Facebook Like

Eksami küsimuste vastused (10)

5 HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Õiguse eksami küsimused
 • Õiguse eelastmed :
  Tavad, traditsioonid ja moraalinormid.
  Olid valitsevaks inimeste kooselus juba enne õigust. Olid sotsiaalseteks harjumusteks, mis korrastasid inimkäitumist, kergendasid ja vääristasid ühiskondlikku elu.
  Tunnused:
  1) üldise iseloomuga
  2) üldkohustuslikud
  3) garanteeritud korras
 • Ius non scriptum , ius scriptum:
  ius non scriptum - kirjutamata õigus - teadlased on tuvastanud, et õigus eksisteeris ka enne, kui
  tekkisid esimesed kirjalikud allikad ja seda perioodi nim. õiguse eelajalooks e. ius non scriptum. Õiguse ja õigusmõistmise tunnused olid juba sugukodliku korra ajal, reeglite eiramise eest karistati sugukonnast väljaheitmisega (= surmanuhtlusega). Veretasu e. kättemaks.
  ius scriptum - kirjutatud õigus - vormaalselt määratletud ja lähtub riigist kui institutsioonist. Riik sekkus, kui seda nõudis kannatanu.
 • Õiguse tähistamine ja õiguse idee:
  Õiguse tüihistamisel on mõtet juhul, kui ei ole tähelepanuta jäetud õiguse idee.
  Õiguse idee koosneb kolmest põhielemendist: õiglus, õiguslik garanteeritus, eesmärgipärasus.
  Õiglus - igaühele oma. ,,sobiv" õigus on kohtuniku õigus. Võrdsustav õigus eraõiguses (varade jaotamine). Jaotav õigus avalikus õiguses (riigi suhe kodanikesse, igaüks saab selle järgi, mis tal ette nähtud).
 • Era- ja avalikõigus, ombudsmani institutsioon :
  Eraõigus - kõik õigussuhted, mis toimuvad kahe isiku vahel. Riik sekkub ainult siis, kui üks osapooltest seda soovib.
  Avalik õigus - suhe, kus on riik ja isik. Üks õigustatud pool (riik), teine kohustatud pool (kriminaalõigus).
  Ombudsmani institutsioon - teostab järelevalvet. Kaitseb üksikkodanikku põhiõiguste rikkumise korral ja üldise ametkondliku omavoli eest. Eestis on õiguskantsler. Teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. Valitakse parlamendi poolt. Õigus saada teavet mistahes ametivõimu või ametlike dokumentide kohta, viibida nende istungitel otsuste langetamise juures, esitada ettekanne parlamendile, teha seadust rikkunud subjektile ettekirjutus , mis kuulub kohustuslikule täitmisele.
 • Õiguse mõiste, selle tähendused ja suhe kohustusega:
  • Õigus - tavakodaniku poolt kasutatav mõiste. Selgitanud välja mõne fakti esinemise või puudumise kindlate tõendite alusel, võidakse öelda: mul oli õigus.
  • Õigus - õigusteaduses. Subjektiivse õiguse tähenduses.
  • Õigusnormide kogum e. positiivne õigus e. objektiivne õigus.
  • Varem eksisteerinud õiguse tähenduses ( Rooma õigus).
  • Teatud õigusharu õigusnormide kogumi tähendus ( kriminaal -, haldus- ja tsiviilõigus).
  • Õigusnormide alusel riigi poolt välja antud individuaalsed õiguslikud ettekirjutused (kohtuotsus).
  • Õigusteaduslikud distsipliinid õigusharude alusel, millele need distsipliinid vastavad.
  • Õigusnorm on kohustuse üks alaliike. Kohustus- inimene peab käituma üksnes teatud viisil. Sooritama teo või sellest hoiduma.
  Liigid:
  1) Üksikisiku vabatahte akt e. autonoomne kohustus: inimese enda poolt võetud kohustus toimida oma isiklike tõeks pidamiste kohaselt just nii.
  2) Imperatiivne kohustus: üks inimene annab või loob kohustuse teisele inimesele käituda teatud viisil, teine inimene loeb kohustuse kehtivaks ja täidab ettekirjutuse.
  3) Sotsiaalne kohustus: teatud subjekt loob kohustuse teistele inimestele. Subjekt on in-te poolt
  tunnustatud (õigusnormid, tavad, traditsioonid ja muud ühiselu reeglid).
 • Õiguse mõiste, õiguse kehtestamine, õiguse tunnused:
  Õigus on sotsiaalse kontrollivahend ja vorm. Õigus seab inimeste tegevusele kindlad raamid . Kärbib kontrollimatu tegevuse vabadust. Lubab käituda üksnes teatud viisil ja mitte teisiti. Loob võimaluse õiguspäraseks käitumiseks.
  Õiguse kehtestamine eeldab kõrgemal seisvat võimuorganit, kaasajal on see riik. Et ühiselu korraldada ja stabiilsust tagada, siis riigil on kindla pädevusega riigiorganite süsteem (politsei, kohus, prokuratuur, maksu ja tolliamet, piirivalve jne). Igas riigis on oma siseriiklik õigus. Võimuvolituse saab riik rahvalt , rahvas valib riigi kõrgemat võimu teostavat organit. Seeläbi on sellel organil õiguse loomise volitus . Kui tegemist antidemokraatiaga, siis võimu ja õiguse volitus on rahvalt usurpeeritud.
  Õiguse tunnused: õigus on...
  1)...üldise iseloomuga käitumisprintsiibid j a normid.
  2) ...kindlatel printsiipidel rajanev normide süsteem.
  3) ...õiguses on materiaalõiguse normid ja menetlusõiguse normid.
  4)... õigus on üldkohustuslike normide süsteem, adresseeritud kõigile või teatud tunnustega subjektile.
  5)... õigus on riigi tahteline akt.
  6)... tagatud riigi sunnijõuga. ,,Ultima ratia`` printsiip.
 • Õigus ja õiglus, nimetada ja lühidalt iseloomustada õiguse teooriaid :
  Kõigil olgu samad õigused ja kohustused. Õiglus on õiguse sisuks ja õigus on õigluse vormiks. Õiguse ja õigluse kokkulangemine - õiguse ideaal (ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon).
 • Teoloogiline, loomuõiguse ja õigusrealistide õiguse teooriad:
  Teoloogiline koolkond. Tekkis 15. saj. Õiguse sisu on jumala tahe e. seadus. Kindlustatakse kahte tüüpi tahte- õigusabiga:
  1) inimõiguse e. positiivse õiguse abi (riigist lähtuv tahteõigus, mis fikseerib õigustuse ja kohustuse millekski)
  2) jumaliku e. kirikuõiguse e. kannoonilise õiguse abi.
  Loomuõiguse koolkond e. loodusõigus. Tekkis 17. saj. Õigus on looduse ja/või inimõiguse tulemus. Algul looduse ja inimõiguse alusel, pärast saadi aru, et lähtub ainult inimestest.
  Õigus 2 astmeline:
  1) loomuõigus (inimmõistusest tulenev ja sellel rajanev üldine õigus, avaldub
  kindlate õigusprintsiipidega).
  2) positiivne õigus (kui loomuõigusele vastab tahteõigus e. reaalne õigusnormide kogum).
  Isloomujooned:
  1) kaitseb õigluse printsiipe õiguse eest
  2) kaitseb igavesi ja üldisi väärtusi
  3) loeb õiguseks peale õigusnormide ka õigluse printsiipe
  Õigusrealistide koolkond. 18. saj. II pool- 19. saj. lõpuni. Eitavad õiguse vahetut seost õigusnormi ja -aktiga. Õigus on õiglane õigus e. elamisõigus. Õigus on selle kohaldamine praktikas. Idealiseerivad elu. Pole oluline õigusvorm, vaid õiguse rakendamine kui tegevus.
 • Normativismi õiguse teooria:
  Normativistide koolkond. 19. saj. II pool. Rajaja Hans Kelsen. Arendas Artur Tõeleid Kliimann. Õigus tekib vaid iseendas. Aluseks on alusnorm e. õiglus e. printsiibinorm e. kõigi positiivse õiguse süsteemide vundament.
 • norm- õiglus
 • norm- põhiseadus
 • norm- tavaseadused
  üksikaktid, määrused
  üksikaktid, mis jõuavad vastava ja iga üksiku isiku juurde
  Positiivsed teened : rakendab printsiipi , et õigus on õiglus, teooria kinkis hierarhilise süsteemi
  normatiivaktidele.
  Negatiivsed teened: teoorias väide, et sotsiaalsed faktorid ei mõjuta õigust (praktikas vastupidi).
 • Kirjeldada romaani- germaani ja anglo- ameerika õigussüsteeme:
  Romaani - germaani õigussüsteem e. kontinentaalõiguse süsteem. Juured Rooma õiguses. Tekkis 12. saj. lõpp- 13. saj. algus mandrieuroopa keskosas. Glossaatorid tegid Rooma õiguse kodifitseeritud väljaannete servadele märkusi. Seeläbi lõid sisuliselt uued õigusnormid, mis vastasid konkreetsl riigi vajadustele.
  Tuum: õigusnormid on kui üldised käitumiseeskirjad, mis peavad tagama üldise õiguse moraali ja prognoositava käitumise ühiskonnas.
  R - G õigusteadus uurib ja seletab kirjutatud õiguse sisemisi seoseid ja olemust. Algselt oli ainult eraõigus, avalik õigus hakkas arenema peale Suurt Prantsuse revolutsiooni. Eesti on saanud mõjutusi igalt R - G süsteemi kuulunud vallutaja õiguskorrast. Seetõttu on välja kujunenud kohalik subsitaarne õiguskord - Balti eraõigus e. Balti erikord.
  Angloameerika e. common law. Kodumaa Inglismaa. Levis asumaadesse.
  Common law - õigus, mille on loonud kuninga määratud kohtunikud , lahendades eravaidluste ja kriminaalasjade üksikjuhtumeid. Algselt ainult avalik õigus.
  Ülesanne: krooni nimel ja kasuks, s.t. ilmaliku avaliku võimu nimel ennistada rahu ja tasakaal
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eksami küsimuste vastused #1 Eksami küsimuste vastused #2 Eksami küsimuste vastused #3 Eksami küsimuste vastused #4 Eksami küsimuste vastused #5 Eksami küsimuste vastused #6 Eksami küsimuste vastused #7 Eksami küsimuste vastused #8 Eksami küsimuste vastused #9 Eksami küsimuste vastused #10 Eksami küsimuste vastused #11 Eksami küsimuste vastused #12 Eksami küsimuste vastused #13 Eksami küsimuste vastused #14 Eksami küsimuste vastused #15 Eksami küsimuste vastused #16 Eksami küsimuste vastused #17
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 17 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-03-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 496 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 10 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Kaja Urbel Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (10)

  girlie14 profiilipilt
  Teele Mikk: Väga sisukas ja asjalik materjal, loodan et kui kasutan enda materjali ja ka Sinu kirjutatud materjali, siis suudan eksami hästi sooritada:)

  18:39 15-12-2010
  memorykp profiilipilt
  Katrin Pärn: Kes peab aines eksamit tegema, selle jaoks on materjal omal kohal.
  16:44 10-12-2009
  Daikiny profiilipilt
  Daikiny: Võiks olla põhjalikum, aga natuke oli abiks ikka.
  14:38 12-01-2012


  Sarnased materjalid

  17
  doc
  Eksamiküsimuste vastused
  19
  doc
  Eksamiküsimused
  68
  docx
  Õiguse alused-Eksami kordamisküsimuste vastused
  269
  docx
  Õiguse alused eksami kordamisküsimused
  12
  docx
  Riigiõiguse eksami küsimused ja vastused
  45
  docx
  Õiguse entsüklopeedia
  8
  doc
  Arvestuse küsimused ja vastused
  236
  pdf
  J-Liventaal sissejuhatus õigusesse - I osa  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun