Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kreeka- õppematerjal eksamiks (1)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mille poolest erineb Kreeta saare Minose kultuur Mandri-Kreeka Mükeene kultuurist ?
 • Mille poolest sarnanevad Kreeta saare Minose kultuur ja Mükeene kultuur ?
 • Millisega tagati andamite varumine Kreeta saarel ?
 • Milline oli minoilise kultuuri naiste positsioon ühiskonnas ?
 • Millisteks perioodideks jagatakse Egeuse kultuur ?
 • Miks nimetatakse perioodi u 1100 -800 eKr Kreeka ajaloos ,,tumedaks ajajärguks" ?
 • Millist tumeda ajajärgu saavutust tänapäeval hinnatakse ?
 • Millist Egeuse kultuuri pärandit peate kõige väärtuslikumaks ?
 • Miks tekkisid Vana-Kreeka kolooniad ?
 • Millised olid kolooniate tekkimise tagajärjed ?
 • Millest lähtuvalt tundsid hellenid ühtekuuluvust ?
 • Milline tähtsus on Kreeka-Pärsia sõjal Kreeka ajaloos ?
 • Mille poolest erines Idamaade despootlik ja Vana-Kreeka orjanduslik ühiskond ?
 • Mis tingis homoseksuaalse armastuse kreeka meeste hulgas ?
 • Kellele kuulusid Kreeka linnriigis kodanikuõigused ?
 • Kes olid kodanikuõigustest ilma jäätud ?
 • Mille poolest erinesid Ateena ja Sparta kasvatussüsteemid/haridus ?
 • Millist sündmust loevad kreeklased oma ajaarvamise alguseks ?
 • Milline oli kreeklaste nägemus surmajärgsusest ?
 • Mida on toodud piltidel kujutatud ?
 
Säutsu twitteris
16
Vana-Kreeka. Hellenism
Kreeta -Mükeene kultuur
1. Lugege tähelepanelikult allikaid . Küsimustele vastamisel tuginege nii allikatele kui oma teadmistele .
Allikas A
III – II aastatuhande vahetusel, mida loetakse üleminekuks varaselt keskmisele pronksiajale, arenesid Kreeta suuremad asulad lossikeskuseid ümbritsetavateks linnadeks. Kolm tähtsamat nende seas olid Knossos , Phaistos ja Mallia – kõik enamvähem saare keskosas. Kuna hilisemas Kreeka pärimuses kajastus Kreeta muistne hiilgus Knossose legendaarse kuninga Minose valitsusajana, siis on Kreetal puhkenud tsivilisatsioon tuntud Minose (või Minoilise ) tsivilisatsiooni nime all. /…/ Kreetalt leitud ida päritolu esemed osutavad sidemetele Süüria- Palestiina ranniku ja Egiptusega. Mitmel pool võeti kasutusele savist või kivist pitsatid, millele Kreetal hakati III aastatuhande teisel poolel graveerima piltkirjamärke – nn hieroglüüfkirja (sootuks erinevat Egiptuse hieroglüüfidest).
Mait Kõiv. Kreeka ajalugu. Tallinna Ülikooli loengukonspekt.
Allikas B
Kreetalased kasutasid kirja: nii juba III aastatuhande lõpul kujunema hakanud hieroglüüfkirja kui ka hilisemat piltmärkidega täiendatud silpkirja – nn lineaarkiri A. Keel mida kõneldi on meile tundmatu ja tekstid, mille hääldus lineaarkirja A puhul küll enamvähem aimatav, seetõttu arusaamatud. Selge on ainult, et tegu polnud kreeka keelega, mis näitab, et toonased kreetalased polnud kreeklased . /…/ Samas on selge, et savitahvlid lineaarkirjatekstidega kujutasid endast arvedokumente, mis näitab losse bürokraatlike majapidamiskeskustena. /…/ Pole kahtlust, et kreetalased suhtlesid idamaadega, kust hangiti luksusesemeid, aga tõenäoliselt ka metalli. Kreetal arvestatavad metallileiukohad puudusid, vaske võis saada Kreekast ja Egeuse saartelt, kuid pronksi jaoks tarvilikku tina tuli hankida tõenäoliselt Aasiast ja kulda Egiptusest.
Mait Kõiv. Kreeka ajalugu. Tallinna Ülikooli loengukonspekt.
Allikas C
Arhitektuuriliselt olid Kreeta saare lossid üksteisele sarnased. Kõik nad olid kindlustamata, nagu olid seda ka neid ümbritsenud linnad, mille elanikkond ulatus tuhandetesse. Lineaarkirjatahvlid osutavad rangelt bürokraatlikule kontrollile andami varumisprotsessi üle. Kuna eraldiseisvaid templeid polnud, siis tuleb losse pidada kultuskeskuseks ja arvata, et andamikogumist aitasid sanktsioneerida rituaalid . Losside arhitektuuris ja sisustuses leiab rituaalidele ka viiteid ning mitmed Knossose freskod kujutavad vaieldamatult rituaalseid stseene. Teisalt ilmneb minoilises kunstis ja arhitektuuris ülikkonna luksuslik elulaad . Minoiline ikonograafia viitab naiste kõrgele positsioonile. Selle täpsustamine pole võimalik, kuid näib kindel, et kreetalaste panteonis olid jumalannad kesksel kohal ja riituste läbiviimisel täitsid keskset rolli preestrinnad. Kindlasti mängis usus olulist osa härja kultus ja rituaalne härjavõitlus. /…/ Kreetal monumentaalseid hauakambreid polnud. /…/ Kreeka soost valitsejad võtsid koos lineaarkirjaga üle ka kreetalaste bürokraatliku lossimajanduse – lineaarkiri B on põhimõtteliselt lineaarkirja A mugandus kreeka keelele, mis oli tarvilik lossimajanduse korraldamiseks.
Mait Kõiv. Kreeka ajalugu. Tallinna Ülikooli loengukonspekt.
Allikas D
XVII -XVI sajandist eKr pärinevad Mükeene ülikute rikkalike hauapanuste hulgas oli hulgaliselt võõramaist päritolu luksusesemeid – sealhulgas Kreeta-pärane härja pea ja kullast surimaske – mis ei jäta kahtlust toonaste ülikute tihedatest sidemetest Kreetaga, kuid osutavad ka võimalikele kontaktidele Lähis-Ida maade, eriti Egiptusega. Hauasteelidel kujutatud hobukaarikud näitavad, et neil sajanditel Lähis-Idas võimust võtnud uudne võitlusviis oli tuntud ka Kreeka aristokraatidele. /…/ Mükeene kultuurile on omased kindlustatud lossid. Losside sisustus, kaunistused ja paljud jooned materiaalses kultuuris olid selgelt inspireeritud Minose kultuurist, mis koos kreeklaste kirja ja lossimajanduse Kreeta päritoluga lubab näha Mükeene tsivilisatsioonis Minose tsivilisatsiooni mugandust Kreeka ühiskonnas. Teiselt poolt osutavad kindlustused ja relvaleiud Kreeka aristokraatia märgatavalt suuremale sõjakusele Minose Kreeta vähemalt näiliselt rahumeelsele ja pigem rituaalidele orienteeritud ülikkonnaga võrreldes. /…/ Kreeka valitsejaid maeti monumentaalsetesse kivist kuppelhaudadesse, nn tholostesse. Mükeene kindluse naabrusest on neid leitud üheksa. /…/ Kreeka keskuseid eristas Kreetast ka suuremate linnade puudus – siinsete losside ümber kujunenud hajali asustus ei andnud tõeliste linnade mõõtu välja, mistõttu toonast Kreekat ei saa, Minose Kreetast erinevalt, pidada linnatsivilisatsiooniks.
Mait Kõiv. Kreeka ajalugu. Tallinna Ülikooli loengukonspekt.
Küsimused:
1) Mille poolest erineb Kreeta saare Minose kultuur Mandri-Kreeka Mükeene kultuurist?
a) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
e) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2) Mille poolest sarnanevad Kreeta saare Minose kultuur ja Mükeene kultuur? Nimeta kolm.
a) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
NB! Võib võtta aluseks varajaste tsivilisatsioonide peamised tunnused. (Õpik 1998 lk 11-12; Õpik 2006 lk 25) – seda eelkõige tuginedes õpitud materjalile, mitte allikale.
3) Millised tõendid viitavad Kreeta-Mükeene tsivilisatsioonide läbikäimisele Lähis-Ida tsivilisatsiooni-dega (ka Egiptusega).
a) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
e) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
f) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
4) Esita viited asjaolule, et minoiline kultuur avaldas mõju Mükeene tsivilisatsioonile.
a) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
5) Millisega tagati andamite varumine Kreeta saarel?
a) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….6) Milline oli minoilise kultuuri naiste positsioon ühiskonnas? Põhjendage oma seisukohta.
a) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Täida võrdlev tabel Minose kultuuri ja Mükeene
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Kreeka- õppematerjal eksamiks #1 Kreeka- õppematerjal eksamiks #2 Kreeka- õppematerjal eksamiks #3 Kreeka- õppematerjal eksamiks #4 Kreeka- õppematerjal eksamiks #5 Kreeka- õppematerjal eksamiks #6 Kreeka- õppematerjal eksamiks #7 Kreeka- õppematerjal eksamiks #8 Kreeka- õppematerjal eksamiks #9 Kreeka- õppematerjal eksamiks #10 Kreeka- õppematerjal eksamiks #11 Kreeka- õppematerjal eksamiks #12 Kreeka- õppematerjal eksamiks #13 Kreeka- õppematerjal eksamiks #14 Kreeka- õppematerjal eksamiks #15 Kreeka- õppematerjal eksamiks #16
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-04-23 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 40 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 27helen Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (1)

Annett658 profiilipilt
Annett658: palju põhjalikke ülesandeid
17:43 19-05-2009


Sarnased materjalid

68
pdf
Kreeka poliitiline ajalugu
60
rtf
10nda klassi ajaloo konspekt
88
rtf
Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
176
pdf
Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
116
doc
Vanaaeg
28
pdf
Kreeka ja hellenism
28
pdf
Geograafilised olud ja nende mõju kreeka tsivilisatsioonile
52
doc
Vana-KreekaFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun