Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria turunduse alused - 45 õppematerjali

Majandus >> Turunduse alused
3
doc

Turunduse alused

Turunduse alused hinnatakse pidevalt ning tehakse vajadusel muudatusi. Osategevuste kompleks, mis hõlmab: turu-uuringuid, toote Turunduskontseptsiooni omaks võtnud organisatsioonides on kõik kujundamis, turunduskanalite valikut, hinnapoliitkat, müügi tegevusalad integreeritud turu vajaduste rahuldamisele. Kasumi toetamist, müüki ennast. saamist nähakse eelkõige tarbijate vajaduste rahuldamise kaudu. Eesmärk: tarbijavajaduste tundmaõppimine ja rahuldamine, Ühiskondlik turunduskontseptsioon ei lähtu ainult tarbija ettevõtte enda eesmärkide saavutamine. vajadustest, vaid võtab arvesse ka ühiskonna vajadusi. Seda Tegevus: algab enne müügi toimumist ning jätkub pärast selle kontseptsiooni on nimetatud ka sotsiaal-eetiliseks, humaansete toimumist....

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
108 allalaadimist
12
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

Selgita turunduse rolli organisatsioonis, milliseid eesmärke täidab turunduse funktsioon (ülesanne)? Turundus on tegevuste süsteem, mille eesmärk on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid. Turunduse roll on orienteerida kõik organisatsiooni tegevusvaldkonnad tarbija vajaduste rahuldamisele. Turunduse funktsioon organisatsioonis on uurida konkreetselt määratletud sihtturu vajadusi ja soove ning pakkuda välja nende vajaduste paremaid rahuldamisvõimalusi kui tema konkurendid. 2) Mis on turundusjuhi ja turundusspetsialisti roll organisatsioonis? Kuidas need erinevad, kuidas need täiendavad teineteist? Turundusjuhi roll on turundusstrateegiate väljatöötamine ja nende täitmise kontrollimine. Turundusspetsialisti roll on turundusmeetmestiku väljatöötamine – taktikaline, operatiivne tasand. Lisa, kuidas nad üksteist täiendavad. 3) Mis on strateegiline turundus? Defineeri mõiste. Strateegiline turundus keskendu...

Turunduse alused - Kutsekool
50 allalaadimist
29
doc

Turunduse alused

TURUNDUSE ALUSED Õppevahend Koostas: Priit Tannik Tartu 2008 Turunduse alused Mainori Kõrgkool Priit Tannik SISUKORD 1. TURUNDUSE OLEMUS.......................................................................................... 2 1.1. Turunduse mõiste ja olemus................................................................................ 3 1.2. Turulõhed ja turunduse funktsioonid...................................................................4 2. TURUNDUSKESKKOND........................................................................................ 4 3. SIHTTURUNDUS..................................................................................................... 5 3.1. Turu määratlemine .............................................................................................6 3.2. Turu segmenteer...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
338 allalaadimist
12
docx

Turunduse alused

Turunduse liigid Konkreetse turunduspoliitika aluseks on see, milline nõudmine ja vajadus on turul. · Konversioonne turundus ­ mingi kauba suhtes on negatiivne nõudmine, seda toodet eitatakse. N.: taimetoitlase eitava suhtumise puhul lihasse on turunduse ülesandeks siin luua nõudmine. · Stimuleeriv turundus ­ turul puudub nõudmine. N.: kaup pole inimesele vajalik (kõrbes ei vajata kelke), aga tuleb luua nõudmine. · Arenev turundus ­ nõudmine on olemas, kuid ta ei väljendu tarbimises. N.: nikotiinivaba suits. Siin on turunduse ülesanne arendada tootmist. · Re-turundus ­ nõudlus langeb, turunduse ülesanne on seda tõsta. · Sünkroturundus ­ nõudmine võib kõikuda, turunduse ülesanne seda balansseerida. · Säilitav turundus ­ turul on hetkel täisnõudlus, aga et see nii ka jääks, siis turunduse ülesanne hoida nõudlust. · De-turundus ­ nõudlus on ülemäära kõrge, ülesanne vähendada. · Kontraturundus (...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
10 allalaadimist
120
docx

TURUNDUSE ALUSED

TURUNDUSE OLEMUS...................................................................................................1 2.TURUNDUSE JUHTIMINE (PLANEERIMINE).............................................................5 3.TURU SEGMENTIMINE JA TOOTE POSITSIOONIMINE.........................................13 4.TARBIJAKÄITUMINE....................................................................................................16 5.SUHTLUSTURUNDUS...................................................................................................26 6.TOODE JA BRÄND.........................................................................................................28 7.TURUNDUSKOMMUNIKATSIOON.............................................................................37 8.HIND.................................................................................................................................54 9.TURUSTUS...

Turunduse alused -
122 allalaadimist
22
docx

Turunduse alused kordamisküsimused

Aluseks peaks olema tarbijate arvamus toodetest ja toote kohast konkurentide hulgas. 12.11.2015 KONTROLLTÖÖ B Nimi ja kursus 6. Mis on segmenteerimine? Tarbijate grupeerimine teatud omaduste alusel (nt tegevusala, ostumahtude, ostukäitumise alusel) 7. Mis on strateegiline turundus? Analüüsile orienteeritud protsess.  Vajaduste analüüs  Turu segmentimine  Turundusvõimaluste hindamine  Konkurentsi analüüs  Turundusstrateegia väljatöötamine 8. Mis on taktikaline turundus? Konkreetse tegevuskava paika panemine.  Sihtsegmentide valik  Eesmärkide täpsustamine  Turundusmeetmestik  Turunduseelarve ja ajakava  Teostus ja kontroll 9. Mis on turundusaudit ja millistest osadest koosneb ning milleks kasutatakse? Turundusaudit on turunduse hetkeolukorra analüüs, hõlmastes nii tegevusvaldkonna, kliendi-, konkurentsi- kui ka tooteanalüüsi. Kasutus:  Detailne ettevõttesisene ja –väline situatsioonianalüüs  Minevikus püstitatud eesmärkide saavutatuse hindamine ja praegused turundustegevused  Tuleviku võimaluste ja ohtude analüüs Ülesehitus: SWOT Ettevõtte väline analüüs (ohud ja võimalused)  Äri- ja majanduskeskkond  Turg, kliendid ja tooted  Konkurendid Ettevõttesisene analüüs (tugevused ja nõrkused)  Senised tulemused ja eesmärgid  Turundustegevused ja –ressursid 12.11.2015 KONTROLLTÖÖ B...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
36 allalaadimist
15
docx

Turunduse alused

MIDA TEHAKSE? Juhtimisfilosoofia visioon missioon eesmärgid (mõõdetavad) strateegiad (turundus-, juhtimis-, personalistrateegiad) äriplaan plaan korporatiivne kultuur KUIDAS TEHAKSE? 1. finantssüsteemid 2. kommunikatsiooni süsteem 3. IT-süsteemid Pank toetab pigem suurettevõtteid kuna loodab sealt suuremat intressi saada. TURUNDUSE OLEMUS turundus - tegevus, mis viib kokku ostjad ja müüjad turul toimub vahetamine: kauplemine, ostmine ja müümine eesmärgiga teha tuluaid tehinguid Mida teha, et teha tulusaid tehinguid? tarbijapoolne vaade - mida ootab ettevõtjapoolne vaade - turundus - kliendiväärtuse loomine (miks?) turunuds - reklaamitegevus (kuidas?) turundus tähendab mõista kliendi vajadusi, soove ja ootusi paremini, kui ta ise Ettevõtte turundusmeetmestik: Tarbija poolne vaade: kaup...

Turunduse alused - Kutsekool
7 allalaadimist
4
docx

Turunduse arengu põhietapid(ajalugu ja trendid)

TURUNDUSE ARENG JA PÕHIETAPID ARENENUD RIIKIDES 1.1. Turunduse eellugu Ajaloost teame, et Fuggerid ­ saksa kaupmeeste ja pankurite suguvõsa 16.saj ­ ja Rothschildid ­ Lääne-Euroopa pankurite suguvõsa 18.-19.saj ­ olid majanduslikult väga edukad just tänu mitmes regioonis asuvatele informaatoritele, kelle antud teave aitas võita ja edastada konkurente. Siiski tegemist polnud süstemaatilise turu-uurimisega, vaid lihtsalt infovõrguga. (Vihalem, 1997:6) Kaubakatalooge hakati USAs väljastama 1744. aastal (Vihalem, 2003:19). Turunduse ilminguid võib leida 19. sajandist. Esimene reklaamiasutus loodi Inglismaal 1800. ja USAs 1840. aastal. Põhilistele reklaamivahenditele ­ kuulutustele ­ lisandusid plakatid ning vaateaknad. Turunduse tegelikuks sünniajaks loetakse XX sajandi algust ja sünnimaaks Ameerika Ühendriike. Turu ja nõudluse uuringud olid tänapäevaga võrreldes muidugi pinnapealsed. (Vihalem, 1997:6) Märkimisväärsed aastad turunduse ajaloos on: 1908 ­ F...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
28 allalaadimist
4
doc

Turunduse abimaterjal

Turunduse kordamine Turundus ­ tarbijate vajaduste rahuldamine ja tulutoov lahendamine, arvestab kliendi ja turu vajadustega, tänapäeva turundusideeks on muutuda tootekesksest organisatsioonist turu- ja kliendikeskseks. Turunduse protsess toimub müratingimustes. McCarthy 4 p-d ­ ettevõttes kaardistatakse täpselt ära toode, see tagab üheseltmõistmise. PRODUCT ­ e. toode, näitab ära, milline on toode, tema kvaliteet, omadused ja iseärasused, pakkumine, sortiment, milliseid lisandeid koos tootega pakutakse, millist teenindust müügi eel ja ajal vajatakse, instruktsioonid ja garantiid. PRICE ­ e. hind on rahasumma, mille tarbija peab maksma toote omandamiseks, milline peab olema hinnaskaala, alghind, millised võivad olla hinnasoodustused, millist hinnakujundusmeetodit kasutatakse. PLACE ­ e. turg, on müügikoht, firma tegevus tarbijale toote kättesaadavaks tegemiseks, milliseid vahendeid kasutatakse selleks, milliste kanalite kaudu toode tarbijani jõuab, k...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
441 allalaadimist
24
pptx

Turunduse 6 h .

05.18 Uurimustöö juhend J Ettekanne : 1. ja 8. juunil Reaalselt eksisteeriv äriettevõte(piisavalt suur, min ~5) Aega ettekandeks ca 15 min. Uurimise eelduseks turundusmõistete ja peamiste turundusideede valdamine Kasutada illustratsioone(pildid, diagrammid, skeemid jne) Slaidid esitada 6 kaupa lehel Ei soovita a la transpordi ettevõtet. Uurimustöö juhend 2 Transpordi ­ klassikalist turundustegevust eriti pole. Tekst, mida räägin nt kõnekaartidel Kasutada rohkelt illustratsioone Kuidas infot saada? Ettevõtte koduleht Usutlused töötajatega(juht, turundusjuht jne) Ettevõtte dokumentatsioon(äriplaan, turundusplaan, rahataotlused(EAS), Meedias ilmunud materjalid (reklaamid, artikklid jms.) Sissejuhatus Logo Nimetus Miks valisin, põhjendus Leidmise kirjeldus Info saamine, kuidas sain Mida sain, kust sain, kellelt, kuidas küsisin, millised...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
147 allalaadimist
11
pdf

Turunduse olemus ja kampaaniad kriisi ajal

MAINORI KÕRGKOOL Ettevõtluse Instituut Ärijuhtimise eriala Taavi Ranna EV-1-Q-E-tal TURUNDUSE OLEMUS JA KAMPAANIAD KRIISI AJAL Referaat Juhendaja: lektor Aet Kull, MA. Tallinn 2009 Turunduse olemus ja kampaaniad kriisi ajal SISUKORD SISSEJUHATUS .........................................................................................................................3 1 TURUNDUSE OLEMUS ...................................................................................................4 1.1 Turunduse tegevused ...................................................................................................4 1.2 Klassikaline turundusmeetmestik (4 P-d)...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
140 allalaadimist
2
docx

Turunduse aluste eksami küsimused vastusetega

Turunduse mõiste ja olemus. ­ turundus ehk. Marketing seisulohti kasutavad kõik kes soovivad midagi vahetuse teel saavutada . Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsesside kaudu, saavutamaks ettevõtte eesmärke. Turundus on tegevuste kompleks, mis hõlmab keskkonna analüüsi, turundus uuringuid, toote arendamist, hinna kujundamist, turustuskanalite valikut, müügitoetustegevust ja müüki ennast. 2.Turunduse üldised funktsioonid ja probleemid 1. "Turundus" teavitab inimest nendest kaupadest ja teenustest ning nende kättesaamise võimalustest, mille järel inimesele on juba niikuinii vajadus ­ siin vahendab "turundus" vajadust ja selle rahuldamist; 2."Turundus" mõjutab inimest valima olemasolevate enam-vähem võrdsete omadustega toodete või teenuste vahel, millest inimesele tõepoolest kasu võiks olla ­ siin suunab "turundus" vajadust; 3."Turundus" kujundab inimeses varem temas mitte olnud hoiakuid ja arvamus...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
201 allalaadimist
16
docx

Turunduse referaat QR-koodi kasutamisest

2 1. QR-Koodi olemus..........................................................................................................3 1.1. QR-koodi ajalugu...................................................................................................3 1.2. QR-koodi omadused...............................................................................................3 2. QR-koodide kasutamine turunduses..............................................................................5 2.1. QR-koodide kasutamine mujal maailmas...............................................................5 2.2. Näiteid QR-koodide kasutamisest Eestis................................................................5 Kokkuvõte.........................................................................................................................7 Viidatud allikad..................................................................................................................8 SISSEJUHATUS Üha arenev maailm toob endaga kaasa mitmeid uuendusi. Tehnoloogia arenguga tänapäeval oleme jõudnud selleni, et informatsiooni üle kandmine ühelt seadmelt teisele on muutumas aina lihtsamaks. Sellele on suuresti kaasa aidanud vöötkoodi leiutamine, mis võimaldas lihtsasti informatsiooni säilitada ja teisele seadmele üle kanda. Hiljem arendati vö...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
10 allalaadimist
16
docx

Turunduse keskkond

Ühiskonna teenus või ressurss, millel ei ole lähedasi kõige laialdasemaid kihte hõlmav asenduskaupu ning eksisteerivad turule mikrokeskkonna element sisenemise barjäärid. Tähistab samas ka ● Mikrokeskkond - jõud, mis mõjutavad turul üksi olevat ettevõtet, kellel puuduvad otseselt organisatsiooni toimingute konkurendid edukust: ettevõte, tema tarnijad, ● Täielik konkurents - turuvorm, kus turg vahendajad, tarbijad, konkurendid ja on killustunud paljude väikeste ettevõtete huvigrupid vahel, kes kõik on hinnavõtjad. Puuduvad ● Makrokeskkond - jõud, mis mõjutavad turule sisenemise ja turult väljumise mikrokeskkonda ning pakuvad turunduse takistused. Müüjad ja ostjad omavad võimalusi ja ohte: demograafilised, täielikku informatsiooni hindade kohta. majanduslikud, tehnoloogilised, poliitilised,● Konkurentsieelised - ettevõtte ökoloogilised ja kultuurilised tegurid pakutava toote või teenuse omadused, ● Monopolistlik konkurents - turul on mida ettevõtte konkurendid kas ei suuda suur hulk tootjaid, kes kõik toodavad pakkuda või pakuvad seda halvemal sarnast, ent mingil määral eristatud toodet, tasemel. Näiteks kvaliteet, disain, pakend, mis võivad küll teineteist asendada, aga ei kasutamise lihtsus, lisateenused, turundus, ole siiski ideaalsed asenduskaubad. Hinna hinnakujundus jms mõjutamine käib tavaliselt kauba erilisuse ● M.Porteri tootmisharu reklaamimisega konkurentsimudel - mudel, mill...

Turunduse alused - Kutsekool
86 allalaadimist
5
pdf

Turunduse eksam I

Turunduse mõiste Turundus on tegevuste süsteem, mille eesmärk on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid. 2.Turunduse eesmärgid Turunduse ülesandeks on ületada tootmise ja tarbimise vahel eksisteerivad vastuolud ja lõhe ning luua tarbija jaoks järgmisi kasulikkusi: *vormikasu *kohakasu *ajakasu *omandikasu Funktsioonid: a) vahetusfunktsioonid ehk tehingulised-OST,MÜÜK b) füüsilised ehk logistilised- LADUSTAMINE,TANSPORT c) abistavad funktsioonid- FINANTSEERIMINE,RISKI KANDMINE,TURU TUNDMINE,STANDANDISEERIMINE 3. Turunduse kontseptsioonid Kontseptsioon tähendab vaatestikku, vaadete süsteemi, käsitusviisi, üldkujutlust, üldist ettekujutust, arusaama, plaani, tärganud mõtet, ideed. !! TOOTA SEDA,MIDA SAAB MÜÜA,MILLEKS LEIDA VAJADUS,MIDA SAAB RAHULDADA!! Tootmiskontseptsioon-Tarbija ostab seda, mida tootja pakub ja mis on suhteliselt odav.“Tooda!” oli ettevõtja m...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
60 allalaadimist
10
doc

Turundus

TURUNDUSE OLEMUS JA TURUNDUSE JUHTIMISE VAJALIKKUS TÄNAPÄEVAL. TURUNDUS MAJANDUSLANGUSE TINGIMUSTES. Referaat Tallinn 2009 Turunduse olemus ja juhtimise vajalikkus. Turundus majanduslanguse tingimustes. 1. SISUKORD 1.SISUKORD...................................................................................................................... 2 2.TURUNDUSE OLEMUS.................................................................................................. 3 2.1 Turunduse ajalooline taust........................................................................................ 3 2.2 Turunduse mõiste..................................................................................................... 3...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
134 allalaadimist
22
docx

X ettevõtte turundusstrateegia

3 3SWOT analüüs.......................................................................................................... 4 3.1Strenghts ( Tugevused )...................................................................................... 4 3.2Weaknesses ( Nõrkused )................................................................................... 4 3.3Opportunities ( Võimalused ).............................................................................. 4 3.4Threats ( Ohud )................................................................................................. 4 4Strateegilised eesmärgid.......................................................................................... 5 4.1Prognoos majandusliku näitajate järgi................................................................5 5Turunduse edendamise võimalused..........................................................................6 5.1Hinnakujundus, hinnapoliitika.............................................................................6 5.1.1Bilansienergia............................................................................................... 7 5.1.2Võrdlus......................................................................................................... 7 5.22016.aasta olulisemad uuringud ja arendusvaldkonnad.....................................8 5.3Reklaam............................................................................................................. 8 5.3.1VKG kunsti ja spordi heaks...........................................................................8 5.3.2Kaljo Kiisa nimeline stipendium....................................................................8 5.3.3Eesti Energia reklaam võrdluseks...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
21 allalaadimist
11
doc

Integreeritud turunduskommunikatsiooni olemus ja eesmärk

MAINORI KÕRGKOOL Rakenduspsühholoogia õppesuund Personalijuhtimise eriala Lailo Halilova, Liis Peet INTEGREERITUD TURUNDUSKOMMUNIKATSIOONI OLEMUS JA EESMÄRK Referaat Integreeritud turunduskommunikatsiooni olemus ja eesmärk -2- Tallinn, 2008 SISSEJUHATUS Moodsa maailma turundus on mõjutatud ,,postmodernismist", mis tähendab, et kaob järjepidevus, olukordi pole võimalik ette ennustada, protsesside kontrollimine keeruline, kommunikatsiooniväli on kompleksne, vastuoluline. Turundus planeerib, kavandab, seab eesmärke, analüüsib, kontrollib, et tarbijateni jõuda. (K. Kerem). Oluliseks nähtuseks meediakeskkonnas on see, et aina enam ettevõtteid hakkab rakendama integreeritud turunduskommunikatsiooni põ...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
192 allalaadimist
12
doc

Pakendi tähtsus ettevõtte toodete edukaks müügiks

MAINORI KÕRGKOOL Rakenduspsühholoogia õppesuund Personalijuhtimise eriala PAKENDI TÄHTSUS ETTEVÕTTE TOODETE EDUKAKS MÜÜGIKS Referaat Juhendaja: Aet Kull Tallinn 2007 Pakendi tähtsus ettevõtte toodete edukaks müügiks 2 SISUKORD SISSEJUHATUS...................................................................................................................3 1. TURUNDUSEST ÜLDISELT...........................................................................................4 2. PAKEND............................................................................................................................5 2.1. Pakendamine................................................................................................................5 3. PAKENDI KUJUNEMI...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
143 allalaadimist
18
docx

Hipoteraapia turu-uuring

MAINORI KÕRGKOOL Hipoteraapia turu- ja konkurentide uuring Uurimustöö õppeaines turunduse alused Koostajad: Kristina Kalinina Katri Kauniste Õpperühm: PS-1-S-E-Tln Õppejõud: Aet Kull 2009Sissejuhatus Hipoteraapia ehk ratsutamisteraapia on kogu maailmas tuntud ravimeetod, mis aitab suhtlemisraskustega lastel ja täiskasvanutel ühiskonnas paremini kohaneda. Ratsutamine haarab kõiki ratsaniku meeli, mõjutab tema sõnalist väljendust, liikumist ja mõtlemist. Ratsutamine aitab puudega inimesel oma liigutusi ja rühti kontrollida, samuti arenevad hobust juhtima õppinud patsiendi minateadvus ja iseseisvus. Ratsutamisteraapia on täiendav või al...

Turunduse alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
93 allalaadimist


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun