Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Juhtimispraktika (2)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL
Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool
Ä10 KÕMaarja Malva
JUHTIMISPRAKTIKA
AS ARU GRUPIS
Praktikaaruanne

Juhendaja : Virve Transtok


Mõdriku
2012

sisukordsisukord 1
sissejuhatus 3
1ettevõtte tutvustus 4
1.1Struktuur ja ametikohad 5
1.2Delegeermine ja otsustamisõigus 6
1.3 Formaliseeritus ja ametijuhendid 6
1.4Struktuuri liigendamine ja disain 8
2organisatsiooni kultuur 10
2.1Otseselt tajutav ja nähtav kultuur 10
2.2Kaudselt tajutav kultuur 10
2.3Organisatsioonikultuuri tüüp 11
3planeerimine ja strateegiline juhtimine 12
3.1Saneerimiskava 12
3.2Visioon aastaks 2016 13
3.3Strateegiline juhtimine 13
3.4Aja juhtimine 13
4juhi tööga tutvumine 15
4.1Juhi päeva pildistus Mintzbergi ja Fayoli järgi 15
5otsustamine 19
5.1Otsustamisprotsess 19
5.2Koosoleku läbiviimise kord 20
6juhtimistöö praktikas 21
6.1Töörahulolu ja selle uurimine 21
6.2Kvaliteedijuhtimine 23
6.3Muutuste juhtimine 23
6.4Konfliktijuhtimine 24
kokkuvõte 25
kasutatud kirjandus 26
lisad 27
Lisa 1. Struktuuri skeem 27
Lisa 2. Töörahuloluküsimustik 28
Lisa 3. Töörahulolu joondiagrammid 30
Lisa 4. Ametijuhendid 31
Lisa 5. Saneerimiskava 32


sissejuhatus


Aru Grupp AS on alates 1993 aastast tegutsev 100% Eesti kapitalil põhinev puidutöötlemisettevõte. Omanikeks on Juhan Viise ja Andres Lindam. Ettevõte paikneb Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Hulja külas.
Kuni 2008 aasta sügiseni töötas ettevõttes kuni 175 töötajat aga majanduslangusega kaasnevalt on hetkel töökohti 146.
Ettevõte tegeleb peamiselt akende , uste, treppide ja majade tootmisega teistele ettevõtetele ja ka üksikisikutele. Ettevõttel on kaks Aru Joinery all töötavat välisriigi esindust, üks asub Iirimaal ja teine Inglismaal.
Valisin Aru Grupi oma praktikakohaks, kuna see on suurettevõte ja väga huvitav oli teada saada, kuidas suurfirma juht saab hakkama igapäevaste probleemide lahendamisega, muutustega ettevõttes ja väljaspool seda.
 • ettevõtte tutvustus


  Aru Grupp AS on alates 1993 aastast tegutsev 100% Eesti kapitalil põhinev puidutöötlemisettevõte. Omanikeks on Juhan Viise ja Andres Lindam. Ettevõte paikneb Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Hulja külas.
  Kuni 2008 aasta sügiseni töötas ettevõttes kuni 175 töötajat aga majanduslangusega kaasnevalt on hetkel töökohti 146.
  Tootmisbaas:
  • Kogu territoorium 88 600 m²
  • Katusealust köetavat pinda 16 200 m²
  • Katusealust mitteköetavat pinda 3 100 m²
  • Asfalteeritud pind 26 700 m²
  • Köetavad hooned: kompleks on korralikult välja ehitatud. Lahendatud on nii hooned, tootmis-territoorium, saepurumajandus ning oma saepuru peal töötav täisautomaatne 2 katlaga varustatud 3 MW keskküttesüsteem, samuti on korralikult välja ehitatud elektrivarustus. Perspektiivseks arendamiseks on ette valmistatud territooriumi laiendus.

  Ettevõttel on 4 tootmistehast:
 • Akna – uksetehas ja selle tooted:
  • Puit- ja puitalumiiniumaknad ning lükanduksed ja fassaadisüsteemid (aknaid 3 põhitüüpi: saksa, taani ja inglise tüüpi).
  • Sise- ning välisuksed, sise-lükanduksed
  • Erinevad välisluugid, aknalauad ning piirdeliistud, kõik, mis vajalik täislahenduse pakkumiseks.
  • Eriprojektide lahendamine

 • Trepitehas ja selle tooted:
  • Nii männi- kui tammepuidust trepid lõppostja jaoks.
  • Hollandi tuntuima trepitootja jaoks suuremahuline trepikomponentide tootmine allhankena.
  • CNC seadmetega teenustööd.

 • Majatehas ja selle tooted:
  • Freespruss- ning liimpuitkonstruktsioon Post& Beam tüüpi majad.

 • Komponenditehas ja selle tooted:
  • Toodetakse liimpuitkomponente firma teiste tootmisüksuste tarbeks, lisaks erinevad hööveldus- ja liimimistööd teistele firmadele.

 • Struktuur ja ametikohad


  • Juhatuse esimees ja tegevjuht on Juhan Viise, temale alluvad terve tootmisettevõtte osakonnajuhid ja töölised.
  • Tootmisdirektor on Ando Holm , temale alluvad akna ja ukse tootmise, komponendi tootmise, maja tootmise ja müügi ning CNC/ trepi tootmise ja müügi all töötavad osakonnajuhid ja töölised.
  • Akna ja ukse müügijuht on Madis Viise, temale alluvad Eesti müügijuht, ekspodri müügijuht, Tallinna müügiesinduse juhtaja/ projektijuht . Eesti müügijuhile omakorda alluvad müügiassistendid ja projektijuhid. Tallinna müügiesinduse juhatajale allub Tallinna müügiesinduse projektijuht.
  • Akna ja ukse tootmist juhib tootmisjuht Andres Salusoo, kellele alluvad assistent , peatehnoloog, aknatehnoloog, uksetehnoloog, ostujuht , laohoidja(tarvikuladu), tarkvara haldur ja tootmismeistrid.
  • Komponendi tootmist juhib tootmisjuht Ando Holm, kellele alluvad tootmise administraator , komponendi tootmis-meister- kvaliteedijuht , tootmismeister.
  • Maja tootmist ja müüki juhib maja osakonnajuht Romet Rindberg, kellele alluvad maja projektijuht, maja tootmisjuht ja tehnoloog -projektijuht.
  • CNC/trepi tootmist ja müüki juhib CNC/trepitootmise juht Marek Orumaa, kellele alluvad assistent/logistik ja programmeerija .
  • Ehitust ja paigaldust juhivad paigaldusjuht Argo Nurm , kellele alluvad ehitajad ja paigaldajad. Ehitusjuht on Rein Maamägi.
  • Tehnilist teenindust juhib peainsener Tiit Tamm, kellele alluvad elektrik ja teritaja.
  • Finantsi ja personali juhib arendusjuht Tiina Murumägi, kellele alluvad raamatupidajad, analüütik-projektijuht.
  • Assistendile alluvad koristajad ja valvurid .
  • Kvaliteedijuht.

  (Struktuuri skeem lisa1 )
 • Delegeermine ja otsustamisõigus


  Delegeermine on juhi kohustuste siirimine alluvatele. Juht jagab kohustusi oma alluvatega, andes neile ka otsustamisõiguse. Protsesside või ülesannete delegeermine töötajatele võimaldab juhil oma aega paremini kasutada. Delegeerida võib kõiki ülesandeid, mida keegi teine võib teha sama hästi või pareminigi, kui juht ise. Delegeerimine toob kaasa töötajate oskuste arenemise võimaluse ning parandab sotsiaalset kliimat organisatsioonis. Delegeermine ei tähenda ebameeldivate või raskete ülesannete teiste kaela lükkamist. Kui aga nii tehakse, siis selline käitumine vähendab töötajate ja meeskonna motivatsiooni, usaldust ja juhi autoriteeti.
  Kui juht delegeerib töötajale mingi ülesande, siis ta ka annab automaatselt sellele töötajale otsustamisõiguse ning nii näitab juht ka usaldust oma töötaja vastu. Juhtidel on võimu ja võimalust teha valikuid ja vabastada töötajaid range kontrolli alt julgustades neid võtma vastu oma ideede, otsuste ja tegevuste eest ja avastades ning vabastades ressursse ja võimeid, mis muidu jääksid tundmatuks nii töötajale kui organisatsioonile. Suurema otsustamisõigusega tööjõud on kõrgema moraaliga, ettevõtlikum, loovam, pühendunum, usaldavam ja osalevam. Suuremate otsustamisvõimetega töötaja omandab ka enam uusi teadmisi ja oskusi, samas on ka suurema riskivalmisdusega, kohusetundlikum, ettevõtlikum ja loovam. (Kakabadse 2004)
 • Formaliseeritus ja ametijuhendid


  Formaliseeritus viitab töö, tegevuse ja käitumise reguleeritusele, mis tagatakse dokumentide ja eeskirjadega. Reeglitega määratletakse, kes teeb mida, millal ja millistel tingimustel. Formaliseeritust peetakse stabiilsuse saavutamise eelduseks , planeerimise täiustamise ja kontrolli tagamise vahendiks . Eesmärk on muuta inimeste tegevus sarnaseks ja teatud nõudmistele vastavaks (teadmised, oskused ) ning vähendada töötajate omavolilist tegutsemist. (Organisatsiooni struktuur ja disain 1999)
  Üheks formaliseerituse näitajaks on erinevad protseduurireeglid organisatsioonis. Näiteks töötajate saabumist ja lahkumist puudutavad protseduurireeglid, juhised õnnetuse korral tegutsemiseks, sünnipäevade korraldamiseks, organisatsiooni autode kasutamiseks võivad suurtes organisatsioonides olla detailselt reguleeritud, samas kui väikestes organisatsioonides võivad sellised reeglid üldse puududa . Teisalt on aga organisatsiooni siseselt erinevate positsioonide formaliseerituse määr varieeruv. Üldjuhul on korduvaid ja lihtsaid tegevusi otstarbekam formaliseerida kui loovust ja kõrgeid professionaalseid oskusi vajavat tööd. Siin on aga erandeid . Näiteks raamatupidajate töö peab olema kõrgelt formaliseeritud, millega neilt nõutakse detailset tegevuse dokumenteerimist, kuna täpne arvepidamine on eelduseks korrektsete rahaliste suhete toimimiseks. (Organisatsiooni struktuur ja disain 1999)
  Töötajate vaheline üldine tööjaotus kajastub organisatsiooni struktuuri skeemis. Peale selle võib määratleda tööjaotuse, erinevate tööde teostamise käigu, töökohustused, vastutuse ja õigused mitmesugustes organisatsioonilistes dokumentides nagu näiteks ametijuhendis . (Kotkas, 1999)
  Pea kõikides ettevõtetes, kus on töölised on ka neile antud ametijuhendid, et nad teaksid oma kohustusi ehk siis tööülesanded ja nende täitmise kord, õiguseid ja vastutust. See vähendab ettevõttes tööliste omavolilist käitumist ja aitab säilitada professionaalsust.
  Ametijuhendis peavad olema järgenvad sätted:
  • Üldsätted: tegevuse eesmärk, vahetu alluvus, nõuded haridusele ja kvalifikatsioonile. Erinõuded, tööalaste vaidluste lahendamise kord ja muud ametikohta puudutavad üldise iseloomuga asjaolud ;
  • kohustused: peamised, pideva iseloomuga tegevused ja toimingud ; loetakse piisavaks, kui on 2/3 kuni ¾ tööülesannetest, sest muidu veniks juhend liiga pikaks ja tekitaks lisaülesannete andmisel vaidlusi;
  • õigused: töötaja võimupiirid, mille raames ta võib otsustada ja tegutseda. Õigused on vajalikud selleks, et töötaja saaks
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Juhtimispraktika #1 Juhtimispraktika #2 Juhtimispraktika #3 Juhtimispraktika #4 Juhtimispraktika #5 Juhtimispraktika #6 Juhtimispraktika #7 Juhtimispraktika #8 Juhtimispraktika #9 Juhtimispraktika #10 Juhtimispraktika #11 Juhtimispraktika #12 Juhtimispraktika #13 Juhtimispraktika #14 Juhtimispraktika #15 Juhtimispraktika #16 Juhtimispraktika #17 Juhtimispraktika #18 Juhtimispraktika #19 Juhtimispraktika #20 Juhtimispraktika #21 Juhtimispraktika #22 Juhtimispraktika #23 Juhtimispraktika #24 Juhtimispraktika #25 Juhtimispraktika #26 Juhtimispraktika #27 Juhtimispraktika #28 Juhtimispraktika #29 Juhtimispraktika #30 Juhtimispraktika #31 Juhtimispraktika #32 Juhtimispraktika #33 Juhtimispraktika #34 Juhtimispraktika #35 Juhtimispraktika #36 Juhtimispraktika #37 Juhtimispraktika #38 Juhtimispraktika #39
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 39 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-03-26 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 298 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Maarja Malva Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Juhtimispraktika aruanne

  Märksõnad

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  Hey profiilipilt
  Hey: Aitäh, sain ettekujutuse, kuidas aruannet teha.
  13:56 17-11-2013
  rosar profiilipilt
  rosar: abiks ikka
  09:18 11-01-2013


  Sarnased materjalid

  26
  odt
  Strateegilise juhtimise praktika
  23
  docx
  PERSONALI JUHTIMISEPRAKTIKA aruanne
  20
  docx
  Juhtimise KT 2
  14
  docx
  Juhtimise KT-2
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  14
  doc
  JUHTIMISALUSTE II KT
  60
  doc
  Juhtimine Kordamiseks-kevad 2014
  1072
  pdf
  Logistika õpik

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun