Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

"moraal" - 1114 õppematerjali

moraal on kollektiivne, hea on see, mis on grupile hea. Väga olulisel kohal on perekond (perekond on traditsioonide hoidja ning peamised usulised pidustused on sünd ja abielu), loodusearmastus (loodus on püha, seetõttu on oluline olla kontaktis loodusega, sest nii on inimesed kontaktis jumalatega, on mitmeid pühapaiku – mäed, jõed, äike, tuul, kuu, allikad, kaljud, tähtsaim püha mägi on Fuji), füüsiline puhtus ja kamide-esivanemate vaimude kummardamine.
moraal

Kasutaja: moraal

Faile: 0
12
docx

Moraal ja eetika

Moraal ja eetika Referaat õppeaines insenerieetika Üliõpilane: Juhendaja: Autorideklaratsioon Käesolevaga tõendan, et olen antud referaadi koostanud iseseisvalt ning selle alusel ei ole varem arvestust taotletud. Kõik allikmaterjalid on vormikohaselt viidatud. Nimi: Allkiri: Eetika on filosoofia harudest, kus arutatakse moraali üle. Tahes tahtmata puutume sellega igapäevaselt...

Eetika -
30 allalaadimist
14
doc

Moraal ja eetika

MORAAL / EETIKA kümne käsu valgusel Sissejuhatus Moraali (ladina keeles mos, mores "komme, tuju") all mõeldakse üksiku inimese, rühma või ühiskonna arusaamu heast ja halvast ehk õigest ning valest käitumisest. Sellega on olemuslikult seotud mingi arusaam, et on asju, mida võib ja peabki tegema, või mille tegemisest tuleb hoiduda. Kui tehakse, midagi sobimatut, siis sellele järgneb teiste inime...

- Keskkool
46 allalaadimist
2
doc

Moraal

Iseseisev töö Kuidas langetada moraaliotsustusi ? Iga päev langetama me tuhandeid ja tuhandeid otsuseid. Mõnikord on otsused nii lihtsad, et me isegi ei pane tähele, et me neid teeme (nt.millal magama minna, mida süüa). Teinekord on aga otsuste langetam hulga keerulisem, kui tegu on moraaliotsustega? Kuidas siis lahendada moraalio...

Eetika alused - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
4
docx

Moraal

Kes need on? Need on kõik need inimesed, kes kannavad aktiivselt teatud moraalseid reegleid, suhtumisi , norme , vaatamisi jm.Olla aktiivne kandja tähendab jälgida ja jagada terve oma elu neid reegleid.( Miks aga orjad? Miks selline imelik side sõnal ,,ori" ja ,,moraal?"Sellele küsimusele vastan ma hiljem.) Need normid kuuluvad eri sots...

Eetika - Tallinna Ülikool
72 allalaadimist
8
odt

Eetika ja moraal

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Õe põhiõppe õppekava (lühendatud õppeajaga) Maris Turunen Merle Kõlves KODUNE TÖÖ EETIKA JA MORAAL Juhendaja: Reet Urban Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu 2015 Eetika ja moraal Moraal on ühiskonna poolt aktsepteeritud käitumisnormide, tavade ja seaduste kogum, väliselt nõutavad reeglid ja tavad. Moraal on seotud kultuuri ja eluviisidega. Sõna "moraal" pärineb ladina keelest ja tä...

Eetika -
9 allalaadimist
3
doc

Eetika ja moraal

eetika.ee/et/805728 1. Eetikakoodeksite roll ja võimalikud probleemid. Annab nõu kuidas k äituda Selleks, et panna raamidesse lubatud ja lubamatud asjad. Seega võib tegelikult öelda, et eetikakoodeksi võivad vastu võtta sisuliselt kõik inimesed, keda ühendab mingisugune tunnus ükskõik, kas see on elukutse, töökoht või hobi ning kes peavad vajalikuks seda tunnust...

Eetika -
6 allalaadimist
4
docx

Eetika, moraal ning kuidas peaks elama?

Kuidas peaks elama? Moraal ehk kõlblus on üksiku inimese, rühma või ühiskonna arusaam headest ja halbadest asjadest, õigetest ja vääradest tegudest. · Tagajärje-eetika eetika (konsekventsialistlik, teleoloogiline) (kr teleos - eesmärk). Tegu hinnatakse selle tagajärje (hüve) järgi. Eesmärk pühitseb abinõu. o Eetiline egoism ehk egoismieetika A...

Sissejuhatus eetikasse -
12 allalaadimist
4
docx

Teadus, moraal ja kvaliteet

Teadus, moraal ja kvaliteet 1) Uurimisvabaduse põhimõte peaks tasakaalustama teadlaste poolt välja selgitatud (uut) informatsiooni ning (liht)inimeste “reaktsiooni” mingite väideteuute teadmiste kohta. Selle põhimõtte rakendamisel peaks saama rahuldatud nii inimeste teadmisjanu kui ka inimõiguste mitterikkumine, kuid see eeldab teadlastelt adekvaatseid ja arukaid otsuseid oma uuringute avaldamise (ja tegemine) osas. Kui kogu eelne...

Teadusfilosoofia alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
10 allalaadimist
6
docx

HEA ELU, MORAAL JA SOTSIAALNE ÕIGLUS: Aristotelesest tänapäevani.

Elu mõtet on raske võtta ühe lausega kokku ja täpne sõnastus puudub tegelikult. Kui mõelda inimese elu mõttele, siis esmalt enamus vastaks- ellujäämine, eksisteerimine. Kuid see pole päris nii. Me kõik soovime midagi teha ja näidata, teostada end, mis tuleb just meie endi püstitatud eesmärkidest. Elu koosneb eesmärkidest ja nende ergonitest! Kõik me s...

Filosoofia -
6 allalaadimist
1
rtf

9. klassi ühiskonnaõpetuse mõisted

MAJANDUS ­ tootmine ja kauplemine. KULTUUR ­ mitme inimpõlve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused, teadmised ja tavad. ÕIGUS ­ riigivõimu poolt kehtestatud kohustuslike käitumisnormide ja suhete kogum. MORAAL ­ moraalinormide kogum, sisaldades üldtunnustatud põhimõtteid, käitumisnorme. KODANIKUÜHISKOND ­ ühiskonna osa, mis hõlmab mittep...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
77 allalaadimist
1
odt

Mis on moraal?

Moraal Mis on moraal? Moraal on ühiskonna poolt aktsepteeritud käitumisnormide, tavade ja seaduste kogum. Kuid see ei ole kindlasti kõigile selge ja arusaadav, mida tähendavad need käitumisnormid, tavad ja seadused. Mis see moraal siis ikkagi on? See on lihtsamalt õeldes see kuidas me oma igapäeva elus käitume ning milliseid seaduseid me järgime. Olgu nendeks s...

12. klassi ühiskond - Keskkool
31 allalaadimist
5
pdf

Moraalirelativism

30.10.2012 Slide 1 EETIKA Moraalirelativism ...

Eetika -
7 allalaadimist
10
doc

Filosoofid ja nende ideed

2 PLATON........................................................................................................................2 ARISTOTELES............................................................................................................. 3 DESCARTES...

Filosoofia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
584 allalaadimist
1
doc

Sissejuhatus eetikasse

Eetika KT1! 1)Eetika ­ arutlus moraali üle 2)Moraal ­ tavad ja kombed Eetika sisu: moraalid ja moraalifilosoofia (vahendiks on argumendid, mis koosnevad andmetest ja arutlusest). TEOREETILINE EETIKA: KIRJELDAV (koodeksid), NORMATIIVNE EETIKA (Tagajärje eetika (õpetus maailma liikumisest eesmärgi suunas, hindame tulemusi (hea, neutraalne, halb), elumõtteks naudingud, moraali lepime ise kokku); Kohustu...

Eetika - Keskkool
233 allalaadimist
1
doc

Ühiskond - inimeste kooselu vorm

ÜHISKOND ­ INIMESTE KOOSELU VORM Süsteem ­ tervik, mille üksikud osad on omavahel seotud ja moodustavad üheskoos uue kvaliteedi e. väärtuse. Majandus ­ valdkond, mille moodustavad tootmine ning kauplemine. Erasektor(tulundussektor) ­ moodustavad kõik eraomanduses olevad ettevõtted. Poliitika ­ valdkond, mis tegeleb ühiskonna arengu koordineerimise ja juhtimisega; hõlmab riigi toimimist korraldava...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
196 allalaadimist
1
doc

Mõisted

Poliitika ­ riigi juhtimist ja toimimist korraldav tegevus 2. Kodanikuühiskond ­ avaliku elu sektor, annab inimestele eneseteostust, on mitte poliitiline ja loob töökohti 3. Kultuur ­ esivanemate poolt loodud vaimsed ja materiaalsed väärtused 4. Moraal ­ kirjutamata seadus, muutuv nähtus 5. Õigus ­ kirja pandud seadustekogu, mis on kõigile täitmiseks...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
83 allalaadimist
3
rtf

Renessanssi üldiseloomustus, kunstnikud

Üldiseloomustus : Renessansi all mõistame murrangulist liikumist vaimulikus kultuuri kõikidel aladel. Tekkis humanismi taassünd. Humanistlik haridus levis kõige pealt Itaalias, kus koos poistega said hariduse ka tüdrukud (vanaaegne kultuur/luule). * 15.saj. loobuti gooti kirjast, uueks kirjaks sai Karolingide minusklid (väike tähed) ja Rooma...

Kunstiajalugu - Keskkool
62 allalaadimist
2
docx

Retsensioon "Purjus Vene diplomaat rammis politseiautot"

september 2009; www.delfi.ee Purjus Vene diplomaat Sergei Suhharev rammis pühapäeval, 6. septembril Narvas politseiautot ja põgenes. Narva politsei sai kodanikelt teate, et Narvas sõidab diplomaatilise numbrimärgiga auto, mille roolis on purjus juht. Vestervalli tänaval õnnestus politseil Vene Föderatsiooni Narva pea...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
7 allalaadimist
1
odt

Moraal.

Kas abinõud eesmärkide saavutamiseks peavad olema õiged või piisab õigest eesmärgist? Moraal on ühiskonna poolt aktsepteeritud käitumisnormide, tavade ja seaduste kogum. Moraal on seotud kultuuri ja eluviisiga. Püüeldes oma eesmärkide poole, tuleb kõvasti vaeva näha, et midagi saavutada. Pole ühest ülemaailmset valitsevat hea ja kurja normi. Suurem oma inimkonnast elab erinevate moraalino...

Kunstiajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
3
doc

Mis on eetika?

EETIKA Eetika pärineb Vana-Kreekast, selle teaduse rajajaks peetakse Aristotelest (4. saj. eKr). Eetika on oma olemuselt normatiivne teadus ­ ta ainult ei vaatle inimestevahelisi suhteid ja käitumisi, vaid ütleb ka, kuidas peaks käituma ja olema. Kõik eetika küsimused on nn. ,,on- peaks" pinges. Eetika uurib inimese käitumist, mis on hea ja õige ning mis halb. K...

Eetika - Keskkool
98 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun