Sõnu seletav sõnaraamat

Halogeeniühendid rhal - järelliide (-fluoriid, - kloriid, - bromiid, - jodiid) ja eesliide (fluoro-, kloro, bromo-, jodo-) • Alkohol ROH – järelliide: -ool; eesliide: hüdroksü- • Eeter ROR – järelliide: - eeter; eesliide: alkoksü- • Amiin RNH2 - järelliide: - amiin; eesliide: amino- • Küllastumata ühend – alkaanid, kus on kaksik(alkeen – CnH2*n+2)-või kolmiksidemed(alküün – CnH2*n-2). Väga reaktsioonivõimelised: liidavad kergesti halogeene - kordne side katkeb.
Halogeniidid - Boori halogeniide saadakse kas elementide otsesel reaktsioonil või lähtudes B2O3-st. Tähtsaim boori halogeniid on BF3, mida saadakse B2O3 reaktsioonil kaltsiumfluoriidi ja väävelhappega: B2O3(s)+3CaF2(s) +3H2SO4(l) → 2BF3(g)+3CaSO4(s)+3H2O(l) Boortrikloriidi BCl3 saadakse kloori reaktsioonil süsiniku ja B2O3-ga: B2O3(s)+ 3C(s)+ 3Cl2(g) → 2BCl3(g)+ 3CO(g) BF3 ja BCl3 kasutatakse laialdaselt katalüsaatoritena.
Haloefekt - Mulje ühelt alalt hakkab domineerima isiku kohta tervikuna • Positiivne ja negatiivne halo • Teame inimesest vaid väikest osa, kuid teeme selle põhjal otsuseid inimese kohta tervikuna

Halobacterius - halofiilid Haloquadratum wasbii – plaatbakterid 1)Kerabakterid e. Kokid (Thiomargareta namibiensis) 2)pulkbakterid e. Batsillid (E. Coli) 3)kruvibakterid e. Spiraalsed bd (spirillid ja vibrioonid)(Thiospirillum jenense) 4)Keerisbakterid e. Spiroheedid (Borrelia Burgdorferi) Mycobacterium tuberculosis- aktinomütseet Bacillus Popillae- parasporaalkehad Bacillus insolitus- psührofiil
Halotroofne – soolatoiteline -madal, merest suhteliselt hiljuti eraldunud või sellega ühenduses olev rannalõugas (laguun) -toitelisus: vees leidub rohkesti kloriide ja sulfaate -veekogu põhja katavad mändvetikad, sageli esinevad tüsedad ravimudakihid -leidub: Mullutu ja Oesaare laht -iseloomulikud liigid: kare kaisel, kamm-penikeel -osatähtsus: 1,4%
Halogeenid on VII A rühma elemendid (F, Cl, Br, I, At). Alkaani halogeenimine on radikaaliline asendusreaktsioon ja see kulgeb ahelreaktsioonina.

Halogeenlamp - 35w-gu10-102266.aspx http://www.inkodu.ee/index.php?est/643/uudised/S%C3%A4%C3%A4sta%20valgust%20- %20s%C3%A4%C3%A4stulamp%202009 http://buonocof.wordpress.com/2011/12/07/lighting-from-led-lamps-can-reduce-melatonin- production/ http://primalighting.wordpress.com/category/led-news/ http://et.wikipedia.org/wiki/Valgusviljakus
Halonen on märkinud, et kuna enamik naisi ei ole ühiskonna võimustruktuurides aktiivsed, esinevad nad uudistes oma spetsiifiliste naiselike kvaliteetide tõttu (hoolitsus, dekoratsioon, meelelahutus). Soosüsteemide normide ületamine või rikkumine pälvib naiste puhul meedia tähelepanu, meeste varieeruvust talub meedia paremini.
Halogeenide kasutusalad on laialdased. Fluoriühenditest ühed tähtsamad ja kasulikumad on freoonid ( jahutusained külmikus, sooja neelav aine; leidub tarbekemikaalides ) ja teflon ( kuuma kindel plast ). Teflonit tuntakse ka fluoroplasti nime all. Fluoroplastid on polümeerid, mis on väga püsivad temperatuuuri ja keemiliste mõjutuste suhtes.

Halogeenühendid – väga suur arv (sest kõik süsivesinikud võivad moodustada halogeniide) Praktikas levinumad CCl4 tetraklorometaan (van. tetrakloorsüsinik) – lahusti jm. CHCl3 triklorometaan (kloroform) – narkoos; lahusti Klorofluoroalkaanid (freoonid) – kasutatakse (üha vähem) jahutusseadmetes ja aerosoolballoonides näit.
Halogeenlamp on hõõglambi eriliik, kus lambi valgusvoog on palju kirkam ja püsivam ning eluiga pikem (2000–6000 tundi). Halogeenlampide levinuimad nimipinged on 12 V ja 230 V. Nimipingel 12 V tuleb lampide toiteks kasutada toiteblokke (trafod või elektroonsed toiteblokid).
Halogeenlamp on hõõglambi eriliik, kus lambi valgusvoog on palju kirkam ja püsivam ning eluiga pikem (2 000–6 000 tundi). Halogeenlampide valik on märksa rikkalikum kui hõõglampidel. Kodus kasutatakse rohkem peegel-, sõrm-, toru- ja kolblampe.

Halogeenühendid – orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom(id) on setud halogeeni aatomi(tega). • Ahelisomeerid- erinevad süsinikuahela ehituse poolest • Asendisomeerid – süsinikuahel sarnane, aga erinevad halogeeni asetuse poolest.
Halobakterite valkudes on suur osakaal happelistel aminohapetel ja hüdrofoobseid aminohappeid on minimaalselt. Sellised valgud seovad vett 2-4 korda efektiivsemalt kui valgud, mis on iseloomulikud madala osmolaarsusega keskkonnas kohanenud bakteritele.
Halogeenlamp on hõõglamp, mille täidisgaasile on lisatud halogeen ühendeid (harilikult joodi või broomiga, harvemini kloori, fluori või nende ühenditega). Halogeeni kasutatakse lampides nn halogeenringluse protsessi tekitamiseks.

Halogeenühendid - R-Hal, alkohol- R-OH, fenoolid- Ar-OH, eetrid- R-O-R, karbonüülühendid: aldehüüd- R-CHO-, ketoon- R-CO-R, karboksüülhapped- R- COOH, estrid- R-COO-R, amiinid- R-NH2, amiidid- R-CO-NH2, nitroühendid- R-NO2.
Halogeenühendis on elektronpaar suunatud elektronegatiivsema elemendi katkeb ning tekib seetõttu Side süsiniku ja kloori vahel ehk kloori poole, OH- ja OH- moodustab süsinikuga sideme, ning tõrjub Cl-i on molekulis osalaengud.
Halogeenanhüdriidi - sulfonüül-halogeniidi. R-NH2+ H+®R-N+H3(alküülammooniumioon) Küllastunud sulfoonhappeid saadakse tioolide oksüdeerimisel või 2. Amiinid kui alused reageerivad hapetega: halogenoalkaanide sulfoonimisel.

Halogeniidid on halogeenide ühedid o.-a. –I. Vesinikhalogeniidid on terava lõhnaga ning mürgised. Gaaslise vesinikkloriidi saamiseks kasutatakse keedusoola ja kontsentreeritud väävelhappe vahelist reaktsiooni.
Halogeenühendid on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom(id) on seotud halogeeni aatomi(te)ga. Mõned vähesed halogeenühendid on toatemperatuuril gaasilised, enamik neist on aga vedelad või tahked ained.
Halogeenid – kõige aktiivsemad mittemetallid – väga reaktsioonivõimelised Kõige aktiivsem mittemetall on fluor (nii rühmas kui üldse) Mittemetallilisus väheneb reas F – At (astaat on poolmetall)

Halogeenlambi iseärasuseks on hõõgniidi kõrge temperatuur, mis võib ulatuda kuni 3200 °C. Hõõgniidi vastupidavust suurendab joodiaur, mille rõhk ulatub 0,8 MPa. Niidilt aurustunud volfram ühineb ajutiselt joodiga.
Halogeenühendid on minu arvates oma mitmekülgsete kasutusvõimalustega inimestele pigem kasulikud, kuid seda vaid siis, kui neid käsitletakse vastutustundlikult ning ollakse teadlikud ka nende kahjulikkusest.
Halogeenlampe kasutades on võimalik säästa kuni 50% energiast, kuna halogeenlamp tekitab eredama valgusvihu kui hõõglamp ning valgust on võimalik efektiivsemalt fokuseerida, et vajalikku paremini esile tuua.

Halogeniidid - halogeenide ühendid o-a –I. Rombiline väävel-kristallid on rombikujulised, esineb enamasti peenekristalse pulbrina(väävliõiena),kuid eritingimustel on võimalik suuremaid.
Halogeenlamp on hõõglambi eriliik, kus lambi valgusvoog on palju kirkam ja püsivam ning eluiga pikem (2 000–6 000 tundi). Halogeenlampide valik on märksa rikkalikum kui hõõglampidel.
Halogeenlamp on põhimõtteliselt hõõglamp, kuid ta kolvis on halogeengaas, mis takistab hõõgniidist eralduva volframi sadestumist kolvi sisepinnale, suunates selle tagasi hõõgniidile.

Halogeenid on VIIA rühma elemendid(fluor, kloor, broom ja jood). Halogeenid on kõige aktiivsemad mittemetallid ja seetõttu ei leia neid loodusest lihtainena vaid peamiselt sooladena.
Halogeeniühend - orgaanilised ühendid, kus süsiniku aatom on seotud halogeeni aatomi või aatomitega,enamasti vedelikud või tahked, harva gaasid, veest raskemad, hüdrofoobsed.
Haloonid — klorobromosüsivesinikud; kasutatakse tulekustutus- vahendites. Hävitavad osooni 3–10 korda rohkem kui freoonid; samas kasutatakse neid tunduvalt vähem.

Halotroofsed järved on enamasti noorimad Eestis, olles kas osaliselt või täielikult merest eraldunud kunagised lahed. Mitmed on neist suurvee ajal siiani merega ühenduses.
Halofiilid – vajavad kõrget soolade sisaldust keskkonnas Bakterite toitumistüübid - Fütoplankteritel 1 valdav toitumistüüp- fotoautotroofid (osal lisaks
Halo - efekt, kus negatiivset on nii palju kogunenud, et kumbki neist ei näe enam põhjust positiivselt käituda, kuna kõik kulmineerub ikkagi halvaga.

Haloteraapia on ravimeetod, kus patsient on kuiva soola-aerosooli keskkonnas. Kristallsool sisaldab ideaalsüsteemi infot, kus kõik elusolendid on terved ja
Halo - peridool blokeerib vaid D2- retseptorid, ebatüüpilised neuroleptikumid ka 5-HT2-retseptorid. Kõige käegakatsutavam kasu teise põlvkonna
Halogeenühendites on süsiniku ja halogeeni vaheline side polaarne st elektronpaar, mis moodustab kovalentse sideme on tugevamini tõmmatud ühe aatomi poole.

Halogeeniühend – Orgaanilised ühendid, kus süsiniku aatom on seotud halogeeni aatomi või aatomitega. Enamasti vedelikud või tahked, harva gaasid.
Halogeenühend - on orgaanilised ained,mis asendusrühmana sisald üht 7A rühma mittemet. Halogeenühe agregaatolekud on üldiselt vedelad ja tahked.
Halogeenid on tugevad oksüdeerijad, ülevalt alla perioodilisustabelis aatomiraadiused kasvavad, järelikult oksüdeeruvad omadused nõrgenevad.

Haloefekt - juhttunnus varjutab täiesti ülejäänud omadused (see, kes ühes valdkonnas võimekas, arvatakse seda olevat igas valdkonnas)
Haloefekti lõks - üldmulje kujundatakse mitte gruppi kuuluvuse vaid isiku ühe tunnuse põhjal tehakse järeldusi ka tema teiste omaduste kohta.
Halogeen – Halogeenid on tugevad oksüdeerijad, sest nende aatomite välisel elektronkihil on puudu üks elektron stabiilsest oktetist.

Halo - effekt – ühe, inimesel oleva, tunnuse põhjal teeme järelduse mõne teise omaduse kohta, mida inimesel võib-olla pole.
Halogeenimine – keemiline reaktsioon, milles halogeen kandub üle ühest molekulist teise ning teine halogeen moodustab vesinikhalogeeni.
Halogeenid on VI A rühma elemendid - lihtainena gaasilised fluor ja kloor, lihtainena vedel broom ja lihtainena tahked jood ja astaat.

Halogeeniühendid on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatomid on seotud halogeeni aatomi(te)ga. Peamiselt vedelikud või tahked ained.
Halogeniidid - Lämmastiku oksüdatsiooniaste halogeniidides on III. NF3 on lämmastiku halogeniididest stabiilseim, ei reageeri veega.
Haloefekt - Kui eelnev kogemus on hea, siis kaldutakse märkama meeldivat, jätte vahel tähele panemata ebameeldivad ja vastupidi.

Halogeenühendid - org.ühendeid, kus süsiniku aatomid on seotud halogeeni aatomi või aatomitega. Omadused: • Hüdrofoobsed- ei reag.
Halogeeniühendid – on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom(id) on seotud ühe või mitme halogeeni (Br, Cl, F, I) aatomiga.
Halogeeniühendid on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom või aatomid on seotud halogeeni(Br,Cl,F,I) aatomi või aatomitega.

Halogeenlampide valgusviljakus on hõõglampidega võrreldes 20–30% kõrgem Näiteks annab 250 W torulamp rohkem valgust kui 300 W hõõglamp.
Halo – inimeste põhiomaduste üldistamisel teiste inimeste käitumise ja motiivide subjektiivne interpreteerimine.
Halogeenlampidel on tavalistest hõõglampidest suurem valgusviljakus (kuni 40 lm/W) ja valgusvoo stabiilsus ning pikem tööiga.

Halod on valkjad või nõrgalt vikerkaarevärvilised ringikujulised optilised nähtused tugeva valgusallika ümber.
Halogeenidele on iseloomulik eriti suur elektronafiinsus (aatomite võime siduda elektroni) ja kõrge elektronegatiivsus.
Halogeeniühendid on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom või aatomid on seotud ühe või mitme halogeeni aatomiga.

Halogeenlamp on oma nimetuse saanud klaaskolvis paikneva ja halogeengaasi (enamasti joodi- või broomühendite) järgi.
Halogeenid – tuletõrjujad kasutavad kustutustöödel broomi sisaldavaid halogeeniühendeid Lämmastikugaasid NOx.
Halogeeno - −F Fluoro- CH3Cl Mõned gaasid, Looduses Iseloomulikud on nukleofiilsed klorometaan enamus vedel.

Halofiilseid arhesid on isoleeritud Surnumerest, soolajärvedest, soolatud nahkadelt, lihast, kalast, kalakastmetest jne.
Halogeenid on perioodilisussüsteemi VII rühma peaalarühma elemendid fluor, kloor, broom, jood ja astaat.
Halogeeniühendid on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom(id) on seotud halogeeni aatomi või aatomitega.

Halogeenühendid on orgaanilised ühendid, milles süsivesinikrühm (alküülrühm) on seotud halogeeni aatomiga.
Haloringi tekkimisel on jääkristallid kuuetahulised ning nende puhul pole jääkristallide orientatsioon oluline.
Halogeeniühendid on vaikude jt. lahustamisel). mürgised, kahjustavad CCl4 (tulekustuti) kesknärvisüsteemi.

Halogeniidid on halogeenide ühendid o.a-s -I . Vesinikhalogeniidid on terava lõhnaga mürgised gaasid.
Halotroofne e. soolatoiteline mingil määral on või on olnud seotud merega, paljud endised merelahed.
Halogeenid – org. ühendid , milles süsiniku aatom(id) on seotud halogeeni aatomi või aatomitega.

Halogeenide oksohapped on seda tugevamad happed ja ka oksüdeerijad, mida suurem on halogeeni oksüdatsiooniaste.
Halogenoalkaan – orgaaniline aine, mille koostises oleb halogeen on otseselt seotud süsiniku aatomiga.
Haloefekt - kui üks positiivne omadus inimese juures määrab ära selle, kuidas teised teda

Halogeenühendid – orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatomid on seotud halogeeni aatomitega
Halogeniidid – LmHal – värvitud, vees hästi lah kristalsed kuubilise võrega ühendid.
Halothane - positive pigs, Fisher et al. (2000) 2. Sensory eating quality of cooked hams.

Halobakteritel on valk bakterirodopsiin, mille mittevalguliseks osaks on karotinoid retinaal.
Halogeenlampide efektiivsus – kuni 30 lm/W - on oluliselt suurem tavaliste hõõglampide efektiivsusest.
Halo - efekt - esmane isiksuse tunnus või joon hakkab mõjutama hilisemaid jooni.

Halod on atraktiivsed ja suhteliselt kergesti vaadeldavad ilma ühegi abivahendita.
Halogeenid on VII A rühma elemendid ja nendeks on fluor, kloor, broom, jood ja astaat.
Halogeeni ühenditele on iseloomulik: • ahelisomeeria – tingitud süsiniku ahela hargnemisest

Haloefekt - hindaja paneb ülemääraselt tähele vaid mingit esituse üht aspekti.
Halogeenid on aga omavahel tunduvalt sarnasemad, kui teiste rühmade mittemetallid.
Halogeenalkaanid - Alkaanid,milles üks või mitu H-aatomit on asendatud Hal-aatomitega.

Halogeenid – kõige aktiivsemad mittemetallid – väga reaktsioonivõimelised.
Halogeeni liitumine - Alkeenid liituvad ka halogeenidega, eriti hästi broomi ja joodiga.
Halo - efekt :esmamulje või üldmulje mõjutavad isiku tegude hindamist.

Halogeenlamp - hõõglamp, mille kvartsklaasist kolvis on väike hulk halogeeni.
Halo – sisemine äär on sinakas, väline kas roheline või punakas.
Halogeenimine - halogeenide liitumine kaksiksidemega seotud süsinike juurde.

Halogenoalkaanid – freoone kasutatakse aerosoolpakendites, kosmeetikavahendid.
Haloefekt - mulje ühelt alalt hakkab domineerima isiku kohta tervikuna.
Halogeen valgus - Tänapäeval kõige sagedamini kasutatav valgustehnoloogia.

Halogeenid – on keemilised elemendid : kloor, broom, jood ja astaat.
Halogeenid - VIIA rühma elemendid fluor, kloor, broom, jood, astaat.
Halogeeniühenditel on tihedus veest suurem !!! Tihdus suureneb neil alt üles

Halogeenühendid - org.ained, mille C aatomid on seotud halogeeni aatomiga.
Halofiilid - mikroobid, kes eelistavad kõrge soolsusega keskkonda.
Halogeenid - 7A rühm mittemet,tugev oksüdeerija(+),inim mürgised

Halogeeniühendid – on orgaanilised ühendid, milles süsiniku aatom(id)
Halogeenlambil on 2 korda pikem eluiga ja tema mõõtmed on väiksemad.
Halogenoalkaanid – süsinik-halogeen sidet sisaldav orgaaniline ühend.

Halongi liustikud on viimase kolmekümne aastaga kaotanud 17% oma massist.
Halogeeniühend - Süsinik-halogeen sidet sisaldav orgaaniline ühend.
Halo - efekt - kogemus ühelt alalt üldistatakse teistele

Halogeenid on 7.A rühma elemendid flour, broom, jood ja astaat.
Halogeenid – VIIA rühma elemendid, lihtainena on mürgised.
Halogeeniühendies on süsiniku aatomid seotud halogeeni aatomitega.

Halogeenimine – halogeeni aatomi(te) sisseviimine ühendisse
Halogeeniarvud on terava lõhnaga ja kahjustavad hingamisteid.
Halogeeniaurud on terava lõhnaga ja kahjustavad hingamisteid.

Halogeeni ühenditele on iseloomulik nukleofiilne asendusreaktsioon.
Halogeeniühendid – hüdrofoobsed mõõdukalt polaarsed ained.
Haloonides on osooni hävitav ühend kloori asemel broom.

Halogeniidid - halogeenide kõige iseloomulikumad ühendid
Halogeniide on merevees, nafta puuraukude vees ja mujal.
Halo - keraspilved, mis ümbritsevad galaktikat.

Halogeenimine - halogeeni(de) sisseviimine ühenditesse.
Haloonideks nimetatakse süsivesinike broomiühendeid.
Halogeenlambid on tavaliselt hõõglampidest väiksemad.

Halogeenlampide valik on märksa rikkalikum kui hõõglampidel.
Halofiilsetel bakteritel on sageli raku sees kõrge KCl sisaldus.
Halogeniidid – Halogeniid on süsivesiniku küljes.

Halobacterium - sünteesivad ATPd valgusenergia abil.
Halogeenlampide valgus on kaks korda kirkam hõõglambi omast.
Halogeenide tihedus on üpris suur: nad on veest raskemad.

Halogeenid on süsinikust elektronegatiivsemad.
Halo - rõngas Päikese või kuu ümber

Halogeenimine alküülahelasse – radikaalreaktsiooni tingimused
Halogeniidid – valged tahked kristallained.

Halogeenid on keemiliselt väga aktiivsed.
Halobakterid on fakultatiivsed fototroofid.

Haloonid - süsivesinike broomiühendid

Halogeenid – VII A rühma elemendid.Halogeenid on tugevad oksüdeerijad.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto