Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Õigusõpetuse konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kus saab abielu sõlmida ?
 
Säutsu twitteris
Reet Nurmla- Kr 1A- 021
6 x seminari , muidu loengud aprilli lõpuni.
Arvestus- maikuu esimene pool (kontrolltööna)
 • töölepingu seadus (töö- ja puhkeaeg , töösuhte lõpetamine)
 • avaliku teenistuse seadus
 • tsiviilseadus (nimede muutmine, pärimine)
 • menetlusseadus
 • kohtute seadus
  www. riigiteataja .ee
  “Õigusõpetus”  soovituslik
  Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg
  Tööinspektsiooni kodulehekülg
  22.nädal, 31.jaanuar 2013
  Töölepingu seadus (TLS)
  Lühendeid saab leida: riigiteatajas ja justiitsministeeriumi kodulehekülg
  Kehtib seadus 1.juulist 2009.
  Tööleping: on kahe poole kokkulepe (töötaja ja tööandja) lepivad kokku, et töötaja on kohustatud tegema tööd ja tööandja on kohustatud talle tööd pakkuma. Tingimus on see, et tööandja peab kindlustama töötajale vastavad tingimused ja andma töövahendid. Tööandja on töösuhtes tugevam pool, tema kontrollib ja juhib töötajat. Töötaja peab alluma töösuhtes tööandjale. Tööandja on kohustatud maksma töö eest kokkulepitud tasu. Töötajaks on füüsiline isik, tööandjaks füüsiline või juriidiline isik. Töölepingut võib sõlmida alates seitsmendast eluaastast. Alaealiste töösuhete puhul on vaja lapsevanema nõusolekut ning kuni 7-14 laste, noorte töötamise puhul on vaja lisaks lapsevanema nõusolekule ka tööinspektori nõusolekut, kes asuvad tööinspektsioonide juures. Vanuse tõttu kedagi töölt lahti lasta ei saa. Vanusega on seotud teised töövaldkonnad, näiteks president (40), kohtunikud (kõrgem juriidiline ettevalmistus, kuid viimane piir on 67). Turvaseadus: turvatöötaja (19) ning kui peab töötama avalikus kohas siis 21-eluaastast.
  Töölepingu sõlmimine: leping sõlmitakse kirjalikult. Suuline leping on lubatud, ainult siis, kui töötegemine on lühikest aega (max 2 nädalat). Töölepingu koostamisel ei ole kindlat riigi poolt ette antud konkreetset vormi.
  Töölepingu punktid:
 • poolte andmed- isikunimi , isikukood , elukoht ( kontaktandmed ), tööandja poolt mis firmaga tegemist on, tööandja isikuandmed (reg.nr)
 • lepingu sõlmimise koht ja aeg
 • lepingu sõlmimise aeg ja tööle asumise aeg, need võivad olla üks ja see sama kuupäev, aga nad ei pea olema üks ja sama kuupäev
 • tööülesannete kirjeldus- võib lepingusse kirja panna kõike seda, mida töötaja tegema peab või töölepingu kirjeldus( eraldi dokumendina).
 • Ametinimetus, kellena töötaja üldse tööle hakkab.
 • Töötasu numbriliselt (rahalises väljenduses)- brutopalk on lepingu sees (miinimum töötasu on 320€)
 • Palgapäev (töötasu makstakse üldjuhul 1x kuus, lubatud on ka rohkem kordi maksta, kui 1 x kuus), kindlasti peab olema palga maksmise kuupäev. Kuupäevaks peab olema 1 konkreetne number. Hiljemalt kuu viimaseks päevaks. Kui palgapäev langeb mõnele nädalavahetusele või riigipühale,siis tuleb palk üle kanda enne nädalavahetust/riigipüha. Arvelduskontonumbrit ei soovitata lepingusse kirja panna, vaid annab individuaalselt raamatupidamisega tegelevale isikule. Palka võib maksta ka sularahana kassa kaudu.
 • Muud hüved, kui neid on- telefoni kasutamisvõimalus, auto kasutamisvõimalus, sportimise võimalused
 • Tööaeg- mis kellast mis kellani (töötegemise aeg 8h- riiklik töötegemise norm ning 40h nädalas, 5 päeva nädalas). Tööaja algus peab olema lepingus kirjas. Lõunaaeg ehk puhkeaeg on ette nähtud 30 minutit kuni 1h. Lõuna on isiklik aeg.
 • Töötegemise koht- asutuse/aadressi täpsusega. Lubatud on panna lepingusse Eesti, kes töötavad Eesti piires
 • Puhkus- puhkus on iga aastane korraline puhkus, puhkus 28 kalendripäeva on töölepingu töötajatele(riigipühad ei lähe arvesse). Tööandja võib võimaldada lisapuhkust. Mingisuguseid muid puhkuseid ei pea töölepingusse kirja panema (vanemapuhkus nt)
 • Viide töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegade kohta- viide seaduse konkreetsetele paragrahvidele.
 • Viide töökorralduse eeskirjade olemasoludele- eraldi dokumendina, töötajale tutvustamine peab olema allkirja vastu
 • Töö sisekorra eeskirjad (töö korralduse reeglid)
 • Viide kollektiivlepingu olemasolule
  Katseaeg : kas töötaja tuleb toime antud töökohas (kas oskused, võimed vastavad töökohale, kas tema isikuomadused on sobivad). Kestvus on max 4 kuud. Katseaja kehtestab tööandja. Kui lepingus pole kirjas katseaja kohta, siis tuleb kindel olla, et on 4 kuud katseaeg, seda lepingus ei kajastata, kui katseaega ei ole. Erand katseaja kestvuse osas on avalikule teenistusele- max 6 kuud (1. aprillist  4 kuud). Tööleping on sõlmitud määramata tähtajaga. Tähtajaga on max 5 aastaks. Lühemaks tähtajaks sõlmitud lepingul võib olla katseaeg max pooleks perioodiks kui nt on 8 kuine leping, siis 4 kuud katseaeg. Kui katseajal soovib töötaja töölt lahkuda, siis peab ta ette teatama 15 päeva, samuti ka tööandja peab 15 päeva ette teatama.
  23.nädal, 7.02.13
  Töölepingu seadus
  Kohustus:
  Töötaja kohustused:
 • töötaja peab tegema kokkulepitud tööd
 • täita töönorme ja kinni pidada tööajast- Aeg on kirjas töölepingus, lisaks on ka veel see kirjas töösisekorra eeskirjas ehk töökorralduse reeglid
 • täita tööandja korraldusi- täita tuleb seaduslikke korraldusi, õigeaegselt ja täpselt
 • hoiduda tegudest, mis takistavad teistel töötajatel oma töökohustusi täitmast
 • teatama tööandjale ees seisvast töötakistusest- nt mingi materjal hakkab otsa saama, aparaat katki läinud, avariid jne
 • hoidma äri- ja tootmissaladust, kui see on kokku lepitud
 • osalema koolitusel- mis on vajalik tööprotsessis osalemiseks, hüvitab tööandja, töötajale makstakse ka töötasu sel ajal, kui ta on koolitusel
 • teha koostööd teiste töötajatega oma tööprotsessis- arvestada teiste töötajatega
 • teatada esimesel võimalusel oma töövõimetusest ( haigestumine )- teatada tuleb otsesele või vahetule ülemusele
  Tööandja kohustused:
 • kindlustada töötajat kokkulepitud tööga
 • maksta töö eest tasu- ettenähtud ajal- kirjas töölepingus, töötasu maksmise korraldus on lepingus ja sisekorra eeskirjas kirjas
 • anda puhkust ning puhkusetasu maksmine- iga-aastane korraline puhkus
 • kindlustada ohutud töötingimused- tuleb töötajatele tutvustada
 • tööandja on kohustatud tutvustama töötajatele igasuguseid juhendeid ja eeskirju, mis selles asutuses üldse kehtivad.
 • Tööandjal on kohustus korraldada tööalast koolitust
 • Tööandja peab teavitama tähtajalise lepinguga töötajat vabadest kohtadest
 • Austada töötaja privaatsust- nt kuidas tööandja kontrollib töötajat, jälgib, ei tohi sorteerida isiklikes asjades
 • Anda töötajale tema nõudmisel täpset infot töötasu kohta
 • Mitte avaldada töötasu andmeid ilma töötaja nõusolekuta
  Töösuhte peatumine- töötaja ei tee tööd, töötaja võib keelduda töö tegemisest
 • poolte kokkuleppel- palgata puhkuse ajaks (tasu sellisel juhul ei maksta), tähtaega selleks puhkuseks EI OLE
 • puhkuse aeg (korraline)
 • ajutine töövõimetusperiood ehk töötaja või tema väikeste laste haigestumine
 • osavõtt seaduslikust streigist- eelnevalt fikseeritud, registreeritud, nõudmised kirja pandud jne
 • ajateenistuses viibimine
 • töötaja joobes olek
 • töötaja viibib arestis(kui on tegemist väärteoga-148 seadust, kus on kirjas väärteod, karistatud on aga poolte seaduste alusel/karistuseks väärteo toime panemiseks, aresti võib määrata max 30 päeva või raharahv- 3-300 trahviühikut, üks trahviühik 4 eurot) või vahi all(kuriteod- vahistada võib kuni 6 kuuks, vangistus kuritegude puhul 1 kuu kuni 20 aastat)
  Töö- ja puhkeaeg
  Täistööaeg- 8 h päevas, 40 h nädalas
  Osaline tööaeg- see, kui päevas on vähem kui 8h tööaeg
  (lühiajaline töö) Alaealiste töö- vastavalt nende vanusele, 4-7h
  öötöö- kell 22.00-06.00, tasustamine- 1,25 kordselt
  Riigipühadel töötamine- makstakse topelttasu
  Ületunnitöö- töötaja võib teha nädalas ületööd 48 h (40+8), kokkuleppel tööandjaga võib see olla nädala kohta 52 h, ületunnitööd tehakse poolte kokkuleppel; ületunde peab töötaja tegema siis, kui tööandja nõuab, siis kui on toimunud mingisugune erandlik olukord; Alaealistele keelatud, rasedatele ei ole ületunnitöö keelatud, Hüvitamine- hüvitatakse vaba aja andmisega(samas mahus ületundidega), rahaline hüvitamine 1,5 kordne
  Puhkeaeg- tööajakorraldus paneb selle paika, tööpäeva sees( lõunaaeg-30 min-1 h) isiklik aeg, lühikesed puhkepausid,
  Tööpäeval peab olema vahet 11 h, nädalas on 2 järjestikku puhkepäeva
  Enne riigipühi töötamine- 4 püha, kui sellele pühale eelnevat tööpäeva lühendatakse 3 tundi (1.jaanuar, 23.juuni, 24.detsember, rahvuspüha).
  Vaba aeg- mõistlikult antakse vaba aega, arvestades töötaja vajadusi, nt arsti visiit, doonorlus
  Tööleping-
  Tööettevõtuleping(töövõtuleping)- tehakse mingit kindlat tööd, peab olema mingi tulemus; töö tehakse ära omade vahenditega, omad töötingimused ja korraldus, peab olema konkreetne tähtaeg, millal peab töö olema tehtud, töövõtja teeb selle töö ära omal vastusel; tasu makstakse siis, kui töö on valmis, vastuvõetud ja üle vaadatud
  24.nädal, 14.02.13
  PUHKUSED
  See on töö- ja puhkeaja üks liike. Töösuhe on peatunud. Puhkuseid võime liigitada:
 • tööpuhkused: kasutatakse ka väljendit põhipuhkus; see on see, mis on ette nähtud ja võimalik saada töötatud aja eest (iga aastane korraline puhkus).
 • Lapsepuhkused ehk vanemapuhkused: ettenähtud vanematele seoses laste sünniga või laste olemasoluga.
 • Palgata puhkus: siis kui töötajal tekib vajadus puhkusele
 • Kollektiivpuhkus : võimaluse korral kasutatakse, tähendab seda, et kogu kollektiiv lähevad ühel ajal puhkusele
 • Õppepuhkus: kes töötab ja õpib samal ajal. Õppepuhkuse reguleerib eraldi seadus “Täiskasvanute koolituse seadus”  TäKS
  Puhkuse andmise ja kasutamise põhimõtted:
 • puhkus antakse kalendriaasta eest;
 • puhkus antakse kalendripäevades (28 kalendipäeva), va riigipühad ja rahvuspühad
 • puhkuse andmine ja kasutamine on kohustuslik
 • puhkus on võimalik ära kasutada ühe aasta jooksul
 • ametnikele on ettenähtud puhkus 35 kalendipäeva, samuti alaealistele, õpetajad, õppejõud ja kasvatajad  56 kalendripäeva
 • puhkus antakse üldjuhul katkestamatult, võimalik on ka puhkust kasutada osade kaupa (reegel: ühe osa pikkuseks peab olema vähemalt 14 kalendripäeva); tööandjal on õigus keelduda
 • puhkuse kasutamise aja määrab üldjuhul kindlaks tööandja- koostatakse puhksekava esimese kvartali lõpuks, graafikusse pannakse kirja töötajate nimed, puhkuse pikkus ja kuupäevad; graafikut peab ka töötajatele tutvustama, kui graafik ei tehta valmis ja ei tutvustada, siis on õigus töötajal minna puhkusele ükskõik millisel ajal, millal soovib etteteatamine 14 päeva
 • naisele vahetult enne ja pärast rasedus -sünnituspuhkust või vahetult pärast lapse hoolduspuhkust; vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus-sünnituspuhkuse ajal; vanemale, kes kasvatab kuni 7 aastast last;
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Õigusõpetuse konspekt #1 Õigusõpetuse konspekt #2 Õigusõpetuse konspekt #3 Õigusõpetuse konspekt #4 Õigusõpetuse konspekt #5 Õigusõpetuse konspekt #6 Õigusõpetuse konspekt #7 Õigusõpetuse konspekt #8 Õigusõpetuse konspekt #9 Õigusõpetuse konspekt #10 Õigusõpetuse konspekt #11 Õigusõpetuse konspekt #12 Õigusõpetuse konspekt #13 Õigusõpetuse konspekt #14 Õigusõpetuse konspekt #15 Õigusõpetuse konspekt #16 Õigusõpetuse konspekt #17 Õigusõpetuse konspekt #18 Õigusõpetuse konspekt #19
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-10-22 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 18 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Tanya. Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  15
  doc
  Õigusõpetuse arvestus
  15
  pdf
  Õigusõpetuse arvestus
  55
  docx
  Õigusõpetus II kt konspekt
  107
  doc
  Õiguse alused põhjalik konspekt
  31
  docx
  Õigusõpetuse suur konspekt
  45
  docx
  Õiguse konspekt
  44
  doc
  õigusõpetuse kordamis küsimused
  30
  docx
  Õiguse alused konspekt

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun