Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Minu LÜG mälestusraamat (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kui oli veel üks tähtis probleem - mis saab lennunumbritest ?
  • Mida igatsen sellest kooliajast ?
  • Mis ma koolilt sain ?
  • Mis mu mata opsi nimi oli ?
  • Mis tunne oli esimesel koolipäeval siia majja tulla ?
  • Mida igatsed sellest kooliajast ?
  • Miski, mida olen saanud koolile anda ?
  • Mis põhjuselt? Kas minu pärast ?
  • Mis tunne oli esimesel koolipäeval siia majja tulla ?
 
Säutsu twitteris

 
 
 
Kallis lugeja! 
See mälestusraamat on kirjutatud ning koostatud seoses minu selle aastase praktilise tööga ning 
on pühendatud Läänemaa Ühisgümnaasiumi  viiendale  juubeliaastale. Ma loodan, et kõik kes 
Te seda loete, saate kooli ajalugu ja sündimise lugu veidikene rohkem teadma ning ehk need 
toredad mälestused kattuvad veidigi Teie enda omadega.  Sooviksin  väga tänada oma juhendajat 
Monika   Undot  tema  kannatlikkuse  eest  ning  kõiki  vilistlasi,  kes  olid  nõus  oma  mälestusi 
minuga  jagama . Mul on olnud väga lõbus Teie  lugusid  lugeda ja ma loodan, et ka kõigile teistele 
toovad need lood naeratuse näole.  
Suur aitäh! 
Palju õnne Läänemaa Ühisgümnaasium! Loodan, et neid rõõmsaid ja lõbusaid aastaid tuleb veel 
sadu! 
 
 

 
 
 
Natuke ajaloost.   
 
Koolireform  gümnaasiumivõrgu  korrastamiseks  tõi  rohkelt  vastukaja  nii  õpilaste  kui 
linnakodanike seas. Omavalitsusjuhid polnud nõus  koole  sulgema, samas õpilasi meelitas mõte 
haridustaseme tõusust (Riimets. Riigigümnaasiumi...). Haridusministeeriumi asekantsler Kalle 
Küttis püüdis  omavalitsusi  rahustada, et mida kõike ka gümnaasiumivõrgu korrastamisest ei 
räägita,  kõige  olulisemaks  peetakse  siiski  hariduse  kvaliteeti,  kolme  või  rohkem  pakutavat 
õppesuunda  ning  ideaalis  võimalust,  et  iga  õpilane  saaks  koostada  endale  individuaalse 
õppekava. (Ilves. Gümnaasiumi...)  
16.  juunil  2010  allkirjastati  eelleping  riigigümnaasiumi  loomiseks.  Lepingu  kohaselt  pidi 
Wiedemanni  koolimajas  alustama  2012.  aasta  sügisel  tööd  riigigümnaasium  ligikaudu  300 
õpilasega. Arvestati nelja paralleeliga – nii nagu tol ajal Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis 
klasse   oli.  Kuigi   koolimaja   oli  väga  hästi  hoitud,  siis  linnavalitsuse  haridusjuhi  sõnul  nägi 
Wiedemanni maja teiste  renoveeritud  koolide kõrval siiski hale välja.  Niisiis  loodetigi sellele, 
et riik  teeks  remondi. Kuid kooli asutamisel tuli leida lahendused  paljudele  küsimustele: tuli 
lahutada  põhikool  ja  gümnaasium,  praegused  koolid  reorganiseerida  ning  teha  koostööd 
kogukonna  ja  gümnasistidega.  Tööd  oli  palju:  ette  oli  vaja  valmistada  põhimäärus,  valida 
koolile   nimi,  koostada  õppekava;  samuti  teha  valmis  kava  riigigümnaasiumi  rahastamiseks, 
leida personal, sõlmida lepinguid ning valida  hoolekogu . (Ilves 2010a) 
Kuid  sama  aasta  septembriks  oli  riigikooli  tulek  ikka  veel   lahtine .  Algse  eelarve  järgi  oli 
Wiedemanni kooli remondiks planeeritud 42 miljonit krooni, kuid valitsus ei olnud veel kooli 
riigihooneks  määranud  ning   eelarvet   ei  oldud  veel  vastu  võetud  -  kõik  oli  lahtine,  kuid 
suhtumine  oli  siiski  optimistlik.  Haapsalu  haridusinimesed  kogunesid  teist  korda,  et  arutada 
teemadel   nagu  õppesuunad  ja  ajagraafik.  Kolmandat  korda  koguneti  juba  siis,  kui 
riigigümnaasiumi tulek oli kindel. Siis pandi paika ka plaanid munitsipaalvõrguga: kellest saab 
põhikooli  uus   direktor   ja  kellest  moodustatakse  uus  töötajaskond.  Riigigümnaasiumi  tulek 
aitaks  tuulutada   Haapsalus   nii  tööturgu  kui  ka  õpetajaid  –  polnud  veel  teada,  kes 
riigigümnaasiumi tööle kandideerivad. (Ilves 2010b) 
2011. aasta märtsis kinnitas Haapsalu  volikogu  koolivõrgu ümberkorralduse kahe aasta kava - 
selle  kohaselt  alustab  Wiedemannis  riigigümnaasium  1.  septembril  2013.  Juba   aprillis   algas 
nimekonkurss ja mais direktori  konkurss . Reformikavas tutvustati ka ideed luua Kuuse tänavale 
üks  kool,  aga  see  mõte  ei  meeldinud  kõigile.  2012.  aasta  juulis  allkirjastas  haridusminister 

 
 
 
Aaviksoo   ühisgümnaasiumi  moodustamise  käskkirja  (Lääne  elu.  Aaviksoo...),  mille  järel 
alustati Wiedemanni koolimajas remonti. Gümnasistide jaoks tähendas see aastakese veetmist 
Haapsalu  Gümnaasiumis  suures  ruumikitsikuses  (Ilves  2011a).  Kolimisega  kaasnes  ka  suur 
kevadpuhastus: hinnati vallasvara – mis läheb põhikoolile, mis riigikoolile. (Ilves 2011b) 
Konkurss  kooli  direktori  kohale  algas  2012.  aasta  märtsis.  24.  septembril  kinnitas 
halduskomisjon, et Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktoriks saab Leidi  Schmidt , kes oli seni 
olnud  Wiedemanni  kooli  õppealajuhataja.  Ühisgümnaasiumi  direktorina  alustas  Schmidt  8. 
oktoobril. Schmidti sõnul osales ta  konkursil  seetõttu, et Wiedemanni kool oli viimastel aastatel 
palju tegelenud suunaõppega. Kuna tolleaegne direktor Leini  Vahtras  uue kooli direktoriks ei 
kandideerinud, ei tahtnud Schmidt, et nende töö kaotsi läheks. (Ilves 2012) 
Otsiti ka uusi õpetajaid -  30 kohale saabus 86 avaldust, üks lausa Hispaaniast. Palju oli noori, 
kes tahtsid Haapsalus oma karjääri alustada, ning kandideerijate seas oli lausa 22 meesterahvast. 
Kuid  Haapsalu  linnavalitsusel  ja  haridusministeeriumi  vahel  oli  lepe,  mille  kohaselt  oli 
Haapsalu koolide õpetajatel eelis. Nõnda pidi Schmidt paljudele ära ütlema. Tahtjaid oli tõesti 
palju:  juhiabi  kohta tahtis 12 inimest, vene keele õpetaja kohta 7 inimest, inglise keele õpetaja 
kohta 5 inimest, füüsika ning keemia õpetaja kohtadele oli mõlemale 4 kandidaati. 2013. aasta 
1. veebruariks loodeti välja valida uued õpetajad ning 1. augustil nendega  lepingud  sõlmida. 
(Ilves 2013)  Kooliaasta alguses alustas koolis tööd 34 õpetajat, neist 22 täiskohaga (Karnau. 
Riigigümnaasium...).  
Sama aasta märtsis valiti ka koolile logo:  sinine volditud  paberlind. Schmidti sõnul esindab 
sinine  lind  endist  ja   tulevast ,  samuti  on  see  järg  traditsioonile  ja  väljendab   loovust .  Nimelt 
kasutati kajakamotiivi palju Haapsalu Gümnaasiumi sümboolikas.  Sinilinnu   motiiv  on jällegi 
poeetiline  ja  kooli  iseloomustav.  Linnu  voltides  on  valikuvõimaluste   rohkus   ning  Jaapani 
paberivoltimiskunst   seondub   remondi  jaoks  saadud  raha  allikaga  -  kooli  remonditi  Jaapani 
autofirmale müüdud süsihappegaasi kvoodi raha eest. (Ilves 2013b) 
2013.  aasta  märtsis  avaldati  ka  algne  nimekiri  õpetajatest,  kellele  oli  tehtud  ettepanek  töö 
alustamiseks ühisgümnaasiumis. Lisaks sellele anti teada, et erilisi  sisseastumiskatseid   koolil  
ei  tule.  Kooli  pääsemise  määravad  ära  põhikooli  lõputunnistus  ja   vestlus ,  mille  alusel 
moodustatakse  pingerida . Vestluseta pääsevad kooli need, kelle  hinnete  keskmine ja eksamite 
hinded on vähemalt 4. Plaanis oli vastu võtta 10. klassi 120 õpilast, rohkemaks polnud lihtsalt 
ruumi. (Ilves 2013a) 

 
 
 
Juuni lõpuks oli teada, et 10. klassi oli soovijaid 108. Kehvade hinnete tõttu päris kõiki vastu ei 
võetud.  Menukaimateks  suundadeks olid loodus-, majandus- ja humanitaarsuund.  Lisaks sai 
valida reaal-,  sport /tervise- ja sotsiaalsuundade vahel.  Avaldusi  laekus Wiedemanni ja Haapsalu 
gümnaasiumist, Ridalast, Paliverest, Turbast ja Tallinnast. Haapsalu noorte jaoks oli Läänemaa 
Ühisgümnaasiumis õppimise  eeliseks see, et ei pea Haapsalust  lahkuma . (Ilves 2013c) 
Nädalake  pärast  katseid  oli  teada,  et  uude  riigigümnaasiumi  10.  klassi  on  vastu  võetud  104 
õpilast.  10.  klassi  õpilaste  seas  osutus  populaarseimaks  majandussuund,  millele  järgnes 
humanitaarsuund, loodussuund, sotsiaalsuund, reaalsuund ning sport ja tervis. 11. klasside seas 
oli  populaarseim  jällegi  humanitaarsuund,  populaarsuselt  järgmised  loodussuund  ja 
majandussuund. Selline erinevus näitabki, et õpilastele tuleb pakkuda laia valikut - noored on 
iga aasta erinevate huvidega . (Õuemaa 2013) 
Läänemaa  Ühisgümnaasiumi  koolihoone  pühitseti  31.  augustil  2013.  aastal  ning  avaaktus 
toimus 1. septembril ( Tobias . Läänemaa...). Esimene koolipäev võeti vastu kümnete valgete 
õhupallide   taevasse   lennutamisega.  Uue  riigigümnaasiumi  esimeses  koolipäevas  oli  tunda 
elevust.  Põnevust  lisasid  värskelt  remonditud  maja,  uued  õpetajad  ja  uued  klassikaaslased. 
Kooli avaaktus oli väga ebatraditsiooniline - klassijuhatajatunniga tuli sobitada interneti kaudu 
üle   kantud   viie  riigikooli  ühisaktus.  Enim  pakkus  rahvale  vaimustust  vastremonditud 
koolimaja. Tolleaegsele Wiedemanni keeleauhinna laureaadile  Valve -Liisile tuletas uue kooli 
vanem osa meelde tema kooliaega. Tema sõnul on Eestis vähe selliseid maju, mis tõuseks nagu 
tuhast. Ta leidis, et koolimaja on imeilus ja  innustab  ka head tööd tegema. Kuid tuhast tõusmine 
tõi  kaasa  ka  uusi  reegleid.  Et  hoida  maja  võimalikult  kaua  ilusas  konditsioonis,  oli  noortel 
kohustus  kanda  koolimajas  vahetusjalatseid  ja  keelatud  kanda  terava   kontsaga   jalanõusid. 
Samuti alustati tööd uue õppekava järgi: kooliaasta jaotati 5  perioodiks  ja  tundide   pikkuseks  sai 
75  minutit.  Direktori  sõnul  lubas  uus  õppekava  vabadust,  mis  omakorda  eeldab  õpilastelt 
täiendavat vastutust. (Reiljan 2013) 
Kui oli veel üks tähtis probleem - mis saab lennunumbritest?  Oldi  väga erinevatel arvamustel. 
Direktor, õpetajad ja õpilased olid selle poolt, et alustada lende esimese lennuga. Linnavalitsus, 
lapsevanemad ja vilistlased jälle eelistasid vana lennunumbri jätkamist. Hoolekogu võttis vastu 
otsuse  viie  poolthäälega  kaheksast,  et  esimene  Läänemaa  Ühisgümnaasiumi  lend  lõpetab 
numbriga 92.  Kuigi paljude jaoks oleks olnud lõpusõrmuste sees number 1 väga oluline, siis 
leiti, et 92 aastat eestikeelset gümnaasiumiharidust on veelgi olulisem.  (Lauri. Hoolekogu...)  

 
 
 
Läänemaa Ühisgümnaasiumi koolimaja valiti 2013. aasta Haapsalu aasta ehitiseks. Haapsalu 
linnavalitsuse  sõnul  sai  linn  juurde  märkimisväärselt  kena,  väärika  ja  vajaliku  maja.  (Ilves 
2014) 
Alates kooli uhkest algusest on meie kool olnud väga edukas. Meie kooli  kvintett  osales 2014. 
aastal  Tallinnas  kvintettide  konkursil  ja  tõi  sealt  koju  konkursi   grand   prix  võidu  (Lauri. 
Läänemaa...). 2015. aasta  veebruaris  õnnistati EELK piiskop electus Tiit Salumäe ja EAÕK 
Haapsalu  koguduse  preestri  Jüri  Ilvese  poolt  meie  gümnaasiumi  uus   lipp .  Lipu  õnnistamine 
ühendati  vabariigi  aastapäeva  tähistamisega.  (Hepner.  Läänemaa…)   2016 .  aastal  esitleti 
Haapsalu  kultuurikeskuses  Läänemaa  Ühisgümnaasiumi   muusikali   „Valeühendus“  ning 
valmistused  uue  muusikali  jaoks  juba  käivad  (Ilves.  Eile...).  Samuti  korraldab  Läänemaa 
Ühisgümnaasium  pidevalt  huvitavaid  üritusi:  erinevad  kontserte,  playbacke,  jõuluballe, 
näituseid ning muid koolisiseseid üritusi.  
Meie  kooli  lühikese  tegevusaja  jooksul  on  tulnud  koolil  vahetada  ka    direktorit.  Esimene 
direktor Leidi Schmidt läks pensionile 1. veebruaril  2018 . Läänemaa Ühisgümnaasiumi uueks 
direktoriks  sai  Ain  Iro,  kes  on  varasemalt  olnud  Haapsalu  linnavalitsuse   haridus -  ja 
kultuuriosakonna  juht,  Jõhvi  gümnaasiumi  õppealajuhataja  ja  direktori  kohusetäitja  ning 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Minu LÜG mälestusraamat #1 Minu LÜG mälestusraamat #2 Minu LÜG mälestusraamat #3 Minu LÜG mälestusraamat #4 Minu LÜG mälestusraamat #5 Minu LÜG mälestusraamat #6 Minu LÜG mälestusraamat #7 Minu LÜG mälestusraamat #8 Minu LÜG mälestusraamat #9 Minu LÜG mälestusraamat #10 Minu LÜG mälestusraamat #11 Minu LÜG mälestusraamat #12 Minu LÜG mälestusraamat #13 Minu LÜG mälestusraamat #14 Minu LÜG mälestusraamat #15 Minu LÜG mälestusraamat #16 Minu LÜG mälestusraamat #17 Minu LÜG mälestusraamat #18 Minu LÜG mälestusraamat #19 Minu LÜG mälestusraamat #20 Minu LÜG mälestusraamat #21 Minu LÜG mälestusraamat #22 Minu LÜG mälestusraamat #23 Minu LÜG mälestusraamat #24
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 24 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2018-04-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 1 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor vassar99 Õppematerjali autor

Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

194
pdf
Käitumine klassiruumis-Bill Rogers
291
doc
Tõde ja Õigus II Terve tekst
343
pdf
Maailmataju uusversioon
990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015
56
pdf
NOORTE TERVISTAV PUHKUS 2005
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
477
pdf
Maailmataju
281
docx
M Twain Tom Sawyeri seiklused-terve raamat

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun