Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused (3)

3 HALB
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milliseid eeliseid annab elektrotehnika tundmine insenerile ?
 • Milliseid eeliseid annab elektroonika tundmine insenerile ?
 • Kes peaks olema õppimisprotsessis aktiivsem pool ­ õppija või õpetaja ?
 • Kes on teie õppimisprotsessis aktiivsem pool ­ õppija või õpetaja ?
 • Kumb on enne, kas elektromotoorjõud või vool ?
 • Kumb on enne, kas vool või pinge ?
 • Mis toimivad ainult alalisvooluga ?
 • Mis toimivad ainult vahelduvvooluga ?
 • Mida kirjeldab aktiivvõimsus vahelduvvooluahelas ?
 • Mida kirjeldab reaktiivvõimsus vahelduvvooluahelas ?
 • Mida kirjeldab näivvõimsus vahelduvvooluahelas ?
 • Kui aktiivvõimsus ?
 • Miks, ja kui ja, siis millistel tingimustel ?
 • Kui näivvõimsus ?
 • Miks, ja kui ja, siis millistel tingimustel ?
 • Millest lähtudes valitakse kolmefaasilise tarviti ühendusskeem ?
 • Milleks on kolmefaasilises süsteemis vajalik neutraaljuht ?
 • Millest tekivad energiakaod elektrienergia ülekandmisel generaatorist tarvitisse ?
 • Miks on vattmeetri ühendamiseks mõõteahelasse vaja nelja klemmi ?
 • Miks dioodi takistus sõltub talle rakendatud pinge polaarsusest ?
 • Kuidas käitub diood, mis on lülitatud vahelduvpingele ?
 • Miks dioodil on mittelineaarne pinge-voolu tunnusjoon ?
 • Miks türistori võib nimetada ka juhtivaks dioodiks ?
 • Miks transistor võimendab sisendsignaali ?
 • Miks triger mäletab oma eelmist olukorda, aga loogikaelement ei mäleta ?
 • Miks operatsioonivõimendi võimendustegur sõltub tagasisideahela takistusest ?
 • Millised eelised ja puudused on kahendkoodil võrreldes kümmendkoodiga ?
 • Miks transistorit saab kasutada võimenduselemendina ?
 • Kui sama pooli lülitamisel sama suurusega vahelduvpingele ?
 • Millist rolli mängib elektromagnetilistes seadmetes puistemagnetvoog ?
 • Millised on elektrimootori eelised ja puudused võrreldes teiste jõuallikatega ?
 • Miks koormusmomendi suurenedes elektrimootori kiirus tavaliselt väheneb ?
 • Kuidas muuta alalisvoolumootori pöörlemiskiirust ja pöörlemissuunda ?
 • Kuidas muuta vahelduvvoolumootori pöörlemiskiirust ja pöörlemissuunda ?
 • Kuidas juhitakse elektriajamiga elektriautot ?
 • Millal tekib mootoril lühistalitlus ?
 • Mis tingimustel tekib pingeresonants ?
 • Mis tingimustel tekib vooluresonants ?
 • Mille eest tuleb kaitsta elektrimootorit ?
 
Säutsu twitteris
Elektrotehnika kordamisküsimused:
 • Milliseid eeliseid annab elektrotehnika tundmine insenerile?
  See annab oskusi muundada looduslikku energiat ning oskusi saada ja edastada elektrilist informatsiooni. Elektrotehnilised seadmed annavad võimaluse tootmist kompleksselt automatiseerida ning võtta kasutusele tehnoloogiaid , mille rakendamine näiteks kõrge temperatuuri, rõhu või ohtliku kiirguse tõttu oleks muidu võimatu. Elektronarvutite abil saab töödelda ning salvestada informatsiooni. Elekter on meie igapäevaelu vältimatu osa.
 • Milliseid eeliseid annab elektroonika tundmine insenerile?
  Elektroonika tundmine annab oskuse käsitleda keskmise ning suure võimsusega seadmeid, mille ülesandeks on ühe vooluliigi muundamine teiseks. Neid muundussüsteeme kasutatakse värviliste metallide elektrolüüsil, elektertranspordis, tõstemasinates, elektriajamites ning energia alalisvoolu ülekandel suurtele kaugustele.
 • Kes peaks olema õppimisprotsessis aktiivsem pool – õppija või õpetaja?
  Õppija, kui tal neid tarkusi vaja läheb (mida meil ju enamuses vaja ei lähe :D) , õpetaja, kui tema arvates minul neid tarkusi vaja läheb.
 • Kes on teie õppimisprotsessis aktiivsem pool – õppija või õpetaja?
  Õppija...daaaa, muidu ma ju ei vastaks neid küsimusi..camoon ;)
 • Kumb on enne, kas elektromotoorjõud või vool?
  Elektromotoorjõud on enne, sest vooluahelas vooluallikal on elektromotoorjõud, mis tekitab voolu.( I = U / R )
 • Kumb on enne, kas vool või pinge?
  Pinge on enne, sest pinge tekitab voolu. Näiteks pinge läbi minemisel takistist peale takisti läbimist saab arvutada voolu. I = U / R (Pinge kutsub esile elektrivoolu)
 • Nimeta seadmeid ja protsesse, mis toimivad ainult alalisvooluga?
  Käekell, arvuti, kalkulaator, taskulamp, alalisvoolumootorid, alalisvoolugeneraator, hõõglambid, termotakistid, operatsioonvõimendi, elektriring, troll , tramm, elektrokeemia ja galvaanika elemendid. Toiteks vajavad alalisvooluallikaid galvaanielemendid, akud ning alaldid .
 • Nimeta seadmeid ja protsesse, mis toimivad ainult vahelduvvooluga?
  Trafo , kondensaator , vahelduvvoolugeneraator, vahelduvvoolumootor, asünkroonmootor, elektritööriistad, raadio – ja televisioonitehnika, föön, veekeetja , videomakk. ( vahelduvvool on perioodiliselt oma suurust ning suunda muutev vool)
 • Nimeta seadmeid ja protsesse, mis toimivad nii alalisvoolu kui ka
  vahelduvvooluga?
  Elektrimootor , lambipirn , poolperioodalaldi, täisperioodalaldi.
 • Kas elektriahela arvutustulemused sõltuvad sellest, kas arvutaja arvab voolu
  positiivse suuna õigesti ära või mitte?
  Arvutusel saadud arv ei sõltu sellest, kas arvutaja arvab voolu positiivse suuna õigesti ära, kuid sellest sõltub voolu suund. Kui vastus tuleb negatiivse märgiga, siis on tegelik suund vastupidine, kui arvutaja arvas , kui positiivne, siis on vool samas suunas, nagu arvas ka arvutaja.
 • Kas arvutustehnika kasutamine ülesannete lahendamisel teeb elektrotehnika õppijale selgemaks või segasemaks?
  Ikka selgemaks, kui tunned neid arvutusprogramme, kui ei tunne, siis ilmselgelt ei mõista programmist midagi ega osta selle abil ka ülesandeid lahendada.
 • Mida kirjeldab aktiivvõimsus vahelduvvooluahelas?
  (Vahelduvvoolu hetkvõimsuseks nimetatakse voolu ja pinge hetkväärtuste korrutist p = ui
  Hetkväärtuste avaldised pingele ja voolule on u=Um sinωt ja i=Im·sin(ωt±φ).
  Hetkvõimsuse üldavaldis on seega p= Um·Im·sinωt·sin(ωt±φ).
  Siinuste korrutist saab teisendada sinωt ⋅ sin(ωt ±ϕ ) = 1 ϕ − ωt ±ϕ
  ja Um·Im=2U·I. Asendades saame p=U·I·cosφ— U·I·cos(2ωt±φ).
  Perioodi keskmise võimsuse P saame ühe perioodi integreerimisel
  1 [ cos cos(2 )] cos . = ∫ U I ϕ −U I ωt ±ϕ dt =U I ⋅ ϕ
  Seda keskmist võimsust nimetatakse aktiivvõimsuseks ja mõõteühikuks on vatt [W].)
  Aktiivvõimsus on keskmine võimsus perioodi kohta. Aktiivvõimsus on vahelduvvoolu võimsuse see osa, mis muutub kas soojuseks, mehaaniliseks tööks või salvestub keemilise energiana. Soojuslik võimsus eraldub vaid aktiivtakistis. Aktiivvõimsus avaldub kujul
  P = I Z I R / Z = I2 R nagu alalisvooluahelaski. Aktiivvõimsuse ühik on vatt (W).
 • Mida kirjeldab reaktiivvõimsus vahelduvvooluahelas?
  Reaktiivvõimsus kirjeldab seda osa näivvõimsusest vahelduvvooluahelas, mis ei eraldu soojusena (kasuliku tööna). Reaktiivvõimsuse valem on Q = S sinφ, tema mõõtühik on varr e. Voltamper – reaktiivne (var).
 • Mida kirjeldab näivvõimsus vahelduvvooluahelas?
  Näivvõimsuseks nimetatakse korrutist U I = S ja näivvõimsuse ühikuks on voltamper [V A]
  Näivvõimsus ehk koguvõimsus on aktiivvõimsuse ning reaktiivvõimsuse ruutude summa ruutjuurest. S = √ P2 + Q2
 • Kas ühefaasilise tarviti reaktiivvõimsus võib olla suurem kui aktiivvõimsus? Kui ei, siis miks, ja kui ja, siis millistel tingimustel?
  Ühefaasilise tarviti reaktiivvõimsus võib olla suurem kui aktiivvõimsus, kui reaktiivtakistus on suurem kui aktiivtakistus. Reaktiivvõimsus ning aktiivvõimsus ei ole omavahelises sõltuvuses.
 • Kas ühefaasilise tarviti reaktiivvõimsus võib olla suurem kui näivvõimsus? Kui ei, siis miks, ja kui ja, siis millistel tingimustel?
  Ühefaasilise tarviti reaktiivvõimsus ei saa olla suurem kui näivvõimsus, sest võimsusi seob täisnurkne ehk võimsuskolnurk, millest S = √P2 + Q2 ning reaktiivvõimsus on see osa näivvõimsusest, mis ei eraldu soojusena. Reaktiivvõimsus võib olla sama suur kui näivvõimsus, kui P = 0 ehk aktiivvõimsust ei ole.
 • Kas vahelduvvooluahelate arvutamine on hõlpsam kompleksarvude või diagrammvektorite abil?
  Vahelduvvooluahelate arvutamine on hõlpsam kompleksarvude abil, kuna diagrammvektorite abil peaks joonistama välja vektordiagrammi. Kompleksarvude puhul seda tegema ei pea ning seega läheb arvutamine kiiremini, saab arvut kohe asemele panna.
 • Millest lähtudes valitakse kolmefaasilise tarviti ühendusskeem?
  Kolmefaasilise tarviti ühendusskeem valitakse lähtuvalt vajadusest. Kas on tegu näiteks sümmeetrilise või mittesümmeetrilise tarbijaga (Kui tegu on sümmeetrilise tarbijaga, siis on kõikide faaside aktiivtakistused võirdsed ning reaktiivtakistused on samuti omavahel võrdsed ning samalaadsed ja seetõttu on võrdsed ka faaside näivtakistused ja faasinihkenurgad. Mittesümmeetrilise tarbija puhul ei ole täidetud sümmeetrilisuse tingimused.) või kas tahetakse teha kolme- või neljajuhtmelist süsteemi. Neljajuhtmeline süsteem on realiseeritav vaid tähtühenduse korral, kus neljas juhe on nn. neutraaljuhe . Kolmefaasiline süsteem on realiseeritav täht – ning kolmnurkühendusega.
 • Kas kolmefaasilise tarviti võimsus sõltub ühendusskeemist?
  Tarviti võimsus sõltub ühendusskeemist, kuna sümmeetrilise tarbija ühendusskeemi puhul on kõik võimsused võrdsed, aga mittesümmeetrilise ühendusskeemi puhul on need erinevad.
 • Miks on kolmefaasilise tarviti kolmnurkühendusel liini- ja faasivoolud erinevad, aga tähtühendusel ei ole?
  Liinivoolud on juhtmete sees, faasivoolud on eri faaside mähistes. Kuna tähtühenduse puhul punktid A, B ja C ei ole hargnemispunktid, siis tähtühenduse puhul Il = If , kolmnurkühenduse puhul aga ühenduspunktidest väljuvad liinijuhtmed, kusjuures seal Ul = Uf. Kolmnurkühenduse puhul saab (kuna
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #1 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #2 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #3 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #4 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #5 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #6 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #7 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #8 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #9 Elektrotehnika kordamisküsimused ja vastused #10
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 10 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2011-05-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 272 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Piip1 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  1-61 küsimused

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (3)

  AlekseiN profiilipilt
  Alex Nik: suurepärane,aga vasta ootustele
  16:56 16-05-2013
  priit099 profiilipilt
  priit099: Ei olnud väga palju abiks.
  15:20 25-10-2011
  AlekseiN profiilipilt
  Alex Nik: ei vasta ootustele
  16:57 16-05-2013


  Sarnased materjalid

  138
  pdf
  Elektrotehnika alused
  13
  pdf
  Elektrotehnika eksamiküsimused
  34
  doc
  Elektrotehnika vastused
  42
  docx
  Elektrotehnika eksami kordamisküsimused
  10
  doc
  Elektroonika kordamisküsimused 1 osa vastused
  8
  docx
  Elektrotehnika eksami küsimused ja vastused
  12
  pdf
  ELEKTROTEHNIKA Kordamisküsimused
  4
  docx
  Elektrotehnika kordamisküsimuste vastused

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun