Tallinna Tehnikakõrgkool - Õppematerjalid

Õppeaine
Faile
Andme-ja tekstitöötlus
45
Arhdektuuri ajalugu
12
Arvestuse alused
22
Arvutigraafika alused
1
Auto elektriseadmed
1
Autode hooldus
5
Autode lisa- ja mugavusseadmed
4
Autode tehnonõuded
4
Automaatika alused
6
Cad projekteerimine.
18
Diferentsiaal-ja integraalarvutus
2
Eelarvestamine ja normeerimine
2
Ehitusfüüsika
4
Ehitusjuhtimine
2
Ehituskonstruktsioonid
6
Ehitusmaterjalid
24
Ehitusõigus
2
Ehitusökonoomika
3
Elektrimaterjalid
3
Elektrotehnika
6
Filosoofia
16
Füüsika
74
Geodeesia
18
Geokeemia
1
Hooned
14
Hüdraulika
3
Hüdraulika ja pneumaatika
16
Hüdrugeoloogia
1
Informaatika
8
Inglise keel
13
Insenerigraafika
17
Jõuülekanne
5
Kaasaegsed moesuunad
10
Keemia alused
2
Keevitustehnoloogia praktikum
2
Kere ja alusvanker
3
Kliendisuhete juhtimine
1
Kujutav geomeetria
20
Kõrgem geodeesia 1
6
Lepinguõigus
1
Liiklus
2
Logistika
35
Lõiketöötluse praktikum
5
Majandusmatemaatika
3
Masinaelemendid
3
Matemaatiline analüüs
3
Materjaliteaduse üldalused
5
Materjaliõpetus
19
Metallide lõiketöötlustehnoloogia
7
Metallide survetöötlustehnoloogia
7
Metallilõikeriistad ja seadmed
2
Metalliõpetus
16
Mikro- ja makroökonoomika
61
Paekursus
1
Pinnasemehaanika
1
Projekti juhtimine
2
Psühholoogia
2
Puitkonstruktsioonid
10
Pulbermetallurgia
1
Raamatupidamine
3
Rahvusvahelise majanduse alused
2
Raudbetoon
1
Rõiva ajalugu
11
Saksa keel
2
Sisepõlemis mootorite teooria
5
Sotsioloogia
1
Statistika
2
Teadusfilosoofia alused
15
Tee-ehitustööd
2
Teerajatised
1
Tehnoloogia
7
Tehnomaterjalid
24
Tehnoseadmed
6
Teoreetiline mehaanika
16
Tolereerimine ja mõõtetehnika
37
Transpordiökonoomika
1
Tugevusõpetus
13
Turundus
8
Töötervishoid ja -ohutus
5
Uurimismeetodite alused
1
Värviõpetus
1
Värvusõpetus
4
Ökoloogia ja keskkonnakaitse
15