Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

12. klassi kordamisküsimused füüsikas (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Millega tegeleb mikrofüüsika ?
 • Mis on elementaarlaeng ?
 • Mis on joonspekter ?
 • Mis on elektronvolt, selle arvuline väärtus ?
 • Mida peab aatomiga tegema, et ta saavutaks kõrgema energiataseme ?
 • Mis on interferents ?
 • Mis on difraktsioon ?
 • Millest järeldub, et elektronid omavad laineloomust ?
 • Kuidas on omavahel seotud interferents ja difraktsioon ?
 • Mis on lainetamine ?
 • Mis on tõenäosuslained ?
 • Mis on leiulained ?
 • Mida käsitleb kvantmehaanika ehk lainemehaanika ?
 • Millest tuleneb mikromaailma täpsuspiirang ?
 • Milles see seisneb ?
 • Mis on potentsiaalibarjäär ?
 • Mis on potentsiaaliauk ?
 • Mis võivad tekitada potentsiaalibarjääre mikromaailmas ?
 • Mis on tunneliefekt ?
 • Milles seisneb alfalagunemine ?
 • Mis ei lase elektrone aatomist lahkuda ?
 • Mida tähendan ,,mikroosakese kiirus on kvanditud" ?
 • Mis on orbitaallained ?
 • Millal kiirgab või neelab aatom valgust ?
 • Millised kolm kvantarvu määravad elektroni võimaliku seisulaine ?
 • Milline on tõrjutusprintsiip mikroosakestele ?
 • Millest sõltuvad elementide keemilised ja füüsikalised omadused ?
 • Millal tekib ioonside ?
 • Kuidas on aatomid/ioonid paigutunud kristallides ?
 • Kuidas kujunevad dielektrikud ja pooljuhid ?
 • Mida nimetatakse keelutsooniks ?
 • Mida nimetatakse valentsitsooniks ?
 • Kuidas saab tsoonide järgi eristada pooljuhti dielektrikust ?
 • Miks on metallid suurepärased elektrijuhid ?
 • Miks dielektrikud ei juhi voolu ?
 • Mis on juhtivustsoon ?
 • Kuidas on see võimalik ?
 • Mis on sisefotoefekt ehk fotojuhtivus ?
 • Milline pooljuhi juhtivuse tõstmiseks lisatav lisand on doonor, milline aktseptor ?
 • Mis on transistor ja milleks seda kasutatakse ?
 • Kuidas võnguvad kvantsiirde jooksul elektronid aatomis ?
 • Miks osad spektrijooned on heledamad kui teised ?
 • Mis on luminestsents ?
 • Mis on luminofoor ?
 • Millised kolme liiki siirded on võimalikud kvantsüsteemi energiatasemete vahel ?
 • Mis on spontaanne kiirgus ?
 • Mis on sundkiirgus ?
 • Mis on laser? Kuidas tekib laserkiirgus ?
 • Milline on valgus laseri kiirgusvihus ?
 • Millega tegeleb relatiivsusteooria ?
 • Milliseid süsteeme nimetatakse inertsiaalsüsteemideks ?
 • Kuidas sõltub valguse levimise kiirus vaatleja liikumise kiirusest ?
 • Mida tähendab mõiste aegruum ?
 • Millist nähtust nimetatakse aja dilatatsiooniks ?
 • Milline on suurim võimalik kiirus vaakumis ?
 • Millest on tingitud pikkuse kontraktsioon ?
 • Kuidas oleneb mass kiirusest ?
 • Mida nimetatakse aatomnumbriks ?
 • Mida nimetatakse massiarvuks ?
 • Mida nimetatakse elemendi isotoopideks ?
 • Millist jõudu nimetatakse tugevaks vastastikmõjuks ?
 • Miks püsib tuum koos ?
 • Millal on tuum stabiilne ?
 • Mida nimetatakse radioaktiivsuseks ?
 • Millal on tegemist -radioaktiivsusega ?
 • Milles seisneb -lagunemine ?
 • Milles seisneb -lagunemine ?
 • Mida nimetatakse poolestusajaks ?
 • Mille poolest erineb tuumareaktsioon keemilisest reaktsioonist ?
 • Mida nimetatakse ahelreaktsiooniks ?
 • Mida nimetatakse kriitiliseks massiks ?
 • Kuidas saavad päike ja tähed oma energia ?
 • Miks on päike püsiv ?
 • Mis on neeldumisdoos ?
 • Mida mõõdetakse biodoosiga ?
 • Milline kiiritus doos on inimesele ohtlik ?
 • Millised on kiiritushaiguse tunnused ?
 • Mis on leptonid ja kvargid ?
 • Millest koosnevad prooton ja neutron ?
 • Mis on värvilaeng ?
 • Millised osakesed põhjustavad tugevat, millised nõrka vastastikmõju ?
 • Mida uurib kosmoloogia ?
 • Mida on teada Maa sise-ehituse kohta ?
 • Milline on Maa atmosfäär ?
 • Mis on tähtkuju ?
 • Milleks neid vaja on ?
 • Miks on tähtede asend taevasfääril püsiv ?
 • Millisteks komponentideks jagatakse Maa liikumine ?
 • Mis on planeedid ?
 • Milleks kasutatakse teleskoopi ?
 • Millistest taevakehadest koosneb Päikesesüsteem ?
 • Millised planeedid kuuluvad Maa rühma ?
 • Millised on selle rühma tunnused ?
 • Mille poolest erineb Jupiter Maa rühma planeetidest ?
 • Mille poolest erineb Pluuto teistest planeetidest ?
 • Mis on asteroid, komeet, meteoor, meteoriit ?
 • Millest tekkisid planeedid ?
 • Kust saab Päike energiat ?
 • Mis on tähesuurus ?
 • Mis on värvusindeks ja millest see sõltub ?
 • Kuidas saab hinnata tähe läbimõõtu ?
 • Millest tekivad tähed ?
 • Kuidas tekib tähe kiirgus ?
 • Kuidas lõppeb tähe areng ?
 • Mis on Linnutee ?
 • Kuidas liiguvad tähed spiraalsetes ja elliptilistes galaktikates ?
 • Milliseid galaktikaid nimetatakse aktiivseteks ?
 • Mis on kvasarid ?
 • Mis on Universum ?
 • Mis on kosmoloogiline mudel ?
 • Mis on antroopsusprintsiip ?
 
Säutsu twitteris

12. klassi kordamisküsimused.
1.osa „ Aatom , molekul, kristall
 • Millega tegeleb mikrofüüsika? Millega tegeleb makrofüüsika
  Mikrofüüsika tegeleb mikromaailmas olevate seaduste ja seaduspärasustega ( prootonid , elektronid). Makrofüüsika tegeleb makromaailma füüsikaga ( aistingud ja tajud).
 • Kirjelda aatomi ehitust. Mis on elementaarlaeng ?
  Aatom koosneb positiivse laenguga tuumast ja seda ümbritsevatest negatiivse elektrilaenguga elektronidest. Elementaarlaeng on prootoni ja elektroni täpselt võrdne laeng, 1,6 * 10^-19
 • Mis on joonspekter ?
  Joonspekter ehk aatomi spekter on kindla lainepikkusga valguskiir .
 • Kirjelda lühidalt kuidas aatom energiat omandab/loovutab.
  Aatom omandab ja loovutab energiat kindlate kvantumite kaupa, sest kiirgus- ja neeldumisspektrid on joonspektrid.
 • Mis on elektronvolt, selle arvuline väärtus?
  Elektronvolt (eV) on energia, mille omandab elektron , läbides elektriväljas potentsiaalide vahet 1 volt. eV = 1,60 * 10^-19 J
 • Mida peab aatomiga tegema, et ta saavutaks kõrgema energiataseme? Miks?
  Aatomi kõrgema energiataseme saavutamiseks on vaja aatomit ergastada, et tal oleks mida välja kiirata.
 • Kas aatomid saavad vastu võtta igasugust energia hulka? Põhjenda.
  Ei, aatomid saavad energiat vastu võtta vaid kindlate osade kaupa. Kõik neelatavad energia kogused peavad jääma kindlate energiatasemete vahedele.
 • Mis on interferents ? Mis on difraktsioon ?
  Interferents on kahe või enama ühesuguse lainepikkuse kokkujooks , mis tekitab uue lainemustri. Difraktsioon on aga nähtus, mille puhul laine paindub ümber takistuste.
 • Kirjelda lühidalt, millest järeldub, et elektronid omavad laineloomust?
  Elektronid siirduvad energiatasemete vahel, mida kajastavad spektrid , niisiis peaksid elektronid olema seisulainete olekus, milleks peavad need omama laineloomust. Seda iseloomustavad ka interferentsi ja difraktsiooni katse, sest kõrvutades valguse kaksikpilu-interferentspilt elektronkimbu kaksikpilupildiga on sarnasus silmnähtav. Seetõttu saab väita, et elektronilained on olemas.
 • Kuidas on omavahel seotud interferents ja difraktsioon?
  Interferentsi ilmumisel peab olema ka difraktsioon. Difraktsioon on tõkete taha paindunud lainete interferents.
 • Mis on lainetamine?
  Lainetamine on millegi perioodiline muutumine ajas ja ruumis. Näiteks veelaines lainetab veepind , helikeskkonnas keskkonna tihendus jne.
 • Mis on tõenäosuslained?
  Tõenäosuslained on elektroni tõenäolised tabamused tajurplaadi pinna mingil osal. Need lained ei levi mingis materiaalses keskkonnas.
 • Mis on leiulained ?
  Leiulained on mikroosakeste leiutõenäosust määravad lained, mis leitakse psii-funktsiooni välja arvutamisel.
 • Elektroni lainepikkuse valem, tähis ja ühik.
  λ = h/p = h/mv λ – (leiu)laine pikkus, meeter (m)
  h – Plancki konstant, džaul-sekund (J-s)
  p – elektroni impulss , kilogramm /sekund (kg/s)
  mv = p – seisumassiga osakeste impulss
 • Mida käsitleb kvantmehaanika ehk lainemehaanika?
  Kvant- e lainemehaanika on mikromaailma mehaanika , see uurib osakeste liikumise korpuskulaarseid ja lainelisi aspekte .
 • Millest tuleneb mikromaailma täpsuspiirang? Milles see seisneb?
  Mikromaailma täpsuspiirang seisneb osakesi iseloomustavate suuruste paarides. Paljudel juhtudel ei saa paarides kumbagi suvalise täpsusega määrata. Niisiis kui suurendada üht määramise täpsust, siis kaotame alati teise täpsuses. Seda piirangut ei ole võimalik kõrvaldada, see oleneb otseselt osakeste laineloomusest.
 • Mis on potentsiaalibarjäär? Mis on potentsiaaliauk ?
  Potentsiaalibarjäär on mingile kehale ettetulenev piirang, mille puhul kas kiirus väheneb või üldse negatiivseks muutub, näiteks mägi kärule. Potentsiaaliauk omakorda on kahe tõkke või barjääri vaheline ava, kuhu keha peatuma jääb, näiteks nõgu veele .
 • Mis võivad tekitada potentsiaalibarjääre mikromaailmas?
  Mikromaailma potentsiaalibarjäärideks võivad olla elektriväljad, kui nende tugevus jaotus ruumis nii, et nad tõkestavad osakeste liikumist, näiteks positiivne tuum elektronidele.
 • Selgita, mis on tunneliefekt ?
  Tunneliefekt on mikroosakeste lainelisusest tekkinud kummaline efekt, mille korral lõpliku kõrgusega barjääril ulatub leiulaine ka barjääri sisse ja osake saab selle ületatud.
 • Milles seisneb alfalagunemine ?
  Alfalagunemiseks nimetatakse aatomituumade üht radioaktiivset lagunemise viisi, mis on tunneliefekt.
 • Elektronmikroskoobi tööpõhimõte?
  Elektronmikroskoobis ei kasutata objekti läbivalgustamiseks valgusvihku, vaid seda kiiritatakse läbi elektronkimbuga. Seejärel tekivad objektist suurendatud kujutise elektronläätsed. Elektronmikroskoop suurendab uuritavaid objekte sadu kordi tugevamini kui valgusmikroskoop .
 • Rastermikroskoobi tööpõhimõte.
  Rastermikroskoobiga teravustatakse elektronkiir elektronläätsedega objekti pinnale mikrotäpiks. Rida-realt hakkavad kallutuspoolid hälvitama kiirt üle terve objekti pinna. Selle mikroskoobi suurendused ei küüni elektronmikroskoobi omadeni, kuid annab sügavusteravuse ja kujutised tunduvad ruumilised .
 • Tunnelmikroskoobi tööpõhimõte.
  Tunnelmikroskoobi puhul skaneerib objekti pinda üliteravaks söövitatud metallteravik. Selle seadme põhimõte meenutab veidi merepõhja reljeefi kaardistamist nöörloodi abil. Teraviku viimisel objektile väga lähedale hakkab sellest kiirgama elektrone ja tekib külmemissioon. Seda põhjustab kvantmehaaniline tunneliefekt.
 • Mis ei lase elektrone aatomist lahkuda?
  Elektronid ei saa aatomist lahkuda juhul kui tuum on positiivse laenguga, sest sellisel juhul on tugev tõmbejõud, mis tekitab elektronile sügava potentsiaaliaugu.
 • Mida tähendan „mikroosakese kiirus on kvanditud“?
  Mikroosakese kvanditud kiirus on osakese teatud kindel kiirus, millega ta liikuda saab.
 • Mis on orbitaallained ?
  Orbitaallained on elektroni leiulained orbiidil, ümber tuuma.
 • Millal kiirgab või neelab aatom valgust?
  Aatom kiirgab või neelab valgust elektroni üleminekul ühelt statsionaarselt orbiidilt teisele mingi kindla sagedusega elektromagnetilise kiirgusega.
 • Millised kolm kvantarvu määravad elektroni võimaliku seisulaine?
  Elektroni võimalikku seisulainet määratlevad peakvantarv n, kõrval- ehk orbitaalkvantarv ℓ ja magnetkvantarv mℓ. n eristab seisulaineid, mis on moodustunud keralaineist. ℓ määratleb orbitaallaineid, mis on sündinud tuuma läbiva telje ümber ringlevatest lainetest. mℓ määrab orbitaallainete tiirlemistelje orientatsiooni ruumis.
 • Mis on spinn ?
  Spinn on neljas kvantarv, mis vastavalt joonte kahestumisele võib omada ainult kahte väärtust +1/2 ja -1/2.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  12-klassi kordamisküsimused füüsikas #1 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #2 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #3 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #4 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #5 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #6 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #7 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #8 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #9 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #10 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #11 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #12 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #13 12-klassi kordamisküsimused füüsikas #14
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-06-18 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 69 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor leedyice Õppematerjali autor

  Lisainfo

  12. klassi füüsika - kosmoloogia, aatom, molekul, kristall ja relatiivsusteooria, tuumafüüsika, elementaarosakeste füüsika
  laine , aatom , galaktika , elektronid , prooton , jupiter , prooton , prootoni , reaktsioon , mikroskoobi , galaktikate , energiataseme , mikroskoobi , galaktikate , energiataseme , taevakeha , interferents , kosmoloogia , mikromaailma , planeedid , ioonid , atmosfäär

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  pathet1c profiilipilt
  Axel mukut: päris hea
  21:32 27-04-2014


  Sarnased materjalid

  109
  doc
  Füüsikaline maailmapilt
  21
  doc
  Kordmisküsimused eksamiks
  31
  rtf
  Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt
  5
  docx
  Kordamisküsimused 12 klassi füüsikas
  29
  doc
  Põhivara füüsikas
  28
  doc
  põhivara aines füüsikaline maailmapilt
  990
  pdf
  Maailmataju ehk maailmapilt 2015
  477
  pdf
  Maailmataju  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun