Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mille poolest nad erinevad ?
 • Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid töötajate arvu järgi ?
 • Miks mõnel indiviidil on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teisel ei ole ?
 • Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad ?
 • Kes? Mida? Kuidas ?
 • Kui äriühingutel ?
 
Säutsu twitteris
ETTEVÕTLUSE ALUSED
Ettevõtja
 • ettevõtja on novaator , kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid( Schumpeter 1934); oskus murda väljakujunenud tegevuspraktikat
 • ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Seejuures paigutavad nad ressursse ümber vähemtootlikest valdkondadest tootlikumatesse ja kasumlikemasse, aktsepteerides selle tegevusega kaasnevat kõrgemat riski ja ebakindlust. (Burns 2001)

Ettevõtlus
 • protsess, mille abil indiviidid püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on (Stevensoni ja Jarillo 1990)
 • ettevõtlus on loominguline toiming (Schumpeter)

 • Ettevõtja” ( entrepreneur ) ja “omanik-juht”(owner- manager ). Mille poolest nad erinevad?
  Omanik-juht (owner-manager) - iseloomulik elustiiliettevõttele, ta juhib ja korraldab ettevõtte igapäevast tegevust, kuid ei ole orienteeritud uute võimaluste leidmisele, ettevõtte kasvule.
  Teda iseloomustab:
  • Sõltumatuse vajadus
  • Saavutusvajadus (ka tunnustusvajadus )
  • Soov kontrollida oma keskkonda ja saatust
  • Võime elada ebakindluse tingimustes ja võtta mõõdukaid riske

  Ettevõtja - iseloomulik orienteeritus kasvule, uute võimaluste otsingule, innovatsioonile.
  Teda iseloomustab: 
  • Võimalustele orienteeritus
  • Innovaatilisus
  • Enesekindlus
  • Proaktiivsus, kindlameelsus, suur energia
  • Enesemotivatsioon, suurem saavutusevajadus. (Self-motivated)
  • Visioon ja vaist
  • Soov võtta suuremaid riske ja elada suurema ebakindluse tingimustes.

 • Alustavate ettevõtete jagunemine kolme põhitüüpi Barringer´i ja Irelend´i järgi:
  • Salary-Substitute firms - pakuvad omanikule sama suurt sissetulekut nagu tavalises firmas
  • Lifestile firms- pakuvad omanikule võimaluse järgida mingit elustiili ja sellega elatist teenida
  • Entrepreneurial firms- firmad mis toovad turule uusi kaupu ja teenuseid luues ja püüdes võimalusi, hoolimata ressurssidest, mis neil sel hetkel kasutuseks on.

 • Äriseadustiku poolne “ettevõtja” ja “ettevõtte” definitsioon.
  Ettevõtja on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing.
  Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu ettevõtja tegutseb.
 • Kuidas jaotatakse Euroopa Liidus ettevõtteid töötajate arvu järgi?
  • mikroettevõtted- 0-9 töötajat
  • väikeettevõtted- 10-49
  • keskettevõtted- 50-249
  • suurettevõtted- 250+

 • Nende (küsimuses 5 nimetatud) ettevõtete orienteeruv osakaal ettevõtete koguarvus.
  • 92% mikroettevõtted
  • 7% väikeettevõtted
  • 0,2% suurettevõtted

 • R. Cantilloni ettevõtjakäsitlus.
  Ettevõtja on isik, kes tegutseb riski tingimustes. Ratsionaalne otsustaja , kes juhib ettevõtet ja lepib riski olemasoluga. Isik, kes leidis mõne seni kasutamata võimaluse ja tegi seejärel selle ära kasutamiseks vajalikke uuendusi. Selleks tuli kokku viia inimesed, raha ja tootmisvahendid ning luua uus organisatsioon . (nn Cantilloni ettevõtja)
 • J. Schmpeteri ettevõtjakäsitlus.
  Ettevõtja on innovaator, kes kombineerib resursse uutmoodi. Ettevõtjad tagavad innovatsioonide rakendamise abil majandusarengu. Ettevõtja on majandusliku aktiivsuse keskne looja.
  Innovatsioonide põhiliigid
  • uue või täiustatud toote juurutamine
  • uut tüüpi tootmismeetodite juurutamine harus
  • uue turu avamine
  • uute tooraineallikate või pooltoodete kasutuselevõtt
  • uut tüüpi organisatsioonide loomine

  Loov hävitus
  • Innovatsioonid kutsuvad majanduses esile olulisi muudatusi
  • Heaolu luuakse läbi keerukamate tehnoloogiate kasutuselevõtu ja kõrgema tootlikkuse saavutamise.
  • “Vana” tuleb hävitada, enne kui “uus” saab koha sisse võtta.
  • Protsessi käigus on paljud võidavad, kuid vähemalt lühiajaliselt on ka palju kaotajaid.

  Mark I süsteem
  • Majandus vähe kontsentreeritud, konkurentsiturg
  • Madalad sisenemisbarjäärid
  • Innovatsioonid majandusarengus kesksel kohal
  • Põhitähelepanu ettevõtjal

  Mark II süsteem
  • Kontsentreeritumad turud
  • Kõrged sisenemisbarjäärid
  • Ettevõtete kasv, mastaabiefekt , väikeettevõtete osakaalu langus
  • Innovatsioonide keskne roll
  • Põhitähelepanu keskendub funktsioonile.

 • Käitumisteaduslik lähenemine ettevõtjatele
  • Ettevõtluse arendamiseks oli oluline stimuleerida indiviide alustama oma äriga ning kiirendada selle abil majandusarengut; tekkis ahvatlus selgitada välja isiksuse-omaduste profiili, mis seostuks ettevõtlus-alase eduga (või läbikukkumisega).
  • miks mõnel indiviidil on kalduvus ettevõtte loomiseks ja teisel ei ole?

  D. McClellandi ettevõtjakäsitlus
  • ettevõtja motivatsiooni-profiilile on omane väga tugev saavutus- motivatsioon ja tugev võimuvajadus. Ettevõtjad on indiviidid, kellele on omased kõrge saavutusmotivatsioon , eneseusaldus ning probleemide lahendamise oskused. Nad tahavad oma pingutuste tulemust konkreetselt näha ja saada tagasisidet oma töö tulemustest.

  Olulisemad motivaatorid ettevõtjana tegutsemisel McClellandi järgi
  • saavutusvajadus
  • kuuluvusvajadus
  • võimuvajadus

  Ettevõtja roll McClellandi järgi
  • riigi saavutusvajadus transformeeritakse majanduskasvuks läbi ettevõtjate tegevuse; kui riigis on saavutusvajaduse tase kõrge, onseal rohkem ettevõtjaid

 • D. L. Birch ´i panus ettevõtlusuuringutesse
  • jõudis oma töös järeldusele, et suurem osa uutest töökohtadest luuakse väikeettevõtetes
  • rahvamajanduse arengu uurijate hulgas märgati uuesti väikeettevõtete tähtsust
  • väikeettevõtlus ei olnud enam majanduses kõrvalnähtuseks vaid peategelaseks
  • võttis kasutusele andmetöötluse ja programmeerimise uuringute tegemiseks

  Gasellettevõtted
  • väga kiirsti kasvav ettevõte
  • üle 70% uutest töökohtadest tekib gasellides
  • kõrge riskiga ettevõtted

 • Rahvusvaheline ettevõtlusuuring GEM ( Global Entrepreneurship Monitor ) jagab ettevõtjad kahte gruppi, sõltuvalt ettevõtlusega alustamise motiivist/tõukejõust. Millised need grupid on ning mille poolest nad erinevad.
  • Ärivõimaluste kasutamisele orienteeritud ettevõtjad, kes soovivad ära kasutada tajutud ärivõimalusi ( opportunity entrepreneurs)
  • Sundettevõtjad, kes on hakanud ettevõtjaks, kuna teised töövõimalused puuduvad või on mitterahuldavad (necessity entrepreneurs)

 • EL riikide ja USA elanike eelistused palgatöötaja ja ettevõtja karjääri suhtes – mida eelistatakse rohkem (Eurobaromeeter 2009).
  EL soovivad olla palgatöötajad 49%, ettevõtjad 45%
  USA vastavalt 36% ja 55%
 • Peamised motivaatorid ettevõtja või palgatöötaja karjääri eelistamiseks eelmise uuringu põhjal.
  • Sõltumatus/ eneserealiseerimine/ huvitavad ülesanded
  • Töötamise aja ja koha vaba valik
  • Paremad sissetulekuväljavaated
  • Ärivõimaluse realiseerimine
  • Et võltida tööhõivega seotud ebakindlust

  Palgatööd ettevõtjaks olemisele eelistavate inimeste enimnimetatud motiivid
  • Regulaarne , fikseeritud sissetulek
  • Tööhõive stabiilsus
  • Kindlad töötunnid
  • Sotsiaalne kindlustunne/kindlustatus

 • Millised isikuomadused on ettevõtjatele kõige vajalikumad?
  • Vaimne võimekus - loovus , intelligentsus , analüüsivõime, olulise eristamise oskus, keskendumisvõime jne.
  • Teotahe - valmisolek midagi ära teha koos sooviga ka vastutada. Töökus, initsiatiivikus, püsivus, ambitsioonikus. Lisaks ideede genereerimisele tuleb need ellu viia.
  • Suhtlemisoskus . Väikeettevõtja suhtleb sageli isiklikult nii hankijate , pangatöötajate, klientide ja muidugi ka oma töötajatega.
  • Kompetentsus oma äri alal. Oma tegutsemisvaldkonna tundmine.
  • Enesekindlus koos otsustusvõimega. Valmisolek mõõdukaks riskiks, eesmärkide seadmise oskus.

 • Erinevatel arenguetappidel vajab ettevõte erinevate omadustega juhte või juhtimismeeskondi.
  • Leidur ( disainer , kunstnik vms) – nõudlust omava toote/teenuse autor.
  • Ettevõtja – see, kes näeb tootes ärivõimalust ja suudab seda ära kasutada.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #1 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #2 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #3 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #4 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #5 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #6 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #7 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #8 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #9 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #10 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #11 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #12 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #13 Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011 #14
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-11-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 75 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor onde20 Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  28
  doc
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011
  15
  doc
  Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011-Juhan Teder
  16
  doc
  Ettevõtluse alused eksam
  32
  doc
  Ettevõtluse alused eksam 2015
  25
  doc
  Ettevõtluse alused - eksami kordamisküsimused
  27
  doc
  Ettevõtluse kordamisküsimused
  20
  doc
  Ettevõtluse alused
  32
  docx
  Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun