Facebook Like
Küsitlus


Trooja Sõda (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida teha? Kes langetab otsuse ?
 • Mida need sõnad tähendavad ?
 • Mis on heksameeter ?
 • Milline tänapäeva riigi territooriumil asus Troojamaa ?
 • Millist keelt kõnelesid troojalased ?
 • Kus paiknes tolle kauge aja kreeklaste uskumuse kohaselt jumalate eluase ?
 • Millised on Zeusi, Hera, Aphrodite, Athena vasted vanarooma usundis ?
 • Mida tead Homerosest ?
 • Kust pärineb mõiste "tüliõun" ?
 • Kes olid Ilusa Helena vanemad ?
 • Kes oli tema õde ?
 • Midagi taunitavat ?
 • Mida tead Parisest ?
 • Midagi taunitavat ?
 • Millisest metallist olid valmistatud ahhailaste ja troojalaste relvad ?
 • Palju jumalaid. Mitu jumalat on kristluses ?
 • Mille pärast siis tülitsesid kreeklaste kaks kõige kuulsamat sangarit ?
 • Mitmendal Trooja sõja aastal toimub eepose Ilias tegevus ?
 • Mis on Achilleuse kand ja kust see mõiste pärineb ?
 • Kestel truu oma abikaasale ?
 • Kes oli Patroklos ?
 • Mida kreeklaste heeros nii hullu tegi ?
 • Millisest metallist olid valmistatud kreeklaste ja troojalaste sõjariistad ?
 • Millise stseeniga lõpeb Homerose eepos Ilias ?
 • Kes oli tema surmaja ?
 • Kuidas hukkus troojalane, kes surmas Achilleuse ?
 • Kes oli Laokoon ja mis temaga juhtus ?
 • Kuidas karistas Menelaos ilusat Helenat ebatruuduse eest ?
 • Miks vihkas Agamemnoni abikaasa Klytaimestra oma meest ?
 • Kuidas suri Agamemnon ?
 • Mis sai Trooja sangarist Aineiasest ?
 • Mida see tähendab ?
 • Kui kaua oli kodust ära Odysseus ?
 • Kes või mis on oraakel ?
 • Milline Olümpose jumal tegeles ennustamisega ?
 • Millises linnas paiknes kreeklaste kuulsaim oraaklikoht ?
 • Mis tekitas unustust ?
 • Mitu kaaslast kaotas Odysseus kükloop Polyphemose koopas ?
 • Kuidas need kaaslased hukkusid ?
 • Kuidas õnnestus Odysseusel Polyphemose koopast väljuda ?
 • Mis juhtus Odysseuse laeval siis, kui kodusaare rohelised väljad juba paistma hakkasid ?
 • Mida tegi nõid Kirke Odysseuse reisikaaslastega, et sangarit hõlpsamini võrgutada ?
 • Miks ei jõudnud Odysseus ja tema kaaslased teisel korral koduranda ?
 • Millist kavalust kasutas Penelope, et mitte uuesti abielluda ?
 • Kes tundis esimesena ära lõpuks koju saabunud Odysseuse ?
 • Mida see tähendab ?
 
Säutsu twitteris
TROOJA SÕDA
(u 1200 aastat eKr)
PARIS ANNAB KULDÕUNA APHRODITELE
Peter Paul Rubens. Parise kohtumõistmine. Õli lõuendil. Rahvusgalerii , London.
Euroopa kirjanduse isaks peetakse kreeka kangelaseeposte Ilias 1 ja Odüsseia2 legendaarset autorit Homerost. Arvatavasti elas Homeros 8. saj. eKr. Keegi ei tea täpselt tema sünniaega ja -kohta. Teda kujutleti pimeda raugana. Ebaselge on ka kahe eepose üleskirjutamine. Arvestades eeposte kunstipärast ülesehitust, peetakse tõenäoliseks, et Homeros võis tunda ja kasutada kirja. Tõepärasem on, et Homeros teadis Trooja sõjaga seotud lugusid peast ning kandis neid ette suusõnaliselt. Arvatakse ka, et Homeros on vaid Iliase looja ning et Odüsseia on hiljem kirja pannud tundmatu autor, kuid see on vaid oletus.
Eeposte praegune kuju pärineb allikatest, mis on kirja pandud 7.-6. saj. eKr, seega pärast Homerose surma. Kõik laulud (kummaski eeposes on 24 laulu e. peatükki) on kirja pandud heksameetrites ( heksa – kuus; metron – mõõt). Vanakreeka luules on see 6-jalaline värss, mis põhineb pikkade ja lühikeste silpide vaheldumisel. (Värsijalg on mitmest silbist koosnev üksus. Näiteks: Jutusta / mulle, oh / Muusa , sest / sangarist, /vaevades / vaprast! Riimluulet tol kaugel ajal ei tuntud, see tekkis alles keskajal prantsuse trubaduuride poeesias.)
Kui esimene kreeklaste kangelaseepos Ilias vestab Ilioni ehk Trooja all peetud lahingutest, siis Odüsseia pajatab nupuka Odysseuse eksirännakutest koduteel Troojast. Kahe suurteose tegevus toimub umbes 1200 aastal eKr, mil Väike- Aasia (praegu Türgi) looderannikul paiknes õitsev TROOJAMAA, mille pealinnal oli kaks nime – Ilion ja Trooja. Seetõttu kannabki Homerose kangelaseepos nime Ilias - lugu Ilionist ehk Troojast. Troojalased olid ahhailaste (kreeklaste) sugulasrahvas. Eeposes kõnelevad kreeklased ja troojalased ühte keelt ja neil on ühised jumalad.
Kunstiajaloos ei ole käsitletav periood veel vanakreeka kultuur. Selle kauge aja kultuuri nimetatakse Minose e. minoiliseks kultuuriks (näiteks Knossose palee Kreeta saarel), kuid ka üldistavalt egeuse kultuuriks. Mandrikreeka asukad olid siis ahhailased , keda me oma ülevaates ka kreeklasteks nimetame . Inimarengu lähtekohalt toimub kahe eepose tegevus pronksiajal, kui tähtsamad tööriistad ja relvad valmistati pronksist (pronks on vase ja tina vm aine segu). Rauda3 veel ei tuntud, kuid Homeros ise elas juba rauaajal.
Kreeta saarel paiknev Knossose palee tänapäeval. Umbes nii võis välja näha ka Trooja.
Vanakreeka jumalad sarnanesid paljuski inimestega. Nad abiellusid, neil olid lapsed, nad isegi tülitsesid ja kandsid üksteise peale pikka viha. Arvati, et jumalad elavad Olümposel, Kreeka kõige kõrgemal mäel. Usuti , et seal paikneb nii peajumal Zeusi inimsilmale nähtamatu palee kui ka teiste jumalate eluasemed.
Olümpose jumalad suhtlesid ka surelike inimestega. Ka Ilioni linnamüüride all võitlevad ühed jumalad ühes, teised jumalad teises leeris. Polnud harv juhus , kui jumalad armusid inimestesse ja neil olid inimestega ühised lapsed. Zeusil oli lapsi nii oma abikaasa Heraga kui ka paljude maiste kaunitaridega (Leda, Antiope, Alkmene jt.).
Sõja kahe sugulasrahva vahel ajendas noore Trooja printsi PARISe4 ja ilusa Sparta kuninganna HELENA5 armulugu , mida soosis armastusjumalanna Aphrodite . Saatuslik sündmuste areng, mis viib pikale Trooja sõjale ja selle paljudele järellugudele, algas suurest pulmapeost: meretaadi Nereuse tütar, „hõbejalgne” jumalanna Thetis anti naiseks surelikule inimesele, vürst Peleusele, kes valitses Põhja-Kreekas elava mürmidoonlaste rahva üle. Peleus ja Thetis (tulevase Trooja sõja kangelase Achilleuse vanemad) kutsusid oma pulmapeole palju olümplasi, kuid jätsid kutsumata tülijumalanna Erise. Kui pulmad olid täies hoos , heitis Eris kättemaksuks pulmaliste hulka kuldõuna, millele oli kirjutatud: kõige kaunimale (siit ka Erise õun ehk tüliõun).
Pulmalistest ihaldasid õuna endale kolm kaunitari : Zeusi abikaasa Hera , tarkusejumalanna Athena ja armastusjumalanna Aphrodite. Mida teha? Kes langetab otsuse? Vaieldi, vaieldi ja otsustati viimaks, et naise ilu üle otsustagu kõige ilusam surelik nooruk. Ilusaimaks meheks peeti Trooja kuningapoega Parist. Nii tõttasidki kolm omavahel tülitsevat jumalannat Parise juurde Troojamaale, kus noormees karjatas lambaid Ida mäe jalamil. Loomulikult oli kolme jumalanna teejuhiks Hermes, keda me ka Rubensi maalil Parise kõrval seismas näeme.
„Siin me oleme,” laususid kaunitarid. „Anna see õun sellele, kes on sinu meelest meist kolmest kõige ilusam!”
Parise valik langes Aphroditele, kes tõotas noormehele maailma kõige ilusama naise armastust. Kõige ilusam naine oli Sparta kuninga Menelaose noor abikaasa HELENA. Ja nii purjetaski Paris Troojamaalt armastusjumalanna kaitsva tiiva all Kreeka väikeriiki Spartasse.
Nägusa nooruki käitumine Sparta kuninga Menelaose külalislahkes õukonnas ei vasta ei antiikaja ega ka tänapäeva käitumisnormidele. Vähe sellest, et Paris võrgutas ära ja meelitas endaga põgenema oma võõrustaja abikaasa, ta ärgitas Helenat kaasa võtma ka palju kulda ja vääriskive. Loomulikult soovisid Kreekamaa väikeriigid õigluse jalule seada, Helena Spartasse tagasi tuua ja aarded õigele peremehele üle anda. Siit saigi alguse Trooja sõda.
Orlando Bloom Parise rollis W. Peterseni filmis „Trooja sõda”
Trooja linna jäänused tänapäeva Türgi territooriumil kaevas välja saksa arheoloog Heinrich Schliemann [šliiman] aastatel 1871-1894. Maailmakirjanduse kullafondi kuuluvad "Iliase" ja "Odüsseia" on väga kunstipärasesse eesti keelde tõlkinud August Annist .
Jacques Louis David. Parise ja Helena armusuhe. Louvre .
_____
1 Ilias – kreeka keeles „lugu Ilionist” (Ilion on Trooja linna teine nimi)
3raud – rauda hakati Vahemeremaades kasutama 9.-8. saj. eKr; kes endale uut metalli ei hankinud, kaotas võitluses ja jäi teistest maha ka tootmises, sest rauast töö- ja sõjariistad olid pronksist riistadest tõhusamad
3Odüsseia – kreeka keeles "Odysseuse lugu"; ülekantud. tähenduses: pikk ning vintsutav eksirännak
4Paris (ka Alexandros) – Trooja kuninga Priamose ja Hekabe kaunis poeg, Hektori vend; vanemad hülgasid vastsündinud Parise, sest oraakli sõnade kohaselt pidi laps tooma linnale õnnetust; Paris kasvas üles karjasena mägedes; hiljem pöördus ta Troojasse vanemate juurde tagasi ning põhjustaski Trooja hukkumise; Paris surmas Achilleuse, kuid suri ise kreeka sõjamehe Philoktetese mürgisest noolest
5Helena – ilusaim ja ihaldatavaim naine, Sparta kuninganna Leda ja Zeusi (peajumal tuli Leda juurde luige kujul) tütar, Klytaimestra ja Kaksikute (Disokuuride) õde; tema rohked kosilased , kelle hulka kuulus ka Odysseus , tõotasid viimase nõuandel, et tunnustavad ja kaitsevad seda, kelle Helena neist valib; Helena abiellus Menelaosega, kellest seetõttu saigi Sparta valitseja; Menelaose vend Agamemnon nais Helena õe Klytaimestra
PEAMISTE KEEKA JUMALATE VASTED ROOMA MÜTOLOOGIAS
Zeus (peajumal, taeva valitseja) – Jupiter
Hera (taevajumalanna,
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile


Konto olemas? Logi sisse

Vasakule Paremale
Trooja Sõda #1 Trooja Sõda #2 Trooja Sõda #3 Trooja Sõda #4 Trooja Sõda #5 Trooja Sõda #6 Trooja Sõda #7 Trooja Sõda #8 Trooja Sõda #9 Trooja Sõda #10 Trooja Sõda #11 Trooja Sõda #12 Trooja Sõda #13 Trooja Sõda #14 Trooja Sõda #15 Trooja Sõda #16 Trooja Sõda #17
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-03-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 77 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor DiVans Õppematerjali autor

Lisainfo

Trooja sõja kokkuvõte

Märksõnad

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (1)

kerm profiilipilt
kerm: Mul oli väga abi sellest koostaja on teinud head tood.Tubli 4
19:48 03-11-2010


Sarnased materjalid

4
doc
Trooja sõda
3
docx
Trooja sõda
52
doc
Vana-Kreeka
26
doc
Kreeka Vanim Periood
3
docx
TROOJA SÕDA
49
doc
Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
88
rtf
Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun