Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Induktsiooni abil – näiteks lahustuv signaalmolekul indutseerivast rakust seostub tüviraku rakupinna retseptorile, mis seejärel omandab ensümaatilise aktiivsuse ja edastab signaali järgnevatele molekulidele nende ensümaatilise modifitseerimie abil (nt fosforüülimise ehk fosforo lisamise aminohapetele seriin, türosiin või treoniin). Need omakorda modiftseerivad järgmisi valke.
Induktsiooni elektromootorjõud on võrdeline voolutugevuse muutumise kiirusega juhtmes ning suunatud nii, et tmea mõju takistaks voolutugevuse muutumist juhis, ehk vastupidises suunas, nt elektrikitarrides on panud metallikeel vonkuma(magnet) tekitab see magnetvoo muutuse, mis indutseerib poolis voolu, spidomeeter, kõlarid, mikrofon, elektrigeneraator.
Induktsioon – tõvestaja puutub okku normaalse valguga ja muudab viimase tõbiseks c. Tõvestavad valgud ensüümide toimel ei lagune.

Induktsiooni elektromotoorjõud – pinge, mis tekib juhtme otstele, kui juhtmes puudub vool 2 seaduspärasust: 1. elektrivool + magnetväli – liikumine (Ampere seadus, elektrimootor) 2. magnetväli + liikumine – elektrivool (Lorentzi jõud, generator) Magnetvood. Faraday induktsiooniseadus Magnetinduktsioon iseloomustab magnetvälja ühes punktis.
Induktsioon – induktiivse mõtlemise puhul liigutakse üksikvaatluselt ja faktidelt mingile järeldusele (kõik inimesed, keda olen kohanud hingavad, järelikult on see võime inimesele omane) Teatud piiratust näitab see, et näiteks inimene, kes on kohanud üksnes valgeid luiki, teeb järelduse, et „luik on valge lind“.
Induktsiooni elektromotoorjõud – füüsikaline suurus, mis iseloomustab induktsioonielektrivälja (pööriselektrivälja) ning võrdub välja poolt laengu ümberpaigutamisel kogu suletud kontuuri ulatuses tehtud töö ja laengu suuruse suhtega. Ei = Ak / q. Ei [1V = 1J / 1C]. Elektromagnetilise induktsiooni seadus – *** Elektromag.

Induktsiooniperiood on ajavahemik minutites, mis iseloomustab kütuste vastupidavust oksüdeerumisele. Selle määramisel hoitakse katsetatava kütuse proovi manomeetriga varustatud kinnises anumas hapniku keskkonnas temperatuuril 100°C ja rõhul 0,7 MPa. Oksüdeerumise algust näitab rõhu langus.
Induktsioon – elektronegatiivse aatomi mõju edasikandumine mööda sigma sidemeid.
Induktsiooni elektromotoorjõud on alati vastassuunaline pingega kondensaatoril, voolutugevuse faasinurk jääb täpselt nende vahele ("vektor" IR on kaksiknoolega ULUC risti). Loeng 15 Mootorit sisaldav vahelduvvooluahel (eelmise semestri laboritöö "Voolutarbija tunnusjoonte määramine" analüüs).

Induktsiooni nähtus on elektrigeneraatorite, induktsioonmootorite ja trafode tööpõhimõtte alus). Sarnaselt, muutuv elektriväli tekitab magnetvälja. Sellise elektri- ja magnetvälja vastastikuse sõltuvuse tõttu on mõistlik neid käsitleda seotud nähtusena - elektromagnetväljana.
Induktsioon on filosoofias arutlemise viis, mille puhul sellest, et ühtedel asjadel on teatav omadus, järeldatakse, et see omadus on ka mõnel teisel asjal, või sellest, et mingitel asjadel on mingi omadus, järeldatakse, et see omadus on neil ka tulevikus.
Induktsiooni elektromotoorjõud - Kuna voolu tekkeks suletud kontuuris on vajalik elektromotoorjõu olemasolu, siis elektromagnetilise induktsiooni nähtusest järeldub, et suletud juhtivat kontuuri läbiva magnetvoo muutumine põhjustab selles kontuuris elektromotoorjõu tekke.

Induktsiooniga – magnetvälja muutus tekitab elektrivälja. Vastavat elektrivoolu nimetatakse induktsioonivooluks. Magnetvoog Φ näitab, millisel määral läbivad magnetvälja jõujooned vaadeldavat pinda selle pinna suruse ja asendi tõttu magnetväljas.
Induktsioon ON …? ,SEDA MÕÕDETAKSE HENRIDES (H). INDUKTIIVSED ELEMENDID ON: POOLID, TRANSFORMAATORID EHK TRAFOD DROSSELID JNE. ENAMASTI KASUTATAKSE NEID VÕNKERINGIDE TEGEMISEKS, KOOS KONDEDEGA, NING PINGETE MUUTMISEKS.
Induktsioon –  geeniprodukti süntees vastusena induktorile Operoni organisatsioon ja induktsioon E. coli lac operon:  E. coli glükoosi metabolismi geenid ekspresseeritud pidevalt 

Induktsioon – geenide ekspressiooni suurenemine vastuseks metaboliidi kontsentratsiooni tõusule ja repressioon – geenide ekspressiooni vähenemine vastuseks metaboliidi kontsentratsiooni tõusule.
Induktsioon on filosoofias arutlemise viis, mille puhul sellest, et ühtedel asjadel on teatav omadus, järeldatakse, et see omadus on ka mõnel teisel asjal või isegi kõikidel samalaadsetel asjadel
Induktsioonijõud – tekivad polarisatsiooni tagajärjel (väline elektriväli loob indutseeritud dipoolid). Orientatsioonijõududest nõrgemad, ent temperatuuri suhtes palju vähem tundlikud.

Induktsioonivoolu suund on selline, et tema magnetväli takistaks muutust, mis voolu põhjustab või siis b)induktsioonivool toimib alati vastupidiselt seda voolu esile kutsuvale põhjuseleehk
Induktsioon – üksikult üldisele, absoluutne teadmine, koht hüpoteesidel, eesmärk iseeneses rakendatavus, kasu meistri mõistuses peituv formaliseeritus, isikupärata.
Induktsioon - loogilise arutlemise vorm “üksikult üldisele”, kus paljude vaadeldud üksikjuhtude põhjal tehakse järeldus üldise seaduspärasuse kehtimise kohta.

Induktsioon - geenide ekspressiooni intensiivistumine vastuseks mingi metaboliidi kontsentratsiooni tõusule; induktor – aine, mis indutseerib ekspressiooni
Induktsioon on suur. Trafode, el.mootorite, generaatorite jm. südamikud valmistatakse pehmest ferromagneetikust, millede jääkinduktsioon on hästi väike.
Induktsioon – Induktsioonjoonkeevitus on sarnane eeltooduga, kuid keevituskoha ees asuva pooli abil kuumutatakse detailide otspind pöörisvoolude toimel.

Induktsiooni voolusuund on alati selline, et ta oma magnetväljaga püüab takistada Magnetväljas liikuvale elektrilaengule teda esile kutsunud magnetvoo muutumist.
Induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline voolutugevuse muutumise kiirusega juhtmes ning suunatud nii, et tema mõju takistaks voolutugevuse muutumist juhis.
Induktsioonpliit – klaaskeraamilise pealispinnaga pliit, mille tööpõhimõte seisneb pliidi pinna all olevat pooli läbivas elektrivoolus.

Induktsioon on järeldamise viis üksikult üldisele; järeldamine antud klassi ühe osa elementide teadmise põhjal kogu klassi kohta.
Induktsioonireegli kohaselt on siis regulaarse avaldisega esitatav ka hulk Rij = Rn+1 ij, samuti ka L(M) = U {Rij | qi on algolek, qj on lõppolek}.
Induktsioon - ehk kõrsagedusvooluga C. Laser- või elektronkiirega D. Elektrolüütides, sulametallides või -soolades Score: 5/5

Induktsiooni seadus ehk Faraday seadus, valemi kujul: ε =-(ΔΦ/Δt), kus ε = elektromotoorjõud ΔΦ= magnetvoo muut ja Δt= aja muut.
Induktsioon on kõigil juhtudel võrdeline magnetvälja tekitava voolu tugevusega ja sõltub B määramispunkti kaugusest.
Induktsioongrilli on lihtne puhastada ning selle küpsetuspind ei kiirga kööki sel määral kuumust kui tavapärased grillid.

Induktsioonijõud – dipoolide ja indutseeritud dipoolide vastastoime e jõud polaarsete ja mittepolaarsete molekulide vahel.
Induktsiooni elektromotoorjõuks nimetatakse tööd, mis juhet liigutav jõud teeb ühikulise positiivse laengu läbiviimisel vooluringist.
Induktsiooniseadus - Kontuuris indutseeritud elektromotoorjõud on võrdeline kontuuri läbiva magnetvoo muutumise kiirusega.

Induktsioonivool – elektrivool, mis tekib suletud kontuuris, kui muutub kontuuriga piiratud pinda läbiv magnetvoog.
Induktsioon on geenide ekspressiooni suurenemine vastuseks metaboliidi (substraadi) kontsentratsiooni tõusule.
Induktsiooni seadus - elektromagnetilise induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega.

Induktsioon - mõjustatud liinidel töötamisel tuleb kasutada eri-kaitsemeetmeid, näiteks maandamist.
Induktsioon - ntx inimene,kes on kohanud üksnes valgeid luiki, teeb järelduse,et luik on valge lind.
Induktsiooni elektromotoorjõud on arvuliselt võrdne kontuuri läbiva magnetvoo elektromagnetilise muutumise kiirusega.

Induktsiooni elektromotoorjõud - pinge, mis tekib magnetväljas liikuva juhtme lõigu otstele kui juhtmes puudub vool.
Induktsioon — uurimismeetod, mille käigus üksikutelt faktidelt minnakse üldistele alustele.
Induktsioonivoolu suund – Vasak käsi; B peopessa; sõrmed v suunas; siis pöial induktsioonivoolu suunas.

Induktsioon pragmatismis – induktiivne argument võib olla edukas, sama edukas kui detuktiivne argument.
Induktsioonil on elektrotehnikas väga tähtis osa – selle abil saame tekitada elektrivoolu.
Induktsiooniseadus – induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutmise kiirusega.

Induktsioon on elektrivoolu tekkimine juhis (elektrijuhis) pööriselektrivälja toimel.
Induktsioon - mõnest kindlast aktsioonist või eeldusest lähtudes loogilise järelduse
Induktsiooni elektromotoorjõud on pinge magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstel, kui juhtmes puudub vool.

Induktsioonvool - on elektrivool, mis tekib suletud juhtmekeerus magnetvälja muutumisel.
Induktsiooni piirangud – oht jõuda valede järeldusteni ja teatavate leidude kättesaamatus.
Induktsioonivoolu suund on selline, et tema magnetväli takistaks muutust, mis voolu põhjustab.

Induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline ümbritsetud pinda läbiva magnetvoo muutumise kiirusega.
Induktsiooni impulssandur - Koosneb hammaskettast, mis on ühendatud M.või töömasina võlliga.
Induktsioonivool on elektrivool, mis tekib suletud juhtmekeerus magnetvälja muutumisel.

Induktsioonpliit – energiasäästlik ja ohutum pliit, mille puhul sool ja maitseained.
Induktsioon - suure kogemus materjali põhjal järelduste tegemine e üldistamine.
Induktsioon tähendab siin mõju edasikandumist välja, mitte kokkupuute kaudu.

Induktsioon - elektronegatiivse aatomi mõju edasikandumine piki sigmasidet.
Induktsioon ON PINGE TEKE ELEKTRI JUHIS, KUI SEE LIIGUB LÄBI MAGNET VÄLJA.
Induktsioonvoolu magnetväli on keerus mõjuvale väljale vastassuunaline (takistab magnetvoo

Induktsioonimeetod - Liigutakse üksikutelt faktidelt üldistele, osalt tervikule.
Induktsioonandurite eelisteks on konstruktsiooni lihtsus, töökindlus ja kõrge tundlikkus.
Induktsioon - loogilise üksiku v. erilise põhjal üldise järeldamine

Induktsioon – elektronegatiivsuse edasikandumine mööda σ-sidemeid
Induktsioon – arutlusmeetod, millega liigutakse üksikult üldisele.
Induktsioon - empiirilistest tõenditest seaduspärasuste tuletamine.

Induktsioonijõud – jõud polaarsete ja mittepolaarsete molekulide vahel.
Induktsioon – arutlus, mis toimub üksikult üldisele (süntees).
Induktsioon - suure kogemusmaterjali põhjal järelduste tegemine.

Induktsioonvool – magnetväljas liikuvas juhtmes tekkiv elektrivool.
Induktsioon – geeniprodukti süntees vastusena induktorile.
Induktsioon - seostub kõige otsesemas mõttes õppimisega.

Induktsioon – loogiline järeldamine üksikult üldisele.
Induktsioonkuumutusega wok - pliit on väga turvaline ja keskmiselt kiire.
Induktsioon on suunaga suurus ja mõõtühikuks on tesla.

Induktsiooni elektromotoorjõud on võrdeline magnetvoo muutumise kiirusega.

Induktsioonivool - muutuva magnetvälja korral tekkiv vool.
Induktsioon - üksikult üldisele liikuv tuletusviis.
Induktsioonivool - tekitab juhtme liikumine magnetväljas.

Induktsioonivool - tekitab juhtme tekitab elektrivälja.
Induktsioon - uurimismeetod üksikult üldisele.
Induktsioon - järeldus üksikult üldisele

Induktsioonahjudel on isepuhastuvad pinnad.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Induktsioonivool on võrdeline juhtivat kontuuri läbiva magnetvoo muutumise kiirusega. *** Induktsiooni elektromotoorjõud on arvult võrdne kontuuri läbiva magnetvoo (- märgilise) muutumise kiirusega.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Induktsioonivool on suunatud nii, et tema magnetväli takistab induktsioonvoolu esile kutsuva magnetvälja muutumist.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Induktsiooniprintsiip on õigustamata, sest seda ei saa tõestada.

Vote UP
-2
Vote DOWN
Induktsioonivool on elektrivool, mis tekib suletud juhtmekeerus magnetvälja muutumisel Induktsiooni elektromotoorjõud on pinge, mis tekib magnetväljas liikuva juhtmelõigu otstel siis, kui juhtmes puudub vool.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun