Kategoorias eripedagoogika leiti 49 faili

Pedagoogika >> Eripedagoogika
eripedagoogika - e.defektoloogia tegeleb füüsiliste ja vaimsete puuetega inimeste õpetamise ja arendamise probleemisega 1)tüflopedagoogika-pimedate vüi nõrgalt nägevate laste täiskasvanute õpetamine 2)surdopedagoogika-kuulmishäiretega laste ja täiskasvanute õpetamine 3)logopeedia- normaalse vaimse arenguga kõnepuuetega laste õpetamine 4)liikumispuuetega inimeste pedagoogika 5)oligofrenopedagoogika-vaimselt haigete inimeste õpetamine
Mõtlemine-eripedagoogika
docx

Mõtlemine, eripedagoogika

Tallinna Ülikool Haridusteaduste instituut Reine Raud, Kaari Maidle, Kadri Hansman MÕTLEMINE Grupitöö Tallinn 2017 1. Mõtlemine Mõtlemine on kogemuse ja sellele vastava tegevuse seesmine organiseerimine (Võgotski, 1926) Mõtlemine seisneb teadm...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
Suurbritannia eripedagoogilise sekkumise süsteem
20
pdf

Suurbritannia eripedagoogilise sekkumise süsteem

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut SUURBRITANNIA ERIPEDAGOOGILISE SEKKUMISE SÜSTEEM Referaat Tallinn 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 3 1. SEKKUMISE ALANE SEADUSANDLUS...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
77 allalaadimist
Põhikooli riiklik õppekava-võimalused hariduslike erivajaduste rahuldamiseks
docx

Põhikooli riiklik õppekava: võimalused hariduslike erivajaduste rahuldamiseks

...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
Neuroloogia
22
doc

Neuroloogia

032) Närvisüsteemi ehitus ja areng. Vt Kiive slaide tunnetusps. Närvisüsteemi areng (ontogenees) ja arenguhäired. Vastsündinu aju 350-400g, 10% kehakaalust. 1.eluaasta lõpul 1 kg. Täiskasvanu aju 1200g. Seljaaju 2% peaaju kaalust. 18.päeval formeerub embrüodisk, millest hakkavad arenema lootelehed. 21.-...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
1 Normaalne ja patoloogiline anatoomia
88
doc

1 Normaalne ja patoloogiline anatoomia

Vastutav õppejõud: Ivar-Olavi Vaasa Kordamisküsikused eripedagoogika bakalaureuseeksamiks NORMAALNE JA PATOLOOGILINE ANATOOMIA JA FÜSIOLOOGIA (ARFS. 01.078 ) I. Luud ja lihased 1. Luude ehitus, kasv ja seda mõjustavad teguri...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
4 allalaadimist
KUULMIS- JA KÕNEELUNDITE ANATOOMIA-FÜSIOLOOGIA JA PATOLOOGIA
30
docx

KUULMIS- JA KÕNEELUNDITE ANATOOMIA, FÜSIOLOOGIA JA PATOLOOGIA

Vastutav õppejõud: Priit Kasenõmm Kordamisküsimused eripedagoogika bakalaureuseeksamiks KUULMIS- JA KÕNEELUNDITE ANATOOMIA, FÜSIOLOOGIA JA PATOLOOGIA Kuulmis- ja kõneelundite anatoomia ja füsioloogia. Nina- ja ninakõrvalkoobaste anatoomia ja füsioloogia. Nina koosneb välisninast, ninaõõnest ja ninakõrvalurgetest. Välisnina on korrapäratu kuju ja suurusega, toestik on ülemises osas luuline, alumises osas kõhreline ja pehme. Eristatkse ninajuurt, ninaselga, ninaotsa...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
Õpiraskuste psühholoogia
78
doc

Õpiraskuste psühholoogia

Vastutav õppejõud: Kaili Palts Kordamisküsimused eripedagoogika bakalaureuseeksamiks (2013) ÕPIRASKUSTE PSÜHHOLOOGIA (SHHI 03.009) 1. Õpiraskuste käsitlused. Esimene definitsioon aastast 1968.  National Advisory Committee of Handicapped Children (USA): "Children with SLD exhibit a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding or in using spoken or wri...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
Matemaatika õpe erivajadustega lastele
doc

Matemaatika õpe erivajadustega lastele

Eripedagoogika bakaeksami kordamisküsimused, -vastused...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
Käitumishäired
9
doc

Käitumishäired

KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT ERI- JA SOTSIAALPEDAGOOGIKA OSAKOND KÄITUMISHÄIRED Referaat Juhendaja: Ene Varik 2008 SISUKORD. 1.KÄITUMINE JA EMOTSIOONID. 2.MIS ISELOOMUSTAB EMOTSIONAALSE JA KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LAPSI. 3.HÜPERAKTIIVSUSE PÕHJUSED. 4.KASVATUS KOLLEKTIIVIS. 5.KOOSTÖÖ. 6. KASUTATUD KIRJANDUS....

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
262 allalaadimist
Ei suitsetamisele ja narkootikumidele
2
doc

"Ei suitsetamisele ja narkootikumidele"

Nimetus: Ei suitsetamisele ja narkootikumidele! Töö teostajad: Klass, kursus: Millise teemaga on seotud: narkootikumide ja suitsetamise ennetamine. Teema valiku põhjendus: Tänapäeval on palju asotsiaalseid peresid, kus suits ja alkohol on muutunud elustiiliks. Ka hea sissetulekuda peredes on lapsi kes aina rohkem hakkasid suitsetama ja alkoholi tar...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
Andekas laps- probleeme ja lahendusi
17
doc

Andekas laps- probleeme ja lahendusi

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste instituut Õpetajahariduse osakond ANDEKAS LAPS- PROBLEEME JA LAHENDUSI Tallinn 2007 Sisukord 1. Andekuse mõiste................................................................................................................ 3 2. Andeka lapse tunnused...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
189 allalaadimist
Erivajadustega laste sotsiaalsete oskuste kujundamine lasteaias
2
doc

Erivajadustega laste sotsiaalsete oskuste kujundamine lasteaias

ERIVAJADUSTEGA LASTE SOTSIAALSETE OSKUSTE KUJUNDAMINE LASTEAIAS Lasteaiaaeg on lapse elus lühike, kuid otsustava tähtsusega eluperiood- sotsiaalsete, kommunikatiivsete, kognitiivsete, emotsionaalsete jt. baasoskuste kujunemise aeg. Tähtsustada tuleb lapse arenguliste erivajaduste(AEV) varajast märkamist ja korrektsioonitööga alustamist juba enne las...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
129 allalaadimist
Piiride seadmine
20
doc

Piiride seadmine

1 Kes saab piire seada.......................................................................................................... 4 2. Piiridest ja vastastikusest austusest......................................................................................... 7 2.1 Lapsed tahavad piire...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
Pille riin ilood
7
docx

Pille riin ilood

Robert Vaidlo Robert Vaidlo (1921-2004) oli eesti lastekirjanik ja ajakirjanik. Robert Vaidlo sündis Tartus haritlasperes. Põhihariduse omandas Tallinna Prantsuse Lütseumis. Enne Nõukogude armeesse mobiliseerimist 1941. aastal, õppis paar semestrit Tartu ülikoolis Pärast sõda töötas Robert Vaidlo Rahva Hääle ajakirjanikuna, lisaks tegi kaastöid ETVle, ajaki...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
59 allalaadimist
Waldorfi referaat
14
doc

Waldorfi referaat

Sissejuhatus Käesolev referaat käsitleb Rudolf Steineri pedagoogikal põhinevat Waldorf-meetodit, mille baasil on rajatud spetsiaalsed Waldorf-koolid. Rudolf Steiner (1861-1925) oli saksa-austria filosoof, kelle panus seisneb selles, et ta lõi inimese arengut kehalisest, hingelisest ja vaimsest seisukohast uuriva antropoloogia alusel pedagoogika (antroposoofia), mis hõlmab nii tunnetusjõ...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
135 allalaadimist
Kakskeelsus
11
doc

Kakskeelsus

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Eri- ja sotsiaalpedagoogika osakond Irina Gorbunova KAKSKEELSE LAPSE ÕPETAMISE ISEÄRASUSI Referaat Juhendaja: Tiiu Tammemäe Tallinn 2009 Sissukord Sissukord...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
124 allalaadimist
Tähelepanu-presentatsioon
21
ppt

Tähelepanu (presentatsioon)

MIS ON TÄHELEPANU? Tähelepanu on psüühilise aktiivsuse seisund, mis väljendab teadvuse keskenduvat suundust mingile reaalsele objektile, millel on isiksuse jaoks püsiv või situatiivne tähendus. Tähelepanu mõistetakse kui ajutist sisemist seisundit, mida nimetatakse vaimseks häälestuseks või lihtsalt häälestuseks. TÄHELEPANU LIIGID Tahtmatu tähelepanu passiivne Tahtlik tähelepanu aktiivne TAHTMATU T...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
76 allalaadimist
Aktiivsus- ja tähelepanuhäired
15
doc

Aktiivsus- ja tähelepanuhäired

Tallinna Ülikool Kasvatusteaduste Instituut Eripedagoogika Helena Lai, Liina Peterson AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRED. Referaat Juhendaja: Ene Varik Tallinn 2010 SISUKORD Sissejuhatus 2 Aktiivsus- ja tähelepanuhäired...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
176 allalaadimist
Laste ühiskondlik tervishoid aastatel 1920 – 1940
20
doc

Laste ühiskondlik tervishoid aastatel 1920 – 1940

TALLINNA ÜLIKOOL Kasvatusteaduste Instituut Eri- ja sotsiaalpedagoogika osakond Laste ühiskondlik tervishoid aastatel 1920 ­ 1940 Referaat Õppejõud: emeriitdotsent Ene Mägi Tallinn 2010 Sisukord Sisukord...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
18 allalaadimist
Downi Sündroom
25
pdf

Downi Sündroom

3 Esinemise sagedus ........................................................................................................................................ 4 Iseloomulikud tunnused...

Eripedagoogika - Tallinna Ülikool
108 allalaadimist