Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE? (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on koristamise eesmärk?
 • Kuidas on võimalik kokku leppida millist puhtust soovitakse?
 • Mida näitavad puhtusastmed ja milleks neid kasutatakse?
 • Mida esimene õpilane märkas?
 • Millest see tuleb?
 • Mida teha et oleks ühine arusaam?
 • Kes on puhastusteenindaja mis on tema ülesanne?
 • Milline vahe on nimetustel Koristaja ja Puhastusteenindaja?
 • Milline peaks olema teenus mida nimetatakse Puhastusteeninduseks?
 • Mis on mustus ja kuidas saavad pinnad mustaks ?
 • Mida tuleb silmas pidada plekkide eemaldamisel?
 • Mil viisil satuvad mikroobid ühelt pinnalt teisele?
 • Mida nimetatakse biofilmiks?
 • Kuidas eemaldatakse eritise plekke?
 • Milline Kas selle peaks eemaldama?
 • Kui jah siis millal?
 • Kui sama näpujälg on direktori kabinetis peeglil?
 • Milline mustus see on?
 • Milline mustus see on?
 • Kui sama näpujälg on operatsioonisaalis skalpellil siis milline mustus see on?
 • Millistel püramiidiastmetel antud mustuse näited võiksid asetseda?
 • Millal peaks eemaldama?
 • Kuidas eemaldada?
 • Milline on vee osa puhastusprotsessis?
 • Mida tähendab vee karedus?
 • Kuidas pehmendada vett?
 • Mis on vee pindpinevus ja kuidas ta avaldub?
 • Kuidas alandada vee pindpinevust?
 • Kuidas vee pindpinevus mõjutab puhastusprotsessi?
 • Mis juhtub Miks?
 • Kui vesi üle ääre tuleb?
 • Milline roll on veel järgnevates situatsioonides?
 • Miks on vaja koristamises mõelda vee säästmisele?
 • Mis on pindaktiivsed ained?
 • Miks on neid lisatud nendesse ainetesse?
 • Kuidas liigitada puhastusaineid pH järgi?
 • Milliste numbritega tähistatakse koristusainetel pH-d?
 • Millist mustust eemaldatakse aluseliste puhastusainetega?
 • Millist mustust eemaldatakse happeliste puhastusainetega?
 • Mis on kaitseainete ülesanne?
 • Mis on hooldusainete ülesanne?
 • Mida tähendab neutraliseerimine ja kuidas ning millisel juhul seda tehakse?
 • Miks peab koristusaineid õigesti doseerima?
 • Millised tegurid mõjutavad koristusmeetodi valikut?
 • Millist mustust saab eemaldada väheniiskelt pühkimisega?
 • Millist mustust saab eemaldada niiskelt pühkimisega?
 • Millised tegurid mõjutavad mustuse eemaldamist?
 • Mida tähendab eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine?
 • Miks on eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine kasulik?
 • Kui palju moppe ja lappe võiks olla puhastusteenindajal käruga kaasas?
 • Milline neist on kõige mustem?
 • Milline meetod puhastas antud olukorras kõige paremini?
 • Mis on koristustarviku ülesanded?
 • Miks peab olema koristustarvik puhas?
 • Miks peab koristuslappi voltima?
 • Milleks kasutatakse värvikoode?
 • Millega arvestada koristustarviku soetamisel?
 • Milline tarvik sobib antud tingimustesse?
 • Milline on soovitud puhtusaste?
 • Millised on tarvikute eest hoolitsemise võimalused?
 • Miks on hõõrukiplaadid erinevat värvi?
 • Milline on soovitud puhtusaste?
 • Millised on tarvikute eest hoolitsemise võimalused?
 • Milliseid koristustarvikuid kasutatakse kodus milliseid asutustes?
 • Millised erinevused on PVC ja linoleumi koristusel?
 • Millised põrandakatted ei talu aluselisi puhastusaineid?
 • Milliste põrandakatete hooldusel peab vee kasutusega ettevaatlik olema?
 • Milliste pinnakattematerjalide puhul peab olema ettevaatlik happeliste ainetega?
 • Mis on oluline tekstiilpõrandate igapäevases hoolduses?
 • Mis võib kahjustada metallpindu?
 • Mida püüab ergonoomika vältida ja mida arendada?
 • Mis on staatiline lihastöö ja mis on selle tulemuseks?
 • Mis on dünaamiline lihastöö ja kuidas seda suurendada?
 • Mida tuleb teha et koristustöö muutuks ergonoomilisemaks?
 • Kuidas teha seda tööd dünaamiliselt?
 • Milline venitus tuleks kasuks?
 • Mitu on see koristusajast?

Lõik failist


tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
stamine - se
ori
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
stamine - se
ori
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
KORISTAMINE
oris
tne?   -   K
SEE ON LIHTNE?
lih
e on 
tamine - se
töövihik õpetajale
oris
tne?   -   K
lk  1
tamine - see on lih
Koris
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva  
rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline   
kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.
tne?   -   K
lih
KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE?
e on 
töövihik õpetajale
stamine - se
Kutselist puhastusteenindust on õpetatud Eestis alates 1990.aastate algusest. Selle aja jooksul  
ori
on puhastamise ja koristamise  õpetamiseks ilmunud mitmed raamatud ja töövihikud.
Aja jooksul on toimunud muudatusi töö   tehnoloogias ning puhastusainete  ja  tarvikute valikutes, 
uuendusi vajas ka õpetamise metoodika. 
tne?   -   K
lih
Seetõttu on täienenud õppevara Eesti esimese  koristamise õpetamise õppefilmiga, millele  
lisanduvad töövihikud õppijale ja õpetajale.
 on 
Töövihik on mõeldud koristusalaste põhialuste õpetamiseks laiale erialade ringile:  
puhastusteenindus , kodumajandus, turismi, majutamise ja toitlustamise erialad, hooldustöötaja
lapsehoidja jt, samuti on seda võimalik kasutada nii taseme- kui täienduskoolituses. 
tamine - see
Töövihikus on põhiteemad jaotatud 9 eraldi käsitletavasse ossa . Võimalik on valida üksikuid  
oris
ülesandeid, mis haakuvad õppe eesmärgiga ning  lähtuvad õppija eripärast. Paberikulu  
vältimiseks on soovitav printida ülesandeid vastavalt vajadusele üksikute lehtedena.  
Töövihik on koostatud eraldi õppijale ja õpetajale. Õpetaja töövihikus on esitatud võimalikud  
vastused ja ülesannete lahendamise juhised.
tne?   -   K
lih
Ülesanded on koostatud erineva raskusastmega. Erinevad raskusastmed ja erinevat liiki  
ülesanded on tähistatud vastavate märkidega. Märkide seletused  leiad töövihiku algusest.
e on 
Soovime , et käesolev õppematerjal muudab koristamise õppimise ja õpetamise kergemaks  
ning huvitavamaks!
stamine - se
Autorite nimel
ori
MA Helge Alt
November 2010
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
Retsensendid:
oris
Galina Kilk , OÜ SOL Eesti
Lia Padu, Järvamaa Kutsehariduskeskus
Rita Selgis, OÜ Puhastusekspert
tne?   -   K
Autorid:
lih
Helge Alt 
Kai Puusepp  
Janne Toom
e on 
Illustratsioonid:
Veiko Liis
tamine - se
oris
Õppematerjali litsents kuulub Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele
Selle õppematerjali koostamist toetas Euroopa Liit
         Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus  2010
tne?   -   K
lk  2
tamine - see on lih
Koris
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
Märgid
tne?   -   K
lih
e on 
Sõnaseletus on võetud Koristusvaldkonna sõnavara 
standardist (EVS 900:2008)
stamine - se
ori
tne?   -   K
Teema kohta käivad kordamisküsimused
lih
 on 
Täida lüngad, kasutades etteantud sõnu
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
Kergem ülesanne
e on 
stamine - se
Raskem ülesanne. Eeldab rohkem analüüsivõimet
ori
tne?   -   K
lih
 on 
Vabadele ruutudele on võimalik kirjutada
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
tamine - se
oris
tne?   -   K
lk  3
tamine - see on lih
Koris
 
stamise
ori
   -   I  K
smärk
 ee
stamise
I  Koristamise eesmärk
ori
   -   I  K
EESMÄRK: Mõista koristamise eesmärki, milleks on otstarbekas  
smärk
puhtusaste , mitte koristamise protsess.
 ee
tamise
oris
Koristusvaldkonna sõnavara
   -   I  K
Ühenda sõna sobiva seletusega:
smärk
 ee
Koristamine
Pinna ühekordne põhjalik puhastamine ja  
stamise
vajadusel töötlemine kaitseainetega. 
ori
Kokku lepitud puhtuse kvaliteedi kirjeldus. 
   -   I  K
Teenindusleping
Kliendi ja teenuse pakkuja vaheline leping  
smärk
puhastusteenuse teostamise ja puhtusastmete 
 ee
kohta.
Hoolduskoristus
Regulaarsete ajavahemike järel toimuv  
stamise
koristamine viisil, mis on määratletud  
ori
teeninduslepingus/ koristusjuhendis.
   -   I  K
Eripuhastustöö
Professionaalne teenindus, mis sisaldab erinevaid 
koristus - ja klienditeenindustegevusi, samuti  
smärk
regulaarset kvaliteedikontrolli.
 ee
Suurpuhastus
Siseruumides toimuv pindade puhastamine, 
stamise
kaitsmine ja hooldamine ning erinevad  
ori
korrastustööd.
Puhastusteenindus
Harva ja põhjalikult tehtav ühekordne koristus, 
   -   I  K
mida vajatakse, kui hoolduskoristuse ja  
smärk
-meetoditega ei saavutata soovitud puhtusastet. 
 ee
Suurpuhastuse käigus eemaldatakse pinnalt  
Puhtusaste
mustus , samuti vajadusel kaitseained.  
Suurpuhastuse abil taastatakse ruumis soovitud 
stamise
puhtusaste.
ori
   -   I  K
smärk
tamise ee
oris
lk  4
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Küsimused
k   -   I  K
1. Mis on koristamise eesmärk?
esmär
 e
Koristamise eesmärk on puhtus , mitte koristamise protsess (näiteks pesta põrandat 
iga päev või kord nädalas)
stamise
ori
2. Kuidas on võimalik kokku leppida, millist puhtust soovitakse?
   -   I  K
Selleks on võimalik kasutada erinevaid puhtusastmeid ja nende kirjeldusi
esmärk
 e
3. Kas sama mustus on igal pool sama tähtsusega? Miks?
tamise
Ei ole. See, mis on puhas autoremonditöökojas, ei ole kaugeltki puhas haiglas jne. 
oris
Sama mustus erinevates kohtades omandab täiesti erineva tähenduse, sest  
puhtusel on erinevate kohtades erinev roll. Näiteks haiglas võib ühest vales kohas 
olevast näpujäljest tekkida palju probleeme, kodus kirjutuslaual ei ole see üldse 
probleem.
esmärk   -   I  K
 e
4. Kas absoluutselt kõik mustus peab olema iga päev eemaldatud ?
tamise
Ei pea, see ei ole võimalik ega ka vajalik. Puhtuse määratlemisel on alati küsimus 
oris
selles, kust läheb piir sallitava ja mitte sallitava „mustuse“ vahel. Absoluutset  
puhtust peaaegu ei eksisteerigi.
   -   I  K
esmärk
 e
5. Mida näitavad puhtusastmed ja milleks neid kasutatakse?
Puhtuseastmed on kokkulepitud puhtuse eesmärgid. Puhtusastmeid kasutatakse 
tamise
koristusteenuse ostmisel soovitud eesmärgi määratlemiseks ning kvaliteedi  
oris
kontrollimiseks ja tagamiseks.
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  5
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
k   -   I  K
sagedamini, sooritada , puhtus, puhtusele, puhtus, puhastada
esmär
 e
puhastada
stamise
Koristamises keskendutakse sageli protsessile, isegi koristusteenuse lepingutes  
ori
kirjeldatakse tavaliselt, milliseid töid kui sageli tuleb sooritada. Olulisemaks tuleb 
   -   I  K
siiski pidada töö tulemust ehk ........ puhtust......... Põranda pesemine, pindade  
esmärk
 e
pühkimine ei taga alati veel puhtust. Samas ei olegi vaja iga kord töid nii sageli  
tamise
....... sooritada......  kui juhendis kirjas, näiteks on töötaja nädal lähetuses ega tööta 
oris
oma kontoris, kuid juhendis on kirjas, et iga päev on vaja puhastada põrandat. Kui 
sinna ei tule igapäevaselt mustust, siis ei ole ka vajadust seda iga päev  
esmärk   -   I  K
........ puhastada......... Samas tuleb ette olukordi , kus on vaja midagi teha  
 e
........ sagedamini........ kui juhend ette näeb. Näiteks on maha aetud kohv, aga 
tamise
oris
põrandat tuleb ........ puhastada........  ülepäeviti. Oluline on keskenduda eesmärgile  
   -   I  K
ehk ........ puhtusele........, samas on äärmiselt oluline, et erinevad osapooled - klient
puhastusteenindaja , puhastustööde juht mõistaks ühtemoodi, mida tähendab  
esmärk
 e
........ puhtus........  antud ruumis. 
tamise
oris
k   -   I  K
Klient
esmär
Puhastustööde juht
 e
Puhas
stamise
Puhastusteenindaja
ori
   -   I  K
Erinevad osapooled peavad mõistma ühte moodi, mida tähendab puhas.
esmärk
Lisamaterjalina võib kasutada:
- Põhjamaade Koristustööde kvaliteedistandardit INSTA 800
tamise e
- Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused” (Eesti standard EVS 807:2004)
oris
- Eesti standardit EVS 900:2009, Koristusvaldkonna sõnavara
- Puhastustööde juhi käsiraamat 2007, Ilo
lk  6
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Ülesanne
k   -   I  K
Antud ülesande sooritamiseks tuleb moodustada 2-5 õpilasega rühmad ning valida 
esmär
analüüsimiseks sobilik ruum. Iga rühma liige hindab samas ruumis olevat mustust. 
 e
Palun kirjuta tabelisse lehekülg 9, millist mustust antud ruumis näed. Iga õpilane 
sooritab ülesande üksi. Seejärel võrrelge tabeleid rühmas, kas kõikidel on sama 
stamise
tulemus. Kui ei, siis minge objektile ja vaadake, millest tulevad erinevused. Arutage 
ori
rühmas, milline mustus tuleks eemaldada tänase hoolduskoristuse käigus ja tehke 
vastava töö juurde rist . Arutage läbi, miks osa mustusest tuleb eemaldada ja osa 
   -   I  K
mitte?
esmärk
 e
tamise
oris
esmärk   -   I  K
 e
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  7
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Ülesanne
k   -   I  K
Töötage paaris:
esmär
 e
Üks õpilane hindab valitud ruumis, millist mustust ta seal näeb ja mis tuleks  
eemaldada hoolduskoristuse käigus (tee rist vastavasse lahtrisse ). Kasuta tabelit 
stamise
leheküljel 9. Tulemust teisele õpilasele ei näita.
ori
Teine õpilane koristab ruumi nii, nagu tema peab hoolduskoristuse käigus õigeks.
   -   I  K
Peale koristust esimene õpilane hindab uuesti olukorda. Kas eemaldatud oli sama 
mustus, mida esimene õpilane märkas?
esmärk
 e
Kui pidasite hoolduskoristuse raames vajalikuks eemaldada erinevaid mustuseid, 
siis arutlege millest see tuleb? Miks erinevad inimesed näevad mustust ja puhtust 
tamise
erinevalt? Mida teha, et oleks ühine arusaam?
oris
esmärk   -   I  K
 e
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  8
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Hoolduskoristuses  Mustus/koristusvajadus
tehtav (tee rist!)
k   -   I  K
Põrand
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
 e
Seinad
tamise
oris
esmärk   -   I  K
 e
tamise
Mööbel
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
Lagi
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  9
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Ülesanne
k   -   I  K
*  Arutlege gruppides teemadel
esmär
 e
Kes on puhastusteenindaja, mis on tema ülesanne? 
Milline vahe on nimetustel Koristaja ja Puhastusteenindaja? 
Milline peaks olema teenus, mida nimetatakse Puhastusteeninduseks?
stamise
ori
*   Koostage rühmades mõistekaart „Puhastusteenindaja“. 
   -   I  K
*  Kirjutage essee teemal „Koristaja või Puhastusteenindaja“.
esmärk
 e
Valige sobiv teema või jaotage erinevad teemad erinevate õpilaste vahel. Oluline on 
juhtida tähelepanu puhastusteenindaja ametiuhkusele, austusele oma töö vastu - 
tamise
siis peavad sellest lugu ka kliendid.
oris
Mõtestage lahti järgnev tsitaat: „Puhastusteenindaja ei teeninda põrandaid,  
ruume ega  seadmeid, vaid  ruumides töötavaid või elavaid inimesi, keda kutsume 
klientideks, kuigi  ei pruugi isegi kohtuda  selle kliendiga“ ( G.Kilk, 2010).
esmärk   -   I  K
 e
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  10
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
tus   -   
tus   -   II  Mus
II  Mustus
tus   -   II  Mus
EESMÄRK: Oskus näha ja mõista erinevaid mustuseid erinevates 
tus   -   II  Mus
olukordades
tus   -   II  Mus
Koristusvaldkonna sõnavara
Ühenda sõna sobiva seletusega:
tus   -   II  Mus
Mustus
Pinnale kuivanud  mustus, mis eemaldatakse  
hoolduskoristusmeetoditega. 
tus   -   II  Mus
Praht
Pinnal olev, erinevate puhastusmeetoditega  
eemaldatav, pinna kasutust segav ja/või kahjustav  
aine.
tus   -   II  Mus
Lahtine mustus
Inimesest või loomast pärinev vedel või kuivanud 
eritis.
Kinnitunud mustus
Suuretükiline lahtine mustus, mida saab  
eemaldada käsitsi, erinevate koristustarvikutega  
tus   -   II  Mus
või –masinatega.
Eritise plekk
Kuiv või märg mustus, mis ei ole pinnale  
kinnitunud, imbunud või sööbinud.
tus   -   II  Mus
Mikroobiline mustus
Mikroobide poolt eritatav ja neid ümbritsev 
kaitsekiht, mis raskendab mikroobide eemaldamist 
pinnalt.
tus   -   II  Mus
Biofilm
Tööle või tervisele kahjulikud mikroorganismid .
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  11
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Küsimused
1. Mis on mustus ja kuidas saavad pinnad mustaks?
tus   -   II  Mus
Mustus on pinnal olev, erinevate puhastusmeetoditega eemaldatav, pinna kasutust 
segav ja/või kahjustav aine. Pinnad saavad mustaks kui miski langeb pinnale (näiteks 
tolm laskub pinnale) või mustem pind puutub kokku puhtamaga.
tus   -   II  Mus
   -   II  Mus
tus
2. Mida tuleb silmas pidada plekkide eemaldamisel ?
Plekid tuleb eemaldada esimesel võimalusel, see kehtib kõikide pinnakatte- 
materjalide puhul. Värsket plekki on alati kergem eemaldada. Plekkide eemaldamisel 
liigutakse servadest keskkoha suunas. Kasutada sobivaid aineid ja kontrollida värvi 
tus   -   II  Mus
ning hõõrumise taluvust.
tus   -   II  Mus
3. Nimeta mikroobide elutegevust mõjutavaid faktoreid.
Mikroobide elutegevust mõjutavad niiskus, orgaaniline mustus, temperatuur,  
tus   -   II  Mus
happesus , soola sisaldus, õhu hapniku sisaldus. Mida mustem, niiskem ja soojem 
koht, seda parem elukeskkond on see mikroorganismidele.
tus   -   II  Mus
4. Nimeta olulised faktorid desinfitseerivate ainete kasutamisel .
Desinfitseerivate ainete kasutamisel tuleb ainet doseerida õigesti, jälgida mõjuaega, 
tus   -   II  Mus
valmistada enne kasutamist. Silmaga nähtavalt määrdunud pinnad tuleb enne  
desinfitseerimist puhastada. 
tus   -   II  Mus
5. Mil viisil satuvad mikroobid ühelt pinnalt teisele?
tus   -   II  Mus
Mikroobid satuvad ühelt pinnalt teisele sageli millegi vahendusel, näiteks kätega, 
töövahenditega jne. Mikroobe palja silmaga ei näe, seetõttu ei näe ka nende  
edasikandumist, seetõttu on eriti oluline aseptiline tööviis.
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  12
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
6. Mida nimetatakse biofilmiks?
Õhuke limakiht, milles elavad mikroorganismid. Biofilm tekib, kui mikroorganismid 
saavad segamatul tegutseda soodsas keskkonnas. Seda võib nimetada ka „katuks“, 
tus   -   II  Mus
mis kaitseb mikroorganisme väliskeskkonna negatiivse mõju eest, ehk loob soodsad 
tingimused nende arenguks. Biofilm kaitseb mikroobe ka puhastusainete eest. Vaid 
aine mõjul (mehhaanikat kasutamata) ei ole tavaliselt võimalik biofilmi all olevaid 
mikroobe hävitada.
tus   -   II  Mus
Lisalugemist: http://et.wikipedia.org/wiki/Biofil m
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
7.  Kuidas eemaldatakse eritise plekke ?
Eritise pleki eemaldamisel on oluline, et see eemaldataks võimalikult kohe.  
Kasutatakse ühekordseks kasutamiseks mõeldud kindaid ja suurem osa plekist  
tus   -   II  Mus
imendub ühekordsesse lappi või paberisse. Plekile kallatakse piisavalt eritiste  
eemaldamiseks sobivat ainet (desinfitseerivat puhastusainet või desinfitseerivat 
ainet) ja lastakse mõjuda, seejärel eemaldatakse ühekordse lapiga. Kindad ja lapid  
visatakse eraldi kilekotti .
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
Biofilmi teke:
tus   -   II  Mus
1. Kinnitumine
2. Küpsemise  
3. Küpsemise  
4. Lahkumine
I etapp
II etapp
tus   -   II  Mus
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  13
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
mustusele, ainel, puhastusteenindaja, erineva, eemaldada, erinev, 
tus   -   II  Mus
mustuse
Mustutust on erinevat. Samal .....ainel.... erinevates kohtades võib olla ......erinev..... 
tus   -   II  Mus
tähendus. Sama ........mustuse........ (näpujälje) asetsemine erinevates kohtades 
omandab reaalsuses  ........erineva........ tähenduse. Praktikas on oluline, et  
   -   II  Mus
tus
.........puhastusteenindaja.......... suudab aru saada, mida on vaja ......eemaldada......, 
mida mitte (piir läheb sallitava ja häiriva mustuse vahelt) ning kriitilistes olukordades 
tus   -   II  Mus
keskenduda olulisemale ehk püramiidi ülemistel astmetel asetsevale  
......mustusele..........
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
ohtlik
tus   -   II  Mus
mustus
kahjulik
mustus
tus   -   II  Mus
vaja
eemaldada
häiriv mustus
ei ole vaja
eemaldamise kiirus
sallitav mustus
tus   -   II  Mus
eemaldada
Mida kõrgemal püramiidiastmel mustus asub, seda kiiremini tuleb see eemaldada.
tus   -   II  Mus
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  14
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
aseptiline, väheniiske ,  väheniiske, niisket , niiske, kuiv, kuivanud, servadest 
tus   -   II  Mus
keskkoha, suurem, väikesel,  tüübi, koristusmeetodi, lahtine, eemaldada, 
nähtamatu. kinnitunud, imbunud, sööbinud, sööbinud, tolm, rohkem,  
tugevamat, aja, suurpuhastusmeetoditega, plekiga, sobivaid,  
mikroorganismid. 
tus   -   II  Mus
Mustust saab liigitada selle .....tüübi... järgi. See on oluline sobiva  
   -   II  Mus
..........koristusmeetodi.......... määratlemisel.
tus
Mustuse liigid:
Praht - suuretükiline .....lahtine..... mustus, mida saab ......eemaldada...... käsitsi, 
tus   -   II  Mus
erinevate koristustarvikutega  või –masinatega. 
Lahtine mustus - kuiv või märg mustus, mis ei ole pinnale ........kinnitunud........,  
.....imbunud..... või .....sööbinud..... Selle liigi alla kuulub ....tolm.... Kuiva lahtise  
tus   -   II  Mus
mustuse eemaldamiseks sobivad meetodid on ....kuiv.... ja ........väheniiske......... 
Märja lahtise mustuse puhul ........väheniiske........ või .....niiske......
tus   -   II  Mus
Kinnitunud mustus - pinnale ......kuivanud...... mustus, mis eemaldatakse  
koristusmeetoditega. Kinnitunud mustus vajab ....rohkem.... vett, ......tugevamat...... 
mehhaanikat ja kemikaale.
tus   -   II  Mus
Sööbinud mustus - pika ....aja.... jooksul moodustunud mustuse kiht, mis  
eemaldatakse  ............suurpuhastusmeetoditega............. Sööbinud mustuse puhul 
tus   -   II  Mus
kasutatakse ......tugevaid...... aineid ja kasuks tuleb tavapärasest...... suurem...... 
mehhaanika ja mõjuaeg (olenevalt pinnakattest!)
Plekk - ....väikesel.... alal pinnale kinnitunud või ....sööbinud.... mustus. Pleki  
tus   -   II  Mus
eemaldamisel on oluline teada millise ....plekiga.... on tegemist, et oskaks kasutada 
.....sobivaid.....  aineid. Plekki eemaldatakse ............servadest keskkoha........ suunas.
tus   -   II  Mus
Mikroobiline mustus - tervisele või keskkonnale kahjulikud .......mikroorganismid...... 
  II  Mus
Antud mustuse puhul on tegemist silmaga .....nähtamatu.... mustusega. Mikroobilise 
tus   - 
mustuse eemaldamisel on eriti oluline ........aseptiline........ tööviis. Puutepindadel  
mikroobilise mustuse eemaldamiseks kasutatakse vähemalt ......niisket...... meetodit.
tus   -   II  Mus
lk  15
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Ülesanne
Aruta küsimusi kaaslasega ja siis koos õpetajaga.
tus   -   II  Mus
Vajuta näpuga jälg oma lauale.
Kas see on mustus, milline? Kas selle peaks eemaldama? Kui jah, siis millal? 
tus   -   II  Mus
Kui sama näpujälg on direktori kabinetis peeglil? Milline mustus see on? Millal selle 
peaks eemaldama?
Kui sama näpujälg on lukshotellis peeglil ja kohe on sisse astumas  
   -   II  Mus
keegi tähtis külaline, näiteks Ameerika president . Milline mustus see on? Millal 
tus
peaks  
näpujälje eemaldama?
Kui sama näpujälg on operatsioonisaalis skalpellil, siis milline mustus see on? Millal 
tus   -   II  Mus
peaks selle eemaldama?
Millistel püramiidiastmetel antud mustuse näited võiksid asetseda?
Eeltoodud arutlustele tuginedes täida tabel:
tus   -   II  Mus
Mustus
Mustuse liik  
Millal peaks eemaldama? 
(vastavalt püramiidile)
Miks?
tus   -   II  Mus
Näpujälg laual
Sallitav
Vastavalt koristamise 
kokkuleppele
tus   -   II  Mus
Näpujälg direktori  Häiriv
Esimesel võimalusel
kabineti peeglil
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
Näpujälg 
Kahjulik
Nii kiiresti kui võimalik
luksushotelli 
peeglil
tus   -   II  Mus
Näpujälg 
Ohtlik
Seda ei tohi olla, sellist 
  II  Mus
operatsiooni 
skalpelli ei tohi kasutada. 
skalpellil
Mustust eemaldamata 
tus   - 
on skalpelli kasutamine 
keelatud
tus   -   II  Mus
lk  16
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Ülesanne
Kirjelda tabelis toodud mustust ning määratle, kuidas seda liiki mustust on  
tus   -   II  Mus
kõige parem eemaldada
Mustuse liik
Kirjeldus
Kuidas eemaldada?
tus   -   II  Mus
Praht
Paberid, lillelehed, muu 
Kuivalt pühkimine harjaga, 
   -   II  Mus
suurematükiline ja kuiv 
mopiga, põranda- 
tus
praht jne
kuivatajaga, imuriga
tus   -   II  Mus
Kuiv lahtine  
Tolm, liiv, juuksekarvad jne
Tolmuimejaga, väheniiskelt 
tus   -   II  Mus
mustus (näiteks 
pühkimine lapi või mopiga
tolm)
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
Märg lahtine 
Pori, veeloigud jne
Niiskelt või märjalt  
mustus
pühkimine, olenevalt  
mustuse kogusest.  
Neutraalne või nõrgalt  
aluseline üldpuhastusaine
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
Kinnitunud 
Kuivanud pori, kuivanud 
Märg pühkimine. Nõrgalt 
mustus
kohviplekk jne
aluseline üldpuhastusaine, 
tus   -   II  Mus
vajadusel mehhaaniline töö
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  17
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Sööbinud 
Vana kuivanud ja pinda 
Märg pühkimine. Aluseline-, 
mustus
imbunud mustus, näiteks 
tugevalt aluseline-,  
mustusega koos  
happeline-, tugevalt  
kinnitunud vaha põrandal, 
happeline- puhastusaine
tus   -   II  Mus
setted, rooste jne
Mehhaaniline töö
tus   -   II  Mus
Plekid
Erinevate ainete poolt  
Erinevad pleki- 
tekitatud määrdumised  
eemaldusained, oluline on 
   -   II  Mus
väikestel aladel
eemaldada plekk võimalikult 
tus
värskena ja püüda plekki 
tekitanud aine kätte saada 
ehk eemaldamise suund  
servadest keskkoha suunas
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
Mikroobiline 
Erinevad mikroorganismid - 
Enamus mikroorganisme 
mustus
mikroobid, viirused ,  
eemaldub tavakoristuse 
tus   -   II  Mus
hallitused jms, mida  
käigus (oluline on aseptiline 
silmaga ei näe
tööviis, puhtad tarvikud !). 
Mikroorganismide  
hävitamiseks kasutatakse 
tus   -   II  Mus
desinfitseerivaid aineid
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  18
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Ülesanne
Vali ruum, milles asetsevat mustust hakkad analüüsima. Täida eraldi alltoodud tabel 
tus   -   II  Mus
ning pärast võrdle tulemusi kaasõpilastega. Seejärel otsustage koos, mida tuleks 
täna hoolduskoristuse käigus eemaldada (neile mustustele rist viimasesse lahtrisse).
Antud tabelit saab kasutada nii teoreetiliselt, kui ka praktiliselt sooritades, lastes   
tus   -   II  Mus
tabelis toodud mustus eemaldada. Kui on soov ülesannet keerukamalt lahendada, 
siis võib pärast ruumi koristamist saata samasse ruumi antud tabeliga teine õpilane 
(kes ei olnud siiani seotud selle ruumiga) tulemust hindama . Seejärel analüüsida, 
mida nähti seal esimestel hindamistel (kui esimeses etapis hindas 2 õpilast) ja mida 
   -   II  Mus
nüüd, millised on erinevused. Erinevuste ilmnemisel analüüsida tekkinud olukorda - 
tus
puhastusteeninduses näevad erinevad inimesed sageli sama olukorda erinevalt. 
Mustuse liik
Mustuse  
Kui sageli 
Kasutatav 
Mida  
tus   -   II  Mus
kirjeldus ja 
peaks  
meetod, aine
eemaldada 
kus asub
sellist  
täna hooldus
mustust  
koristuse  
eemaldama
käigus
tus   -   II  Mus
Ohtlik  
mustus
tus   -   II  Mus
Kahjulik  
tus   -   II  Mus
mustus
tus   -   II  Mus
Häiriv mustus
tus   -   II  Mus
Sallitav  
tus   -   II  Mus
mustus
  II  Mus
tus   - 
Vajadusel kasuta lisalehti
tus   -   II  Mus
lk  19
tus   -   II  Mus
II  Mus
esi   -   
  -   III  V
esi 
   -   III  V
esi
III  Vesi
esi   -   III  V
EESMÄRK: mõista vee osakaalu /tähtsust ja vee omaduste  
( karedus , pindpinevus ) mõju puhastusprotsessile.
esi   -   III  V
  -   III  V
Koristusvaldkonna sõnavara
esi 
Ühenda sõna sobiva seletusega:
   -   III  V
esi
Koristustekstiilide 
Pinna pesujärgne veega puhastamine mustuse- ja 
pesemine
puhastusainejääkidest. Loputamise järel  pinnad 
esi   -   III  V
kuivatatakse
Vaha eemaldamine
Sorteeritud koristustekstiilide pesemine vastavalt 
esi   -   III  V
pesujuhendile, soovitatavalt mopipesumasinaga
  -   III  V
Loputamine
Käsitsi- või masinmeetodiga teostatav kaitse- ja 
esi 
hooldusainete põhjalik eemaldamine
   -   III  V
esi
  -   III  V
esi 
esi   -   III  V
  -   III  V
esi 
   -   III  V
esi
  -   III  V
esi 
esi   -   III  V
esi   -   III  V
lk  20
esi   -   III  V
esi   -   III  V
III  V
  -   
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
Küsimused
esi 
1. Milline on vee osa puhastusprotsessis ?
  -   III  V
*  niisutab puhastatava pinna
esi 
*  leotab mustuse lahti
*  transpordib mustust
  -   III  V
*  eemaldab mustust mehhaaniliselt
esi 
*  toimib soojusenergia toojana (kasutades sooja vett)
*  lahjendab puhastusaineid
  -   III  V
*  loputab pinnalt mustuse.
esi 
  -   III  V
esi 
2. Mida tähendab vee karedus?
  -   III  V
Vee kareduse all mõistetakse  vees lahustunud Ca- ja Mg -ioonide hulka.
esi 
  -   III  V
esi 
3. Kuidas pehmendada vett?
Vett saab pehmendada vett kuumutades või lisades vette vastavaid aineid (mis  
seovad Ca- ja Mg-ioone).
  -   III  V
esi 
  -   III  V
4. Mis on vee pindpinevus ja kuidas ta avaldub?
esi 
Vee pindpinevus on nähtus, kus vedeliku pinnakiht käitub kui „elastne kile“. See 
avaldub veepiisa olemises pinnal kerakujuliselt ja vesi ei valgu pragudesse, seetõttu 
ei saa sealt mustust eemaldada.
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
5. Kuidas alandada vee pindpinevust ?
Vee pindpinevust saab alandada tensiide sisaldavate ainete lisamisega vette.  
  -   III  V
Soojemal veel on väiksem pindpinevus.
esi 
  -   III  V
6. Kuidas vee pindpinevus mõjutab puhastusprotsessi ?
esi 
Pindpinevuse tõttu on raskendatud mustuse eemaldamine pragudest, kuna veepiisk 
on kerakujuliselt pinnal ja ei valgu pragudesse. Seetõttu ei saa sealt mustust  
eemaldada.
  -   III  V
esi 
esi   -   III  V
lk  21
esi   -   III  V
esi   -   III  V
III  V
  -   
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
esi 
lahjendab, leotab, loputab, niisutab, transpordib, mehhaaniliselt,  
  -   III  V
soojusenergia, karedam, raskendab, lahusti, katlakivi , soolad , Ca- ja 
esi 
Mg, suurem, väiksem, külmem, kerakujuliselt, pindaktiivseid,  
pidpinevuseks, vesiniksidemetest
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
Ca
Mg
  -   III  V
Ca
esi 
Mg Mg
  -   III  V
Vee osa puhastusprotsessis:
Ca
esi 
*  ........niisutab........ puhastatava pinna
  -   III  V
esi 
*  ........leotab........ ja ........transpordib........ ära mustuse
  -   III  V
*  eemaldab mustust ........mehhaaniliselt........  
esi 
*  toimib ........soojusenergia........ toojana
  -   III  V
*  ........lahjendab........ puhastusaineid
esi 
*  ........loputab........ pinnalt mustuse.
  -   III  V
esi 
(SSTL, Siivoustyön käsikirja 2000: 102)
  -   III  V
esi 
Vee karedus
  -   III  V
Kuna vesi on hea ...lahusti..., siis vees lahustuvad maapinnas sisalduvad ....soolad..... 
esi 
Mida rohkem on vees sooli lahustunud, seda ......karedam...... on vesi. Vee kareduse 
  -   III  V
all mõistetakse  vees lahustunud ......Ca- ja Mg...... -ioonide hulka. Kare vesi tekitab 
esi 
majapidamises keedunõudele nn. ........katlakivi........  . Kare vesi .......raskendab....... 
  -   III  V
esi 
pesemist .
esi   -   III  V
lk  22
esi   -   III  V
esi   -   III  V
III  V
  -   
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
Vee pindpinevus
  -   III  V
Vee pinnal on justkui pingul kile (meenuta veetilka, mis kukub kraanist). Sellist vee 
esi 
omadust nimetatakse ........pindpinevuseks......... Vee pindpinevus on tingitud vee  
  -   III  V
esi 
molekulide vahel olevatest ........vesiniksidemetest......... Mida ........külmem........ on 
vesi, seda rohkem on vesiniksidemeid, seega on ........suurem........ ka pindpinevus 
  -   III  V
esi 
(vee tihedus on suurim 4o C juures). Sooja vee pindpinevus on ........väiksem......... 
  -   III  V
Pindpinevuse tõttu on veepiisk ........kerakujuliselt........ pinnal ja ei valgu pragudesse 
esi 
ning seetõttu ei saa sealt mustust eemaldada. Vee pindpinevust saab vähendada 
  -   III  V
........pindaktiivseid........ aineid sisaldavate koristusainete lisamisega vette.
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
esi   -   III  V
lk  23
esi   -   III  V
esi   -   III  V
III  V
  -   
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
Ülesanne/katse
esi 
Vajaminevad tarvikud:
  -   III  V
*  veeklaas
esi 
*  kirjaklambrid (umbes 200 tk)
  -   III  V
*  külm vesi
esi 
Moodustage rühmad. Võtke klaas ja täitke kuhjaga külma veega (lisage lusikaga vett 
nii palju kui võimalik). Klaasi alla asetage salvrätik
  -   III  V
esi 
Arvake, mitu kirjaklambrit on võimalik klaasi lasta enne, kui vesi hakkab üle ajama.  
Hakake lisama ükshaaval ja ettevaatlikult kirjaklambreid. Mis juhtub? Miks? Loe mitu 
kirjaklambrit mahub klaasi enne kui vesi üle ääre tuleb? Kuidas seletada antud katse 
  -   III  V
tulemust?
esi 
Kui klaas on täidetud ja õpilastel lastakse arvata, mitu klambrit sinna mahub, siis võib 
  -   III  V
tahvlile kirjutada kõikide arvamused, mida pärast on hea võrrelda tegelikkusega.
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
esi   -   III  V
lk  24
esi   -   III  V
esi   -   III  V
III  V
  -   
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
Ülesanne
esi 
Milline roll on veel järgnevates situatsioonides ? Täida tabel.
  -   III  V
esi 
Situatsioon
Vee roll
  -   III  V
esi 
Põranda pühkimine niiskelt 
*  niisutab
*  lahjendab puhastusaine
  -   III  V
esi 
  -   III  V
Vaipade pesu  
*  lahjendab puhastusaine
esi 
vaibapesumasinaga
*  mehhaaniline töö
*  loputab mustuse pinnalt
  -   III  V
esi 
*  lahustab mustust (leotab) 
*  transpordib mustust
  -   III  V
esi 
PVC- kattega põrandalt 
*  lahjendab puhastusaine
  -   III  V
vaha eemaldamisel  
esi 
*  leotab mustuse
puhastusaine mõjuaeg/
leotamine
*  soojusenergia tooja
  -   III  V
*  mehhaaniline töö
esi 
*  loputab mustuse pinnalt
  -   III  V
esi 
Duširuumi põranda  
*  niisutab pinna ja täidab poorid
niisutamine, enne setete 
  -   III  V
eemaldusaine kasutamist
esi 
  -   III  V
esi 
Koristustekstiilide pesu  
*  lahjendab puhastusaine
pesumasinas
*  mehhaaniline töö ja soojusenergia
  -   III  V
*  leotab ja transpordib mustust
esi 
*  loputab 
  -   III  V
esi 
esi   -   III  V
lk  25
esi   -   III  V
esi   -   III  V
III  V
  -   
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
Ülesanne
esi 
Miks on vaja koristamises mõelda vee säästmisele?
  -   III  V
Antud ülesannet saab kasutada erinevate õpilastega, teemade arutlus vastavalt 
esi 
nende võimetele, oskustele ja kogemustele . Teema käsitlus võiks puudutada järgmisi 
aspekte :
  -   III  V
*   keskkonnakaitse
esi 
*  märjemad meetodid on raskemad
  -   III  V
*  märjemad meetodid on aeganõudvamad
esi 
*  veega koos kulub rohkem ainet
  -   III  V
*  kõik pinnad ei talu märgi meetodeid
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
  -   III  V
esi 
esi   -   III  V
lk  26
esi   -   III  V
esi   -   III  V
III  V
   
ktii
sed ained   -   IV  Pinda
IV   Pindaktiivsed ained
ktiiv
inda
EESMÄRK: mõista pindaktiivsete ainete olemust ja nende 
ülesandeid puhastusprotsessis
ned   -   IV  P
ai

se
ktiiv
Küsimused
1. Nimeta pindaktiivsete ainete kolm põhiülesannet?
Alandavad vee pindpinevust, aitavad eemaldada mustust, takistavad mustuse  
tagasisadestumist pinnale.
d ained   -   IV  Pinda
se
ktiiv
2. Mis on pindaktiivsed ained?
Pindaktiivsed ained ehk tensiidid on puhastusainete koostises olevad ioonosakesed.
sed ained   -   IV  Pinda
ktiiv
HO
2
HO
2
Hüdrofiilne
Hüdrofoobne
HO
2
HO
2
sed ained   -   IV  Pinda
ktiiv
inda
HO
HO
2
HO
2
2 HO HO HO
2
2
HO
ned   -   IV  P
HO
2
2
2
HO HO
2
ai
HO
HO
2
HO HO
2
2
HO
2
2
2

HO
HO
HO
2
HO
2
HO
2
2
HO
se
2
HO
HO
HO
2
HO
2
2
2
HO
2
2
HO
HO
HO
HO
HO
2
2
2
HO
HO
ktiiv
2
2
HO
2
HO
2 HO
HO
2
2
2 HO HO
2
HO
HO
2
2
HO HO
2
2
HO
2
HO
2
2
2
HO
HO
2
HO
2
HO
HO
2
HO
HO
2
2
2
HO
2
2
HO
HO
2
HO
2
HO
2 HOHO HO
HO
2
2
HO 2
HO
HO HO HO HO
2
2
HO
2
2
2
HO
HO
2
2
HO
2
2
HO 2 HO
2
2
2
HO
2
HO
HO
HO
HO
2
HO
2
HO
2
2
HO
2
HO
2
2
2
2
HO
HO
2
HO
2
2
sed ained   -   IV  Pinda
PINDAKTIIVSED AINED ON PUHASTUSAINETE ENAMLEVINUD KOMPONENDID
tiiv
lk  27
sed ained   -   IV  Pindak
tiiv
IV  Pindak
ktii   
inda
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
inda
ioonosakesed, hüdrofoobne, hüdrofiilne , vähendavad, pindaktiivsed, 
hüdrofiilne, hüdrofiilne, hüdrofoobne, hüdrofoobne, hüdrofoobse, 
eemaldada, taksitavad, alandavad, alandada, väheneb, piirpindadele, 
d ained   -   IV  P
se
pesulahusesse, mehhaaniline
ktiiv
inda
Tensiidid ehk .......pindaktiivsed........ ained on puhastusainete koostises olevad  
......ioonosakesed...... Pindaktiivsel ainel on kaks poolust: .....hüdrofiilne..... - vett 
d ained   -   IV  P
armastav, vee molekuli poole tõmbuv ja ......hüdrofoobne...... - vett mitte armastav, 
se
ktiiv
vee molekulist eemale tõukuv. Pindaktiivsed ained ......vähendavad..... vee  
inda
pindpinevust.
Pindaktiivsetel ainetel on koristusprotsessis põhiliselt kolm ülesannet: 
d ained   -   IV  P
se
1. .....Alandavad..... vee pindpinevust. Pindaktiivsed ained kogunevad  
ktiiv
......piirpindadele......: mustus- pesulahus , pesunõu-pesulahus. .....Hüdrofiilne........ 
ots hoiab kinni veemolekulidest, moodustades viimasega vesiniksideme,  
......hüdrofoobne....... ots aga püüab molekuli veest välja tõmmata. Selle tulemusena 
d ained   -   IV  Pinda
........väheneb........ vee pindpinevus. Pindpinevust saab siiski .....alandada........ vaid 
se
ktiiv
teatud piirini , sest piirpinnale mahub vaid piiratud arv tensiide.
2. Aitavad mustust ........eemaldada......... Pindaktiivse aine  ........hüdrofoobne........ 
ots kinnitub mustuse külge ja ........hüdrofiilne........ ots veemolekuli külge. Nii  
ned   -   IV  Pinda
d ai
se
tõmbavad pindaktiivsed ained mustuse pinnalt lahti ja viivad  
ktiiv
........pesulahusesse......... Kaasa aitab ka ........mehhaaniline........ töö.
3. ........Takistavad........ mustuse tagasisadestumist puhastatavale pinnale. 
Pindaktiivsed ained kinnituvad ........hüdrofoobse........ otsaga puhastatavale  
sed ained   -   IV  Pinda
pinnale ja takistavad mustuse tagasisadestumist.
tiiv
lk  28
sed ained   -   IV  Pindak
tiiv
IV  Pindak
ktii   
inda
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
Ülesanne / KATSE NB! Jälgi ettevalmistusaega!
inda
Võta 3 alustassi/taldrikut, vala kõigile tilk kohvi ja jäta kuivama järgmise päevani. 
Tilguta ühele kuivanud alustassile üldpuhastusainet või nõudepesuainet, teisele  
vaid puhastusaine lahust ja kolmandale puhast vett. Jälgi kuidas mustus käitub,  
d ained   -   IV  P
kui alustassil on:
se
ktiiv
Puhastusaine ..........................................................................................................
inda
................................................................................................................................
Puhastusainelahus ..................................................................................................
................................................................................................................................
d ained   -   IV  P
se
Vesi .........................................................................................................................
ktiiv
inda
...............................................................................................................................
Peale esialgset jälgimist lasta näpuga segada ainult vett ja puhastusainelahust.  
Lasta jälgida erinevusi- kuivanud kohv tuleb lahti mõlemalt , aga vaid veega sadestub 
d ained   -   IV  P
se
tagasi pinnale (ei ole pindaktiivseid aineid, mis hoiaks seda lahuses), lahuse puhul 
jääb mustus lahusesse ehk pindaktiivsed ained hoiavad seda lahuses ja ei lase  
ktiiv
pinnale tagasi sadestuda.
Vaid puhastusaine puhul tuleb kohviplekk küll lahti, kuid ei liigu paigast - puudub 
vesi, mis seda transpordiks. Nii ka koristuses, võib olla piisavalt mustust ja  
pindaktiivseid aineid, kui ei ole vett piisavalt, siis puhastumist ei toimu, sest  
miski ei transpordi mustust ära.
d ained   -   IV  Pinda
se
ktiiv
ned   -   IV  Pinda
d ai
Hüdrofiilne
se
ktiiv
Hüdrofoobne
H
H H
O
=
H C (CH ) C =C (CH ) C
2 7
2 7
H
O
sed ained   -   IV  Pinda
tiiv
Pindaktiivse aine molekul .
lk  29
sed ained   -   IV  Pindak
tiiv
IV  Pindak
ktii   
inda
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
Ülesanne
inda
Täida tühjad ringid .
Ülesande keerukuse tõstmiseks võib lasta kirjutada iga ringi juurde erinevat liiki pin-
daktiivsete ainete omadusi. 
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
inda
............................
............................
d ained   -   IV  P
se
............................
ktiiv
inda
............................
Pindaktiivsete
............................
d ained   -   IV  P
............................
se
ainete
............................
ktiiv
jagunemine
............................
............................
............................
d ained   -   IV  Pinda
se
............................
ktiiv
............................
ned   -   IV  Pinda
d ai
se
ktiiv
sed ained   -   IV  Pinda
tiiv
lk  30
sed ained   -   IV  Pindak
tiiv
IV  Pindak
ktii   
inda
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
Ülesanne
inda
Leia pindaktiivsete ainete rühmale õiged ülesanded. Märgi kastidesse  
õige number.
d ained   -   IV  P
se
1. ANIOONSED  
Saavad pesulahuses positiivse 
4
ktiiv
PINDAKTIIVSED AINED
laengu, omavad mikroobide  
tõrjumisvõimet, kasutatakse  
inda
desinfitseerivates- ja  
loputusainetes, pesevad  
omadused on nõrgad.
2. AMFOTEERSED   
Saavad pesulahuses  
d ained   -   IV  P
se
PINDAKTIIVSED AINED
negatiivse laengu, vahutavad 
rohkelt, eemaldavad hästi  
ktiiv
kübemelist mustust
inda
On laenguta, vahutavad vähe,  
eemaldavad hästi rasvast  
3. IOONITUD  
mustust, toimivad hästi karedas  
PINDAKTIIVSED AINED
vees, ei ole soovitav pihustada 
d ained   -   IV  P
metallpindadele (võivad  
se
kahjustada pinda)
ktiiv
Omandavad happelistes  
lahustes positiivse laengu  
4. KATIOONSED  
( katioon ) ja aluselistes negatiivse 
PINDAKTIIVSED AINED
(annioon), eemaldavad  
tõhusalt nii kübemelist kui ka 
d ained   -   IV  Pinda
rasvast mustust.
se
ktiiv
Hüdrofiilne
Hüdrofoobne
ned   -   IV  Pinda
Ioonitud pindaktiivsed ained.
d ai
se
ktiiv
Anioonsed pindaktiivsed ained.
-
Katioonsed pindaktiivsed ained.
+
Amfoteersed pindaktiivsed ained.
- +
sed ained   -   IV  Pinda
tiiv
lk  31
sed ained   -   IV  Pindak
tiiv
IV  Pindak
ktii   
inda
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
Ülesanne
inda
Analüüsi koristusainete pudelite etikette või tootekaarte. Milliseid pindaktiivseid  
aineid nendes ainetes leiate? Miks on neid lisatud nendesse ainetesse? Millised on 
nende ülesanded?
d ained   -   IV  P
se
Antud ülesande lahendamiseks on vajalik piisav kogus erinevaid koristusaineid. 
Õpetajal tuleks eelnevalt tutvuda etikettidega või tootekaartidega- milliseid  
ktiiv
pindaktiivseid aineid on kasutatud ja mis on nende ülesanded, hea kui oleks  
inda
erinevaid näiteid.
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
inda
d ained   -   IV  P
se
ktiiv
d ained   -   IV  Pinda
se
ktiiv
ned   -   IV  Pinda
d ai
se
ktiiv
sed ained   -   IV  Pinda
tiiv
lk  32
sed ained   -   IV  Pindak
tiiv
IV  Pindak
tusained   -   
oris
V   Koristusained
ned   -   V  K
stusai
ori
EESMÄRK: mõista ja osata teha valikuid koristusainetest vastavalt 
olukorrale (pind, mustus) ja neid otstarbekalt kasutada (doseering, 
mõjuaeg, ohutustehnika)
tusained   -   V  K
oris
Koristusvaldkonna sõnavara
Ühenda sõna sobiva seletusega:
ained   -   V  K
tus
Koristusaine
Aine, mille puhastustoime põhineb  
oris
pindaktiivsetel ainetel, alustel, hapetel,  
Puhastusaine
lahustitel või muudel toimeainetel.
  -   V  K
Puhastusaine, mille üheks toimeaineks on lahusti.
Kaitseaine
Puhastusaine, millega eemaldatakse mustust ja 
tusained 
hävitatakse mikroorganisme.
oris
Hooldusaine
Aine, mida kasutatakse pindade kaitsmiseks. Aine 
Desinfitseeriv  
võib jätta pinnale kaitsekihi või küllastada pinda.
puhastusaine
ned   -   V  K
Pindade puhastus-, kaitse- või hooldusaine.
stusai
Lahusteid sisaldav  
Puhastavate ja/või kaitsvate ainete seos.
ori
puhastusaine
Aine või ainete seos, millega hävitatakse  
mikroorganisme.
Setete eemaldusaine
Puhastusaine, mida kasutatakse setete, kivistunud 
Nõudepesuaine
ja oksüdeerunud mustuse eemaldamiseks.
tusained   -   V  K
oris
Puhastusaine, mida kasutatakse erinevate  
Üldpuhastusaine
märgade ruumide puhastamiseks .
  -   V  K
Süvapesuaine
Aine, mille kasutamine muudab koristustekstiili 
tolmusiduvaks.
ained 
tus
Hügieeniruumide  
Puhastusaine, mida kasutatakse pinnale  
oris
puhastusaine
kinnitunud mustuse ning kaitse- ja hooldusaine 
kihtide eemaldamiseks.
  -   V  K
Desinfektsiooni aine
Aine, mida kasutatakse nõude käsitsi pesemisel .
Tolmusiduv aine
Puhastusaine, mida kasutatakse hoolduskoristuses 
tusained 
või suurpuhastuses.
oris
Koristusvaldkonna sõnavara standardis on rohkem koristusaineid puudutavaid sõnu. Siia on 
valitud üldlevinumad sõnad, mis tulevad ette ka filmis ja töövihikus. Soovi korral võib ise 
ned   -   V  K
lisaks teha sarnaseid ülesandeid koristusainete kohta.
lk  
stusai
33
ori
 K
tusained   -   V 
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
ned   -   
tusai
oris
Küsimused
tusained   -   V  K
oris
1. Kuidas liigitada  puhastusaineid pH järgi? 
pH 0-2 tugevalt happeline, pH 3-4 happeline, pH 5-6 nõrgalt happeline, pH 6-8    
neutraalne, pH 8-10 nõrgalt aluseline, pH 10-11 aluseline, pH 12-14 tugevalt  
ned   -   V  K
aluseline
tusai
oris
2. Milliste numbritega tähistatakse koristusainetel pH-d?
pH tähistatakse 0-14.
ned   -   V  K
tusai
3. Millist mustust eemaldatakse aluseliste puhastusainetega?
oris
Aluseliste ainetega eemaldatakse rasv - ja õlimustust.
ned   -   V  K
4. Millist mustust eemaldatakse happeliste puhastusainetega?
tusai
Happeliste ainetega eemaldatakse setteid.
oris
5. Mis on kaitseainete ülesanne?
Kaitseainete ülesanne on kaitsta eelnevalt puhtaks pestud pindasid.
tusained   -   V  K
oris
6. Mis on hooldusainete ülesanne?
Hooldusainete ülesanne on samaaegselt puhastada ja jätta pinnale lühiajaline 
ned   -   V  K
kaitsekiht. Hooldusainete kasutamisel on oluline, et neid ei kasutataks liiga palju ega 
tusai
liiga sageli.
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
lk  34
oris
 V  K
tusained   -  
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
ned   -   
tusai
oris
7. Mida tähendab neutraliseerimine ja kuidas ning millisel juhul seda tehakse?
Neutraliseerimise eesmärgiks on taastada puhastatava pinna pH-tase neutraalseks 
tusained   -   V  K
ja sellega hoida ära pinna edasist kahjustumist. Happelist ainet neutraliseeritakse 
oris
aluselise ainega, aluselisi happelisega.
ned   -   V  K
tusai
8. Miks peab koristusaineid õigesti doseerima?
oris
Üledoseerimine tekitab: 
*  liigset vahutamist, mille tulemusel pind ei niisku
*  väheneb pesuaine toime
ned   -   V  K
*  väheneb mehhaanilise töö toime
*  võib ohustada töötajat ja pindu
tusai
*  tõstab kulusid
oris
*  koormab keskkonda
ned   -   V  K
tusai
oris
tusained   -   V  K
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
lk  35
oris
 V  K
tusained   -  
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
ned   -   
tusai
oris
Ülesanne
tusained   -   V  K
oris
Kirjuta kuidas jagunevad koristusained ning too välja erinevate ainerühmade 
omadused. 
ned   -   V  K
Koristusained
tusai
oris
Puhastusained
Hooldusained
Kaitseained
ned   -   V  K
Kasutatakse  
Puhastavad ja jätavad 
Kasutatakse eelnevalt 
erineva mustuse  
pinnale lühiajalise 
puhastatud pindade 
tusai
eemaldamiseks  
kaitsekihi. Kasutatakse 
kaitsmiseks  
oris
erinevatelt pindadelt
nii mööbli , põrandate 
määrdumise ja  
kui muude pinnakatete 
kulumise eest,  
puhul. Ettevaatust aine 
näiteks vahad, õlid jne
ned   -   V  K
liiga sagedase ja rohke 
kasutamisega!
tusai
oris
tusained   -   V  K
oris
Eemaldab  
ned   -   V  K
tusai
.........rasvast......... 
oris
14
......tugevalt aluseline.....
mustust
.....aluseline......
ned   -   V  K
......nõrgalt aluseline.....
tusai
oris
7
.....neutraalne.....
.....nõrgalt happeline.....
ned   -   V  K
tusai
......happeline......
Eemaldab  
oris
.........settelist............ 
0
.....tugevalt happeline.....
mustust
ned   -   V  K
tusai
lk  36
oris
 V  K
tusained   -  
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
ned   -   
tusai
oris
Ülesanne
tusained   -   V  K
oris
Koristusainete koostises olevatel toimeainetel on erinevad ülesanded, allolevas  
tabelis on toodud toimeained ja erinevad ülesanded, leia igale toimeainele sobiv 
ülesanne.
ned   -   V  K
tusai
Toimeaine
Ülesanne
oris
1. Sünteetilised  
Aeglustavad mõjuainete vananemist ja 
pindaktiivsed ained:  
15 muutumist, samuti takistavad  
ned   -   V  K
anioonsed, katioonsed, 
mikroobide kasvu puhastusaines
ioonitud, amfoteersed
tusai
oris
Ei lase pesupulbril paakuda ja  
2.  Seep
12 teevad selle paremini doseeritavaks
3. Pehmendajad: fosfaadid
ned   -   V  K
fosfonaadid, sitraadid 
Eemaldavad värvilist mustust  
oksüdeerides või pleegitades seda 
tusai
värvituks
oris
4. Abrasiivid: kvartsliiv ,  
marmorjahu, pimsskivi, kriit
Looduslik tensiid, ülesanne sama mis 
2
5.  Happed : fosfor -, sool-, 
sünteetilisel pindaktiivsetel ainetel
glükoon-, sidrun-, veini-, 
tusained   -   V  K
oksaal-, äädik-, sulfamiin-, 
Kaitsevad metall -, klaaspindu aluste ja 
oris
õuna - ja glükoolhape
17 hapete söövitava toime eest
6. Alused: naatrium -  ja 
Seovad vee karedust : kaltsiumile,  
kaaliumhüdroksiid samuti 
magneesiumile lisaks rauda, vaske ja 
ned   -   V  K
ammoniaak  
muid värvilisi setteid tekitavaid metalle
tusai
Aluselised soolad:  
oris
fosfaadid, karbonaadid,  
silikaadid , amiinid
Alandavad vee pindpinevust,  
eemaldavad mustust ja hoiavad selle 
puhastusainelahuses. Tõstavad vee 
7. Desinfitseerivad ained:  
ned   -   V  K
märgumisvõimet. Anioonsed  
naatriumhüpokloriid, 
pindaktiivsed ained tekitavad pinnal 
tusai
kloramiin, etanool ,  
elektrilaenguid, mis aitavad mustusel  
oris
isopropanool , katioonsed 
eemalduda
pindaktiivsed ained,  
kvaternaarsed  
ammooniumühendid
Lisavad rasva ja muu vees lahustamatu 
8
ned   -   V  K
orgaanilise mustuse eemaldamise 
tusai
8.  Lahustid : etanool,  
võimet. Aitavad pindaktiivsetel ainetel 
oris
isopropanool, glükoliit,  
ja teistel mõjuainetel lahustuda  
estrid, bensüülalkohol,  
mustust
glükooleeter
ned   -   V  K
tusai
lk  37
oris
 V  K
tusained   -  
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
ned   -   
tusai
oris
9.  Pleegitusained   
Tugevdavad pindaktiivsete ainete 
6
(valgendusained)
toimet, emulgeerivad rasva,  
tusained   -   V  K
neutraliseerivad happelist mustust, 
oris
10. Ensüümid: proteaas
lagundavad valgulist mustust, lisavad 
lipaas, amülaas , tsellulaas
pesulahuse mustuse kandmise võimet, 
tõstavad pesulahuse pH-d
ned   -   V  K
11.  Optilised kirgastusained
Valgendavad ja lagundavad  tärklise, 
tusai
10
12. Täiteained, näit  
rasva, tselluloosi ja valgu plekke
oris
anorgaanilised soolad 
Eemaldavad värviliste metallide ning 
13. Vahtu reguleerivad 
lubja-, kusekivi-, samuti rooste ja soola 
ned   -   V  K
ained: silikooniühendid,  
setteid
rasvhappeamiidid ja parafiin
tusai
oris
Takistavad pesulahuse pH järsku 
14. Lõhn- ja värvained:  
16 muutumist kontsentraadi lahustamisel 
sünteetilised või keemilised
ja happelise ning aluselise mustuse 
eemaldamisel
ned   -   V  K
15. Säilitusained ehk  
tusai
stabilisaatorid: Tihti ainete 
Kergendavad doseerimist
segud , muu hulgas glükoolid, 
18
oris
etanoolid,  
formaalaldehüüdid
Muudavad valguskiire murdumisnurka, 
11 mille tulemusel tundub pind puhtam ja 
16. Puhverained : äädikhape
kirkam
tusained   -   V  K
fosforhape/ fosfaat ,  
sidrunhape/sitraat, booraks/
Stabiliseerivad pesulahuse vahu hulka, 
oris
fosfaat
13 kestvust ja mullide hulka
17. Korrosiooniinhibiitorid: 
Hävitavad mikroobe ja takistavad 
ned   -   V  K
silikaadid
nende lisandumist
tusai
oris
18.  Viskoossust lisavad 
Varjavad tooraine ebameeldivat lõhna, 
ained: naatriumkloriid ,  
14 parandavad toote välimust
rasvhappeühendid 
ned   -   V  K
Lisab puhastusainele mehhaanilist  
puhastusvõimet
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
(SSTL 2002: Siivousainet, Tuula Suontamo: 11)
ned   -   V  K
tusai
lk  38
oris
 V  K
tusained   -  
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
ned   -   
tusai
oris
Ülesanne
tusained   -   V  K
oris
Liigita olemasolevad koristusained. Kirjuta tabeli õigesse lahtrisse aine nimi, pH ja 
doseering.
Enne ülesande sooritamist asetada lauale piisav kogus erinevaid koristusaineid või 
ned   -   V  K
nende puudumisel ainete tootekaarte.
tusai
oris
Puhastusaine
Hooldusaine
Kaitseaine
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
tusained   -   V  K
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
lk  39
oris
 V  K
tusained   -  
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
ned   -   
tusai
oris
Ülesanne
tusained   -   V  K
oris
Leia sobivad paarid ja ühenda joonega
ned   -   V  K
pH 0-2
Rasvane köögipõrand
tusai
oris
pH 3-4
Rooste eemaldamine wc potist
Käsitsi nõudepesu
ned   -   V  K
pH 5-6
tusai
Vaha eemaldamine põrandalt
oris
pH 6-8
Duširuumi seintelt rasvase  
pH 8-10
ned   -   V  K
mustuse eemaldus
tusai
 pH10-12
oris
WC hoolduskoristus
pH 12-14
Kergem setete eemaldamine
tusained   -   V  K
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
oris
ned   -   V  K
tusai
lk  40
oris
 V  K
tusained   -  
oris
tusained   -   V  K
oris
V  K
o
d   -   VI  K
etodi
me
tus
oris
VI  Koristusmeetodid
d   -   VI  K
etodi
EESMÄRK: Koristusmeetodite valiku oskus vastavalt mustusele 
tusme
ja pinnakattematerjalile
oris
d   -   VI  K
Koristusvaldkonna sõnavara
etodi
me
Ühenda sõna sobiva seletusega:
tus
oris
Koristusmeetodid
Hoolduskoristus- või suurpuhastusmeetod, mille 
abil eemaldatakse pindadelt mustus
d   -   VI  K
Kinnitunud ja/või pindmise mustuse eemaldamine 
etodi
Puhastusmeetod
märja koristustarvikuga või masinmeetodil 
tusme
Hoolduskoristuskordade vahel tehtav koristus,  
oris
Pesemine
millega tagatakse ruumide korrasolek  ja  
kokkulepitud puhtusaste. 
d   -   VI  K
Pühkimine
Koristusmeetodid on puhastus-, hooldus- ja  
kaitsemeetodid  ning korrastustööd 
etodi
me
Kontrollkoristus
Koristustarvikuga ja/või - masinaga pinna  
tus
puhastamine
oris
Suurpuhastus
Puhastatud pinna töötlus kaitseainega. Kaitsmine 
vähendab pinna määrdumist ja kulumist,  
d   -   VI  K
parandab pinna välimust ja omadusi.
Kaitsemeetod
etodi
Kokkulepitud puhtuse kvaliteedi kirjeldus 
tusme
Puhastamine, kus kasutatakse piisavas koguses  
Puhtusaste
oris
eelnevalt niisutatud koristustekstiile. Peale töö 
lõppu pestakse määrdunud koristustekstiilid  
korraga pesumasinas või käsitsi 
Eelniisutatud   
d   -   VI  K
koristustekstiilidega  
Harva ja põhjalikult tehtav ühekordne koristus, 
etodi
puhastamine
mida vajatakse, kui hoolduskoristuse ja  
me
-meetoditega ei saavutata soovitud puhtusastet
tus
Kuiva lahtise mustuse ja prahi  eemaldamine  
oris
Kuivalt pühkimine
kuiva koristustarvikuga või masinmeetodil 
Kinnitunud ja/või pindmise mustuse eemaldamine 
d   -   VI  K
Märjalt pühkimine
märja koristustarvikuga või masinmeetodil
todi
Plekkide ja kinnitunud mustuse eemaldamine 
Pesemine
märja koristustarvikuga või masinmeetodil.  
tusmee
Pind jääb märjaks ja vajab kuivatamist.
oris
lk  41
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Küsimused
etodid 
1. Millised tegurid mõjutavad koristusmeetodi valikut?
tusme
*  koristatava pinna suurus ja mööbli hulk
oris
*  puhastatava pinna omadused: märgade meetodite taluvus , siledus, vee ja  
puhastusainete taluvus jms
d   -   VI  K
*  mustuse liik (peen, kare, märg-kuiv), hulk ja kinnitumine pinnale
*  töö turvalisus,   ergonoomika
etodi
*  ruumi kasutuse seisukohalt otstarbekas puhtusaste
stusme
ori
  -   VI  K
etodid 
2. Millist mustust saab eemaldada väheniiskelt pühkimisega?
Väheniiskelt pühkimisega saab eemaldada kuiva, lahtist mustust, näiteks tolmu.
tusme
oris
3. Millist mustust saab eemaldada niiskelt pühkimisega?
d   -   VI  K
Niiskelt pühkimisega saab eemaldada kuiva lahtist mustust, lisaks märga lahtist  
mustust ja (rohkesti) kergelt kinnitunud mustust.
etodi
tusme
oris
4. Millised tegurid mõjutavad mustuse eemaldamist?
Mustuse eemaldamist mõjutavad hõõrumine, aeg, temperatuur ja koristusainelahus 
  -   VI  K
(Dr. Sinneri ring)
etodid 
5. Mida tähendab eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine?
tusme
Eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine tähendab et, koristusalale ei võeta 
oris
kaasa veeämbrit, vaid on kaasas piisav kogus, eelnevalt valmis niisutatud moppe, 
lappe. Ühe määrdumisel võetakse uus, puhas, niisutatud lapp / mopp . Mustad  
tekstiilid kogutakse kokku ning puhastatakse ja pestakse peale koristamist korraga.
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  42
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
etodid 
säästab, paraneb , väheneb, vähendab, vähenevad, vähese, raskem, 
tusme
kergem, aeganõudev, sobivad, piisav, kasutada, koristusmeetodite,  
oris
eelniisutatud, niisutatud, vett, lahti leotamiseks, transportimiseks, 
hulga, veeämbrit, meetodeid, suhtes, kasulik
d   -   VI  K
etodi
........Koristusmeetodite........ hulka kuuluvad puhastamine,  kaitsmine, hooldamine 
ning korrastustööd. Otstarbekas koristusmeetod ....säästab.... töötajat ja keskkonda, 
stusme
ori
.....vähendab..... pindade kulumist ning koristuskulusid. Edu eelduseks on, et töötajal 
  -   VI  K
on kasutuses .....sobivad..... koristustarvikud, - masinad , -ained ja ta oskab neid  
.....kasutada...... Mustuse eemaldamisel kasutatakse ...vett...  nii palju kui see on 
etodid 
vajalik mustuse ........lahti leotamiseks........ ja ära ........transportimiseks........ 
tusme
oris
pinnalt. Mida rohkem vett kasutatakse, seda ....raskem.... ja ......aeganõudev...... on 
töö. Mustuse liik ja pinna materjal määravad kasutatava vee ....hulga......  
d   -   VI  K
........Eelniisutatud....... koristustekstiilidega puhastamine ehk nn “veeta koristamise” 
etodi
mõiste tähendab, et koristusalale ei võeta kaasa ......veeämbrit...., vaid on  
tusme
oris
........piisav...... kogus eelnevalt valmis .........niisutatud....... moppe, lappe. Kõiki  
pühkimise .....meetodeid....... võib teostada eelniisutatud koristustekstiilidega  
  -   VI  K
koristamise põhimõttel. Lähtekohaks on õige, võimalikult väike vee hulk ...suhtes... 
etodid 
pinnalt eemaldatava mustusega. Paljud tänapäeval laialt kasutusel olevad  
tusme
oris
pinnakattematerjalid on mõeldud võimalikult vähese veega koristamiseks (näit.  
linoleum , laminaat ).
d   -   VI  K
Miks on eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine .......kasulik......?
etodi
*  ....väheneb..... koristustarvikute hooldamisele kuluv aeg (siia alla kuulub ka  
stusme
ori
koristustekstiilide pesemine) käsitsi pesemise arvelt
  -   VI  K
*  .....paraneb..... puhtuse tase
todid 
*  töö on ........kergem........ ja meeldivam
tusmee
*  üldkokkuvõttes ........vähenevad........ kulud (tööaja, puhastusainete ja vee arvelt).
oris
lk  43
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Täida tühjad lahtrid:
etodid 
Pühkimise meetod
Koristustarvik/  Eemaldatav 
Puhastatav 
tusme
masin
mustus
pind
oris
Kuivalt  pühkimine
Kuiva tolmu 
Praht, kuiv 
Kuiv
siduv töövahend   lahtine mustus
d   -   VI  K
(lapid/ mopid
või masin
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
Väheniiskelt pühkimine
Tolmu siduva 
Praht, kuiv 
Jääb hetkeks 
etodid 
ainega  
lahtine mustus
märg helk, mis 
niisutatud  
kuivab KOHE
tusme
töövahend 
oris
(lapid/mopid) 
või minimaalse 
veega töötav 
d   -   VI  K
masin
etodi
tusme
oris
Niiskelt pühkimine
Pesulahuses 
Lahtine  
Jääb niiskeks
niisutatud  
mustus, vee- 
kuivab kohe
töövahend 
loigud, plekid
  -   VI  K
(lapid/mopid) 
või  vähese 
etodid 
veega töötav 
masin
tusme
oris
d   -   VI  K
Märjalt pühkimine
Puhastusaine 
Veeloigud,  
Jääb märjaks, 
lahusesse 
plekid,  
vajab  
etodi
kastetud töö-
kinnitunud 
kuivatamist
vahend või 
mustus
stusme
rohke veega 
ori
töötav masin
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  44
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Ülesanne
etodid 
Loe tekst läbi ja kirjuta punktiirile õiged koristamise liigid: 
tusme
oris
Kontrollkoristus
d   -   VI  K
Hoolduskoristus  
etodi
Suurpuhastus
stusme
ori
……………Hoolduskoristus…………  on lühiajaline ja sageli korduv koristamine, millega 
  -   VI  K
säilitatakse ruumile vastav puhtusaste. Kordub iga päev, ülepäeviti või mõne muu 
rütmi kohaselt.  Selle koristuse juures kasutatakse peamiselt väheniiskeid ja niiskeid 
etodid 
puhastus- ning  hooldusmeetodeid. Näiteks WC ja pesuruumide puhastamisel  
kasutatakse ka märgi puhastusmeetodeid. 
tusme
oris
…………Suurpuhastus…………  on vajalik siis, kui igapäevane koristus ei anna soovitud 
tulemusi. Seda tehakse harvem ja sinna  juurde võivad kuuluda ka kaitsemeetodid. 
Kasutatakse rohkem märgi meetodeid.
d   -   VI  K
etodi
…………Kontrollkoristus……………  ei taga ruumide puhtusastme säilimist, muudetakse 
ruumi välimust esteetilisemaks. Selle koristuse käigus võidakse tühjendada  
tusme
prügikastid,  korrastada esemed ja eemaldada tolm silmatorkavamatest kohtadest. 
oris
Hoolduskoristuskordade vahel tehtav koristus, millega tagatakse ruumide korrasolek  
ja kokkulepitud puhtusaste.
  -   VI  K
etodid 
tusme
oris
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  45
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Ülesanne
etodid 
Vaja on koristada koolis üks korrus, kus on:
tusme
oris
*  8 klassi 
*  nelja boksi ja kolme kraanikausiga tüdrukute WC 
d   -   VI  K
*  kolme boksi, kahe pissuaari ja nelja kraanikausiga poiste WC
etodi
*   koridor ja aknalauad
stusme
Tegemist on algklassidega, kus on kasutusel vahetusjalatsid.
ori
Kui palju moppe ja lappe võiks olla puhastusteenindajal käruga kaasas?
  -   VI  K
Siin ei ole ühest õiget numbrilist vastust. Ülesande analüüsimisel pöörata 
etodid 
tähelepanu arvamuste põhjendatusele ja analüüsioskusele.
tusme
oris
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
etodid 
tusme
oris
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  46
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Ülesanne
etodid 
Millist kasu saab asutus ja puhastusteenindaja, kui kasutatakse eelniisutatud  
tusme
koristustekstiilidega koristamist?
oris
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
etodid 
tusme
oris
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
etodid 
tusme
oris
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  47
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Ülesanne/katse
etodid 
Võta põrandakuivataja-pühkija ja 3 põrandalappi (kinnitatakse põrandakuivataja 
tusme
külge, põrandakuivatajat tõsta lapil regulaarselt edasi
oris
1. Tee esimene põrandalapp väheniiskeks ja 
pühi mõned ruutmeetrid põrandat.  Keera lapp 
d   -   VI  K
teistpidi ja vaata mustust lapil
etodi
2. Tee teine põrandalapp niiskeks ja pühi 
mõned ruutmeetrid põrandat.  Vaata mustust  
stusme
lapil
ori
3. Tee kolmas põrandalapp märjaks ja korda 
  -   VI  K
katset. Keera ka see lapp teistpidi ja võrdle 
kolme lappi, milline neist on kõige mustem? 
Miks? 
etodid 
4. Võta põrandakuivataja ja kuivata märg 
tusme
põrand, tõmmates sinna jäänud mustus kokku. 
oris
Vaata kokkutõmmatud mustust põrandal.
Analüüsige katset, milline meetod puhastas antud olukorras kõige paremini? Miks? 
d   -   VI  K
Kasuta soovitavalt mikrokiust põrandalappe. Puhastatavad pinnad peaksid olema 
etodi
enamvähem võrdväärse suuruse ja määrduvusega. Sageli jääb katse tulemusena 
kõige mustemaks lapiks väheniiske või ka niiske lapp, kuna sellist mustust, mida 
tusme
nende meetoditega on kõige otstarbekam koristada, on sageli pindadel kõige  
oris
rohkem. See lapp, mis on kõige mustem, oli antud tingimustes kõige efektiivsem  
meetod. Kui selleks oli väheniiske, siis see tõestab, et pole mõtet märjemaks lappi 
teha. 
  -   VI  K
Tavaliselt kõige vähem korjab mustust märg mikrokiust lapp, märjalt vähenevad 
etodid 
mikrokiu puhastusomadused, kuna kiudude vahed on vett täis ja ei mahuta enam 
mustust. Analüüsi tulemusena peaks selguma antud mustusele sobivaim meetod. 
tusme
Kui on soovi ülesannet veel raskemaks või huvitavamaks muuta, võiks erinevatel 
oris
rühmadel olla kasutusel erinevad töövahendid (mopid/lapid, mikrokiud /puuvillane). 
Sellisel juhul saab lisaks analüüsida erinevatesse situatsioonidesse sobivaima  
töövahendi valimist.
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  48
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Ülesanne
etodid 
 Kirjuta iga mustuse taha punktiirile sobiv koristusmeetod: 
tusme
oris
1. Porised jäljed esikus:   ……………märjalt pühkimine………………                                       
d   -   VI  K
2. Praht põrandal:   ………………kuivalt pühkimine………………                                               
etodi
3. Kuivanud kohviplekk laual:   ………………niiskelt pühkimine………………                                          
stusme
ori
4. Leivapuru laua peal:    ………………kuivalt pühkimine………………                                       
  -   VI  K
5.  Veepiisad peeglil:   ………………niiskelt pühkimine………………                                             
etodid 
tusme
6. Tolm kapi otsas:    ………………väheniiskelt pühkimine………………       
oris
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
etodid 
tusme
oris
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  49
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
o
d   -   VI  K
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
Ülesanne
etodid 
Kirjuta punktiirile, milline niisutamise viis millisele järgmistest meetoditest sobib: 
tusme
märjalt pühkimine, väheniiskelt pühkimine, niiskelt pühkimine
oris
d   -   VI  K
etodi
………………Väheniiskelt pühkimine………………
Pihustatakse paar korda pihustuspudelist lapile
stusme
ori
………………Niiskelt pühkimine………………
  -   VI  K
I Lapp võetakse otse pesumasinast pesemise järel, kui tsentrifuugi pöörded olid  
u 300-400 pööret minutis.
etodid 
II  Üks lapp tehakse märjaks, teine on kuiv, laotakse vaheldumisi kuiv ja märg ning 
tusme
pannakse pressi vahele, pressitakse , nii et niiskus ühtlustuks.
oris
………………Märjalt pühkimine………………
d   -   VI  K
Mopp kastetakse kasutuslahusesse ja väänatakse pressiga kuivemaks
etodi
tusme
oris
  -   VI  K
etodid 
tusme
oris
d   -   VI  K
etodi
stusme
ori
  -   VI  K
todid 
tusmee
oris
lk  50
todid   -   VI  K
tusmee
oris
VI  K
  -   V
ud 
vik
tar
tus
oris
VII  Koristustarvikud
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
EESMÄRK: Hoolduskoristuses olulisemate tarvikute valiku-, kasutus- ja 
oris
hooldusoskus
  -   VII  K
ud 
Koristusvaldkonna sõnavara
vik
tar
tus
Ühenda sõna sobiva seletusega:
oris
Koristustarvik, millega saab põrandatelt märga või 
  -   VII  K
Koristustarvik
ud 
kuiva lahtist mustust kokku pühkida. Võib  
vik
kasutada koos mopi või lapiga 
tar
Põrandakuivataja- 
Pindade küürimiseks mõeldud tarvik , millele  
stus
pühkija
ori
kinnitatakse erineva karedusega hõõrukiplaate
Nimetust “koristustarvik” võidakse kasutada  
  -   VII  K
Hõõruk
üldnimetusena standardis toodud  töövahendite 
ud 
kohta
vik
tar
Hõõrukiplaat
Mopikomplekti tekstiilosad, mis kinnitatakse  
tus
mopialuse külge 
oris
Koristuslapp
Koristamisel kasutatav lapp. NÄIDE: klaasilapp, 
mööblilapp, põrandalapp, ühekordne koristuslapp
  -   VII  K
ud 
vik
Koristuskäru
Pindade puhastamiseks kasutatav  
tar
koristustarvikute komplekt, mis koosneb varrest, 
tus
mopialusest ja mopist
oris
Mopikomplekt
Mopikomplekti osa, millele kinnitatakse mopp
  -   VII  K
Hõõruki all kasutatav plaat. Hõõrukiplaadid on 
ud 
Mopialus
erineva karedusega. Heledamad on pehmemad, 
vik
tumedamad karedamad.
tar
tus
Mopid
Koristustarvikute transportimiseks kasutatav käru
oris
  -   VII  K
kud 
vi
tar
stus
ori
  -   VII  K
lk  51
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Küsimused
vik
tar
stus
1. Mis on koristustarviku ülesanded?
ori
Koristustarviku ülesanne on mustust eemaldada. See on võimalik vaid puhta  
tarvikuga. 
  -   VII  K
ud 
2. Miks peab olema koristustarvik puhas?
vik
Koristustarvik peab olema puhas, kuna must tarvik määrib pinda ja ajab mustust 
tar
laiali. Puhas koristustarvik on ka heaks visiitkaardiks puhastusteenust pakkuvale 
stus
ettevõttele.
ori
  -   VII  K
3. Miks peab koristuslappi voltima?
ud 
Koristuslapi voltimine võimaldab ühest lapist saada palju puhtaid pindu ning vältida 
vik
tar
mustuse edasi kandmist. 
stus
ori
4. Milleks kasutatakse värvikoode?
Värvikoodid võimaldavad vahet teha erinevate pindade puhastamiseks kasutatavatel 
tarvikutel. Seeläbi vältida mustuse edasi kandumist tarvikute vahendusel. 
  -   VII  K
ud 
vik
 
tar
5. Millega arvestada koristustarviku soetamisel?
tus
Milline tarvik sobib antud tingimustesse?
oris
Milline on soovitud puhtusaste?
Millised on tarvikute eest hoolitsemise võimalused?
  -   VII  K
Majanduslikud võimalused, kas jätkub ressursse antud tarvikule piisavalt tekstiile 
vikud 
osta nüüd ja edaspidi?
tar
Kas töötajad oskavad kasutada, kas ja kes õpetab?
tus
Mida toob endaga kaasa antud tarvik:
oris
*   tööaeg
*  vee kulu
  -   VII  K
*  koristusaine kulu
ud 
*  tarviku eest hoolitsemine
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
6. Miks on hõõrukiplaadid erinevat värvi?
ud 
Erinevat värvi hõõrukiplaadid on erineva karedusega.
vik
tar
stus
ori
PUHTUST SAAB LUUA VAID PUHTA TÖÖVAHENDIGA
  -   VII  K
lk  52
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
vik
tar
stus
majanduslikud, puhastusaine, vee, tarvik, hoolitsemise, puhtusaste
ori
Koristustarvikuid soetades tuleks mõelda, milline töövahend sobib antud  
  -   VII  K
ud 
tingimustesse. Vastused tuleks leida järgnevatele küsimustele:
vik
tar
Milline on soovitud ........puhtusaste........?
stus
ori
Millised on tarvikute eest ........hoolitsemise........ võimalused?
  -   VII  K
........Majanduslikud........ võimalused
ud 
vik
Alati tuleks ka mõelda, et mida toob endaga kaasa antud ........tarvik........:
tar
stus
*  tööaeg
ori
*  ......vee...... kulu
  -   VII  K
ud 
*  ........puhastusaine........ kulu
vik
tar
*  tarviku eest hoolitsemine
tus
oris
  -   VII  K
vikud 
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
Mikrokiud kogub mustuse endasse.
Puuvill kogub mustuse pinnale.
stus
ori
  -   VII  K
lk  53
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
vik
tar
stus
Parem, puhastusaineteta, valgendusained, seepi , loputusaineid,  
ori
puhastusaineid, antistaatikuid, polüamiidist, pesumasinaga, zeoliiti, 
poüestrist, mustust, eraldi, puhastatakse
  -   VII  K
ud 
Mikrokiud on tehiskiud ja koosneb ........polüamiidist........ ning ........polüestrist......... 
vik
tar
Mikrokiud võib olla nii kootud kui mittekootud materjal. Mikrokiust valmistatakse  
stus
ori
erinevaid koristustarvikuid, neil on ........parem........ mustuse sidumisvõime, kui  
teistel materjalidel.
  -   VII  K
ud 
vik
MIKROKIUST LAPPIDE JA MOPPIDE KASUTAMISEL NING HOOLDAMISEL PEA  
tar
stus
MEELES:
ori
1. Puhastavad piisavalt hästi ilma ........puhastusaineteta........, piisab vaid veega  
  -   VII  K
niisutamisest, vajadusel võib kasutada ........puhastusaineid........
ud 
vik
tar
2. On võimelised endasse imama 7 korda rohkem .....mustust...... kui lapp ise kaalub
tus
oris
3. Ei talu .............antistaatikuid............. st väldi pesupulbreid, mis sisaldavad  
  -   VII  K
........loputusaineid........
vikud 
4. Samuti kahjustavad mikrokiudu .....valgendusained....., seega väldi pesupulbreid, 
tar
tus
mis sisaldavad valgendusaineid (valge pesu pesemiseks mõeldud pesupulbrid )
oris
5. Mikrokiust tooteid pese teistest koristustekstiilidest .....eraldi...... või pesukotis, 
  -   VII  K
ud 
kuna puuvillased jms kiust tekstiilid võivad rikkuda mikrokiu omadusi
vik
tar
tus
6. Päris puhtaks saab lapid ja mopid vaid pestes ........pesumasinaga........
oris
7. Soovitav on vältida pesupulbrit, mis sisaldab ........zeoliiti........
  -   VII  K
ud 
8. Ei ole soovitav kasutada pesuainet, mis sisaldab ........seepi........
vik
tar
9. TEKSTIILID ........PUHASTATAKSE........ ENNE PESUMASINASSE PANEMIST LAHTISEST 
stus
ori
MUSTUSEST!!!! SEE ON IGA TÖÖTAJA ÜLESANNE, KELLE KASUTUSES OLI LAPP. 
  -   VII  K
lk  54
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Ülesanne
vik
tar
stus
Jaga õpilastele koristuslapid ja harjuta voltimist ning pühkimist.
ori
Esimene ülesanne on õppida lappi voltima, seejärel volditud lappi kasutama  
erinevate pindade pühkimisel nii, et säiliks lapi kasutamisel aseptiline tööviis.  
  -   VII  K
Oluline on, et õpilane saaks aru millises järjekorras, millist poolt lapil ette keerata.  
ud 
Selliseks harjutamiseks sobib hästi mustem pind, et oleks näha milline lapi külg  
vik
on must.
tar
stus
ori
  -   VII  K
Puhas koristuslapp volditakse kokku enne kasutamist järgmiselt:
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
vikud 
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
Eri kohtade puhastamiseks kasutatavatel harjadel tehakse 
stus
vahet värvikoodide abil.
ori
  -   VII  K
lk  55
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Ülesanne
vik
tar
stus
Vaatle erinevaid koristuskärusid ja arutle , millistesse asutustesse (kool, haigla, hotell  
ori
jne) oleksid antud kärud sobilikud. Miks?
Selleks kasutage koolis olemasolevaid kärusid või kärude katalooge.
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
vikud 
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
lk  56
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Ülesanne
vik
tar
stus
Moodustage rühmad, max 4 inimest. Vaatle mõnda koristatavat ruumi (WC, klass, 
ori
koridor jne). Määratle valitud ruumis olev mustus. Täida  tabel valitud ruumi  
koristamisel kasutatavate meetodite ja tarvikute valiku kohta. 
  -   VII  K
ud 
Mustus
Meetod
Koristustarvik
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
vikud 
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
lk  57
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Ülesanne
vik
tar
stus
Milliseid koristustarvikuid kasutatakse kodus, milliseid asutustes? Kas on erinevusi? 
ori
Miks?
Arutle antud teemal eesmärgiga, et kodused tarvikud ja kutselises koristuses  
  -   VII  K
kasutatavad tarvikud on üldjuhul erinevad. Kutseliste tarvikute kasutamine kodus 
ud 
üldjuhul probleeme ei tekita, kuid koduste tarvikute kasutamine kutselises  
vik
koristuses võib küll problemaatiline olla. Oluline on, et õpilased mõistaks MIKS on 
tar
eraldi kutselised ja kodused tarvikud. Kutselist koristust tehakse iga päev ja suures 
stus
mahus võrreldes koduse koristusega.
ori
Sama võib teha koristusainete kohta.
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
vikud 
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
lk  58
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Ülesanne
vik
tar
stus
Komplekteeri kolm erinevat komplekti tarvikuid ette antud ala koristamiseks. Kasuta 
ori
selleks koolis olemasolevaid tarvikuid või koristustarvikute katalooge. Iseloomusta, 
millistesse tingimustesse ja MIKS antud tarvikud sobivad kõige paremini.
  -   VII  K
Ülesande raskusastme tõstmiseks võib lasta koostada nimetud komplektide  
ud 
kalkulatsioonid , milles eraldi välja tuua soetamise hind ja ka nimetatud tarvikutest  
vik
lähtuv potentsiaalne koristuskulu näiteks aasta peale. Arvestades kasutatavaid  
tar
aineid, tööjõu kulu jms. Selle puhul on võimalik kasutada ka tööjõukulu  
stus
mõõdistamise vahendeid. Selliste kalkulatsioonide koostamine sobib puhastustööde 
ori
juhtide koolitusele.
Lisamaterjalina võib kasutada Puhastustööde juhi käsiraamatut, koristustarvikute 
  -   VII  K
hinnakatalooge, koristustööde mõõdistamise tarkvarasid
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
vikud 
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
lk  59
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
  -   V
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
ud 
Ülesanne
vik
tar
stus
Moodustage 2-3 liikmelised grupid. Arutlege grupis , kuidas puhastada moppe/ 
ori
lappe. Milliseid erinevaid võimalusi on moppide/lappide puhastamiseks enne  
pesumasinasse panekut? Leidke erinevaid viise ning tooge välja nende plussid ja 
miinused.
  -   VII  K
ud 
vik
tar
Näited:
stus
Kui on töötatud kangete puhastusainetega (eritööd) või mopid on väga mustad, 
ori
tuleb eelnevalt loputada puhastusaine ja suurem mustus välja.
*  Harjamine kummiharjaga ämbri või prügikasti kohal. 
  -   VII  K
Pluss: kättesaadav ja teostatav töövõte igas olukorras, ei nõua suuri kulutusi. 
ud 
Miinus : tolm ja praht lendub ja töötaja hingab seda sisse, tolm langeb ka muudele 
vik
kõrvalolevatele pindadele . Küürus ja kummargil töö on ergonoomiliselt vale töövõte. 
tar
Eriti tähelepanelik peab olema hotellis, kui moppe harjatakse hotellikäru  küljes 
stus
olevasse prügikotti - tolm lendub kärus olevale pesule, käterätikutele, nõudele jms. 
ori
*  Tolmuimejaga puhastamine. 
Pluss: tolm ei lendu ja saab teostada laua peal või kraanikausis, mis tagab  
  -   VII  K
ergonoomiliselt hea ja õige tööasendi. 
ud 
vik
Miinus: igal objektil pole tolmuimejat.
tar
*  Mopipuhastusmasinaga puhastamine. 
tus
Pluss: kõige töötajasõbralikum viis. 
oris
Miinus: kallis ja ruumipuudusel pole võimalik igal pool kasutada.
*  Kummiharjaga kraanikausis paarisentimeetrises vees puhastamine. 
  -   VII  K
Pluss: mustus ei lendu ja tööasend ergonoomiliselt õige. 
Miinus: kui ei kasutata äravooluava ees sõela või korki , on oht ummistada  
vikud 
tar
kanalisatsioon .
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
tus
oris
  -   VII  K
ud 
vik
tar
stus
ori
  -   VII  K
lk  60
ud 
vik
tar
tus
oris
ud   -   VII  K
vik
tar
tus
oris
VII  K
katted   -   VIII  Pinn
VIII  Pinnakatted
  -   VIII  Pinna
katted 
EESMÄRK: Mõista, et erinevad pinnakatted eeldavad erinevaid koris-
tusviise (ained, meetodid).
Küsimused
katted   -   VIII  Pinna
1. Millised erinevused on PVC ja linoleumi koristusel?
PVC on tehismaterjal , linoleum looduslik. Linoleum talub lahusteid, PVC mitte. PVC 
talub rohke veega koristust, linoleum mitte. Linoleum ei talu aluselisi  
puhastusaineid, PVC talub. Kõige enam levinud viga on linoleumi puhul tugevalt 
katted   -   VIII  Pinna
aluseliste vahaeemaldusainete kasutamine, mis on mõeldud PVC-le.
2. Millised põrandakatted ei talu aluselisi puhastusaineid? Miks?
katted   -   VIII  Pinna
Aluselisi puhastusaineid ei talu looduslikud pinnakatted (linoleum, kork , marmor, 
õlitatud ja lakitud puit), tugevalt aluselisi ei talu ka kumm .
  -   VIII  Pinna
3. Milliste põrandakatete hooldusel peab vee kasutusega ettevaatlik olema? Miks?
Mitmed pinnakatted, näiteks linoleum, laminaat, kork jms ei talu märgi meetodeid. 
katted 
Vee imbumine sellistesse katetesse võib neid paisutada (näit laminaat) või tekitada 
soovimatuid reaktsioone (pikaaegsel kasutusel linoleum) jms.
4. Milliste pinnakattematerjalide puhul peab olema ettevaatlik happeliste ainetega? 
Miks?
katted   -   VIII  Pinna
Põrandakatetest pehmed loodusliku kivid (marmor, paekivi , dolomiit ), samuti  
kiviplaadid. Muudest materjalidest kroom , nikkel, plastmass jms. Pikaaegne happe 
mõju söövitab nimetatud pindu  ning rikub pinnad jäädavalt.
katted   -   VIII  Pinna
5. Mis on oluline tekstiilpõrandate igapäevases hoolduses?
Regulaarne ka korralik puhastamine tolmuimejaga ja kohene plekkide eemaldus.
6. Mis võib kahjustada metallpindu?
katted   -   VIII  Pinna
Tugevalt happelised ja tugevalt aluselised puhastusained, abrasiivsed  
puhastusained, karedad töövahendid.
lk  61
atted   -   VIII  Pinna
atted   -   VIII  Pinnak
VIII  Pinnak
nn
katted   -   VIII  Pi
inna
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
katted   -   VIII  P
inna
Kulumiskindel, looduslikke , materjalist, mustusele, hooldusainet, 
hooldusaineid, kuivad, kuivade, kuiva, kuivatada, tugev, libe, niisked
niiskete , väheniisket, väheniisked, väheniiske, niiske, märga,  
staatiliselt, staatilist elektrit,  nõrgalt aluseline, aluselisi, aluselisi, 
aluselised puhastusained, happeid , lahusteid, poleerimine,  
katted   -   VIII  P
kuivpoleerimine, neutraalne, neutraalse, neutraalseid, ei vahatata, 
inna
neutraalsed, neutraalset, neutraalsete, küllastada, valget, ehitusega, 
tolmuimejaga, pesemise, plekkide, vett, kihistumist, vaha,  
vahaeemaldusaine
Plastikust (PVC)
 põrandakatete igapäevaseks hoolduseks sobivad ......kuivad......, 
katted   -   VIII  P
inna
........väheniisked.......  ja ......niisked...... koristusmeetodid, .......neutraalne....... ning 
........nõrgalt aluseline........ puhastusaine, mida võib kasutada vaheldumisi hooldus-
ainega. HS-põrandahooldusmasinaga või ka tavalise põrandahooldusmasinaga  
katted   -   VIII  P
........poleerimine..... parandab põranda olukorda. Poleerida võib kuivalt või kasutada 
......hooldusainet..... Poleerimine sobib nii vahatatud, kui vahatamata põrandatele. 
Linoleum on ......tugev...... ja kulumisele vastupidav pinnakattematerjal . Ei tekita 
katted   -   VIII  Pinna
peaaegu üldse ......staatilist...... elektrit. Tänu oma .......looduslikule....... koostisele 
sobib allergikute eluruumidesse, lastetuppa ning äriruumidesse. Linoleum ei talu 
.....märga.... koristusmeetodit ja .....aluselisi...... puhastusaineid, mille pH on üle 10. 
Pind ei talu abrasiive ja tugevaid .....happeid...... Talub hästi ........lahusteid.........  
katted   -   VIII  Pinna
Linoleumile ei ole sobiv kuum vesi. Vahatamisel oluline jälgida, et kasutatav  
....vaha.... ning ............vahaeemaldusaine............ oleks linoleumile sobiv.
Kummipõrandad võivad olla reljeefsed, nt müntpõrandad, siledad, õrnalt  
katted   -   VIII  Pinna
krobelised. On ........kulumiskindel........, elastne,  kõndimise poolt tekitatud heli 
summutaja, kasutatakse intensiivselt kasutatavates ruumides. Ei tekita  
........staatilist elektrit........, ei ole ....libe.... isegi märjana. Regulaarne  
katted   -   VIII  Pinna
........kuivpoleerimine........ tagab põranda puhtuse ja tasandab lohistamise jäljed. 
Kummipõrandaid kahjustavad .....lahustid....., õlid, tugevalt ........aluselised  
lk  62
atted   -   VIII  Pinna
atted   -   VIII  Pinnak
VIII  Pinnak
nn
katted   -   VIII  Pi
inna
puhastusained........ (pH üle 12). Tavaliselt kummipõrandaid ........ei vahatata......... 
Igapäevane hooldus toimub väheniiske, niiske ja märja koristusmeetodiga, vastavalt 
katted   -   VIII  P
.....mustusele...... Puhastusainetest sobivad igapäevaselt kasutada  
inna
........neutraalsed........ ja nõrgalt aluselised üldpuhastusained.
Õlitatud puitpõrandate  igapäevaseks hoolduseks kasutatakse .....kuiva..... või  
katted   -   VIII  P
........väheniisket........ meetodit, ........neutraalset........ puhastusainet või õlitatud 
inna
puidu igapäevaseks hooldamiseks mõeldud ainet. Õlitamise eesmärk on  
........küllastada........ puit mustust hülgavaks ja paremini niiskust taluvaks.
katted   -   VIII  P
Lakitud puitpõrandate igapäevane hooldus on .....kuivade...... ja .....väheniiskete...... 
inna
meetoditega, ........neutraalsete........ puhastusainetega. Suurpuhastuste puhul võib 
pesta, kuid pind tuleb võimalikult ruttu .....kuivatada....., sest lakitud puitpõrand ei 
katted   -   VIII  P
talu vett. Suurte pindade puhul on soovitav kasutada kombineeritud   
põrandahooldusmasinat ja ....valget.... ketast.
Tekstiilist põrandakatted on laialdaselt kasutusel. Nad on erinevast   
katted   -   VIII  Pinna
........materjalist........ ja erineva ........ehitusega......... Igapäevane hooldus toimub 
........tolmuimejaga......... Korralik hooldus vähendab vaiba .....pesemise..... vajadust 
ja pikendab vaiba kasutamisaega. Hoolduskoristuse seisukohalt on oluline  
........plekkide....... võimalikult kiire eemaldamine. Suur osa plekkidest eemaldub  
katted   -   VIII  Pinna
värskena vee ja ........neutraalse........ puhastusainega.
Laminaatpõrand talub lahusteid, soovitav on kasutada võimalikult  
........neutraalseid........ puhastusaineid. Ei talu rohket ....vett.... ja .....aluselisi..... 
katted   -   VIII  Pinna
puhastusaineid. Lahtine mustus eemaldatakse, seejärel pind puhastatakse vastavalt 
määrdumisele, kas ......väheniiske...... või ....niiske.... meetodiga. Laminaadi puhul 
võib kasutada ........hooldusaineid........ mis jätavad pinnale lühiajalise kaitsekihi, 
katted   -   VIII  Pinna
kuid ei vaja spetsiaalset eemaldamist. Hooldusainete kasutamisega tuleb olla  
ettevaatlik, et ei tekiks pinnale aine ......kihistumist....., mis muudab pinna häguseks 
ja tuhmiks. 
lk  63
atted   -   VIII  Pinna
atted   -   VIII  Pinnak
VIII  Pinnak
nn
katted   -   VIII  Pi
inna
Ülesanne
katted   -   VIII  P
Moodustage rühmad. Määratle erinevates ruumides pinnakatted ning seal esinev 
inna
mustus, vali vastavalt pinnakattematerjalile ja mustusele koristusmeetod,  
puhastusaine liik.
katted   -   VIII  P
Pinnakate
Mustus
Meetod
Aine pH
inna
katted   -   VIII  P
inna
katted   -   VIII  P
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
lk  64
atted   -   VIII  Pinna
atted   -   VIII  Pinnak
VIII  Pinnak
nn
katted   -   VIII  Pi
inna
Ülesanne
katted   -   VIII  P
Vaatle erinevates ruumides olevaid pinnakatteid. Leia ainete hulgast neile sobivad 
inna
puhastus-, kaitse ja hooldusained.
NB! Ülesande tegemine eeldab erinevate puhastus-, kaitse- ja hooldusainete  
olemasolu.
katted   -   VIII  P
inna
Pinnakate
Puhastusaine
Kaitseaine
Hooldusaine
katted   -   VIII  P
inna
katted   -   VIII  P
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
lk  65
atted   -   VIII  Pinna
atted   -   VIII  Pinnak
VIII  Pinnak
nn
katted   -   VIII  Pi
inna
Ülesanne
katted   -   VIII  P
Määratle antud pinnakatte materjalide tükkide põhjal:
inna
*  antud pinnakatete liik
*  kuidas koristada igapäevase koristuse käigus
*  kuidas sooritada süvapesu ja kas ning millisel viisil pinda kaitsta
katted   -   VIII  P
inna
*  määratle meetodid, millist liiki ainet kasutada, kuidas kaitsta jms.
NB! Selle ülesande lahendamiseks peab õpetajal olema 5-10 erinevast pinnakatte 
materjali tükist koosnev näidiste kogu, millele igale taha on kirjutatud number.  
Antud ülesande lahendamisel on soovitav kasutada pinnakatteid, mis on  
igapäevaselt kasutusel, kuid millega on sageli probleeme. Näiteks erinevad plastikud  
katted   -   VIII  P
(PUR-iga ja PUR-ita), linoleum, kumm, kork, õlitatud puit, lakitud puit jne.
inna
Ülesanne sobib puhastustööde juhtide ja eripuhastustööde teostajate koolituseks.
Pinnakatte nimetus
Hoolduskoristus
Suurpuhastus
katted   -   VIII  P
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
katted   -   VIII  Pinna
lk  66
atted   -   VIII  Pinna
atted   -   VIII  Pinnak
VIII  Pinnak
ka   
gonoomi
IX  Ergonoomika
a   -   IX  Er
gonoomik
EESMÄRK: Oskus töötada ennast säästvalt
ka   -   IX  Er
Küsimused
gonoomi
1. Mida püüab ergonoomika vältida ja mida arendada?
Ergonoomika püüab vältida kutsehaigusi ja liigset väsimist, arendada töötaja  
a   -   IX  Er
tervist.
gonoomik
2. Mis on staatiline lihastöö ja mis on selle tulemuseks?
Staatiline lihastöö on koormav ja ei toimu lihastes nähtavat liigutust, vaid need  
pingutuvad oma pikkust muutmata. Lihas vahepeal ei lõdvestu ja vereringe   
ka   -   IX  Er
nõrgeneb. Staatilise lihastöö tagajärjeks on lihaste kiire väsimine, lihaste  
skleroseerumine, lihaste hellaks muutumine, lihasvalud .
gonoomi
a   -   IX  Er
3. Mis on dünaamiline lihastöö ja kuidas seda suurendada?
Dünaamilise lihastöö puhul toimuvad nähtavad lihaste liigutused. Lihas pingutub ja 
lõdvestub vaheldumisi, nii saab lihas piisavalt verd ja hapnikku. Vereringe on  
gonoomik
normaalne ja lihased suudavad pikka aeg väsimatult töötada. Dünaamilist lihastööd 
saab suurendada, kui töötada võimalikult lõdvestunult, lõdvestada lihaseid enne kui 
tunned pingutust, vältida liigeste pidevaid pikaajalisi liigutusi, vahetada liikumis
ka   -   IX  Er
suunda, töökätt ning –meetodit ja teha väikeseid pause, mille jooksul venitada 
pinges olnud lihaseid.
gonoomi
a   -   IX  Er
4. Millele tuleb ergonoomika seisukohalt pöörata tähelepanu töö planeerimise 
juures?
Töö planeerimise juures tuleb pöörata tähelepanu üleliigse käimise vältimisele, 
gonoomik
topelttööd, puhaste pindade puhastamist, üleliigset vee kasutamist, staatilist  
lihastööd.
ka   -   IX  Er
5. Mida tuleb teha, et koristustöö muutuks ergonoomilisemaks?
*  analüüsida, milliste tööde puhul esineb staatilist lihastööd
gonoomi
*  võimalusel asendada staatiline lihastöö dünaamiliste võtetega
*  teha regulaarselt mikropause, mille jooksul venitada pinges olnud lihaseid.
a   -   IX  Er
lk  67
gonoomik
a   -   IX  Er
gonoomik
IX  Er
ka   
gonoomi
ka   -   IX  Er
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
gonoomi
töövõtteid, nähtavat liigutust, lõdvestada, vaheldumisi,  
dünaamilisel, valu, väsimatult, staatiline, vereringe, väsimust,  
ergonoomiliselt, töövahendeid, mikropause, häirib, ei lõdvestu,  
ka   -   IX  Er
hapnikku, töövõime , piimhapet, venitada, tööasend, pingutub,  
piisavalt, staatilisel, miinimumini, taastuks.
gonoomi
Koristamine on füüsiline töö. Terve päev seistakse, tõstetakse, tassitakse erinevaid 
raskusi. Sellele vaatamata ei ole koristamine raske füüsiline töö, kui kasutada  
ka   -   IX  Er
........ergonoomiliselt........ õigeid ........töövahendeid........ ja ........töövõtteid......... 
gonoomi
Peamiseks veaks on halb ......tööasend......, mille tulemuseks on tugisamba ja liigeste 
haigused. Põhjuseks on pikaajaline lihaste ....staatiline.... töö, mis ....häirib.... 
a   -   IX  Er
vereringet, tekitab .....väsimust..... ja .....valu...... 
gonoomik
Staatilise lihastöö puhul ei toimu lihastes ........nähtavat liigutust........, vaid need 
pingutuvad oma pikkust muutmata. Lihas vahepeal ......ei lõdvestu...... ja vereringe 
ka   -   IX  Er
nõrgeneb. Vereringe ülesandeks on transportida .....hapnikku....., mida lihased  
vajavad energia tootmiseks. Kui lihas ei  saa piisavalt hapnikku, siis anaeroobselt 
gonoomi
töötades hakkavad lihased tootma ......piimhapet......, mille tulemusena tunneme  
a   -   IX  Er
lihastes kipitust ja väsimust. 
Dünaamilise lihastöö puhul toimuvad nähtavad lihaste liigutused. Lihas  
gonoomik
......pingutub..... ja lõdvestub .....vaheldumisi....., nii saab lihas .....piisavalt..... 
verd ja hapnikku. .....Vereringe..... on normaalne ja lihased suudavad pikka aeg  
ka   -   IX  Er
......väsimatult...... töötada. On oluline õppida  vahet tegema ......dünaamilisel...... 
gonoomi
ja ......staatilisel..... tööl. Oma töö tuleb nii korraldada, et staatiline töö oleks viidud  
........miinimumini......... Pikka aega ühes asendis töötades tuleb aegajalt teha  
a   -   IX  Er
......mikropause......, ehk tulla tööasendist hetkeks välja. .....Lõdvestada..... ja  
.....venitada..... lihaseid, tehes selleks vastavaid venitusi, et .....taastuks..... vereringe 
gonoomik
ning säiliks ......töövõime.......
 IX  Er
a   -  
Lisamaterjalina võib kasutada raamatut Koristaja ABC (Kirjastus Ehitame 2000)
lk  68
gonoomik
a   -   IX  Er
gonoomik
IX  Er
ka   
gonoomi
ka   -   IX  Er
Ülesanne
gonoomi
Vaata õppefilmi ergonoomika osa. Palun too ergonoomilisest aspektist positiivseid ja 
negatiivseid näiteid. Põhjenda!
Oluline, et õpilased suudaks vahet teha mis on dünaamiline lihastöö, mis staatiline 
ka   -   IX  Er
lihastöö. Järgmiseks sammuks leida reaalses elus koristamises aspekte, kus tehakse 
staatilist lihastööd, sealt edasi oskus pakkuda välja sama tulemuse saavutamiseks 
dünaamilisi variante . Oluline on osata ka määratleda millist venitust teha pärast 
gonoomi
teatud tööd. Põhimõtteks - venitada tuleb seda lihast, mis oli pinges. Venitus kestab 
20-30 sekundit.
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
 IX  Er
a   -  
lk  69
gonoomik
a   -   IX  Er
gonoomik
IX  Er
ka   
gonoomi
ka   -   IX  Er
Ülesanne
gonoomi
Too näiteid elust - peale millist tööd tunned pingeid lihastes ja järgmisel päeval käed, 
jalad või mõned muud kohad valutavad ? Kas keegi oskab tuua näiteid mida teha, et 
pinget ja/või valu ei ole?
ka   -   IX  Er
Lasta tuua näiteid igapäeva elust, sealt edasi võib minna koristamise näidetele.  
Oluline, et õpilased oskaks seostada millisele pingutusele järgneb pinge lihastes ehk 
kus tehakse staatilist lihastööd.
gonoomi
Lisamaterjalina võib kasutada raamatut Koristaja ABC (Kirjastus Ehitame 2000)
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
 IX  Er
a   -  
lk  70
gonoomik
a   -   IX  Er
gonoomik
IX  Er
ka   
gonoomi
ka   -   IX  Er
Ülesanne
gonoomi
Too näiteid reaalsest elust, mille puhul puhastusteenindajad teevad staatilist  
lihastööd. Kuidas teha seda tööd dünaamiliselt? Milline venitus tuleks kasuks?  
Täida alljärgnev tabel:
ka   -   IX  Er
gonoomi
ka   -   IX  Er
gonoomi
Staatiliselt 
Võimalus  
Sobiv venitus
a   -   IX  Er
sooritatav töö
saavutada tulemus  
dünaamiliselt
gonoomik
Näiteks küürakil  
Keeratakse tolmuimeja 
Seljalihaste pingest  
tolmuimejaga töötamine
voolik ümber kere ja 
vabastamiseks teha  
töötatakse sirge seljaga
venitus, mis venitaks  
nimetatud lihaseid 
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
!!! Teine võimalus antud ülesande sooritamiseks: üks töötab ja teine jälgib tööd ning 
täidab antud tabeli
 IX  Er
a   -  
lk  71
gonoomik
a   -   IX  Er
gonoomik
IX  Er
ka   
gonoomi
ka   -   IX  Er
Ülesanne
gonoomi
Töötage paaris. Üks paariline koristab näiteks kontorit või klassiruumi (parem  
on suurem ruum). Teine paarilistest jälgib tööd ning joonistab paberile esimese  
liikumistrajektoori. Pärast töö lõppu analüüsige, kas ja mida oleks saanud teha 
ka   -   IX  Er
otstarbekamas järjekorras. Püüdke analüüsida kui palju kulus aega selles ruumis 
liikumiseks, mitu % on see koristusajast? Kui palju oleks saanud vähendada  
koristusaega asjatu liikumise arvelt?
gonoomi
Eelmist ülesannet ja antud ülesannet saab lahendada koos. Üks õpilane koristab, 
teine joonistab liikumistrajektoori, kolmas õpilane teeb märkmeid ergonoomia kohta 
(täidab eelmise ülesande tabelit). Tööaja analüüsimine sobib eriti hästi  
ka   -   IX  Er
puhastustööde juhtide koolitusel kasutamiseks.
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
ka   -   IX  Er
gonoomi
a   -   IX  Er
gonoomik
 IX  Er
a   -  
lk  72
gonoomik
a   -   IX  Er
gonoomik
IX  Er
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
Täname kõiki, kes on olnud seotud ja kaasa  
tne?   -   K
aidanud antud õppematerjali valmimisele!
lih
e on 
stamine - se
ori
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
stamine - se
ori
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
tamine - se
oris
tne?   -   K
lk  73
tamine - see on lih
Koris
Vasakule Paremale
KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #1 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #2 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #3 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #4 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #5 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #6 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #7 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #8 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #9 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #10 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #11 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #12 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #13 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #14 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #15 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #16 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #17 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #18 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #19 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #20 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #21 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #22 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #23 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #24 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #25 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #26 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #27 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #28 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #29 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #30 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #31 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #32 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #33 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #34 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #35 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #36 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #37 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #38 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #39 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #40 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #41 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #42 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #43 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #44 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #45 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #46 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #47 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #48 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #49 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #50 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #51 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #52 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #53 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #54 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #55 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #56 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #57 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #58 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #59 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #60 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #61 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #62 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #63 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #64 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #65 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #66 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #67 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #68 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #69 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #70 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #71 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #72 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #73
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 73 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 119 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 213552 Õppematerjali autor

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
20
docx

Puhastuse konspekt

Desinfitseerivad puhastusained Desinfitseerivad puhastusained hävitavad kahjulikke baktereid. Desinfitseerivad puhastusained sisaldavad nii puhastusaineid kui ka desinfitseerivaid aineid. Seega üheaegselt toimub nii puhastamine kui ka mikroobide hävitamine. Osadel desinfitseerivatel puhastusainetel on ka lõhna eemaldavad või valgendavad omadused. Desinfitseerivate puhastusainete kasutamine on vähenenud viimastel aastatel, kuna uurimused on näidanud, et regulaarne korralik koristamine vähendab mikroobide arvu paremini kui teatud aja tagant desinfitseerimine. Desinfitseerivaid puhastusaineid kasutatakse näiteks järgmistel juhtudel: Pesuruumides, kus käib palju inimesi Põrandapindadele satub eritisi (haiglad jms) Ruumides, kus on probleeme ebameeldiva lõhnaga (WC) Ruumides, kus on kõrged hügieeni nõuded (toiduainete tööstus, suurköögid jne) NB! Desinfitseeriva ainena kasutatakse klooriühendeid, kvaternaarsed ammiiniumhüdraate,

Puhastusõpetus
thumbnail
10
doc

Majapidamise alused

Majapidamine ­ Toitlustus (restoran/köök) Majapidamine ­ SPAA/saun 2. Mõiste "professionaalne puhtus" teenindustööna Puhtus on osa rahvuskultuurist. Erinevatel rahvastel on erinevad nõudes puhtuse osas, nt. kodudes, avalikes kohtades ja tänavatel. Koristustöö nõuab selle tegijalt iseseisvate otsuste tegemist, koostöövõimet, vastustust ja ausust.Puhtuse hoidmisega tagatakse muud tööd ja tegevused.Puhtusest sõltub tervisPuhtus on mugavus. 3. Koristamine kui teenindustöö Puhastusteenindaja nii öelda toodab puhtust ja korda. See, kuidas puhtus saavutatakse ongi teenindamine.Kui toiduainetehases töölaualt võetud proovides ei leita baktereid, on koristustöö olnud hea. Sageli on teenindamise puhul tegemist ka maitseküsimusega.Juhuslik töö tegemine põhineb vaatlusel, kogemusel, hetke reaktsioonil. Sel juhul tehakse mitmeid väikseid koristustöid, planeerimata suurt ja tervikut. Sellisel juhul töö ei ole efektiivne

Majutus
thumbnail
7
odt

Puhastusteeninduse kokkuvõte

kasutada kloori sisaldavaid puhastusaineid. 8. Koristamise suund liigub puhtamalt mustema poole. ( mustemalt puhtamale tuleb vahetada puhastuslappi või vett vms ) 9. Puhastuslapi voltimine- enamasti pikuti pooleks ja lõõtsakujuliselt kokku voltida 10.Erinevad töövahendid- a) Ühekordse kasutusega puhastuslapid on töövahendid kuivade pindade puhastamiseks. Head omadused: kasutamine on lihtne ja mugav, ei vaja pesemist, sobivad kõikidele kuivadele pindadele Halb omadus: tekitavad palju prügi b) Korduvkasutusega puhastuslapid valmistatakse erinevatest tekstiilkiudusest või nende segudest. c) Mikrokiudlapid on kaasaegsed töövahendid, eritehnoloogiaga lõhestatud sünteetilise niidiga. Niisutatakse puhastatavat pinda, lapp on alati kuiv, märjaks saanud lapp läheb

Puhastusteenindus
thumbnail
168
pdf

E-kursuse „Eripuhastustööd“ materjalid

....................................................... 8 1.1.1 Lähtekohad ehitusaegsel koristamisel....................................................... 8 1.1.2 Tööpaiga puhtuse säilitamine ..................................................................10 Tööperioodi ajal koristatakse objekt igapäevaselt. Töö sujuvaks laabumiseks aitavad kaasa: ............................................................................10 1.1.3 Ehitusaegne- ja järgne koristamine.........................................................11 1.1.4 Ehitusjärgse koristamise etapid ...............................................................12 1.1.5 Kasutusevõtukoristus ..............................................................................16 II. Koristustehnoloogia .............................................................................................25 2.1 Põrandakatted .........................................................................

Puhastusõpetus
thumbnail
25
doc

Puhastusteenindus

PUHASTUSTEENINDUS Sisukord MUSTUS........................................................................................................................3 VESI...............................................................................................................................4 TENSIIDID.....................................................................................................................5 PUHASTUSAINED........................................................................................................5 PINDU KAITSVAD AINED............................................................................................7 PUHASTUSMEETODID................................................................................................9 KORISTUSVAHENDID...............................................................................................11 PÕRANDAKATTEMATERJALID JA NENDE HOOLDUS........................................17 PINDADE HOOLDUS..............

Puhastusteenindus
thumbnail
3
docx

Koristuskemikaalid

Koristuskemikaalid Ainete omadused pH järgi pH 0 ­ 2 tugevalt happeline (vajab neutraliseerimist) pH 3 ­ 4 happeline pH 5 ­ 6 nõrgalt happeline ( KÕIK HAPPED ­ erinevate setete eemaldamine ­ katlakivi, rooste, kusekivi) pH 6 ­ 8 neutraalne ­ kuiv ja lahtine mustus igapäevane koristus, käsitsi nõudepesu, klaaspinnas. pH 8 ­ 10 nõrgalt aluseline ( lahtine ja kinnitunud mustus igapäevane koristus. On sobiv mööbli ja värvitud pindade puhul) pH 10 ­ 11 aluseline (tööstusruumide koristus, eemaldab rasva ja õlimustuse, kasutatakse vaha eemaldamisel, ihurasvad, ahjud, nõudepesumasinad) pH 12 ­ 14 tugevalt aluseline (sama mis eelmine, tundliku pinna puhul võib ka vajada neutraliseerimist happega.) NEUTRALISEERIMINE Neutraliseerimise eesmärk on taastada pinna neutraalne pH tase ja sellega kaitsta pinda edasise kahjustumise eest. Veega loputamine EI OLE neutraliseerimine. HAPET-ALUSEGA . Aluste puhul vajab neutraliseerimist ainult kange alus. On olemas

Keemia
thumbnail
8
pdf

MUSTUS

Eriti kergelt määrduvad sellised pinnad, nagu: -märjad ja rasvased -staatilise elektriga laetud -karedad -pehmed Mustuse eemaldamine on kerge, kui: -teame mustuse koostist -asume kohe mustust puhastama -kasutame õigeid puhastusaineid, töövahendeid ja töövõtteid Mustuse eemaldamisvajadus Enamalt jaolt on mustus talutav ega sega inimtegevust (pori trepikojas). Järelikult sõltub koristamine sellest, kuidas mustus inimeste tegevust mõjutab. Näiteks on tolm aknalaual ja ülemistel riiulitel talutav, esindusruumides aga häiriv, pori on tülikas rongiistmel ja tolm muutub ohtlikuks elektroonikatööstuses. Silmale nähtamatu mustus (nt. mikroobid, bakterid jne) kuulub ohtliku mustuse hulka. Mustuse muutumine talutavast ohtlikuks oleneb ruumi otstarbest ja seal tegutsemise laadist, mille põhjal kujuneb välja ka mustuse eemaldamise kiirus.

Puhastusteenindus
thumbnail
176
pdf

E-kursuse „Koristustööde planeerimine ja arendamine“ materjalid

• Töö eesmärke on kergem näha • Töö koormus võib väheneda • Töö hulka on kergem jagada ühtlaselt kogu päevale või muule ajühikule • Töö rutiinsust võib vältida või lisada vajadusel • Planeerimine toob töörõõmu ja kindlust • Töömotivatsioon kasvab • Planeerimine lisab oma tööle hinnangut • Puhastusteeninduse kvaliteedi hinnang paraneb • Teadmiste kasvades tegemata tööde hulk väheneb • Koristamine kergeneb ja muutub tegijale meeldivaks. 1.2.8 Otstarbekas puhtuseaste Otstarbekas puhtusetase Koristatav ruum →määratletakse kasutamise eesmärk, kasutamise-aste, määrduvus, pinnamaterjali hooldus, puhtusetaseme eesmärk ↓ Puhastusteenindajatele planeeritakse koolitus, töötulemuse hindamiseks kvaliteedi kontroll, töö teostatakse järjepidevalt ja otstarbekalt. Töö planeerimise tulemusena tõuseb hinnang, ruumikasutajate rahulolu ja töötaja töömotivatsioon.

Puhastusõpetus
Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun