase toimega aineid;
   2) on alust arvata, et ta veres või väljahingatavas õhus on alkoholi üle lubatud piirmäära või et ta on joobeseisundis;
   3) tal puudub vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus;
   4) tal puudub vastava sõiduki kasutamise õigus;
   5) mootorsõiduki rikke, heitmete saasteainesisalduse, mürataseme või muu puuduse tõttu on sellega sõidu jätkamine keelatud;
   6) tema juhtimisõigust tõendav dokument saadetakse ekspertiisi seoses võltsimise tunnuste ilmnemisega;
   7) on alust arvata, et ta terviseseisund ei vasta kehtestatud nõuetele;
   8) sõidumeerikuga mootorsõiduki juht ei ole täitnud liiklusseaduse §-s 130 sätestatud puhkeaja nõudeid;
   9) kõrge ohuastmega ohtliku veose veo nõuete rikkumiste korral.
  Ametnik koostab juhtimiselt kõrvaldamise otsuse, millele märgitakse otsuse tegemise aeg ja koht, otsuse teinud ametiisiku asutuse nimetus ja aadress, otsuse teinud ametiisiku ametikoht , ees ja perekonnanimi , sõidukijuhi ees ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sõidukijuhi elukoht, sõiduki tüüp, mark ja registeerimismärk, juhtimiselt kõrvaldamise alus ning juhtimiselt kõrvaldamise alguse aeg ja lõppemise tingimus, otsuse koostaja allkiri  
  (LS § 91 lg 2)
 • Loetle põhjused, millal võime sõiduki teisaldada valvega hoiukohta. Kellel on sõiduki teisaldamise õigus? Mis dokumendi ametnik koostab?
  Sõiduk, mille juht on kõrvaldatud selle juhtimiselt, teisaldatakse valvega hoiukohta või politseiasutusse, kui kohapeal puudub võimalus sõiduki üleandmiseks omanikule või valdajale.
  Sõiduki võib teisaldada valvega hoiukohta ka siis, kui sõiduk on pargitud:
   1) nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
   2) nii, et see kahjustab teed või haljasala ;
   3) selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
   4) puudega inimese sõiduki parkimiskohale liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardita;
   5) kõnniteel, ohutussaarel või eraldusribal, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga tähistatud parkimiskohtades;
   6) õue ja teega külgneva ala sissesõidul, samuti garaaži kasutamist takistav sõiduk garaaži sissesõidul;
   7) teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale õigusvastaselt;
   8) ühissõidukirajale.
  (LS § 92 lg 1, lg 2)
  Sõiduki teisaldamise õigus on politseiasutusel ja kohalikulomavalitsusel
  (LS § 92 lg 5)
  Sõiduki teisaldamise ja valvega hoiukohta paigutamise kohta koostatakse akt, mis peab sisaldama: * valvega hoiukohta paigutatava sõiduki tüüp, mark, riiklik registreerimismärk ja eritunnus, sõidukil esinevate nähtavate puuduste ja vigastuste loetelu
  * teisaldamisotsuse teinud ja teisaldamist korraldanud ametiisiku ametikoht, ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  * sõiduki valvega hoiukohta paigutanud isiku nimi, aadress ja telefoninumber ning paigutamist teostanud isiku ees- ja perekonnanimi
  * hoiukoha aadress, kuhu sõiduk paigutati
  * akti koostamise kuupäev ja kellaaeg
  * hoiukohas sõiduki vastuvõtnud isiku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, sõidukil esinevate nähtavate puuduste ja vigastuste loetelu
  * sõiduki hoiukohta vastuvõtnud isiku allkiri.
  (LS § 92 lg 7)
 • Mootorsõidukijuhi tervisekontrolli perioodilisus ja teostaja, sõltuvalt mootorsõiduki kategooriatest.
  Mootorsõidukijuht läbib tervisekontrolli iga kümne aasta järel juhiloa vahetamisel või järgmise tervisekontrolli tähtpäeva saabumisel. Juhul kui järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev saabub kuni kuus kuud enne juhiloa kehtivuse lõppemise tähtpäeva, siis tuleb tervisekontroll läbida hiljemalt juhiloa kehtivuse lõppemise tähtpäeva saabumisel.
  (LS § 101 lg 3)
  Tervisekontrolli läbivad iga 5 aasta järel:
  1) üle 65-aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht;
  2) üle 50-aastane C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juht ning mootorsõidukijuhtide õpetaja.
  (LS § 101 lg 4)
  Tervisekontolli teostamine :
  1) Tervisekontrolli A-, B-, BE-, C- ja CE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki puhul, ja T-kategooria traktori ning liikurmasina juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele teostab perearst.
  2) Tervisekontrolli D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtidele ja juhtimisõiguse taotlejatele ning mootorsõidukijuhtide õpetajatele teostab tegevusloa alusel tegutseva tervishoiuteenuse osutaja juurde moodustatud liiklusmeditsiini komisjon .
  (LS § 102 lg 1, lg 2)
 • Mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamine (mõiste, põhjus).
  MÕISTE: Mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamine on isikul mootorsõiduki juhtimise ajutine keelamine , mootorsõiduki juhtimisõiguse peatab Maanteeamet .
  PÕHJUSED:
  * Juhiloa kehtivusaeg on lõppenud;
  * Saabub mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev.
   * Mootorsõiduki juhtimisõigus peatatakse, kui mootorsõidukijuhi terviseseisund ei vasta liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud tervisenõuetele.
  (LS § 124 lg 1, lg 3, lg 4)
 • Mootorsõiduki juhtimisõiguse peatumine (mõiste, põhjus).
  Mootorsõiduki juhtimisõiguse peatumine on isikul mootorsõiduki juhtimise ajutine keelamine.
  Mootorsõiduki juhtimisõigus peatub, kui:
  1) juhiloa kehtivusaeg on lõppenud;
  2) saabub mootorsõidukijuhi järgmise tervisekontrolli läbimise tähtpäev.
  (LS § 124 lg 1, lg 3)
 • Mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmine (põhjus).
  Juhtimisõiguse äravõtmine on Liiklusseaduse või selle alusel antud õigusakti nõuete rikkumisega seotud süüteo eest kohtu poolt mõistetud või kohtuvälise menetleja poolt määratud põhi- või lisakaristus, mille sisuks on keeld juhtida sõidukit
  Juhtimisõiguse äravõtmiseks loetakse ka Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni kohtuvälise menetleja või kohtu poolt Eestis elavale isikule määratud karistust, mille sisuks on keeld juhtida sõidukit. Jõustunud otsuse täitmise alguseks Eestis loetakse jõustunud otsuse liiklusregistrisse kandmist.
  (LS §125 lg 1 lg 2)
 • Mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamine. Millised võimalused on juhil mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamiseks?
  * Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud vähemalt kuueks kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt liiklusteooriaeksami.
  * Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud 12 kuuks või kauemaks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt nõutava liiklusteooria - ja sõidueksami.
  * Kui isikul on mootorsõiduki juhtimisõigus peatatud terviseseisundi halvenemise tõttu liiklusmeditsiini komisjoni otsuse alusel, muutub tema tervisetõend kehtetuks ning isik saab juhtimisõiguse taastada juhul, kui liiklusmeditsiini komisjoni otsuse aluseks olev asjaolu on ära langenud. Juhtimisõiguse taastamiseks tuleb isikul läbida liiklusseaduse §-s 101 sätestatud tervisekontroll, mille alusel talle väljastatakse uus tervisetõend.
  * Kui isik ei ole vahetanud juhiluba viie aasta jooksul selle kehtivuse tähtaja möödumisest arvates, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui ta sooritab edukalt liiklusteooria- ja sõidueksami.
  * Kui isikul on peatatud või ära võetud välisriigis antud juhtimisõigus, siis juhtimisõigus taastub pärast peatamise või äravõtmise tähtaja möödumist.
  (LS §129 lg 1, lg 2, lg 3, lg 4, lg 5)
 • Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral. Liiklusõnnetuses osalenud juhi kohustused. Millal ei ole vaja liiklusõnnetusest politseile teatada ?
  Kui on juhtunud liiklusõnnetus, peab liiklusõnnetuses osalenud juht:
  * Võimalikult kiiresti seisma jääma, põhjustamata sellega lisaohtu, ja lülitama sisse ohutuled . Kui sõidukil puuduvad ohutuled või kui liiklusõnnetuses osalenud sõiduk asub kohas, kus nähtavus on halb või piiratud, tuleb teele panna ohukolmnurk vastavalt liiklusseaduse § 39 lõikele 9.
  * Tegema kõik võimaliku, et liiklus liiklusõnnetuse kohal oleks ohutu.
  * Esitama liiklusõnnetuses osalenud teise juhi soovil isikut tõendava dokumendi.
  Kui liiklusõnnetuses on inimene saanud vigastada või surma, peab juht:
   * Kui liiklusõnnetuse kohal on sooritamata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud toimingud , tähistama selle koha ohukolmnurgaga vastavalt käesoleva seaduse § 39 lõikele 9 ja tegema kõik võimaliku, et liiklus liiklusõnnetuse kohal oleks ohutu;
   * Teavitama liiklusõnnetusest häirekeskust ning tegutsema sealt saadud korralduste kohaselt;
   * Andma abivajajale esmaabi oma oskuste piires;
   * Kirjutama üles liiklusõnnetuse pealtnägijate nõusolekul nende nimed ja aadressid.
  Liiklusõnnetusest ei ole vaja politseile teatada, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  * Inimesed liiklusõnnetuses vigastada ei saanud või liiklusõnnetuses osalenud inimesed ei nõua ise oma tervise kontrolli;
  * Liiklusõnnetuses osalenud juhid või juht ja varalise kahju saajad on juhtumi põhjusi hinnates varalise kahju tekitamise vastutuse küsimuses ühel meelel
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kodutöö liiklusjärelvalves #1 Kodutöö liiklusjärelvalves #2 Kodutöö liiklusjärelvalves #3 Kodutöö liiklusjärelvalves #4 Kodutöö liiklusjärelvalves #5 Kodutöö liiklusjärelvalves #6 Kodutöö liiklusjärelvalves #7 Kodutöö liiklusjärelvalves #8 Kodutöö liiklusjärelvalves #9 Kodutöö liiklusjärelvalves #10 Kodutöö liiklusjärelvalves #11 Kodutöö liiklusjärelvalves #12 Kodutöö liiklusjärelvalves #13 Kodutöö liiklusjärelvalves #14 Kodutöö liiklusjärelvalves #15 Kodutöö liiklusjärelvalves #16 Kodutöö liiklusjärelvalves #17 Kodutöö liiklusjärelvalves #18 Kodutöö liiklusjärelvalves #19 Kodutöö liiklusjärelvalves #20 Kodutöö liiklusjärelvalves #21 Kodutöö liiklusjärelvalves #22 Kodutöö liiklusjärelvalves #23 Kodutöö liiklusjärelvalves #24
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-09-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 1 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Agnes Kaasik Õppematerjali autor

  Lisainfo

  1.Loetle mootorsõiduki juhtimisõigust tõendavad dokumendid.2.Millised dokumendid peavad mootorsõidukijuhil kaasas olema juhtimisel.3.Mida tähendavad järgmised mootorsõiduki kategooriad vastavalt juhtimisõigusele, selgita (AM, A, A1, B, BE, C, CE, D; T).4.Selgita järgmiste sõiduki kategooriate sisu (M, N, L, O).5.Millised piirangud on kehtestatud piiratud juhtimisõigusega B kat. juhile ja juhendajale?6.Milline isik ei tohi juhtida mootorsõidukit? Mootorsõiduki juhtimise keeld. 7.Loetle põhjused, millal võib liiklusjärelvalve teostaja kõrvaldada juhi sõiduki juhtimiselt? Mis dokumendi ametnik koostab? 8.Loetle põhjused, millal võime sõiduki teisaldada valvega hoiukohta. Kellel on sõiduki teisaldamise õigus? Mis dokumendi ametnik koostab? 9.Mootorsõidukijuhi tervisekontrolli perioodilisus ja teostaja, sõltuvalt mootorsõiduki kategooriatest.10.Mootorsõiduki juhtimisõiguse peatamine (mõiste, põhjus).11.Mootorsõiduki juhtimisõiguse peatumine (mõiste, põhjus).12.Mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmine (põhjus).13.Mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamine. Millised võimalused on juhil mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamiseks?14.Juhi tegutsemine liiklusõnnetuse korral. Liiklusõnnetuses osalenud juhi kohustused. Millal ei ole vaja liiklusõnnetusest politseile teatada?15.Kes võib teostada liiklusjärelevalvet? Nõuded liiklusjärelevalve teostajale?16.Mis on liiklusjärelvalve eesmärk?17.Kes on liiklusjärelvalve teostaja? Millistele nõuetele peab liiklusjärelvalve teostaja vastama?18.Millised kohustused ja õigused on liiklusjärelvalve teostajal?19.Mis on liiklusjärelvalve teostamise vahendid?20.Millal võime sõiduki kontrollimiseks peatada?
  sõiduk , liiklus , mootorsõiduk , mootorsõiduki , juhtimisõigus , haagis , järelevalve , haagise , mootorsõiduki juht , alarmsõiduk , liiklusjärelevalve , alarmsõiduki

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  81
  pptx
  Uue LS muudatused liiklusreeglid 31 08 2010
  200
  doc
  Masina osadest ja kontroll
  192
  pdf
  NOORTELAAGRI KORRALDAJA KÄSIRAAMAT
  181
  doc
  A Palu mootorratta raamat
  125
  docx
  Kriminaalmenetluse loengud ja seminarid
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun