Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Ühiskond - aasta konspekt (2)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
ÜHISKOND
Ühiskonna tasandid ja valdkonnad §1

TASANDID:
8.MAAILM.
7.EL.
6.RIIK.
5.MAAKOND.
4.VALD.
3.KÜLA, ALEVIK, LINN, ALEV.
2.PERE.
1.MINA.
Ühiskonna juhtimise ja kortineerimisega tegeleb valdkond mida nimetatakse poliitikaks. Inimese igapäeva ja toimetulekut puudutavaid poliitikat( haridus -, eluaseme -, sotsiaal-, keskkonnapoliitika ) nimetatakse avalikuks poliitikaks ehk avalikus sektoriks. Tegevus mis on loomulikult ühiskondlik aga pole suunatud kasumisaamisele nim. mitte tulundus sektoriks. Toitmine ja kauplemine moodustavad majandus valdkonna, mis jaguneb erasektoriteks ja riiklikuks sektoriks.

A- sektor Is. Poliitika. Riik,
Avalikelu E-sektor Iis. Majandus. Turg
MT-sektor III Kodaniku ühiskond Kodaniku ühendus.
Eraelu ERAELU KODU PERE


Kirjutatud ja kirjutamata seadused.
Kirjutamata seadused:
*Loodus seadused.eksisteerivast inimesest ja ühiskonna korraldusest sõltumata. Inimene ei saa midagi suur ära teha
*Kirjutamata vormid. Tavad, kombed, moraalikombed. Kujunevad välja tavaliselt aasta kümnete ja isegi aastate jooksul. Tavad on ajalooliselt stiihiliselt kujunenud käitumis reeglid, mis reguleerib inimesi käitumist teatud olukorras.(pulmakombed, matusekombed ) moraali norm on eriliselt stabiilne külmnus pm, millest inimene oma käitumisr juhendab. See puudutab inimese isiku hingelelist tõepidamist.
Kirjutatud normid:
*Nende aluseks on õigus normid mis on kohustuslikud kõigile. Õigus normid pannakse kirja ametlikult spetsaalselt, juriidilist , väljandus viisi kasutamist. Niimoodi saadud dokumenti nim ÕIGUSAKTIKS.
Eristatakse kaht liiki õigusakte:
* õigusaktid mis sisaldavad üldiseloomuga käitumisreegleid.
*õigusaktid mis reguleerivad üksikuid juhtumeid(üksikaht)
kõige tähtsam akt on põhiseadus, sellele järgnevad seadused siis määrused otsused ja eeskirjad.
RAHVUSVAHELISED ÕIGUSAKTID.
*põhiseadus.
*riigikogu seadused.
*ministri määrused.
*kohaliku omavalitsuse otsused.
*ametiasutuse eeskiri.

Riik


Riigi 3 tunnust:
*rahvas.
* territoorium .
*sõltumatuvõim (suveräänne).
igas suveräänses riigis on oma :
*seadusandlikvõim- RIIGIKOGU
*täitesaatevõim- VABARIIGI VALITSUS
*kohtuvõim- RIIGIKOHUS
Enamikus demokraatlikes riikides kehtib võimude lahuse pritsiis, st inimene kes on ametis ühe võimu juures ei tohi kuuluda ülejäänud kohe struktuuridesse. Riigikogu tööd juhib spiiker . Valitsuse tööd juhib peaminister .
Tänapäeva riigi 5 olulist tunnust:
*riik on suveräännema kõrgeima võimukandija oma territooriumil.
*riiki haldavad riigi amet ehkburokraadid, kes on selleks koolitatud.
*võimu realiseerimiseks on riigil ainuõigus kehtestada seadusi ja kasutada sunnivahendeid.
*riigi võim laieneb riigi territooriumil kõikidele isikutele, ka nendele kes ise teostavas võimu ja välismaalastele.
*riigil on õigus kogundada oma riigi tegevuse filantseerimiseks.
5 valimis ülesannet valdkondade demokraatlikus riigis:
*tagada igale inimeseelu, vabaduse ja omandi kaitse.
*soodustada üldise heaolu ja õiguseendemist riigis.
*osutada riigi arenguks vajalike teenuseid ja arendada kommunikutsiooni võrke.
*kasvatada uusi kodamike, riigis kehtivate väärtuste ja põhimõtete vaimus .
*esindada riiki rahvusvahelistes suhtlemistes, eesmärgiga tagada riigi julgeolek ja areng.

KODANIKU ÜHISKOND


On avaliku elusektor, mille raames tegutsevad mitte poliitilised kodaniku organisatsiooni ja ühendused. Nende eesmärk on edendada kohaliku elu ja tugevdada inimeste ühte kuuluvus tunnet. Seda laadi seltsi ja ühinguta töös osaleb inimene vabatahtlikult rahalist tulu saamata. Samas annab see võimaluse enese teostuseks ja tunda end täis väärtusliku ühiskonna liikmena.
Kodaniku ühendusi on 3 liiki:
MTÜ-mitte tulundus ühingud(kõige rohkem) ja nende loomiseks on vaja 3 iskut ja põhikirja. Kord aastas üldkoosolek, ametlikult registeeritud.
SIHTASUTUSED-on asutatud mingi kongress probleemi lahendamisekd ühiskonnas. Sageli rahastatakse mingit kindlat valdkond. Registeeritud.
SELTSINGUD-mitte formaadsed ühendused, tkivad iseenesest, ei ole ametlikult reigisteeritud. Keegi ei tea palju neid ametlikult on .
Tugev kodaniku ühiskond on demokraatia tagatiseks. Nt kohaliku looduskaitse seltsi survel võib valisus loobuda jäätme hoidla ehitamisest elamete lähedusse.
Kodaniku ühiskonda alla kuuluvad:
*korteri-ja suvila ühistu.
*huviala ühendused.
*spordiselts ja klubid.
*usu ühingud ja kiriku kogudused .
*taidlus ja kultuuri selts.
*ametiühingud.
* kutseliidud .
*õpilas, noorte organisatsioonid .
*üürnike/omanike ühendused.
*looduskaitse ühingud
*nais-ja meesselts.
*pere ja pensonääride ühendused.
Kuidas saab inimene oma huve ühiskonnas realiseerida:
*ühiskondlikud liikumised-tekivad spuntaalsed vastuseks kriisile mingi suune sotsiaalse grupi elus nt noorsooliikumine .
*huve ehk survegrupid-eesmärk avaldadapoliitikutele survet kindlas valdkonnas.
A-äri v. ameti alase tegevuse valdkonnas.
B-tava koanike probleemide rajanevad grupid nt:pensionääride ühendus.
Erakonnad ehk parteid-kujutavad endast kindla struktuurid , liikumeskonnaga ideloogiga organisatsiooni. Eesmärk võimule pääseda.

MORAAL EETIKA TAVAD


MORAAL -käitumisnormid mis määravad inimese ühiskonda ja kaaseisukonda. Teatavast juhtumustest tuleneb kõlbeline õpetus v inimese käitumine oma kohustundev või sündmuse seisukoht.
EETIKA-filosoofia aru mis uurib moraali suhteid. Eetika jälgib moraali arusaamade tekete ja arenkut aegade jooksul ning katsub moraalide norme põhjendada.
ETIKET -kindlad käitumis reeglid, mis on eeskätt seotud ametliku ja rahvus vahelise suhtlemisega.
VIISAKUS -kõlbeline katekooria mis näitab mida antud ühiskonnas kõlbab ja mida ei kõlba teha.
Kaks ütlemist:
*ära tee teisele seda mida sa ei taha et sulle tehakse.
*käitu kodus nagu kuninga juures, siis võid kunginga juures käituda nagu kodus.


ÕNNETUSED JA KRIISIST VÄLJUMINE


Kriisi kõver. Kriis on inimese jaoks rase ja tavatu olukord. Inimene tunneb siis hirmu ja ängistub ning siis vajab ta abi.
1.kui juhtunud on mingi õnnetus, siis tavaliselt inimene eitab olukorda.
2.inimene tunneb viha(hakkab süüdlast otsima )
3.väliselt lepib olukorraga.
4.inimene langeb tihti depressiooni.
5.lepib lõpuks sisemiselt antud olukorraga.
Alles pärast seda suudab inimene võtta uue suuna ning eluga edasi minna.
INIMENE JA RELIGIOON , OMA USK JA USUVALDUS.
Usk ehk religioon on uskumuste kogu mida mingi inimeste hulk jagab . Maailma vanimaks usuks on loodus usk. Inimõiguste järgi ja inimõiguste kohaselt on õigus igal inimesel vabalt valida usku. Ajalooliselt kuulub Eesti juba 800a. Kristliku Lääna-Euroopa kultuuri piirkonda. Enamik Eesti usklike on kristlased, suhtumine sellesse usku on vastuoluline , sest ristiusk toodi siia möögaga. Pakjude arvates on meie õigeusk esiisade maausk ehk taara usk. U 400a valitses meid katoliikus. Rootsi võimuajal 17.saj kinnitus luteri usk. 19.saj astusid paljud vabatahtlikud vene õigeusku.Tp on enamik eestlasi atesid(ei usu jumalat), angnastikud(naq usub ja ei usu ka), vai “ leigd usklikud” kirikus käiakse ainult suurtel kiriku pühadel. Eesti suurim kirik on EESTI EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK (EELK). Seda juhib peapiiskop . Eestis on üle 150 koguduse, milles liikmeid umbes 180 000. EELK-l on oma kõrgkool-usu teaduste instituut. Eesti apastlik õigeusu kirik (EAÕK) jagunes pärast eesti taasiseseisvumist kaheks: üht osa juhib Kanstatinoopoli Patriarc (60 koguduse ja 20000 liiget umbes.) , teist osa juhib Moskva Patriarh (kogudusi umbes 30), lisaks on Eestis veel teisi kristlike usuvoole:
*Baptistid.
*Nelipühalased.
*Metodstid.
*Adeentistid.
*Jehhova kummardajad.
*Kaotliiklased.
Kokku on Eestis umbes 80kiriku v usuliikumise esindust, mitte kõik pole kristlased. On isalamiusulisi jne.
I DEMOKRAATIA- rahvavõim.
Sõna demoraatia tuleb kreeka keelest, milles demos täh rahvast ja kraatos võim.
Demokraatia võib olla mitmesugust
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Ühiskond - aasta konspekt #1 Ühiskond - aasta konspekt #2 Ühiskond - aasta konspekt #3 Ühiskond - aasta konspekt #4 Ühiskond - aasta konspekt #5 Ühiskond - aasta konspekt #6 Ühiskond - aasta konspekt #7 Ühiskond - aasta konspekt #8 Ühiskond - aasta konspekt #9 Ühiskond - aasta konspekt #10 Ühiskond - aasta konspekt #11 Ühiskond - aasta konspekt #12 Ühiskond - aasta konspekt #13 Ühiskond - aasta konspekt #14 Ühiskond - aasta konspekt #15 Ühiskond - aasta konspekt #16 Ühiskond - aasta konspekt #17 Ühiskond - aasta konspekt #18 Ühiskond - aasta konspekt #19 Ühiskond - aasta konspekt #20 Ühiskond - aasta konspekt #21 Ühiskond - aasta konspekt #22 Ühiskond - aasta konspekt #23 Ühiskond - aasta konspekt #24 Ühiskond - aasta konspekt #25 Ühiskond - aasta konspekt #26
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 26 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-05-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 62 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Lily Eelsaar Õppematerjali autor

Lisainfo

Terve aasta ühiskonna konspekt

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (2)

parunvonshlpenpah profiilipilt
parunvonshlpenpah: Väga hea oli sain targaks.
17:29 27-11-2012
Mariake1992 profiilipilt
Mariake1992: Väga hea !!!
22:19 22-01-2012


Sarnased materjalid

67
doc
Ühiskonna konspekt riigieksamiks
21
doc
Ühiskonna eksami konspekt
18
docx
Ühiskonnaõpetuse konspekt
52
doc
Ühiskonnaõpetuse konspekt
21
rtf
Ühiskonna konspekt
17
docx
Ühiskonna 9kl konspekt
20
doc
Ühiskonna eksami konspekt
18
docx
Ühiskonnaõpetuse konspekt 12-klass

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun