Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

"induktiivsus" - 274 õppematerjali

induktiivsus – füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha suutlikust tekitada magnetvoogu ja endainduktsioonieleltomotoorjõudu näitab, kui suure magnetvoo muutuse tekitab juhi korral ühikuline voolu muutus.
thumbnail
2
odt

ENDAINDUKTSIOON. INDUKTIIVSUS

· Endainduktsioon avaldub inertsina laetud osakeste suunatud liikumisele. · Endainduktsiooni tekkimiseks peab vooluga kaasneva tugev magnetväli-vool peab tekitama suure magnetvoo · endainduktsiooni esinemine on määratud voolu suutlikkusega tekitada antud juhtmesüsteemis magnetvoogu. · Juhtmesüsteemi vastavate omaduste kirjeldamiseks kasutatakse füüsikalist suurust-juhi induktiivsust. Juhi induktiivsus: tähis:L näitab, kui suur endainduktsioooni elektromootorjõud Ee tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul. · Indiktiivsust vaadeldakse vaid positiivse suurusena · voolu muutumise kiirus-voolu muutuse ja selleks kulunud aja suhe valmina · Juhi induktiivsus näitab, kui suur endainduktsiooni elektromootorjõud tekib sellesjuhis, kui vool temas muutub ajaühikulise kiirusega.

Füüsika → Füüsika
16 allalaadimist
thumbnail
3
pdf

induktiivsus - KT

b) juhi pinnanormaali ja magnetilise induktsiooni vektori vaheline nurk. 3. Jäävat elektromotoorjõudu sisaldavas vooluringis kulgeva konstantse (1p.) voolutugevuse korral eraldub kogu vooluringile antav energia a) ainult soojusena, b) ainult voolu magnetvälja energiana, c) nii voolu magnetvälja energiana kui soojusena. 4. Joonisel on kujutatud voolutugevuse muutumine kahes poolis nende lülitamisel alalisvooluringi. (3p.) 4.1. Kumma pooli induktiivsus on suurem? ​a) A 4.2. Millisel ajavahemikul oli eneseinduktsiooni elektromotoorjõud suurim? ​d) ∆t​1 4.3. Millisel ajavahemikul oli eneseinduktsiooni elektromotoorjõud vähim? ​e) ∆t​2 a) A b) B c) induktiivsused on võrdsed d) ∆t​1 e) ∆t​2 f) ∆t​3 g)∆t​4 5. Missugused on järgmiste füüsikaliste suuruste tähised SI-s ? (7p.) a) q b) E c) L

Füüsika → Füüsika
26 allalaadimist
thumbnail
3
docx

ELEKTROMAGNETILINE INDUKTSIOON

Lüliti K avamisel tekib poolis L esialgset voolu säilitada püüdev, eneseinduktsiooni elektromotoorjõud. Seetõttu läbib katkestamise hetkel apmer meetrit vool(punktiir joonega nool), mille suund on vastupidine katkestatud voolu suunale(pidev nool). Induktsioonivoolu tugevus võib-olla suurem esialgsest voolutugevusest. Sel juhul ületab eneseinduktsiooni elektromotoorjõud ie, patarei elektromotoorjõud . §22. Induktiivsus Kuna suletud kontuuri läbib magnetvoog on võrdeline magnetvälja induktsiooni vektroi mooduliga B , mis omakorda on võrdeline magnetvälja tekitava voolutugevusega I, siis kehtib seos =LI, see on magnetvoog läbi suletud kontuuri on võrdeline seda kontuuri läbiva voolutugevusega. Võrdetegurit L nim. voolukontuuri induktiivsuseks ehk eneseinduktsiooni teguriks. Kasutades elektromagnetilist induktsiooni seadus ja viimast

Füüsika → Füüsika
15 allalaadimist
thumbnail
1
pdf

Füüsika KT kordamine - magnetvoog, induktiivsus, Faraday seadus

emj võrdeline juhiga piiratud pinda läbiva magnetvoo muutumise kiirusega. i = => ; ; Si süsteemis: k=1 ; - aeg 7)induktiivsus- füüsikaline suurus, mis on arvuliselt võrdne juhis tekkinud eneseinduktsiooni emj'ga voolutugevuse muutumisel 1 ühiku võrra ajavahemikus. L= ; e-eneseinduktsiooni emj (V); ; - ajavahememik... Si: henri (H)- juhi induktiivsus on 14, kui voolutugevuse muutumisel 1A võrra 1s jooksul tekib temas induktsiooni emj 1V. 8)kuidas arvutada magnetvälja energiat(Wm ­ tsaul J)?- Wm= ; L- induktiivsus (H ­henri) 9)mis on elektromagnetid?- raudsüdamikuga poolid; selle mõju on seda tugevam, mida suurem on keerdude arv ja mida suurem on voolutugevus poolis. Kasutamine: elektromagnetkraanad, telefonid, elektrikellad.

Füüsika → Füüsika
47 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Kontrolltöö 2 – Elektromagnetväli

· Kehtib Lenzi reegel, mille kohaselt induktsioonivool toimib alati vastupidiselt voolu esile kutsuvale põhjusele · Lenzi reeglit väljendab miinusmärk Faraday induktsiooniseaduses 8. Milles seisneb endainduktsiooni nähtus? Endainduktsiooni nähtuseks nimetatakse elektromagnetilise induktsiooni alaliiki, mille korral magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas 9. Mida näitab juhi induktiivsus? Juhi induktiivsus L näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul 10. Kuidas arvutatakse juhi induktiivsust? (Valem , tähiste seletused, ühikud ). Induktiivsuse ühik on 1 H [henri]. Ühik on nime saanud 27USA füüsiku Joseph Henry järgi, kes 1832. aastal avastas end ainduktsiooni. Kontuuri induktiivsus on üks henri, kui voolutugevus

Füüsika → Füüsika
86 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Füüsika mõisted

Valem: =- (/t), kus =magnetvoo muut, t=sellele muudule vastav aja muut. Näide: magnetväljas pöörlevas juhtivast materjalist kontuuris tekib induktsioonvool. Magnetvälja tugevus ei muutu, küll aga muutub magnetvoog läbi kontuuri, mis tekitabki voolu. EI nähtuse avastas Faraday ja tema järgi on nime saanud ka induktsiooni seadus. EI nähtusel on tänapäeval lugematu hulk rakendusi: andmete taasesitamine (kassett, kõvakettas jne.), mikrofon, induktsioonahjud, generaatorid... 4. Induktiivsus: Eneseinduktiooni elektromotoorjõud on võrdeline voolutugevuse muutumise kiirusega. =-L* I/t (L=induktiivsus, sõltub juhu mõõtmetest ja kujust, t= aja muut, I= voolu muut ja =tekkinud endainduktsiooni elektromotoorjõud). Induktiivsuse ühik on Henri (H). Kui pool on ühendatud vooluringi nt koos elektripirniga, siis, mida suurem on pooli induktiivsus, seda aeglasemalt pirn põlema hakkab, sest poolis tekib induktsioonvool, mis takistab voolu kasvu

Füüsika → Füüsika
161 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Füüsika kontrolltöö 11. klass

seloomustab kehade süsteemivõmet endasse laengut salvestada Induktsiivsus Näitab, kui suure magnetvoo 1H Henri muutuse tekitab selle juhi korral ühikuline voolu muutus 11. Induktiivpooli läbib vool tugevusega 3,2 A. Vooluringi katkestamisel muutub vool nulliks 0,01s vältel, mis indutseerib pooli otstel emj 2 V. Kui suur on pooli induktiivsus? Andmed | 1 ) Leian magnetvoo muudu : I1 = 3,2A | Ei = -△Ø / △t = △Ø = Ei x (st) △ t = 0,01s | △Ø = Ei x (-△t ) = 2 V x (-0,01s) = - 0,02 Ei = 2 V | 2) Leian induktiivsuse L I2 = 0 A | L = △Ø / △t ------------------ L = - 0,02 / 0,01 = -2 H Leida L=? V : Induktiivsus selles poolis on -2 H 12. Kondensaatori mahtuvus on 4 uF. Kui suur laeng koguneb

Füüsika → Füüsika
28 allalaadimist
thumbnail
0
PDF

Elektroonika komponendid ja toimimine algajatele

docstxt/125482860476476.txt

Masinaehitus → Automaatika alused
293 allalaadimist
thumbnail
18
doc

Elektromagnetism

Kui magnetvoog kahaneb ehk < 0, siis i > 0 ja I > 0. Induktsiooniseaduse rakendusi: · Magnetiliselt salvestatud andmete, helide, kujutiste taasesitamine · Magnetkaart · Elektrikarjus · Elektridünaamiline mikrofon · Auto spidomeeter 6 . End ainduktsio o n. Induktiivsu s Endainduktsiooni nähtuseks nimetatakse elektromagnetilise induktsiooni alaliiki, mille korral magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas Juhi induktiivsus L näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul 5. VAHELDUVVO OL JA S ELLE KIRJELDAMINE Vahelduvvooluks nimetatakse elektrivoolu, mille korral voolutugevus perioodiliselt muutub (suund ka muutub). Euroopa riikides on valitud voolutugevuse perioodiliste muutuste sageduseks 50 herzi ning perioodiks 20 millisekundit. Laengukandjate suunatud liikumine on vahelduvvoolu korral võnkumine.

Füüsika → Füüsika
184 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Elektromagnetiline induktsioon- kodune kontrolltöö

Kristel Kõiv Elektromagnetiline induktsioon Kodune kontrolltöö 11.klass (20053) 1) Induktiivsus iseloomustab keha (elektrijuhi) suutlikkust tekitada magnetvoogu ja endainduktsiooni eletkromotoorjõudu. Juhi induktiivsus näitab, kiu suure magnetvoo muutuse tekitab selle juhi korral ühikuline voolu muutus. Induktiivsuse ühik on 1 H ( henri). Valem : = L* l:t = elektromotoorjõud L = juhi induktiivsus l = voolu muutus t = selleks kulunud aeg. 2) Pööriselektrivälja omadused : · Töö laengu liikumisel mööda suletud kõverat võib olla 0-st erinev · Ei ole potensiaalne · Jõujooned on alguse ja lõputa kinnised jooned ehk pöörised.

Füüsika → Füüsika
70 allalaadimist
thumbnail
2
doc

ELEKTROMAGNETILINE INDUKTSIOON

Elerin Ehte 4. Sädemed vooluvõtja ja kontaktvõrgu juhtme vahel vähenevad tunduvalt, sest mootori välja lülitades väheneb ka võimsus nende vahel kordades. Kuna võimsus on väiksem, ei teki ka sädemeid nii palju. Kui tarbimist ei ole, siis ei teki üldse sädemeid. 5. Füüsikaline suurus Ühiku nimetus Ühiku tähis Magnetvoog veeber Wb Induktiivsus henri H Elektrilaeng kulon C Magnetiline induktsioon tesla(Wb/m²) T Induktsiooni elektromootorjõued volt V Induktsioonivoolu tugevus amper A Voolu magnetvälja energia dzaul J

Füüsika → Füüsika
46 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagnetism

põhjustab; *2-induktsioonivool toimib alati vastupidiselt seda voolu esile kutsuvale põhjusele. E(i)= -(delta fii / delta t) Endainduktsioon - On elektromagnetiline induktsioon juhtmes, mis põhjustab voolu muutumise juhtmes endas. Olgu vooluahelas järjestikku lüliti, solenoid ja elektilamp. Milliseid tähelepanekuid võib teha voolu sisse- ja väljalülitamisel? - Väljalülitamisel tekib säde... Induktiivsus. Mõõtühik. Tähis - Induktiivsus näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolu üksikulisel muutumisel ajaühiku jooksul. Tähis - L; Ühik - 1H 1H - 1 henri on on võrdne otstele rakendatud pinge 1V ja voolutugevuse kiiruse 1A/s jagatisega. Henry seadus. - Seondub Faraday induktsiooni seadusega. E(i)= -L(delta I / delta t)

Füüsika → Füüsika
21 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

11. klass - füüsika II kontrolltöö kordamine

vahel ühikuline pinge. C= Q/U Juhtme liikumine magnetväljas tekitab juhtmes induktsioonvoolu. Endainduktsioon Pool hakkab voolu muutumisel toimima vooluallikana, mille elektromootorjõudu nimetatakse endainduktsiooni alaktreomotoorjõuks. Elektromagneetilise indukstiooni nähtust, kus magnetvoo muutus on oõhjustanud voolu muutumisest juhtmes nimetatakse endainduktsiooniks. Induktiivsus Tähis L ja ühik 1H (henri) 1H=1WB/1A Juhi induktiivsus näitab kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolutugevuse ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul. Faraday induktsiooniseadus näitab, et induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega.

Füüsika → Elektroenergeetika
23 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagnetiline induktsioon

ELEKTROMAGNETILINE INDUKTSIOON Elektromagnetism käsitleb elektri- ja magnetnähtustevahelisi seoseid ja vastastikuseid muundumisi. Eelkõige osakeste mitteühtlast liikumist. Pööriselektrivälja jõujooned on alguse ja lõputa kinnised jooned, kuna elektriväli ei ole potentsiaalne. Dünamo: magnet, mille küljes on mähised, on võlli abil ühendatud rulliga. Mähised on omakorda ühendatu klemmiga. Elektromagnetiline induktsioon on nähtus, mille puhul magnetvälja toimel juhtmes tekib elektromotoorjõud. Faraday katsed: 1. Voolutugevus mähises muutub magneti asukoha muutudes. 2. 3. Induktsioonivool tekib suletud juhtmekeerus magnetvälja muutumisel. Magnetvoog näitab suutlikkust läbida vaadeldavat pinda (pinda läbivate jõujoonte arvu). Faraday induktsiooniseadus näitab, et elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. ...

Füüsika → Füüsika
73 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Elektromagnetiline induktsioon

üritab tekitada sellise suunaga induktsioonivoolu, millest tingitud magnetväli kahandaks magnetvoogu juhtmekeerus. Elektromagnetilise induktsiooni seadusele võime anda erikuju kui induktsioonivool tekib juhtme liigutamisel magnetväljas. Sellisel juhul on laenguid liikuma panevaks jõuks Lorentzi jõud. ­ vBl sin Endainduktsiooniks nimetatakse induktsiooni elektromotoorjõu tekkimist juhis sellese juhis esineva elektrivooli tugevuse muutumise tõttu. I e = -L L ­ induktiivsus (1H) t Induktiivsus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi elektrimagnetilise induktsiooni seisukohalt ning võrdub endainduktsiooni elektromotoorjõu ja voolutugevuse muutumise kiiruse suhtega. L= / I/t Magnetvoo ühikuks SI-s on üks veeber (1 WB). Üks veeber on magnetvoog, mis läbib pinda pindalaga 1 ruutmeeter selle pinnaga ristuvas magnetäljas, kui välja magnetinduktsioon on 1 Tesla. Defineerimiseks kasutatakse valemit = BS cos. 1 Wb= 1T*1m²

Füüsika → Füüsika
250 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagneetika

Elemtromagnetilise induktsiooni nähtus ­ seisneb selles, et muutuv magnetväli tekitab elektrivälja ­ pööriselektrivälja (selle jõujooned on kinnised jooned). Elektromagnetiline induktsioon ­ Induktsioonivoolu tekkimine suletud kontuuris. Tekib seda kontuuri läbiva magnetvoo muutumise tõttu: 1) Kui kontuur asetseb muutuvas magnetväljas 2) Kontuur liigub magnetvälja suhtes või muutuvad mõõtmed. Induktsioonivool ­ elektrivool, mis tekib suletud kontuuris, kui muutub kontuuriga piiratud pinda läbiv magnetvoog. Lenzi reegel ­ induktsioonivoolu suund on selline, et ta oma magnetvooga püüab kompenseerida induktsioonivoolu esilekutsuva magnetvoo muutumist. Induktsiooni elektromotoorjõud ­ füüsikaline suurus, mis iseloomustab induktsioonielektrivälja (pööriselektrivälja) ning võrdub välja poolt laengu ümberpaigutamisel kogu suletud kontuuri ulatuses tehtud töö ja laengu suuruse suhtega. Ei = Ak / q. Ei [1V = 1J / 1C]. Elektromagnetilise induktsi...

Füüsika → Füüsika
83 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Magnetism

Magnetväli-liikuvate laetud kehade vahel mõjuv jõu väli(tekkib seoses elekrtivälja muurumisega).Magnetvälja energia all mõistame energiat, mida selles väljas omaks magneetiliselt aktiivne keha.Püsimagnet-ka elektrivoolu puudumisel magnetvälja omav keha.Magneetumine-nähtus, kui magnetvälja paigutades hakkab ka aine ise tekitama magnetväljaMagnetindukt.-vektoriaalne suurus ja tema suunda näitab magnetväljas orienteeritud magnetnõela põhjapoolus..Magnetpooluste vahel mõjuv jõud on pöördvõrdeline poolustevahelise kauguse ruuduga.Elektromagnetism-käsitleb laetud osakeste mitteühtlast liikumist ning elektri-ja magnetväla muundumist teineteiseks.Elektromagneetilise induktsiooni nähtuseks nim.elektrivälja tekkimist magnetvälja muutumisel.-selle teel paneb laengukaindjaid liikuma jõud,mis nihutab juhet magnetväljas.Induktiivsus- iseloom.keha suutlikkust tekitada magnetvoogu ja endaindukt.motoorj.Endaindukt.nähtus-elektromagneetilist indukt. Juht...

Füüsika → Füüsika
268 allalaadimist
thumbnail
40
doc

TPT automaatika eriala kursuse töö

Seega siia ei jää leht lihtsalt pealkirjaga. Pealkiri on mul sisukorra jaoks mille word ise teeb mul. 4 KURSUSETÖÖ ANDMED EMV andmed: 1. Nimivõimsus PMV = 0,5 kW 2. Nimiväljundpinge UN = UEG = 110 V 3. Nimiankruvool IN = IAMV =4,35 A 4. Pöörlemiskiirus n = 2850 p/min 5. EMV ankrutakistus RAMV = 1,4 6. EMV ankruinduktiivsus LAMV = 25 mH 7. Kompensatsioonmähise induktiivsus LKMV = 30 mH 8. Kompensatsioonmähise takistus RKMV = 1,3 9. Juhtmähise induktiivsus LJ = 50 H 10. Juhtmähise takistus RJ = 2,6 k 11. Juhtmähise nimivool IJ = 10 mA Generaatori andmed: 1. Nimivõimsus PG = 250 W 2. Nimipinge UG = 110 V 3. Nimivool IAG = 2,3 A 4. Nimiergutusvool IEG = 1,1 A 5. Ankrumahise induktiivsus LAG = 25 mH 6. Ankrumähise takistus RAG = 2.8 7. Ergutusmähise induktiivsus LEG = 20 H 8. Ergutusmähise takistus REG = 56 9. Ülekandetegur voolu järgi 10

Masinaehitus → Automaatika alused
57 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Magnetism ja elektromagnetiline induktsioon

liikuma jõud, mis nihutab juhet magnetväljas. Kui liikuv juhe on osa vooluahelast, siis esineb selles ahelas induktsioonivool). Induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. Eneseinduktsioon on elektromagnetilise induktsiooni alaliik, mille korral magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas. Lenzi reegli kohaselt toimib induktsioonivool alati vastupidiselt voolu esile kutsuvale põhjusele. Induktiivsus näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul (L = e * t/I). FA = IBLsin (juhe liigub) FL = qvBsin (aineosake liigub) L = e * t/I i = - /t Fk = m a FL = Fk e = - L*l/t F ­ juhtmelõigule mõjuv jõud (N) I ­ juhet läbiv voolutugevus (A) B ­ magnetinduktsioon (T) l ­ juhtmelõigu pikkus (m) q ­ laeng v ­ voolu kiirus (m/J) ­ nurk voolu suuna ja vektori vahel (°) L ­ juhi induktiivsus (H)

Füüsika → Füüsika
234 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagnetism

kinnised jooned ehk pöörised. Magnetvoog- näitab, millisel määral läbivad magnetvälja jõujooned vaadeldavat pinda selle pinna suuruse ja asendi tõttu mag väljas. =BScosB 1Wb. Faraday induktsiooni seadus- elektromagnetilise induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. E=-/t 1V. Lenzi seadus- induktsiooni voolusuund on selline, et tema mv takistaks muutust, mis voolu põhjustab ehk ind vool toimib alati vastupidiselt teda esilekutsuvale põhjusele. Induktiivsus, Henry seadus- näitab kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib vaadeldavas juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul. L=Edt/dI=/ 1H. Magnetvälja energia- W=LI*I/2 1J Sõltub voolutugevuse ruudust ja induktsioonist.

Füüsika → Füüsika
43 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Magnetvoog on magnetinduktsiooni ja pinnavektori skalaarkorrutis

kruvireegli abil leida induktsioonivoolu suund. Eneseinduktiivsus- on nähtus kus voolutugevuse muutumine vooluringis toob kaasa seal samas vooluringis induktsioonivoolu tekkimise. Kehtib Henry seadus ­ eneseinduktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline voolutugevuse muutumise kiirusega. Eei=-L dI/dt Eei- eneseinduktsiooni elektromotoorjõud(V), L- induktiivsus(H), di/dt- voolutugevuse muutumise kiirus(A/S), dI-voolutugevuse muut, dt-ajavahemik. Induktiivsus on füüsikaline suurus, mis näitab elektrivoolu ahelas tekkivat elektromotoorjõudu, kui voolutugevuse muutumise kiirus on 1A/sek. Induktiivsus on eriti suur keerdus vooluahelate korral, seetõttu iseloomustatakse indektiivsusega traat poole. Magnetvoog on magnetinduktsiooni ja pinnavektori skalaarkorrutis.Q=B-*S- =Bscos2 Vektorite skalaar korrutis on nende vektorite pikkuste ja vektorite vahelise koosseisu korrutis

Füüsika → Füüsika
5 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Füüsika induktiivsuse põhimõisted

­ siis ta hakkab liikuma 9. Mis juhtub juhtmega mida magnetväljas liigutatakse? ­ siis talle läheb elektrivool sisse 10. Magnetvoog - näitab milmääral läbivad magnetvälja jõujooned vaadeldavat pinda (cos B ­ magnetvälja pinna ja normaali vahe , B ­ magnetinduktsioon) 11. Induktiivsus- näitab kui suure magnetvoo muutuse kutsub esile ühikulise voolu muutus juhis e L= I t L ­ induktiivsus ( 1 H - Henry) Ee- elektromotoorjõud ( 1 V) Ülejäänud ­ voolu muutumise kiirus (1 s) 12. Eneseinduktiivsus ­ EMI mille korral magnetvoo muutus on põhjustatud vaadeldavas kehas endas / nähtus kus voolu muutmise tagajärjel muutub ka magnetvoog, see põhjustab elektromagneetilise induktsiooni , I e = -L 13. Henry seadus : t Ee- elektromotoorjõud (1V) L- induktiivsus (1H)

Füüsika → Füüsika
18 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elekter

lõputa ehk kinnised kõverad. Elektromanetilise induktsiooni teel paneb laengukandjad liikuma jõud mis nihuta juhet magnetväljas. Induktsiooni elektromotoorjõuks i mida juhet liigutav jõud teeb positiivse laengu liigutamisel vooluringis. Faradi induktsiooni seadus-induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetjõu muutumise kiirusega. Ei=-k* /t Lenzi reegel-Induktsioonivool toimib alati vastupidiselt seda voolu esile kutsuvale põhjusele. Enda induktsioon ja induktiivsus Enda induktsioon on nähtus mille puhul magnetvoo muutumine põhjustab voolu muutumise juhtmes endas. Pool hakkab voolu muutumisel toimima vooluallikana. Ahelas tekib voolu katkestamisel täiendav pinge, mis püüab voolu säilitada. Induktiivsus näitab kui suur enda induktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul. L=Ee*t /I = /I L=induktiivsus Induktiivsus ei sõltu valemis olevatest suurustest,vaid sõltub pooli materjalist,kujust.

Füüsika → Füüsika
15 allalaadimist
thumbnail
4
docx

FÜÜSIKA KT

· Induktsiooniahi (tekitatakse pöörisvoolud ja selle tagajärjel soojenevad) · Magnetkandjatelt info lugemine (erineva magneetumisega piirkonnad tekitavad elektromotoorjõu) · Elektrikarjus (traadis on vool, loom läheb vastu traati ­ maandab, tekib voolukatkestus, magnetväli muutub, indutseeritakse elektronotoorjõud, mis on tunduvalt suurem kui juhtme toitepinge) Endainduktsioon. Induktiivsus Endainduktsiooniks nim. nähtust, kus juhtmes induktsioonielektromotoorjõu tekkimiseks vajalik magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutumisest juhtmes endas Juhtmesüsteemi vastavaid omadusi kirjeldab induktiivsus Juhi induktiivsus näitab kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud indeksiga E tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel (Tähis L, mõõtühik H ­ henri) Induktiivsus näitab kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib kui vool muutub temas ühikulise kiirusega

Füüsika → Füüsika
45 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Füüsika kordamine 12.klass

1. Pool ja selle induktiivsus Pooli induktiivsus L näitab, kui suur eneseinduktsiooni elektromotoorjõud Ee tekib selles juhis voolutugevuse ühikulisel Ee t L= muutmisel ajaühiku jooksul. I , kus absoluutväärtuse märk rõhutab induktiivsuse positiivsust.

Füüsika → Füüsika
25 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Magnetvoog, induktiivusus, magnetvälja energia - füüsika kontrolltööks kordamine, 11. klassile

indukstioonivoolu tekkimise juhis, seda nähtust nimetatakse endainduktsiooniks. Endainduktsioon on nagu inerts. Endainduktsiooni tõttu tekib sisse-ja väljalülitamisel säde. Erinevad juhid põhjustavad erineva tugevusega endainduktsiooni. Selle võrdlemiseks on kasutusel induktsiivsus. E= ΔI/ΔΦ ΔΦ-magnetvoo muutus (Wb), ΔI-voolutugevuse muutus (A), E-elektromotoorjõud ΔΦ=E*Δt 7. Mis on induktsiivsus? Millest see sõltub? Juhi induktiivsus näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul. Juhi induktiivsus näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis, kui vool temas muutub ühikulise kiirusega. Induktiivsus sõltub juhi mõõtmetest ja kujust ning ümbritseva keskkonna magnetilistest omadustest. L=ΔΦ/ΔI L-induktiivsus (H), ΔΦ-magnetvoo muutus (Wb), ΔI-voolutugevuse muutus (A) 8

Füüsika → Füüsika
16 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Ãœhikute definitsioonid

540*1012 Hz (roheline valgus) ja mille energeetiline valgustugevus antud suunas 1/683 W/sr. 1 dptr on sellise läätse optiline tugevus, mille fookuskaugus on 1 m. 1 eV on arvuliselt võrdne tööga, kui elektroni laenguga absoluutväärtuselt võrdne laeng läbib potentsiaalide vahe 1V. 1Fon sellise juhi mahtuvus, mille potentsiaal muutub 1V võrra, kui tema laeng muutub 1C võrra; 1F=9*1011cm (CGSE süsteemis) 1 H on sellise juhi induktiivsus, mille korral voolutug muutus 1A/s tekitab juhis endaindukts emj 1V. 1 Hz on selline sagedus, mille korral keha sooritab ühes sekundis ühe pöörde (täisvõnke). 1 J on töö, mida teeb jõud 1N, kui selle rakenduspunkt nihkub liikumise suunas 1m võrra. 1 lm (luumen) on valgusvoog, mida kiirgab valgusallikas valgustugevusega 1cd ruuminurga ühikusse 1sr. 1 lx (luks) on selline valgustatus, mille korral valgusvoog 1lm jaotub ühtlaselt pinnale 1 m 2.

Füüsika → Füüsika
182 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Magnetvoog

Ak=pöörisel. Jõudude töö, mis tehakse laengu q ümberpaigutamiseks suletud kontuuriulatuses. Q-elektrilaengu suurus. Induktsiooni põhiseadus. I= E i/R Ei= - /t . - magnetvoog -magnetvoomuut t-ajavahemik (Ei= -n* /t n- keerdude arv poolis) (Ei= - S*B/t) = 2-1 Induktsiooni elektromotoorjõu tekkimist juhis selles juhis esineva elektrivooli tugevuse muutumise tõttu nim. Endainduktsiooniks. Ei= -L * I/t, 1H I- voolutugevuse muut L-induktiivsus. I/t- voolutugevuse muutumise kiirus. Induktiivsus on võrdne induktsiooni emj. Poolis, kui pooli läbiv muutumise kiirus on 1t/s. Induktiivsus sõltub juhi mõõtmetest ja kujust. Voolu kasvamine juhis takistab endaind. Kasvu, seetõttu ei saavuta vool vooluringi sulgemisel oma püsivat väärtust kohe. Endaind. Voolu alal hoida, seetõttu ei katke vool vooluringi väljalülitamisel silmapilkselt, see ilmub sädemena lüliti klemmidel. Elektromagnetväli. Muutuv elektriväli ja muutuv magnetväli on teineteisest lahutamatud, sest * muutuv

Füüsika → Füüsika
15 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektrodünaamika

9. Elektrodünaamika Märksõnad: elektromagnetiline induktsiooni nähtus, magnetvoog, Faraday elektromagnetilise induktsiooni seadus, eneseinduktsiooni nähtus, pooli induktiivsus, võnkering, Thompsoni valem, vahelduvvool. Oskused: ülesannete lahendamine Faraday elektromagnetilise induktsiooni seaduse kohta, ülesannete lahendamine Thompsoni valemi kohta. E ­ elektromotoorjõud, ­ magnetvoo muut, t ­ ajavahemik, ­ magnetvoog, B ­ magnetinduktsioon, S ­ pindala, ­ nurk pinnanormaali ja magnetinduktsiooni vektori vahel, T-võnkumiste periood, L ­ induktiivsus, C ­ mahtuvus.

Füüsika → Füüsika
14 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Elektromagnetiline induktsioon

Vt valem nr 5. Voolutugevuse (delta I) muutumisel muutub ka selle voolu poolt tekitatud magnetvoog: juhis tekib eneseinduktsiooni elektromotoorjõud (voltides). 14. Mis on ekstravool ja kuidas ta tekib? Ekstravool tekitatakse näiteks lüliti avamisel elektromotoorjõu poolt. 15. Millest ja kuidas sõltub eneseinduktsiooni elektromotoorjõu suurus? Mida suurem on voolutugevus, mida rohkem laenguid läbib ajaühikus juhet, seda suurem on elektromotoorjõud. Mida suurem on induktiivsus, seda suurem on elektromotoorjõud. 16. Mida iseloomustab füüsikaline suurus induktiivsus? Induktiivsus on füüsikaline suurus, mis tekib voolutugevuse muutumisel 1 ampri võrra (ühikuks H ­ Henry). Vt valemit nr 5. 17. Milles avaldub vooluga pooli induktiivsus? Ühes poolis tekkiv induktsioonivoolu suund on vastupidine voolusuunale teises poolis, mida esimesele lähendatakse. 18. Milline on induktiivsuse ühik ja kuidas on see seotud teiste tuntud mõõtühikutega?

Füüsika → Elektroenergeetika
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Füüsika-elektromagnetiline induktsioon+ülesanded

magnetvoog 2,1 * 10-4 Wb. Milline on magnetiline induktsioon? 0,35 T 3. Magnetvoog läbi pooli, millel on 400 keerdu, muutus 0,02 Wb võrra 2 sekundi jooksul. Kui suur indutsiooni elektromotoorjõud tekkis raamis? 4V 4. Poolil on 100 keerdu. Magnetvoog läbi selle muutub 0.032 Wb võrra ja tekitab emj 10 V. Millise aja jooksul magnetvoog peab muutuma? 0,32 s 5. Voolutugevuse ühtlasel muutumisel 0,05 s jooksul nullist kuni 12 A indutseeriti poolis endainduktsiooni emj 60 V. Kui suur oli pooli induktiivsus? 0,25 H 6. Millise aja jooksul kasvab 0,5 H induktiivsusega poolis voolutugevus nullist kuni 12 A, kui endainduktsiooni elektromotoorjõud poolis oli 50 V 0,12 s 7. Pooli, mille induktiivsus on 0,2 H, läbib vool tugevusega 4 A. Kui suur on selle pooli energia? 1,6 J 8. Arvutage pooli magnetvälja energia, kui pooli otstele on rakendatud pinge 12 V, pooli takistus on 0,55 _ ja pooli induktiivsus on 0,14 H. 33.3 J 9

Füüsika → Füüsika
153 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagnetiline induktsioon kokkuvõte

Juhi induktiivsus- näitab meile, kui suure magnetvoo muutuse tekitab selle juhi korral ühikuline voolu muutus. Juhi induktiivsuse arvutamine: L= / I Induktiivsus kirjeldab laengukandjate liikumisel esinevat (magnetväljast tingitud) inertsust vaadeldavas juhis. induktiivsust, mõõdetakse teslades (T). 1 tesla on väga suur ühik Magnetvoo ühik veeber 1 Wb kus WM- magnetvälja energia daulides, L- induktiivsus henrides (H),I- vool amprites. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Elektromagnetism käsitleb laetud osakeste mitteühtlast liikumist ning elektri- ja magnetvälja muundumist teineteiseks. Pööriselektriväljaks nimetatakse muutuva magnetvälja poolt tekitatud elektrivälja. Induktsioonivool on elektrivool, mis tekib suletud juhtmekeerus magnetvälja muutumisel

Füüsika → Füüsika
37 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Elektromagnetism

Tähis I/i (voolutugevus) ühik Ω (oom) . Magnetvoog näitab, millisel määral läbivad magnetvälja jõujooned vaadeldavat pinda selle pinna suuruse ja asendi tõttu magnetväljas. Tähis (Fii), ühik Wb (Weber). Induktiivsus iseloomustab elektrijuhi suutlikust tekitada magnetvoogu ja selle kaudu elektormotoor jõudu. tähis L, ühik H(henri). Mahutuvus tähis C, ühik F(farad). Voolutugevus vooluringi lõigus on võrdeline lõigu otstele rakendatud pingega ja pöördvõrdeline lõigu takistusega. Tähis I/i (voolutugevus) ühik Ω (oom) .

Füüsika → Füüsika
10 allalaadimist
thumbnail
1
odt

Füüsika mõisted

samasuunaline. 11)Magnetkaart ­ tekivad induktsioonivoolivõnked, mis sisaldavad infotribale salvastatud andmete kohta. Elektrikarjus-magnetvälja muutumisel indutseeritakese pinge, mis rakendub piirdetraadi ja maa vahel. 12) Endainduktsiooni nähtuseks nimetatakse elektromagnetilise induktsiooni alaliiki, mille korral magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas. 13) Induktiivsus näitab vaadeldava juhtme süsteemi inertsi temas toimuvate voolu muutuste suhtes. 14) 1Siis kui juhi induktiivsus meile näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis, kui vool temas muutub ühikulise kiirusega. 15) 15) Henri on sellise elektriahela induktiivsus, milles vool tugevusega 1 A tekitab läbi tema kontuuri magnetvoo 1 Wb.

Füüsika → Füüsika
13 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagnetvõnkumine

Generaator- seade, mis muudab mingi teist liiki energiat vahelduva elektromagnetvälja energiaks. Geneka osad: rootor, staator 3.kui voolutugevus poolis muutub, muutub ka magnetvoog? Vale? XL=w*L 4.elektromagnetvõnkumine sõltub - periood sõltub võnkeringi iduktiivsusest L ja kondensaatori mahtuvusest C 5. trafo on elektromagnetilisel induktsioonil põhinev seade vahelduva pinge ja voolutugevuse muutmiseks 6.Thompsoni valem T= 2 ruutjuur LC T-Elektromagnetvõnkumise periood L- induktiivsus C- kondeka mahtuvus 7.em laine- ruumis leviv elektri ja magnetvälja perioodiline muutus. 8. ei tea.. II 1.a-Im=5A b-w=314 c-w=2 f=>f=w/2 =314/2 =50Hz d-T=1/f=1/50=0,02s 2. C=50F=50*10-6F F=100Hz Xc? I 1. Ringsagedus ehk nurksagedus (tähis ) on võnkuva keha 2 sekundi jooksul sooritatud võngete arvu. Amplituudväärtus- maksimaalne väärtus 2.Generaator- seade, mis muudab mingi teist liiki energiat vahelduva elektromagnetvälja energiaks. Geneka osad: rootor, staator 3

Füüsika → Füüsika
12 allalaadimist
thumbnail
2
odt

FÜÜSIKA KT

1. Induktiivsuse mõiste: Juhi induktiivsus L näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud e tekib selles juhis voolutugevuse ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul. Veelgi lihtsamalt öeldes näitab induktiivsus vaadeldava juhtmesüsteemi inertsust temas toimuvate voolu muutuste suhtes .Induktiivsus kirjeldab laengukandjate liikumisel esinevat (magnetväljast tingitud) inertsust vaadeldavas juhis Pooli põhiline tunnussuurus on induktiivsus. Induktiivpool ehk pool on elektriahela osa, mida kasutatakse muuhulgas võnkeringide ja filtrite induktiivelemendina. Kasutusotstarbe järgi liigitatakse poolid võnkeringipoolideks ja paispoolideks ehk drosseliteks. 2. Võnkering: Võnkering on lihtsaim süsteem, milles võib tekkida elektromagnetiline vabavõnkumine. Võnkering koosneb kondensaatorist ja selle katetega ühendatud induktiivpoolist.

Füüsika → Füüsika
8 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Elektromagnetism

t kiirus 11. Lenzi reegel. Lenzi reegel ütleb, et induktsioonivool toimib alati vastupidiselt voolu esile kutsuvale põhjusele. 12. Mis on ja millistel tingimustel tekib endainduktsioon? Endainduktsioon on nähtus, kus induktsiooni elektromotoorjõu tekkimiseks vajalik magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutumisest voolus endas. Selle tekkimiseks peab vooluda kaasnema tugev magnetväli- 13. Mida näitab induktiivsus?Valem,ühik. Induktiivsus näitab, kui suure magnetvoo muutuse tekitab ühikuline voolumuutus. H = 1 Wb L= Magnetvoo muutus 1A I Voolutugevuse muutus 14. Henry seadus. Valem. Endainduktsiooni emj. sõltub induktiivsusest ja voolutugevuse muutumise kiirusest. e= -L

Füüsika → Füüsika
52 allalaadimist
thumbnail
22
docx

Füüsika KT 2. peatükk

1.elektromagnetväli- elektromagnetilist vastastikmõju vahendav ühtne väli 2.Lorenzi jõud- magnetväljas liikuvale laetud osakesele mõjuv jõud. FL= q*v*B*sina 3.vasaku käe reegel- kui vasaku käe väljasirutatud sõrmed näitavad positiivseltlaetud osakeste liikumise suunda ja magnetvälja jõujooned tulevad peopessa, siis väljasirutatud pöial näitab osakesele mõjuva Lorentzi jõu suunda. 4.Elektromagnetinduktsioon- magnetvälja muutumine tekitab elektrivälja. Induktsioonivool- tekitab juhtme liikumine magnetväljas. Suund on vastupidine mootori korral toiteallika poolt tekitatud voolule. 5.Faraday katse kirjeldus- 6.elektromotoorjõud-on võrdne kõrvaljõudude tööga Ak ühikulise suurusega laengu ühekordel läbi viimisel kogu vooluringist. 7.magnetvoog-näitab, millisel määral läbivad magnetvälja jõujooned vaadeldavat pinda selle pinna suuruse ja asendi tõttu magnetväljas. = BScosB 8.Faraday induktsiooniseadus-kasutades magnetvoo mõistet, võib kõigi Fa...

Füüsika → Füüsika
17 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Ohmi seadus vooluringi kohta, elektromotoorjõud, Ampere'i seadus, Lorentzi jõud, Lenzi reegel, edainduksioon

Lenzi reedel. Induktsioonivool on suunatud nii, et tema magnetväli takistab induktsioonvoolu esile kutsuva magnetvälja muutumist. Katsed näitavad, et induktsioonvoolu tugevus on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. Vastavalt oomi seadusele elektromotoorjõud on võrdeline voolutugevusega. i= | /t|- Faraday elektromagnetilise induktsiooni seadus. Induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega. ENDAINDUKTSIOON. INDUKTIIVSUS. POOLI MAGNETVÄLJA ENERGIA. Endainduktsiooni nähtuseks nim elektromagnetilise induktsiooni alaliiki, mille korral magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas. Vooluringi sulgemisel ei saavuta voolutugevus hetkeliselt oma maxväärtust, sest magnetväli muutub juhtme ümber ja sp tekib juhtmes peale vooluallika tekitatud elektromotoorjõu veel endainduktsiooni elektromotoorjõud e. See e tekitab voolu, mis vooluringi

Füüsika → Füüsika
25 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Faraday, vool...

juhtmes peale vooluallika tekitatud motoorjõu veel indutseeritud emj. See indutseeritud emj tekitab voolu, mis vooluringi sulgemisel on vastassuunaline vooluallikaga. Sel juhul endainduktsioon takistab voolutugevuse kasvu. Vooluringi katkestamisel võib katkesti kontaktide vahel pinge, mis ületab tunduvalt vooluallika emj ja me näeme sädet. Põhjuseks on, et magnetvälja muutumine katkestamisel toimub väga kiiresti, aga i=-/t Juhi induktiivsus L näitab, kui suur endainduktsiooni emj e tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul.L=| e / I/t | => e=L*I/t Induktiivsus L sõltub juhi mõõtmetest ja kujust ning ümbritseva keskkonna magnetilistest omadustest. Juhi induktiivsus näitab meile, kui suure magnetvoo muutuse tekitab selle juhi korral ühikuline voolu muutuus. L= /I Juhi induktiivsus on võrdne 1Henriga(1H), kui vooltugevuse muutumine 1A võrra sekundis tekitab temas endainduktsiooni emj 1V.

Füüsika → Füüsika
75 allalaadimist
thumbnail
4
txt

Elektromagnetism

??- on magnetvoo muutus kontuuris ?t- ajavahemik, mille jooksul see muutus toimus LENZI REEGEL Elektromagnetiline induktsioon on oma olemuselt alalhoidlik nhtus. Induktsioonivool soodustab alati olemasoleva olukorra silimist Kehtib Lenzi reegel, mille kohaselt induktsioonivool toimib alati vastupidiselt voolu esile kutsuvale phjusele Lenzi reeglit vljendab miinusmrk Faraday induktsiooniseaduses ENDAINDUKTSIOON. INDUKTIIVSUS Endainduktsiooni nhtuseks nimetatakse elektromagnetilise induktsiooni alaliiki, mille korral magnetvoo muutus on phjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas Juhi induktiivsus L nitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjud tekib selles juhis voolu hikulisel muutumisel ajahiku jooksul II ELEKTROMAGNETVNKUMISED VAHELDUVVOOL JA SELLE KIRJELDAMINE * Vahelduvvooluks nimetatakse elektrivoolu, mille korral voolutugevus perioodiliselt muutub.

Füüsika → Füüsika
115 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagneetiline induktsioon

kontuuris tänu voolutugevuse muutumisele selles kontuuris, mis põhjustab magnetvoo muutumise läbi kontuuri poolt ümbritsetud pinna; EMI seadus eneseinduktsiooni jaoks ­ eneseinduktsiooni emj on võrdeline kontuuris kulgeva I elektrivoolu tugevuse muutumise kiirusega Ei = -L ; t Kontuuri induktiivsus (eneseinduktsiooni tegur) L ­ eneseinduktsiooni seisukohalt kontuuri iseloomustav suurus, mis sõltub kontuuri kujust, mõõtmetest ja kontuuri asukohas keskkonna suhtelisest magnetilisest läbitavusest; 1 H (henri) ­ sellise kontuuri induktiivsus, milles voolutugevuse muutumise kiirusel 1 A/s indutseeritakse kontuuris eneseinduktsiooni emj suurusega 1 V (dünaamiline määratlus); sellise kontuuri induktiivsus, milles kulgeva voolu tugevusel 1 A tekib läbi kontuuriga ümbritsetud

Füüsika → Füüsika
99 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektrodünaamika

Lenzi reegel ­ I induktsioonivoolu suund on alati selline, mis takistab voolu tekitavat liikumist. Induktiivsus- on vooluringi omadus tekitada magnetvälja. Elektri- ja magnetvälja ühtsus- vahelduv magnetväli on alati seotud tema poolt tekitatud elektriväljaga, ning vahelduv elektriväli omakorda magnetväljaga, mida ta tekitab. Seade el. magn. võngete tekitamiseks ­ võnkering. Vahelduvvool ­ nim. elektrivoolu, mille suund ja tugevus perioodiliselt muutuvad. Vahelduvvoolu korral voolutugevus ja pinge muutuvad, saades perioodiliselt max. ja min. väärtusi. Trafo- muudab vahelduvvoolu pinget. Koosneb magnetringist ja kahest mähisest. Magnetvälja põhiomadus ­ Elektrivool tekitab magnetvälja. Püsimagneti põhiomadus ­ samanimelised tõukuvad, erinimelised tõmbuvad. Elementaarlaeng ­ väikseim looduses esinev elektrilaeng, e=1,6*10 -19C. Lenzi reegel ­ I induktsioonivoolu suund on alati selline, mis takistab voolu tekitavat liikumist. Induktiivsu...

Füüsika → Füüsika
13 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Elektromagnetism

Elektromgnetism käsitleb laetud osakeste mitteuhtlast liikumist ning elektri­ ja magnetvälja  muundumist teineteiseks.  Elektromagneetilise induktsiooni nahtuseks nimetatakse elektrivalja tekkimist magnetvalja  muutumisel.  Pööriselektrivaljaks nimetatakse elektrivälja, mille jõujooned on kinnised jooned ehk  pöörised. Sellibe elektriväli tekib magnetvälja muutumisel.  Endainduktsiooni nähtuseks nimetatakse Elektromagneetilise induktsiooni alaliiki, mille  korral magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutusest vaadeldavas juhis endas.  Üks veeber 1Wb on magnetvoog, mis läbib 1ruutmeetri suurust magnetvälja suunaga ristuvat  pinda, kui välja magnetinduktsioon on 1T. Seega 1Wb=1T*1m^2  1H=1Wb/1A 1henri  Induktsiooni elektromotoorjõuks nimetatakse tôöd, mida juhet liigutav jõud teeb ühikulise  positiivse langu läbiviimisel vooluringist. Katkestatud vooluringi korral võrdub induktsiooni  elektromotoorjõud juhtmelõigu otstel tekkiva pi...

Füüsika → Füüsika
5 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagnetiline induktsiooni kontrolltöö vastused.

nr1. Valem: 6- Magnetvoog näitab pinda läbivate jõujoonte arvu. 7- = B* S* cos , kus B- Tihedus, S- pindala, cos - nurk. 8- Induktsioonivool toimub alati vastupidiselt voolu esile kutsuvale põhjusele.Seda väljendab miinus märk induktsiooniseaduses. 9- Elektromagnetilist induktsiooni juhtmes põhjustab voolu muutumine juhtmes endas. 10- Näitab, kui suur enda induktsiooni elektromootorjõud tekib juhis voolutugevuse ühikulisel muutumisel. 11- L = , kus L- juhi induktiivsus, 12- Induktiivsus näitab vaadeldava juhtmesüsteemi inertsi temas toimuvate voolu muutuste suhtes. 13- Indukt. Mõõdetakse 1 henri, magnetvoogu 1 veeber.

Füüsika → Füüsika
42 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Elektromagnetiline induktsioon

Paljudel juhtudel on pöörisvoolud kahjulikud, põhjustades energiakadusid. Eneseinduktsioonnähtus, kus tekib induktsiooni elektromotoorjõud vahelduvvoolu võrku ühendatud juhis endas. Induktiivsus on füüsikaline suurus, mis võrdube arvuliselt voolukontuuris tekkiva eneseinduktsiooni elektromotoorjõuga, kui voolutugevus selles muutub ühe ühiku võrra ajaühikus.Induktiivsus sõltub juhi mõõtmetest ja kujust, kuid ei sõltu voolutugevusest juhis. Induktiivsus sõltub veel juhti ümbritseva keskkonna magnetilistest omadusest.

Füüsika → Füüsika
39 allalaadimist
thumbnail
5
doc

LC ostsillaator aruanne

E 10V UE0 2V IK0 0,5mA 2. Koostatud võimendi skeem koos elementide väärtustega. Joonis 1. LC ostsillaatori skeem Tabel 2. Kasutatud elementide väärtused. Suurus Väärtus RB1 240k RB2 120k RE 3,9k RK 6,8k CB 220pF CE 6,8nF C2 10nF C1 750pF 3. Ostsillaatori sagedus f0, väljundpinge amplituud ja arvutatud pooli L induktiivsus. Ostsillaatori sagedus f0 = 386,9kHz Väljundpinge amplituud Uv = 4,68V Pooli induktiivsus C1 + C2 -4 L := = 2.425 × 10 H 2 2 f0 4 C1 C2 4. Väljundsageduse stabiilsuse hinnang. Standardhälve = 178,3Hz 0.00046084259498578444042 f0 5. Toitepinge mõju väljundsagedusele esitav graafik. 390 388 386 f 384 382 380 378

Informaatika → Raadiosageduslik skeemitehnika
19 allalaadimist
thumbnail
2
doc

FÜüsika (Elektromagneetiline Induktsioon)

                                                                                                 1.Milles seisneb elektromagnetilise induktsiooni nähtus?                                                                                                      Selles, et muutuv magnetväli tekitab elektrivoolu                                                                                                  2.Kirjeldada Faraday katset elektromagnetilise induktsiooni nähtuse avastamise kohta. Avastas 1831.                                                                                                 Ta liigutas pooli suhtes magnetit ja pooliga ühendatud galvanomeeter näitas elektrivoolu tugevust.                                                                                                 Mida kiiremini liigutada, seda tugevam vool tekkis.                                                                                                 3.Sõnasta...

Füüsika → Füüsika
17 allalaadimist
thumbnail
8
docx

ELEKTER, MAGNETISM JA ELEKTROMAGNETISM

Kui aga välismõju põhjustab magnetvoo kahanemist, siis on induktsioonivoolu magnetväli välise magnetvälja suhtes samasuunaline (takistab kahanemist) Lenzi reegli praktiline rakendamine 1) määrab olemasoleva magnetvälja jõujoonte suuna 2) kas magnetvoog kasvab või kahaneb? 3) vastavalt Lenzi reeglile määrame tekkiva magnetvälja suuna 4) määrame tekkiva induktsioonivoolu suuna (parema käe reegel) ENDAINDUKTSIOON. INDUKTIIVSUS Endainduktsioon – nähtus, kus induktsiooni elektromotoorjõu tekkimiseks vajalik magnetvoo muutus on põhjustatud voolu muutumises juhis endas Selle iseloomustamiseks on võetud kasutusele füüsikaline suurus, mida nimetatakse induktiivsuseks. Tähis L, ühik henri (1 H) Induktiivsus – näitab, kui suur endainduktsiooni elektromotoorjõud tekib selles juhis voolu ühikulisel muutumisel ajaühiku jooksul

Füüsika → Elektriõpetus
4 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Vahelduvvool

Vahelduvvool ­ on vool, mille tugevus pinge ajas perioodiliselt muutuvad. Saab kirjeldada siinus/koosinus funktsiooni abil. I-Io sin wt, W=2IIf. I-voolu tugevus (A), Io- vooluamplituut(A), t-aeg, w- ringsagedus(rad/s), f-sagedus(H2). Sagedus ­ näitab mitu rõnget tehakse minutis. U=Uo sin wt. U- pinge(V) Uo ­ pingeamplituut(V). ...

Füüsika → Füüsika
12 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun