Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

PIIRANGUTE TEOORIA (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas muutust läbi viia ?
 • Mis on paljusid teisi probleeme põhjustav põhiprobleem ?
 • Milline vastuolu takistab edasist arengut ?
 • Mis on süsteemi piirang ?
 • Milliseks muuta ?
 • Milline on soovitud süsteemi tulevik, kui praegune piirang on kaotatud ?
 • Milline on lahendus põhiprobleemile ?
 • Kuidas vastuolu kaotada ?
 • Kuidas muutust läbi viia ?
 • Milliseid samme ette võtta, et lahendust rakendada ?
 • Kuidas inimesi süsteemi muutmisse kaasa tõmmata ?
 • Kuidas soovitud tulevikku üles ehitada ?
 • Mida muuta? Millises suunas muuta ?
 
Säutsu twitteris
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Majandusteaduskond
Ärikorralduse instituut
Logistika ja kinnisvara õppetool


PIIRANGUTE TEOORIA
Referaat

Juhendaja : lektor Tarvo NiineTallinn 2010
Sisukord
Sissejuhatus 3
1.Piirangute teooria kontseptsioon 4
1.1. Piirangute teooria erinevad käsitlused 6
2.Piirangute teooria rakendusala 8
2.1.Piirangute teooria rakendamise eeldused 11
2.2.Piirangute teooria rakendamise protsess 12
2.3.Piirangute teooria rakenduse võimalikud kasud 14
2.4.Piirangute teooria rakendamise ohud 16
3.Näited piirangute teooria rakendustest 18
Kokkuvõte 22
Viidatud allikad 24

Sissejuhatus


Tänapäeva ettevõtetes on alati püsivaks küsimuseks kuidas saavutada suurim tootlikkus ning efektiivsus teenides sealjuures maksimaalset kasumit. Ettevõtte tegevuses planeerimises tuleb aga arvestada piiravate teguritega, mis on igas midagi tootvas süsteemis ja mis määravad ära kogu süsteemi tootlikkuse. Neid piiranguid teades, saab neile tuginedes juhtida kogu tootmistegevust , aga ka näiteks turundust ja logistikat. Oma tegevuse piiranguid tundmata ja nendega arvestamata on juhtimine eklektiline ning tegevuse tulemused halvad, täpsemalt piiratud. Piirangute leidmiseks ning nendega tegelemiseks on lahenduse välja töötanud Dr. Eliyahu M. Goldratt , kes töötas 1975 aastal välja Piirangute teooria (Theory of Constraints ehk TOC). Käesoleva referaadi teemaks ongi valitud Piirangute teooria kui suhteliselt uus juhtimisteooria . See propageerib mõtlemisprotsesside lihtsustamist ning ei lasku tehnilistesse üksikasjadesse ja matemaatilistesse algoritmidesse. Teooria kritiseerib ühekülgseid eesmärke ja tootmisnäitajate üldistamist juhtimises.
Käesolev referaat on jaotatud kolmeks peatükiks, mis võtavad kokku Piirangute teooria kontseptsiooni ja rakendamise eripärad. Esimene peatükk annab ülevaate Piirangute teooria üldisest kontseptsioonist ning selle erinevatest käsitlustest. Teine peatükk keskendub teooria rakendamisele andes ülevaate selle üldisest käsitlusest ning liikudes edasi täpsemalt selle rakendamise eelduste juurde. Rakenduse peatüki all on olulisel kohal alapeatükid rakendamise protsesside, võimalike kasude ja võimalike ohtude kohta.
Kolmas peatükk toob mõned Piirangute teooria rakendamise näited Eestist ning räägib veidi täpsemalt rakendamise protsessist erinevates ettevõtetes. Käesolev referaat on ülevaatlik ning selle eesmärgiks on selgitada Piirangute teooria kontspetisooni põhilisi väärtuseid, käsitlusi ning rakendust.
 • Piirangute teooria kontseptsioon


  Piirangute teooria (TOC) on üldine juhtimisfilosoofia , mida tutvustas esmakordselt dr. Eliyahu M. Goldratt oma 1984 aastal avaldatud raamatus pealkirjaga "Eesmärk" (The Goal ). Raamatu juhtmõte on aidata ettevõtetel pikemas perspektiivis eesmärke saavutada. Piirangute teooria baseerub loogilisel mõtlemisel, põhjus-tagajärg seostel. Läbi selliste mõtlemisprotsesside ( Thinking Processes ) on võimalik meid ümbritsevast maailmast paremini aru saada ja juhtida ettevõtet kui terviklikku süsteemi. (Piirangute teooria olemus...)
  Piirangute teooria (Theory of Constraints ehk TOC) keskne väide seisneb selles, et igal reaalsel süsteemil, nagu kasumit taotlev ettevõte, peab olema vähemalt üks piirang, mis takistab saavutamast süsteemi eesmärki kõrgemal tasemel. Piirangute teooria tegeleb selliste piirangute leidmise ja juhtimisega saavutamaks seatud eesmärki. (Smith 2000, 31) TOC lähtub eeldusest, et kasumit taotlevate ettevõtte eesmärgiks on kasumlikkus – teenida tulu praegu ja ka tulevikus. Ettevõtet vaadeldakse kui süsteemi ja tulu genereerimist kui protsessi. Eelduseks on, et iga ettevõtte tegevustulemusi piiravad kõige rohkem üks või kaks tegurit, mida tavapäraselt kirjeldatakse süsteemi ja keti analoogiaga. Iga ettevõtte tegevus koosneb omavahel seotud järjestikustest või paralleelsetest protsessidest, mis muudab sisendid müügikõlblikeks toodeteks või teenusteks. Üks efektiivsem viis ahela tugevuse suurendamiseks on nõrgima lüli leidmine ja selle tugevdamine (Smith 2000, 32). Seega on Piirangute teooriat rakendama hakkavatel ettevõttel võimalus oma tegevustulemusi kiiresti ja märgatavalt parandada, kui nad koondavad oma pingutused ja ressursid kõige nõrgemale protsessile – piirangule. Ühegi teise ressursi hulga suurendamine või protsessi efektiivsemaks muutmine ei paranda ettevõtte tegevustulemusi ja on seega ebaotstarbekas. Kui ettevõtte tegevustulemuse määrab piirangu jõudlus, siis peavad kõik teised ressursid olema piirangule allutatud, et tagada viimase maksimaalne rakendatus. See aga tähendab, et ressursid, mis on mitte-piirangud peavad varuvõimsuse tagamiseks olema alarakendatud so. peale piirangu ei tohi ühegi ressursi võimsust kasutada 100%. Siit tulenebki TOC suurim erinevus teistest juhtimissüsteemidest: TOC järgi ei ole kõik ressursid võrdsed. TOC eeldab, et ettevõtted on tasakaalustamata ja neid tuleb selliselt ka juhtida. (Goldratt, Cox 2007, 84–85)
  Erinevad autorid on piirangute teadmiste kogumit jaganud kaheks lähtudes lahendusaluse probleemsituatsiooni keerukusest ( Davies , Mabin 2009, 10):
  • Mõtlemisprotsessi vahendid (Thinking Process Tools): põhjus-tagajärg seostel põhinevad meetodid probleemide süstemaatiliseks lahendamiseks. Nende abil saab anda vastuseid ettevõtte arenguprotsessi kolmele põhiküsimusele: Mida muuta? Millises suunas muuta? Kuidas muutust läbi viia? Lisaks sellele pakuvad Mõtlemisprotsessid meetodeid ka ettevõtte igapäevaseks juhtimiseks , nt. kommunikatsiooni parandamiseks, meeskonnatöö läbiviimiseks jms. Keeruline mitmete kriteeriumitega probleemne situatsioon, kus on ebaselged eesmärgid, piirangud pole teada, ettevõtte sees on erinevad perspektiivid ja arusaamad. Kokkuvõttes on palju omavahel otseste seosteta sümptomeid. (Piirangute teooria olemus...)
  • Piirangute juhtimise vahendid (Constraint Managemen Toolst) - väljatöötatud lahendused ettevõtte erinevate valdkondade (tootmine, logistika, marketing ja müük, projektijuhtimine, inimeste juhtimine, strateegiline juhtimine jne.) jaoks. Teada on eesmärk, eesmärgiga ühilduvad näitajad, piirang on kergesti identifitseeritav. (DeVogt 2009)

  Süsteemipiirangu kontseptsiooni ja mõtlemisprotsesside tulemuseks on viiesammuline fokuseerimise protsess ehk pideva arengu protsess, mille sammude järgimine aitab pidevalt piiranguid juhtida. ( Manufacturing operations...)
  Piirangute teooria annab ettevõtetele võimaluse arendada oma protsesside talitust palju kiiremaks ja efektiivsemaks. Piirangute teooria sõnastab viit liiki piiranguid. Need on võimus ja maht, aeg, turg , tegevuspoliitikad ja inimfaktor (hoiakud ja käitumine) ( Ibid ).
  Piirangute teooriat rakendatakse ettevõtetes selleks, et tulla toime hulga faktoritega, mis mõjutavad ettevõtteid astuma drastilisi samme oma operatsioonide arendamiseks. Järgnevalt on loetuletud põhilised faktorid (Manufacturing operations...)
  • Globaalne konkurents , mis alandab hinda ja lähendab tellimuste täitmise tähtaegu
  • Vajadus arendada rohkem ja kiiremini uusi tooteid selleks, et pidada sammu turu vajadustega.
  • Kasvavad müügimahud, mis koormavad ettevõtete võimekust ja ohustavad teenuste taset
  • Kasvavad materjalide ja tööjõu kulud, mis piiravad marginaale
  • Igavesti kasvavad omanike ootused kasumi ja müügimahtude osas

  Nimetatud faktorite elimineerimine on Piirangute teooria rakenduse eesmärk. (Ibid)
 • Piirangute teooria erinevad käsitlused


  Piirangute teoorial on mitmeid erinevaid käsitlusi. Vaatamata teadmiste kogumi ulatusele ja rakendusele nii äri-, mittetulundus - kui ka haridussektoris (Mabin, Balderstone 2000, l1-12) defineerivad mõned allikad Piirangute teooriat siiani tootmisplaneerimise lahendusena. Isegi Oxfordi majandussõnaraamatu järgi on Piirangute teooria lähenemine tootmisplaneerimisele, mille tähelepanu on suunatud protsessis erinevatele võimsuse piirangutele või pudelikaeladele ja mille eesmärk ei ole kogu süsteemi koormust maksimeerida. ( Oxford Dictionary of Business) Piirangute teooriat käsitlevas kirjanduses ei ole ka ühtset arusaama millised teadmised kuuluvad nimetatud kontspetsiooni definitsiooni.
  Üldisemas plaanis käsitletakse Piirangute teooriat juhtimisfilosoofiana ja metodoloogiana. Goldratt, kes võttis mõiste esmakordselt kasutusele 1987 aastal tähistas mõistet teooria süsteemi piirangust lähtuva voogude juhtimise hüpoteesi testima hakkamisena, kasutamisena ja täiendamisena kuni parema teooria loomiseni. Teooriaks nimetamise põhjuseks on Goldratt toonud ka soovi loobuda rõhuasetusest reeglitele ja printsiipidele ning keskenduda pidevale ja fokusseeritud protsessile. (Goldratt, Cox 2007, 415)
  Dettmer, kes on üks tunnustatumaid Piirangute teooria eksperte ja raamatute autoreid on defineerin "Piirangute teooriat" kui juhtimisfilosoofial põhinevat metodoloogiat. Seetõttu nimetatakse Piirangute teooriat nii juhtimisfilosoofiaks kui ka metodoloogiaks, kuid üldiselt tähistatakse Piirangute teooria nime all siiski teatud teadmiste kogumit. (Dettmer 2004)
  Ilma mõtlemisprotsesside kaasamiseta võimaldab Piirangute teooria lahendada tootmisprobleeme ja juhtida füüsilisi piiranguid ettevõtete sees. Kui kaasatakse mõtlemisprotsessid, siis on võimalike leida ja juhtida piiranguid terves ettevõttes, ka siis, kui piiranguks on tegevuspoliitika, näitajad või käitumiseharjumused (Goldratt, Cox 2007, 416-417)
  Kokkuvõtlikult on Piirangute teooria käsitlusi küll erinevaid, kuid praktikas rakendatakse siiski peamisest kontseptsioonist tulenevaid samme erinevate eesmärkide saavutamiseks.
 • Piirangute teooria rakendusala


  Piirangute teooriat (TOC) saab rakendada igas ettevõttes, kuigi praktikas kasutatakse seda enamasti nendes firmades, mis osalevad füüsiliste toodetega seotud tarneahelas. Lisaks tootmisele rakendatakse
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  PIIRANGUTE TEOORIA #1 PIIRANGUTE TEOORIA #2 PIIRANGUTE TEOORIA #3 PIIRANGUTE TEOORIA #4 PIIRANGUTE TEOORIA #5 PIIRANGUTE TEOORIA #6 PIIRANGUTE TEOORIA #7 PIIRANGUTE TEOORIA #8 PIIRANGUTE TEOORIA #9 PIIRANGUTE TEOORIA #10 PIIRANGUTE TEOORIA #11 PIIRANGUTE TEOORIA #12 PIIRANGUTE TEOORIA #13 PIIRANGUTE TEOORIA #14 PIIRANGUTE TEOORIA #15 PIIRANGUTE TEOORIA #16 PIIRANGUTE TEOORIA #17 PIIRANGUTE TEOORIA #18 PIIRANGUTE TEOORIA #19 PIIRANGUTE TEOORIA #20 PIIRANGUTE TEOORIA #21 PIIRANGUTE TEOORIA #22 PIIRANGUTE TEOORIA #23 PIIRANGUTE TEOORIA #24 PIIRANGUTE TEOORIA #25 PIIRANGUTE TEOORIA #26
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 26 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2010-12-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 80 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Gerda Aaslaid Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  getzuke15 profiilipilt
  getzuke15: väga hea ja põhjalik !
  19:13 29-09-2011


  Sarnased materjalid

  190
  pdf
  Õiguse üldteooria
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  58
  docx
  MAJANDUSTEOORIA
  11
  doc
  Juhtimise teooriad
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  113
  doc
  TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ
  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015
  55
  docx
  ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKS  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun