Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Õigus

Õigus on riigi kehtestatud või sanktsioneeritud üldkohustuslike käitumisreeglite kogum, mille järgimine tagatakse riiklike mõjutusvahenditega
Kategooriad
Faile
?iguskaitseasutuste s?steem -
24
Andmekaitse -
1
Asjaajamine ja dokumendihaldus -
8
Asjaõigus - Tallinna Majanduskool
50
Asjaõigus -
5
Autoriõigus -
5
Avalik õigus - Sisekaitseakadeemia
7
Eelarveõigus -
1
Eesti ja Euroopa õigusasutuste süsteem -
3
Eesti õiguse ajalugu -
1
Eesti õiguskord - Tallinna Ülikool
4
Ehitusõigus -
3
Eraõigus - Tallinna Ülikool
3
Erialane õiguskeel -
3
Ettevõtlus -
7
Euroopa liidu õigus - Tallinna Tehnikaülikool
19
Ev õiguskaitsesüsteem - Tallinna Majanduskool
16
Finantsõigus - Sisekaitseakadeemia
3
Haldusmenetlus -
2
Haldusõigus - Tartu Ülikool
32
Inimõigused - Kutsekool
10
Inimõigused - Tallinna Tehnikaülikool
2
Intellektuaalne omand ja andmekaitse - Tallinna Ülikool
9
Intellektuaalse omandi õiguskaitse - Tallinna Tehnikaülikool
8
Isikuandme kaitse - Tallinna Majanduskool
7
Jurisprudents - Tallinna Ülikool
1
Juurdluspsühholoogia -
1
Karistusõigus - I Studium
17
Karistusõigus - Tartu Ülikool
2
Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
13
Kinnisvaraõigus - Eesti Maaülikool
5
Kohtumenetlus -
2
Korrakaitse - Kutsekool
1
Kriminaalmenetlus - Tallinna Majanduskool
2
Kriminoloogia - Sisekaitseakadeemia
10
Kriminoloogia - Tartu Ülikool
3
Lepinguvälised võlasuhted -
4
Lepinguõigus - Tallinna Tehnikaülikool
21
Lepinguõigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
1
Loogika ja juriidiline argumentatsioon -
1
Maa- ja keskkonnaõigus -
2
Majanduse alus -
6
Majandusõigus - Audentese Ülikool
1
Majandusõigus - Eesti Maaülikool
4
Maksuõigus ja maksumenetlus - Sisekaitseakadeemia
5
Menetlusdokumentide vormistamine -
1
Mere- ja transpordiõigus -
2
Müügiõpetus ja kaubandusõigus - Kutsekool
30
Notariaaltoimingud -
1
P?rimis?igus -
1
Pankrotiõigus - Tallinna Tehnikaülikool
7
Perekonna- ja pärimisõigus -
5
Prokurör kriminaalmenetluses - Tartu Ülikool
1
Proseminar - Tallinna Ülikool
2
Psühholoogia juristidele -
3
Rahvusvaheline avalik õigus -
1
Rahvusvaheline eraõigus -
2
Rahvusvaheline majandusõigus - Tallinna Tehnikaülikool
2
Rahvusvaheline õigus - Tallinna Ülikool
15
Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
36
Riigiõigus - Tallinna Ülikool
2
Riigiõigus - Tartu Ülikool
2
Riigiõigus - Kutsekool
1
Riigiõigused - Tallinna Majanduskool
2
Rooma eraõiguse allikad -
2
Rooma eraõiguse alused - Tartu Ülikool
20
Rv eraõigus - Tallinna Ülikool
2
Sissejuhatus eraõigusse - Tallinna Ülikool
2
Sissejuhatus kohtumenetluse õigusesse - Tartu Ülikool
1
Sissejuhatus õigusteadusesse -
6
Sotsiaalhooldusõigus -
3
Süütegude menetlus -
1
Süüteokoosseisud -
1
Tarbijakaitseõigus -
1
Teadustöö alused -
4
Tsiviilmenetlus - Tallinna Majanduskool
4
Tsiviilõigus - Eesti Maaülikool
25
Tsiviilõigus - Sisekaitseakadeemia
1
Tsiviilõiguse üldosa - Tallinna Majanduskool
13
Tsiviilõiguse üldosa - Tartu Ülikool
4
Tööseadusandlus - Kutsekool
28
Tööseadusandluse alused - Kutsekool
7
Tööstusomand -
1
Tööõigus - Kutsekool
95
Tööõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
9
Tööõigus - Tartu Ülikool
6
Tööõiguse alused - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
5
Võlaõigus - Tallinna Majanduskool
23
Võlaõigus - Kutsekool
2
Võlaõiguse üldosa - Tallinna Tehnikaülikool
10
Võrdlev õigussüsteemide ajalugu - Tallinna Ülikool
8
Võrdlev õigusteadus - Tallinna Tehnikaülikool
1
Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
32
Äriõigus - Tallinna Majanduskool
8
Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
325
Õigus - Tartu Ülikool
67
Õigus - Keskkool
32
Õigus - I Studium
23
Õigus - Akadeemiline
16
Õigus alused - Kutsekool
70
Õigus ja eetika -
4
Õigusaktid - Kutsekool
4
Õigusalane kirjutamine - Tallinna Tehnikaülikool
6
Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
81
Õiguse alused - Tallinna Ülikool
6
Õiguse alused - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
3
Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
48
Õiguse entsüklopeedia - Estonian Business School
1
Õiguse filosoofia -
13
Õiguse üldteooria -
2
Õiguskaitseasutuste süsteem -
5
Õigussüsteemide ajalugu - Tartu Ülikool
12
Õigusteadus - Eesti Kunstiakadeemia
19
Õigusteadus - Kutsekool
35
Õigusteadus - Tallinna Majanduskool
2
Õigusteadus - Akadeemia Nord
7
Õigusteadus - Tartu Ülikool
11
Õigusteaduskond - Tartu Ülikool
5
Õigusteadusliku uurimistöö alused ja akadeemiline väljendusoskus -
1
Õigusõpetus - Eesti Maaülikool
98
Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
58
Õigusõpetus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
13
Õigusõpetus - Kutsekool
8
Õppimine kõrgkoolis -
1
Ühinguõigus - Tartu Ülikool
15


Kategooria õigus populaarseimad õppematerjalid

? Võlaõigus reguleerib kõike seda, mis seondub  võlasuhtega, millest tuleneb ühe isiku kohustus  (võlgnik­deebitor), teha teise isiku (võlausaldaja­ kreeditor) kasuks mingi tegu või jätta see tegemata  ning võlausaldaja õigus nõuda võlgnikult kohustuse  täitmist. ? Võlaõigus reguleerib õigussuhteid eraõiguslike isikute  vahel, kelleks võivad olla nii füüsilised kui ka  juriidilised isikud.   ?Võlaõigussuhetes rakendatakse hea usu ja mõistlikkuse  põhimõtteid. ?Hea usu põhimõte (VÕS § 6) võlausaldaja ja võlgnik  peavad teineteise suhtes käituma lähtudes hea usu  põhimõttest. ?Mõistlikkuse põhimõte (VÕS § 7) võlaõigussuhtes  loetakse mõistlikuks seda, mida samas olukorras heas  usus tegutsevad isikud loeksid tavaliselt mõistlikuk...
1.Pankrotimenetluse algatamine Pankrotimenetluse algatamiseks esitab kas võlausaldaja või võlgnik kohtule pankrotiavalduse. Pankrotivõlgnikuks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik. Võlausaldaja võib esitada avalduse võlgniku pankroti väljakuulutamiseks,võlgnik võib esitada avalduse enda pankroti väljakuulutamiseks. Võlgnikul tuleb maksejõuetuse põhistamiseks lisada pankrotiavaldusele selgitus maksejõuetuse põhjuste kohta ja võlanimekri,milles märgitakse võlgniku võlausal...
KARISTUSÕIGUSE ÜLDOSA Prokuratuuri kodulehel on väga hea karistusõiguse üldmaterjal. Eesti on ka läinud üle võistlevale kohtumenetlusele ehk vaadatakse tõendite ülekaalu. Prokuratuuri eksam: Materiaal- ja menetlusõiguse kaasus II voorus provokatiivsed küsimused erinevatest eluvaldkondadest. Kaalumiskohtades tuleb tugineda teoreetilisele baasile, et mitte valele rajale minna. Eksamil ainult kaasus, hindab rohkem seda kuidas on koosseis leitud, kuidas järeldused kujundat...
Pärimisõigus Vana pärimisseadus (1996) ei andnud selget ja ühest vastust küsimusele, mida peab huvitatud isik tegema siis, kui omanik on surnud, see ei taganud piisavalt pärandvara säilimist, samuti ei olnud piisavalt selgelt reguleeritud pärijate vastutus pärandaja kohustuste suhtes. Uus pärimisseadus jõustus 01.01.2009. Pärimisõiguse küsimused: kas ja kuidas teha testamenti, milliseid korraldusi saab testamendiga teha? mis on abikaasade vastastikune testament? mis on pärimisle...
SÜGISSEMESTRI TULEMUSED Vastuseid allolevaile küsimustele peab jurist peast teadma. Vaja ei ole pähe tuupida loetelusid, menetluslikke detaile ega ms, aga vaja on teada, kust järele vaadata. Vastused on leitavad PS kommenteeritud väljaandest, loengute eel lugemiseks antud materjalidest (kursuse kavas kirjas, enamik linkidena) ja asjakohastest seadustest. Head kordamist! ÜLDTEADMISED JA -OSKUSED ? e-RT, Riigikohtu veebilehe, Riigikogu veebilehe, Eu...
ARHAILINE ÕIGUS 13. X MMXII Arhailise õiguse erinevused ratsionaalsest (Hattenhaueri järgi) • Arhailised mõttevormid püsivad elus ka kõrgkultuurides ja võivad isegi aastasadade pärast uuesti mõjule pääseda. • On vormirikkamad kui kõrgkultuurid • Keele ja normide põimik on keeruline • Erinevad kõrgkultuuridest olemuslikult teist laadi mõtlemise ja arusaama, elu ja maailma tõlgitsemise poolest Arhailine mõtlemine on kaemuslik, mitte abstraktne • Kinnit...
1 Kordamisküsimused Riigiõiguse eksamiks Eksamiks õppimisel on soovitatav lähtuda T.Annuse Riigiõiguse õpikust ja PS kommenteeritud väljaannetest. Lisaks Juridica artiklitest, millele on viidatud aineprogrammis. 1. Milline on riigiõiguse mõiste (sh uurimisobjektid) ja koht õigussüsteemis? Riigiõigus on avaliku õiguse haru, mis reguleerib põhiseaduslike riigiorganite üleseh...
Riigi ja õiguse tekkimine. Riigi mõiste ja tunnused. Tava- käitumisreegel, mille täitmine on muutunud harjumuseks pikaajalise ja korduva kasutamise tõttu. Kui ürgühiskonnas hõlmas pealiku võim veresuguluse alusel sugukonda kuuluvaid isikuid, siis riigivõimule oli allutatud kindlal territooriumil asuv elanikkond: 1)rahvas, 2)riikkondlased. Riigi tekkimist iseloomustas: 1) ühiskonnast eraldunud ja tema üle võimu teostava, s.t avaliku võimu tekkimine, 2) selle võimu teostamine territoriaalpõhimõttel, ...
1. Töösuhet iseloomustavad tunnused Tööleping on töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub maksma töötajale töö eest tasu ning kindlustama talle poolte kokkuleppe, kollektiivlepingu, seaduse või haldusaktiga ettenähtud töötingimused. 2. Tööettevõtulepingu erisused 3. Töölepingu kohustuslikud tingimused ja töölepingu sõlmimine Töölepingu kohtustulikud tingim...
16.03.2010 HALDUSÕIGUS PÕHIMÕISTED ja TOIMINGUD Nele Parrest, Anno Aedmaa 2003 „Ülevaatlik materjal haldusõigusest” põhjal Lorenz von Stein: Nii on riigi töö mõiste iseenesest valitsemise mõiste ja üksikosade arengu tingimuste loomus muutub riigivalitsusfunktsioonide õig...
2 ADVOKAAT ÕIGUSMENETLUSES Teema valik ``advokaat õigusmenetluses`` tuli sellest, et teha tudengitele parem ülevaade advokaadiks saamise tingimustest ja sellega seonduvast. Advokaadi kohuseks ei ole mitte üksnes kaitsta oma klienti, vaid olla kliendile ka nõuandjaks. Advokaat peab teenima õigluse huve ning samuti ka nende isikute huve, kelle õigusi ja vabadusi ta on usaldatud maksma pane...
SISSEJUHATUS ÄRIÕIGUSESSE (10.01.2013) Eraõiguse põhimõtted: • Lepingut tuleb austada • Hea usu põhimõte – kui kõik arvaks,et tehingu vastaspool on pätt ja suli, siis ei toimuks õhtegi tehingut. • Mõistlikkuse põhimõte – nt Tsüs ütleb, et alla 7. aastane ei tohi tehingut teha, aga selle järgi ei saa laps näiteks jäätist öelda. Seega võiks olla mõistlik. Ebamõistlik on see, et alla 7. aastane läheb EMT esindusse uut telefoni o...
Riigi õiguse materjalid: Põhiseaduslikud Institutsioonid • Riigikogu – 101 liiget • Vabariigi President – Hendrik Ilves • Vabariigi Valitsus-Valitsuskoalitsiooni moodustasid kolm erakonda: Eesti Reformierakond Isamaa ja Res Publica Liit Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Kohus Kohtuvõim on teistest võimudest ja nende mõjusfäärist eraldatud. Õigust mõistab ainult k...
Isikud õigusvõime – võime omada õigusi ja kohustusi; teovõime – võime teostada oma õigusi ja kohustusi. Status libertatis – isiku vabaduse seisund, kaotus on kõige suurem, sest kaotatakse täielikult õigusvõime (orjusse müümine). Kõikide staatuste kaotamine. Status civitatis – kodakondsus. Keskmine kaotus. Ius civile ei laiene (nt teise riiki siirdumine). Perekonna ja kodakondsuse kaotamine. Rooma kodanike seast erinesid vabalt sündinud ja vabakslastud. Status familiae – pereko...
Jaana Heinoja RP091 Kodutöö kevad 2011 Oksana Mänd (kostja) parkis esimest korda 8. oktoobril 2007 oma sõiduautot hageja kinnistul Tallinnas Narva mnt 50 asuvas tasulises parklas ilma parkimise eest tasumata. AS Pujään (hageja) ja kostja vormistasid selle kohta 8. oktoobril 2007 akti/protokolli, milles on märgitud mh parkimi...
LEPINGUÕIGUS I KONTROLLTÖÖ I SISSEJUHATUS LEPINGUÕIGUSE ÜLDOSASSE Lepinguõiguse koht õigussüsteemis Lepinguõigus on osa võlaõigusest. Võlaõigus kuulub tsiviilõiguse valdkonda. Viimane reguleerib varalisi suhteid ühiskonnas, sõltumata subjektidest (üksikisik, organisatsioon, riik) ning üksikuid mittevaralisi suhteid (nt. autorsust). Tsiviilõigus on osa eraõigusest. Eraõigus erineb avalikust õigusest selle poolest, et viimases teostab üks pool (riik või ko...
Lepinguõiguse kaasused kodus lahendamiseks. Kaasuste lahendamisel kirjelda olukorda ja järelduste tegemisel põhjenda oma väiteid viidetega õigusnormidele. 1.Spordiklubi S ja keskkool K sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt S treener annab K andekatele lastele talvel kolme kuu vältel Pirita metsas suusatunde ning kool tasub tundide eest, s.h. 2/3 kokkulepitud summast makstakse ettemaksuna ja 1/3 lepinguperioodi lõpus. Ootamatult on aga kõnealusel talvel niivõrd viletsad suusa...
Karistusõiguse eriseminar Kõige tähtsam asi delikti struktuur. Katse jätta meelde mis on katse OK ja samuti mitme isikuga kuriteod ehk kaastäide viimine ja osavõtt. Tahtluse ettevaatamatuse tabel. Tahtlus kõigi koosseisu elementide suhtes. Kas koosseisu asjaolu oli syydlase eesmärk, kui vastus jah siis pilt selge, kui ei siis kysimus kas ta teadis kindlasti et ta täidab koosseisu asjaolu. Põhilised õig välistavad asjaolud: 1 hädakaitse 2 kohustutse kollisioon süüd välistavad asjaolud: lõpet...
Lepinguõiguse kontrollküsimused 1. Lepinguliste suhete üldiseloomustus Võlaõigus koosneb lepinguõigusest, lepingusarnastest suhetest (käsundita asjaajamine jt.) ning lepinguvälistest õigussuhetest. Lepinguõigus on see võlaõiguse osa, mida iseloomustab lepingu olemaolu. Sellisel juhul reguleerib leping poolte õigusi ja kohustusi määral, mis ei ole seaduse imperatiivse normiga vastuolus 2. Lepingulistele võlasuhetele laienevad üldpõhimõtte Seaduse dispositii...
1. Tööõiguse printsiibid 1.Õigus vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. 2.Töötingimused on riigi kaitse all. 3.Riik reguleerib õiguslikult töösuhteid niivõrd ,kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö tagamiseks sotsiaalse partnerluse alusel ja töötajate kui majandulikult nõrgema poole huvide kaitseks 4. Töötajate ja tööandjate organiseerumisvabadus 5.Töösuhete stabiilsuse põhimõte. 6. Tööst mittetulenevate seadusevastaste eeliste ja piirangute kehtest...


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun