Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Ärieetika eksamiküsimused (3)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis vahe on eetikal ja etiketil ?
 • Milliseid isiksuse moraalse arenhu tasemeid eristas L.Kohlberg ?
 • Millised on utilitarismi põhilised eelised ?
 • Millised on utilitarismi põhipuudused ?
 • Kuidas püüdis Benthami utilitarismiteooriat Täiustada J.S.Mill ?
 • Milles seisneb Kuldne Reegel ?
 • Mis on positiivne õigus, mis negatiivne ?
 • Mis on universalism ?
 • Milles seisneb J.Rawlsi õigluseteooria esimene printsiip ?
 • Millised 2 printsiibi peavad Rawlsi meelest valitsema õiglases ühiskonnas ?
 • Mida kujutab endast Rawlsi teooria erisuse printsiip ?
 • Milline peaks R.Nozicki meelest olema ideaalne riik ja ideaalne maksusüsteem ?
 • Mis vahet on Rawlsi ja Nozicki nägemusel vabadusest ?
 • Mida arvas selle kohta A.Smith ?
 • Milles seisneb Pareto optimum ?
 • Miks te nii arvate ?
 • Kuidas ja millisele eetilisele printsiibile toetudes õigustas J.Calvin intressivõtmist ?
 • Miks te nii arvate ?
 • Miks on vaja kapitalistliku vabaturu reguleerimiseks monopolide-vastaseid seadusi ?
 • Mida kujutab endast süü hajuvus korporatsioonis ?
 • Mida kujutab endast "greenmail" ehk "roheline väljapressimine" ?
 • Milles saab süüdistada ettevõte direktorit, kui ta allub "greenmaileri" survele ?
 • Mis on väärtpaberiturul iseloomulik investorlikule tegevusele ?
 • Midagi juhtub. -Spekulatiivsele tegevusele ?
 • Millise deont. printsiibi rikkumisel põhineb manipulaatori tegevus ?
 • Milles seisneb "pearaamatupidaja dilemma" ?
 • Miks on vaja eriti suurtes ettevõtetes luua võimalusi pealekaebamiseks ?
 • Misasi on ombudsman ?
 • Mis on tema eelised võrreldes anonüümse telefoniga ?
 • Mis see võiks olla ?
 • Millist töötaja õigust rikutakse tema salajasel jälgimisel ?
 • Kus on meeskonnatööd reeglina raskem organiseerida - kas Jaapanis või USAs ?
 • Millist eetilist printsiipi rikutakse töötaja testimisel ?
 • Millised on töö kolm põhifunktsiooni E.F.Schumacheri järgi ?
 • Millist tööfunktsiooni pidas kõige olulisemaks E.F.Schumacher, millist Henry Ford ?
 • Mis mõttes on tarbijal tänapäeva ühiskonnas eriline seisund ?
 • Miks? Mis ahvatlusi see tootjas tekitab ?
 • Mis suhtes kaitseb tarbijat konkurentsiseadus ?
 • Milline institutsioon püüab tagada tarbija õigust valikule ?
 • Mis vahe on Ecostar ja ecolabel skeemil ?
 • Mis laadi probleeme põhjustab elektroonilise info haprus ?
 • Mida kujutab endast suurusjärgu efekt ?
 • Mida mõistliku jõupingutuse efekt ?
 • Milles mõistliku jõupingutuse efekti mõju ?
 • Kui saab, siis kas deontoloogilise või utilitaarse printsiibi abil ?
 • Kuidas on kombeks liigitada ettevõtte sotsiaalset kohustust ühiskonna suhtes ?
 • Millise liigi täitmist saab ühiskond ettevõttelt nõuda ?
 • Mis vahe on positiivsel ja negatiivsel sõelumisel ?
 • Mis erinevus on mõistetel Sotsiaalne turundus ja sotsiaalseosega turundus ?
 • Millise tavaõigusmaade firmad ?
 • Millistesse? Kumba tüüpi ettevõte koostab tavaliselt normatiivse eetikakoodeksi ?
 • Millised on normatiivse eetikakoodesi reeglite osa peamised teemad ?
 • Mida kujutab endast sotsiaalse vastutuse kontroll eetikakoodeksi osas ?
 • Kelle juhtimisel see teostatakse ?
 
Säutsu twitteris
1,2. Sissejuhatus, eetikateooriad
1.Mis vahe on eetikal ja etiketil? Eetika on üldised moraalinormid, mis näitavad, kuidas "eetiliselt" käituda tülisituatsioonides, st käituda hästi või (halvasti). Etikett on ajalooliselt väljatujunenud kindlad käitumisreeglid, igas situtsioonis erinevad. Etiketi põhinäiteks on erinevate maade lauakombed; kui sõidad välismaale, oleks hea neid pähe õppida või vähemalt üle vaadata. Eetilised normid võivad muutuda aja vältel, etiketireeglid tavaliselt ei muutu ning peaaegu keegi ei mäleta, miks tehakse just nii ja mitte teistmoodi.
2. Milliseid isiksuse moraalse arenhu tasemeid eristas L. Kohlberg ? kolm põhiastet, igaüks veel kaheks alamasteks
1)Pre- konventsionaalne : reeglite järgimine omakasu poolest
a)karistus ja kuuletamine: Käitumine, mis ei too karistust
b)instrumentaalne relativism : kasu hetkel ja tulevikus
2)Konventsionaalne: rühmamoraal on individuaalsest olulisem
a)perekonna lojaalsus: väike rühm
b)rahvuse lojaalsus: suur rühm
3)Post-konventsionaalne: universaalsed eetilised standardid
a)õiglane, kui isik toob kasu kogu ühiskonnale
b)universaalne õiglus, hoolimata kasust-kahjust
3.Millised on utilitarismi põhilised eelised?
-"optimaalne lahend"
- ratsionaalne , kvantitatiivsed tulemused
-orientatsioon eesmärgile
-kõiki huvilisi arvestamine (keskkond)
-selged hüve-valu mõisted
-tootmise efektiivse tõusu toetamine
4.Millised on utilitarismi põhipuudused?
-ei märgata pikaajalisi tagajärgi
-"enamuse türannia" (vähemuse kannatamine)
-kõigi huviliste arvestamine võtab aega ja raha, kuid ei pruugi olla efektiivne
-negatiivsed vahendid eesmärgi saavutamiseks
-"suurima hüve" kahtlane mõiste
5.Kuidas püüdis Benthami utilitarismiteooriat Täiustada J.S.Mill? Ta viis sisse hüve(valu) kvaliteedi mõiste. Vale ja vägivald on kõrge kvaliteediga pahed ning kaaluvak üles võimaliku hea.
6.Milles seisneb Kuldne Reegel? Teleoloogiline või deontoloogiline? Miks? Käitu teiste suhtes nii, nagu soovid, et teised su suhtes käituksid. Mõkemad, kuid deontol. rohkem. Utilitaristlik sellepärast, et mul on peaaegu põhjendatud lootus saada midagi oma heategu eest. Deontol. sest, et näitab, kuidas üldiselt hästi või halvasti käituda.
7.Mis on positiivne õigus, mis negatiivne? Positiivne - garanteeritud; negatiivne - ei ole keelatud, kuid pole kohustuslik
8. Kumb lähenemine kaldub rohkem moraatsesse absolutismi - kas utilitaarne või deontoloogiline? Miks? Deont . lähenemine, sest erinavad ühiskonnad olid isoleeritud ning igaühes neist olid omad ainuõiged reeglid. Religioossed ja territoriaalsed konfliktid lahendati vägivalla abil. Ei tahetud vaadata probleemi mõlemalt poolt, igaühel oli tema arvates suurim õiglus.
9.Mis on universalism ? Kas teleol. või deontol. eetika alla? Tegu hindamine absoluutsete headuse mõtete põhjal; Deontol.(kategooriline imperatiiv )
10.Kui küik jätaksid laenud tasumata, muutuks laenamine täiesti võimatuks - järelikult on ebaeetiline võlga mitte tagasi maksta! Teleol. või deontol. arutlus? Miks? Deontol., sest arutleb teost üldises mõtes, ei võta vaatlusele kasu üksikule isikule.
11. "Tegutse nii, kohtled inimsust nii iseendas kui ka teistes ikka KA eesmärgina ja mitte kunagi AINULT vahendina."
12.Kas saab esineda sellist olukorda, et austuse printsiibi järgi on tegu eetiline, aga laiendatavuse printsiibi järgi ei ole? Miks? Arvan, et ei saa, sest mõlemad on Kanti kategoorilise imperatiivi väljendused.
13.Milles seisneb J. Rawlsi õigluseteooria esimene printsiip? Suurim võimalik võrdne vabadus. Igaühel on võrdsed õigused ja vabadused , vabaduse rikkumine on ainult vabaduse enda nimel(riigi julgeolek); vabaduse piiramine peab olema põhjendatud(lapsed)
14.Millised 2 printsiibi peavad Rawlsi meelest valitsema õiglases ühiskonnas? milles need printsiibid seisnevad?
-vt. eelmine
-olukorrad, millal sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus on õigustatud (vt. järgmine)
15.Mida kujutab endast Rawlsi teooria erisuse printsiip? Mida võrdsete võimaluste printsiip?
Erisuse p. - ebavõrdsus on lubatud, kui võidavad ka kõige vähemkindlustatud (progressiivne maksumäär)
Võrdsete võimaluste p. - ebavõrdsus on õigustatud, kui selle tulemusena on tagatud võrdsed võimalused (koolitus inimestele puuetega on kallim, kuid siis nad võivad saada võrdsed võimalused töö otsimisel )
16.Milline peaks R.Nozicki meelest olema ideaalne riik ja ideaalne maksusüsteem? Minimaalriik - indiviidi omandi kaitsmine, mitte resursside ümberjaotamine. Maksud võivad olla ainult julgeoleku tagamiseks, kuid mitte tulumaks ja sotsiaalsed maksud.
17. USA - Nozicki maksusüsteem
18.Mis vahet on Rawlsi ja Nozicki nägemusel vabadusest? Rawlsi arvates vabadust võib piirata, kuid ainult erakorralikkes situatsioonides või kui väiksema vabadusega isikud on ise sellega nõus. Nozicki arvates vabadus on suurim hüve ning selle piirangut ei saa kunagi õigustada.
4. Kapitalism ...
1.Kas tegutsemine ainult egoistlikel kaalutustel võib anda ka ühiskonna suhtes eetilise tulemi? Kas harva või sageli? Mida arvas selle kohta A.Smith? Võib, annab suurima võimaliku kasu alati. Smith põhjendas selle olemust. Kui igaüks turusuhetes käitub egoistlikult, siis tootjad tahavad müüa võimalikult kõrge hinnaga, tarbijad tahavad osta võimalikult madalaga. Selleks, et üldse midagi müüa, tootjad on sunnitud pakkuda kaupa nii madala hinnaga, kui vähegi võimalik ning sellest veel saada kasumit. Kui nad ei tee seda, kaupa keegi ei osta ning kasumit üldse ei tule. Hinna alandamine sunnib tootjaid oma tootmismasinaid täiustada nin gtoota võimalikult efektiivselt. Kes küsib liiga kõrget hinda, see laostub. Seega ühiskond saab "egoistidelt" suurima võimaliku kasu.
2.A.Smith tõestas,... Kas arutlus on õige? Miks? Vale, sest eraomandi akumuleerimine ja monopolid hävitavad konkurentsi, seega vabaturg ei saa eksisteerida ja kogu ühiskond kaotab, sest monopolid ise moodustavad mugavaid tingimusi turul.
3.Milles seisneb Pareto optimum? Kapitalismi eetiline olemus: toota maksimaalset tulu ühiskonnale, arvestades seejuures kõiki isiklikke ja õhiskondlikke kulusid , mis selle tulu saamiseks on tehtud. Puudutab ressursside turgu, kust saadakse nt. tooraineid võimalikult efektiivselt selleks, et toota võimalikult madala hinnaga. Võimaldab suurendada üne isiku tulu teiste isikute huve kahjustamata, sest need teised poleks olukorraga nõus.
4.Kas kapitalistlik süsteem püüdleb
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
Ärieetika eksamiküsimused #1 Ärieetika eksamiküsimused #2 Ärieetika eksamiküsimused #3 Ärieetika eksamiküsimused #4 Ärieetika eksamiküsimused #5 Ärieetika eksamiküsimused #6 Ärieetika eksamiküsimused #7 Ärieetika eksamiküsimused #8 Ärieetika eksamiküsimused #9
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 9 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2011-01-19 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 127 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 3 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Laura Õispuu Õppematerjali autor

Lisainfo

eksami kordamisküsimused koos vastustega

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (3)

signe91 profiilipilt
kollane koer: väga hea, sain tänu sellele kiiremini õpitud
13:23 28-04-2011
kristjan profiilipilt
kristjan: Täitsa huvitav lugemine oli :)
10:17 22-10-2012
qweqwe profiilipilt
qweqwe: huvitavad küsimused
08:55 09-03-2011


Sarnased materjalid

11
docx
Ärieetika eksamiküsimused
11
docx
Ärieetika eksamiküsimuste vastused
11
docx
Ärieetika eksamiküsimuste vastused
22
docx
Ärieetika eksamiküsimuste vastused
12
docx
Ärieetika eksami täiustatud kordamisküsimused 2013
2
doc
Ärieetika eksami vastused
4
doc
Ärieetika eksamiküsimused
17
doc
Eetika kordamisküsimused

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun