Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Gamma - aminovõihape- pidurdusvirgatsaine Virgatsaine või neurotransmitter on keemiline aine, mis vabaneb närvilõpmest (aksonist) rakkudevahelisse ruumi ning mõjustab vastasoleva neuroni membraani potentsiaali Vastasoleva närviraku pinnal tekkivad elektrokeemilised muutused on uue närviimpulsi teket soodustavad ehk erutavad või pärssivad ehk pidurdavad Uue närviimpulsi tekkimine oleneb kõigi neuronini jõudnud mõjutuste erutava ja pidurdava stimulatsiooni summast
Gamma - aminovõihape (GABA) - toime (luku-ja võtme printsiip) pidurdusvirgatsaine interneuronites Paikne tuimestus, sõltuvust tekitavad ained, Glutamaat - erutusvirgatsaine, õppimisvõime ravimi soovitavad ja ebasoovitavad toimed alus Tunnetuspsühholoogia ja Tunnetuspsühholoogia ja 3.09.2008 käitumise regulatsioon 3.09.2008 käitumise regulatsioon
Gammakiirgusel - see tuleb päikese tuumast ja on alla 0,01nm. Pikem kiirgus on röntgeni kiirgus mis on 0,01-10nm. Ultravioletkiirgus on 10-400nm, nähtav valgus on 380-760nm, infrapuna ehk soojuskiirgus on umbes 1mm. 2. Laametektoonika Atlandi ookeani näitel Laamtektoonika kirjeldab laamade liikumist ja jõude, mis seda liikumist põhjustavad.

Gammahüdroksübutüraat e. GHB liigub meie narkoturul siirupit meenutava vedelikuna, kus GHB sisaldus on kuni 60%. Ainet kasutatakse tihti pidudel.
Gamma - motoneuronite aksonid suubuvad lihaskäävide intrafusaalsete lihaskiudude juurde . Erutavad mõjud saabuvad gamma-motoneuronitele peaaju osadelt, mis osalevad kehahoiaku reguleerimisel  Lülineuronid - Moodustavad kõige suurema spinaalsete neuronite grupi .
Gamma - spektromeetriat, energeetiline lahutusvõime on 5-7%, seda ei saa kasutada tugevates kiirgusväljades Plastik: väiksem gammakiirguse registreerimise efektiivsus, ei saa teha gamma- spektrimeetriat ja seda kasutatakse kiirguskaitses dooside mõõtmisel.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Gammakiirgus – 0,01 nm, mida väiksem lainepikkus seda suurem sagedus Röntgenkiirgus 0,01 – 10 nm Ultravioletkiirgus – 10 – 400nm, UV-C ülimalt ohtlik elusorganismidele, neeldub täielikult osoonikihis (200-280) , UV-B ohtlik elusorganismidele, neeldub osaliselt osoonikihis, hõreneva osoonikihi puhul on peamiseks ohuteguriks, UV-A ohutu elusorganismidele, päevituse ja D vitamiini tekitaja Nähtav valgus – 380-760nm Soojuskiirgus – 760-1000000nm
Gammakiirgus on elektromagnetiline kiirgus Puudub mass ja laeng aga on väga suure läbitungimisvõimega Varjestuseks saab kasutada raskeid materjale nt betoon, plii Põhjustab ionisatsiooni protsesse Põhjustab nii välist kui ka sisemist ohtu Lihtne mõõta
Gamma - kiirguse mullid 9. novembril 2010. aastal astrofüüsik Doug Finkbeiner teatas, et ta on avastanud kaks hiiglaslikku sfäärilist mulli, mis on tekitatud energia purskest Linnutee keskpaiga juurest galaktilise põhja- ja lõunapooluse suunas.

Gamma - U sis korrektsiooni abil veidi kõveraks, et * V õ im e n d i a . s . k . kompenseerida kujutise saatmisel ja vastuvõtul 1 - id e a a ln e 2 - g a m m a k o r e k t s io o n ig a tekkinud MLM-i ja parandada kujutise heleduse gradatsiooni.
Gammakiirgus on kõige lühema lainepikkusega EMK (vähem kui 0,01 nm). Atmosfäär on selles lainepikkuste piirkonnas läbipaistmatu, aga looduses esinevatest ja tehislikestradioaktiivsetest isotoopidest eralduvale gammakiirgusele jääb inimene avatuks.
Gamma - globuliinide defitsiit kompentseeritakse emaslooma ternespiima suure gamma-globuliinisisaldusega. •fibriogeen – molekulmass 400000, sisaldus plasmas keskmiselt 3-7 g/l. Vere hüübimisel väljastatava fibriini lahustunud eellane.

Gamma - spektromeetriga tehti kindlaks kaaliumi, uraani ja tooriumi kontsentratsioon, mis vastas basaldile. "Vega 2" maandumiskohas puuriti ja saadud proovist tehti röntgenfluorestsentsmeetodil analüüs.
Gamma - kiirgust. Analoogiliselt lõhustub näiteks reaktorites kütusena kasutatav U-235 kaheks väiksema massiarvuga isotoobiks ning sellise protsessi käigus vabaneb suur kogus energiat.
Gamma - hüdroksübutüraat •  toimib GABA-B & “GHB”-retseptorite kaudu •  Rahustitest tugevam euforiant, suurtes annustes pärssiv, kasvatab lihasmassi, kulturistidel füüs.

Gammainterferooni hulk on suurem (positiivne) patsiendi varasema kokkupuute korral M.tuberculosis’e peptiidsete antigeenidega ning väiksem (negatiivne), kui tuberkuloosibakteritega varasem kokkupuude
Gammalagunemine - tuum jääb samaks, toimub ainult prootonite ja neutronite tuumasisene ümberkorraldumine nii, et tuum langeb madalama energiaga olekusse ja kiirjab seejuures gammakvandi.
Gamma erich – Helm, Richard – Johnson, Ralph –Vlissides, John – Wesley, Addison, Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software (Veebistruktuuri

Gammakiirgus on nähtava valguse sugulane, ent tema kvandid-footonid on nähtava valguse omadest miljoneid kordi suurema energiaga Radioaktiivsete kiirguste läbimisvõime
Gamma kiirgus – Gammakiirgus on kõige lühema lainepikkusega (suurusjärgus alla 10 pikomeetri) ja seega suurima sagedusega ning energiaga elektromagnetiline kiirgus.
Gammakiirgus on kõige lühema lainepikkusega ja seega õhukest metall-lehte. Beetakiirgus võib tekitada suurima sagedusega ning energiaga elektromagnetiline kiirgus.

Gamma - kiired on laenguliselt neutraalsed, kuid väga suure läbitungimisväimega. Mida suurem on elemendi järjekorranumber, seda suurem tõke on ta
Gammakiirgus on suure energiaga elektromagnetkiirgus, *ergastatud tuuma läheb põhiolekusse ning kiirgab gamma-kvandi. *y- kiirgus suure läbimisvõimega.
Gammakiirgus - läbib mitme plii plaadi, suure sagedusega elektronmagnetlained, tuum jääb samaks, olek muutub, toimuvad ainult tuumasisesed protsessid

Gammakiirgus on kõige lühema lainepikkusega (suurusjärgus alla 10 pikomeetri) ja seega suurima sagedusega ning energiaga elektromagnetiline kiirgus.
Gammakiirgus on väga hea läbimisvõimega ning tema täielik peatamine (eeskätt kõrgema energiaga gammakvantide korral) on praktiliselt võimatu.
Gammakiirguse osakestel on väga suur energia. Seda saadavad välja väga paljud objektid, sealhulgas ka pulsarid, mis on plahvatanud tähtede jäänukid.

Gamma - aminovõihape (GABA) •  Histamiin (H) 12 •  Endopioidid •  Teised neuropeptiidid •  Endogeensed kannabinoidid
Gamma - kiirte eest kaitsmiseks kasutatakse rakseid metalle nt. Pliid, alfa- ja beeta- kiirguste eest kaitseb iga käepärane vari.
Gammakiirgus on elektromagnetiline kiirgus, mis tuleb tuumast ja on kõige lühema lainepikkusega alla 0,01 nm (st suurema sagedusega).

Gammakiirgus on väga lühilaineline ja suure kvandienergiaga elektromagnetlaine, mille omadused vastavad osakeste omadustele.
Gammakiirgus on inimesele kõige ohtlikum kiirgus, kuna tema läbimisvõime on suur ning ta on tugeva ioniseeriva toimega.
Gamma - kavnt muundub vastastikmõjus tuumaga elektron-positronpaariks. Aine võib muunduda väljaks ja vastupidi.

Gammakiirgus on kõige lühema lainepikkusega ja seega suurima sagedusega ning energiaga elektromagnetilline kiirgus.
Gamma - lagunemine – Rikutakse: tuuma energia on minimaalsest kõrgem, ehk kolmandat stabiilsuse tingimust.
Gamma - motoneuron Vegetatiivse närvisüsteemi preganglionaarsed neuronid Aferentsed neuronid Lülineuronid

Gamma - kiirte tootmiseks kasutatakse radioaktiivseid isotoope, mis gammakiirgust kiirgavad (60Co, 137Cs).
Gammakiirgus on võimeline väga kaugele levima ning samuti on tal piisavalt palju energiat, et inimkeha läbida.
Gammakiirgus on oma olemuselt lähedane x-kiirtele, alfa- ja beetakiirgus kujutavad endast laetud osakeste voolu.

Gammakiirgus on väga tugeva lägitungimisvõimega elektromagnetilise kiirguse liik, mis ei allu magnetväljale
Gamma - radioaktiivsus 7 Beta-radioaktiivsus 8 neutronkiirgus 12 Vabanenud keskmine koguenergia 215 MeV
Gammakiirgus on kõige väiksema lainepikkusega ja seega kõige suurema energiaga elektromagnetiline kiirgus.

Gammakiirgus - elektromagnetvälja kvantide voog, mmis tekib tuuma siirdel ergastatud olekust põhiolekusse.
Gamma – regionaalne mitmekesisus, liikide arv suuremal territooriumil kõikides biotoopides kokku.
Gammakiirgus on väga suure läbimisvõimega ja seda takistavad oluliselt paksud metalli- või mullakihid.

Gamma - korrektsioonist. Gamma on üks arv, mis iseloomustab arvuti ekraani helenduse sõltuvust
Gamma - spektromeetriga tehti kindlaks kaaliumi, uraani ja tooriumi kontsentratsioon, mis vastas
Gammakiirgus - elektromagn kiirgus, mis tuleb tuumast ja on kõige lühema lainepikkusega, alla 0,01nm.

Gamma - kvantide osakesed loetakse tühiseks). 2. laengute algebraline summa peab olema jääv.
Gamma - radioaktiivsus kujutab endast lühilainelise elektromagnetilise kiirguse voogu.
Gammakiirgus – gammakvandid ehk – footonid Ergastatud tuum kiirgab gammakvandi energiaga.

Gamma - kiirgus koosneb elektromagnetvälja kvantidest, millel on väga suur energia.
Gammakiirgus – elementaarosakeste põrgetest (veel kõrgemad temperatuurid kui röntgeni
Gamma - Glutamüültransferaas (GGT) On vajalik AH-te transpordimiseks rakkudesse.

Gammakiirgus on kõige ohtlikum ja kõige suurema läbimisvõimega radioaktiivne kiirgus.
Gamma - tokoferool E 308 antioksüdant 20 Delta-tokoferool E 309 antioksüdant
Gamma - gamma00, ülisuur sagedus, väike lainepikkusega elektromagnetlained.

Gamma - sageduslik faasisünkroonsus viib aju samuti teadvuseta seisundile.
Gamma rütm on seotud samuti aktiivse infotöötlusega, kuid samas ka teadvusega.
Gammakiirgus – kiirgust väljastavad radioaktiivsel lagunemisel aatomite tuumad.

Gammakiirgus on veelgi suurema läbimisvõimega Tuuma radioaktiivne alfalagunemine
Gammakiirgus - elektromagnetlaine,liigub valguse kiirgusega,teda ei mõjuta elek.
Gamma - diversiteet summaarne diversiteet, koosneb erinevatest laikudest.

Gammakiirguse laineomadusi on raske uurida, sest lainepikkus on väiksem aatomi mõõtmetest.
Gamma - ja röntgenkiirgus, keemilised ühendid (alkaloidid), viirused.
Gamma - rütm: 35-55 imp/s 140. Vahelduvvoolu iseloomustavad suurused.

Gammamotoneuronite fn on säilitada lihaskäävi tundlikkust hoolimata lihaspikkusest.
Gammakiirgus e. Gamma lagunmine tekib juhul kui tuuma stabiilsus on rikutud.
Gamma - hüdroksübutüraat (GHB), inhalandid, kanep, etüülakohol.

Gamma - aminovõihape (GABA) - pidurdusvirgatsaine interneuronites
Gamma - kiirguse intensiivsuse mõõtmiseks on kasutusel Röntgen.
Gamma on suurem kui 8% siis muutub ka kõne raskesti arusaadavaks.

Gammakiirgust - väljastavad radioaktiivesel lagunemisel aatomite tuumad.
Gammakiirgus – suurima energia ja sagedusega elektromagnetkiirgus.
Gammakiirgus on kõige lühema lainepikkusega ja jääb koguenergia.

Gamma on CP/CV. ml2= -mglsin -> =Acos(0t+ ).
Gamma – γ-kiirgus kujutab endast elektromagnetilaineid.
Gamma - Röntgenikiirgus Ultra- TE violett- Infra- punane

Gamma kvantidest ehk suure energiaga (üle 100 keV) footonitest.
Gammakiirgus on suure sagedusega elektromagnetiline kiirgus.
Gammakvantidest ehk suure energiaga (üle 100 keV) footonitest.

Gammakatse - 5 - vältida õhupilude nõrgendavat mõju.
Gammakiirgus - suure sagedusega valgusosakeste kiirgamine.
Gamma geminorum on säravuselt 3 täht kaksikute tähtkujus.

Gammakiirgus on ioniseeriv kiirgus läbida alumiiniumi.
Gamma - ülilühilaineline elektromagnetkiirgus
Gamma - motoneuronid hoiavad lihaste pikkust.

Gamma - motoneuronid juhivad lihaste toonust.
Gammakiirgus on ioniseeriv kiirgus tervik osadeks.

Gammakvantidest ehk suure energiaga footonitest.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Gammalagunemine - sellist asja ei ole olemas, aga energia siiski eraldub teatud määral tuuma massi arvelt
Vote UP
-6
Vote DOWN
Gamma lagunemine – aatomi tuumas paigutuvad ümber prootonid ja neutronid, mille tulemusena eraldub väga suure läbitungimisvõimega energia, tuuma laeng ja aatommass jääbTulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun