Facebook Like

Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida kujutas endast sotsialistlik realism teatris ?
 • Mille poolest erineb olustikurealism sotsialistlikust realismist ?
 • Mida kujutab endast psühholoogiline realism teatris ?
 • Kuidas toimus ja milles seisnes murrang teatris aastal 1969 ?
 • Kui "hüpe modernismi" ?
 • Mille poolest on need eesti teatris tähelepanuväärsed ?
 • Mis on 1970. aastate noor rezissuur ?
 • Miks võib Merle Karusoo teatrit nimetada mäluteatriks ?
 • Millised uued jooned ilmuvad teatriesteetikasse 1990.-2000. aastail ?
 
Säutsu twitteris
Eesti teatri ajalugu, Eksamiküsimused:
 • Mida kujutas endast sotsialistlik realism teatris? Milles seisnes teooria ja tegelikkuse vastuolu?
  Sotsialistlik realism muutus kohustuslikuks normiks kommunismi ajal (1940nendatel). Stanislavski
  süsteemi nimetati kui ainuvõimalikku näitlejatöö alust. Tema õpetus jõudis Eestisse 30nendatel.
  Tema põhiteos „Näitlejatöö endaga“ ilmus enne nõukogude okupatsiooni. Nõukogude võimuga
  tulid kohustuslikud Stanislavski tõlgendused. Sotsialistlik realism – olles nõukogude ilukirjanduse
  põhimeetod, nõuab kunstnikult ajalooliskonkreetset tõelisuse kujutamist selle revolutsioonilises
  arengus. Seejuures kunstilise kujutamise tõepärasus ja ajalooline konkreetsus peavad ühtuma
  ülesandega kujundada ja kasvatada töötavat rahvast ideeliselt ümber sotsialismi vaimus . Teksti pidi
  järgima väga täpselt, seda ei tohtinud valesti tõlgendada. Kirjanduse tõlgendajad olid teatrile väga
  tähtsad isikud. Oluline oli lavastada õigesti, omaloomingut ei olnud lubatud rakendada. Tuli osata
  näidata tegelikkust tema arenemises.
  Stanislavski näitlemismeetodist sai dogma – ainuvõimalik variant. Hakati tõlgendama üsnagi kitsalt
  ja lihtsustavalt ja mitte alati üheselt. Nõue olla laval nagu päriselus. Stanislavski stambid ja
  stereotüübid olid aga vastuolus esimese nõudega. Tõrjuti ja umbusaldati psühhologismi ja
  teatraalsust. Tüüpilisuse nõue viis must-valgete skeemideni. Isegi kui roll oli jama , pidi näitleja
  sellega siiski lavale astuma .
  Kontakt modernismiga sula-ajastu lõpul, samuti post-modernismiga. 70ndatel stabiilne olekuaeg, 80nendatel samuti stabiilne, vaatamata imelikele suhtumistele, suvalisele tsensuurile jne.
 • Mille poolest erineb olustikurealism sotsialistlikust realismist? Tooge näiteid olustikurealistlikust teatrist .
  Olmerealism muutus populaarseks 50nendate II poolel, 60nendatel. Seda iseloomustas stiililine
  järjepidavus, staatilisus, olustikulisus, täpsus, pisiasjadel lasus suur osatähtsus, näitleja mängus
  taotleti lihtsust, edasi kanti elutarkus ja mõõdukus.
  Teatrilavastus lähtus tekstist, stiil tulenes kirjandusliku teksti stiilist. Populaarsed olid nii Eesti kui
  ka nõukogude repertuaar. Publiku hulgas oli populaarne Eesti klassika , seda lavastati olmerealistlikus võtmes. Lavakujundus ja kostüümid: visuaalne keskkond ja illusionism, detailsus, ajalooline ja olustikuline tõepärasus. Näitlejatööd iseloomustas lihtsus ja loomulikkus, läbielamise eelistamine ekspressioonile.
  Ruum ei iseloomustanud inimesi, ruum pandi psühholoogilisse tähendusse – seda ei kasutatud. Lavakujundid olid ruumilises mõttes passiivsed. Nii näitlejad kui ka kriitikud jälgisid seda, kas näitleja siseelu on õige.
  Suur diskussioon Stanislavski üle. Märksõnaks saab „elav Stanislavski“ - teda peab mõistma ja
  kaasa elama. Olmerealism koosnes lüürilisusest, atmosfäärist ja sotsiaalsusest.
 • Võrrelge Ilmar Tammuri ja Kaarel Irdi lavastajakäekirja.
  Ird hindas harmoonilist ansamblimängu ja realistlikku teatriesteetikat. Nagu Menningki pidas ta oluliseks teatri õpetavat rolli ja tööd publikuga. Just Vanemuises viidi läbi esimesed publiku-uurimused,selgitamaks teatrikülastajate repertuaarieelistusi. Ird pidas väga oluliseks ka kaasaegsete eesti autorite ergutamist uute näidendite kirjutamisele. Tema lavastajaloomingu omapäraks on , et ta tegi nii sõna- kui muusikalavastusi, mida tingis tema juhitud teatri mitmežanrilisus. Ta tõi lavale rahvalikke, sageli muusikaga seotud algupärandeid. Näiteks Lutsu „ Tagahoovis “ segunes Irdile omane mahlakas rahvalike tüüpide galerii ja tugevalt kriipiv sotsiaalne alatoon. Pooldas heal kirjandusel rajanevat realistlikku teatrit, valdas rahvuslikku omapära lavalist väljendamist, folkloorihuvi. Olustlikulisrealistlik suundumus kõlab ka lavakujunduses, realistlikud osapooled koos tinglike märkidega (maalitud taust), naiivrealistlik. Brechti teatri ideaalid. Sotsiaalset olustikku uurida ja analüüsida.
  Ird oli olmerealismi esindaja, Tammur aga sotsialistliku realismi ajal lavastaja . Tammuri jaoks oli oluline, et lavastus oleks ideeliselt selge ning mõningate romantiliste sugemetega. Tema stiil oli jõuline: kontrastid , tugevad kired, dünaamilised massistseenid.
 • Mida kujutab endast psühholoogiline realism teatris? Nimetage kaks lavastajat, kelle režii on psühholoogilis- realistlik . Põhjendage.
  Psühholoogiline realism on midagi tavalist, midagi mis ei ole uuenduslik. See on piiritlemata ja
  hinnangulisena kasutatav. Psühholoogilist realismi iseloomustab sisu puudumine. Alusepanijaks
  peetakse 50-60. aastate Pansot. Maailmateatri võrdluses Panso seotus Stanislavskiga.
  Emblemaatiline autor – Anton Tšehhov. Tegelaste hingeelu suhted fookuses . Realistlik kuivõrd ta
  esitab lugu inimsuhetega jne, taotledes psühholoogilist kajastamist täpselt(- malt ). Nii palju kui on erinevaid lavastajaid, nii palju on ka erinevaid tõlgendamisvõimalusi.
  Üsna tihti seotakse psühholoogiline realism kokku stanislavskiliku näitlemisega, kuulutatakse peavooluks ning võrdsustatakse kunstilise konservatiivsusega.
  Teatrikunstis tähendab psühholoogiline realism psühholoogiliselt läbitunnetatud näitlejamängu, tegelaste siseelule keskenduvat dramaturgiat ja lavastuslaadi. Läbielamiskunst ehk psühholoogiline realism näitlejamängu mõistes jõudis eesti teatrisse Erna Villmeri kaudu. Psühholoogilis-realistliku teateri puhul psühholoogiline kiht dominant, koondav (sügavusi, varjundeid). Tõstab esile näitlejat,
  kõrged nõudmised.
  Voldemar Panso – Sisemine režii: tegelaste sisetegevus, tegelaste motiivid, lavastaja peab tundma näitlejatöö elemente. Klassikaline tõlgendamine kaasaja vaimus. Žanriline mitmekesisus , hübriidžanrid. Lavastas nn leitud ruumides, nt Kadrioru loss, Kirjanike maja, Heliloojate maja. Otsis näitleja ja vaataja vahelist tihendatud sidet.
  Adolf Šapiro – Kasutas kujundlikku füüsilist keelt. Lavastas väga palju Tšehhovi näidendeid.
  Šapiro oli vundament , millele ehitati järgnevate aastate Tšehhovi-lavastamine. Traditsioonilised, kuigi vabad stampidest, lavastused . Tõlgendav. Huvitavate kujunditega, nüanssidega. Läbi töötatud psühholoogiline teater, teatav kujundlikkus. Uuenduslik, Vene-Tšehhovi teatri mõju traditsioonis. Lüüriline. Šapiro rõhutas kontraste, vastuolusid, paradokse. Absurdilikud toonid (enam „Kirsiaia“ suhtes). „Kolm õde“ lähemal traditsioonile. Näitlejaid – ebaühtlaselt kriitika arvates. Kujundite loomine näitlejamängust – psühholoogiline pidevus, karakter selgeks, pidevaks; ei lõhutud. Diskreetselt sisselavastatud kujundid.
 • Voldemar Panso režii peajooned. Panso ja psühholoogiline realism, lähemalt kaks lavastust.
  Pansol oli väga nõudlik maitse lavastuse aluseks oleva kirjandusliku algmaterjali suhtes. Läbivaks jooneks oli tema teatritöös autori süvamõtte avamine . Tema püsiautoriteks olid Smuul ja Tammsaare . Ta oli enamus Smuuli näidendite (va „Polkovniku lesk “) esmalavastaja. „Tõe ja õiguse“ dramatiseeringuid tegi ta neljal korral, sageli tegi ta ka ise dramatiseeringuid, valdavalt eesti autorite teostest. Tema teatrikeel oli mängulisem ja elusam. Ta esindas Stanislavski põhimõtteid – teatrit, mkis baseerub näitlejate ümberkehastumisele ja läbielamiskunstile ning püüdleb alateadvuse äratamisele läbi teadlike tegevuste. Tema lavastustega on seotud ka ebatraditsionaalsete teatriruumide otsing.
  „Inimene ja jumal“ - põhineb Tammsaare „Tõe ja õiguse“ II osal ja on tugevalt keskendunud tõeotsingutele ja filosoofilistele arutlustele. Kogu lavastus on üles ehitatud filmiliku kiirusega, vahelduvatele lühistseenidele, mida liitvaks tegelaseks oli Indrek. Lavastuse visuaalsus ( Helge Uuetoa) oli omas ajas vägagi funktsionaalne ja tinglik . Lisaks üllatavale
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #1 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #2 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #3 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #4 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #5 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #6 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #7 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #8 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #9 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #10 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #11 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #12 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #13 Eesti teatri ajaloo kevadsemestri eksamiküsimuste vastused #14
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2009-12-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 139 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Laura Liblik Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  reemannmarie profiilipilt
  reemannmarie: Tubli töö
  12:07 30-05-2011
  cocochoo profiilipilt
  cocochoo: väga hea
  10:49 17-11-2011


  Sarnased materjalid

  8
  doc
  Eesti teatri ajalugu II
  35
  doc
  Üldine Teatriajalugu II
  38
  doc
  Üldine Teatriajalugu I
  37
  doc
  Eesti teatri ajalugu 1940-aastast tänapäevani
  24
  doc
  Üldine teatriajalugu I sügis
  42
  docx
  NÕUKOGUDE KULTUURIPOLIITIKA JA TEATRIELU
  14
  doc
  Lastekirjanduse eksamiküsimuste vastused
  14
  doc
  Teatriteaduse aluste kordamisküsimused vastustega  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun