Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

ASJAAJAMINE (0)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
ASJAAJAMINE

Avaldus, CV, personaalkirjad

Tööle kandideerija tüüpvead intervjuul


 • Kandidaadid loetlevad paljulubavaid omadussõnu, mida tööandja nende arvates kuulda tahab. Näiteks: "Olen lojaalne, hea suhtleja, pühendunud, intelligentne ja väga töökas." Need väited ei sisalda informatsiooni.
 • Intervjueeritav ei vasta seda, mida tunneb, vaid seda, mida tööandja kuulda tahab, näiteks müüjaks kandideerija ütleb, et on eluaeg unistanud saada kassapidajaks. See on võlts ja paistab läbi.
 • Kohe küsitakse palka, enne kui on saadud ülevaade täpsetest tööülesannetest.
 • Kandidaat on hästi kahtlev ja pole endas kindel, kas ikka tahab tööd.
 • Kandidaat püüab tööandjale selgeks teha, et kõik ülejäänud töökohad olid nõmedad.
 • Kandidaat püüab väita, et kõik eelnevad ülemused on olnud halvad ja teda taga kiusanud.
 • Kandidaadid liialdavad oma teadmiste ja oskustega.
 • Kandidaadid on liiga kinnised, kohmetud ja sõnaahtrad.
 • Kandidaat ei oska lühidalt ja konkreetselt välja tuua oma positiivseid isikuomadusi, mis tuleks selles ametis kasuks.
 • Kandidaat ei tea midagi ettevõttest, kuhu ta kandideerib.
 • Kandidaat ei suuda oma kandideerimishuvi veenvalt põhjendada.
 • Kandidaadi aktiivsus on väga madal, hoiakult passiivne või kergesti alistuv, ei ole tulemustele orienteeritud, ei küsi, pakutud teemadel ei soovi kaasa rääkida.
 • Kandidaadid jäävad hätta ka meelepäraste tööülesannete kirjeldamisega ning nägemusega, kuidas võiks taotletav ametikoht nende arengut mõjutada.
  Kasulikke netilehekülgi:
  www. vault .com ( career intelligence)
  www.firstjob.ee
  www. taskuraha .info (vormistamised jms)
  www.cv.ee

  Soovituskirja kirjutamine

  Soovituskirja lisamine oma sooviavaldusele võib osutuda vajalikuks siis, kui Sa oled äsja lõpetanud kooli ning ei oma veel töökogemust. Samuti juhul kui oled näiteks mingi perioodi töötanud mujal riigis. Soovituskiri ei oma üldjuhul väga olulist kaalu, pigem on tegemist formaalsemat laadi dokumendiga.
  Soovituse andjaks võib seega olla näiteks Sinu õppejõud ülikoolis, kursuse või uurimistöö juhendaja , samuti Sinu otsene juht. Soovitaja puhul on oluline, et ta tunneks Sinu töö- või õppimisstiili põhjalikumalt ning et teie koostöö oleks aset leidnud viimaste aastate jooksul.
  Soovituskiri peaks sisaldama iseloomustust milline on Sinu töö- või õppimisstiil, kuidas hindab soovitaja Sinu toimetulekut antud ülesannetega, milline oled koostöös teistega , millised on Sinu olulisemad iseloomuomadused.

  Curriculum vitae

  CV on ülevaatlik kokkuvõte tööotsija oskustest, haridusest, saavutustest, töökogemustest ja hobidest. CV eesmärk on luua tööandjale võimalikult täpne ettekujutus töökoha taotlejast. eesmärgiks on anda vajalikku informatsiooni, et tulevases tööandjas tekiks sinu vastu huvi. CV põhiülesanne on esitada potentsiaalsele tööandjale sinu suurimaid väärtusi – seda võib julgelt nimetada enese reklaamimiseks.
  CV peab olema korrektselt vormistatud, sisutihe ja kergesti mõistetav. Arusaadavalt esitatud ja sajaprotsendiliselt tõele vastav. CV ütleb mõndagi sinu eesmärkide ja motivatsiooni kohta. CV peamiseks eesmärgiks on teenida välja töövestlus. Kui sind on kutsutud intervjuule , on just CV see, mis selle tähtsa esmakohtumise päevakorra paika paneb. CV on vaja koostada võttes arvesse pakutavale töökohale esitatavaid nõudmisi.
  CV kirjutamine 
  CV kirjutamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et see oleks täpselt viimistletud , informatsioon peaks olema õiges järjekorras ja arusaadavas vormis. Hea on lisada CV-le ka lühike ja ajakohane kaaskiri , see ajendab lugejat tundma huvi ka sinu kui inimese vastu.
   
  Hea CV:
  - On pikkusega 1-2 lehekülge, 
  - Kergesti loetav (trükitud heale paberile ja hästi kujundatud),
  - Ilma kirjavigadeta
  - Müüb sind, sinu oskusi ja teadmisi,
  - Iseloomustab sind isiksusena,
  - On informatiivne (kajastab kõige olulisemat teavet sinu isiku ja karjääri kohta).
  Nõuanded CV koostamiseks:
  - Kasuta lihtsaid, kergesti loetavaid kirju, näiteks Times New Roman .
  - Kasuta põhitekstis 10-12-punktist kirja, pealkiri kirjuta mitte suurem kui 16 punkti.
  - Kasuta A4-formaadis valget hea kvaliteediga paberit.
   
  NB!
  - Hoidu kindlasti CV-s vale informatsiooni esitamisest, sest seda võidakse kontrollida.
  - Pole sobiv oma CV-s kajastada kohe palgasoovi. CV peamine ja esmane eesmärk on info andmine enda seniste kogemuste ja oskuste kohta. Kui sul palutakse siiski oma palgasoov esitada, siis tee seda kaaskirjas.
  - Pildi lisamine CV-le ei ole küll otseselt kohustuslik, kuid mõningal juhul võib see olla kasulik või nõutud. Mõni kord võib aga pildi lisamine tööandjal kujundada sinu välimuse põhjal subjektiivse eelarvamuse. Kaalu hoolikalt, kas lisada oma pilt CV-le või mitte.

  Avalduse kirjutamine


  Erinevalt CV-st tuleb avalduses kasutada oma kirjutamis - ja veenmisoskust. Läbimõtlematult koostatud kiri võib kustutada Sinu lootused töökohale. Sama tagajärg võib olla ka sellel, kui Sa avaldust ei lisa.
  Milleks on vaja avaldust?
  Avaldus võimaldab Sul:
  - anda tööandjale teada, millisele ametikohale kandideerid
  - tuua välja Sinu isikupära ja osutada tähelepanu tugevatele külgedele
  - põhjendada sobivust antud ametikohale
  - näidata oma teadmisi firmast, kuhu kandideerid
  - lisada midagi täiendavalt.
  Seda dokumenti on kahel kandjal:
  - paberkandjal – teile vôidakse konsultatsioonifirmast oma dokumentidele vastuseks saata avalduse vorm. Samuti vôib juhtuda, et enne intervjuud palutakse teil firmas taoline dokument täita.
  - elektroonilisel kujul – tavaliselt on see kättesaadav firma kodulehekülje vakantsete ametikohtade rubriigis vôi internetipôhise värbamisagentuuri andmebaasi lehel.
  Sooviavaldus lisatakse CV-le ning see peaks sisaldama järgmist:
  - Kust saite informatsiooni tööpakkumise kohta
  - Lühike seletus, miks olete otsustanud kandideerida ja mis põhjusel arvate enda olevat just kõige õigem kandidaat antud ametikohale
  - Sooviavalduses võiks välja tuua sellised aspektid, mis võivad teie CV-s jääda ebaselgeks või mida te eriti soovite rõhutada.
  - Kui tööpakkumise kuulutuses on palutud ära märkida palgasoov, siis märkige see sooviavaldusse.
  Soovitused avalduse koostamiseks:
  - Sooviavalduse koostamisel kasutage lihtsat stiili
  - Jälgige, et kiri oleks korrektselt vormistatud ega sisaldaks kirja- või faktivigu
  - Kontrollige, et avaldus sisaldaks teie nime ja kontaktandmeid; firma andmeid, kuhu te kandideerite, kuupäeva ja teie allkirja

  Kaaskiri


  Väga sobiv on esitada CV tööandjale koos kaaskirjaga.
  Kaaskirja eesmärk on:
  - informeerida tööandjat, et sa taotled töökohta,
  - juhtida tähelepanu sellele, et CV on kirjale lisatud,
  - heita lisavalgust sinu tugevatele külgedele, teabele, mida sa CV-sse kirja ei pane,
  - lisada midagi täiendavat.
  Kaaskirja kirjutamine
  Selle dokumendi koostamine tekitab sageli raskusi, kuna inimene ei tea, mida kirjutada ning mingit trafaretset näidist kaaskirja kirjutamiseks pole. Kuigi ei ole olemas rangeid reegleid, tasuks lähtuda järgmistest printsiipidest:
  - Adresseeri kiri nimeliselt. Uuri välja, kes töölevõtu ja personali värbamisega tegeleb. Personaalseid kirju loetakse tavaliselt suurema tähelepanuga. Kui kiri on koostatud vastuseks konkreetsele pakkumisele, tuleb märkida, missugusele kohale kandideeritakse ning mis on pakkumise allikas (nt. “ Postimees ” …. kuupäevast).
  - Selgita, mis sundis sind kirjutama. Väljenda huvi töökoha vastu. Tööandja tahab kindlasti näha, et oled väga huvitatud antud töökoha saamisest.
  - Selgita oma asjatundlikkust. Too välja on tugevad küljed, tekita tööandjas enda vastu huvi.
  - Ära varja oma puudusi. Näita soovi oma puudusi parandada ja tahtmist nendega tegeleda.
  - Kaaskiri ei tohi olla liiga pikk – pool kuni üks lehekülg.
  - Kaaskirjale on vaja lisada ka oma isiklikud- ning kontaktandmed (isegi kui need juba CVs on).
  - Kaaskiri tuleb allkirjastada.

  Motivatsioonikirja kirjutamine

  Motivatsioonikiri on kandideerimisel CV-le asendamatuks lisaväärtuseks. Selle peamiseks ülesandeks on vastata potentsiaalse tööandja küsimusele: "Miks ma peaksin värbama just selle inimese?" Motivatsioonikiri on suurepärane võimalus ennast "müüa", tuues CV-st esile olulisemaid aspekte või rõhutades vajalikke momente, toetab see Sinu kandidatuuri.
  Nii nagu tavaline kiri, peab motivatsioonikiri olema adresseeritud konkreetsele inimesele või firmale. Kiri peab olema vormistatud sarnaselt klassikalisele ärikirjale, kus saatja kontaktandmed paiknevad kirja ülemises paremas nurgas . Motivatsioonikiri ei tohi olla liiga pikk – maksimaalselt A 4, 200 - 250 tähemärki oleks piisav. Trükitähti ei soovitata kasutada.
  Kiri tuleks üles ehitada lõikude kaupa, millest esimene peaks sisaldama üldist informatsiooni ja pöördumise põhjust. Kui vastad konkreetsele pakkumisele tuleks märkida, missugusele kohale kandideerid ning mis on pakkumise allikas (nt. “Postimees” …. kuupäevast).
  Teine lõik peaks kirjeldama haridust, oskusi ja varasemaid saavutusi, tõestamaks Sinu sobivust kandideerijana. Selleks loe hoolikalt nõudmisi, mis on pakkumises esitatud ja seejärel "ehita üles" enda kompetentside kirjeldus. Lihtsalt loetelust pole kasu - tõesta selgitustega, et see nii ka on. Alusta kogemustest ja näita, kuidas oled neist õppinud ning seeläbi oma karjääri teadlikult planeerinud. Näita, et oled kreatiivne, initsatiivikas persoon, kes on kõrge õppimisvõime ja suurepäraste oskustega. Kokkuvõttes peaks see lõik vastama küsimusele: "Miks Sa sobid sellele ametikohale?".
  Kolmas lõik on võtmeosa kogu motivatsioonikirjast. Sul tuleb põhjendada, miks oled huvitatud sellest väljakutsest ja mida uus töökoht Sulle annaks. Milliseid kogemusi, oskusi see Sinus arendaks ja kuidas see Sinu kui spetsialisti väärtust tõstaks. Selle lõiguga tuleb jätta mulje, et suudad oma tööga panustada ettevõttesse lisaväärtust, saades sellest ka ise rahuldust.
  Kolmanda ja kokkuvõtva neljanda lõigu vahele jäta pisut tühja ruumi. Kokkuvõttes märgi, et motivatsioonikirjale on lisatud ka Sinu CV, mis võiks tööandjale huvi pakkuda. Lisaks võid üles näidata initsatiivi võimalikuks tööintervjuuks. Palu endaga sellel teemal lahkelt ühendust võtta ning lõppu lisa kuupäev, oma nimi ja allkiri .

  RSS


  RSS ( ingliskeelne lühend sõnadest Rich Site Summary või Really Simple Syndication) on XML-il põhinev andmevorming (uudistevoo vormingu standard).
  Internetis kasutamiseks, peamiselt veebilehtede sisukorra või uudiste kokkuvõtete tegemiseks.
  RSSi levikule on kaasa aidanud ajaveebide suur populaarsus, sest RSS-vormingus kokkuvõtted on mugav vahend operatiivse info saamiseks huvipakkuva lehekülje muutmisest.
  Viimasel ajal on RSSi üha rohkem hakatud kasutama ka meeskonnatöövahendites paljusid meeskonnaliikmeid puudutava info edastamiseks. Tavaliselt koostatakse uudisvoog (inglise keeles RSS-feed) internetilehekülje või mõne muu seotud allika muutumisel automaatselt.

  ASJAAJAMINE

  Asjajamise alla kuuluvaid põhimõisteid

  Dokument - mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks.
  Dokumendihaldus – on juhtimisvaldkond , mis tegeleb asutuses dokumentide loomise, saamise, korraldamise, kasutamise ja arhiveerimise/
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  ASJAAJAMINE #1 ASJAAJAMINE #2 ASJAAJAMINE #3 ASJAAJAMINE #4 ASJAAJAMINE #5 ASJAAJAMINE #6 ASJAAJAMINE #7 ASJAAJAMINE #8 ASJAAJAMINE #9 ASJAAJAMINE #10 ASJAAJAMINE #11 ASJAAJAMINE #12 ASJAAJAMINE #13 ASJAAJAMINE #14 ASJAAJAMINE #15 ASJAAJAMINE #16 ASJAAJAMINE #17 ASJAAJAMINE #18 ASJAAJAMINE #19
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-10-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 122 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Collapse Õppematerjali autor

  Lisainfo

  avaldus, cv, motivatsioonikiri, asjaajamine, dokument, õigusaktid, digitaalne asjaajamine, ametikirjad, dokumendihaldus, paberite mõõdud, kirjamallid, digiallkiri, dokumentide säilitamine-registreerimine-liigitamine
  avaldus , motivatsioonikiri , asjaajamine , dokument , õigusaktid , digitaalne asjaajamine , ametikirjad , dokumendihaldus , paberite mõõdud , kirjamallid , digiallkiri , dokumentide säilitamine

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  80
  pdf
  Asjaajamise alused
  15
  doc
  Asjaajamise korraldamine
  16
  ppt
  Asjaajamine
  2
  doc
  Asjaajamine - spikker
  5
  docx
  Asjaajamine
  5
  docx
  Asjaajamise aluste kordamisküsimused
  4
  docx
  Asjaajamine
  3
  docx
  Dokumendihaldus  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun