Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria asjaajamise alused - 15 õppematerjali

Infoteadus >> Asjaajamise alused
thumbnail
80
pdf

Asjaajamise alused

Tartu Kutsehariduskeskus Lidia Feklistova ASJAAJAMISE ALUSED Konspekt Tartu 2008 Lidia Feklistova Sisukord 1 Sissejuhatus....................................................................................................................4 2 Dokument.......................................................................................................................5 2.1 Dokumendi tunnused .............................................................................................5 3 Asjaajamine....................................................................................................................8 3.1 Dokumendihalduse normdokumendid...

Asjaajamise alused
310 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Asjaajamiskorra ühtsed alused iseseisev töö

Millistele asutustele kehtib Asjaajamiskorra ühtsed alused? Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute (edaspidi asutus) 2. Mida reguleerib Asjaajamiskorra ühtsed alused? 1) asjaajamisele esitatavaid nõudeid; 2) dokumentide vormistamise nõudeid; 3) dokumentide registreerimise korraldamist; 4) asutuse dokumendihaldussüsteemile ja dokumendiregistrile esitatavaid nõudeid; 5) dokumentide läbivaatamise, kooskõlastamise ja allkirjastamise protseduuri; 6) asjaajamise üleandmist ametiisiku, teenistuja (edaspidi ametnik) või töötaja teenistusest või töölt vabastamise, teenistussuhte või töösuhte peatumise või asutuse töökorralduse muutmise korral. 3. Mida peab asutuse asjaajamine tagama? Asutuse asjaajamine peab tagama: 1) asutuse ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpse ja küllaldase dokumenteerim...

Asjaajamise alused
87 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Asjaajamise aluste kordamisküsimused

aja jooksul. Millisel moel tuleb säilitada asutuses lahendatud digitaaldokumente? Pikaajalised digitaaldokumendid(üle 10-a. säilitusajaga): · Arhiiviväärtusega ­ säilitatakse Rahvusarhiivis · Arhiiviväärtuseta ­ säilitatakse Rahvusarhiivis tasu eest, lepingu alusel (valitsusasutustele kohustuslik) Lühiajalised digitaaldokumendid(alla 10-a. säilitusajaga): - säilitatakse asutuse dokumendihaldussüsteemis Millist teemat käsitleb õppeaine asjaajamise alused? Miks alused? Õppeaine käsitleb dokumentide tundmaõppimist ja nende vormistamist ning seadusi. Omandatakse põhilised alused, mida peab dokumentidest ja asjaajamisest teadma....

Asjaajamise alused
99 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Asjaajamise aluste vorming mõistekaart

Dokument- mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks Dokumendi elukäik-(elukaar)-dok i loomine kuni selle hävitamine või saadame arhiivi,kuidas reg ida haldamine toimetame, kõik see mis puudutab dokumenti põhineb dokumentide väärtuse muutumises ajas.dokumendi elukäik võib kesta 1aasta,10 aastat või sada aastat jne. . Aktiivses faasi olev dokument läbib elukäigu jooksul kolm faasi:akttivse,poolaktiivse ja mitteaktiivse Dokumendi elukäigu all mõistetakse dokumendi haldamist, alalhoidmist ja kasutamist selle loomise hetkest kuni hävitamise või arhiivi üleandmiseni. Dokumendi elukäik jaguneb etappideks (nt. loomine, registreerimine, kasutamine, säilitamine, jne.), mille käigus teostatakse dokumendiga erinevaid asjaajamistoiminguid ning vastutust dokumendi haldamise eest antakse edasi (nt. töötajalt...

Asjaajamise alused
32 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Kuidas kaitseb kehtiv töölepinguseadus töötaja õigusi?

Neid püüti küll üksikute paragrahvide muutmistega parndada.Olime olukorras,kus kehtiv õigus ei kaitse tööandja ega töötajat.Juunis 2008 kiitis valitsus heaks uue töölepingu seaduse eelnõu ja saatis selle riigikogule,kes kinnitas selle 2008.aasta detsembris ning see jõustus 1.juuli 2009.Uue töölepingu seaduse alternatiiviks oli kehtiva töölepinguseaduse ja palgaseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutumine.Mis on tööleping?See on töötaja ja tööandja vaheline kokkulepe,mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd,alludestema juhtimisele ja kontrollile.Tööandja aga kohustub maksma töötajale selle töö eest tasu,puhkuse,puhkeajaKehtiv töölepinguseadus on andnud võimaluse töötajal kaitsta oma õigusi.Näiteks TLS parakrahv 2 kehtestab soodsama sätte kohaldamis...

Asjaajamise alused
31 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Volikirja koostamise näide

ABC Ehitus Varre 3 14.05.2011 nr 11-6/1 10138 TALLINN VOLIKIRI AS Ehitus, asukohaga Pärnu Kuu 10, tegutsedes oma seadusliku esindaja ­ juhatuse esimehe Mart Kirss isiksus, volitab ehitustöölisi JAAK KIRSS (isikukood 48712072325) LEMBIT KRUUSE (isikukood 48903181232) välja laenutama ehitusseadmeid ABC Ehitusest. Allkirja näidis: (Jaak Kirss allkiri) (Lembit Kruuse allkiri) (allkiri ja pitser) Joonas Puu Direktor ...

Asjaajamise alused
127 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Garantiikirja näidis

AS Ehitus ABC Ehitus Varre 3 08.09.2011 nr 5-2/7 10138 TALLINN GARANTIIKIRI AS Ehitus garanteerib ehitusseadmete laenutusfirma ABC Ehitus OÜ-st laenutatud ehitusseadmete olemasolu iga kuu 10.kuupäevaks. (allkiri ja pitser) Joonas Puu (allkiri) Direktor Karin Leht Raamatupidaja Kristi Puusepp 5591 9017 koostaja kristi.puusepp@ehitus.ee Viru 57 Telefon +372 666 7894 Arvelduskonto 221025435151 14598 TALLINN Fax +372 666 7899 Swedbank E-post: ehitus@ehitus.ee Registrikood 900065890 Internet: www.ehitus.ee ...

Asjaajamise alused
111 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Pretensiooni koostamise näidis

City Lokaal Tartu 9 13.08.2011 71020 Viljandi PRETENSIOON Austatud juhataja Külastasin Teie kohvikut 13.08.2011 kell 18.00. Minu tellimuses oli viis tervisesalatit, viis majapraadi,viis küpsetatud banaani rosinate ja rummiga,viis nestead ja maksin selle eest kokku 60 eurot ja 9 senti. Saamata jäi aga üks küpsetatud banaan koos rummiga.Teenindaja nimeks oli Hedit. Soovin, et saamata küpsetatud banaan rosinate ja rummiga eest kompenseeritakse mulle minu poolt rohkem makstud summa, milleks on 1 euro ja 60 senti. Arveldusarve konto number, kuhu Saate vastava summa kanda on 102342712950 Lugupidamisega Triin Pärkma triin.parkma@khk.ee 5839 8129 ...

Asjaajamise alused
140 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Vastuskiri pretensioonile

Triin Pärkma triin.parkma@khk.ee 15.08.2011 5839 8129 VASTUSKIRI PRETENSIOONILE Austatud Triin Pärkma Kontrollisime Teie tellimust ja vabandame siiralt meie eksimuse pärast. Seoses sellega, et 13.augustil oli meil tööl uus töötaja ja tekkisid arusaamatused. Kompenseerime Teile saamata jäänud toote maksumuse summa 1 eurot ja 60 senti ja kanname summa Teie poolt etteantud arveldusarve numbrile. Loodame, et jääte meie kliendiks ka edaspidi. Lugupidamisega Toomas Lipp Juhataja info@citylokaal.ee 5028 601 ...

Asjaajamise alused
178 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Päringukirja vastus

Hotell Pärnu Rüütli 44 05.01.2011 80010 Pärnu Koolituse korraldamine Lugupeetud Reana Aabna Oleme väga rõõmsad, et soovite kasutada Strand Spa & Konverentsihotelli. Pakume Teile hea meelega konverentsiruumi koos kohvipausidega ning majutusteenust. Hinnakiri kogu paketi kohta on lisatud manusesse. Palun andke teada, kas meie pakkumine sobib Teile. Lugupidamisega Lily Allas Strand Spa & Konverentsihotell müügijuht +372 447 5373 lily.allas@strand.ee ...

Asjaajamise alused
22 allalaadimist
thumbnail
2
doc

Vastuskiri

AS Päevitus Pr Klaarika Vaas Teie 21.05.2011 nr 3-5/9 Solaarium Päikeseratas Meie 05.2011 nr 4-7/8 Metsa 6 15735 TALLINN Solaariumkreemide tellimine Lugupeetud proua Vaas Täname, et soovite tellida solaariumkreeme meie käest. Lisame hinnakirja koos pakutavate solaariumkreemidega. Lugupidamisega (allkiri) Helle Nõu Juhataja Lisa: Hinnakiri 1 lehel 2 eks 666 4327 helle@hot.ee Männi 2-5 Telefon: 459 0985 Arvelduskonto 3778900298 16724 TALLINN Faks: 459 0984 Nordea Pank Registreerimiskood 27363804 E-post: paevitus@pa.com AS Päevitus ...

Asjaajamise alused
53 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Dokumendihaldus

DOKUMENDIHALDUS DOKUMENTIHALDUST KORRALDAB · organisatsiooni dokumendihalduse teenistus (kantselei, asjaajamistalitus ­ iseseisev struktuuriüksus, üldosakonna allüksus) · suures ettevõttes ­ arhiivitöötajad · väikeettevõttes ­ sekretär, assistent, juhiabi KAASAEGSES ORGANISATSIOONIS · elektrooniline dok.halduse süsteem - dokumendihaldur (asjaajamine, arhiivitöö, infotöötlus, IT) - süsteemihaldur (riist- ja tarkvara hooldus) · muutused tööjaotuses ­ enamik töötajaid vormistab dokumendid ise ASJAAJAMISE HEA TAVA · reglementeeritus (igal dokumendil oma koht) · vastutus nõuetest kinnipidamise eest DOKUMENDIHALDUSE ALUSDOKUMENDID · sisekorraeeskirjad · asjaajamiskord (nõuded loomisest hävitamiseni) · dokumentide loetelu (liigitamine, säilitamine, toimikud) · tööprotsess (dokumendilähetus) - kooskõlastamine, redigeerimine, allkirjastamine, kontroll jne ASJAAJAMISKORD · organisatsioonisisene · lähtub...

Asjaajamise alused
91 allalaadimist
thumbnail
19
docx

ASJAAJAMINE

Kandidaadid loetlevad paljulubavaid omadussõnu, mida tööandja nende arvates kuulda tahab. Näiteks: "Olen lojaalne, hea suhtleja, pühendunud, intelligentne ja väga töökas." Need väited ei sisalda informatsiooni. 2. Intervjueeritav ei vasta seda, mida tunneb, vaid seda, mida tööandja kuulda tahab, näiteks müüjaks kandideerija ütleb, et on eluaeg unistanud saada kassapidajaks. See on võlts ja paistab läbi. 3. Kohe küsitakse palka, enne kui on saadud ülevaade täpsetest tööülesannetest. 4. Kandidaat on hästi kahtlev ja pole endas kindel, kas ikka tahab tööd. 5. Kandidaat püüab tööandjale selgeks teha, et kõik ülejäänud töökohad olid nõmedad. 6. Kandidaat püüab väita, et kõik eelnevad ülemused on olnud halvad ja teda taga kiusanud. 7. K...

Asjaajamise alused
136 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Algatuskiri

AS Roosike Hr Tiit Talunik AS Jänes Kupu 19 16.04.2012 nr 1-3/35 12346 Tallinn Toodete testimine Lugupeetud härra Talunik AS Roosike ootab Teid 16. juunil 2012. a kell 12.00 uute toodete testimisele. Osavõtust palume teatada e-posti teel. Austusega Pille Roosike Direktor Ülle Kanarbik ulle.kanarbik@roosike.ee Kirbu tn 13 Telefon 656 526 Arvelduskonto 2364549546 104566 Tallinn Faks 656 526 Swedbank Registrikood 216465654 E-post: info@roosike.ee www.roosike.ee ...

Asjaajamise alused
36 allalaadimist
thumbnail
1
docx

Vastuskiri

AS Jänes Pr Pille Roosike AS Roosike Teie 16.04.2012 nr 1-3/35 Kirbu tn 19 104566 Tallinn Meie 18.04.2012 1-5/54 Osavõtt toodete testimisest Lugupeetud preili Roosike Täname Teid kirja eest. Teatame, et võtame osa Teie ettevõtte uute toodete testimisest 16. juunil 2012. a. Austusega Tiit Talunik Direktor Mari Tammik mari.tammik@janes.ee Kupu 19 Telefon 632 896 Arvelduskonto 4615454545 10999 Tallinn Faks 632 896 Sampo pank Registrikood 46543556655 E-post: info@janes. ee www.janes.ee ...

Asjaajamise alused
38 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun