Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria juhtimine - 135 õppematerjali

Majandus >> Juhtimine
thumbnail
8
rtf

Juhtimine TTÜ: Kontrolltöö nr 1 kordamisküsimused

Oranisatsiooni tähtsaim ülesanne on tulemuste andmine Neli põhilist koosstisosa:inimesed, tegevused, siseehitus ning ainelised ja rahalised varad Peab olema suunatud pidevale arengule, märksõnadeks: loovus, uuenudsed, muudatused Peab jälgima ja arvestama väliskeskkonda, tegemaks muudatusi ja uuendusi. Uuendustel on mõte ainult siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib 3. Mida nimetatakse juhtimiseks? Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni eesmärke oma ressursside planeerimise, organiseerimise ja kontrollimise kaudu. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse kaudu organstatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkkonnas. Protsessi keskmes on efektiivuse ja säästlikkkuse tasakaal organisatsiooni käsutuses olevate piiratud ressursside kasutamisel (kreitner 2006) 4...

Juhtimine
58 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Organisatsiooni ja inimressursi juhtimine

LISA 1. Inimressursi juhtimine ja personalijuhtimine Inimressursi juhtimine peab keskenduma organisatsiooni eesmärkidele, strateegiatele ja äritulemusele, mitte oma funktsionaalse valdkonna poolt pakutavale sisendile. Inimressursi juhtimine ehk personali juhtimine ehk strateegiline personalijuhtimine on juhtimise põhifunktsioon. See hõlmab töötajate juhtimisega seotud protsesse organisatsioonis ja seisneb nende koordineerimises ja mõjutamises püstitatud eesmärkide saavutamise nimel. 2. Töötaja ja organisatsiooni vaheline psühholoogiline leping Töötaja panus Organisatsiooni panus Jõupingutus Töötasu Võimed Turvatunne Lojaalsus...

Juhtimine
235 allalaadimist
thumbnail
7
docx

JUHTIMINE

6. Kirjelda Graiciunase valemi loogikat. 7. Mis on äriühingute valitsemine? Äriühingute valitsemine on protsess, millega äriühinguid valitsetakse ja kontrollitakse. Selle protsessi kaudu saavad omanikud ellu viia oma tahet, saavad tagasi tehtud investeeringud ja teenivad dividende. 8. Kuidas on äriühingute valitsemine ja juhtimine omavahel seotud? · Valitsemine suunatud organisatsioonist välja, juhtimine sisse · Valitsemine eeldab ja omastab avatud süsteemi, juhtimine kinnist · Valitsemine strateegiale orienteeritud, juhtimine strateegia elluviimisele orienteeritud 7. loeng 2. Kirjeldage Demingi ringi/tsükli loogikat. Seda kutsutakse ka pideva parendamise tsükliks. Ringis planeeri, tee, kontrolli ja tegutse. 3. Millised on planeerimise tasandid? · Strateegiline planeerimine...

Juhtimine
157 allalaadimist
thumbnail
15
doc

Juhtimine

Uuringu põhjal olid nendeks valusateks õppetundideks kõige sagedamini suurte vigade tegemine, raskete ülesannetega ülekoormatus, enda ohustatuna tundmine, raske valiku või väljapääsmatuna tunduva olukorra ees seismine ja ebaõigluse all kannatamine. Juhiks võib pidada iga inimest, kellel on vähemalt üks alluv. Juhtimist kui tegevust on eri autorid väga mitmeti defineerinud. Järgnevalt mõned valikud: · Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni eesmärke oma ressursside planeerimise, organiseerimise ja kontrollimise kaudu. · Juhtimine kujutab endast inimeste tegevuse ja käitumise sihipärast suunamist ning ühtseks hästi talitlevaks tervikuks sulatamist selleks, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadusi. · Juhtimine on teiste inimeste tegevuse kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise...

Juhtimine
72 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Juhtimine

Peamiseks mõtteks on saavutada ühiselt tegutsedes rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes. Vähemalt 4 koostisosa: Inimesed, tegevused, siseehitus ning ainelised ja rahalised varad. Iga muutus ühes osas mõjutab teisi osi. (Eesmärkide saavutamise keskkond). Eesmärgiks on anda tulemuse, peab alustama tulemuste kavandamisega ning suunama ja korraldama kõik oma varad nende saavutamiseks. 2. Mis on juhtimine, selle olemus ja definitsioon? Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil. On inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks, et rakendada organisatsooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused. Juhtimisel tuleb alati silmas pidada organisatsiooni varade seisundit ja kasutamist. 3. Juhi peamised oskused ja omadused?...

Juhtimine
150 allalaadimist
thumbnail
59
pdf

Juhtimine

Juhi töö (juhtimisfunktsioonid), juhtide liigid (funktsioonide ja juhtimistasandite alusel) ja juhi erinevus spetsialistist. Juhtimisfunktsioonid: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, personalijuhtimine, kontrollimine ning kaasajal on lisatud veel kaks ­ kommunikatsioon ja otsustamine. Viimane kaks tegelikult sisalduvad esimeses viies paratamatult seetõttu nimetatakse neid ka seostavateks funktsioonideks. Juhtimine on laiem mõiste kui eestvedamine, sest sisuliselt sisaldub eestvedamine juhtimises. Juhtimine seisneb eesmärgi saavutamiseks vajaliku süsteemi ja struktuuri loomises ning selleks tarvilike põhimõtete ja protseduuride väljatöötamises. Juhtimistasandite järgi jagunevad juhid kolme kategooriasse: tippjuhid, keskastmejuhid, esmatasandi juhid....

Juhtimine
175 allalaadimist
thumbnail
56
docx

Juhtimine TMO0010

Kogu fakte tegemaks kindlaks, kas eesmärgid on saavutatud, mittevastavuse korral selgitage välja põhjused. Korrigeeri (Act) ­ (kompleksne sisehindamine, parendustegevuste kavandamine) analüüside põhjal võta ette tegevused protsesside toimimise parendamiseks takistamaks probleemide ja nende põhjustajate uut ilmnemist. 3. Mis on juhtimine eesmärkide kaudu (MBO)? Management By Objectives ­ MBO, Drucker 1954 Organisatsiooni eesmärkide väljaselgitamine Organisatsiooni struktuuri ülevaatamine Alluvate osalemine eesmärkide püstitamisel Efektiivne mõõdikute süsteem Eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuse planeerimine Eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuse muutmine ja/või täiustamine Organisatsiooni eesmärkide võrdlemine reaalse tulemusega 4. Kes oli Peter Drucker?...

Juhtimine
106 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Kordamisküsimused EKSAMIKS juhtimine 2014.

Liidri ja järgijate vahelistel suhetel on eestvedamisele suur mõju. Liidri ja järgijate vaheline suhe näitab, kui lugupeetud ja populaarne juht on ning kuivõrd teda järgijad usaldavad. 9) Vali Hersey´ ja Blanchardi eestvedamise teoorias toodud neljast eestvedamise stiilist üks ning too välja selle kolm juhtimisalast põhimõtet. Käskimine ehk autokraatlik juhtimine eeldab järgmistest juhtimise põhimõtetest kinnipidamist:  range tegevuse koordineerimine  distantsi loomine ja hoidmine alluvatega  ühesuunaline kommunikatsioon, kasutatakse võimu  alluvate kuulekus ja nende ootustega mittearvestamine  juht määrab eesmärgid ja otsustab ise, sest peab ennast kõige kompetentsemaks  juht esitab otsused rangete korraldustena koos sanktsioonidega nende mittetäitmisel...

Juhtimine
44 allalaadimist
thumbnail
13
docx

Juhtimine kordamisküsimused

1. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkonnas. (“Juhtimise alused” Ruth Alas) 2. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates organisatsiooni definitsioon. Organisatsioon on inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel. (“Juhtimise alused” Ruth Alas) 3. Kirjeldage McKinsey 7S käsitlust. McKinsey kirjeldab organisatsiooni olemust 7S kaudu:...

Juhtimine
39 allalaadimist
thumbnail
15
docx

Praktikaaruanne juhtimine ja töökorraldus

Swedbank alustas ,,Toidupank" ja ,,Ma armastan aidata" annetus kampaaniatega. Swedbank pidevalt töötab enda eesmärke saavutamiseks rakendades oma väärtusi. 3 Ülevaade praktika käigust (sh eneseanalüüs) 3.1.Praktika käigus sooritatud tööde ja tegevuste loetelu Mina töötasin Magistraali kontoris administraatorina ja minu peamiseks ülesandeks olid: Kliendivoo juhtimine, portatiivne kõnetamine, kliendiprobleeme lahendamine ning läbi selle kliendi rahulolu kasvatamine; panga kontorisse sisenevate kleitide tervitamine, pikema ooteaja korral ajaveetmisvõimaluste pakkumine (Ajalehed, vesi, kohv, jne); klientide aktiivne abistamine, küsimuste ja probleemide lahenduste leidmine, suunamine õige teenindaja juurde või pangaautomaate kasutama, vajadusel 8...

Juhtimine
94 allalaadimist
thumbnail
23
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

TMO0010 JUHTIMINE - KORDAMISEKS kevad 2015 1. Organisatsioon - kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. 2. Juhtimise kui protsess on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadused. Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil. 3. Organisatsiooni edukuse eeldused Organisatsiooni tähtsaim ülesanne on tulemuste andmine. Igal organisatsioonil on vähemalt neli põhilist koostisosa: inimesed, tegevused, siseehitus ning ainelised ja rahalised varad. Organisatsioon peab olema suunatud pidevale arengule (loovus, uuendused, muudatused). Organisatsioon peab jälgima ja arvestama väliskeskkonda, tegemaks muudatusi ja uuendusi. Uuendustel on mõte...

Juhtimine
61 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Vabaühendused ja juhtimine

Ühenduse tegevuse eesmärk. Eesti Õpilasesindusteliidu asutamise aasta 1996. Aasta detsembris. Liikmelisust ei oska välja tuua, kuid see on teada et liikmesõpilasesindusi Eestis on umbes 150. Kuhu kuuluvad üldjuhul kõik üldhariduskoolide õpilasesindused. Juhatusse kuulub 3 liiget, kellest üks on esimees ning teised kaks on juhatuseaseesimehed. Juhatuse esimees juhatab ja koordineerib terve Eesti Õpilasesinduste Liidu tööd. Tema ülesanneteks on juhatuse ja meeskonna juhtimine (ülesannete jagamine, koosolekute kokku kutsumine, juhatuse ja tegevmeeskonna töö jälgimine ning koordineerimine); tegevbüroo otsene juhtimine ja koordineerimine; Eesti Õpilasesinduste Liidu esindamine suurematel avaliku poliitika teemadel; kõneisikuna meedias esinemine; mõnusa organisatsiooni sisekliima loomine; organisatsiooni finantsvõimekuse tagamine ja arendamine; arenguvestluste läbiviimine töötajate, valdkonna- ja projektijuhtidega....

Juhtimine
4 allalaadimist
thumbnail
11
docx

TMO0010 JUHTIMINE KORDAMISEKS – KONTROLLTÖÖ nr 1

Oranisatsiooni tähtsaim ülesanne on tulemuste andmine Neli põhilist koosstisosa: inimesed, tegevused, siseehitus ning ainelised ja rahalised varad Peab olema suunatud pidevale arengule, märksõnadeks: loovus, uuendused, muudatused Peab jälgima ja arvestama väliskeskkonda, tegemaks muudatusi ja uuendusi. Uuendustel on mõte ainult siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib 3. Mida nimetatakse juhtimiseks? Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni eesmärke oma ressursside planeerimise, organiseerimise ja kontrollimise kaudu. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse kaudu organstatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkkonnas. Protsessi keskmes on efektiivuse ja säästlikkkuse tasakaal organisatsiooni käsutuses olevate piiratud ressursside kasutamisel (Kreitner 2006) 4...

Juhtimine
9 allalaadimist
thumbnail
17
docx

Juhtimine - KT2 vastused

29. Selgitage Blake ja Moutoni Juhtimise võrkmudeli toimimise põhimõtet. Mudel, mille x teljestikul on töö prioriteet ( 1 kuni 9 punkti ) ja y teljestikul on inimsuhted 1 kuni 9. Vastavalt liidrite juhtimise analüüsile on võimalik antud teooria põhjal välja tuua 5 põhilist juhtimisstiili: 1/1 ­ juht ei tunne huvi, hoiab tegelikust juhtimisest kõrvale: parandamist vajav juhtimine 9/1 ­ juht orienteeritud tööle, inimestega ei arvesta: tulemustele suunatud juhtimine 1/9 ­ juht on orienteeritud inimestele ja suhtlemisele: ,,küla-klubi" juhtimine 5/5 ­ juht püüab hoida tasakaalus orientatsiooni tööle ja inimestele, kuid ei arvesta kummagagi piisavalt: ,,Kesktee" juhtimine 9/9 ­ juht pöörab suurt tähelepanu nii tööle kui inimestele: meeskonna juhtimine 30. Selgitage eesvedamise Situatsiooniliste teooriate toimimise põhimõtet....

Juhtimine
37 allalaadimist
thumbnail
8
doc

Kordamisküsimused õppeaines Juhtimine

Kordamisküsimused õppeaines Juhtimine 1. Organisatsiooni definitsioon ­ Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide saavutamiseks moodustatud terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsiooni kuulub vähemalt kaks inimest, kellest üks on juht ja teine alluv. 2. Juhtimise definitsioon ­ Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil. 3. Organisatsiooni edukuse eeldused ­ Organisatsioon peab olema suunatud pidevale arengule. Organisatsioon peab arvestama väliskeskonda ja vastavalt tegema muudatusi ning uuendusi. 4. Organisatsiooni sise- ja väliskeskkonna tegurid ­ Makrokeskond, mida ei ole võimalik mõjutada ­ rahvusvahelised, majanduslikud, sotsiaal-kultuurilised, poliitilised, õiguslikud ja tehnoloogilised tegurid. Mikrokeskond, mida...

Juhtimine
214 allalaadimist
thumbnail
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

Organisatsiooni mõiste Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke. 2. Juhtimise kui protsessi mõiste Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja rahuldada tema liikmete vajadused. 3. Organisatsiooni edukuse eeldused Organisatsiooni tähtsaim ülesanne on tulemuste andmine. Igal organisatsioonil on vähemalt neli põhilist koostisosa: inimesed, tegevused, siseehitus ning ainelised ja rahalised varad. Organisatsioon peab olema suunatud pidevale arengule, märksõnadeks loovus, uuendused, muudatused....

Juhtimine
115 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Juhtimine

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Majandusarvestus 1.kursus Juhtimine Referaat Maarja Kobin Pärnu 2013 Sissejuhatus Juhtimine (inglise keeles management) on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ja ühtseks tervikuks sulatamine, et saavutada organisatsiooni eesmärke ja rahuldada tema liikmete vajadusi. See on lihtsustatult subjekti ja objekti vaheline suhe ehk tegevus, mille tulemusena juht mõjutab juhitavaid, et saavutada organisatsiooni eesmärgid läbi ressursside efektiivse ja eduka kasutamise....

Juhtimine
30 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Milline on edukas juht ja juhtimine

Erialane kompetentsus see on strateegiline mõtlemine, otsustavus, põhjalikkus, initsiatiivikus, info mõtestamise oskus, tulemusele orienteeritus, valdkondlik asjatundlikkus ja erialane autoriteet. Sotsiaalne kompetents see on koostöövõime, suhtlemine, konfliktisituatsioonide juhtimine, emotsionaalne intelligentsus, avatus, enesekehtestamise võime ja normide tunnetamine. Liidri kompetents see on visiooni loomise võimekus, kaasamise võime, julgus, kirglikkus, emotsionaalse ,,nakatamise" võime, moraalne küpsus ja usaldus. Juhi klassikalised ülesanded on eesmärkide seadmine, tegevusplaanide koostamine, informeerimine, koordineerimine, kontrollimine, tulemuste mõõtmine ja hindamine, tagasisidestamine, inimeste kaasamine ja meeskonna loomine, usalduse tekitamine,...

Juhtimine
47 allalaadimist
thumbnail
10
docx

TMO0010 JUHTIMINE KORDAMISEKS KONTROLLTÖÖ NR 1

Samas ei usalda ta ka sekretäri selle ülesande täitmisel, sest arvab, et ta ei ole piisavalt korrektne ega keskendu detailidele. 46. Mida nimetatakse koordineerimiseks? V: Koordineerimiseks nimetatakse organisatsiooni allüksuste tegevuste ühendamist organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks / Üksiktegevuste ühendamine tervikuks ja nende suunamine üldiste eesmärkide täitmisele. 47. Selgitage kaasava juhtimise põhimõtet. Sõnastage eluline/praktiline näide. V: Kaasav juhtimine lähtub põhimõttest, et lahenduste leidmiseks on oluline tuua inimesed kokku. Näiteks: Ettevõttel seisab ees periood, kus tuleb välja selgitada jätkusuutlikkuse põhimõtted, et edukas olla ka pikas perspektiivis. Juhil ei ole ühest nägemust selles osas ning kuna see küsimus puudutab kogu kollektiivi, siis luuakse keskkond, kus saavad kaasa rääkida kõik töötajad. 48. Selgitage muudatuste läbiviimise protsessi peamisi etappe. V: 1...

Juhtimine
2 allalaadimist
thumbnail
26
docx

Juhtimine kordamisküsimused

1. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkonnas. (“Juhtimise alused” Ruth Alas) 2. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates organisatsiooni definitsioon. Organisatsioon on inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel. (“Juhtimise alused” Ruth Alas) 3. Kirjeldage McKinsey 7S käsitlust. McKinsey kirjeldab organisatsiooni olemust 7S kaudu:...

Juhtimine
40 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun