Facebook Like

Geoloogia alused (täiendatud) (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida uurib geoloogia ?
 • Millised on kõige levinumad elemendid maakoores ?
 • Mille poolest erineb mineraal kivimist ?
 • Millised kiviringi kivimid on seotud magmatismiga ?
 • Mis on geostruktuur ?
 • Milline on tänapäeva geoloogia käsitlemise printsiip ?
 • Kuidas kirjeldada Eesti geostruktuurset asendit ?
 • Millised on Maale kõige sarnasemad planeedid ?
 • Millised on Maa kui planeedi parameetrid ?
 • Mis vahe on asteroidil ja komeedil ?
 • Miks on meteoriidid tähtsad geoloogilises mõttes ?
 • Mida märgivad Kuul heledad ja tumedad laigud ?
 • Milline on geotermiline gradient Maal ?
 • Kui vana on vanim ookeaniline koor ?
 • Millised on ookeanipõhja vulkaanid ?
 • Mille poolest erineb kihtvulkaan kilpvulkaanist ?
 • Kuidas on vulkaanid levinud globaalselt ?
 • Kuidas tekivad basaltide platood ?
 • Kuidas tekivad padilaavad ?
 • Millised füüsikalised tegurid on vajalikud moondeprotsessi käivitamiseks ?
 • Milline keskkond tekitab kildalisuse ?
 • Mida iseloomustab moondefaatsies ?
 • Millistes piirkondades toimub regionaalmoone ?
 • Mis kivimtüüp tekib lubjakivi moondel ?
 • Mida on migmatiit ?
 • Millised on võimalikud kivimkeskkonna pingeväljad ja deformatsioonid ?
 • Mis on kurru elemendid ja tüübid ?
 • Mille poolest erineb antiklinaal sünklinaalist ?
 • Milline murrangutüüp ilmneb venituspingete väljas ?
 • Mis on maavärina kui geoloogilise protsessi olemus ?
 • Millised lained registreerib seismograaf kõige esimesena ?
 • Milline on pikilaine puhul laine võnkumise levik ?
 • Millele viitab ristilaine varjutsoon läbides Maad ?
 • Mis on Richteri skaala olemus ?
 • Millised on tsunami tekkepõhjused ?
 • Kus toimuvad madalakoldelised maavärinad ?
 • Millised murrangutüübid on iseloomulikud ookeani keskahelikele ?
 • Mis on ofioliidid ja kus nad esinevad ?
 • Kuidas moodustuvad atollid ?
 • Miks on süvameresetted peamiselt ränimudad ?
 • Mis on turbitiidid ?
 • Mis on iseloomulik aktiivsele ookeani äärele ?
 • Millise geoloogilise protsessiga on seotud vulkaanilised saarkaared ?
 • Mis viitab mandrite triivile ?
 • Mida märgib kuumade täppide esinemine ?
 • Kuidas kasvab kuuma täpi jooneliste ahelike vanus laama liikumise suhtes ?
 • Kui sügavalt tõusevad kuumad täpid ?
 • Mis on aulakogeen ?
 • Mida märgib kontinentaalne riftistumine ?
 • Mida väljendab Wilsoni tsükkel ?
 • Milliseid kriteeriume kasutas hiidmandri Pangea tõestamiseks A. Wegener ?
 • Milliseid protsesse uurib eksogeennse geoloogia ?
 • Kuidas moodustuvad settekivimid ?
 • Milliste parameetrite põhjal jagatakse settekivimid ?
 • Milline on savi, liiva lõimis lineaarsel skaalal ?
 • Mis on allotigeensed/autigeensed settekivimi komponendid ?
 • Millised on kolm kõige levinumat settekivimite koostises olevat mineraali ?
 • Mida tähendavad settekivimite puhul termin struktuur ja tekstuur ?
 • Millele viitab setteosakeste hea ümardatus ?
 • Missuguses keskkonnas esineb põimjaskihilisus ?
 • Millega tegeleb stratigraafia ?
 • Kuidas määratakse kivimite suhteline vanus ?
 • Mis on superpositsiooni printsiibi põhimõte ?
 • Mida näitab fossiilide koosluste migratsioon ?
 • Millele viitab katkestuspind ?
 • Mis on kronostratigraafia ja geokronoloogia vahe ?
 • Millised tegurid kontrollivad murenemist ?
 • Mis juhtub rabenemisel lähtekivimiga ?
 • Millised protsessid iseloomustavad rabenemist ?
 • Mis juhtub porsumisel lähtekivimiga ?
 • Millise protsessi tulemusel moodustuvad savimineraalid ?
 • Kuidas hinnata nt haliidi/kvartsi porsumistundlikkust ?
 • Milline murenemisprotsess on iseloomulik troopilisele vööndile ?
 • Kuidas jagatakse veevoolamise tüüpe ?
 • Kuidas jaotatakse vee vertikaalne kiirus ?
 • Mis on saltatsioon ?
 • Mis on denutatsioon ?
 • Mida tähistab erosioonibaas ?
 • Mis on jõe tasakaaluprofiil ?
 • Miks jõed meandreeruvad ?
 • Millisel kujul võib põhjavesi esineda ja millised on pv päritolusituatsioonid ?
 • Millised kivimid juhivad vett hästi ?
 • Mille poolest erinevad aeratsiooni- ja küllastusvöö ?
 • Mis iseloomustab maapinnalähedast põhjaveekihti ?
 • Millised kivimid on enamasti veepidemeks ?
 • Mis on piosemeetriline tase ?
 • Mis juhtub intensiivse pumpamise tagajärjel puurkaevust põhjavee tasemega ?
 • Mis iseloomustab karsti kui nähtust ?
 • Millised kivimtüübiga on karstinähtus seotud ?
 • Millistel tingimustel toimuvad maalibisemised ja varingud ?
 • Mis on soliflukatsioon ?
 • Millised on järvede peamised setted ?
 • Millised on järvenõgude võimalikud tekked ?
 • Mis iseloomustab sood kui geoloogilist piirkonda ?
 • Millised setted on soole iseloomulikud ?
 • Millised on soostumise põhilised viisid ?
 • Kuidas toimub turbast grafiidi tekkimine ?
 • Kus on maailmamere kõige soolasemad piirkonnad ?
 • Kuidas jaotub hapniku sisaldus vertikaalselt ?
 • Kuidas tekib murdlaine ?
 • Kuidas käituvad lained rannikule saabudes ?
 • Millised on tüüpilisemad avamere setted ?
 • Kus piirkonnas ookeanides on levinud terrigeensed setted ?
 • Miks on avameres sügavusel > 3,5 km levinud ränimudad ?
 • Kuidas jagatakse liustikutüüpe ?
 • Milline on liustiku situatsioon, kui ablatsioon on suurem kui akumulatsioon ?
 • Kui setet. Millised on moreeni tüübid ?
 • Millised on liustiku sulamisvete setted ja pinnavormid ?
 • Mida peetakse jääaegade/jäävaheaegade vaheldumise põhjuseks ?
 • Mis on soliflukatsioon ?
 • Millised klimaatilised tingimused on iseloomulikud ariidsetele piirkondadele ?
 • Miks tekivad varjukõrbed ?
 • Miks on kõrbed punased ?
 • Milline seos on terasuuruse ja tuule kiiruse vahel ?
 • Kuidas tekivad deflatsioonilised katted ?
 • Milline kihilisus on luidetel ?
 • Mille poolest erinevad barhaanluited paraboolluidetest ?
 • Millised kivimid on esindatud Eesti aluskorras ?
 • Milliste ajastuste settekivimid on Eesti aluspõhjas esindatud ?
 • Millised kivimid on Ordoviitsiumis ja Siluris Eesti aluspõhjas ?
 • Millistes ajastutes on esindatud liivakivid Eesti aluspõhjas ?
 • Milliste jääaegade setted on esindatud Eesti Pleistotseeni setetes ?
 • Kus on Eestis kõige õhem pinnakate ?
 • Milliseid liustikusetteid võib leida Eesti pinnakattes ?
 
Säutsu twitteris

Geoloogia alused


Endogeenne geoloogia: Sissejuhatus


Planetaarse mineraalaine tasemed
Neid uurivad geoteadused
Planeet
Planetoloogia
Geosfäär
Geofüüsika, geokeemia
Geostruktuur
tektoonika , struktuurigeoloogia
Kivim
Petroloogia
Mineraal
Mineraloogia
Aatom
Geokeemia, isotoopgeoloogia
Geosfäär – globaalselt leviv planetaarse tekkega kivimiline kest
Kontinentaalne koor – 30-70 km
Mineraal – looduslik tahke lihtaine või keemiline ühend
Lihtained : metallid, mittemetallid
Kivim – tahke tsementeerunud mineraalide mass
Sete – maa pinnal või selle vahetus läheduses kuhjunud pude, üksteisega kompakselt liitumata (kivistumata) mineraalide mass
Moondekivimid : gneiss
Purskeproduktid: obsidiaan , vulkaaniline tuhk , pimss
Litosfääri plokkide – laamade liikumine tuleneb Maa kiviainese soojusliikumistest (soojuskonvektsioonist) – analoogiliselt õhumasside liikumistele Maa atmosfääris
Meeldetuletusküsimused:
 • Mida uurib geoloogia? - Geoloogia uurib Maa koostist, ehitust ning neid mõjutavaid tegureid. Samuti Maa ning tema eluvormide ajalugu alates Maa sünnist ligikaudu 4,55 miljardit aastat tagasi.
 • Kirjelda Maa siseehitust – Tuum, vahevöö, maakoor; maakoord vahevööst eraldab moho
 • Millised on kõige levinumad elemendid maakoores? – O, Si, Al, Fe, Mg, Ca, K, Na
 • Mille poolest erineb mineraal kivimist? – Mineraali kristallidel on kindel struktuur
 • Millised kiviringi kivimid on seotud magmatismiga? – tardkivimid, settekivimid , moondekivimid
 • Nimeta tardkivimeid – basalt, gabro , graniit , rüoliit
 • Mis on geostruktuur? Too näiteid – kindla tekkeviisiga kivimkehade kooslus (nt. orogeenid – kurdmäestikud, kraatonid - kulutustasandikud)
 • Milline on tänapäeva geoloogia käsitlemise printsiip? – füüsika ja keemia seadused on ajas konstantsed
 • Kuidas kirjeldada Eesti geostruktuurset asendit? – Eesti asub Ida-Euroopa kraatoni serva peal täpselt

Päikesesüsteem


Kondrid – ümarad, ~mm suurused silikaatsete mineraalide
(oliviin, pürokseen jt) agregaadi või klaasi massid . Tekkinud sulatilkade kiire tahkumise tagajärjel kosmilises udukogus
Meteoor – planetaarse ainese fragment , mis langeb põledes läbi atmosfääri
Meteoroid – avakosmoses liikuv planetaarne aines
Meteoriit – planetaarse ainese fragment, mis on langenud planeedi pinnale
 • Millised on Maale kõige sarnasemad planeedid? – Marss, Veenus, Merkuur
 • Millised on Maa kui planeedi parameetrid?
  • Raadius: 6371 km
  • Tihedus: 5520 kg/m3
  • koostis: kivimiline, Fe-Ni tuum
  • pöörlemisperiood: 1 päev
  • tiirlemisperiood : 365,25 päeva
  • pinnatemp: 27 C, 300K
  • atmosfäär: N2, O2, Ar, süsihappegaas, veeaur jt
 • Mis vahe on asteroidil ja komeedil?
  • asteroid – väikeplaneet, planeedisarnane taevakeha , mis tiirleb ümber päikese
  • Komeet – Päikesesüsteemi äärealadelt pärinev taevakeha, mis koosneb peamiselt jääst, tahkest süsinikdioksiidist ja mitmesugustest anorgaanilistest ja orgaanilistest lisanditest
 • Miks on meteoriidid tähtsad geoloogilises mõttes?
  • Esindavad maavälist kosmilist ainest
  • Näitavad maavälist Päikesesüsteemi seidundit ja planeetide tekkimise aega umbes 4,5 miljardit aastat tagasi
  • Räägivad planetaarsete kehade sisemisest ja geoloogilisest ajaloost
 • Mida märgivad Kuul heledad ja tumedad laigud? – Heledad laigud on mägismaa, tumedad on basaltsed “ mered
 • Võrdle Kuu ja Maa vanust – Kuu on natuke noorem kui Maa. “ProtoMaa” aketsioon toimus ~4,56 miljardit aastat tagasi, Kuu ~4,55 miljandit

Maa kuju


 • Mis on geoid? Pind piki mida on Maa gravitatsioonivälja potentsiaal (külgetõmbejõud) muutumatu
 • Milline on geotermiline gradient Maal? 25 C/km
 • Maa magnetvälja tekkesituatsioon? Liikuv metall vedelas välistuumas ümber tahke sisetuuma indutseerib elektrivoolu, mis omakorda tekitab magnetvälja.
 • Kui vana on vanim ookeaniline koor? 180-140 miljonit aastat

Mineraal


Mineraal – loodusliku tekkega, kindla koostisega, kindla struktuuriga anorgaaniline tahke aine
Olulisemad mineraalide keemilise koostise tüübid:
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Geoloogia alused-täiendatud #1 Geoloogia alused-täiendatud #2 Geoloogia alused-täiendatud #3 Geoloogia alused-täiendatud #4 Geoloogia alused-täiendatud #5 Geoloogia alused-täiendatud #6 Geoloogia alused-täiendatud #7 Geoloogia alused-täiendatud #8 Geoloogia alused-täiendatud #9 Geoloogia alused-täiendatud #10 Geoloogia alused-täiendatud #11 Geoloogia alused-täiendatud #12 Geoloogia alused-täiendatud #13 Geoloogia alused-täiendatud #14 Geoloogia alused-täiendatud #15 Geoloogia alused-täiendatud #16
Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-01-24 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 105 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor laptuu Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (2)

Deyys profiilipilt
Deyys: Väga põhjalik ja täpne, suureks abiks
10:26 10-02-2014
Haughom profiilipilt
Haughom: Sobib küll:)
14:15 16-03-2013


Sarnased materjalid

8
doc
Geoloogia alused-konspekt
23
doc
Maateadus alused
41
docx
Maa kui süsteem
32
pdf
Geoloogia eksam 2018
30
doc
Üldgeograafia 10 kl
30
doc
Põhikooli geograafia eksamimaterjal
35
doc
Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte
37
doc
Geograafia riigieksami materjalFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun