Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria turundus - 111 õppematerjali

Majandus >> Turundus
turundus - managemendi resümeed Tootepildid ja detailsed kirjeldused Täpsemad eelarvelised jaotused Toetusmaterjalid Varasemate toetusmaterjalide (kataloogide, tootelehtede jmt) näidised Väljavõtted ajakirjandusest Toetusplaan Reklaamiplaan Reklaami layout’id Varasemad reklaamid Meediaplaan Samuti võiks siia lisada ka väljavõtted ajakirjandusest lähedasemate konkurentide kohta Tähele tuleb aga kindlasti panna seda, et isegi mitte lisasse ei tohiks panna igat pisidetaili.
thumbnail
2
docx

Kas turundus on investeering või kulu?

Nende uuringutega üritatakse selgeks teha suhtelised turunduskulud, kas need on kasvanud või kahanenud võrreldes eelnevate aruandeaastatega. Samuti uuritakse käibe muutust ja investeeringu tootlikkuse protsenti. Mõeldes sellele, et turunduse eesmärgiks on tarbijate vajaduste tundmaõppimine, nende rahuldamine ja samaaegselt ka ettevõtte enda eesmärkide saavutamine, siis tekib koheselt mõte, kas turundus on siis ikkagi investeering? Kindlasti on turundus investeering kui seda õigesti kasutada ning suunata. Erinevad uuringud tõestavad, et turundusse investeeritud raha ei ole lihtsalt maha visatud. Aga nagu eelnevalt mainisin, peab selleks kõvasti vaeva nägema. Peab uurima tarbijatelt nende vajadusi, soove, võimalusi jne. Kui on head võimalused jõuda tarbijani, võib turundusest väga kiiresti saada investeering. Investeeringud olenevad tugevalt ka ettevõttest endast...

Turundus
19 allalaadimist
thumbnail
14
doc

TURUNDUS ja MÜÜK

Defineeri turunduse mõiste. Turunduse mõiste tänasel päeval on vahetuskonseptsioon ehk kelleltki millegi saamine midagi vastu andes. Selleks ei pea tingimata olema raha või füüsiline ese, võib olla ka idee, tööpakkumine või annetus heategevuseks. Turundus võib olla ka business to business(B2B) ehk ettevõtete omavaheline turundus. Turundust võib defineerida ka kui tegevust, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldamisele vahetusprotsessi kaudu või tähendab turundus firma juhtimist turust lähtuvalt( turu-ja konkurentsiuuringud, toote arendus, hinnapoliitika, reklaam, müük ja samal ajal ettevõtte eesmärkide saavutamine). 2. Loetle turunduse juhtimisprotsessi põhietapid. 1) Eesmärkide püstitamine: missioon, visioon, tegevuseesmärgid...

Turundus
76 allalaadimist
thumbnail
19
doc

Interneti turundus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool Interneti turundus Referaat turundusest Juhendaja: dots. Ann Vihalem Tallinn 2004 Sissejuhatus Interneti kasutamine on tänapäeval saanud täiesti igapäevaseks toiminguks, seda nii tööl kui kodus. Läbi interneti saavad inimesed üle kogu maailma teineteisega suhelda, reaalsed kaugused teineteisest ei ole enam takistavad tegurid. Virtuaalse...

Turundus
275 allalaadimist
thumbnail
21
doc

Turundus

Lähtealuseks on tootjafirma, fookuseks selle firma tehniline ja majanduslik suutlikkus, vahenditeks unifitseerimine ja madal hind ning eesmärgiks kasum mastaabiefektist. Kõigest väest püütakse toota madalate kuludega ja see toodang võimalikult paljudele inimeste maha müüa. 2. TOOTEKONTSEPTSIOON Lähtealuseks on toode, fookuseks toote funktsionaalsed omadused, vahenditeks innovatsioon, tootearendus ja eesmärgiks kasum kvaliteedilt. Firma rõhutab tootearendusse, kuid turundus ja konkreetse tarbija vajadused on veidi teisejärgulised-loodetakse, et tarbija mõistab iseenesest, et toode on teistest parem. 3. MÜÜGIKONTSEPTSIOON Lähtealus on firma, fookus on tooted, vahendid on müügi- ja reklaamivõtted ning eesmärgiks kasum käibe kasvult. Firma eesmärgiks on kõiki müüki toetavate abinõudega müüa juba toodetut, seejuures jääb vähem aega ja raha uurida, mida tarbija tegelikult soovib. 4. TURUNDUSKONTSEPTSIOON...

Turundus
731 allalaadimist
thumbnail
20
docx

TURUNDUS

KLIENT (customer) - organisatsiooni või isik, kes võtab toote vastu või kasutab pakutavat teenust. Samuti on klient (alaline) ostja, tellija või teenuseid kasutav inimene. TARBIJA (user) - füüsiline isik, kellele pakutakse või kes omandab või kasutab kaupa või teenust ees-märgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega TURUSTAMINE (selling) tähendab müüki ja on pigem seotud toodete jaotusega (kasutatakse mõistet ,,turustuskanal"). Turundus on seega oluliselt laiem mõiste kui turustus ning võib öelda, et turustus on turunduse üks osa. TURG (market) on toote tegelike ja potentsiaalsete ostjate kogum. Ostjateks võivad olla nii üksikisikud kui organisatsioonid. TOODE (product) on midagi, mida saab pakkuda turul vajaduste rahuldamiseks. Toode võib olla materiaalne, kuid tähtis pole mitte füüsilise toote omamine, vaid sellega kaasnevad HÜVED (benefits)....

Turundus
120 allalaadimist
thumbnail
0
PDF

Teadlik turundus pt. 7

docstxt/13796014687422.txt...

Turundus
6 allalaadimist
thumbnail
5
doc

Kordamisküsimused eksamiks Turundus

Mis on turundus Turundus on kasulie klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja kunst. 2. Turunduse funktsioonid Kaks põhilist mõõdet ­ strateegiline ja taktikaline. Strateegiline turundus koosneb tarbijavajaduste analüüsist, turu segmenteerimisest, turundusvõimaluste hindamisest, konkurentide analüüsist ja turundusstrateegia kujundamisest. Taktikaline turundus keskendub valitud sihtrühmade kesksete turundusplaanide koostamisele, mille käigus täpsustatakse eesmärgid, pannakse paika turundusmeetmestik (toode, hind, jaotus, edustus), turunduseelarve ja ajakava. Samuti tuleb need turundusplaanid ellu viia ja kontrollida nende edukust. 3. Turunduse põhiprintsiibid Vajadused (Maslow vajaduste hierarhia), soovid ehk kuidas turundus inimeste soove rahuldab. Nõudlus ehk kui inimesel on soov ja nõusoleks toote või teenuse eest maksta....

Turundus
244 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Kaasaegne turundus - referaat

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor Kaasaegne turundus 2012/2013 Referaat Koostaja: Juhendaja: Aet Kull Viljandi 2013 Mis on üldse turundus? Turundus on tegevuste süsteem, mille eesmärgiks on viia kokku ostjate soovid ja vajadused ning müüja eesmärgid. Turundust on erinevates allikates kirjeldatud ka kui erinevate tegevuste juhtimist, hõlmates tarbijate soovide ja vajaduste tuvastamist (või loomist!) ja rahuldamist ettevõttele kasumlikul viisil. Turunduse tuum on mõista, et tarbijad kasutavad mingit toodet või teenust sellepärast, et neil on seda vaja (või nad arvavad, et on vaja), aga mitte lihtsalt soovist oma raha kulutada...

Turundus
65 allalaadimist
thumbnail
70
docx

SOTSIAALTURUNDUS JA SOTSIAALSE SEOSEGA TURUNDUS

Sotsiaalturundus ei ole turundamine madala ostujõuga sihtrühmale, sotsiaalselt nõrgal positsioonil olevatele inimestele. Ka kasumit mitte tootvate organisatsioonide ja nn. kolmanda sektori eneseturundamine ei ole sotsiaalturundus, samuti poliitika ja poliitikute turundamine. Terminoloogilist segadust on põhjustanud ka turundus sotsiaalsetes võrgustikes, millel pole mingit seost sotsiaalse turundusega (v.a. juhul, kui tegemist on sotsiaalse seosega turundusega, mille põhimõtteks on siduda ja personifitseerida bränd sotsiaalselt tundliku valdkonna heaks töötamisega müügiedu eesmärgil nt. AVON võitluses rinnavähiga). Sotsiaalturundus ja eriti sotisaalseosega turundus kui spetsiifiline turundusvaldkond on saanud ka kriitika osaliseks, seda eelkõige just...

Turundus
51 allalaadimist
thumbnail
15
docx

Turundus ja müügijuhtimine

EESTI ETTEVÕTLUSKÕRGKOOL MAINOR Turunduse ja müügijuhtimise alused Reimo Sälik KODUTÖÖ Ainetöö Aet Kull, lektor 1 Tallinn 2015 SISUKORD: 1. Tooted ja teenused...................................................................................................3-7 2. Eesti ettevõte............................................................................................................8-9 3. Näited turunduskommunikatsioonist...................................................................10-12 4. Segmendid.................................................................................................................13 5. Kliendikogemus...

Turundus
40 allalaadimist
thumbnail
20
pdf

Turundus eksami kordamine

Tootekontseptsioon lk 14 • Lähtealus: Tootekeskne • Fookus: Toote omadused • Vahendid: innovatsioon, tootearendus ja kvaliteet • Eesmärk: Kasum kvaliteedilt Müügikontseptsioon lk 14 • Lähtealus: Firmakeskne • Fookus: Tooted • Vahendid: müük ja reklaam • Eesmärk: kasum käibe kasvult Turunduskontseptsioon lk 15 • Lähtealus: Turg • Fookus: Tarbija vajadused ja soovid • Vahendid: Juhitud turundus (4p mudel) • Eesmärk: kasum kliendi rahulolult Sotsiaalse turunduse kontseptsioon lk 17 • Lähtealus: Ühiskond • Fookus: Tarbija ning ühiskonna vajadused ja soovid • Vahendid: 4P, suhtekorraldus, ühiskondlik vastutus • Eesmärk: kasum rahulolult, eelistustelt Suhtlus(suhte)turunduse kontseptsioon lk 17 • Lähtealus: Klient • Fookus: Kliendivajaduste ja soovide tundmine • Vahendid: turndus vastavalt kliendile...

Turundus
20 allalaadimist
thumbnail
17
doc

Kliendikeskne turundus kui eduka ettevõtte strateegia

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Turunduse õppetool KLIENDIKESKNE TURUNDUS KUI EDUKA ETTEVÕTTE STRATEEGIA Referaat Juhendaja: dotsent Ann Vihalem Tallinn 2012 2 3 SISUKORD Sisukord......................................................................................................................... 4 Sissejuhatus................................................................................................................... 5 1.Kliendikeskse turunduse loomine...

Turundus
97 allalaadimist
thumbnail
57
docx

Turundus - konspekt eksamiks

ostuharjumus ne, ümber- segmentimin s ed, proovi- ja positsioonimi e, ümber- korduvostud, ne, positsioonimi turundusmiks turustruktuur ne, tarbijate , suhtumine , eluviis, reklaami, turundusmik turundusmik ettepanekud s s toote täiustamisek s Turundus kokkuvõte 1. Turunduse alusmudelid 4P mudel (enne seda oli Bordeni mudel) - keskendub tootele:  Price - Hind  Product - Toode  Place - Turustus  Promotion - Toetus 6P mudel:  Price - Hind  Product - Toode  Place - Turustus  Promotion - Toetus  People/personnel - töötajad  Process - protsess 7P mudel:  Price - Hind  Product - Toode  Place - Turustus  Promotion - Toetus...

Turundus
22 allalaadimist
thumbnail
36
doc

Turundus eksam

1. Turunduse mõiste ja olemus: põhilised kontseptsioonid Tekkis vajadus tooteid kas omavahel vahetada või neid müüa ja osta. Turundus hakkas arenema juba 20. sajandi esimesel poolel. Põhiseisukohad kujunesid välja alles pärast II maailmasõda. Kaasaegne turunduse definitsioon on järgmine: Turundus on ideede, kaupade ja teenuste kontseptsiooni, hinna, reklaami ja jaotuse planeerimise ning teostamise protsess loomaks vahetusi, mis realiseerivad individuaalseid ja organisatsiooni eesmärke. Vajadused ja nendest tulenevad soovid, mille eest ollakse valmis maksma, moodustavad nõudluse. Öeldakse, et nõudlus on ostuvõimega kaetud soovid. Selle info põhjal saab luua vajadust rahuldava toote. Kuid sellest veel ei piisa. Edasi tuleb see toode anda tarbijale...

Turundus
204 allalaadimist
thumbnail
82
pdf

Interaktiivne Turundus - Rene Arvola - mõisted ja mudelid - kordamisküsimused

 Vahetuse tulemusel saadakse soovitud  toode teiselt subjektilt hüvituse vastu.  Sellist ostja ja müüja vahelist kokkulepet nimetatakse tehinguks.    Eristatakse nelja vahetuse vormi:  ­ Turu vahetus  ­ Suhte vahetus  ­ Ümber jagav vahetus  ­ Vastastikune vahetus    ● Turu vahetus (market exchange)  Lühiajalise orientatsiooniga ja omakasust motiveeritud.   Turu vahetus toimub sellele eelnenud ja sellele järgnevast vahetusest sõltumata.    ● Suhte vahetus (relationship exchange)  Pikaajaline orienteeritus.   Areneb poolte vahel, kes on huvitatud pikaajalise, toetava suhte loomisest.    ● Ümber jagav vahetus (redistribution)  Eksisteerib poolte vahel, kes töötavad kollektiivse üksusena.   Üksuse liikmed astuvad vahetusse, sest soovivad omavahel ressursse jagada.   Maks...

Turundus
39 allalaadimist
thumbnail
14
doc

Külmutus- ja köögiseadmete turundus koduturul

Tallinna Tehnikaülikool Majandusteaduskond .......... instituut Turunduse õppetool Terttu Kadarpik KÜLMUTUS- JA KÖÖGISEADMETE TURUNDUS KODUTURUL Turunduskontroll Juhendaja: Dotsent Ann Vihalem Tallinn 2007 Sisukord Sissejuhatus...................................................................................3 1.Turg...........................................................................................4 2.Tarbijad...

Turundus
108 allalaadimist
thumbnail
24
pdf

Teadlik turundus

...

Turundus
66 allalaadimist
thumbnail
20
doc

Kinnisvara turundus

Töö eesmärgiks on koostada kinnisvara arendusprojekti müügikorralduskava, lähtudes ülevaatest valitud Tallinna piirkonnast ja arendusprojekti tuludest ja kuludest vastavalt etteantud struktuurile. 1. OBJEKTI KIRJELDUS 1.1. Asukoht Objekti nimetus: Al Mare Galeriimaja; Linnaosa: Haabersti linnaosa, Tallinn; Asukoht: Kärneri tänav 3; Piirkonna arhitektuur: objekti lähemas ümbruses paiknevad 20-21. saj. ehitatud hooned, milles asuvad korterid, bürood, kauplused, spordiklubid ja söögikohad. Teeninduspunktid: kauplused ja teenindusettevõtted asuvad lähiümbruses, ühistranspordi peatused on ca 500 m raadiuses; Parkimiskohad: hoone all on suletud soojustamata turvaparkla 32-le autole. Hoovis on parkimiskohti 38. Keskkond: ca 500 m kaugusel algab kaunis rannamäär. Merekaldale on...

Turundus
69 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Rahvusvaheline turundus

Kindad on ehtne Kihnu käsitöö, valmistatud saarel elavate meistrite poolt. Alpakavillasest lõngast kootud Kihnu kindad hoiavad käed külmal ajal kenasti soojas. Kihnu naised koovad kinnastesse kaitsemaagilise tähendusega motiive, mis on ühtlasi ilusad kui kasulikud. Meistrid koovad oma käte- ja südamesoojuse kinnastesse sisse. Eesti kultuuris on Kihnu tänaseni üks väheseid paiku, kus tegeletakse veel traditsioonilise rahvapärase käsitööga. Kihnu kultuuri ainulaadsust on tunnistatud ülemaailmselt. 2003. aastal kanti Kihnu kultuuriruum UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja. Kihnu kultuur on säilinud tänu sellele, et uued nähtused ja erinevad ajaloolised kultuurikihistused on siin püsinud kõrvuti, tõrjumata välja vana. See, et käsitöö on säilinud, kõikidele moesuundadele ja ajavoolud...

Turundus
14 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Turundus

Turundus 1) Turundus kui kaubandustegevuse organiseerimine 2) Turundus kui kaupade realiseerimise organisatsiooniliste, tehniliste ja kommertsfunktsioonide süsteem 3) Turundus kui tootmise juhtimise kontseptsioon Turundus laiemas tähenduses: igasugune tegevus vahetuse korraldamisel. Turundus kitsamas tähenduses: ettevõtte juhtimise oluline osa. Turundust vaadeldakse kahest aspektist: filosoofiana ja juhtimise konseptsiooniga Turundus kui vahekontseptsioon Õppimise tähtsus: 1) mõjutab otseselt iga inimest 2) majanduse olulisim koostisosa 3) määrab kõikvõimalike organisatsioonide edukuse...

Turundus
11 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun