Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Elektroonika (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas valida n ?
  • Missugune nendest ?
 
Säutsu twitteris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektroonika  
                                
                                 Loengute  materjalid: 
                          skeemiddiagrammid , teesid. 
 
 
    
 
 

 

Sisukord 
 
1. Elektroonika ajaloost (arengu etapid, elektroonika osad, elektronlambid, elektronkiiretoru ,     
    elektronseadmete montaaži tüübid)...............................................................................................  3 
2. Elektroonika passiivsed komponendid..........................................................................................  14 
3. Pooljuhtseadised ( dioodid , bipolaartransistorid, väljatransistorid, türistorid)...............................  23 
4. Optoelektroonika elemendid, infoesitusseadmed..........................................................................  42 
5. Analoogelektroonika  lülitused.......................................................................................................  60 
    5.1. Elektrisignaali võimendamine. Transistor  kui pidevatoimeline võimenduselement..............  60 
    5.2. Võimendusastmed bipolaartransistori baasil..........................................................................  62 
    5.3. Võimendusastmed väljatransistoride baasil............................................................................  73 
    5.4. Tagasiside võimendites...........................................................................................................  77 
    5.5. Bipolaartransistori töö lüliti režiimis......................................................................................  83 
    5.6. Stabiilse voolu generaatorid ....................................................................................................  85 
    5.7. Võimsusvõimendid.................................................................................................................  86 
    5.8. Alalisvooluvõimendid (AVV) (AVV iseärasus, otsesidestuses AVV, tasakaalustusskee- 
           mid, diferentsvõimendi)........................................................................................................  91 
    5.9. Operatsioonvõimendi (struktuur, tunnussuurused ).................................................................  97 
    5.10. Idealiseeritud operatsioonvõimendiga põhilülitused............................................................  100 
             5.10.1.  Lineaarsed skeemid operatsioonvõimendi baasil.....................................................  100 
             5.10.2. Operatsioonvõimendi töö impulsrežiimis ( komparaator , multivibraator , mono- 
                          vibraator )..................................................................................................................  107 
    5.11. Saehammaspingegeneraator..................................................................................................  113 
    5.12. Selektiivvõimendid...............................................................................................................  115 
    5.13. Siinusvõnkumise generaatorid..............................................................................................  118 
    5.14. Elektronaparatuuri  toide  ( alaldid , silufiltrid, pingekordistid , pingestabilisaatorid)..............  122 
    5.15. Fitrid (liigitus, ideaal- ja reaalfiltrid, aktiivfiltrid)................................................................  134 
6. Digitaalelektroonika  põhilülitused.................................................................................................  138 
    6.1. Nulli ja ühe esitamine.............................................................................................................  138 
    6.2.  Loogika  baaselemendid..........................................................................................................  141 
    6.3. Loogikaelementide süsteemid (DTL, TTL, KMOP, ESL).....................................................  144 
    6.4. Kombinatsioon- ja jadaloogika...............................................................................................  156 
    6.5. Kombinatsioonloogika tüüplülitused......................................................................................  158 
           6.5.1. Multiplekser..................................................................................................................  158 
           6.5.2. Demultiplekser..............................................................................................................  159 
           6.5.3. Dekooder .......................................................................................................................  161 
           6.5.4. Koodimuundur ..............................................................................................................  161 
           6.5.5. Kooder ..........................................................................................................................  163 
    6.6. Jadaloogika tüüplülitused.......................................................................................................  164 
           6.6.1. Trigerid .........................................................................................................................  164 
           6.6.2. Registrid ........................................................................................................................  174 
           6.6.3.  Loendurid ......................................................................................................................  178 
    6.7. Mälud......................................................................................................................................  185 
           6.7.1. Püsimälu........................................................................................................................  185 
           6.7.2. Muutmälu......................................................................................................................  188 
    6.8. Digitaal -analoogmuundurid (DAM) ja  analoog - digitaalmuundurid (ADM).........................  190 
           6.8.1. Digitaal – analoog  muundur  (DAM)............................................................................  190 
           6.8.2. Analoog – digitaal muundur (ADM)............................................................................  192 
 
Kirjandus............................................................................................................................................  195
 

 
            
1.Elektroonika ajaloost 
Elektroonika osad 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
  
 

Elektroonika ajaloost 
 
XIX sajandi lõpp – XX sajandi algus 
                                    Alaldid, Cu O,  Se, … 
 
Raadio leiutamine.   Säde, koherer, Morse  
A. Popov   -  1889.a;  vastuvõtja  -   1895 .a 
G.Markoni  -   1897 .a  -  patent. 
1904 .a. -   elektronlamp , -   diood   -  J. Fleming  
                                             -   alaldi
-  detektor. 
 
Voolu juhib ühes suunas.    Dioodi ehitus:  
 
 
 
Kui  anoodil  on  +  potentsiaal,  siis  tekib  elektronide  liikumine  
katoodist  -  anoodile. 
1907.a.  -  Li de  Forest   -  elektronvaakumtriood. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Elektroonikas:  potentsiaal  on  pinge  
           mingi  väljavalitud ühise  elektroodi 
           (juhtme) suhtes. 
   Võre potentsiaal on negatiivne  -  selleks,  et ei       
tekiks  võrevoolu. 
 
   küttepinge 2...12,6V             küttepinge, taval. 6,3V 
   vahelduvpinge , 50Hz 
Otsese  küttega  katood           Kaudse  küttega katood 
 
Pentood  -  3 võrega el.lamp. Oktood  -  6 võrega el.lamp. 
1914.a.  -  el.lambid Venemaal. 
1922.a.  -  400 kW(!!!)  raadiosaatja  Moskvas. 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Elektronkiiretoru (EKT,  ERT,  CRT,  ЭЛТ). 
 
 
Kiirendamiseks ja fokuseerimiseks on anoodid (2 -3 tk) 
                                
 Hälvetussüsteem     ---   elektrostaatiline 
                                 ---   elektromagnetiline 
 

Arvuti  monitoris ja televiisoris on elektromagnetiline süsteem. 
 →  2  mähist, mis  on toru välispinnal. 
Ostsillograafis  (õigem. ostsilloskoobis)  on  elektrostaatiline  kallutussüsteem. 
 
 
       
 
 
 

Raster       
1000 joont ekraani kõrguses 
                           
100 korda sekundis 
1
Ühe hälvetuse aeg:      
= 10 s
µ
100 ⋅1000
 
......................................................................................... 
Värviline  indikatsioon . Kolme värvi süsteem: 
 
......................................................................................... 
  EKT  pinged
               anoodidel:  kuni  3000V  --  ostsillograaf
                                  kuni  30 000V  --  TV,  kuvarid. 
........................................................................................... 
                                                                                    NB! 
Näiteks:  10  MOhm
30kV
I
m
A
                       max
10M
 
Paneme   100 MOhm: 
30kV
I
m
3
0
A
                      max
100M
 
1910.a. – 1960.a. (50 aastat) – 
lampelektroonika. 
 
 
10 
Elektronlambi kesk. eluiga – 500 tundi. 
Esimesel numbrilisel (digitaalsel)  arvutil  (USA) – umbes 
2000 lampi. → Arvuti tõrgeteta tööaeg  → 15 min.! 
 
1948.a. – USA – Pooljuhttrioodi leiutamine. 
Ge – transistor  – D.Bardin, W.Brattain, W.Schokly 
→ Nobeli preemia laureaadid. 
1949.a. – transistorid NSV Liidus. 
 
1960.a. – kuni tänaseni – transistorelektroonika. 
 
1960.a. – 1970.a. – diskreetsed  transistorid. 
 
1958.a. – USA – esimesed integraalskeemid (IC), 
                                                     → D.Kilby – R.Noice. 
1962.a. – algab integraallülituste  seeriatootmine
 
1970.a. – kuni tänaseni – integraalelektroonika. 
 
1970.a. → 10 transistori ühele kristallile. 
1987.a. → 1,5 – 2,0 miljonit tr. 
2000.a. → 10 miljonit!  
     
 
 
11 
Mis on elektronlülituse  element? 
 
►  Elektronlamp, kondensaatorinduktiivsus , takisti ,  
                            transistor, diood. 
 
ELEMENDI  BAAS: 
 I tase   ...............    diskreetsed elemendid 
                                             ►transistor, diood, L, C, R 
 II tase  ...............    võimendid kui tervikud, 
                                loogikaelemendid  NING, VÕI,  EI 
 III tase  ..............     triger , kombinatsioonloogika 
                                lihtsamad lülitused 
 IV tase  ...............   loendurid, registrid. 
 
Montaaži areng: 
► Plekist šassii peale monteeritud elemendid. 
 
 
►Trükkplaatidel 
     THT  -   through   hole   technology  
 
►Pindmontaaž 
    SMT  -  surface  mount  tecnology 
 
 
12 
Elektroonika komponendid. 
 
I elemendibaasi tase 
Passiivsed elemendid: R, C,  L,  trafo  
Aktiivelemendid → saab teha võimendi → Transistor. 
      Diood → passiivelement? → aktiivelement? 
 
      Lineaarsed või mittelineaarsed?  → VAK järgi! 
 
 
VAK → volt-amper-karakteristik 
             Transistor, diood – kõik mittelineaarsed! 
       → Võib kasutada lineaarses režiimis. 
 
  
        Transistor                                                   Diood 
  
 
13 
2. Elektroonika passiivsed komponendid 
 

Takisti (resistor) – on elektriahela element, mille tähtsaim 
tunnussuurus on elektriline takistus. 
→ voolu piiramiseks, → vajaliku  pingelangu  või potentsiaali tekitamiseks. 
        
 
Takistuse muutumise seaduspärasuse järgi: lineaartakisti (läbiv vool on võrdne 
pingega), mittelineaartakisti (takistus sõltub välismõjurist). 
Otstarbe  ning ehituse järgi: püsitakisti ja muuttakisti. 
Takistuskeha kuju järgi: kihttakisti (isoleerainest alus on kaetud takistusmaterjali 
kihiga ), masstakisti (takistuskeha koosneb tervenisti takistusmaterjalist), traattakisti. 
  
Takistusmaterjalid: süsinik, süsiniku ja boori segu, metallsulamid,  grafiit
pooljuhtmaterjalid, konstantaan, nikroom. 
 
Tunnussuurused: 
    Nimitakistus (vastab standardridadele, näit. E6, E12, E24…. E192.  
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Elektroonika #1 Elektroonika #2 Elektroonika #3 Elektroonika #4 Elektroonika #5 Elektroonika #6 Elektroonika #7 Elektroonika #8 Elektroonika #9 Elektroonika #10 Elektroonika #11 Elektroonika #12 Elektroonika #13 Elektroonika #14 Elektroonika #15 Elektroonika #16 Elektroonika #17 Elektroonika #18 Elektroonika #19 Elektroonika #20 Elektroonika #21 Elektroonika #22 Elektroonika #23 Elektroonika #24 Elektroonika #25 Elektroonika #26 Elektroonika #27 Elektroonika #28 Elektroonika #29 Elektroonika #30 Elektroonika #31 Elektroonika #32 Elektroonika #33 Elektroonika #34 Elektroonika #35 Elektroonika #36 Elektroonika #37 Elektroonika #38 Elektroonika #39 Elektroonika #40 Elektroonika #41 Elektroonika #42 Elektroonika #43 Elektroonika #44 Elektroonika #45 Elektroonika #46 Elektroonika #47 Elektroonika #48 Elektroonika #49 Elektroonika #50 Elektroonika #51 Elektroonika #52 Elektroonika #53 Elektroonika #54 Elektroonika #55 Elektroonika #56 Elektroonika #57 Elektroonika #58 Elektroonika #59 Elektroonika #60 Elektroonika #61 Elektroonika #62 Elektroonika #63 Elektroonika #64 Elektroonika #65 Elektroonika #66 Elektroonika #67 Elektroonika #68 Elektroonika #69 Elektroonika #70 Elektroonika #71 Elektroonika #72 Elektroonika #73 Elektroonika #74 Elektroonika #75 Elektroonika #76 Elektroonika #77 Elektroonika #78 Elektroonika #79 Elektroonika #80 Elektroonika #81 Elektroonika #82 Elektroonika #83 Elektroonika #84 Elektroonika #85 Elektroonika #86 Elektroonika #87 Elektroonika #88 Elektroonika #89 Elektroonika #90 Elektroonika #91 Elektroonika #92 Elektroonika #93 Elektroonika #94 Elektroonika #95 Elektroonika #96 Elektroonika #97 Elektroonika #98 Elektroonika #99 Elektroonika #100 Elektroonika #101 Elektroonika #102 Elektroonika #103 Elektroonika #104 Elektroonika #105 Elektroonika #106 Elektroonika #107 Elektroonika #108 Elektroonika #109 Elektroonika #110 Elektroonika #111 Elektroonika #112 Elektroonika #113 Elektroonika #114 Elektroonika #115 Elektroonika #116 Elektroonika #117 Elektroonika #118 Elektroonika #119 Elektroonika #120 Elektroonika #121 Elektroonika #122 Elektroonika #123 Elektroonika #124 Elektroonika #125 Elektroonika #126 Elektroonika #127 Elektroonika #128 Elektroonika #129 Elektroonika #130 Elektroonika #131 Elektroonika #132 Elektroonika #133 Elektroonika #134 Elektroonika #135 Elektroonika #136 Elektroonika #137 Elektroonika #138 Elektroonika #139 Elektroonika #140 Elektroonika #141 Elektroonika #142 Elektroonika #143 Elektroonika #144 Elektroonika #145 Elektroonika #146 Elektroonika #147 Elektroonika #148 Elektroonika #149 Elektroonika #150 Elektroonika #151 Elektroonika #152 Elektroonika #153 Elektroonika #154 Elektroonika #155 Elektroonika #156 Elektroonika #157 Elektroonika #158 Elektroonika #159 Elektroonika #160 Elektroonika #161 Elektroonika #162 Elektroonika #163 Elektroonika #164 Elektroonika #165 Elektroonika #166 Elektroonika #167 Elektroonika #168 Elektroonika #169 Elektroonika #170 Elektroonika #171 Elektroonika #172 Elektroonika #173 Elektroonika #174 Elektroonika #175 Elektroonika #176 Elektroonika #177 Elektroonika #178 Elektroonika #179 Elektroonika #180 Elektroonika #181 Elektroonika #182 Elektroonika #183 Elektroonika #184 Elektroonika #185 Elektroonika #186 Elektroonika #187 Elektroonika #188 Elektroonika #189 Elektroonika #190 Elektroonika #191 Elektroonika #192 Elektroonika #193 Elektroonika #194 Elektroonika #195 Elektroonika #196 Elektroonika #197
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 197 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-12-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 35 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor eivo sepp Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

32
doc
Elektroonika
114
doc
Elektroonika alused
3
doc
Elektroonika eksamiks
32
docx
Elektroonika piletid
46
doc
Elektroonika Alused
50
doc
Rakenduselekroonika
33
docx
Elektriajamid
138
pdf
Elektrotehnika alusedFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun