Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks ehitati Kuremäe klooster just siia, kus ta täna asub ?
 • Mis räägib Jumalaema ikoonist ?
 • Mida teie arvate , kuidas sai klooster nimeks Pühtitsa ?
 • Kui üks legend. Millist teie tõesemaks peate ?
 
Säutsu twitteris
Kohtla – Järve Täiskasvanute Gümnaasium
Aire Valdur
11. klass

PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI

INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE


Uurimistöö
Juhendaja õpetaja Alla SviridovaKohtla –Järve 2014
SISUKORD
Sissejuhatus...................................................................................................................4
1. Pühtitsa Jumalaema Uinumise Nunnaklooster..........................................................6
2. Kuremäe kloostri nime kujunemine..........................................................................8
3.Inimeste teadlikus legendist jaKuremäe kloostri nime kujunemisest........................9
4. Pühtitsa ikoon ..........................................................................................................10
5. Kuremäe Püha tamm...............................................................................................12
6. Tervendava veega allikas........................................................................................14
7. Uskumused..............................................................................................................15
8. Õigeusk ...................................................................................................................17
9. Õigeusk ja palverännakud.......................................................................................19
10. Kokuvõte...............................................................................................................21
. Antud uurimistöö lisade loetelu
11. LISA 1. Pühtitsa kloosteri Pühad väravad koos kellatorniga...............................23
12. LISA 2. Jumalaema kiriku kuplid.........................................................................24
13. LISA 3. Jumalaema Uinumise kiriku sisevaade ...................................................25
14. LISA 4. Kloostri ülemad läbi aegade....................................................................26
15. LISA 5. Püha kojad ja austatud ikoonid ...............................................................27
16. LISA 6. Uurimistöö küsimused ja küsitluse kokkuvõte.......................................28
. Legendi varjantide loetelu
19. LISA 7. Kuremäel ilmus Jumalaema....................................................................31
20. LISA 8. 300 aastat tagasi......................................................................................32
21. LISA 9. Umbes 300 aastat tagasi..........................................................................33
22. LISA 10. Kloostrit juhtinud Iguumen Varvara jutustab loo imekaunis naisest....34
23. LISA 11. Õigeusklike legendide kohaselt............................................................35
24. LISA 12. Ühel hommikul .....................................................................................36
25. LISA 13. Jutustus legendist..................................................................................37
26. LISA 14. Pilt Jumalaema imettegeva ikooni leidmisest.......................................38
27. LISA 15. Kuremäe Ohvritamme ja tervendava veega allika jutustus Iisaku kihelkonna 60- aastaselt elanikult............................................................................. 39
28. Kasutatud kirjandus..............................................................................................40
29. Resümee................................................................................................................42
30. Summary...............................................................................................................44
SISSEJUHATUS
Uurimustöö teemal „Pühtitsa kloostri nime kujunemislugu läbi inimeste arusaamise ja uskumuse“ annab ülevaate sellest, kui paljud üldse teavad, kuidas sai klooster nimeks Pühtitsa ning kuidas on sellega seotud legend Jumalaema ikoonist. Töö autor valis selle teema, kuna legend Jumalaema ikoonist tekitas suurt uudishimu.
Töö põhieesmärk on teada saada, kui teadlikud on inimesed antud legendist.
Alaeesmärgiks on teada saada:
 • kas ja kuidas on Pühtitsa ikoon, Püha tamm ja tervendava veega allikas omavahel seotud;
 • millised on uskumused ja õigeusu levik Eestis.
  Selleks uurib töö autor erinevad kirjanduslikke allikaid, nt K. Soop , U. Kesküla „Kuremäe klooster“ ja EELK Illuka koguduse poolt välja antud „Illuka kirik ja kogudus 1930-2010“ja internetiallikaid, küsitleb viit kooliõpilast, viit turisti ja viit kohalikku elanikku.
  Uurimustöö koosneb üheksast peatükkist ja lisast, kuhu on paigutatud illustreeriv lisamaterjal.
  Esimeses peatükis on juttu Eesti ainsast tegutsevast õigeusu nunnakloostrist. Teises saate teada, kust tuli nimi Pühtitsa. Kolmandas on ülevaade sellest, kui teadlikud on inimesed antud legendist, mis räägib jumalaema ilmumisest . Neljandas on juttu Pühtitsa ikoonist ja ristikäigust imetegeva ikooniga. Viiendas saate aimu omavahelise seosest Püha tamme ja Jumalaema ikooni vahel ning lisasse on paigutatud ka ligi 60- aastase Iisaku kihelkonna elaniku jutustus Kuremäe ohvritamme ja tervendava veega allikast, kuuendas aga omavahelise seose tervendava allika ja Jumalaema ikooni vahel.
  Seitsmendas peatükis saate teada, millised on kasulikud ja piiravad uskumused ning et uskumused on tõed, millesse inimesed tingimusteta usuvad. Kaheksandas saab ülevaate õigeusu levikust Eestis. Üheksandas ehk viimases saate teada õigeusklike arvu maailmas, et Kreeka õigeusklikel on traditsiooniks palverännak Pühale Maale. Uurimustöö lõpeb kokkuvõtte, resumee, kasutatud kirjanduse ning lisadega, mis aitavad kaasa uuringu paremale mõistmisele ja toetavad ülevaate saamist. See uurimustöö peaks avardama lugeja silmaringi ning andma ülevaate Kuremäe ehk Pühtitsa kloostri nime kujunemisest.
  PÜHTITSA JUMALAEMA UINUMISE
  NUNNAKLOOSTER
  Eestis ainuke tegutsev vene- õigeusu nunnaklooster asub Illuka vallas piirkonna kõrgeimal künkal, maalilisel Kuremäel.
  Kuremäe Jumalaema Uinumise nunnaklooster avati 15. augustil 1891 . aastal. Põhihooned valmisid ajavahemikus 1892- 1895 . Kloostri ehitusplaani koostas adjunkt - professor ja akadeemik Mihhail Preobraženski Peterburi Kunstide Akadeemiast. Üks olulisemaid vaatamisväärsusi kloostri müüride vahel on Jumalaema Uinumise peakirik , mis ehitati aastatel 1908- 1910 .
  Legendi järgi näinud kohalikud talupojad XVI sajandil siinsel mäel imepärast ilmutust ja leidnud hiljem iidse tamme jalamilt ülipüha õigeusu ikooni. ( Illuka vald )
  Sündmust kujutav maal on näha Kuremäe kloostri värava juures. Sellest ajast hakati mäge kutsuma ka nimega 'Pühtitsa' ehk pühitsetud koht. Imeväärse sündmuse mälestuseks rajati mäele väike kabel . ( Illuka vald )
  Ka luterlased tahtsid Kuremäele kiriku ehitada ja sinna kalmuaia jaoks maad saada, sest lähimad kalmistud asusid 20-30 km kaugusel Jõhvis ja Iisakus. Luba taotles Illuka mõisnik Dieckhoff, keda toetasid pastorid ja talurahvas . Alguses olevat kuberner Polivanov andnud suulise loa ja kirjalik pidi järgnema . Aleksander III trooniletulekuga (1881.-1894.) algas aga venestamisaeg . 1885.a. sai Eestimaa kuberneriks vürst Sergei Sahhovskoi, tuline õigeusu ja venestamise pooldaja . Luteri kirik oli juba peaaegu valmis, kui ehitus seisma pandi ning hoone lammutati. See olevat olnud solvav , et luterlased julgesid soovida oma kirikut vene õigeusu kiriku lähedale. Kuberner Sahhovskoi olevat kõndinud ise, kepp käes, talutaredesse, et veenda talupoegi astuma õigemasse usku. Kuid elanikud jäid ükskõikseks ega vahetanud usku. ( Illuka vald )
  Kloostrit asuti Kuremäele rajama 1885. aastal. Ehitati peakirik, kalmistukirik, kuberneri jaoks majakirik ja teisi vajalikke hooneid . Kloostri kellatornis oli 7 kella, suurim 2,6 tonnine, teine 1,5 tonni, kolm väiksemat pea ühesuurused . Klooster oli Mekaks vene-õigeusklikele Venemaalt. Klooster tegutseb tänaseni ja on
  isemajandav. Tänapäeval elab Pühtitsa kloostris üle pooleteistsaja nunna . ( Illuka vald )
  Kõrge kivimüüriga ümbritsetud territooriumil on vaatamist väärivad Jumalaema Uinumise peakirik, ristimiskirik, muuseum ning omapärased heinakuhjakujulised puuriidad, väravatornid ja kõrged müürid. Kindlasti tasub käia loodenõlva all oleval pühal allikal ja suplusmajas suplemas.
  Kuremäe klooster on Ida- Virumaa suurimaks turismimagnetiks. ( Illuka vald )
  Uurimistöö lisasse on paigutatud pildid Kuremäe kloostri pühadest väravatest koos kellatorniga, Uspenski kiriku kuplid ja Uspenski kiriku ( 1908- 1910 ) sisevaade. Lisasse on ära toodud ka kloostri pühakojad, austatud ikoonid ja nende inimeste nimed , kes on kloostrit läbi aegade juhtinud.
  KUREMÄE KLOOSTRI NIME
  KUJUNEMINE
  Töö autor uuris erinevat kirjandust ja interneti lehekülgi, selleks et teada saada, kuidas sai Kuremäe klooster nimeks Pühtitsa. Töö autor tutvus kümne erineva allika poolt välja antud variantidega Jumalaema ilmumisest ja ikooni leidmisest mäel. Kõik kümme varianti legendidest on üpris sarnased, sest kõik need legendid räägivad sellest, kuidas ühel hommikul eestlastest karjused kolm- nelisada aastat tagasi nägid valgust kiirgava naise kuju taevasinises rüüs. Ta seisnud mäjalamil, millest voolas välja allikas. Karjuste lähenedes hakkanud jumalik olend ülespoole liikuma ja peatunud siis tamme juures. See tamm on säilinud tänaseni, kuigi on kuivanud ja trossidega kinnitatud, et tugevad tormid tamme ümber ei lükaks. Pärast peatumist tamme juures ilmutus aga kadunud. Sellelt kohalt, kus imekaunis naine olla seisnud, leiti ikoon. See ikoon kujutas Jumalaema taevaminemist. Sellest ajast aga hakatudki mäge kutsuma teise nimega, Pühtitsa ehk pühitsetud koht, ning tamme juurde ehitati kabel selle imeväärse sündmuse mälestuseks. Seda sündmust kujutav maal on aga näha Kuremäe kloostri värava juures. Huvitavamate legendide, variandid on ära toodud ka lisas koos pildiga , mis kujutab imetegeva ikooni leidmist .
  INIMESTE TEADLIKKUS LEGENDIST
  JA
  KUREMÄE KLOOSTRI NIME KUJUNEMISEST
  Töö autor viis läbi kirjaliku küsitluse, milles osales viisteist inimest. Viis turisti, viis kooliõpilast ja viis kohalikku inimest. Vastata tuli viiele küsimusele, mis on seotud Kuremäe kloostri nime kujunemise ja legendiga Jumalaema ikoonist.
  Küsimuste vastustest selgus, et inimeste teadlikkus sellest, kuidas sai Kuremäe klooster nimeks Pühtitsa ning kuidas on sellega seotud legend Jumalaema ilmumisest, on väike. Eriti vähe teavad Kuremäe kloostri nime kujunemisest ja legendist kooliõpilased .
  Siinkohal soovitab töö autor vaadata internetist ja lugeda teemakohast kirjandust, ning ongi natuke teadmisi, mida meil vaja võib minna, juures.
  Küsitluses esitatud küsimused ja andmed ning mõned huvitavamad vastusevariandid on esitatud lisas.
  PÜHTITSA IKOON
  Saanud imettegeva ikooni, ehitasid Pühtitsa ümbruskonna jumalakartlikud õigeusklikud 16. sajandil Püha Jumalasünnitaja mäel alumisele astangule kabeli, kuhu paigutasid ka neile ilmunud pühakuju. ( Eesti Õigeusu Kiriku Ametlik Kodulehekülg
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #1 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #2 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #3 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #4 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #5 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #6 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #7 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #8 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #9 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #10 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #11 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #12 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #13 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #14 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #15 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #16 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #17 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #18 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #19 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #20 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #21 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #22 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #23 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #24 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #25 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #26 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #27 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #28 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #29 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #30 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #31 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #32 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #33 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #34 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #35 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #36 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #37 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #38 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #39 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #40 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #41 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #42 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #43 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #44 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #45 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #46 PÜHTITSA KLOOSTRI NIME KUJUNEMISLUGU LÄBI INIMESTE ARUSAAMISE JA USKUMUSE #47
  Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
  Leheküljed ~ 47 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-09-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 2 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor AIRE76 Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  41
  doc
  Kunsti ajaloo lühi kokkuvõtte
  0
  docx
  V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
  414
  pdf
  Tiit Lauk humanitaar
  68
  pdf
  VARAUUSAEG
  180
  doc
  Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010
  88
  rtf
  Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun