Kategoorias juhtimine leiti 128 faili

Majandus >> Juhtimine
Juhtimine TTÜ-Kontrolltöö nr 1 kordamisküsimused
8
rtf

Juhtimine TTÜ: Kontrolltöö nr 1 kordamisküsimused

Millised on organisatsiooni tunnused? Organisatsioonil on psühholoogiline tähendus igale tema liikmele Organisatsiooni iseloomustab koordineeritus, inimeste tegevus on organiseeritud ja struktureeritud Organisatsiooni tegevus on eesmärgistatud, on suunatud teatud tulemuse saavutamiseks 2. M...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
Organisatsiooni ja inimressursi juhtimine
3
docx

Organisatsiooni ja inimressursi juhtimine

Inimressursi juhtimine ja personalijuhtimine Inimressursi juhtimine peab keskenduma organisatsiooni eesmärkidele, strateegiatele ja äritulemusele, mitte oma funktsionaalse valdkonna poolt pakutavale sisendile. Inimressursi juhtimine ehk personali juhtimine ehk strateegiline personalijuhtimine on juhtimise põhifunktsioon. See hõlmab töötajate juhtimisega seotud protsesse organisatsioonis ja...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
211 allalaadimist
JUHTIMINE
7
docx

JUHTIMINE

loeng 1. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon. Juhtimine on sihipärane tegevus, mille tulemusena organisatsiooni eesmärgid saavutatakse teiste inimeste vahendusel ja abil. 2. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates organisatsiooni definitsioon. Organisatsioon...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist
Juhtimine
15
doc

Juhtimine

loeng) Liina Puusepp Sissejuhatus juhtimisse Tehnoloogia ja eriti infotehnoloogia arengu tõttu on töö muutunud väga keeruliseks ja spetsiifiliseks. Juhtidel on üha raskem kõigi alluvate tööd detailselt tundma õppida. Lahe...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
56 allalaadimist
Juhtimine
5
docx

Juhtimine

Organisatsiooni olemus, koostisosad ja eesmärgid? Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. Peamiseks mõtteks on saavutada ühiselt tegutsedes rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes. Vähemalt 4 koostisosa: Inimesed, tegevused, siseehitus ning ainelised ja rahalised varad. Iga muutus ühes osas...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
143 allalaadimist
Juhtimine
59
pdf

Juhtimine

Ettevõtte keskkond, mõjugrupid ja nende peamised huvid. Sisekeskkond: juhid, omanikud, töötajad. Väliskeskkond: mikrokeskkond ja makrokeskkond. Makrokeskkond: riik, ühiskond, rahvusvahelised mõjurid. Error! Reference source not found.Väliskeskkonna loovad peamised väljaspool organisatsiooni olevad jõud, mis potentsiaalselt võivad oluliselt mõjutada kaupade või teenuste edu. Väliskeskkond jaguneb omako...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
134 allalaadimist
Juhtimine TMO0010
56
docx

Juhtimine TMO0010

Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkonnas. Protsessi keskmes on efektiivsuse ja säästlikkuse tasakaal piiratud ressursside kasutamisel. (,,Juhtimise alused" Ruth Alas) Juhtimine on sihipärane...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
89 allalaadimist
Kordamisküsimused EKSAMIKS juhtimine 2014
docx

Kordamisküsimused EKSAMIKS juhtimine 2014.

...

Juhtimine -
33 allalaadimist
Juhtimine kordamisküsimused
docx

Juhtimine kordamisküsimused

...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
Praktikaaruanne juhtimine ja töökorraldus
docx

Praktikaaruanne juhtimine ja töökorraldus

...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

Tegu on 2015.aasta kevadel toimunud Juhtimise õppeaine kordamisküsimustega...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
Vabaühendused ja juhtimine
4
docx

Vabaühendused ja juhtimine

Asutamise aeg(aasta), liikmete arv , juhatuse liikmete arv, juhatuse liikmete vastutusalad.Ühenduse tegevuse eesmärk. Eesti Õpilasesindusteliidu asutamise aasta 1996. Aasta detsembris. Liikmelisust ei oska välja tuua, kuid see on teada et liikmesõpilasesindusi Eestis on umbes 150. Kuhu kuuluvad üldjuhul kõik üldhariduskoolide õpilasesindused. Juhatusse kuulub 3 liiget...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
TMO0010 JUHTIMINE KORDAMISEKS – KONTROLLTÖÖ nr 1
docx

TMO0010 JUHTIMINE KORDAMISEKS – KONTROLLTÖÖ nr 1

Mida nimetatakse organisatsiooniks, millised on organisatsiooni tunnused? Igapäevases tähenduses on organisatsioon kahe või enama inimese kogum, mis toimib sihipäraselt ühise sõnastatud eesmärgi nimel. Organisatsioonil on psühholoogiline tähendus igale tema liikmele Organisatsiooni iseloomustab koordineeritus, inimeste tegevus...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
Juhtimine - KT2 vastused
17
docx

Juhtimine - KT2 vastused

Mida nimetatakse organisatsiooni struktuuriks? Organisatsiooni struktuuriks nimetatakse organisatsiooni ametikohtade vaheliste suhete mudelit. 2. Nimetage põhjused, miks on organisatsiooni struktuur vajalik. Tagab firma tegevuse efektiivsuse; Koordineerib organisatsiooni eri osade tegevust vastavate tegevusvaldkondade lõikes;...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
Kordamisküsimused õppeaines Juhtimine
8
doc

Kordamisküsimused õppeaines Juhtimine

Organisatsiooni definitsioon ­ Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide saavutamiseks moodustatud terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsiooni kuulub vähemalt kaks inimest, kellest üks on juht ja teine alluv. 2. Juhtimise definitsioon ­ Juhtimine on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil. 3. Organisatsioon...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
206 allalaadimist
Juhtimine Kordamiseks-kevad 2014
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

Organisatsiooni mõiste Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutada ühiseid eesmärke. 2. Juhtimise kui...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
77 allalaadimist
Juhtimine
8
docx

Juhtimine

kursus Juhtimine Referaat Maarja Kobin Pärnu 2013 Sissejuhatus Juhtimine (inglise keeles management) on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ja ühtseks tervikuks sulatamine, et saavutada organisatsiooni eesmärke ja rahuldada tema liikmete vajadusi. See on lihtsustatult subjekti ja objekti vaheline suhe ehk...

Juhtimine - Kutsekool
26 allalaadimist
Milline on edukas juht ja juhtimine
docx

Milline on edukas juht ja juhtimine

...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
Juhtimine kordamisküsimused
26
docx

Juhtimine kordamisküsimused

Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates juhtimise definitsioon. Juhtimine on teiste inimeste tegevuse suunamise kaudu organisatsiooni eesmärkide saavutamise protsess, mis toimub muutuvas keskkonnas. (“Juhtimise alused” Ruth Alas) 2. Sõnastage mõnele konkreetsele allikale viidates organisatsiooni definitsioon. Organisatsioon on inimgrupp, kes töötab ühiste eesmärkide saavutamise nimel. (“Juhtimise alused” Ruth Alas) 3. Kirjeldage McKinsey 7S käsitlust. McKinsey kirjeldab organi...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
33 allalaadimist
Juhtimine kontrolltÖÖ küsimused
7
doc

Juhtimine kontrolltÖÖ küsimused

· Süstemaatiliselt kirjeldada inimeste käitumist erinevates tingimustes. · Aru saada, miks käituvad inimesed nii, nagu nad seda teevad. · Ette näha alluvate nii soovitavat kui ebasoovitavat käitumist. · Kontrollida ja arendada inimeste tööalast aktiivsust. 2) Millisena näeb juht töötajat ja enda rol...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist