Krüpto hinnad on madalad. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski! Kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"kodanik" - 1662 õppematerjali

Õppeained

Kodanikuõpetus -Gümnaasium
Kodaniku õpetus -Põhikool
kodaniku õpetus -Põhikool
kodanik

Kasutaja: kodanik

Faile: 0
1
doc

Mida saab kodanik teha oma riigi heaks?

"Mida saab kodanik teha oma riigi heaks?" Kes on kodanik? Riigi kodanik on inimene, kellel on vastava riigi kodakondsus. Tal on õigused ja kohustused. Riiki ei oleks ilma kodaniketa, seega riik hoiab ja kaitseb kodanikke. Samas on tegemist suletud ringiga, kus kodanikke poleks ilma riigita. Seega riik, hoides ja kaitstes oma kodanikke, kaitseb ja hoiab ta tegelikult enna...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
28 allalaadimist
2
doc

Poeet ei pruugi olla sa, kuid kodanik pead olema

Poeet ei pruugi olla sa, kuid kodanik pead olema Oma ühiskonna, kus me elame, pealt näha nii üksluine ja liigiliste erinevusteta, saame jagada kaheks rühmaks: poeetideks ja kodanikeks. Inimesteks, kes on väga erinevad, kuid kellel on ka palju ühiseid jooni. Kes on siis poeet ning mis eristab teda tavakodanikust? Poeet võib olla kes tahes ­ tantsija, kunstnik, muusik,...

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
1
odt

Aktiivne kodanik - tugev riik

Aktiivne kodanik ­ tugev riik Andra Udeküll Igal riigil on talle omased tunnused. Üheks suurimaks on kindlasti rahvas ja territoorium, samuti keel, kultuur ning seadusandlus. Riigi tugevust näitavad jällegi ka paljud muud aspektid nagu näiteks aktiivsus teiste riikidega suhtlemisel, riigisiseste asjade kontroll ning kindlasti ka aktiivne kod...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
34 allalaadimist
1
doc

Mida saab kodanik oma riigi heaks teha.

Mida saan mina - kodanik teha oma riigi heaks Mida saan mina - kodanik teha oma riigi heaks, on ilmselt küsimus, mis kummitab pea igat vähegi mõtlevat ja omakasupüüdmatut inimest. Võimalusi olla hea kodanik on palju. Alustada võib kasvõi näiteks olles korralik väikekodanlane, kes maksab korralikult makse ja ei loobi prügi maha. Aga saab ka teha, midagi pa...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
19 allalaadimist
1
doc

Tegus kodanik on riigi rikkus

Riik koosneb inimestest. Mida iseseisvamad ja hakkajamad on kodanikud, seda tugevam on riik. Milline on elanike roll riigis? Üle maailma on suuremaks probleemiks reostatus. Hetkelisel seisul prügi, praht ja kõik, mis visatakse loodusesse ning mis ära ei lagune. Paar aastat tagasi metsa seenele ja marjule minnes võis näha suuri valgeid S...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
1
docx

Kas Eestis eksisteerib riik kodaniku või kodanik riigi jaoks

Kas Eestis eksisteerib riik kodaniku või kodanik riigi jaoks? Ükski riik ei eksisteeriks, kui tal pole oma kodanikkonda, kes maksaks makse, avaldaks arvamust ja räägiks kaasa riigi põhiküsimustes. Igas riigis kehtivad seadused, mida kodanikud peavad järgima ja nendest kinni pidama, vastasel juhul on riigil õigus inimese üle kohut mõista ja võtta temalt vabadus. Igapäevaste probleemide lahe...

Õigusõpetus - Kutsekool
11 allalaadimist
4
docx

Kes on aktiivne kodanik

Tahan täna arutleda kuidas olla ja kuidas saada aktiivseks kodanikuks. Et kodanikuks olemist teadvustada, on kodanikuuhkuse tõstmiseks ellu kutsutud kodanikupäev, mida tähistatakse igal aastal 26. novembril. Niis siis tekib küsimus, kes on aktiivne kodanik? Kindlasti saame aktiivset kodanikku liigitada hooliva kodaniku alla. Paljud meist on avalikus kohas puutunud kokku abi vajava inimesega, aga tihti...

Kirjandus - Keskkool
2 allalaadimist
1
doc

Tegus kodanik on riigi rikkus

Tegus kodanik on riigi rikkus Inimestel on vaja korralikult toimivat riiki. Ilma kodaniketa ei saa riik toimida. Selleks, et riik oleks edukas on vaja tegusaid kodanikke. Kodanik saab tegus olla mitmel moel: tegutsemine vabatahtlikuna erinevates organisatsioonides, tegelemine ettevõtlusega, osalemine riigikaitses ja nii edasi. Kas tegus kodanik on riigi r...

Väljendusoskus - Põhikool
8 allalaadimist
2
doc

Kuidas olla hea kodanik

Kuidas olla hea kodanik kirjand Ilma kodumaata ja seeläbi ilma kodakondsuseta inimene on tühi koht siin ilmas. Iga riik vajab rahvast ehk kodanikke ja kodanikud ühiskonda ehk riiki. Meile inimestena on tähtsad inimõigused-õigus elule, vabadusele, inimväärsele kohtlemisele ja vabale eneseteostusele. Me tahame hoida rahu ning elada om...

10,klass - Põhikool
109 allalaadimist
3
doc

Kas Eestis eksisteerib riik kodaniku või kodanik riigi jaoks?

Kas Eestis eksisteerib riik kodaniku või kodanik riigi jaoks? Kodanikule on oluline, et riik ei jätaks teda hätta viletsuses, välisvaenlaste, loodusjõudude ja isegi kaaskodanike suhtes. Turvalisus, haridus, sotsiaalteenused on peamised valdkonnad, mida pakub riik ning mida igapäevaselt tunnetame. Riigile jällegi on oluline, et kodanik tunneks end selle riigi osana, austaks ja järgiks kehtestatud seadusandl...

Ühiskond - Kutsekool
60 allalaadimist
1
doc

Jaan Kross kui inimene ja kodanik

aastal Tallinnas masinatehase meistri pojana. · Saksa okupatsiooni lõpukuudel oli vangis. On olnud 1946­54 Komi ANSVs vangilaagris ja Krasnojarski krais asumisel. · 1971. aastal nimetati ta ENSV teeneliseks kirjanikuks. · On mitmeid kordi kandideerinud Nobeli kirjandusauhinnale. · Valiti 1992. aastal Mõõdukate nimekirjas VII R...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
8
doc

Kuidas olla hea kodanik nii siin-kui sealpool arvutiekraani?

Kernu Põhikool Kuidas olla hea kodanik nii siin-kui sealpool arvutiekraani? Referaat Koostaja: Jaanika Priimägi 8.klass Juhendaja: õp Pille Vanker Kernu 2010 Sisukord...

Meedia - Põhikool
10 allalaadimist
2
docx

Kuidas saan olla mina hea kodanik

Kuidas saan mina olla hea kodanik ? Riigi kodanik on inimene, kellel on vastava riigi kodakondsus. Mõningatel juhtudel peetakse antud riigi kodanikeks ka selles riigis registreeritud juriidilisi isikuid. Aga mida tähendab olla hea kodanik? Mida ei tohiks teha selleks, et olla hea kodanik?Mida mina pean selleks tegema ja mida ma teha ei või? Kas häid kodanikke on palju? Kas mina olen h...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
41 allalaadimist
12
docx

Kodanik ja Tööturg

Kodanik ja tööturg Töötervishoid, tööohutus ja töösuhted Tööinspektsioon teeb riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete täitmise üle töökeskkonnas. Tööinspektsioon on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis: · teostab riiklikku järelevalvet tõõtervishoidu. tööohutust ja töösuhteid reguleer...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
30 allalaadimist
1
docx

Ühiskonna arutlus - Olla kodanik

Olla kodanik Tänapäeva harimatus ühiskonnas ei tea igaüks oma õiguseid ning põhiseaduse paragrahve, kuid peaksid. Seetõttu ei tea ka paljud midagi kodanlusest ning sellest kuidas olla hea kodanik või kuidas saada kodanikuks. Kuid kuidas olla kodanik? Mida tähendab kodanikuks olemine ja millised on mu õigused kodanikuna? Kuidas saada kodanikuks? Igal lapse...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
16 allalaadimist
1
docx

Milline on hea kodanik [Arvamuslugu]

Milline on hea kodanik ? Nimi Hea kodanik on salliv, hooliv, rahulik, seadusekuulekas ja abivalmis. Hea kodanik alati arvestab teistega ja aitab neid. Ei riku kunagi seadust, isegi kui tal seda kästakse teha. Alati täidab oma kohustusi ja on aktiivne. Koristab tänavaid jne. Heal kodanikul kes tahab olla hea kodanik peab ol...

Ühiskond - Põhikool
24 allalaadimist
1
odt

Mina - Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanik

Karol Pakkas 12B Mina - Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanik Essee Eesti kodanikuks olemine tähendab mulle seda, et ma saan olla tulevikus üks, kes saab anda oma hääle nii valimistel kui ka muudes riiki puudutavates küsimustes. Hetke seisuga, arvestade...

Ühiskond - Keskkool
23 allalaadimist
8
txt

Kuidas olla hea kodanik

Iga riik vajab rahvast ehk kodanikke ja kodanikud ühiskonda ehk riiki. Meile inimestena on tähtsad inimõigused-õigus elule, vabadusele, inimväärsele kohtlemisele ja vabale eneseteostusele. Me tahame hoida rahu ning elada oma elukeskkonnas ja kodumaal. Meie rahva kodu on Läänemere idarannikul, Soome lahe...

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
4
docx

Hea kodanik

Neid inimesi tihti arutletakse ühiskonnas,neid eeskujundatakse teistele ning neid ergutatakse erinevatega autasudega. Neid lihtsalt armastavad just selle eest, sest need inimesed on initsiatiivsed ning nad võivad tihendada inimesi, kes ümbritsevad meid iga päev koguks meeskonnaks. Kõik see tehakse, et jõuda üht tähtsamat eesmärgu – te...

Kodanikuõpetus - Kutsekool
2 allalaadimist
2
rtf

Kodanik saab riigivalitsemises osaleda

Aktiivsed ehk kaasa löövad kodanikud osalevad valimistel üldiselt rohkelt. Tänu valimistele määratakse kindlaks näiteks Riigikogu. Riigikogusse saab kandideerida iga Eesti kodanik ja tänu valimistel otsustatakse kes saab uueks Riigikogu liikmeks. Näiteks 2016. aastal valiti parimaks Eesti Reformierakond. Kodanikualgatused on näiteks loomade varjupaigad ja st...

Avalik haldus - Põhikool
6 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun