Sõnu seletav sõnaraamat

Kreeta - Mükeene periood u 2000-1100 a eKr • kujunes kiri (24st märgist alfabeed, 8.saj eKr kreeka tähestik, kujundati foiniikia tähestiku alusel) • kõrgetasemelise Minoilise tsivilisatsiooni algus (keskus – Knossos) • 1600 eKr arenes tsivilisatsioon ka Mandri-Kreekas (keskus – Mükeene) • kerkisid esile kindlustatud lossid 1200 a eKr järgnes tsivislisatsioon kiire allakäik, losside purustamine – doorlaste sissetung (kreeklaste hõim)
Kreeta kultuur on aluse andnud kolmele Vana-Kreeka tuntud müüdile: *Müüt laburündist ja selle ehitamisest *Minotaurus (Minose poeg) ja Pheseus (tappis esimese) *Daidalos ja tema poeg Ikalos (põgenesid Kreeta saarelt). Kreeta kultuur hävis kiiremini kui 100 aastaga, kuna u 200 km kaugusel oli Therea e Santoriini saar, kus toimus ülivõimas vulkaanipurse, pärast mida kandus 300 km radiusesse tuhka ning Kreeta ujutati kivirahega üle.
Kreeta - Mükeene Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat Koostaja: P.Reimer Kuigi Mükeene kultuur doorlaste sissetungi tulemusena hävitati ning antud perioodist pärinevad kirjalikud allikad mingit informatsiooni ajaloosündmuste kohta pole talletanud, siis säilisid mälestused kuulsusrikkast kangelasajast lugulauludes ja kangelaslugudes, mida pärandati järgnevatele põlvedele edasi suuliselt traditsioonilises värsivormis.

Kreeta - Mükeene arhitektuur a) Kreeta arhitektuur • Suured paleed • Valgus pääses sisse maja terrassidelt ja galeriidest • Paleede seinad olid kivist, laed puidust, eriruume ja tasapindu liigendasid sambad • Suured lossid - Knossos, Phaistos, Hagia Triada • Kreeta sambad - Peenenevad ülevalt alla, valmistatud puidust ja kaunistatud punase, musta, kollase koloriidiga
Kreeta kultuur – 2000 – 1600 a. e.Kr • Mükeene kultuur – 1600 – 1100 a. e.Kr • Tume ajajärk – 1100 – 800 a. e.Kr • Arhailine ajajärk – 8. saj. - 6. saj. e.Kr • Klassikaline ajajärk – 5. saj – 4. saj. I pool e.Kr • Maratoni lahing – 490 e.Kr • Salamise lahing – 479 e.Kr • Chaironeia lahing – 338 e.Kr • Hellenismi ajajärk – 338 – 30 e.Kr.
Kreeta - MÜKEENE EHK EGEUSE ARHITEKTUUR 5. VANA KREEKA ARHITEKTUUR 6. VANA ROOMA ARHITEKTUUR 7. VARAKRISTLIK ARHITEKTUUR 8. LÄÄNE-EUROOPA ARHITEKTUUR VARAKESKAJAL 9. ROMAANI ARHITEKTUUR 10. GOOTI ARHITEKTUUR 11. RENESSANSS 12. BAROKK 13. ROKOKOO 14. KLASSITSISM 15. ARHITEKTUUR 19. SAJANDIL 16. ARHITEKTUUR 20. SAJANDIL A. Sissejuhatus.

Kreeta - Mükeene kultuuri tähtsus: • Sellest ajajärgust Kreeka jumalate panteon • Kujunes Egiptusest ja Mesopotaamiast erinev tsivilisatsioon, võeti nendest õppust ja mugandati • Loetakse Euroopa tsivilisatsiooni alguseks, mõjutas läänepoolseid Vahemere maid, seuunates otsustavalt Euroopa ajaloo ja kultuuri arengut
Kreeta - Mükeene ajajärk (2000-1100 eKr) Tume ajajärk (1100-800 eKr) Arhailine ajajärk (800-500 eKr) Klassikaline ajajärk (500-338 eKr) Hellenismi ajajärk (338-30 eKr) 6.Klassikaline Kreeka oli orjanduslik ühiskond, orje käsitleti kui omaniku vara, mitte kui ühiskondlikku. 7.Kodanikud-kõik vabad põliselanikest mehed.
Kreeta - MükeeneIII aastatuhandel e.m.a2000-1250 a e.m.a kunst Knossose palee, mükeene lõvivärav Kreeta arhitektuuri kuulsaimateks mälestusparkideks on suured paleed ( Knossos, Phaistos). Lossid koosnesid pajudest enamvähem ühesuurustest ruumidest, lossid olid väga mugavad, laitmatu veevärk ja kanalisatsioon.

Kreeta - Mükeene (u 2000 – 1100 eKr) • Minoiline tsivilisatsioon Kreeta saarel (Knossose palee) • 1600 eKr tsivilisatsiooni kujunemine Mandri-Kreekas (keskuseks Mükeene linn) • 1200 eKr doorlaste (ühe Kreeka hõimu) sissetung tegi toonasele hiilgusele lõpu – purustati lossid ja hävines tsivilisatsioon.
Kreeta - MÜKEENE e. EGEUSE KUNST: küklaadide kunst u. 2000 eKr, Kreeta kunst u. 2000-1300 eKr, Mükeene kunst u. 1600-1100 eKr. Phaistose ketas-leiti Kreeta saarelt 1908.a., selle lineaarkirja A peetakse trükikirja eellaseks ja loetakse tänapäeval dešifreerimatuks. Megaron-tüüpiline ristkülikukujuline hoone.
Kreeta - Mükeene period (2000-1100 eKr) -> hävitavad sõjakad rändhõimud Tume ajajärk (1100-800 eKr) -> võetakse kasutusele raud, Kreeklaste väljaränne Arhailine period (800-500 eKr) Klassikaline ajajärk (500-338 eKr) Hellenismiperiood (338-30 eKr) ->Rooma vallutas Egiptuse, mis oli viimane hellenismlik riik

Kreeta - Mükeene perioodi ainus valdkond vaimses kultuuris, millest on kindlad teadmised, oli ………..................................…………. Seda seetõttu, et arheoloogide järelduste alusel võib öelda, et ………………………………………….................................…………..
Kreeta - Mükeene period u 2000-1100 aastat eKr: o 2000 aastat eKr tekkisid Kreeta saarel lossid ja neid ümbritsesid linnad o kujunes kiri o alguse sai omanäoline minoiline tsivilisatsioon,mille tähtsamaiks keskuseks kujunes Knossos o 1600 a eKr arenes tsivilisatsioon ka kreeklaste asustatud Mandri- Kreekas.
Kreeta - Mükeene ajajärgust pärinevad eeposte motiivid, mida kasutasid kreeka kirjanikud (müüdud jumalatest ning kangelastest). Samuti pärineb Kreetalt lineaarkiri A, mille põhjal kreeklased lõid lineaarkirja B (dešifreeritu) ning Mükeene ajast on pärit ka heksameetri värsimõõt.

Kreeta – lineaarkiri a, asulasd kindlustamata, ei osata kirja lugeda, losside ümber linnad, saartetsivilisatsioon, mükeene – lineaarkiri b, losside ümber pole linnu, osati kirja lugeda, paleed kindlustatud, mandritsivilisatsioon, sarnasus – lossid, jumalad, kiri, seinamaalid,
Kreeta - Mükeene periood u. 2000-1100 a. eKr. • 2000 eKr. Kreeta saarel lossid ja nende ümber linnad • Kujunes minoiline kultuur, keskus Knossos • Kreeklaste mõjuvõim Egeuse merel, tihedad sidemed Egiptuse ja Ees-Aasiaga • 1600 a. eKr. arenes tsivilisatsioon ka Mandri.
Kreetalaste seinamaalid – kujutati peamiselt inimesi, rõõmsalt värvikad, ühele seinamaalinaisele on tänapäeval antud hüüdnimi „Pariisitar“. 5.Kreetalaste vaasid – varasematel esineb üksnes geomeetrilisi mustreid, hilisematele maaliti lilli, tigusid, korallisarnaseid kaunistusi.

Kreeta - MÜKEENE KULTUUR Kreeka ajaloo varaseim periood oli nn Kreeka-Mükeene ajajärk II aastatuhandel eKr. Kreeta saarel Egeuse mere lõunaosas kujunes siis omapärane kõrgkultuur, mis kandus aastatuhande keskpaiku ka Kreeka maismaale, omandades seal uusi jooni.
Kreeta - Mükeene kultuur hõlmab III ja II aastatuhandel e.m.a. Kreetal arenenud Minose kultuuri, mis alates 16.sajandist e.m.a. avaldas tugevat mõju kultuuri arengule Kreeka mandrialal, ja sellest mõjutatud Mükeene kultuuri, milles keskused olid Kreeka emamaal.
Kreeta - Mükeene kultuuri häving oli põhjalik, Kreeka langes sisuliselt tsivilisatsioonieelsele arengutasemele. Sellel ajal tekkis püsiv kreeklaste asundus Väike-Aasia poolsaare idarannikule, muutes Egeuse mere Kreeka sisemereks, ning kasutusele võeti raud.

Kreeta - Mükeene ja Knossose loss) 2. Kreeka kaart, kus asusid ja nim. tähtsamad linnriigid ( Sparta, Korintos, Ateena, Mileetos, Sürakuusa). 3. Kreeka polis, ülesehitus Tavaliselt paiknes polis kõrgeimale kaljule rajatud kindluse ehk akropoli jalamil.
Kreeta ehk   Minose   Kreeta   kultuuri   peetakse   Euroopa   esimeseks  tsivilisatsiooniks. Kreeta mõõduskas, niiskevõitu kliima on põhjuseks , miks ainsatki  Minose   kultuuri   rõivaeset   pole   meie   päevini   säilinud.
Kreeta - Mükeene per(~2000-1100 eKr)Tume ajajärk(~1100-800 eKr)Arhailine per(~800-500 eKr)Klassikaline per(~500-338 eKr)Hellenismi per(~338-30eKr)Esimesed Olümpiamängud(776 eKr)Polis ehk linnriik koosnes asulast ja selle lähiümbrusest.

Kreeta on kogu Egeuse mere suurim saar, u sadakond linnriiki, ülemvõim oli koondunud legendaarse kuninga Minose kätte, tema residendiks oli linnriik Knossos. Kogu Vahe,ere tugevaim laevastik, Minos olevat tegelenud isegi piraatlusega.
Kreeta - u 2000 – 1100 • Minoilise kultuuri kujunemine Kreeta Mükeene eKr saarel u 2000 eKr. kultuur • Kreeklaste loodud Mükeene kultuuri kujunemine Mandri-Kreekas u 1600 eKr. • Kreeklased allutasid u 1500 eKr Kreeta saare.
Kreeta - Mükeene kunst Egeuse meres, mis moodustab osa Vahemerest, on palju saari ja selle kaldad on tugevasti liigendatud. Nõnda oli Egeuse mere piirkond sobiv laevasõiduks juba siis, kui laevad olid veel väga algelised.

Kreeta - Mykeene kultuur - 2. aasta tuhat eKr - XII sajand eKr. 2. Homerose aeg ehk tume ajajärk - XI-IX sajand eKr. 3. Arhailne aeg - VIII-VI sajand eKr. 4. Klassikaline ajajärk - V sajand eKr. Vana-Kreeka õitseaeg.
Kreeta - Mükeene periood - 2000-1100 eKr Tume ajajärk - 1100–800 eKr Arhailine periood - 800-500 eKr Esimesed teadaolevad olümpiamängud - 776 eKr Kirja kasutuselevõtt - 800 eKr Klassikaline periood 500-338 eKr
Kreeta - MÜKEENE KULTUUR Minoiline kultuur (~2000-1400 eKr) • Peeti tihedat ülemereühendust idarikidega ja õppiti ~3000 eKr kasutama vaske • 2000 ekr jõudis Kreeta saar tsivilisatsiooni tasemele.

Kreeta - Mükeene keraamikud võtsid potikedra kasutusele umbes 15. sajandil eKr. Tänapäeval töötavad paljud potikedrad elektril aga endiselt on laialdaselt levinud ka jalaga ringi aetavad potikedrad.
Kreeta - Mükeene kultuuri hävimise perioodi nimetatakse ajaloos ( 2) TUMEDAKS AJAKS( 1100-800eKR). 3)Arhailine periood 8-6 saj. eKR: Kreeka kultuuri kõige levinum märk on Kreeka mütoloogia.
Kreeta – Mükeene kultuuri võrdlus: Kreeta kultuur kujunes 2000 – 1400 e.Kr, olles vanem Mükeene kultuurist, mis kujunes alles 15.saj. e.Kr. Mõlemad kultuurid võtsid kasutusele kirja.

Kreeta - mükeene 2000-1100 a ekr 2) tume ajajärk 110-800 a ekr 3) arhailine periood 800-500 a ekr 4) klassikaline periood 500-338 a ekr (kõige tähtsam periood) 5) hellenism 338-30 a ekr
Kreeta saarel on mõõdetud Euroopa absoluutne kuumarekord 46 C. Mägise reljeefi tõttu on kliimas ka kontraste – talvel püsib mägedes mitu kuud, rannikul ei lange õhutemperatuur alla nulli.
Kreeta - Mükeene e. Egeuse kultuur- vanim tsivilisatsioon Euroopas (2000-1100 a. e.Kr.) Nimetus tuleb, sellest et kõrgkultuuri keskusteks olid Kreeta saar ja Mükeene Kreeka mandril.

Kreeta - Mükeene ajajärk Arhailine ajajärk 8. – 6. saj. eKr Klassikaline ajajärk 5. – 4. saj. eKr Hellenismi ajajärk ~330 eKr – 146 eKr Rooma võimu ajajärk 146 eKr – 395
Kreeta kultuur - Kreeta kultuur kujunes 2000-1400 a eKr, võtsid kasutusele kirja, mille järgi ei saa m tänaseni kindlat pilti tollasest elust, kuna neid kasutati vaid majapidamisaruannetes.
Kreeta - Mükeene e. Egeuse kultuuri ajajärk 2000-1100 a. e.Kr. II. Tume ajajärk 1100-800 a. e.Kr. Algas doorlaste sissetungiga, millega kaasnes majanduse ja kultuuri järsk langus.

Kreeta - Mükeene kultuur 2 000-1 100 eKr. Tume ajajärk 1 100-800 eKr. Arhailine ajajärk 800-500 eKr. Klassikaline ajajärk 500-338 eKr. Hellenistlik ajajärk 338-30 eKr.
Kreeta – Mükeene periood  1100 -800 eKr. Tume ajajärk  800 -500 eKr. arhailine periood  500 -338 eKr. Klassikaline periood  338 -30 eKr. hellenismiperiood
Kreeta - Mükeene – Kujunes umbes 2000 – 1000 e.Kr. sai alguse Egeuse mere lõunaosas asuval Kreeta saarel, kus 2. aastatuhandel eKr kujunes omapärane kõrgkultuur.

Kreeta - Mukeene oli mõjutatud Egiptuse kõrgkultuurist, Hetiidid olid esineme indo-euroopa rahvas, kes aga jõudis oma arengus riikluse ja tsivilisatsiooni tasemele.
Kreeta – Mükeene kultuur on algupärane kultuur ja kuigi ta seisis suurte Vana- Ida tsivilisatsioonide mõjuväljas, loetakse seda kultuuri Euroopa tsivilisatsiooni
Kreeta - Mükeene periood ~2000-1100 eKr Tume ajajärk ~1100-800 eKr Arhailine ajajärk ~800-500 eKr Klassikaline ajajärk ~500-338 eKr Hellenismiperiood 338-30 eKr

Kreeta - Mükeene – Kujunes umbes 2000 – 1000 e.Kr. Algselt arenes välja lossikultuur, algas Minoiline kultuur, mis oli ühtlasi vanem Euroopa kõrgkultuur.
Kreeta – MÜKEENE KULTUUR: 1. KREEKA AJALOO PERIODISEERIMINE: Vastavalt ühiskonna ja kultuuri arengutasemele jagatakse Kreeka ajalugu vanaajal alljärgnevalt:
Kreeta - Mükeene kultuur on Idamaade tsivilisatsioonidest mõjutatud, kuid samas siiski omanaoline ja originaalne sulam kahe eri päritoluga rahva kultuurist.

Kreeta - MÜKEENE KUNST- Kreeta-kult on kõrgel järjel, maalidel ei esine sõjastseene, on sanasusi Egiptusega, levinuim pisiskulptuur on jumalanna madudega.
Kreeta - Mükeene periood u 2000-1100 aastat eKr- Algselt arenes välja lossikultuur, algas Minoiline kultuur, mis oli ühtlasi vanem Euroopa kõrgkultuur.
Kreeta - Mükeene Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat Koostaja: P.Reimer 4. ISESEISEV TÖÖ: KREETA JA MÜKEENE KULTUURIDE SARNASUSED JA ERINEVUSED.

Kreeta - Mükeene ajajärk: umb. 2000-1100 eKr Omamoodi kõrgkultuur ning jagunes 2-ks-minoiliseks Kreeta kultuuriks ja mükeene Kreeka kultuuriks.
Kreeta - Mükeene • Peapreestrinnaks oli naine, kunstis oli palju kujutatud naist, • Jumalate kohta on vähe teada, kuid palju on jumalannasid.
Kreeta - Mükeene (Kreeka) usund: Kuna Kreeklased võtsid palju Kreetalastelt üle, vaadeldakse Kreeka ja Kreeta usulist kultuuri ühtse tervikuna.

Kreeta - Mükeene tsivilisatsioon- pronksiaeg Minoiline tsivilisatsioon Kreeta saarel Kreeta muistsed elanikud olid Väike-Aasia põliselanikud.
Kreeta - mükeene periood:*knossose loss-puudusid sõjaelemendid- linaarkiri A*mükeene loss(omas müüri)-lineaarkiri B*doorlaste sissetung.
Kreeta - Mükeene periood sai alguse Egeuse mere lõunaosas asuval Kreeta saarel, kus 2. aastatuhandel eKr kujunes omapärane kõrgkultuur.

Kreeta - Mükeene usundis austati eelköige jumalannasid, neile ohverdati loomi (härjad), korraldati rongkäike ja tantsudega pidustusi.
Kreeta - Mükeene periood: 12. saj eKr, 2 keskust, 2 eri kultuuri: • Kreetal polnud ühtegi vaenlast, laevastik oli Vahemere tugevaim.
Kreeta - Mükeene kultuur (2000-1100 eKr, hobukaarikud, lossid, kükloopilised müürid, sõjalised kaaskodanlased) ehk Egeuse kultuur.

Kreeta arhitektuuri on kujutatud naiselikuks: mugavaöt sisustayud maja ümbritsetud aiad, mis võiks näidata seda, et elu koondunud naiste ümber.
Kreeta - Mükeene kultuur ja kangelaseepika (õ lk 85-95) 1.Kirjelda geograafilist asendit ja selle mõju Kreeka tsivilisatsioonile.
Kreeta - Mükeene, kuna Kreeta saarel ja Peloponnesose poolsaare asulates, millest tähtsaim Mükeene, oli kunst kõige rikkalikum.

Kreeta - Mükeene kultuur oli jaotatud osadeks- minoliline ehk Minose kultuur Kreeta saarel ja Mükeene kultuuriks Kreeka mandril.
Kreeta - Mükeene 2000-1100 aastat eKr 2000 aastat eKr tekkisid Kreeta saarel lossid ja neid ümbritsesid linnad, kujunes kiri.
Kreeta – Mükeene periood ( u. 200—1100 a.e.Kr) tekkisid Kreeta saarel lossid ja neid ümbritsesid linnad, kujunes kiri.

Kreeta - Mükeene religiooni tavaliselt ühtse tervikuna, kus minoilised traditsioonid ilmselt otsustavalt tooni andsid.
Kreeta lossidel on arvukad seinamaalingud mis kujutavad mänge ja merd, siis ahaialaste maalingud kujutavad sõda ja jahtimist.
Kreeta - Mükeene 3000a eKr, hõlmab Kreeta saart, Mükeenet ja Tiryns, Eguse mere saari ja Väike- Aasia poolsaart.

Kreeta - mükeene periood u. 2000-2200 a ekr. 2000 a ekr tekkisid Kreeta saarel lossid ja neid ümbritsesid linnad.
Kreeta - Mükeene periood  Kaart-skeem. Poolsaared: Balkani, Väike-Aasia. Mered: Vahemeri, Joonia, Egeuse meri.
Kreeta - Mükeene periood u. 2000 – 1100 eKr Jaguneb: minoiliseks (2000-1500) ja Mükeene perioodiks (1500-1100)

Kreeta - Mükeene periood, kui kangelasaeg: • Edasi pärandatud lugulaulud kangelastest ja nende vägitegudest.
Kreeta – Mükeene e. Egeuse ajajärk: 2000 – 1100 eX 2. Minoiline kultuur Kreeta saarel: Kreeta kun. Minos.
Kreeta - Mükeene ehituskunst Kreeta ehituskunsti suurimateks ja tähtsamateks saavutusteks olid suured lossid.

Kreeta - Mükeene kunsti (Egeuse kunsti) õitseaeg oli 2000- 1250 a.e.Kr. • Kreeka ja Türgi territooriumil.
Kreeta - Mükeene periood u 2000-1100 aastat eKr Tume ajajärk u 1100-800 eKr – Homerose ajajärk (eepos)
Kreeta e. minose kultuur: Knossose palee, Kunsti iseloomustab rahumeelsus, rõõmsameelsus, naisekesksus.

Kreeta saarel on mõõdetud Euroopa absoluutne kuumarekord 46 C. Rohkesti on mägijärvi ja mineraalveeallikaid.
Kreeta - Mükeene Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat Koostaja: P.Reimer 2. KREETA MINOILINE KULTUUR:
Kreeta - Mükeene perioon 2000-1200 e.ma Tume ajajärk 1100- 800 e.m.a Arhailine periood 400- 500 e.m.a

Kreeta - hetairia, sugukonnad, hetiairias kogu ühisk elu, sinna kuuluv vaba inimene omab pol õigusi.
Kreeta - Mükeene Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat Koostaja: P.Reimer 2.4. Kreeta kultuuri kiri:
Kreeta - Mükeene ajajärku iseloomustab Mükeene kultuuri hiilgeaeg, kindlustatud losside rajamine.

Kreeta - Mükeene tsivilisatsioon Kreeta ja Mükeene kultuuri iseloomustus sh ühis- ja erijooned.
Kreeta - Mükeene ajajärgust pärinevad eeposte motiivid ( müüdud jumalatest, kangelastest ).
Kreeta - Mükeene kunstis olid olulisel kohal värvid, eriti punane, must ja pruun ning kollane.

Kreeta - Mükeene kõrgkultuur – Kreeta saarel kujunes üks Euroopa varasemaid kõrgkultuure.
Kreeta - Mükeene – Kujunes umbes 2000 – 1000 e.Kr. said esitada etenduses ka mitut rolli.
Kreeta - Mükenee periood (2000-1100 a. eKr) Tekkisid Kreeta saared, mida ümbritsesid linnad.

Kreeta - Mükeene kultuur hävis madalama kultuuritasemega rahvaste sissetungi tagajärjel.
Kreeta - Mükeene periood: Tänapäeva kreeklased ei ole Balkani poolsaare põliselanikud.
Kreeta - Mükeene periood – kreeta: kultuur sai nime legendaarse kuninga Minose järgi.

Kreeta - Mükeene ajajärk: Kreeta saarel kujunes lossikultuur, Minoilise kultuuri algus.
Kreeta - Mükeene tarbekunstis olid väga kõrgel järjel keraamika ja kullassepa tööd.
Kreeta maalikunst on vaasimaal populaarseim, hästi palju ornamentikat ja geomeetrilised kujundid.

Kreeta – Mükeene kultuur hävis, ühiskond langes tsivilisatsioonieelsele tasemele.
Kreeta - Mükeene kultuur jaguneb: 1) Kreeta ehk Minoiline kultuur 2) Mükeene kultuur
Kreeta kultuur - põhineb u. 2000 a. Ekr. Esimesed põliselanikud olid väike aasia rahvad.

Kreeta - Mükeene kultuur (ühiskonna korraldus, usk, kultuur, teadus, filosoofia)
Kreeta - MÜKEENE KULTUURI TÄHTSUS Pole otseselt seotud edasise Kreekaga seotud.
Kreeta - Mükeene Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat Koostaja: P.Reimer eKr.

Kreeta - Mükeene kultuuril oli suur mõju mütoloogia lõplikus kujunemises.
Kreeta - Mükeene • Kreeta ja • Knossos • Lineaarkiri A ja • Kuningas
Kreeta religioonist on tehtud järeldusi arheoloogilise ainese ja kujutava kunsti põhjal.

Kreeta - Mükeene kunst hõlmab nii Kreeta, Mükeene kui ka Minose kultuuri.
Kreeta - mükeene ajastu usund- kreeklased austasid eelkõige jumalannasid.
Kreeta - Mükeene tsivilisatsioon : Minoiline tsivilisatsioon Kreeta saarel

Kreeta tšivilisatsioon - vahemere aluskiht - on kindlasti hilisema kreeka religiooni mõju.
Kreeta - Mükeene ajajärku kajastab kangelaseepika seega vaid tinglikult.
Kreeta - Mükeene kultuuri nimetatakse Minose ehk minosiliseks kultuuriks.

Kreeta - Mükeene sambad ahenevad allapoole ning on toonilt tumedamad.
Kreeta keraamikast on säilinud ka väikesi kujukesi, just jumalannadest madudega.
Kreeta - Mükeene aeg – mäletatakse kui kuulsusrikka kangelasajana

Kreeta - Mükeene periood Minoiline tsivilisatsioon, keskus Knossos.
Kreeta ehitajad on samuti kasutanud sambaid katuse ja talastiku toestamiseks
Kreeta - puudusid kindlustusasulad kuna ei kardetud välismaalasi.

Kreeta - Mukeene ajastu tähistab Euroopa tsivilisatsiooni algust.
Kreeta - Mükeene ajajärk on Kreeka ajaloo varaseim periood.
Kreeta ehk minoa ühiskonnas olid naised silmapaistvalt esil.

Kreeta 2200 - 1400 eKr Mükeene 1500-1100 eKr Kokku 2200-1100 eKr
Kreeta mükeene - 2000-1100 eKr Tähtsad olid lossid, tuntum Knossos.
Kreeta - Mykeene ajajärk lõppes umbes Trooja sõja ajal.

Kreeta - MÜKEENE Keskuseks Egeuse meres asuv KREETA saar.
Kreeta - Mükeene religioonis on suurem mõju substraadil.
Kreeta on Kreeka suurim saar ja levinud turismi piirkond.

Kreeta - Mükeene tsv jaguneb: Minoiline tsv Mükeene tsv
Kreeta – mükeene ehk eugese kultuuri põhiperioodiks.
Kreeta on tuntud kohalike elanike sõbralikkuse poolest.

Kreeta kunst on elurõõmus, muretus, kiidetakse elu, loodust.
Kreeta - Mükeene periood sai alguse Kreeta saarelt.

Kreeta – rõõmutsev maa. Egiptlastele harjumatu.
Kreeta - mükeene periood · U 2000-1100 aastat eKr
Kreeta - Mükeene Tsivilisatsioon oli lossikeskne.

Kreeta kunst on väga rahumeelne ja rõõmsatemaatiline.
Kreeta vaasimaalile on omane ere värvirõõm ja dekoratiivsus.
Kreeta - Mükeene kultuuri häving oli põhjalik.

Kreeta müüdid – kajastavad kreeka hõimude käekäiku.
Kreeta - Mükeene kultuur 23. september 2009. a.
Kreeta - MÜKEENE KULTUUR ptk. 13 (lk. 91-100)

Kreeta - Mükeene tsivilisatsioon : Religioon
Kreeta tarbekunst – väga kõrgelt arenenud keraamika.
Kreeta - Mükeene kultuur ehk Egeuse kultuur

Kreeta - Mükeene tarbekunst ja seinamaalid
Kreeta - Mükeene kultuur (2000-1100 eKr)
Kreeta on korralik ja väga usklik saar.

Kreeta - MÜKEENE EHK EGEUSE ARHITEKTUUR
Kreeta - MÜKEENE e.EGEUSE ARHITEKTUUR.
Kreeta e. Minose ( minoiline ) kultuur.

Kreeta E. MINOSE (MINOILINE) KULTUUR.
Kreeta - Mükeene kunst ( Egeuse ) .
Kreeta - see on Kreeka suurim saar.

Kreeta - 2000 – 1100 Mükeene eKr
Kreeta - Mükeene – Kujunes umbes
Kreeta - Mükeene 2000-1000 a e.Kr

Kreeta - Mükeene kultuur referaat
Kreeta - MÜKEENE KUNST ehk EGEUSE

Kreeta - Mükeene tsivilisatsioon
Kreeta - Egeuse mere lõunaosas.

Kreeta - Mükeene egeuse kultuur

Kreeta - Mükeene u 3000 e.m.a
Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto