Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Add link
Evolutsioon tähendab kõige üldisemas mõttes mingi süsteemi pöördumatut ajaloolist arengut, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist  Füüsikaline evolutsioon („suur pauk“, elementaarosakesed)  Keemiline evolutsioon (makromolekulid)  Bioloogiline evolutsioon e bioevolutsioon (prokarüoodid)  Sotsiaalne evolutsioon (hulkrakne) Erasmus Darwin (1731 – 1802), Charles Darwini vanaisa.
Evolutsioon – mateeria vormide pikaajaline pöördumatu muutus teatud suunas - Kosmoloogiline evolutsioon – kogu universumi teke pluss päikesesüsteem - Geoloogiline evolutsioon – uurib kuidas tekkis planeet Maa, uurib ka seal valitsevate tingimuste muutust ajas - Bioloogiline evolutsioon – elu teke ja ajalooline areng meie planeedil - Sotsiaalne evolutsioon – uuritakse sotsiaalseid suhteid erinevates ühiskonnatüüpides
Evolutsiooni tegurid - mehhanismid ja protsessid • 1. Ränne ehk migratsioon – läbi geenivoolu • 2. Populatsioonilained - läbi geenitriivi o Arvukuse suurenemine -> konkurentsi tihenemine -> arvukuse vähenemine -> konkurentsi hõrenemine -> …. • 3. Looduslik valik läbi ebavõrdse paljunemise, mis tuleneb organismide pärilikust muutlikkusest ja olelusvõitlusest 4.märts 2011

Evolutsioon on andnud meile armastuse, mis on teiseks mehhanismiks, mis aitab keskenduda ühele partnerile, kellega korduvalt seksuaalvahekorras olla? Fenüületüülalaniini kontsentratsioon kehas hakkab kahe-kolme aasta pärast peale maksimumi alanema. Küsitava paralleelina tuuakse fakt, et 62-s erinevas kultuuris on lahutuste sageduse maksimum neljandal abieluaastal.
Evolutsioon –  Inimühiskonna areng Maal Evolutsiooni tõendid Elu ajaloolise arengu tundmaõppimiseks on vaja selgitada 1. Millised organismid on minevikus Maad asustanud 2. Millisel ajaperioodil on ühed või teised organismid elanud 3. Millised on olnud organismidevahelised sugulus- ehk põlvnemissuhted.
Evolutsioon – organismide populatsioonide pärilike tunnuste muutumine aegade jooksul Evolutsiooni kulg ja globaalsete katastroofide osa evolutsioonis alates Kambriumist - elu teke 3,5, mlrat ; eukarüoodid 1,8 mlrat; hulkraksed 1,2 mlrat; imetajad 120 mlat; ontogenees peegeldab fülogeneesi; saurused

Evolutsioon - Elu ajalooline areng, liikide üksteisest põlvnemise ja muutumise kaudu Bioloogiline evolutsioon- elu areng maal esimestest elusolenditest tänapäevaste eluvormideni Füüsikaline evolutsioon - aatomite (tähtede, planeetide, galaktika) teke Keemiline evolutsioon - molekulide teke.
Evolutsioon tähendab kõige üldisemas mõttes mingi süsteemi pöördumatut ajaloolist arengut, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist suur pauk >elementaarosakesed->aatomid->makromolekulid->mikrokerad->prokarüoodid- >eukarüoodid->hulkrakne I Ajalooline meetod.
Evolutsioon - süsteemi pöördumatu ajalooline areng, mitmekesistumine ja keerustumine. Bioloogiline seisneb elu ajaloolises arengus Maal, liikide põlvnemises eellasliikidest ja järkjärguliselt keerukamate eluvormide tekkes, aga ka osa liikide väljasuremises ja asendumises teistega.

Evolutsioonililine perspektiiv – kõige suurem vastuseis klt psühholoogidelt, sest kas on võimalik psühholoogilise fenomeni standardit objektiivselt identifitseerida? Pigem võetakse relativistlik perspektiiv, mille kohaselt tajuline süsteem vormub kogemuste käigus.
Evolutsiooni käigus on neist saanud suurepärase kuulmise ja nägemisega ideaalsed kiskjalised, lihatoidulised loomad (karnivoorid). Saakloomade püüdmisel ja kinnihoidmisel olulist tähtsust omavad küünised on kõverad, nõelteravad ja sissetõmmatavad.
Evolutsioon on ladina keelne sõna, mis tähendab lahtirullumist. Evolutsioon on pöördumatu ajalooline areng, järkjärguline mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumine. Enamasti peetakse evolutsiooni mõiste kasutamisel silmas elu arengut Maal.

Evolutsiooni lõppfaasiga - kokkuvarisemisena , mille tulemusena tekib must auk ja eraldub tohutu energia . On tõendeid (29. märtsi 2003 sähvatus GRB 030329), et osa selliseid musta augu tekkimisi me näeme eriti võimsate supernoovadena e hüpernoovadena.
Evolutsioon - mingi süsteemi pöördumatu ajalooline areng (keerukamaks muutumine) • Füüsiline evolutsioon • Keemiline evolutisoon • Bioloogiline evolutsioon-elu areng Maal esimestest elusolenditest tänapäevaste eluvormideni.
Evolutsiooniga on küll arenenud inimese eellasest tänapäeva inimene, aga sõltumata ajast, ajalooperioodist või füüsilisest erinevusest nüüdisaegse inimesega, on nende iseloomud üldjoontes samaks jäänud.

Evolutsioon on põhjuseks. * Veekogude isepuhastumisvõime – reoained vees muutuvad järk-järgult kahjutuks organismide elutegevuse ning füüsikaliste ja keemiliste protsesside tulemusena.
Evolutsioon – Maa elu ajalooline areng, biosfääri järkjärguline kujunemine esimeste algeliste oleste juhuslikest kogumeist nüüdisaegsete organismide ja teiste biosüsteemideni.
Evolutsioon on edasiminekuks oluline ning arvutimaailm on lihtsalt järgmine etapp inimeste evolutsioonist. Praegune generatsioon on arvutitega tihedamalt seotud, kui ükski teine.

Evolutsioon ehk bioloogiline evolutsioon ehk .............................. on päritavate tunnuste pöördumatu muutumine põlvkonnast põlvkonda organismide populatsioonides.
Evolutsioon – on igasugune ajalooline areng, kuhu alla kuulub universumi ja ka organismide areng. Evolutsioon, kitsamas mõttes, elusorganismide teke ja ajalooline areng.
Evolutsiooni põhiprotsessid on kohastumine – iga eluvormi ehituse ja talituse sobitumine elukeskkonna tingimustega; liigistumine – liigilise mitmekesisuse teke; organiseerituse

Evolutsioon - süsteemi pöördumatu muutumine arengus mingi aja jooksul. Fossiile leidub maa sees, erinevates kihtides, selle järgi saab umbkaudse vanuse teada.
Evolutsioon tähendab kõige üldisemas mõttes mingi süsteemi pöördumatut ajloolist arengut, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist.
Evolutsioon on elu areng Maal, organismiliikide põlvnemist muutuste kaudu varem eksisteerinud liikidest ja järk-järguliselt keerukamate eluvormide teket.

Evolutsiooni arengupsühholoogia – uus elu evolutsiooni arengupsühholoogia distsipliin rakendab paljusid neid evolutsiooni teooria ideid inim- ja lastearengu uurimises.
Evolutsioon on elu püsimise võti (piiratud ressursid – Darwin 1859). Geenivariatsioonid, pärilikkus, põlvkondade vaheldumine, looduslik valik.
Evolutsioon - on mingi kinda suunaline muutumine,tavaliselt lihtsamalt keerulise suunas.Evolut alguses on areng suhteliselt kiire,hiljem aeglustub.

Evolutsioon - elu ajaloolist arengut liikide üksteisest põlvnemise ja muutumise kaudu nim. Elu evolutisooniks ehk bioloogiliseks evolutsiooniks
Evolutsioon - üha uute eluslooduse taksonite teke ühelt poolt ja teiste väljasuremine on kord kiirenev, kord aeglustuv, kuid pidev protsess.
Evolutsioon ehk bioloogiline evolutsioon on päritavate tunnuste pöördumatu muutumine põlvkonnast põlvkonda organismide populatsioonides.

Evolutsiooni käigus on elusorganismides välja kujunenud mitmesuguseid kaitsemehhanismid võitlemaks sise ja väliskeskkonna ebasoodsate mõjuritega.
Evolutsiooni seisukohalt on oluline pärilik muutlikkus: neid erinevusi põhjustavad mutatsioonid ja geneetilise materjali kombineerumine sugulisel teel.
Evolutsioonile toetudes on monokulaarne sügavustaju ning korneaalne akommodatsioon primitiivsemad mehhanismid kui binokulaarne nägemine ja stereopsis.

Evolutsioon on päritavate tunnuste muutumine põlvkonnast põlvkonda organismide populatsioonides. Süsteemi pöördumatu ajalooline areng
Evolutsiooni käigus on meile arenenud tõhus ajusüsteem, mis tagab tervisliku kehakaalu, kuid meeliköitvad road mängivad selle süsteemi auti.
Evolutsiooni käigus on kõikidel kõrgematel loomaliikidel välja kujunenud täiesti kindlad igale liigile omane rituaalse käitumise vorm.

Evolutsiooni tõendid - Elu ajaloost Maal annab kõige otsesemaid andmeid paleontoloogia, teadus möödunud aegadel elanud organismidest.
Evolutsioon on miljonite aastate käigus arendanud välja täiuslikkuseni viimistletud mobiilseid ning autonoomseid lahendusi.
Evolutsioon ehk bioloogiline evolutsioon - kujutab elu ajaloolist arengut liikide üksteisest põlvnemise ja muutumise kaudu.

Evolutsiooni käigus on kujunenud nii, et kahjulike dominantsete geenidega loomad eemaldatakse populatsioonist loodusliku valiku teel.
Evolutsioon - mingi süsteemi pöördumatu ajalooline areng, tema järkjärguliselt mitmekesisemaks ja keerukamaks muutmine.
Evolutsioon on näidend, mida mängitakse ökoloogilises teatris ja etenduse rollid on jagatud bioloogiliste liikide vahel.

Evolutsiooni käigus on kõrgemad loomad,sealhulgas inimene,loobunud mõndade aminohapete valmistamisest ning hangivad need toiduga.
Evolutsiooni uurimine on püüe aru saada kuidas aegade jooksul, kui elutingimused muutusid, eluvormid nende muutustega kohanesid.
Evolutsioon - elu ajalooline areng olemasolevatest liikidest üksteisest tekkimise ja pöördumatute muutumis kaudu.

Evolutsioon on pöördumatu ajalooline areng ning maailma järkjärguline mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumine.
Evolutsioonile ehk inimühiskonna ja tema kultuuride, tsivilisatsioonide, riikluse ja tehnoloogiate ajalooline areng.
Evolutsioon on seotud ühiskondliku ja filosoofilise mõttega, mis valmistas ette Suure Prantsuse revolutsiooni.

Evolutsioon - elu areng maal esimestest elusolestest inimeseni 4) sotsiaalne evolutsioon- inimühiskonna areng.
Evolutsioon - Maa elusa looduse ajalooline areng liikide üksteisest põlvnemise kaudu, kestab tänapäevani.
Evolutsioon on päritavate tunnuste pöördumatu muutumine põlvkonnast põlvkonda organismide populatsioons.

Evolutsioon – süsteemi pöördumatu areng, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks mutumist.
Evolutsiooni teel on väga aeglane, siis pole tõenäoline, et see võiks tasa teha märkimisväärse osa kadunud
Evolutsioon – ajaline areng Bioevolutsioon – elu ajaline areng liikide üksteisest põlvnemise kaudu.

Evolutsioon - süsteemi pöördumatu ajalooline areng, järkjärguline mitmekesistumine ja keerukamaks
Evolutsioon – populatsioonide järk-järguline geneetiline muutumine, pöördumatu ajalooline areng.
Evolutsioon on kogu maailmas toimuv universaalne väljaselgitamiseks, n.ö. ridade vahelt lugemiseks.

Evolutsioon on protsess, mis lõpptulemusena viib uute liikide tekkimise ja elurikkuse suurenemiseni.
Evolutsioon on aidanud meil ellu jääda tänu ülereageerimise, mitte alareageerimise võimele.
Evolutsioon - süsteemi pöördumatu ajalooline areng,mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumine.

Evolutsioon ise on lihtne seisukoht, et organismide ja nende sugupuude omadused muutuvad ajas.
Evolutsioon ehk mingi süsteemi pöördumatu areng, tema mitmekesistumine ja keerukamaks
Evolutsioon - Süsteemi pöördumatu ajalooline areng, mitmekesistumine ja keerustamine.

Evolutsioon on elu ajalooline areng liikide üksteisest põlvnemise ja muutumise kaudu.
Evolutsioon on mateeria pikaajaline areng, see toimub teatud suunas ja on pöördumatu.
Evolutsioon - elus looduse ajaloolise arenemise pikaajaline protsess kindlas suunas.

Evolutsioon – geneetiline varieerumine, pärilikkus põlvkondade vahel, looduslik
Evolutsiooni mehhanismid on põhimõttelised viisid, kuidas organismirühmad evolutsioneeruvad.
Evolutsioon - 1195751202370960-2/95/inimese- evolutsioon-2-728.jpg?cb=1195744004

Evolutsiooni käigus on tekkinud järjest keerukama ja täiuslikuma ehitusega organismid.
Evolutsiooni käigus on inimesel välja kujunenud ööpäevane une ja ärkveloleku rütm.
Evolutsioon - päritavate tunnuste pöördumatu muutumine põlvkondade jooksul

Evolutsiooni areng on jälgitav nt taimede sisemises struktuuris ja ka ainevahetuses.
Evolutsioon on mingi süsteemi järkjärguline pöördumatu ajalooline areng.
Evolutsiooni käigus on kaotanud pooldumisvõime närvirakud ja vöötlihaskoe rakud.

Evolutsioon on arenenud nii, et kõik elav Maal on kohastunud tarbima vett.
Evolutsioon – organismide päritavate tunnuste muutumine põlvkondade
Evolutsioon on päritavate tunnuste muutumine põlvkonnast põlvkonda.

Evolutsiooni käigus on selliseid kromosoomide liitumisi toimunud üsna sageli.
Evolutsioon kirjanduses on tegelikult süsteemide ja alamsüsteemide vaheldumine.
Evolutsiooni põhiprotsessid on kohastumine, liigistumine, organiseerituse muutumine.

Evolutsioon - teadusharu, mis uurib organismide ajaloolist arengut.
Evolutsioon – Maa elusa looduse pöördumatu ajalooline areng.
Evolutsiooni seisukohast on endorfiinidel ellujäämise juures suur tähtsus.

Evolutsioon on Maa elusa looduse poordumatu ajalooline areng.
Evolutsioon on rahulik järjepidev pöördumatu muutumine.
Evolutsioon on kogu maailmas toimuv universaalne protsess.

Evolutsioon - liikide põlvnemine üksteisest eellastest.
Evolutsiooni olemus - kasv, diferentseerumine(osadeks jagunemine)
Evolutsioon – süsteemi pöördumatu ajalooline areng.

Evolutsioon ehk bioevolutsioon, sotsiaalne evolutsioon.
Evolutsiooni alusmaterjaliks on just muutused geneetilises materjalis.

Evolutsiooni tasandid - anorgaaniline,orgaaniline,sotsiaalne
Evolutsioon – arengutee, inimene on tekkinud
Evolutsiooni toimumiseks on vajalik pärilik varieerumine.

Evolutsiooni idee - inimesed põlvnevad kaladest.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun