Facebook Like
Add link

Kategooria ettevõtlus alused - 40 õppematerjali

Majandus >> Ettevõtlus alused
30
doc

Ettevõtlus alused eksami küsimused

 1978 Jõudis Eestisse, sõnatüvi ANTREPRENÖÖR – Eraettevõtja, teatritsirkusevms pidaja.  1985 R.Hisrich – Ettevütja on isik, kes kulutaboma aja ja jõu oma ettevõtmisele, võttes enda kanda finants-, psühholoogilise ja sotsiaalse riski, saades tasuks rahulolu saavutatuga ja edu korral ka kasumi.  1990 Stevenson ja Jarillo – Ettevõtlus on protsess, mille abil indiviidid, kas omal käel või organisatsioonnide sees püüdlevad võimaluste poole ja kasutavad neid ära, sõltumata ressurssidest, mis sel hetkel nende käsutuses on.  2001 P.Burns - Ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Ettevõtlus  1934 Schumpeter- Ettevõtlus on loominguline toiming.  1990 Stev...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
84 allalaadimist
10
docx

Enesehinnang ettevõtjana - Kodutöö aines Ettevõtluse alused

Fototeenuste pakkumine inimestele - fotograaf (Sinu hobid) 2. Argentiina restorani avamine (Senine töökogemus, või muu elukogemus) 3. Kiirtoidu restorani loomine, kus inimesed saavad kõik komponendid ise oma maitse järgi valida. (Mida oled näinud teistes riikides, mida võiks ka Eestis rakendada?) 4. Ju...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
12 allalaadimist
31
ppt

Ettevõtlus

Ettevõte on iseseisev majandusüksus, mida iseloomustab varade lahusus, oma bilanss, raamatupidamine ja juhtimine Ettevõtja on isik, kes riskib selleks, et luua uut toodet või töötada välja paremaid viise ettevõtte tegutsemiseks. Miks alustatakse ettevõtlusega: järgivad ja arendavad peretraditsi...

Ettevõtlus alused - Kutsekool
14 allalaadimist
12
docx

Ettevõtluse alused kordamiseks

Ettevõtjaks sünnitakse, mitte ei saada. 2. Ettevõtjaks olemine on ainus võimalus olla täielikult sõltumatu, iseenese boss. 3. Ettevõtlusega võib üleöö rikkaks saada. 4. Parem on olla ettevõtte ainuomanik, kuna siis jääb kogu teenitav tulu endale. 5. Ettevõtte võib rajada, kasutades teiste inimeste raha (nt võttes pangalaenu või saades hankijatelt krediiti) ja riskides ise vähesega. 6...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
7 allalaadimist
14
doc

Eksam - Ettevõtluse alused vastused 2011

Ettevõtja · ettevõtja on novaator, kes töötab välja ja rakendab uusi äriideid(Schumpeter 1934); oskus murda väljakujunenud tegevuspraktikat · ettevõtjad kasutavad innovatsioone selleks, et ära kasutada muutusi või luua võimalusi kasumi teenimiseks. Seejuures paigutavad nad ressursse ümber vähemtootlikes...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
75 allalaadimist
30
pdf

Ettevõtlus pereettevõtlus

Ettevõtlus – Pereettevõtlus Mai Schults Tallinna Tehnikaülikooli Kolledž 2016 Mõisted Ettevõtlus Pereettevõtlus Tegevus, mille eesmärk on Ühe pere või suguseltsi kasumit taotlevate ettevõtjate tegevus pereliikmete (javõi asutamine, käigus hoidmine, sugulaste) ja äritegevuse arendamine ja laiendamine, kombineerimisel, mille ehk igasugune...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
6 allalaadimist
6
doc

Ettevõtluse alused test 2

Õppeülesanded Vasta kordamisküsimustele Loe läbi juhtum ja vasta küsimusteles Kordamisküsimused 1. Miks peab ettevõte püüdlema püsiva koostöö poole klientidega? Kaasaegne ettevõte ei müü mitte toodet või teenust, vaid kasu, mida klient sellest saab. Seega on turundustegevus suunatud kliendile ja lähtub kliendist. Võib öelda, et klient on turundu...

Ettevõtlus alused - Kutsekool
16 allalaadimist
32
docx

Ettevõtluse alused - Eksamiks kordamine

“Ettevõtlus” ja “ettevõtja” – põhimõisted ja nende areng. (Orienteeruvalt tunda vähemalt Schumpeteri, Stevensoni ja Jarillo ning Burnsi määratlusi.) Ettevõtja Sõna „entrepreneur“ pärineb aastast 1437 ning on prantsuse päritolu. Algselt kasutati seda vahendaja tähenduses(maadeavastajad, kelle avastusreisidega kaasnes kaubavahetus). Hiljem keskajal kutsuti ettevõtjaks isikut, kes tegeles ürituste organiseerimisega või suurt...

Ettevõtlus alused -
49 allalaadimist
8
doc

Äriplaan väliskino rajamiseks

TALLINNA MAJANDUSKOOL Äriplaan väliskino rajamiseks Ettevõtluse alused Anne Raig RP 082 Tallinn 2009 Sisukord: I Firma üldiseloomustus.............................................................................3 II Käivitatav äriidee...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
205 allalaadimist
9
docx

Ettevõtluskeskkond Eestis aastal 2013-2014

Võrumaa Kutsehariduskeskus Ettevõtluskeskkond Eestis aastal 2013-2014 Juhendaja: Anu Seim Õpilane: Marelle Laiv Väimela 2014 Sissejuhatus Annan ülevaate ettevõtluskeskkonnast Eestis. Mis mõjutab ettevõtluskeskkonda, milline on selle roll ja tähtsus, ning milline on visioon ? Ettevõtluskeskk...

Ettevõtlus alused - Kutsekool
37 allalaadimist
11
pptx

Reval Lounge OÜ

VISIOON  Ületada konkurentsi-kohad Eestis ja Euroopas. Pakkuda uusi töökohti FINANTSEERIMINE EAS Investorid Isiklik panustamine Ettevõtlus laenud RISKID Konkurentide turuletulek. Kulude suurenemine seoses tulude vähenemisega. MIKROKESKKOND Ettevõte ei ole otseselt suunatud siseturule. Teenuse hinna kujunemine. MAKROKESKKOND Eesti on üsnagi stabiilse valitsusega riik. Kuulumine Euroopa Liitu tagab meile avatud turu ja Euro kasutamine liidab meid Euroopa Liidu ühtsesse keskkonnasüsteemi. SWOT ANALÜÜS Tugevad küljed Nõrgad küljed...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
15 allalaadimist
12
docx

Ettevõtluse aluste eksam

1) Mõisted: ettevõtja, ettevõte, ettevõtlus, ettevõtlikkus Ettevõtlus on järelikult see, millega ettevõtja tegeleb o Isiklik huvi, kasu saamine (mitte ainult rahaliselt) o Millegi uue käivitamine, organiseerimine, planeerimine o Erinevus kapitali andja funktsioonist o Initsiatiivi ülesnäitamine o Riski, vastutuse võtmine...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
9 allalaadimist
4
docx

Ärimudeli vormid

Põhiprobleemid Probleemi lahendus Väärtuspakkumine Väljapaistvus Sihtgrupp • Graafikut saab • Mobiil heliseb Kaasaegne rakendus Äpp, mis on ülikvaliteetne koostada Nutitelefoni kasutajad; ebasobivas kohas ja ajal; graafiku koostamise ja samas võtab ka...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
15 allalaadimist
6
docx

Majandusarvestuse ajalugu

klass Juhendaja: Liina Vaimla Lihula 2014 Esialgsed kindlad andmed raamatupidamisest pärinevad 7000 aasta tagusest Mesopotaamiast. Veel on leitud märke Sumerist, Assüüriast ja Paabelist, mis ulatuvad veel kaugemale, kui 7000 aastat. Majandusarvestuse arengu algetappidel o...

Ettevõtlus alused - Keskkool
1 allalaadimist
11
doc

ÄRIPLAANI ANALÜÜS

TALLINNA MAJANDUSKOOL Majandusarvestuse ja maksunduse osakond ÄRIPLAANI ANALÜÜS Juhendaja: Helle Liblik Tallinn 2010 Ettevõttest....................................................................................................................................3 Turg ja tarbijad...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
318 allalaadimist
86
doc

Lõputöö. ratsaklubi avamine

TALLINNA MAJANDUSKOOL Ärijuhtimine Valentina Purtova RATSA KLUBI AVAMINE Lõputöö Juhendaja: Tatjana Moroz Tallinn 2009 2 .......................................................................................................................3...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
59 allalaadimist
58
pdf

Turismitalu Äriplaan

3 1 ÜLDANDMED ................................................................................................................. 4 1.1 Ettevõtte üldandmed...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
491 allalaadimist
5
doc

Ettevõtlusvormide võrdlus

II Iseseisev töö Ettevõtlusvormide võrdlev koondtabel TÖÖ EESMÄRK - teadmised Eestis võimalikest ettevõtlusvormide erisustest ÕPPEMATERJAL - http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/ettevotlusega-alustamine https://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/ettevotte_loomine/ettevotlusvormi_valik/ettevotlusvormide_vordlus http://rmp.ee/ettevotlus/mittetulundus/13561 TÖÖ ESITAMINE - täidetud tabel esitat...

Ettevõtlus alused - Kutsekool
83 allalaadimist
4
docx

Mina ettevõtjana

Samuti puudvad sellealased kogemused, sest esiteks pole töötanud sellisel alal, mis annaks mulle sellealaseid kogemusi ning samuti pole mul perekonnas ega tutvusringkonnas ühtegi ettevõtjat. Gümnaasiumis saadud pealiskaudsed teadmised ei ole mind suunanud mõttlele, et minust võiks saada ettevõtja. Olen küll läbinud ettevõtlus aluste kursuse, kuid see ei andnud mulle piisavat ülevaadet ettevõtjaks olemise tegelikust elust, riskidest, raskustest ja võimalustest. 3. Kas Sa tahad tulevikus ettevõtjaks saada? Põhjenda vastust? Kuni praeguseni pole pidanud vajalikuks ettevõtjaks saamist. Esiteks arvan, et pole ettevõtjaks olemiseks piisavalt pädev. Mul puudub piisav läbirääkimis- ja suhtlemisoskus, ning üldiselt olen pigem tagasihoidlik...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
13 allalaadimist
3
doc

Kontsentreeritud ülevaaKontsentreeritud ülevaade, mida kodutöö peab sisaldama

Vähemalt 8 väljapakutud äriideed. 2. Nende esialgse hinnangu kaheksa teguri lõikes. 3. Ühe idee väljavalimine 3-4 enim punkte saanud idee hulgast. Valiku põhjendus. 4. Esialgse ärikontseptsiooni koostamine (1 lk). 1. Genereeri ideid! Selleks mõtle eri võimalustele/äriideede allikatele (vt tabel). Paku välja vähemalt 8 erinevat i...

Ettevõtlus alused - Tallinna Majanduskool
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun