Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt (14)

5 VÄGA HEA
Punktid

Lõik failist

Folkloristika aluste kordamisteemad
 • Üldküsimused: ajalugu, teooria, mõisted, uurimisviisid
 • Rahvaluule mõiste eesti folkloristikas: mõiste kujunemise ajalugu, terminid ja definitsioonid; rõhuasetuste muutused ja nende põhjused.
  Rahvaluule mõiste on kujunenud kahte telge pidi:
  • vertikaalne telg kujunes sõltuvalt eesti rahvaluule ja kultuuriajaloo, sh. teadusajaloo üldisest arengujoonest (19. sajandi kultuurimurrang; rahvaluule aine rohkus arhiivis; filoloogilise suuna domineerimine );
  • horisontaalset telge kujundasid rahvusvahelised teaduskontaktid (saksa, nõukogude, soome, viimase vahendusel Põhjamaad ja Ameerika).

  Eestikeelne rahvaluulealane terminoloogia kujunes 19. sajandil saksa
  keele mõjul. Hurt 1896. a oma kõnes toob lõpuks saksakeelsetele
  terminitele eestikeelsed vasted.
  • Kreutzwald – „vana vara”
  • Hurt – „rahvamälestused” (kõik, mida rahvas oma minevikust mäletab: need on nii jutud kui ka kombed, arvamised, usk, ütlemised ja ka laulud)
  • 1878. a esimest korda kasutas mõistet „rahvaluule” Jaan Bergmann vana rahvalaulu tähenduses.

  Üldine arusaam rahvaluule minevikulisest.
  Nõukogude folkloristika näeb rahvaluule all vaid suulist
  kunstiloomingut:

  Oskar Loorits , Ülo Tedre ja Eduard Laugaste sõnastavad rahvaluule
  kitsamas ja laiemas tähenduses.
  Eduard Laugaste:
  Terminid rahvaluule ja folkloor on vaimse loomingu tähenduses praegu
  üldkasutatavad. Otseses mõttes rahvaluule oleks kitsas , aineks pole
  üksnes luulelooming, vaid ka muusika , uskumused, kombed, koguni
  mängud ja tantsud.
  Rahvaluulet mõistetakse üldiselt kui kollektiivset,
  traditsioonilist, suuliselt levivat vaimset (kunsti)loomingut, kuhu
  kuuluvad:
  * laulud, jutud, lühivormid
  * tantsud, mängud
  * usund , kombestik.
  Rahvaluule kogumine ja sellest tulenev tunnetuslik rahvaluule käsitus
  ei ühti teooriaga, tunnetuslik käsitus oli teooriast märksa laiem. Terav vastuolu teooria ja praktika vahel teadvustub nõukogude aja
  lõpul. Tekib vajadus uue definitsiooni järele. 90ndatel see
  teostataksegi, kuna folkloristide huviorbiiti kerkib ka tänapäeva
  folkloor. Samuti seisnes probleem selles, et nõuk ajal oli
  folkloristika allutatud kirjandusteadusele, see oli paljude erinevate
  kultuurialade allüksus, mitte omaette teadus.
  Tüüpilise 20. sajandi alguse käsituse järgi on rahvaluule
  tekkinud nn algtekstina, mis varieerub , kuni kaob käibelt. (Laugaste
  rahvaluule 3 faaasi). Tänapäeval mõistetakse, et algteksti, kui
  sellist, ei eksisteeri - rahvaluule on protsess, mille käigus teksti
  kujundatakse
  1990-ndad:

  Kaasaegsetes rahvaluulekäsitustes seatakse esiplaanile rühma
  kogemus (rahvaluuleteaduse varasel kujunemisajal olid kesksed mõisted
  vana ja rahvas).
  Veel 20. saj III veerandil kasutati sõnu „rahvaluule” ja
  „folkloor” nii uurimisainena kui seda uuriva teadusena , praegu
  hoitakse neid aga lahus: aines on „rahvaluule” ja „folkloor”
  ning teadus, mis seda uurib „rahvaluuleteadus” ja
 • Vasakule Paremale
  Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #1 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #2 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #3 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #4 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #5 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #6 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #7 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #8 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #9 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #10 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #11 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #12 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #13 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #14 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #15 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #16 Folkloristika aluste kordamisteemade konspekt #17
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-05-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 246 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 14 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor polynasia Õppematerjali autor
  Rahvaluuleteaduse kujunemine

  Sarnased õppematerjalid

  thumbnail
  17
  doc

  Folkloristika alused

  vaimset kultuuri. Vene folklor , ,,narodnaja poesia" , ,,narodnaja slovesnost"pole nii laiatähenduslikud kui Eesti folkloor, hõlmates sõnaloomingut, tantsu, mänge, rahvadraamat ja muusikat. Mõiste ,,folklore" võttis kasutusele Inglise teadlane W. J. Thoms 1846. aastal ja tähistas sellega lihtrahva pärimuslikku kultuuri (kogemusi ja teadmisi). 3. Rahvaluuleteaduse kujunemise eellugu valgustusajastul ja selle mõju edasisele folkloristika arengule · valgustusajal aset leidnud muutused · Ossiani laulud James Macpherson tõlkis ära viikingiaegsed Ossiani kirjutatud laulud ja lisas nendele oma loomingut. Teema kerkis esile rahvusliku liikumisega. Samuti tõlgiti 18. saj alguses inglise keelde ,,Ilias" ja ,,Odüsseia" · valgustuslikud ideed panid poliitikud oma rahvast huvituma, sellega seoses tekkis Saksamaal

  Folkloori ?anrisüsteem
  thumbnail
  29
  docx

  Folkloristika alused

  Folkloristika alused õppejõud Tiiu Jaago [email protected] 5. september SISSEJUHATUS Oma uurimusmeetod ­ võrdlev ajalolooline. Folkloristika kujunes isesesivaks teadusharuks Eestis 19. saj. lõpp 20. saj. alguses, kuulub filoloogia alla. Kõike, mida uurib käib teatud spetsiifilise teksti läbi. Rahvaluule ehk folkloor on kultuuriliselt kokkukuuluva rühma sünkreetiline pärimus, milles on koos teadmised, kogemused ja esteetika. Rahvaluule kujuneb, püsib ja levib kommunikatsiooniprotsessis ning talle on omane pidev muutumine. Rahvaluule mõiste on kujunenud kahte telge pidi: 1

  Kultuur
  thumbnail
  14
  docx

  Folkloristika alused

  Põhja-Euroopas (v.a Soome) rahvakultuuri uuriva teadusena enamasti üldmõistet etnoloogia. Saksakeelses teaduses tehakse vahet Euroopa etnoloogia (Volkskunde) ja etnoloogia (Völkerkunde) vahel: esimesel juhul uuritakse Euroopa pärimuskultuuri, teisel juhul Euroopast väljapoole jäävate regioonide kultuuri. Sellise vahe tegemine ei ole tänapäeval lõpuni loogiliselt seletatav, sest see tuleneb teaduspraktikast ja teadustraditsioonist. Ingliskeelses teaduskirjanduses võib folkloristika hõlmata sama ala, mida mujal käsitatakse etnoloogiana. Eestis (nagu ka Soomes) on folkloristika ja etnoloogia iseseisvad teadusharud. Rahvusvahelise üksteisemõistmise nimel püütakse teaduspiirkondade erijooni ületada (ühtlustades terminoloogiat vms). Kuid sellegipoolest on iga teaduspiirkond seotud oma kultuuri erijoontega ja teatavad lahknevused eri teadustraditsioonides jäävad püsima. Euroopas ei olnud rahvaluuleteaduse sünni

  Folkloristika alused
  thumbnail
  8
  docx

  Folkloristika

  Kordamiseks: II. Eesti rahvaluule 1. Eesti rahvaluule liigid ja zhanrid: mõistete selgitus, teoreetilised lähtekohad Pärimuse liigitamine sõltub uurija ja liigitamise eesmärgist. 4 põhilist liigitamise kriteeriumit · Liik kui teaduslik konseptsioon (rajaneb loodusteaduslikule mõtlemisele, lähtutakse liigist kui ideaaltüübist, kriteeriumiteks stiil, struktuur, teema, fn) · Liik kui püsiv vorm (kui muutub pärimuse ajaloolis-kultuuriline taust, jäävad pärimusvormid ikkagi samaks (nagu kirjandusteos)) · Liik kui muutuv vorm (arenevad välja ühest nn ürgvormist) · Liik kui sõnaliselt avalduv vorm (tekstide erinev alus väljendusviisis ­ sõnavara, tegelastüübid, sümbolid) Folkloorizanr ­ suhteliselt püsiv, esituses korduv vorm, mis erineb teistest kunstilise väljenduslaadi, funktsiooni ja tähendusliku sisu poolest. Eesti folkloori põhizanrid, mida on rohkesti talletatud ja uuritud: Rahvalaulud: regivärsiline e regilaul ja uuem ehk riimiline rahvalaul

  Rahvaluule
  thumbnail
  13
  docx

  Folkloristika eksam: kordamisküsimused

  leheveergudel. Tal oli umbes 1400 kaastöölist. "Eestirahva ajaraamat" "Vana kannel. Täieline kogu vanu eesti rahvalaulusid" 16. Missugune oli J. Hurda käsitlus rahvaluule ja ajaloo suhetest? Hurda jaoks oli rahvaluule kogumine teadusele suunitletud. Samuti oli rahvaluule ta jaoks ideoloogiline vahnd eestluse uueksloomisel. 17. Mille poolest erinenesid Fr. R. Kreutzwaldi ja J. Hurda rahvaluulekäsitlused? Kreutzwald - sillaehitaja baltisaksa ja eesti kultuuri vahel, folkloori ja folkloristika vahel Hurt - folkloristika kui teadusharu rajaja, alustas folkloori kogumist 18. Iseloomusta vähemalt kolme geograafilis-ajaloolise meetodi põhimõtet folkloristikas ja nimeta vähemalt kaks selle uurimissuuna esindajat. Soome meetod ehk ajaloolis-geograafiline meetod o Uurib võrdleva meetodi abil rahvaluuletekstide omavahelisi seoseid; o Eesmärk välja selgitada tekstide algupär, genees ja levikuteed; o Väärtustab suuri rahvaluulekogusid;

  Kultuur
  thumbnail
  21
  pdf

  Folkloristika alused KONSPEKT

  nimetu osana ­ tegevuse ja protsessina, mis sünnib siin ja praegu. Folklorist kui kahe maailma vahel olija, kui vahendaja; folkloristi tegevuse dialoogilisus. Folkloristi töövahendid (välitööd): vahetu jälgimine ja osalemine, kirjalike märkmete tegemine, küsitluste läbiviimine, intervjueerimine, heli- ja videosalvestuste tegemine jne. Lauri Honko (1932-2002) ,,Folklooriprotsess" Folkloristika ja usundiloo professor Turu ülikoolis Artikkel eesti keeles: Honko, Lauri 1998. Folklooriprotsess. ­ Mäetagused, nr 6, lk 56-84 http://www.folklore.ee/taagused/nr6/honko.htm Folklooriprotsess on midagi enamat kui pärimusteose elu loomulikus keskkonnas. Pärimusteose ,,elu" Laugaste 1986 järgi 1. Rahvaluule aktuaalse kasutamise fraas (rahvaluuleteos on üldiselt tuntud ja üldiselt käibel/kasutusel) 2

  Folkloristika alused
  thumbnail
  28
  docx

  Folkloristika alused

  Ergo-Hart Västrik Töökorraldus KT (10.10 ja 21.11) KT’d järgi teha ei saa! Aine lõpetab kirjalik eksam, mille küsimused antakse eelnevalt teada. (eksami ajad 12.12 ja 19.12, korduseksam 09.01.2017) Kohustusliku kirjanduse lugemine – kokku u 200lk, esitatakse jooksvalt loengute käigus. Praktiline ülesanne tuleb sooritada enne 28.11.2016. Praktiline ülesanne: - Praktiline töö (2 akadeemilist tundi) Eesti Kirjandusmuuseumis (Eesti Rahvaluule Arhiivis või Folkloristika osakonnas alates 12.09-28.11.2016). Vajalik eelregistreerimine! - Õppekäik Eesti Rahvaluule Arhiivi (kogunemine Eesti Kirjandusmuuseumi fuajees, Vanemuise 42) 26.09.2016 kell 12.15 - Tagasiside praktilise töö ja õppekäigu kohta; etteantud küsimuste alusel õppekäigu ja oma praktilist arhiivikogemust; maht 1800-3600 tähemärki, vorm ÕIS-is tagasiside_vorm.docx, tähtaeg 28.11.2016. Koondhinde kujunemine:

  Kultuuriajalugu
  thumbnail
  23
  odt

  Folkloristika alused

  Trükikalender ­ rahvakalender 18. saj trükikalender ei kajastanud rahvakalendri tähtpäevi ja rahvakalender omakorda ei võtnud kuigi oluliselt trükikalendri tähtpäevi. Lauri Vahtre (eestlase aeg, 1991) peab trükikaldendrite tähenduseks rahvakalendri suhtes seda, et trükikalendrid aitasid hoida rahvakalendri tähtpäevi meeles. Teaduslik antoloogia " Eesti rahvakalender" Selma Lätt ( 1. osa) Mall Hiiemäe (2.-7. osa) Rahvakalender · Kui liik: Mall suhestab rahvakalendri kui folkloristika liigi · Tõlgendusevõimalusi kultuuritüpoloogiast lähtudes: Arhailine mõtteviis tsükliline ajatunnetus- lineaarne ajatunnetus suuline-kirjalik ( puukalender, kalendri kirjandus) · kui kommunikatsioon. Liigikeskne lähenemine võimaldab vaadelda piparkoogi traditsiooni teket areaali kaudu, kuid ei võimalda vaadelda traditsiooni tekke põhjusi. Kui vaadelda rahvakalendrit kui kommunikatsiooni ilmnevad ilusasti ka teatud rollid ja tähendused. 18.10

  Folkloori ?anrisüsteem
  Kommentaarid (14)

  ln5pt profiilipilt
  ln5pt: Nii hästi süstematiseeritud, et lausa uskumatu!!! Ja selgelt ja põhjalikult ja ma tänan ja ma tänan ja tänan!!!!:D
  21:18 18-01-2009
  Siila profiilipilt
  Siila: Aitäh! Aitas tõesti palju :) Sain oma konspekti täiendada.
  18:46 27-12-2011
  enelyy profiilipilt
  enelyy: tundub tõesti väga ülevaatlik ja kasulik
  16:44 20-09-2009  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun