Facebook Like

Kursusetöö: KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA ORGANISATSIOONIS (4)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on konfliktis head ?
 • Mis on arusaamatuste taga ?
 • Mis on konfliktis head ?
 
Säutsu twitteris

TALLINNA MAJANDUSKOOL
Sekretäri- ja ametnikutöö osakond
SR091
KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA
ORGANISATSIOONIS

Kursusetöö
Juhendaja : Anne Muusik
Tallinn 2011

SISUKORD


SISUKORD 2
SISSEJUHATUS 3
1. Konflikt 4
1.1 Konflikti liigid 5
1.2 Mis põhjustel konflikt tekib 5
1.3 Mis on konfliktis head ? 7
2. Konflikt organisatsioonis 8
2.1 Suhtlemine konflikti ärahoidmiseks 8
2.2 Konflikti allikad 10
2.3 Konflik töötajate ja alluva vahel 11
3. Konflikt sekretäritöös 15
3.1 Konflikt algab väikestest asjadest 15
3.2 Suhtlemine kliendiga 16
4. Konflikti lahendamine 18
4.1 Strateegiad konfliktiga toimetulekuks 19
Inimene on mures nii enda kui ka teiste ja üldise tuleviku pärast(on järeleandlik, kuid ajapikku kogunenud pinge võib olla plahvatuslikult vabanenud) 21
Tegevusetus (ei hoolita teiste vajadustest ega käituta ka enda seisukohtade suhtes konstruktiivselt) Kompromiss hoolib nii enda kui teiste vajadustest. Kui on leitud ühishuvid lahenevad ka probleemid. 21
KOKKUVÕTE 22
Kasutatud kirjandus 23

SISSEJUHATUS


Teema konflikt sekretäritöös ja organisatsioonis on valitud just sellepärast, et kõikjal kus inimesed koos elavad või töötavad, tuleb ette konflikte. Mitte kõiki konflikte ei saa lahendada, kuid peaaegu alati on neid võimalik reguleerida, samuti kasutada ära võimalused nende vältimiseks.
Et saada täpsemat ülevaadet konfliktist sekretäritöös ja organisatsioonis, siis algatuseks tuleb selgeks teha mis on üldse konflikt. Kuidas konflikti ära tunda ja kuidas ta üldse tekib. Siis lähemalt rääkida organisatsioonis olevatest konfliktidest, ja kuidas mõjutab ka konflikt sekretäritööd. Räägime ka kuidas konfliktiga toime tulla ja kuidas seda lahendada.
Konfliktidega kokkupuutumisel on üheks põhiküsimuseks, kuidas neid lahendada, kuidas nendega toime tulla. On ilmne, et konfliktide lahendamine on käsitletava valdkonna kõige keerulisem osa. Sellest annavad tunnistust arvukad ja aastaid vinduvad konfliktid inimeste, organisatsioonide, rahvaste ja kultuuride vahel. Olen kirjutanud selle kursusetöö arusaamises, et mõistmine aitab kaasa sihipärasele tegutsemisele. See tähendab, et kirjapandu eesmärk on aidata paremini mõista, mis on ja kuidas toimib konflikt.
 • Konflikt


  Konflikt on kui lahkheli või arusaamatus , mille tulemusena tekib pinge, mis ajendab osapooli üksteise vastu tegutsema. Konfliktiks peab olema vähemalt kaks osapoolt ja valdkonnad, kus nende huvid kokku puutuvad seega on ta oma olemuselt sotsiaalne situatsioon, milles kaks või enam isikut esindavad erinevaid seisukohti, arvamusi , huvisid või eesmärke ning püüavad üksteist nende realiseerimisel võita.
  Seega konflikti võib defineerida kui inimestevahelistes suhetes esinevat vastuolu, mis takistab konflikti osapooltel oma vajaduste ja huvide rahuldamist, tekitades nende vahel emotsionaalselt traumeeriva olukorra. Niisuguseid olukordi tunnetavad konfliktis osalejad arusaamatustena, millega võib kaasneda ebamugavustunne. Konflikti haaratud inimesed kalduvad kasutama psühholoogilisi kaitsemehhanisme. Kasutatakse agressiooni, enesehaletsust, projekteeritakse vastase isikule negatiivseid omadusi ja püütakse olukorda selliselt ratsionaliseerida, et see muutuks endale vastuvõetavamaks. Need võtted suurendavad küll eneseaustust ja kahandavad psüühilist häiritustunnet, kuid see on saavutatud tegelikkuse moonutamise hinnaga.
  Konfliktid on igapäevane nähtus ja sageli ei saa neid ei valida ega vältida. Konfliktid võivad nende osapooltele väga erinevalt ja sageli ettenägematult mõjuda.
  Kui lahkheli ei ole lahendatud , kipub ta uuesti ilmnema, sageli teisel tasandil ja erineval, tihti moondunud kujul, kuni väljaelamine ja/või osalejate kahjustamine on vältimatu.
  Konflikti mõiste on laiem, kui tavaliselt ollakse harjutud mõtlema. Ka pinge, mittemärkamine, vältimine, põgenemine, eriti aga ignoreerimine on konfliktid.
  Konfliktid on elu loomulik osa, need ei ole mitte vältimiseks, vaid analüüsimiseks ja lahendamiseks. Edukalt ja arukalt lahendatud konfliktid võimaldavad inimestel jõuda oma tegevustes konstruktiivsemale tasemele , kus säilib kõik see, mis oli väärtuslik, ning mitteväärtuslikust loobutakse.
  Konflikti võib ära tunda järgmiste tunnuste järgi:
  • lihtsates asjades ei jõuta kokkuleppele ja see segab tõsisemate asjadega tegelemist;
  • kõrgendatakse häält;
  • süüdistatakse teisi;
  • nägeletakse pisiasjade pärast;
  • teisele kahju tekitamise eesmärgil kasutatakse pilkeid ja solvanguid;
  • püütakse kolleege leeridesse jagada;
  • pealekaebamine , ässitamine, laim;
  • vastaspoole kohalolek mõjub ärritavalt;
  • jäine viisakus ;
  • boikott;
  • apaatia , üldine loidus, passiivsus töörühmas.

 • Konflikti liigid


  Konfliktide liigid on eristatavad üsna mitmel alusel:
  • Horisontaalsed konfliktid (sama tasandi vastuolud) vs vertikaalsed ;
  • Avalikud konfliktid (varjamatud hõõrdumised, vastandumised ja kokkupõrked) vs varjatud konfliktid (kõrvalseisjate ja vahel isegi teise osapoole eest peidetud vimm, vaenutsemine, väljasüümiskatsed ja salasepitsused);
  • Diaadilised - kaht isikut puudutavad lahkhelid;
  • Rühmasisesed - väikerühma piires kujunenud konfliktikolded;
  • Rühmadevahelised - kahe või enama allüksuse vahelised tülid;
  • Episoodilised - aeg-ajalt teatud korrapärasusega korduvad tülid vs kroonilised kuid või aastaid vinduvad vaenusuhted;
  • Objektiivsed vs subjektiivsed
  • Destruktiivsed (suhetele selgelt kahju tegevad tülid) vs konstruktiivsed konfliktid (uuendused ja areng)

 • Mis põhjustel konflikt tekib


  Mis on arusaamatuste taga? Lühidalt öeldes ressursid , millest kõigile ei piisa ning erinevused vajadustes, väärtustes, hoiakutes, huvides või eesmärkides. Kuigi arusaamatusi esineb sageli, suhtume konflikti kui millessegi, mida tuleks kas vältida või siis tingimata võita. Enamasti tajutakse konflikti negatiivsena, seetõttu polegi midagi imestada kui konfliktsesse olukorda sattunud inimesed tunnevad ebamugavust ja ärevust. Nad ei taha olla seotud millegi negatiivsega ega paista ise negatiivses valguses. Kuid mitte iga arusaamatus ei pruugi olla läbinisti negatiivne.
  Konfliktid võivad olla põhjustatud:
  • erinevast informeeritusest - konflikti osapoolte erinevast informeeritusest, mis viib erinevate seisukohtadeni ning arvamusteni
  • erinevatest hinnangutest ja tõlgendamisest - konflikti osapooltel on küll sama informatsioon, kuid nad hindavad seda erinevalt ning jõuavad nii erinevate vaadeteni.
  • erinevatest eesmärkidest - konflikti osapooltel on erinevad eesmärgid ja isiklikud ootused, millevahelised vastuolud viivad vastandlike seisukohtadeni.
  • võimupiirkondade kattumisest - mingi ala/probleemi seotus mitme funktsiooniga / otsustajaga
  • erinevatest vahenditest - konflikti võivad põhjustada ka erinevad protseduurilised võimalused 
  • erinevatest ressurssidest - defektid, puudused või ressursside nappus
  • konflikti mitte-ettenägemisest- teine inimene jääb väljaspoole mingit tüüpilist või kujutledavat standardit
  • loogika või arusaama viga – teine ei käitu vastavalt ootustele

  1.3 Mis on konfliktis head ?


  Oluline on ära tunda ka konflikti positiivseid külgi.Traditsiooniliselt on arvatud, et igasugune konflikt on halb ja selle olemasolu näitab, et midagi on valesti. Siit järeldub, et konflikte tuleks vältida. Tavaliselt viib selline arusaam konfliktide allasurumiseni, kuid sellega ei kõrvaldata põhjusi ning seega ka mitte konflikti ennast.

  Kõikjal kus inimesed koos elavad ja töötavad, tuleb ette konflikte.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #1 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #2 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #3 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #4 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #5 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #6 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #7 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #8 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #9 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #10 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #11 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #12 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #13 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #14 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #15 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #16 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #17 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #18 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #19 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #20 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #21 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #22 Kursusetöö-KONFLIKT SEKRETÄRITÖÖS JA-ORGANISATSIOONIS #23
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-12-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 97 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor gr2ketsup Õppematerjali autor

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (4)

  tara profiilipilt
  Piret Parman: Hea materjal, aitas kursusetöö teemal valikut teha
  19:04 03-01-2013
  Tiinuliinu profiilipilt
  Tiinuliinu: Hea konfliktiteemaline materjal.
  12:06 18-03-2013
  lihtsaltS profiilipilt
  lihtsaltS: Sisukas ja hea sõnastus.
  11:57 23-01-2013


  Sarnased materjalid

  40
  docx
  Organisatsioonipsühholoogia
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  34
  docx
  Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused
  105
  doc
  Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused
  29
  docx
  Organisatsioonikäitumine eksamimaterjal - vastused kordamisküsimustele
  28
  docx
  ORGANISATSIOONIKÄITUMISE EKSAMIKÜSIMUSED 2015
  320
  doc
  Majanduspoliitika
  13
  docx
  EKSAMIKÜSIMUSED ORGANISATSIOONIKÄITUMISEST  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun