Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge

Kategooria turunduse alused - 45 õppematerjali

Majandus >> Turunduse alused
thumbnail
3
doc

Turunduse alused

Turunduse alused hinnatakse pidevalt ning tehakse vajadusel muudatusi. Osategevuste kompleks, mis hõlmab: turu-uuringuid, toote Turunduskontseptsiooni omaks võtnud organisatsioonides on kõik kujundamis, turunduskanalite valikut, hinnapoliitkat, müügi tegevusalad integreeritud turu vajaduste rahuldamisele. Kasumi toetamist, müüki ennast. saamist nähakse eelkõige tarbijate vajaduste rahuldamise kaudu. Eesmärk: tarbijavajaduste tundmaõppimine ja rahuldamine, Ühiskondlik turunduskontseptsioon ei lähtu ainult tarbija ettevõtte enda eesmärkide saavutamine. vajadustest, vaid võtab arvesse ka ühiskonna vajadusi. Seda Tegevus: algab enne müügi toimumist ning jätkub pärast selle kontseptsiooni on nimetatud ka sotsiaal-eetiliseks, humaansete toimumi...

Turunduse alused
111 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

Selgita turunduse rolli organisatsioonis, milliseid eesmärke täidab turunduse funktsioon (ülesanne)? Turundus on tegevuste süsteem, mille eesmärk on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid. Turunduse roll on orienteerida kõik organisatsiooni tegevusvaldkonnad tarbija vajaduste rahuldamisele. Turunduse funktsioon organisatsioonis on uurida konkreetselt määratletud sihtturu vajadusi ja soove ning pakkuda välja nende vajaduste paremaid rahuldamisvõimalusi kui tema konkurendid. 2) Mis on turundusjuhi ja turundusspetsialisti roll organisatsioonis? Kuidas need erinevad, kuidas need täiendavad teineteist? Turundusjuhi roll on turundusstrateegiate väljatöötamine ja nende täitmise kontrollimine. Turundusspetsialisti roll on turundusmeetmestiku väljatöötamine – taktikaline, operatiivne tasand. Lisa, kuidas nad üksteist täiendavad. 3) Mis on strateegiline turundus? De...

Turunduse alused
50 allalaadimist
thumbnail
29
doc

Turunduse alused

Tuntuimad segmenteerimisnäitajate grupid on: · Demograafilised näitajad: vanus, sugu, pere suurus, sissetulek, elukutse, rahvus, haridus; Demograafilisi näitajaid peetakse tarbijaturgudel kõige olulisemaks, sest nad on kõige tihedamalt seotud 6 Turunduse alused Mainori Kõrgkool Priit Tannik inimeste vajaduste ja soovidega. Demograafilised näitajad on suhteliselt kergesti mõõdetavad ja kättesaadavad. · Geograafilised näitajad: eri riikide turud, üleriigiline-, piirkondlik- ja kohalik turg, kliimaolud, asumi tüüp. · Psühhograafilised näitajad: isiksuse omadused (ekstravertsus...

Turunduse alused
345 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Turunduse alused

Turunduse liigid Konkreetse turunduspoliitika aluseks on see, milline nõudmine ja vajadus on turul. · Konversioonne turundus ­ mingi kauba suhtes on negatiivne nõudmine, seda toodet eitatakse. N.: taimetoitlase eitava suhtumise puhul lihasse on turunduse ülesandeks siin luua nõudmine. · Stimuleeriv turundus ­ turul puudub nõudmine. N.: kaup pole inimesele vajalik (kõrbes ei vajata kelke), aga tuleb luua nõudmine. · Arenev turundus ­ nõudmine on olemas, kuid ta ei väljendu tarbimises. N.: nikotiinivaba suits. Siin on turunduse ülesanne arendada tootmist. · Re-turundus ­ nõudlus langeb, turunduse ülesanne on seda tõsta. · Sünkroturundus ­ nõudmine võib kõikuda, turunduse ülesanne seda balansseerida. · Säilitav turundus ­ turul on hetkel täisnõudlus, aga et see nii ka jääks, siis turunduse ülesanne hoida nõudlust. · De-turundus ­ nõudlus on ülemäära kõrge, ülesanne vähendada. · Kont...

Turunduse alused
11 allalaadimist
thumbnail
120
docx

TURUNDUSE ALUSED

TURUNDUSE OLEMUS...................................................................................................1 2.TURUNDUSE JUHTIMINE (PLANEERIMINE).............................................................5 3.TURU SEGMENTIMINE JA TOOTE POSITSIOONIMINE.........................................13 4.TARBIJAKÄITUMINE....................................................................................................16 5.SUHTLUSTURUNDUS...................................................................................................26 6.TOODE JA BRÄND.........................................................................................................28 7.TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON.............................................................................37 8.HIND...

Turunduse alused
127 allalaadimist
thumbnail
22
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

11.2015 KONTROLLTÖÖ B Nimi ja kursus MÕISTED 1. Selgita mis on 4P? TOODE(product), HIND(price), JAOTUS(place), PROMOTSIOON(promotion) 2. Selgita mis on 7P? 4P mudelile on lisatud inimesed (personnel), protsess (process) ja tõendus (physical evidence) 3. Mis on turundus? Turundus on kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. Juhtimisfilosoofia , mis aitab firmal leida õigeid kliente, õppida tundma klientide vajadusi ja leida õigeid vahendeid klientideni jõudmiseks. 4. Kirjelda tarbija ostuprotsessi.  Eelarve planeerimine  Toote valimine  Kaupluse valimine  Brändi ja stiili valimine  Makseviisi valimine o Probleemi tunnetamine o Info otsimine ja alternatiivide hindamine o Otsustamine ja ostmine...

Turunduse alused
41 allalaadimist
thumbnail
15
docx

Turunduse alused

MIDA TEHAKSE? Juhtimisfilosoofia visioon missioon eesmärgid (mõõdetavad) strateegiad (turundus-, juhtimis-, personalistrateegiad) äriplaan plaan korporatiivne kultuur KUIDAS TEHAKSE? 1. finantssüsteemid 2. kommunikatsiooni süsteem 3. IT-süsteemid Pank toetab pigem suurettevõtteid kuna loodab sealt suuremat intressi saada. TURUNDUSE OLEMUS turundus - tegevus, mis viib kokku ostjad ja müüjad turul toimub vahetamine: kauplemine, ostmine ja müümine eesmärgiga teha tuluaid tehinguid Mida teha, et teha tulusaid tehinguid? tarbijapoolne vaade - mida ootab ettevõtjapoolne vaade - turundus - kliendiväärtuse loomine (miks?) turunuds - reklaamitegevus (kuidas?) turundus tähendab mõista kliendi vajadusi, soove ja ootusi paremini, kui ta ise Ettevõtte turundusmeetmestik: Tarbija poolne vaade:...

Turunduse alused
7 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Turunduse arengu põhietapid(ajalugu ja trendid)

TURUNDUSE ARENG JA PÕHIETAPID ARENENUD RIIKIDES 1.1. Turunduse eellugu Ajaloost teame, et Fuggerid ­ saksa kaupmeeste ja pankurite suguvõsa 16.saj ­ ja Rothschildid ­ Lääne-Euroopa pankurite suguvõsa 18.-19.saj ­ olid majanduslikult väga edukad just tänu mitmes regioonis asuvatele informaatoritele, kelle antud teave aitas võita ja edastada konkurente. Siiski tegemist polnud süstemaatilise turu-uurimisega, vaid lihtsalt infovõrguga. (Vihalem, 1997:6) Kaubakatalooge hakati USAs väljastama 1744. aastal (Vihalem, 2003:19). Turunduse ilminguid võib leida 19. sajandist. Esimene reklaamiasutus loodi Inglismaal 1800. ja USAs 1840. aastal. Põhilistele reklaamivahenditele ­ kuulutustele ­ lisandusid plakatid ning vaateaknad. Turunduse tegelikuks sünniajaks loetakse XX sajandi algust ja sünnimaaks Ameerika Ühendriike. Turu ja nõudluse uuringud olid tänapäevaga võrreldes muidugi pinnapealsed. (Vihalem, 1997:6) Märkimisväärsed aastad turunduse aj...

Turunduse alused
28 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Turunduse abimaterjal

Turunduse kordamine Turundus ­ tarbijate vajaduste rahuldamine ja tulutoov lahendamine, arvestab kliendi ja turu vajadustega, tänapäeva turundusideeks on muutuda tootekesksest organisatsioonist turu- ja kliendikeskseks. Turunduse protsess toimub müratingimustes. McCarthy 4 p-d ­ ettevõttes kaardistatakse täpselt ära toode, see tagab üheseltmõistmise. PRODUCT ­ e. toode, näitab ära, milline on toode, tema kvaliteet, omadused ja iseärasused, pakkumine, sortiment, milliseid lisandeid koos tootega pakutakse, millist teenindust müügi eel ja ajal vajatakse, instruktsioonid ja garantiid. PRICE ­ e. hind on rahasumma, mille tarbija peab maksma toote omandamiseks, milline peab olema hinnaskaala, alghind, millised võivad olla hinnasoodustused, millist hinnakujundusmeetodit kasutatakse. PLACE ­ e. turg, on müügikoht, firma tegevus tarbijale toote kättesaadavaks tegemiseks, milliseid vahendeid kasutatakse selleks, milliste kanalite kaudu toode ta...

Turunduse alused
443 allalaadimist
thumbnail
24
pptx

Turunduse 6 h .

05.18 Uurimustöö juhend J Ettekanne : 1. ja 8. juunil Reaalselt eksisteeriv äriettevõte(piisavalt suur, min ~5) Aega ettekandeks ca 15 min. Uurimise eelduseks turundusmõistete ja peamiste turundusideede valdamine Kasutada illustratsioone(pildid, diagrammid, skeemid jne) Slaidid esitada 6 kaupa lehel Ei soovita a la transpordi ettevõtet. Uurimustöö juhend 2 Transpordi ­ klassikalist turundustegevust eriti pole. Tekst, mida räägin nt kõnekaartidel Kasutada rohkelt illustratsioone Kuidas infot saada? Ettevõtte koduleht Usutlused töötajatega(juht, turundusjuht jne) Ettevõtte dokumentatsioon(äriplaan, turundusplaan, rahataotlused(EAS), Meedias ilmunud materjalid (reklaamid, artikklid jms.) Sissejuhatus Logo Nimetus Miks valisin, põhjendus Leidmise kirjeldus Info saamine, kuidas sain Mida sain, kust sain, kellelt, kuidas küsisin, mi...

Turunduse alused
147 allalaadimist
thumbnail
11
pdf

Turunduse olemus ja kampaaniad kriisi ajal

MAINORI KÕRGKOOL Ettevõtluse Instituut Ärijuhtimise eriala Taavi Ranna EV-1-Q-E-tal TURUNDUSE OLEMUS JA KAMPAANIAD KRIISI AJAL Referaat Juhendaja: lektor Aet Kull, MA. Tallinn 2009 Turunduse olemus ja kampaaniad kriisi ajal SISUKORD SISSEJUHATUS .........................................................................................................................3 1 TURUNDUSE OLEMUS ...................................................................................................4 1.1 Turunduse tegevused ...................................................................................................4 1.2 Klassikaline turundusmeetmestik (4 P-d)...

Turunduse alused
141 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Turunduse aluste eksami küsimused vastusetega

Turunduse mõiste ja olemus. ­ turundus ehk. Marketing seisulohti kasutavad kõik kes soovivad midagi vahetuse teel saavutada . Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke. Turundus on tegevuste kompleks, mis hõlmab keskkonna analüüsi, turundus uuringuid, toote arendamist, hinna kujundamist, turustuskanalite valikut, müügitoetustegevust ja müüki ennast. 2.Turunduse üldised funktsioonid ja probleemid 1. "Turundus" teavitab inimest nendest kaupadest ja teenustest ning nende kättesaamise võimalustest, mille järel inimesele on juba niikuinii vajadus ­ siin vahendab "turundus" vajadust ja selle rahuldamist; 2."Turundus" mõjutab inimest valima olemasolevate enam-vähem võrdsete omadustega toodete või teenuste vahel, millest inimesele tõepoolest kasu võiks olla ­ siin suunab "turundus" vajadust; 3."Turundus" kujundab inimeses varem temas mitte olnud hoiakuid ja...

Turunduse alused
203 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Turunduse referaat QR-koodi kasutamisest

2 1. QR-Koodi olemus..........................................................................................................3 1.1. QR-koodi ajalugu...................................................................................................3 1.2. QR-koodi omadused...............................................................................................3 2. QR-koodide kasutamine turunduses..............................................................................5 2.1. QR-koodide kasutamine mujal maailmas...............................................................5 2.2. Näiteid QR-koodide kasutamisest Eestis................................................................5 Kokkuvõte...

Turunduse alused
10 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Turunduse keskkond

MÕISTED. ● Demograafia - tegeleb ● Oligopolistlik konkurents - väike arv inimpopulatsiooni uurimisega. Uuritakse vastastikuses sõltuvuses olevaid tunnused nagu rahvaarv, koosseis, ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel. rühmadevahelised proportsioonid, Kaup on väheste erisustega, uutele turule geograafiline paiknevus, sooline jaotus, tulijatele tehakse takistusi. Oluliseks sündide arv, vanuseline struktuur, tunnuseks on see, et iga ettevõte peab kihistumine klassidesse, keskmise arvestama, kuidas konkurendid leibkonna suurus, haridus, ametialad, reageerivad tema tegevusele. Mõeldakse elukutsed jne kas üksteisega konkureerida, või siis ● Huvigrupid - rühmitused, kes tunnevad konkurentsi...

Turunduse alused
86 allalaadimist
thumbnail
5
pdf

Turunduse eksam I

Turunduse mõiste Turundus on tegevuste süsteem, mille eesmärk on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid. 2.Turunduse eesmärgid Turunduse ülesandeks on ületada tootmise ja tarbimise vahel eksisteerivad vastuolud ja lõhe ning luua tarbija jaoks järgmisi kasulikkusi: *vormikasu *kohakasu *ajakasu *omandikasu Funktsioonid: a) vahetusfunktsioonid ehk tehingulised-OST,MÜÜK b) füüsilised ehk logistilised- LADUSTAMINE,TANSPORT c) abistavad funktsioonid- FINANTSEERIMINE,RISKI KANDMINE,TURU TUNDMINE,STANDANDISEERIMINE 3. Turunduse kontseptsioonid Kontseptsioon tähendab vaatestikku, vaadete süsteemi, käsitusviisi, üldkujutlust, üldist ettekujutust, arusaama, plaani, tärganud mõtet, ideed. !! TOOTA SEDA,MIDA SAAB MÜÜA,MILLEKS LEIDA VAJADUS,MIDA SAAB RAHULDADA!! Tootmiskontseptsioon-Tarbija ostab seda, mida tootja pakub ja mis on suhteliselt odav.“Tooda!” oli ettevõtja motoks 100 aastat taga...

Turunduse alused
73 allalaadimist
thumbnail
10
doc

Turundus

9 Turunduse olemus ja juhtimise vajalikkus. Turundus majanduslanguse tingimustes. 4. KASUTATUD KIRJANDUS Vihalem, A., 1997. Marketing. Turg, toode ja tarbija. Tallinn: Külim Miljan, M., 1998. Turunduse juhtimine I. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus Mauring, T., 2001. Turunduse alused I. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus Teder, J., Puulinn, V., 1999. Turunduse alused. Tallinn: Teabetrükk Pajula, M., 2009. Majanduslangus nõuab... Internet: Turundusguru.ee Mägi, J., Turundus. Õppematerjal. Internet: www.agri.ee/public/turundus.doc Kivihall, T., 2009. Turundusuuringud ja planeerimine. Internet: Turundusliit.ee Raave, H., 2008. Turundus depressiooni ajal. Internet: Henrikraave.blogspot.com Internet, 2009. Turundusetegevuse juhtimine. Turundusguru.ee...

Turunduse alused
134 allalaadimist
thumbnail
22
docx

X ettevõtte turundusstrateegia

2 1.1Üldinfo................................................................................................................ 2 1.2Ettevõtte missioon.............................................................................................. 2 1.3VKG visioon........................................................................................................ 2 1.4VKG väärtused.................................................................................................... 2 2Hetkeseis.................................................................................................................. 3 2.1Tegevusala.......................................................................................................... 3 2.2Tarbijad...

Turunduse alused
27 allalaadimist
thumbnail
11
doc

Integreeritud turunduskommunikatsiooni olemus ja eesmärk

MAINORI KÕRGKOOL Rakenduspsühholoogia õppesuund Personalijuhtimise eriala Lailo Halilova, Liis Peet INTEGREERITUD TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI OLEMUS JA EESMÄRK Referaat Integreeritud turunduskommunikatsiooni olemus ja eesmärk -2- Tallinn, 2008 SISSEJUHATUS Moodsa maailma turundus on mõjutatud ,,postmodernismist", mis tähendab, et kaob järjepidevus, olukordi pole võimalik ette ennustada, protsesside kontrollimine keeruline, kommunikatsiooniväli on kompleksne, vastuoluline. Turundus planeerib, kavandab, seab eesmärke, analüüsib, kontrollib, et tarbijateni jõuda. (K. Kerem). Oluliseks nähtuseks meediakeskkonnas on see, et aina enam ettevõtteid hakkab rakendama integreeritud turunduskommunikatsi...

Turunduse alused
194 allalaadimist
thumbnail
12
doc

Pakendi tähtsus ettevõtte toodete edukaks müügiks

MAINORI KÕRGKOOL Rakenduspsühholoogia õppesuund Personalijuhtimise eriala PAKENDI TÄHTSUS ETTEVÕTTE TOODETE EDUKAKS MÜÜGIKS Referaat Juhendaja: Aet Kull Tallinn 2007 Pakendi tähtsus ettevõtte toodete edukaks müügiks 2 SISUKORD SISSEJUHATUS...................................................................................................................3 1. TURUNDUSEST ÜLDISELT...........................................................................................4 2. PAKEND............................................................................................................................5 2.1. Pakendamine................................................................................................................5 3. PAKENDI K...

Turunduse alused
143 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Hipoteraapia turu-uuring

MAINORI KÕRGKOOL Hipoteraapia turu- ja konkurentide uuring Uurimustöö õppeaines turunduse alused Koostajad: Kristina Kalinina Katri Kauniste Õpperühm: PS-1-S-E-Tln Õppejõud: Aet Kull 2009Sissejuhatus...

Turunduse alused
93 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun