Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Maastikuökoloogia ja analüüs (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Keskkonna - korralduses Milleks?
  • Milleks maastiku struktuuri analüüs?
  • Milleks on tarvis väärtuslike maastike inventuuri?
  • Mis asub asukohas ?
  • Kus asub objekt ?
  • Mis on muutunud jooksul?
  • Milline on parim tee ?
  • Mis tüüpi on piirkond ?
  • Mis juhtub kui ?

Lõik failist


Maastik . Maastiku
mõiste areng
.


Erinevates
keeltes erinev tähendus. Teistes
keeltes nt: maastikumaal, piirkond, vaade. Teadusliku terminine
kasutuses alates 19. sajandist. Eestis on sõna " maastik "
kasutusel ligi 100 aastat (Rühmitus "Noor Eesti").
Oskussõnana kasutusel alates 1910 . aastast "Maateaduse
sõnaraamatust".
Eesti
k - Värvide
ja vormide laad vaateväljas, peisaaž
Territoriaalse
üksuse üldine nimetus. Ala, kus seaduspäraselt korduvad
vastastikku sõltuvad mullad , taimekooslused ja inimtegevuse
avaldused. Territoriaalse maastikulise liigestuse põhiüksus.
Maa-ala, kus perioodiliselt korduvad vastastikuses sõltuvuses pinnavormid , taimkatteüksused, inimtegevuse avaldused.
Maastiku
loodusteaduslik käsitlus.


’’Maastik"
kui geosüsteemi (geokompleksi) sünonüüm - geograafiline ala, mida
iseloomustab eelkõige geneetiline, territoriaalne ja ökoloogiline
ühtsus.
Kindlat
suurusjärku geokompleks.
Maastik
kui regionaalne maastikuüksus (paikpaigas-paigastik- maastik…)
Maa-ala
valdav looduskasutus (põllumajandusmaistu).

Kultuur-geograafia lähenemine .


Maastikus
leiavad väljenduse meie kultuuri uued maaharimisvõtted,
Vasakule Paremale
Maastikuökoloogia ja analüüs #1 Maastikuökoloogia ja analüüs #2 Maastikuökoloogia ja analüüs #3 Maastikuökoloogia ja analüüs #4 Maastikuökoloogia ja analüüs #5 Maastikuökoloogia ja analüüs #6 Maastikuökoloogia ja analüüs #7 Maastikuökoloogia ja analüüs #8 Maastikuökoloogia ja analüüs #9 Maastikuökoloogia ja analüüs #10 Maastikuökoloogia ja analüüs #11 Maastikuökoloogia ja analüüs #12 Maastikuökoloogia ja analüüs #13 Maastikuökoloogia ja analüüs #14 Maastikuökoloogia ja analüüs #15 Maastikuökoloogia ja analüüs #16 Maastikuökoloogia ja analüüs #17 Maastikuökoloogia ja analüüs #18 Maastikuökoloogia ja analüüs #19 Maastikuökoloogia ja analüüs #20 Maastikuökoloogia ja analüüs #21
Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
Leheküljed ~ 21 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2016-05-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 193 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor helen saar Õppematerjali autor
PK.0187 programm 2015

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
24
doc

Maastikuökoloogia eksam

1. Maastikuökoloogia, seos teiste teadustega Maastikuökoloogia ehk geoökoloogia- teaduseharu, mis uurib maastike struktuuri mõju eluskooslustele. Uurib ökosüsteemide siseseid ja vahelisi suhteid maastikulises kontekstis, samuti maastiku aineringet ja energiavoogusid. Maastikuökoloogia on ökoloogia ja maastikuteaduse piiriteadus, välja kasvanud geograafiast ja on tihedalt seotud sotsiaalteadusega. Ühendab endas ka näiteks mullateadust, geobotaanikat, geomorfoloogiat, klimatoloogia jt 2. Maastiku mõiste (jagunemine): geokompleks, taksonoomiline üksus, peižaas Mõistet maastik ( ehk maakoht) saab defineerida mitmeti.  Maastik on mis tahes suurusega/keerukusega looduslik-territoriaalne süsteem ehk

Ökoloogia
thumbnail
12
docx

Maastikuteaduse aluste kordamisteemad 2018

unarusse jäid enamasti ka nende arendatud uurimissuunad. Esimese arvestatava sõjajärgse Eesti maastikulise (füüsilis geograafilise) rajoneeringu koos maastikutüüpide leviku skeemiga avaldas 1959. a. E. Varep. Need skeemid toetuvad põhilisele geomorfoloogiale (ka taimkate ja mullastik). 5. Maastiku mõiste hierarhia, näited. Maastikusfäär, mandrid ja ookeanid, geograafilised maad (maastikuvööde), maastikuvööndid, maastikuprovintsid, maastikurajoon, maastik, paigastik, paigas, paik. 6. Maastikukomponendid: reljeef, pinnaehitus (aluspõhi, pinnakate), veestik, kliima, muld, taimkate, loomastik, inimmõju. PINNAMOOD (reljeef): koosneb erisuguse päritolu ja vanusega pinnavormidest ja setetest. Erineb piirkonniti. Pinnamood oma kivimmaterjaliga ja vormidega on kõige püsivam maastiku komponent. Aluskord ­ kristalsed kivimid (graniit, gneiss, kvartsiit jt.), tekkisid ca 1,62,6 miljardit aastat

Geograafia
thumbnail
22
docx

MAASTIKUTEADUSE ALUSTE kordamisteemad

MAASTIKUTEADUSE ALUSTE kordamisteemad 1. Maastike jagunemine kasutamise e. funktsiooni järgi: loodusmaastik, külamaastik, linnamaastik. Maistud. Sylvia Crowe jagab maastikud loodusmaastikeks, külamaastikeks ja linnamaastikeks. Loodusmaastikud – ürgmaastikud, mida looduses enam väga ei leia. Seal elavad liigid, kes on rohkem inimpelglikud. Külamaastik – Maistud – maastik, kus on teatud kasutusviis ülekaalus (põllumajandusmaastik, teedemaastik jne) Põhifunktsioonide järgi jaotatakse maistud: põllumajandusmaistu, metsamaistu, veemaistu, asulamaistu, tööstusmaistu, kaevandusmaistu, teedemaistu, puhkemaistu, kaitsemaistu Maistudel ei ole kindlaid piire, nad võivad üksteist katta. Maistusid peab hooldama, muidu naturaliseeruvad. 2. Metsamaistud, pool-looduslikud maistud, puhkemaistud, tööstusmaistud. Tähendus, jagunemine ja nende eripärad.

Maastikuteadus
thumbnail
12
docx

Ökoloogiline taastamine

Maastike taastamise eesmärk Mida me tahame taastada, millist maastikulist ajaperioodi minevikust? Inimmõju eelne – ökosüsteemide, maastike puhul? Traditsioonilist maastikku? Rikutud maastiku eelset ala? Millised on olulised elemendid maastikus, mis teeb maastikust mingi ajastu maastiku? *Kultuurmaastik *Kas taastame kultuurmaastiku elemendi, elemente, või elementide kompleksi *Kas taastame vaid maastiku kui dekoratsiooni või dekoratsiooni koos toimimisega KÕIK EI OLE VÕIMALIK! MAASTIK ON PIDEVAS MUUTUMISES! Maastiku taastamise ulatus  Maastiku elementide taastamine, või avamine(kiviaed)  Maastiku hoolduskavad, maastik kaitsealade kaitsekorralduskavades  Rikutud maastiku taastamine arvestades regiooni maastiku omapära  Mingi ajastu maastiku terviklik taastamine  Maastiku kui ressurssi taastamine Maastikuhoiu tegevused tänases Eestis Põllumajandusmaastik- põllumajanduskeskkonnaprogramm, maastikuelemendid

Geograafia
thumbnail
20
pdf

Ökoloogilise taastamise eksam 2019

● Taustainformatsiooni kogumine ○ Varasemate analoogsete projektide uurimine ○ Seadusandlike piirangute ja lubade vajalikkuse selgitamine ○ Paiga inventuur ja analüüs; see annab aluse kõige sobilikuma metoodika leidmiseks kui ka edukuse hindamise näidikuteks ● Plaani väljaarendamine A. Projekti ülevaade, eesmärk, kasutuspoliitika B. Paiga kirjeldus (sh kasutatud metoodika) ja analüüs C. Alternatiivsete lahenduste kirjeldused D. Valiku põhjendus E. Eelarve F. Projekti kohandamise võimalused ● Täpne projekt: Koosluse liigiline koosseis, struktuur, graafiline lahendus, teed ja veekogud jne millised liigid, kus ja millises arvukuses. Seega sisaldab nii liigiloendeid kui tehnilisi jooniseid ● Rakendusplaan: täpne metoodika, kes, kus, kuidas ja millal töid teeb (näit. kas istutatakse

Ökoloogia ja keskkonnakaitse
thumbnail
3
docx

Maastikuökoloogia eksami spikker

Konkreetsele puule võib tähendada Selgunud, et ka väikesaared võivad omada isegi suuremat liikide _Kohastumine ja spetsialiseerumine eksistentsi lõppu. mitmekesisust, sest ei suuda vastu panna invasioonile mujalt. _Migratsioon, ka üsna kaugele, nende vastupanuvõimest ja Muutuv maastik Suurtel saartel aga konkurentsi tõttu võib olla vähem liike. liikumisvõimest sõltuvalt _ Kuidas mõõta muutusi maastikel? Teoorial suur tähtsus 1970-1980-ndatel, eelkõige looduskaitse _Välja suremine. _ Kuidas võrrelda maastikke omavahel

Maastikuökoloogia
thumbnail
21
docx

Kultuurigeograafia konspekt

Isoglossid paiknevad kaardil alati veidi erinevates kohtades, seega on keeleala erinevate isoglossidega keerukas võrgustik. Samas leidub kohti kus nad jooksevad lähestikku või koos, sinna on võimalik tõmmata murdepiir. Murdegeograafia tõi eestisse 1920 a Andrus Saareste. Murdegeo põhimeetodiks on keelenähtuste territoriaalse leviku täpne kaardistamine. Keeleanalüüs on häälduse ja grammatika analüüs. Kaarte on kahte tüüp tsitaatkaardid ja sümbolkaardid. 18 saj ja enne seda kui eesti elanikud olid paiksemad, sõltus nende keele omapära nende kodukohast. Murdepiirde kujundasid nii haldusüksused kui ka looduslikud piirid ja ühendusteed. Kõige selgemini eristuvad üksteisest põhja ja lõuna eesti keel, mis koosnevad omakorda kaheksast murdest ning 117 murrakust. 19 saj teisel poolel tänu rahvuse ühisidentiteedile, talupoegade liikumispiirangutele ning laialt levivale

Kultuurigeograafia
thumbnail
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

tehniliste meetmete välja töötamine või juurutamine Integreeritud tehniliste meetmete väljatöötamine või juurutamine vähendamaks saasteainete sattumist õhku, vette ja pinnasesse.  Tegevused, mida peaks tegema: Saaste ennetus: Keskkonnajuhtimissüsteemide või nende osade väljatöötamine või juurutamine Keskkonnastandardite rakendamine Uuemate kekskonnakorralduslike meetodite nagu toote elutsükli analüüs, ühendatud tootepoliitika, keskkonnamõju strateegilise hindamise rakendusvõimaluste uurimine Paindlike majanduslike meetodite väljatöötamine saaste-ennetusliku tegevuse tõhustamiseks Parima võimaliku tehnika ja puhtama tootmise alased uuringud ja muude teabematerjalide koostamine, avaldamine ja levitamine 21. Loodus- ja keskkonnakaitse ajalugu, olulisemad kuupäevad ja isikud

Keskkonnakaitse ja säästev areng
Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeriSellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun