Kategoorias sotsioloogia leiti 141 faili

Sotsioloogia >> Sotsioloogia
Sotsioloogia alused
17
docx

Sotsioloogia alused

Sotsioloogia alused I Loeng Paranormaalne sotsioloogia, vaimude väljakutsumine II Deviantsus ja kuritegevus · Deviantsus - hälbimine, kõrvale kaldumine nt sotsiaalsetest normidest. · Miks inimene käitub normidele vastaval? - 1. Inimene kalkuleerib kui normide rikkumisest saadav tulude, kulude suhe on väiksem kui normipärasest käitumisest saadav tulude/kulude suhe, siis inimene...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
Sotsioloogia alused eksamiküsimused
8
docx

Sotsioloogia alused eksamiküsimused

Kuidas mõjutavad omandatud ja omistatud tunnused inimese positsiooni ühiskonnas? Too näiteid juurde Mõned ühiskondlikud positsioonid rajanevad karakteristikutel, mis on suhteliselt muutumatud või  mille üle inimesel puudub kontroll. Omandatud staatus – vaba valiku, pingutuste või õnne läbi omandatud staatus.(4) Omistatud staatus – põhineb tunnustel, mille üle inimesel kontroll p...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
17 allalaadimist
Vastused sotsioloogia küsimustele
5
docx

Vastused sotsioloogia küsimustele

Mida tähendab sotsiaalne võõrandumine()? Inimeses tekkiv võimu ja normide puudumise ning oma töö viljadest, teistest inimestest ja iseendast äralõigatuse tunne. Mida tähendab tootmise viis ( )? Ühiskonna valitsev tootmisviis määrab ära kogu ühiskonna näo. Vastuolu, mis valitseb tootlike jõudude ja tootmissuhete vahel, viibki muutustele ühiskonnas ja formatsioonide vaheldumisele. Tootmissuhted ­ reaalsed inimes...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
111 allalaadimist
Sotsioloogia vaheeksami vastused I
5
docx

Sotsioloogia vaheeksami vastused I

SOTSIOLOOGIA VAHEEKSAM Mida tähendab sotsioloogia? Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimest kui kaaslast (seltsilist), kui teatud koosluse (grupi, kogukonna) ja ka ühiskonna liiget. Millest kahest sõnast koosneb antud mõiste ja mida nad tähendavad? Ld societas ,,ühiskond" ja kr logos ,,mõiste,õpetus". Võib leida ka teisi tähendusi: societus ,,ühine, ühis-, seltsiline, kaaslane"; socio, socium ,,ühenda...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
SOTSIOLOOGIA FILMIANALÜÜS
2
doc

SOTSIOLOOGIA FILMIANALÜÜS

Filmianalüüs koostamiseks: 1. Moodustage grupp 2-3 liikmega 2. Vaadake läbi kokkulepitud mängufilmid – „Intouchables“, „Süü on tähtedel“, „Klass“ 3. Registreerige enda grupp– liina@tostamaa.ee 4. Koostage analüüs, mis koosneb järgmistest osadest: a. Tiitelleht b. Sisukord c. Sissejuhatus d. Lü...

Sotsioloogia - Keskkool
13 allalaadimist
Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia eksam
24
docx

Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia eksam

Milline neist uurimisvaldkondadest on kõige tavapärasem kultuuriantropoloogias? A.) Rahvaste geneetilist koodi võrdlev uurimine B.) Rassiliste tunnuste ja intellektuaalsete võimete seose uurimine C.) Pärimusliku materjali salvestamine ja süstematiseerimine D.) Suguluse arvestamise süsteemide uurimine E.) Inimese kui liigi arengu uurimine 1p. Milline neist uurimisvaldkondadest on kõige tavapärasem sotsioloogias? A.) Alateadvuse roll inimese sotsiaalse käitumise kujundamisel B.) Biopraktilise kreatiivsuse mõju sotsiaalsele kujutlusele C.) Sotsiaalsete muutuste mõju sotsioloogilisele kujutlusele D.) Sotsiaalse keskkonna mõju inimkäitumisele E.) Koljuehituse iseärasuste mõju hälbekäitumisele 2p. Millisest haridussotsioloogilisest kontseptsioonist on jutt? A.) Varjatud õppekava – antakse edasi koolis kehtivate reeglite,...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
28 allalaadimist
Sotsioloogia referaat
docx

Sotsioloogia referaat

Massiline kõrgharidus: organisatsiooni algatamine ja probleemid...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
Sotsioloogia test
1
docx

Sotsioloogia test

Sotsioloogia test 1. Sotsioloogia loojaks peetakse Auguste Comte 2. Sotsioloogias uuritakse makrotasandil protsesse, mis puudutavad ühiskonda tervikuna 3. Sotsioloogia postklassikalise arenguetapi põhiidee on, et uurimismeetod ja selle kasutamise kvaliteet mõjutavad uurimustööd 4. Kes autoritest rõhutas esimesena, et sotsioloogia peab uurima sotsiaalseid...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
54 allalaadimist
Sotsioloogia
5
doc

Sotsioloogia

Mis on sotsioloogia? ... nimetatakse teadust, mis uurib inimeste käitumist grupis, s.h. grupi konstruktsiooni ja seda, kuidas inimene mõtestab isesisvalt oma kogemust. Ei uurita üksiku inimese käitumist, sest inimesed elavad gruppides. Üksikinimese käitumist ei saa prognoosida, küll saab aga ette ennustada grupi käitumist. Sellepärast kasut. sotsiol. poliitikas, viiakse läbi k...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist
Sotsioloogia eksamiküsimused
docx

Sotsioloogia eksamiküsimused

2017 sotsioloogia eksamiküsimuste vastused (130tk)...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
Kuidas sotsioloogia mind mõjutab
3
docx

Kuidas sotsioloogia mind mõjutab?

Kuidas sotsioloogia mind mõjutab? Essee aines sotsioloogia Saamaks teada, kuidas sotsioloogia mind mõjutab, tuleb esmalt otsida vastust küsimusele ,,Mis on sotsioloogia?" Esimesena tulevad pähe sotsioloogid Saar ja Poll ning nende poolt pidevalt läbiviidavad uuringud, millest enam huvi pakkuvad ja samas ka ärritavamad on minu jaoks kindlasti need, mis jälgivad erakondadele jagatavat toetust. Sellest...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
1 allalaadimist
Sotsioloogia põhimõisted
2
docx

Sotsioloogia põhimõisted

Sotsioloogia põhimõisted Sotsiaalseks tegevuseks nimetatakse sellist tegevust, mille eesmärk on muuta inimese käitumist, hoiakuid või ka indiviidide ning koosluste püüdlusi. Tegevustel on mitu tasandit: Sund keeldude ja käskude vormis, eesmärk represseerida soovimatut käitumist Veenmine mõjutab tegevust stiimulite abil, ei kasuta repressioone Kohanemine eesmärgi saavutamine ilma hirmutamiseta...

Sotsioloogia - Keskkool
1 allalaadimist
Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimsuhete mustreid ja protsesse. Sotsioloogia eesmärgiks on uurida sotsiaalseid jõude, mis meie igapäevast elu mõjutavad: poliitika, haridus, suurfirmad jne. Kuidas ja mil moel nad seda teevad? 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia,...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
Sotsioloogia üldkursus
28
doc

Sotsioloogia üldkursus

Sotsioloogia üldkursus Loengumärkmed I SOTSIOLOOGIA ­ teadus inimühiskonnast, sotsiaalsetest suhetest ja sotsiaalsest käitumisest. Sotsioloogia sünd: 19. sajand Auguste Comte, 1838 ,,Cours de la philosophie positive" (socius, ld ­ kaaslane; societas, ld ­ühiskond; socium, ld ­ kollektiiv; logos, kr ­ sõna, õpetus) Sotsioloogia uurib inimest kui kaaslast (kui kollektiivi või ühiskonna liiget)! P...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
515 allalaadimist
sotsioloogia rajaja a-comte
10
docx

sotsioloogia rajaja a. comte

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool ST12 KÕ1 Irina Vassiljeva SOTSIOLOOGIA RAJAJA A. COMTE Referat...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
Sotsioloogia eksam
14
docx

Sotsioloogia eksam

Sissejuhatus sotsioloogiasse Mõisted ja teoreetilised lähenemised · Sotsioloogia mõiste · Sotsioloogia kui teadus (A. Touraine) · Sotsioloogilise mõtteviisi tunnused (Z. Bauman) · Sotsioloogiline kujutlusvõime (C. W. Mills) Kokkuvõttev küsimus: Mis eristab sotsioloogilist teaduslikku mõtteviisi argimõtlemisest? · Sotsioloogia raj...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
403 allalaadimist
Sotsioloogia referaat
6
doc

Sotsioloogia referaat

Sotsioloogia referaat Artikli pealkiri on „Gender and Crime“ ning selle autor on Candace Kruttschnitt sotsioloogia osakonnast Toronto ülikoolist Kanadast. Ajakiri, kus artikkel „Gender and Crime“ ilmus, on Annual Review of Sociology. Artikkel ilmus 2013. aastal 39. köites lehekülgedel 291-308. Tegelik pikkus on artiklil lühem, sest lõpus on mitu lehekülge kasutatud allikaid ning sisukord. Seega on sisulist materjali 13 lehekülge...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED
24
docx

SOTSIOLOOGIA EKSAMI KÜSIMUSED

Poliitik võib teadlaselt tellida uurimuse, mis sobib tema poolt ettenähtud raamistikku, poliitiku otsused on alati juba mingi ideoloogilise suuna järgi kallutatud. Sotsioloog peaks kirjeldama sotsiaalseid nähtusi neutraalselt, meeldigu see, mida ta näeb talle või mitte.) Milles seisneb sotsioloogias pinge või vastuolu teooria ja empiiria vahel? Võiks öelda, et on olemas teatav pinge empiiria ja teooria vahel, kui palju sotsioloogia sotsiaalteadus toonitada empiiria, kui palju teooria olulisust. *Eristatakse kahte peamist koolkonda: naiivempiritsism (range empiiria) ja loogiline empiritsism. Esimese järgi tuleneb ainuke teadmine meeletorganite läbi. Teooriad on lihtsalt empiiriliste kogemuste “kogumid” vms. Ühesuunalin...

Sotsioloogia - Keskkool
24 allalaadimist
SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

Sotsioloogia alused........................................................................................................4 1.1. Mis on sotsioloogia?...............................................................................................4 1.2. Sotsiaalsed institutsioonid...................................................................................... 6 1.3. Sotsiaalsed faktid...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
79 allalaadimist
Sotsioloogia materjal eksamiks
72
doc

Sotsioloogia materjal eksamiks

Loeng - Sotsioloogia mõiste ja seos teiste sotsiaalteadustega (ptk 1) Sotsioloogia mõiste Sotsioloogia on eesti keeles kõige lihtsamalt öeldes ühiskonnateadus. Mõiste autor on Prantsuse filosoof Auguste Comte (1798 – 1857), keda peetakse ka sotsioloogia kui teaduse rajajaks. Mõiste tuleb kahest sõnast socius (ladina keeles: kaaslane, kaaslus, seltskond) ja logos (kreeka keeles: õpetus, teadmine). Kokku se...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikaülikool
50 allalaadimist