Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Üldfarmakoloogia kordamisküsimused (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on ravim (WHO definitsioon) ?
 • Mis on ravimi kõrvaltoime (WHO definitsioon) ?
 • Millest ravim koosneb ?
 • Miks kasutatakse INN-tüvesid ?
 • Mis on SPC ja PIL ?
 • Kust leida ravimite kohta tõenduspõhist informatsiooni ?
 • Milliste ravimite kohta leiad infot ravimiregistrist ?
 • Kuidas klassifitseerib Ravimiamet ravimid müügiloa andmisel ?
 • Millal määratletakse ravim retseptiravimiks ?
 • Milline asutus peab järelvalvet toidulisandite üle ?
 • Miks on oluline ravimite seerianumber ?
 • Miks tehakse (inim)uuringuid ?
 • Mis peavad olema ravimil tõestatud enne müügiloa andmist ?
 • Kellel on üldse Eesti Vabariigis retsepti väljakirjutamise õigus ?
 • Kellel on piiratud retsepti väljakirjutamise õigus ?
 • Millised on retsepti erinevad liigid ?
 • Mida tähendab ravimi koostoime ?
 • Mida nimetatakse polüfarmakoteraapiaks ?
 • Millist laadi võivad olla ravimite koostoimed ?
 • Millised üldjuhul ennustamatud ?
 • Mida tähendab farmakokineetika ja mida see käsitleb ?
 • Mida nimetatakse imendumiseks ?
 • Mida nimetatakse biosaadavuseks ?
 • Kuidas esineb raviaine veres ?
 • Mis on biotransformatsioon ja kus see toimub ?
 • Mis on eelravimid ?
 • Millised ensüümid võtavad osa biotransformatsioonist ?
 • Milliste ensüümide esineb kõige enam ravimite koostoimeid ?
 • Mida tähendab CYP450 polümorfism ?
 • Mis on substraat, indutseerija ja inhibiitor ?
 • Kuidas toimub organismist ravimite eritumine ?
 • Mida käsitleb farmakodünaamika ?
 • Mille alusel on retseptoritele nimetusi antud ?
 • Milline ravimiannus on praktilise tähtsusega ?
 • Mida tähendab terapeutiline laius ?
 • Mis on antagonist ?
 • Mis võib juhtuda kroonilisel agonistide manustamisel ?
 • Mis on tahhüfülaksia ?
 • Mida võib põhjustada kroonilisel antagonistide manustamine ?
 • Millal on medicational error adverse drug event ?
 • Kuidas neid saab ja kas saab vältida ?
 • Millal tuleb ravi katkestada ?
 • Kuidas/millise mehhanismiga tekib ?
 • Millised on olulised füsioloogilised muutused vanuritel ja lastel ?
 • Kuidas võib mõjutada sugu kõrvaltoimete esinemist ?
 • Mis platseeboefekt ja platseebopreparaat ?
 • Mis on teratogeen ?
 • Mida võib nimetada kaasasündinud väärarenguteks ?
 • Kuidas neid mõistad ?
 • Millele mõelda ?
 • Kuidas raviained toimeainet vabastavad (ravimvormid) ?
 • Miks kaetakse tablette ?
 • Mida need sisaldavad ?
 • Miks, kellel kasutatakse vahemahutit ?
 • Millist toimet üldjuhul soovitakse ?
 • Millised on peamised lahustid ?
 • Mis on suspensioonide puudused ?
 • Mis on emulsioonid ?
 • Millise toimemehhanismiga vastumürk toimib ?
 • Millest need tingitud on ?
 • Millised need sarnased kõrvaltoimed on ?
 • Miks kombineeritakse mõõduka valu puhul NSAIDe opioididega ?
 • Millise mehhanismiga leevendavad opioidid valu ?
 • Millisel näidustusel kasutatakse drotaveriini ?
 • Millised on opioidide üldised toimed/kõrvaltoimed ?
 • Mida kujutab endast südamepuudulikkus ja milleni see viib ?
 • Mis on peamised südamepuudulikkuse põhjused ?
 • Mis on südamepuudulikkuse korral ravi eesmärgiks ?
 • Mida soovitakse südame isheemiatõve korral ravimitega saavutada ?
 • Mis on ravi eesmärk ?
 • Mis on ravi eesmärk ?
 • Mis siis juhtub, kui seda mitte teha ?
 • Millised stiimulid tõstavad happe sekretsiooni tõusu ?
 • Millised on peamised haavanditõve tekkepõhjused ?
 • Kuidas neid toime efektiivsuse mõttes oleks parem manustada ?
 • Millised faktorid soodustavad bakteriaalse kõhulahtisuse teket ?
 • Millises populatsioonis on kõhulahtisuse teke kõige ohtlikum ?
 • Mida nimetatakse kõhukinnisuseks ?
 • Millised on riskifaktorid kõhukinnisuse arenemisel ?
 • Milliseid lahtisteid võiks võtta pikema aja vältel ?
 • Millised on olulised kõrvaltoimed, mida lahtistid tekitada võivad ?
 
Säutsu twitteris
Üldfarmakoloogia
 • Mis on ravim (WHO definitsioon)? Milleks ravim lähtuvalt definitsioonist mõeldud on?
  Iga valmistatud, turustatud või turustamiseks määratud aine, mis on ette nähtud haigete ravimiseks, haigusseisundi kergendamiseks, haiguste ärahoidmiseks või diagnoosimiseks inimesel või loomal, inimese või looma elutalitluse taastamiseks, korrigeerimiseks või muutmiseks.
 • Mis on ravimi kõrvaltoime (WHO definitsioon)? Milliste annuste manustamisel räägime ravimi kõrvaltoimest? 
  Kahjulik ning soovimatu reaktsioon ravimile, mis tekib haiguse diagnoosimise, profülaktika või ravi käigus ravimi tavaliste annuste kasutamisel .
 • Millest ravim koosneb? 
  Toimeaine - teaduslike meetoditega määratav aine, mida kasutatakse ravimina või ravimi koostisainena ja mis on mõeldud kasutamiseks ravimi mõiste seletuses nimetatud eesmärkidel
  Abiaine - ravimi iga koostisaine , mis pole toimeaine või aine, mida kasutatakse ravimi tootmisel. Enamasti kasutatakse ravimi koostises rohkem kui ühte abiainet.
 • Ravimite nimetused. INN, trade name. Miks on oluline INN-de kasutamine? Miks kasutatakse INN-tüvesid? 
  INN - toimeaine, rahvusvaheline nimetus
  Trade name - kaubanduslik nimetus
  INN oluline selleks, et saaks rahvusvaheliselt aru, mis ravimist juttu on
 • Mis on SPC ja PIL? Kust leiad Eestis registreeritud ravimite SPC ja PIL? 
  SPC - ravimi omaduste kokkuvõte tervishoiutöötajatele
  PIL - pakendi infoleht patsiendile
 • Kust leida ravimite kohta tõenduspõhist informatsiooni? 
  Ravimiameti kodulehelt sam.ee
 • Milliste ravimite kohta leiad infot ravimiregistrist? 
  Millel on Eestis või Euroopa Liidus kehtiv müügiluba
 • Kuidas klassifitseerib Ravimiamet ravimid müügiloa andmisel? 
  Retseptiravim - ravimpreparaadid, mida väljastatakse apteegist arstiretsepti alusel
  Käsimüügiravim - ravimpreparaadid, mille väljastamiseks ei ole arstiretsept nõutav
  (Piiratud kasutusega retseptiravimid)
 • Millal määratletakse ravim retseptiravimiks? 
  • ilma arsti järelvalveta otsene/kaudne oht patsiendi tervisele
  • ravimit kasutatakse laialdaselt ebaotstarbekalt (või see on tõenäoline)
  • mille toime(d), kõrvaltoime(d) jne vajavad lisauuringuid
  • ravim on mõeldud parenteraalseks manustamiseks
 • Piiratud kasutusõigusega retseptiravimid. Kuidas need omakorda jagunevad? 
  Narkootilise retsepti alusel väljastatavad ravimid
  • sisaldab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete II nimekirja kuuluvat ainet
  • ravimpreparaadi kasutamisega kaasneb väärkasutuse oht, mis võib põhjustada sõltuvuse ja viia ravimpreparaadi ebaseadusliku kasutamiseni
  Müügiloata ravimid:
  • raviarsti taotlusega ravimid
  • erialaorganisatsiooni taotlusega ravimid
 • Millised on arvestusele ja eriarvestusele kuuluvad ravimid. Too mõni näide. 
  Eriarvestusele kuuluvad ravimid: narkootilised ja psühhotroopsed ained ja neid sisaldavad ravimid (I ja II nimekiri + kodeiin ja etüülmorfiin puhta ainena)
  Arvestusele kuuluvad ravimid: narkootilised ja psühhotroopsed ained ja neid sisaldavad ravimid (III ja IV nimekiri v.a kodeiin ja etüülmorfiin puhta ainena)
 • Milline asutus peab järelvalvet toidulisandite üle? Milline ravimite üle? 
  Toidulisand - veterinaar- ja toiduamet. Ravimid - ravimiamet.
 • Millal on tegemist toidulisandiga ja milleks toidulisandid mõeldud on? 
  Tavatoidu täiendamiseks. Teatud toitainete kontsentreeritud allikas. Kindel annus või kogus. Ei ole ravivaid omadusi.
 • ATC klassifikatsiooni alus? Tähtede tõlgendus. 
  A – seedetrakt ja ainevahetus
  B – veri ja vereloomeorganid
  C – kardiovaskulaarsüsteem
  D – dermatoloogia
  G – urogenitaaltrakt ja suguhormoonid
  H – süsteemsed hormoonpreparaadid
  J – infektsioonivastased ravimid süsteemseks kasutamiseks
  L – kasvajavastased ja immuunmoduleerivad ained
  M – skeleti-lihassüsteem
  N – kesknärvisüsteem
  P – parasiitide vastased ained
  R – hingamissüsteem
  S – meeleorganid
  V – varia
 • Miks on oluline ravimite seerianumber
 • Ravimite poolitamine/purustamine. Millele mõtled enne poolitamist/ purustamist ? Miks ravimeid poolitatakse/purustatakse? 
  Mõtlen - ravimvorm; enamus pikatoimelisi tablette ei tohi. Poolitatakse lihtsamaks neelamiseks, annuse jagamiseks.
 • Kliiniline uuring (mõiste). 
  Ravimite kasutamine inimesel või veterinaarravimite kasutamine loomal andmete kogumiseks ravimi toime, kõrvaltoime, imendumise, jaotumise, muutumise, väljutamise, efektiivsuse ja ohutuse kohta.
 • Miks tehakse (inim) uuringuid
  Ohutus jne
 • Prekliinilised, kliinilised ja uuringud peale müügiluba. I, II, III faasi uuringud: patsiendirühmad, peamine eesmärk. Millise uuringufaasi järgselt väljastatakse müügiluba?
  I faas:
  - tervetel vabatahtlikkel
  - eesmärk: • kõrvaltoimete ja toimiva annuse leidmine • uuritakse ravimi imendumist ning metabolismi, eliminatsiooni, farmakokineetika ja farmakodünaamika suhet
  II faas:
  - kindla diagnoosiga patsiendid
  - eesmärk: • esmane tõestus ravimi tõhususest • efektiivsed annused , manustamisskeem
  III faas: (peale seda faasi müügiluba)
  - suurel hulgal patsientidel
  - eesmärk: • efektiivsuse tõestamine • ohutuse kontrollimine • riski/kasu suhte hindamine
 • Mis peavad olema ravimil tõestatud enne müügiloa andmist? Kas mõni nendest on teistest olulisem? 
  Efektiivsus, manustamisskeem, ohutus, riski/kasu suhe
 • Originaalravim, geneeriline ravim. Mis peab olema geneerilisel ravimil tõestatud võrreldes originaalse ravimiga?
  Ravim sisaldab oiginaaliga sama toimeainet, mis on organismi poolt sarnasel hulgal omastatav
 • Retseptide kehtivusaeg (mittenarkootilise ravimi retsept , korduvretsept, narkootilise ravimi retsept).
  • Mittenarkootilise ravimi retsept - 60 päeva
  • Korduvretsept - 180 päeva
  • Narkootilise ravimi retsept - 30 päeva
 • Kellel on üldse Eesti Vabariigis retsepti väljakirjutamise õigus? Kellel on piiratud retsepti väljakirjutamise õigus?
  Arstil , hambaarstil, ämmaemandal ja perearsti nimistu alusel tegutseva perearstiga koos töötaval õel. Piiratud - perearstiga koos töötaval õel (on ravimi väljakirjutamise õigus juhul, kui ta on läbinud kliinilise farmakoloogia täienduskoolituse)
 • Millised on retsepti erinevad liigid?
  • retsept ravimi ühekordseks väljastamiseks
  • korduvretsept
  • narkootilise ravimi retsept
  25. Millistele ravimitele ei tohi kirjutada korduvretsepti
  • narkootilistele ravimitele
  • anksiolüütikumidele
  • uinutitele
  • rahustitele
  • antibakteriaalsetele raviainetele
  • immunoloogilistele ja radiofarmatseutilistele ravimitele
  • ravimitele, mille väljastamisele on kehtestatud koguselised piirangud
  Farmakokineetika, -dünaamika
 • Mida tähendab ravimi koostoime ? Mis võib ravimi kontsentratsiooniga juhtuda organismis tänu erinevate ravimite manustamisel koostoime esinemisel?
  Võib tõusta. Keha võib omastada rohkem ravimainet kui tohib - saab mürgituse
  2. Mida nimetatakse polüfarmakoteraapiaks?
  Viie ja enama ravimi samaaaegne tarvitamine
  3. Millist laadi võivad olla ravimite koostoimed? Millised nendest on ennustatavad ja millised üldjuhul ennustamatud?
  Farmakokineetilised ja famakodünaamilised.
  4. Mida tähendab farmakokineetika ja mida see käsitleb?
  Mida organism teeb ravimiga. Käsitleb ravimite imendumist, jaotumist , metabolismi,
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #1 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #2 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #3 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #4 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #5 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #6 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #7 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #8 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #9 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #10 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #11 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #12 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #13 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #14 Üldfarmakoloogia kordamisküsimused #15
  Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-09-29 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 63 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor sannuk97 Õppematerjali autor

  Märksõnad


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  22
  pdf
  Psühhofarmakoloogia konspekt
  12
  docx
  KARDIOVASKULAARSÜSTEEMI TOIMIVAD RAVIMID - KORDAMINE
  35
  doc
  Füsioloogia eksami kordamisküsimused-vastused
  40
  odp
  KVS ravimid
  44
  odt
  Psühhopatoloogia kordamisküsimused
  67
  docx
  Füsioloogia kordamisküsimused 2014
  76
  docx
  Füsioloogia kordamisküsimused-vastused

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun