Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus


Raamatupidamise aruanne (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida õppisite praktika juhendamisest ?
 • Milliseid mõtteid/ideid on praktika juhendamine Teile andnud ?
 • Millist kasu andis praktika/praktikant ettevõttele/asutusele/koolile ?
 
Säutsu twitteris
LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL
Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool
R16 KÕ
Laura Potsepp
TINEVEX OÜ
Praktikaaruanne
Koolipoolne juhendaja : Siiri Luts, MA
Ettevõttepoolne juhendaja: Eveli Vaarend
Valga linn
2017
Sisukord
SISUKOR
1.1Ettevõtte sisekeskkond 5
1.2Ettevõtte tegevusala ja selle analüüs 6
1.3 Äri ( turundus ) keskkond ja selle mõju praktikaettevõttele 6
2majandussündmuste dokumenteerimie ja kirjendamine 8
2.1Raamatupidamistreguleerivad õigus- ja normatiivaktid, sh raamatupidamise sise- eeskiri 8
2.2Finantsarvestuse põhimõtted ja –meetodid 8
2.2.1Raha arvestus 8
2.2.2Põhivara arvestus 8
2.2.3Finantsinvesteeringute arvestus 9
2.2.4Nõuete ja ettemaksete arvestus 9
2.2.5Võlgade ja ettemaksete arvestus 9
2.2.6Müügiarvestus 9
2.2.7Laenude arvestus 9
3Tööõigus ja töötasuarvestus 11
3.1Töösuhteid reguleeriv seadusandlik raamistik 11
3.2Töötasu arvestamine , seonduv maksuarvestus 11
3.3Toimunud majandustehingute kirjendamine 12
3.4Töötasu arvestamise erijuhud ja keskmise tasu arvestamine 12
4Maksud, maksed ja deklaratsioonid 15
4.1Ettevõtluse maksustamine 15
4.2Maksud ja maksed 15
4.3Maksudeklaratsioonide koostamine 16
Kokkuvõte 17
Kasutatud kirjandus 18
Lisa 1. 19
SISSEJUHATUS 3
1 Ettevõtlus ja turundus 4
1.1 Ettevõtte sisekeskkond 4
1.2 Ettevõtte tegevusala ja selle analüüs 5
1.3 Äri (turundus) keskkond ja selle mõju praktikaettevõttele 5-6
2 Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine 7
2.1 Raamatupidamist reguleerivad õigus- ja normatiivaktid, sh raamatupidamise sise-eeskiri 7
2.2 Finantsarvestuse põhimõtted ja –meetodid 7
2.2.1 Raha arvestus 7
2.2.2 Põhivara arvestus 7-8
2.2.3 Finantsinvesteeringute arvestus 8
2.2.4 Nõuete ja ettemaksete arvestus 8
2.2.5 Võlgade ja ettemaksete arvestus 8
2.2.6 Müügiarvestus 8
2.2.7 Laenude arvestus 8-9
3 Tööõigus ja töötasuarvestus 10
3.1 Töösuhteid reguleeriv seadusandlik raamistik 10
3.2 Töötasu arvestamine, seonduv maksuarvestus 10-11
3.3 Toimunud majandustehingute kirjendamine 11
3.4 Töötasu arvestamise erijuhud ja keskmise tasu arvestamine 11-13
4 Maksundus 14
4.1 Ettevõtluse maksustamine 14
4.2 Maksud ja maksed 14
4.3 Maksudeklaratsioonide koostamine 15
KOKKUVÕTE 16
Kasutatud kirjandus 17
LISAD 18-25
1.1Ettevõtte sisekeskkond 5
1.2Ettevõtte tegevusala ja selle analüüs 6
1.3 Äri (turundus) keskkond ja selle mõju praktikaettevõttele 6
2majandussündmuste dokumenteerimie ja kirjendamine 8
2.1Raamatupidamistreguleerivad õigus- ja normatiivaktid, sh raamatupidamise sise-eeskiri 8
2.2Finantsarvestuse põhimõtted ja –meetodid 8
2.2.1Raha arvestus 8
2.2.2Põhivara arvestus 8
2.2.3Finantsinvesteeringute arvestus 9
2.2.4Nõuete ja ettemaksete arvestus 9
2.2.5Võlgade ja ettemaksete arvestus 9
2.2.6Müügiarvestus 9
2.2.7Laenude arvestus 9
3Tööõigus ja töötasuarvestus 11
3.1Töösuhteid reguleeriv seadusandlik raamistik 11
3.2Töötasu arvestamine, seonduv maksuarvestus 11
3.3Toimunud majandustehingute kirjendamine 12
3.4Töötasu arvestamise erijuhud ja keskmise tasu arvestamine 12
4Maksud, maksed ja deklaratsioonid 15
4.1Ettevõtluse maksustamine 15
4.2Maksud ja maksed 15
4.3Maksudeklaratsioonide koostamine 16
Kokkuvõte 17
Kasutatud kirjandus 18
Lisa 1. 19
SISSEJUHATUS
Praktika eesmärgiks on mõista ettevõtte sise- ja väliskeskkonna mõju ettevõtte majandustegevusele ning tulla toime väikese ja keskmise suurusega majandusüksuse majandussündmuste kajastamisega arvestusregistrites ning nendega kaasnevate maksude ja maksete arvestamise ning deklareerimisega.
Praktika on läbi viidud Valga linnas osaühingus Tinevex, mis pakub lähiümbruses olevatele ettevõttetele raamatupidamisteenust. Minu juhendajaks oli Eveli Vaarend, kes on firmas ainukene töötaja. Lisaks ettenähtud praktikale oli mul võimalus näha ka kohtumisi klientidega ja konsulteerimist teise raamatupidajaga. Firma Tinevex on asutatud aastal 2009.
Aruanne koosneb neljast põhipeatükkist. Esimeses peatükis räägin üldiselt ja lähemalt ettevõtte ärikeskkonnast, teises ning kolmandas peatükkis kirjeldan majandussündmuste dokumenteerimist ning töötasuarvestus. Viimases peatükis on maksed ja deklaratsioonid. Lisaks on ka kokkuvõtte ja lisad.
ETTEVÕTLUS JA TURUNDUS
 • Ettevõtte sisekeskkond


  Ettevõtja tegutsemiskeskkonda nimetatakse kokkuleppeliselt ettevõtluskeskkonnaks. Ettevõtlus- ehk ärikeskkonnas edukalt hakkama saamine sõltub konkreetsest ettevõttest, selle omanikest ja töötajatest, äriplaani vastavusest reaalsetele keskkonnatingimustele jpm teguritest. Ettevõtte sisekeskkond haarab kõiki tingimusi ja jõude organisatsiooni sees. Selle moodustavad sisemised tegurid (tingimused, sündmused, üksused, ressursid, juhtimisstiil , organisatsioonikultuur jne), mis mõjutavad töötajate käitumist, ettevõtte tegevust ning langetatavaid valikuid . Sisekeskkond on kontrollitav omanike ja ettevõtte juhtkonna poolt ning valdavalt allub juhtimisele.
  Ärinimi on äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõte tegutseb. Ärinime valik on üks olulisemaid samme ettevõtte loomisel. Eristuv ja meeldejääv ärinimi aitab kaasa ettevõtte tuntusele ning edule. Ärinimi peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Ärinime selge eristatavuse nõue pole piiratud kindla tähtede/häälikute hulgaga, mis peavad olema erinevad. Mõnel juhul on üks täht eristamiseks piisav, teisel juhul aga ei aita isegi kolme tähe erinevusest. Teada saamiseks, et firmanime sellist Eestis poleks, saab seda kontrollida äriregistri teabesüsteemist.
  Juhatus esindab ja juhib äriühingut. See tähendab nii juhtimisõigusi kui ka kohustust tegeleda äriühingu juhtimisega ja vastutada tegevuse eest. Allkirjaõigus ja õigus sõlmida ühingu nimel tehinguid on ainult juhatuse liikmetel. Juhatuse liige on isik, kes on selleks andnud kirjaliku nõusoleku ja kantud äriregistrisse. Juhatuse olulised kohustused: juhtida ja esindada äriühingut; esitada üldkoosolekule ülevaateid ettevõtte majandustegevusest; korraldada äriühingu raamatupidamist; tagada ohutu töökeskkond; pidada osanike nimekirja ja kutsuda kokku osanike üldkoosolek ning määrata selle päevakord ja valmistada ette otsuse eelnõu iga päevakorrapunkti kohta. Juhatuse liikmetelt on oodatud lojaalsus, ärisaladuste pidamine ning mitte osutama konkurentsi. Tinevex OÜ on kaks juhatuse liiget: Tiina Saarmann ja Eveli Vaarend.
  OÜ Tinevex firma põhieesmärgiks on pakkuda Valgamaal asuvatele MTÜ-le ja väikeettevõttetele raamatupidamisteenust ning pakkuda oma teenust konkurentsivõimeliste. Firma teenindab mitut erinevat MTÜ-d, FIE-sid ning OÜ. Tarbijateks on nii salongiomanikud, spordiklubid kui ka talupidajad ehk kõik Valgamaa ümbruses olevad ettevõtlikud inimesed.
 • Ettevõtte tegevusala ja selle analüüs


  OÜ Tinevex tegevusalaks on pakkuda väike ettevõtjale raamatupidamisteenust. Teenuse sihtkohaks on Valga linn ja selle lähiümbrus. Valgas on elanikke kokku ligikaudu 12,261 inimest. Ettevõtete loomine on muutunud ka järjest populaarsemaks . 2016 .ndal aastal registreeriti 8% rohkem uusi ettevõtteid võrreldes 2015. aastaga. 65% on osaühinguid, 23% füüsilisest isikust ettevõtjaid ja 7% mittetulundusühinguid. Ettevõttel on praegu juba kliente igast erivaldkonnast ja kuna Valga linnas huvi ettevõtluse vastu suureneb ja see ongi paljudele inimestele väljapääs töötusest siis on firmale oodata pikka iga. Oü Tinevexile on mitmeid konkurente nii eraisikute näol, kes pakuvad sama teenust kui ka firmade näol. Kuid olles isiklikult näinud, kuidas üks raamatupidaja käis teist aitamas, siis arvan, et Valgas rakendub pigem süsteem üksteise hädast välja aitamine . Hetkel on Tinevex jätkusuuteline firma, kus käiakse ajaga kaasas, arendatakse enda oskuseid ja läbitakse koolitusi.

  1.3 Äri (turundus) keskkond ja selle mõju praktikaettevõttele


  Praktikaettevõte on jätkusuutlik, kuna ettevõttel on küll olemasolevad konkurendid kuid
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

  Vasakule Paremale
  Raamatupidamise aruanne #1 Raamatupidamise aruanne #2 Raamatupidamise aruanne #3 Raamatupidamise aruanne #4 Raamatupidamise aruanne #5 Raamatupidamise aruanne #6 Raamatupidamise aruanne #7 Raamatupidamise aruanne #8 Raamatupidamise aruanne #9 Raamatupidamise aruanne #10 Raamatupidamise aruanne #11 Raamatupidamise aruanne #12 Raamatupidamise aruanne #13 Raamatupidamise aruanne #14 Raamatupidamise aruanne #15 Raamatupidamise aruanne #16 Raamatupidamise aruanne #17 Raamatupidamise aruanne #18 Raamatupidamise aruanne #19 Raamatupidamise aruanne #20 Raamatupidamise aruanne #21 Raamatupidamise aruanne #22 Raamatupidamise aruanne #23 Raamatupidamise aruanne #24 Raamatupidamise aruanne #25 Raamatupidamise aruanne #26 Raamatupidamise aruanne #27 Raamatupidamise aruanne #28 Raamatupidamise aruanne #29
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 29 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2018-06-05 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 69 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor laurappp Õppematerjali autor

  Märksõnad


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  34
  docx
  Raamatupidamise alused
  19
  doc
  Raamatupidamise praktika aruanne
  37
  docx
  Praktiline raamatupidamine
  54
  docx
  Raamatupidamise alused
  46
  doc
  Finatsraamatupidamine
  17
  docx
  Raamatupidamise eksam
  25
  pdf
  Raamatupidamise alused
  20
  odt
  Raamatupidamissõnastik

  Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
  faili e-mailile TASUTA

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  või
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun