Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Mitoos on rakutsükli osa, rakujagunemine. 6.3. Kromatiidid lahknevad meioosi II anafaasis (e). Meioosi I anafaasis lahknevad homoloogilised kromosoomid (kahekromatiidilised moodustised). 6.4. Crossing-over tähendab kromosoomilõikude vahetamist homoloogiliste kromosoomide vahel meioosis (c). Kromosoomide ristsiirde ehk crossing-overi puhul ei ole tegemist tervete kromosoomide, vaid kromosoomilõikude (geenide) “vahetamisega” meioosis.
Mitoosi tähtsus – tagab org.kasvu;vajalik surnud rakkude asendamiseks;tekkinud tütarrakud on gineetilised identsed;kindlustab geneetiliselt identsete tütarrakkude tekke(nt.vavanemine,haavaparanemine).Meioos-rakkude jagunemisviis,mille tulemusena kromosoomide arv väheneb 2 korda ja rakkude pärilikkus kombineeritakse ringi.Meioosis on 2 jagunemist:pro,meta,ana,telofaas.Interfaas –enne jagunemist toimub DNA Kahekordistumine.
Mitoosi faasid - profaas (moodustub kääviniidistik, tuumakesed kaovad, tuum suureneb, tuumamembraanid lagunevad), metafaas (kromosoomid liiguvad raku keskossa, moodustub ekvatoriaaltasand), anafaas (kromatiidid liiguvad ekvatoriaaltasandilt poolustele), telofaas (kääviniidid kaovad, sünteesitakse tuumamembraan, tekivad tuumakesed, tekib kaks tütarrakku). 11. Kahekordistub kromosoomide arv mitootilise jagunemise käigus.

Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes ehk kahe tütarraku geneetiline identsus (2n). Interfaas – faas kahe mitoosi vahel  Toimub DNA replikatsioon, järgneb DNA õigsuse kontroll  Toimub ATP süntees  Suurenevad raku mõõtmed ja organellide arv  Tsentrioolid kastuvad  Kromosoomid on lahti keerdunud
Mitoos - keharakkude tootmine, rakkude n n n n diploidne kromosoomistik, rakud identsed, moodustub kaks uut rakku, ei toimu kromosoomide ristsiiret, üks mitootiline jagunemine Meioos- eoste ja sugurakkude moodustumine, rakkudes haploidne kromosoomistik, rakud geneetiliselt erinevad, moodustub neli uut rakku, I profaasis kromosoomide ristsiire, kaks järjestikust jagunemist.
Mitoos – päristuumse raku jagunemise viisi, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus Mükoriisa – ehk seenjuur on seene ja taimejuure tütarrakkudes. kooseluvorm, kus seen ja taim on vastastikku kasulikes suhetes (sümbioosis). Mittesuguline paljunemine – paljunemisviis, mille korral uus organism pärineb ühest vanemast.

Mitoos - rakkude jagunemine, kromosoomide arv tütarrakus ei muutu 27.meioos- sugurakkude ja eoste valmimisviis, muutub pärilikkus ja kromosoomide arv väheneb poole võrra 28.haploidne-sugurakkudele omane, diploidne- keharakkudele 29.somaatiline rakk-keharakk, gameet-sugurakk 30.sügoot - viljastatud munarakk 31 ontogenees.
Mitoos - on eukarüootse raku jagunemine, mille puhul kromosoomid jaotuvad tütarrakkude vahel võrdselt - Terminaalselt diferentseerunud rakud (näiteid) - terminaalselt e. lõplikult diferentseerunud rakud: erütrotsüüdid, epiteeli rakud, närvirakud, südamelihase- ja skeletilihase rakud, silma läätse rakud
Mitoos - keharakkude moodustumine, diploidne kromosoomistik, moodustub kaks uut rakku, ei toimu ristsiiret, toimub üks mitootiline jagunemine, meioos - sugurakkude tootmine, haploidne kromosoomistik, moodustub neli uut rakku, profaasis toimub ristsiire, kaks järjestikust jagunemist.

Mitoos – Profaas – kromosoomid lühenevad ja paksenevad Metafaas – kromosoomid joonduvad paaridena tsentrisse Anafaas – tsentromeerid eralduvad, muutudes õdekromatiidideks, liigvad poolustele Telofaas – kromosoomid dekondenseeruvad, tsütokinees (raku lõplik jagunemine)
Mitoosi alguseks on ühe kromosoomi kromatiidid omavahel ühendatud tsentromeeri abil, mis jagab iga kromatiidi kaheks osaks (kromosoomi õlgadeks). Rakujagunemisel lahknevad kõigi kromosoomide kromatiidid ja moodustunud tütarrakkudesse jäävad ühekromatiidilised kromosoomid.
Mitoos - Interfaas: raku on enamasti kahe vanemorganismi olemasolu, kes toodavad sugurakke, mille tuumade ühinemisel ainevahetuse põhiprotsessid, organellide arv suureneb, ATP süntees, loomarakkudes algab tsentrioolide moodustunud sügoodist areneb uus isend.

Mitoos - on eukarüootsete rakkude jagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes Interfaas- Profaas - Metafaas - anafaas - telofaas - Karüokinees - rakutuuma jagunemine Tsütokinees - tsütoplasma jagunemine, tekib kaks tütarrakku
Mitoos - jagunemine Interfaasi ajal on tuumas eristatav lahtikeerdunud kromosoomidest kromatiinaine, mis aub karüloplasmas. Karüloplasma sisaldab DNA-d, valke, RNA-d. tuumakesed (≥1) – piirkond tuumas, kus toimub DNAlt RNA tootmine
Mitoos - päristuumse raku jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes moondeline areng- areng, mille korral vastsündinu erineb täiskasvanud organismist ja muutub selliseks alles läbi vahestaadiumite

Mitoos - toimuvad väga ulatuslikud muutused tuumamembraani ja tuumakese kaotsimineku ning kromatiinsubstantsi koondumise näol kindla kuju ja arvuga värvilembesteks kehadeks – kromosoomideks. Kestab enamasti 1-2 tundi.
Mitoos - päristuumse raku jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes Modifikatsiooniline muutlikus - mittepärilik muutlikus on keskkonnatingimustest tulenev tunnuste verieerumine
Mitoos - moodustuvad sama kromosoomide arvuga geneetiliselt identsed tütarrakud 11. Mis on haploidne (n) ja mis on diploidne (2n)? Mida see "n" tähistab?! Haploidne- meioosis kaks korda vähenenud kromosoomistik.

Mitoos - eükoroodsete rakkude jagunemise vorm, mille käigus kromosoomide arv tütarrakkudes tagatakse muutumatus . Mitoos toimub vaid keharakkudega (somaatilisteks rakkudeks). 23+23 = 46 kromosoome on inimesel.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Mitoos - päristuumsete rakkude jagunemise viis, mille tagajärjel moodustuvad sama ploidusesega geneetiliselt identsed rakud (haploidsest rakust haploidsest, diploidsest rakust diploidne rakk). Mitoos jaguneb: 1) Karüokinees- kromosoomide jaotus 2) Tsütokinees- tsütoplasma ja rakustruktuuride jaotus Mitoosis eristatakse 4 faasi: Tegelikult on faaside eristamine tinglik, sest jagunemine on pidev protsess
Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise viiis,millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes.Mitoosi anafaas-lühenevad kääviniidid ja kõigi kromosoomide kromatiidid eralduvad teineteisest.

Mitoos on vajalik surnud ja hukkunud rakkude asendamiseks. Meioos • Meioos on sugurakkude jagunemise viis • Meioosil toimub 2 järjestikust jagunemist • Meioosi tulemusena tekivad 4 haploidset
Mitoosi tähtsus - tagatakse organismi kasv, mitoos on vajalik surnud või hukunud rakkude asenmiseks, kromosoomid jaotuvad võrdselt tütarrakude vahel, tütarrakud on geneetiliselt itendsed e sarnased.
Mitoos - päristuumse raku jagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus ja kae tütarraku geneetiline identsus -enne mitoosi DNA replikatsioon -järgneb DNA õigsuse kontroll

Vote UP
-1
Vote DOWN
Mitoos – päristuumse raku jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes. Esmalt toimub rakutuuma jagunemine ehk karüokinees (profaas, metafaas, anafaas, telofaas). Karüokineesi lõpus algab tsütoplasma jagunemine ehk tsütokinees, mille tulemusena moodustub kaks tütarrakku. Kahe mitoosi vahele jäävat raku eluperioodi nim interfaasiks.
Mitoos - päristuumse raku jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes Mitootiline indeks 24.Homoloogilised ja homöoloogilised ? kromosoomid.
Mitoos - Somaatiline rakkude jagunemisviis, millega tagatakse kromosoomide arvu säilimine tütarrakkudes Rakkude elutsükkel koosneb 2st osast – interfaas ja mitoos.

Mitoos - rakkude jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes. Mitoos tagab organismi kasvamise ja haavade, vigastuste paranemise.
Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise viis millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes,see toimub keharakkudes tulemuseks on 2 tütarrakku.
Mitoos on eukarüootsete rakkude jagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsimine tütarrakkudes, organismi kasvamise, vigastatud rakkude taastumise.

Mitoos – päristuumsete rakkude jagunemine viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes, koosneb karüokineesist ja tsütokineesist
Mitoosikrom - ga võrreldes on meioosikrom raskem analüüsida, kuna meiootiline jagunemine toimub ainult spetsiifilistes kudedes sugurakkude moodustumisel.
Mitoos - kindlustab org. Arengu ja kasvamise,on vajalik hukkunudrakkude lagundamiseks,sest inimese koed uuenevad pidevalt,vigastuste parandamiseks.

Mitoos – eukarüootsete rakkude jagunemine, tagatakse kromosoomide arvu püsimine tütarrakkudes e emarakuga geneetiliselt identsed; diploidsed.
Mitoos – mitoosiks nimetatakse eukarüootsete rakkude jagunemise vormi, mille käigus tagatakse kromosoomide arvude muutumatus tütarrakkudes.
Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise viis mille käigus moodustuvad lähterakkuga sama ploidususega pärilikult identsed tütarrakud.

Mitoos - Päristuumsete rakkude jagunemise viis, kromosoomide arv tütarrakkudes püsib sama. Diploidsed rakud, kus on 2n-46 kromosoomi.
Mitoos e. keharakkude jagunemine-on päristuumsete rakkude jagunemise viis millega tagatakse kromosoomide arv püsivus tütarrakkudes.
Mitoos – päristuumsete rakkude jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes, nimetatakse mitoosiks.

Mitoos - päristuumsete rakkude jagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsimine tütarrakkudes (keharakkude moodustamisel)
Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise viis, mille tagajärjel moodustub kaks sama ploidsusega geneetiliselt identset rakku.
Mitoosi tulemusena on moodustunud tütarrakud geneetilise info sisalduselt samased. Päärilik info sisaldub DNA nukleotiides järjestuses.

Mitoos on päristuumse raku jagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus ehk kahe tütarraku geneetiline identsus.
Mitoos - päristuumsete rakkude jagunemine, mille tulemuseks on kaks eellasrakuga identse geneetilise materjaliga tütarrakku
Mitoos - päristuumsete rakkude jagunemisviis, kus tagatakse kromosoomide arvu püsivus raku jagunemisel (tütarrakkudes).

Mitoos - Päristuumsete rakkude ühinemisviis, mille käigus tekib kromosoomide arvuga geneetiliselt identsed tütarrakud.
Mitoos on päristuumse raku jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes mitoosi etapid:
Mitoosiks nimetatakse päristuumsete rakkude jagunemise viisi, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes.

Mitoos on päristuumse raku jagunemine, mille tulemusena tekivad sama aploidsusega, kineetiliselt võrdsed tütarrakud.
Mitoos – moodustuvad diploidsed tütarrakud, identsed emarakuga; tagatakse organismi kasv, surnud rakkude asendamine.
Mitoos on vajalik: • Kasvamiseks • Kudede uuendamiseks • Haavade parandamiseks • Vegetatiivseks paljunemiseks

Mitoosiga ehk raku jagunemisega jaotatakse emarakkudes sisalduv geneetiline informatsioon võrdselt tütarrakkude vahel.
Mitoos on raku tuuma jagunemine koos tsütoplasma jagunemisega kahe geneetiliselt identse tütarraku tekkel.
Mitoos - eukarüootsete rakkude jagunemisviis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes.

Mitoos - raku tuuma jagunemine koos tavaliselt sellega kaasneva tsütoplasma jagunemise e. tsütokineesiga.
Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise viis, kus tagatakse kromosoomide arvu püsivust tütarrakkudes.
Mitoos - päristuumse raku jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tuumade liitumine.

Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise viis, milles tek samaploidsusega geneetiliselt identsed rakud.
Mitoos on päristuumsete rakkude jagunemise vorm, mis tagab kromosoomide arvu muutumatuse tütarrakkudes.
Mitoosikromosoomide uurimine – enamus tsütoloogilisi uuringuid mitoosi metafaasi kromosoomidega, siis paremini jälgitavad.

Mitoos on eukarüootse raku jagunemine, mille puhul kromosoomid jaotuvad tütarrakkude vahel võrdselt.
Mitoos – raku jagunemis viis,kus tütarrakkude kromosoomide arv jab ellasrakkuga võrreldes samaks.
Mitoos - päristuumse rakujagunemise viis,millegatagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes

Mitoos – kromosoomide võrdväärne jagunemine tütarrakkude vahel, mis on geneetiliselt identsed.
Mitoosi toimumine on vahetult seotud DNA kahekordistumisega: kui see on toimunud, järgneb enamasti ka mitoos.
Mitoos - päristuumsete rakkude jag.viis,millega tagatakse raku jag.ajal kinnituvad kääviniidid.

Mitoos – tulemuseks on raku jagunemine kaheks erinevaks rakuks, mida kutsutakse tütarrakkudeks
Mitoos on vaja sest tagada organismi kasvamine ja areng, rakkude aendamine vigastuse parandamine.
Mitoosiprotsess on pidev, kuid selle käsitlemise hõlbustamiseks on ta jagatud viieks erinevaks faasiks.

Mitoos – raku jagunemine, mis on vajalik kas organismi kasvamiseks või rakkude asendamiseks.
Mitoos –  rakujagunemine, millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus tütarrakkudes
Mitoos on tähtis selleks, et suurendada rakkude arvu, mis omakorda tagab organismi kasvu.

Mitoos - päristuumse raku jagunemise viis , millega tagatakse kromosoomide arvu püsivus
Mitoos – päristuumsete rakkude jagunemise viis, mille puhul kromosoomide arv ei muutu.
Mitoosi indeks - Näitab mitoosis olevate rakkude suhtelist osa, vastava koe rakkude üldarvusse.

Mitoos – somaatilistes rakkudes (diploidsed) 4 faasi: pro-, meta-, ana-, telofaas.
Mitoos - keharakkude jagunemisviis, mille tagajärjel tekib kaks diploidset rakku
Mitoosi tulemusel on yhest rakust tekkinud kaks tütarrakku, mis on geneetiliselt identsed.

Mitoos on raku pooldumine, mille puhul kromosoomid jaotuvad tütarrakkude vahel
Mitoos - raku jagunemise viis, millega tagatakse kromosoomide arvu püsimine.
Mitoosiks - koosneb karokineesist ehk rakutuuma jagunemisest ja tsütokineesist.

Mitoos tähendab kromosoomide pooldumist ja kahe ühesuguse raku tekkimist.
Mitoos - Interfaas: raku kannavad edasi mõlema vanema geneetilisi omadusi.
Mitoosi tulemuseks on kaks identset tütarrakku, mis on mõõtmeltelt poole väiksemad.

Mitoos - rakkude jagunemise viis, mille käigus kromosoomide arv ei muutu.
Mitoos - keha rakkude jagunemisviis, kus kromosoomide arv on muutumatu.
Mitoos - Interfaas: raku tuumade ühinemist nimetatakse viljastumiseks.

Mitoos – Rakkude jagunemine kaheks, kromosoomide arv ei muutu(46).
Mitoos on vajalik ka surnud või hukkunud rakkude arendamiseks.
Mitoos - paristuumse raku jagunemise viisi, millega tagatakse

Mitoos on vajalik surnud ja hukkunud rakkude asendamiseks.
Mitoos –  päristuumsete keha rakkude jagunemisviis.
Mitoos e. M-faas jaotatakse tavaliselt kuueks alafaasiks.

Mitoosi toimumine on vahetult seotud DNA kahekordistumisega.
Mitoosi põhieesmärk on tagada organismi kasvamine ja aremg.
Mitoos - Rakutuuma jagunemine- Karüokinees

Mitoos – kõige olulisem tuumaga rakkudel
Mitoos – päristuumse raku jagunemine.

Mitoos ehk keharakkude jagunemineTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun