Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Konfliktid ja nende lahendamine (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis põhjustel konflikt tekib ?
 • Millal on konflikt lahendatud ?
 • Kuidas lahendada konflikte ?
 • Mis on üldse konflikt ?
 • MIS ON KONFLIKT ?
 • Mis põhjustel konflikt tekib ?
 • Millal on konflikt lahendatud ?
 • Kuidas lahendada konflikte ?
 • Mis on üldse konflikt ?
 • MIS ON KONFLIKT ?
 • Mis põhjustel konflikt tekib ?
 • Kui oluline selle konflikti sisu sulle on ?
 • Kui oluline see suhe sulle on ?
 • Kui tugev on partner ja kui kaua võib konflikt kesta ?
 • Kuidas sellele vastata ?
 • Millal on konflikt lahendatud ?
 • Mida minu reaktsioonid, hinnangud ja arusaamad räägivad minust endast ?
 • Mida uut sain teada enda kohta ?
 • Millises teadvuse seisundis see toimub ?
 • Kuidas lahendada konflikte ?
 • Kuidas lahendada konflikte ?
 • Kuidas konflikte töökohal ära hoida ?
 • Mis on lõpuks osutunud kasulikeks ?
 • Mis võib olla konflikti põhjuseks tööl ?
 • Kuidas ettevõttes neid piiratud ressursse jagatakse - inimesi, raha, ruumi, varustust jne ?
 • Kellel on õigus tööd ja otsustamist antud valdkonnas suunata ?
 • Mis on üldse konflikt ?
 • Mis on üldse konflikt ?
 • Kus jookseb piir eriarvamuse ja konflikti vahel ?
 
Säutsu twitteris
LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL
Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool
JA12KÕ
Maarja Kiisk
KONFLIKTID, LAHENDAMISE VÕIMALUSED
Õpimapp
Õppejõud: Anu Leuska , MA
Mõdriku
2014
SISUKOR
Igapäeva elus tuleb meil kokku puutuda paljude erinevate inimestega ning oleks naiivne arvata, et meie suhted on alati pilvitud. Mõned konfliktid võivad olla piisavalt tõsised ohustamaks suhte püsimist vähemalt seni kuni neid pole lahendatud . Kahjuks ei ole mingeid võlunippe, mis probleemid olematuks muudaks. Küll on aga meil endil hea tahte puhul võimalik konfliktid tulemusrikkalt lahendada. Käesoleva õpimapi eesmärgiks on välja selgitada mis on täpsemalt konflikt ja millised on konfliktide peamised tekkimispõhjused. Millised on need kõige levinumad lahenduse stiilid, viisid ja reeglid. Millised on konflikti lahendamise ohud. Lõpetuseks annan täpsema ülevaate, et kuidas konflikt on lahendatud ja omapoolse hinnangu. Samuti lisasin õpimappi mõned artiklid, mis minu meelest on väga head ja haakuvad hästi teemaga . 2
1.1 Mis põhjustel konflikt tekib ? 4
1.2 Konflikti tunnused 4
1.3 Konfliktide tüübid 4
1.4 Konflikti liigid 4
1.Infokonfliktid 5
2.Väärtuskonfliktid 5
Kõige raskemini lahendatavad, kui ei leita ühiseid väärtusi. Väärtuskonfliktide ennetamiseks on tähtis õppida olema tolerantne ehk salliv teistsuguste arvamuste, huvide, õiguste ja vajaduste suhtes. 5
3.Eesmärgikonfliktid 5
4.Vajaduste konfliktid 5
2.1 Konflikti lahendamise viisid 6
2.2 Konflikti lahendamise viis stiili 6
7
2.3 Konflikti lahenduse neli sammu 8
1.Probleemi tunnistamine ja omaksvõtmine 8
2.Probleemi analüüs 8
3.Lahenduste otsimine 8
4.Lahendusele keskendumine 9
Annab kiirema tulemuse ja üldse tulemuse, kui minevikus sorida. (Kõvamees. H, 2011) 9
2.4 Konflikti lahendamise reeglid 9
2.5 Ohud konflikti lahendamise teel 9
2.6 Millal on konflikt lahendatud? 10
Meie panemegi sinu meeskonna tööle! 15
Kuidas lahendada konflikte? 15
Konflikti lahendamine 20
Mis on üldse konflikt? 23
SISSEJUHATUS...........................................................................................................3
1. MIS ON KONFLIKT ?.............................................................................................4
1.1 Mis põhjustel konflikt tekib ? ……………………………………………….....4
1.2 Konflikti tunnused ……………………………………………………………...4
1.3 Konfliktide tüübid ………………………………………………………….......5
1.4 Konflikti liigid ………………………………………………………………....5
2. KONFLIKTI LAHENDAMINE…………………………………… …………......6
2.1 Konflikti lahendamise viisid …………………………………………………...6
2.2 Konflikti lahendamise viis stiili ………………………………………………..7
2.3 Konflikti lahenduse neli sammu ……………………………………………….9
2.4 Konflikti lahendamise reeglid ……………………………………………….…10
2.5 Ohud konflikti lahendamise teel ……………………………………………….10
2.6 Millal on konflikt lahendatud?............................................................................10
3. KONFLIKTIDE LAHENDAMISE ETAPID ……………………………………11
KOKKUVÕTE ……………………………………………………………………….13
KASUTATUD KIRJANDUS 14
LISAD 15
Lisa 1. Kuidas lahendada konflikte?
Lisa 2. Konstruktiivne konflikti lahendamine
Lisa 3. Konflikti lahendamine
Lisa 4. Mis on üldse konflikt?

SISSEJUHATUS


Igapäeva elus tuleb meil kokku puutuda paljude erinevate inimestega ning oleks naiivne arvata, et meie suhted on alati pilvitud. Mõned konfliktid võivad olla piisavalt tõsised ohustamaks suhte püsimist vähemalt seni kuni neid pole lahendatud. Kahjuks ei ole mingeid võlunippe, mis probleemid olematuks muudaks. Küll on aga meil endil hea tahte puhul võimalik konfliktid tulemusrikkalt lahendada. Käesoleva õpimapi eesmärgiks on välja selgitada mis on täpsemalt konflikt ja millised on konfliktide peamised tekkimispõhjused. Millised on need kõige levinumad lahenduse stiilid, viisid ja reeglid. Millised on konflikti lahendamise ohud. Lõpetuseks annan täpsema ülevaate, et kuidas konflikt on lahendatud ja omapoolse hinnangu. Samuti lisasin õpimappi mõned artiklid, mis minu meelest on väga head ja haakuvad hästi teemaga.

1. MIS ON KONFLIKT ?


Konflikt on lahkheli või arusaamatus , mille tulemusena tekib pinge, mis ajendab osapooli üksteise vastu tegutsema. Konfliktiks peab olema vähemalt kaks osapoolt, kus avaldatakse omi seisukohti, arvamusi, huvisid või eesmärke. Püütakse üksteist nende realiseerimisel võita. Tavategevuses ei ole probleemiks mitte konflikt ise, vaid selle käsitamise viis. Konflikt on võimalus. Kui vaatleme konflikti kui võimalust, siis võime teda näha kui probleemi, mis vajab lahendamist. Konflikt iseenesest ei ole hea ega halb ning võib viia nii negatiivsete kui ka positiivsete tagajärgedeni. Siit tulenevalt on peamiseks, millele tähelepanu pöörata, konflikti lahendamine.( Lehtsaar . T, 2002)

1.1 Mis põhjustel konflikt tekib ?


 • Erinevast informeeritusest- konflikti osapoolte erinevast informeeritusest, mis viib erinevate seisukohtadeni ning arvamusteni
 • Erinevatest hinnangutest ja tõlgendamisest
 • Erinevatest eesmärkidest-
 • Erinev kasvatus, raske lapsepõlv
 • Erinevad poliitilised ja usulised vaated
 • Teisele kahju tekitamise eesmärgil kasutatakse pilkeid ja solvanguid
 • Kokkuleppeni mittejõudmine
 • Loogika või arusaama viga- teine ei käitu vastavalt ootustele ( Randmann . L)

  1.2 Konflikti tunnused


 • Kõrgendatakse häält
 • Süüdistatakse teisi
 • Nägeletakse pisiasjade pärast
 • Teisele kahju tekitamise eesmärgil kasutatakse pilkeid ja solvanguid
 • Püütakse rühma liikmeid leeridesse jagada, intrigeerida, kaevata, ässitada,
 • Vastaspoole kohalolek mõjub ärritavalt
 • Jäine viisakus
 • Apaatia , üldine loidus, passiivsus (Randmann. L)

  1.3 Konfliktide tüübid


 • Akuutsed konfliktid- enamasti kordumatud, ootamatud, uued, puuduvad olemasolevad lahendused.
 • Kroonilised konfliktid- pidevad , korduvad, enamasti peegeldavad struktuuri
  vigu.
 • Latentsed konfliktid- konflikt võib pikka aega kulgeda varjatult enne kui muutub nähtavaks, kuid võivad jääda varjatuiks, neid suruvad alla sotsiaalsed struktuurid . Põhjust ja tagajärge on kerge segamini ajada. (Randmann. L)


  1.4 Konflikti liigid


  Konflikte liigitatakse sisemised ja välimised konfliktid.
  Konflikte võib liigitada ka tekkepõhjuste järgi:
 • Infokonfliktid
  Puudub konkreetne info edastamise süsteem. Või on konflikti osapooltel erinev informatsioon.
 • Väärtuskonfliktid
  Kõige raskemini lahendatavad, kui ei leita ühiseid väärtusi. Väärtuskonfliktide ennetamiseks on tähtis õppida olema tolerantne ehk salliv teistsuguste arvamuste, huvide, õiguste ja vajaduste suhtes.
 • Eesmärgikonfliktid
  Konflikti osapooltel on erinevad eesmärgid ja isiklikud ootused, mille vahelised vastuolud viivad vastandlike seisukohtadeni. Eesmärgikonfliktide lahendamise tüüpilisemaks võtteks on läbirääkimine.
 • Vajaduste konfliktid
  Teadvustamine , et indiviididel on erinevad vajadused, aitab ära hoida halvustavat suhtumist inimesse, klienti. ( Randmann. L)  2. KONFLIKTI LAHENDAMINE


  Enne, kui asud konflikti lahendama , esita endale mõned küsimused ja mõtle:
 • Kas vastuolu kõrvaldamine on üldse võimalik?
 • Kui oluline selle konflikti sisu sulle on?
 • Kui oluline see suhe sulle on?
 • Kas olete konflikti astumiseks sobivas seisundis?
 • Kui tugev on partner ja kui kaua võib konflikt kesta?

  2.1 Konflikti lahendamise viisid


  Kaks dimensiooni : keskendumine suhetele ja keskendumine isiklikele eesmärkidele.
 • Võit-kaotus stiil
  Keskendutakse isiklikele
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Konfliktid ja nende lahendamine #1 Konfliktid ja nende lahendamine #2 Konfliktid ja nende lahendamine #3 Konfliktid ja nende lahendamine #4 Konfliktid ja nende lahendamine #5 Konfliktid ja nende lahendamine #6 Konfliktid ja nende lahendamine #7 Konfliktid ja nende lahendamine #8 Konfliktid ja nende lahendamine #9 Konfliktid ja nende lahendamine #10 Konfliktid ja nende lahendamine #11 Konfliktid ja nende lahendamine #12 Konfliktid ja nende lahendamine #13 Konfliktid ja nende lahendamine #14 Konfliktid ja nende lahendamine #15 Konfliktid ja nende lahendamine #16 Konfliktid ja nende lahendamine #17 Konfliktid ja nende lahendamine #18 Konfliktid ja nende lahendamine #19 Konfliktid ja nende lahendamine #20 Konfliktid ja nende lahendamine #21 Konfliktid ja nende lahendamine #22 Konfliktid ja nende lahendamine #23 Konfliktid ja nende lahendamine #24 Konfliktid ja nende lahendamine #25
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 25 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2015-03-31 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 21 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor liblikas24 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mis on konflikt? Konflikti tunnused, tüübid, liigid. Konflikti lahendamise viisid, lahendamise viis stiili, lahenduse 4 sammu, konflikti lahendamise reeglid. Konfliktide lahendamise etapid.
  konflikti lahendamine , kompromiss , partner , vältimine

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  19
  doc
  Konflikti lahendamine
  83
  doc
  Õiguse sotsioloogia
  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015
  130
  rtf
  Amundsoni raamat
  133
  pdf
  Suhtlemispsühholoogia - Sotsiaalpsühholoogia 1
  18
  docx
  Konflikt ja tema lahendamise võimalused
  106
  pdf
  PSÜHHOLOOGIA ALUSED
  352
  pdf
  Andekusest ja andekatest lastest

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun