Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Kunst 19. Ja 20.saj vahetusel (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
1. Kunst 19. Ja 20.saj vahetusel
1. Mis muutis 19. Ja 20.saj vahetuse kunsti eriti mitmekesiseks? Milles see avaldus?
Tolleaegse kunsti mitmekesisuse üheks põhjuseks on haritlaste jagunemine erinevate ideoloogiate pooldajateks. Mitmekesisus avaldus selles, et tekkis palju uusi kunstivoole ja-stiile.
2. Miks kerkis esile uusromantismi ideoloogia?
Põhjuseks oli haritlaste jagunemine erinevate ideoloogiate pooldajateks.
3. Kuidas suhtusid uusromantikud kunsti ? Milleks nad seda pidasid ?
Osa jäi truuks positivistlikule filosoofiale ning usule teaduse ja tehnika progressi . Paljud kirjanikud ja kunstnikud hakkasid pooldama uusromantilist ideoloogiat (uskusid, et maailm on müsteerium , mida teaduslik mõtlemine ei suuda haarata)
4. Milliseid teemasid eelistasid käsitleda kunstnikud/sümbolistid
Nad eelistasid käsitleda suuri ja igavesi teemasid nagu sünd, erootika, armastus, üksindus, surm, elu ringkäik , inimese osalus looduses.
5. Mis oli sümbolistidele tähtsam teose sisu või vorm?
Esmatähtis, mis on pildil kujutatud, mitte kuidas seda on tehtud.
6. Vali üks peatüki juures olevatest piltidest? Mis teeb selle sümbolistlikuks?
Arnold Böcllini „Surnute saar“ - arvati et sõudja sümboliseerib paadimeest, kes surnuid üle jõe transportis
8. Millised on skulptor Auguste Rodini kõige tähtsamad teosed?
Balzaci monument , „Põrguväravad“, „Mõtleja“
2. Juugendstiil
1. Millisesse kunstnikerühmitusse kuulus William Morris ? Millise ajastu kunsti võtsid selle rühmituse liikmed eeskujuks?
Prerafaeliididide. Keskaja või vararenessanssi.
2. Millele pühendas Morris oma energia ja varanduse?
Hääbuvate käsitöötraditsioonide taaselustamisele.
3. Miks õigupoolest tunti 19.saj lõpukümnenditel vajadust uue stiili järele?
Taheti vabaneda kõrgrenessanssi ja sellele toetunud kunsti mõjust.
4. Millest lähtuti uue stiili ornamentika loomisel? Milline linn, koolkond on sellega oluliselt seotud?
Ornamentika on ebasümmeetriline ja näib lähtuvat orgaanilisest loodusest. Gloasgow’ koolkond.
5. Kust on pärit nimetus juugendstiil? Kuidas nimetatakse sama stiili Euroopa suurtes kuultuurides ?
Euroopast. Inglismaa- Modern Style, Prantsusmaa- art noveau , Saksamaa- Jugendstil
6. Millistes Euroopa linnades võib leida parmaid näiteid juugendlikust arhitektuurist ?
Austria, Belgia, Barcelona, Riia, Pariis
7. Leia täiendavat materjali Antoni Gaudi kohta. Nimeta ta tuntumaid teoseid, iseloomusta neid.
Katalaani arhitekt , Kataloonia modernismi tähtsaim esindaja. Sagrada Familia kirik , Güelli park
3. Rahvusromantism ja sümbolism Põhjamaades
1. Kuidas oli rahvusromantism seotud oma ajastu poliitikaga? Miks oli rahvusromantism nii levinud norra ja soome kunstis?
RR väljendas kollektiivseid ideaale ja tõlgendas oma rahva ajaloo, rahvaluule ja mütoloogia tegelaste kangelastena ja rahvusliku ühtsuse sümbolitena. Levis Põhja-Euroopas kus puudus iseseisev riik (Norra, Soome)
2. Millistes teostes rakendas Gerhard Munthe oma rahvuslikku kujundusstiili?
Munthe eesmärgiks oli luua rahvuslik originaalne kujundusstiil viikingi aja rahvuskunsti alusel.
3. Kust võtsid norra arhitektid eeskuju?
Arhitektidele olid eeskujuks püstpalkkirikud ja viikingilaevade ornamentika.
4. Ehk oled kuulnud, kuidas on soome arhitekt Eliel Saarinen seotud Eestiga ?
Kreedidipank Tallinnas, Pauluse kirik Tartus, Suur Tallinna projekt
5. Kust võttis soome maalikunstnik Akseli Gallen -Kallela oma teoste ainestiku ? Too näiteid
Temaatika eeposest „Kalevala“ ja rahvaluule kogust „Kanteletar“
6. Nimeta tuntuim vene rahvusromantiline maalikunstnik
Nikolai Roerich
7. Milliseid teemasid ja miks lahendas oma loomingus Edvard Much?
Nn „igavesed teemad“: inimese üksildus, armastuse kaduvus , hirmud haigused ja surm. Ta tahtis oma hinge teistele avada.
8. Kelle teosed on „Karje“, „Madonna“, „Eluring“, „Tütarlapsed sillal“?
Much’i
4. Postimpressionistid I
1.Mis ühendas omavahel postimpressioniste?
Postimpressionistid olid kunstnikud, kes olid kokku puutunud impressionismiga, enamasti selle põhimõtted mõneks ajaks omaks võtnud , kuid hiljem impressionismis pettunud ja valinud sellest erineva loomingusuuna.
2.Kust oli pärit Vincent van Gogh? Kus ta maalis oma parimad tööd?
Hollandist. Parimad tööd maalis ta Lõuna-Prantsusmaal Arles ’i linnas.
3.Mida püüdis van Gogh värvidega väljendada?
Ta väljendas värvidega oma tundeid ja ideid.
4.Millise kunstisuuna üheks rajajaks sai van Gogh?
Ekspressiivse ehk väljendusliku kunstisuuna rajajaks
5.Milliseid motiive van Gogh maalis? Mitu tööd ta müüs oma eluajal?
Ta kasutas väga lihtsaid motiive. Oma eluajal müüs ta ainult ühe tööd.
6.Mida omapärast oli Paul Gauguini kunstnikukssaamises?
Ta oli pangaametnik ja kunsti koguja, jättis pere 35. aastaselt ning pühendus kunstile
7.Kuidas lahendas ta oma maalidel värvide ja pindade küsimuse? Mida meenutasid sageli tema maalid?
Maalid peaaegu tasapinnalised, siluetitaolised, vähendas varjude kasutamist, lihtsad arhailised vormid, puhtad värvid
8.Kus valmis silmapaistvaim osa Paul Gauguini maalidest?
Okeaanias, Tahiitil
9.Kust oli pärit Paul Cezanne ?
Lõuna – Prantsusmaalt. Aixis jõuka pankuri poeg, majanduslikult kindlustatud, tõmbus kunstielus tagasi peale mõnitusi kriitikutelt
10.Milliste vormidega püüdis Cezanne lähendada looduses nähtavaid värve?
Stereomeetrilised vormid (silinder, kuup , koonus jne.)
11.kuidas kasutas (või ei kasutanud) Cezanne perspektiivi?
Maalis mitmest erinevast vaatepunktist, et kujutada objekti ilmekalt , st „lõhkus“ tsentraalperspektiivi
12.Milliseid motiive maalis Cezanne enamasti?
Maastikud, natüürmodid, staatilised figuurid
5. Postimpressionistid II
1.Mida tähendab sõnaosa „neo“ sõnas neoimpressionism?
Uus
2.Kuidas tõlgiksid vabalt eesti keelde sõna „ püantilism “?
Punktilism
3.Mis oli neoimpressionistide peamine eesmärk? Milliste vahenditega nad seda teostasid?
Jäljendada võimalikult täpselt nähtava maailma värve; värvide segamise asemel kasutati optilist segu (paigutati värvusringi toone kõrvuti)
4.Nimeta kaks kuulsamat neoimpressionisti? Kes olid nad rahvuselt?
G.Seurat, P. Signac – prantslased
5.Kui õnnestunuks hindad neoimpressionistide püüet kujutada tõetruult nähtavat maailma?
6.Milliseid fakte tead Henri de Toulouse -Lautreci elusaatusest?
Aadliperest; majanduslikult kindlustatud; lapsepõlves vigastus, mille tulemusena moondunud kehavormidega; suhtles palju boheemlastega ja lõbutüdrukutega; viibis palju Pariisi lõbumajades ja kabareedes
7.Kus ja millises keskkonnas möödus Toulouse-Lautreci kunstnikuelu?
Pariisi ööelu, kabareed, lõbumajad
8.Keda ta kujutas oma maalidel? Mida ta seejuures rõhutas?
Inimesed (ööelust), näitab ühiskondlikku kuuluvust ja nende omapäraseid jooni karikatuurselt.
9.Mille juures kasutas Henri de Toulouse-Lautec litograafitehnikat?
Graafika - ja plakatikunsti
10.Mida tähendab kunstnikerühmituse nimi „Les Nabis “?
Prohvetid
11.Kellelt võtsid nabiid oma eeskujud ?
Gauguini stiili järgijad
12.Kuidas defineeris maalikunsti nabii Maurice Denis? Kas nõustud tema arvamusega?
Maalikunst , eelkõige tasapind, millel on kindla korra järgi värvid. Temaatika pole oluline.
6. Fovism ja ekspressionism
1.Kus ja millal kerkis esile foovideks nim. kunstnikerühmitus?
Prantsusmaal, 20 saj. algul, Sügissalongis näitusel.
2.Kirjelda foovide värvi- ja pintslikasutust.
Sageli olid värvid hoopis vastupidised looduses nägema harjutud värvidele (puutüved võisid olla erepunased), peaaegu segamata värvid olid lõuendile kantud hoogsate, erineva suurusega laikudena. Värvid olid puhtad ja selged.
3.Kes oli keskne kuju foovide rühmituses? Millised olid tema eesmärgid kunstis?
Henri Matisse . Tema jaoks oli tähtis väljendus . Värvid ja jooned ei sõltu otseselt loodusest vaid kunstniku meeleolust ja teistest värvidest, ei kattunud alati looduse värvidega.
4.Mida iseloomustavat tead teiste foovide loomingu kohta?
R. Dufy- muusika ja rahvapidudega seotud motiivid.
A. Derain ja M. De Vlaminck- intensiivsed, kohati toored toonid
G. Rouault - sünge moraliseeriva sisuga pilte, hiljem religioosse sisuga teosed. Vitraažimaal.
5. Millisest sõnast on tuletatud mõiste ekspressionism?
Prantsuse keelsest sõnast expression-väljendus
6.Võrdle omavahel prantsuse foove ja saksa ekspressioniste. Mis oli neil ühist ja mille poolest nad erinesid ?
Foovid Sarnasused Ekspressionistid
1.Tahtsid väljendada eel- 1.Mõlemad 1.Põhisisuks oli rahutus , ühiskonna-
kõige rahulikku õnnetunnet, rääki- kriitika ja maailmavalu, parema ühis-
rõõmu nägemisest. sid väljenda- konna igatsus
2.Meeleolu misest 2. kujutasid kõike dramaatilises valguses
7.Nim. Saksamaal Dresdenis tegutsenud ekspressionistide rühmitus . Kes oli selle eesotsas?
„Die Brücke“ Eesotsas olid E. L. Kirchner ja K. Schmidt -Rottluff.
7. Eesti kunst 20.saj alguses
1. Millises suunas arenes eesti rahvuskultuur 20.saj algusaastatel?
Kümmekonna aastaga loodi kõik kunstielu hädavajalikud valdkonnad
2. Millal toimusid esimesed eesti kunsti ülevaatenäitused?
1906. aastal
3. Milliseid tehnikaid eelistas Kristjan Raud?
Peamiselt söejoonistused ja graafika.
4. Millised teemad oli olulised Raua loomingus ?
Temaatika sümbolistlik ja rahvusromantiline („Kalevipoja illustratsioonid“)
5. Kus oli võimalik õppida kunsti 20.saj alguse Eestis?
Tallinnas ja Tartus
6. Millised ajaloosündmused põhjustasid mitmete eesti kunstnike jõudmise Pariisi? Mida nad seal õppisid ?
1905. aasrta revulotsiooni sündmuste mõjul siirdusid Pariisi. Nad õppisid seal avangardistlikke uuendusi- kubism (1907), püantilism, fovism
7. Keda võiks pidada silmapaistvaimaks eesti maastikumaalijaks sellel perioodil?
Konrad Mägi
8. Mida tead varalahkunud Oskar Kallise kohta?
Andekas Laikmaa õpilane, kes suutis pastellidest luua põneva ja värviküllase Kalevipoja-ainelise muinasmaailma
9. Kuidas lahendas eesti üldsus probleeme seoses oma suuremate arhitektuuriprojektidega? Too näiteid.
Suuremate projektide juures eelistati soome arhitekte. Saarinen: Pauluse kirik Tartus, krediidipank Tallinnas ja Suur-Tallinna projekt. Armas Lindgren ja Wivi Lönn Estonia teatrihoone Tallinnas
8. Kubism
1.Kuidas võiks eesti keeles kõlada nimetus „Kubism“?
Kunsti kujutamine läbi geomeetria
2.Kes rajasid kubismi ?Kust said eeskuju?
Kubismi rajasid Picasso ja Braque . Nad said oma eeskujud Aafrika neegriplastikast ja Cezanne'i loomingust.
3.Mida tead Pablo Picasso kui kunstniku noorus ajast? Milliseid perioode oli tema loomingus?
  • Kunstiõpetaja poeg
  • Varakult tuntud kodumaal
Perioodid loomingus: 1) Sinine periood (1901- 1904 ekpressionism
2) Roosa periood (1904-1906)
3)Cezanne'i periood (1907) („ Avignoni neiud “)
4.Millist teost peetakse kubismi esikteoseks?
Avignoni neiud
5.Mida ja kuidas kujutati „analüütilise kubismi“ teostel ? Milliseid värvitoone kasutati?
Looduslike vormide lähendamine geomeetrilisele. Eset püüti kujutada korraga mitmest küljest. Koloriit pruunikas, rohekas, hallikas.
6.Mida tähendab kollaaž ?
Kunstivorm , milles kleepimise teel kinnitatakse alusele erinevaid materjale.
7.Kuidas nim. seda kubismi alaliiki ?
Sünteetiline kubism- kombineeris pildile enne vormid ja värvid ning alles seejärel viis sisse mingi motiivi.
8.Mis on Delaunay piltidele kõige omasem?
Kasutas heledaid ja puhtaid spektrivärve, värviringe.
9.Kuidas oli võimalik kubistide ideid väljendada skulptuuris?
Kujud näivad olevat kombineeritud eri suurusega kuupidest, koonustest, silindritest jne, kusjuures seos kujutatva motiiviga on pealiskaudne ja üksnes aimatav.
9. Futurism
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #1 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #2 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #3 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #4 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #5 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #6 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #7 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #8 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #9 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #10 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #11 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #12 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #13 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #14 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #15 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #16 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #17 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #18 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #19 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #20 Kunst 19-Ja 20 saj vahetusel #21
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 43 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor KKatariina Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

34
docx
KUNSTIAJALUGU 12 klass
119
doc
20 SAJANDI KUNST
103
doc
Kunstiajaloo kokkuvõte
161
docx
Kunstiajalugu 20-21 sajand
14
doc
20-sajandi kunst
68
doc
20-SAJANDI KUNSTI AJALOO EKSAM 2017 JAANUAR
20
docx
Inglise 17 -18 sajandi kunst
19
doc
12-klassi terve kunstikultuuri ajaloo õpiku kokkuvõte

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun