Otsingule "strateeg" leiti 3620 faili

Formaat: Tase:
strateeg – väepealik; Ateenas valiti maa- ja mereväe juhtimiseks 10 strateegist koosnev kolleegium, millel oli suur mõju poliitikale; tegelikult valitsesid nad ka riiki
Strateeg

Kasutaja: Strateeg

E-mail: mattias.maarits[ät]gmail.com
Faile: 0
Kreeka - nimed ja mõisted
2
doc

Kreeka - nimed ja mõisted

Ateenas valiti alates a-st 501 e.m.a maaväe ja laevastiku juhtimiseks 10 strateegist koosnev kolleegium. Selle eesistujaiks olid kõik liikmed kordamööda ühe päeva Sümposion – ühised kodused pidusöögid – koosjoomingud. Oli meeste omavaheline koosviibimine, kus tehti tähtsaid poliitilisi plane või lihtsalt filosofeeriti Türann – võimule...

Ajalugu - Keskkool
99 allalaadimist
Vanakreeka mõisted
1
doc

Vanakreeka mõisted

Pytagorase Heloid - Spartiaatide maaori Teoreem Efoor - Riigiametnik Spartas Sokrates - Üritas seletada inimestele voorusi ja Perioig - Sparta põliselanik, kellel ei olnud neid määrata, mis pidid tagama õnneliku elu. poliitilisi õigusi Ateena filosoof. Strateeg - Väejuht Platon - Sokratese õpilane. Asutas Ateenasse Hetäär - Aristokraatide kaaslannad akadeemia (filosoofiakooli) Agoraa - Linnasüda, koosolekuplats Aristoteles - Platoni õpilane. Tegeles loogikaga. Akropol - Kaljunukile rajatud kindlus Riik on tähtsam kui inimene. Sümpoosion - Koosviibimine (koosjoomine) Perikles - Peetakse sageli Ateena edukaimaks Andreion...

Ajalugu - Keskkool
185 allalaadimist
Kordamine X klass Vana-Kreeka
2
doc

Kordamine X klass Vana-Kreeka

e.Kr-Chaironeia lahing, Kreeka kaotab sõltumatuse Polis-Linnriik Kodanik-Meessoost, vaba, põliselanik Rahvakoosolek-Kodanike koosolek Faalanks-Sõjarvi Türannia-Hirmuvalitsus Spartiaat-Juhtiv elanikkonna osa Spartas Solon-Seaduste kirjapanija, jagas elanikkonna 4rühma. Demos-Vaba rahvas Demokraatia-rahvavõim Strateeg-sõjaväejuht Akropol-linna keskne, kõrgem kindlustatud koht Agroo-turu ja koosoleku plats Andreion-külalistetuba Kitoon-särgi laadne riietusese Himation-paksem üleriie Barbar-mitte kreeklane Zeus-peajumal Hades-allmaailma valitseja.Zeusi vend Poseidon-merejumal.Zeusi vend Hera-abielukaitsja.Zeusi naine Demeter-viljakusjumalnna.Zeusi õde. Ares-sõjajumal Hephaistos-sepakunstijumal Athena-sõjajumalanna, tarkusejumalanna Apollon-valguse,-ennustus,...

Ajalugu - Põhikool
58 allalaadimist
Ajalugu vana-kreeka
3
docx

Ajalugu vana-kreeka

sõjalaevade ehitus *bulee – riiginõukogu Ateena polises, koosnes 500’st inimesest, tegeles päevapoliitika *heliaia – vandemeestekohus, mis arutas tsiviil- ja kriminaalasju *ostrakism – killukohus, sinna kuulus 6000 liiget, kes kirjutasid savinõu killule isiku nime kes nende arvates oli poliitikale ohtlik, häälteenamuse saanud isik saadeti ateenast välja 10’ks aastaks *strateeg – väepealik *otrsene demokraatia – riigi valitsemisviis, mille puhul rahvas tegeleb ise otseselt riigi juhtimisega *esindusdemokraatia – rahvas valib oma esindaja (tänapäevane valitsemisviis) *geruusia – riiginõukogu Spartas (30liiget, eluaegne amet, al. 60eluaastast, seaduseelnõud ja päevapoliitika) *geront – geruusia liige (vanur) *gerontograafia – valitsemisviis kus võim on vanurite käes...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
Antiikaeg-Mõisted
4
doc

Antiikaeg. Mõisted.

Käidi oraakli juures, sest taheti teada jumala tahet. Ennustused põhjustasid palju vaidlusi. Hopliit – polise sõdur. Vana-Kreeka raskerelvastusega jalaväelane, kelle varustusse kuulus oda, mõõk, kilp, kiiver, rinna- ja säärekaitsmed. Arhont - kõrgem ametnik. Korraga oli 9 arhonti. 500 nõukogu – sinna kuulusid aristokraadid.Valmistas ette otsuseid rahvakoosolekule. 30 nõukogu – Strateeg – juhtis sõjaväge Efoor - Spartas igal aastal, kõikide kodanike seast valitavad 5 riigiametnikku. Kontrollisid kuningat ja vanemate nõukogu. Heloot - Lakoonia pärisrahvas kellest said spartiaatide maaorjad. Spartiaat – ehk Sparta kodanikkond. Trooja sõda - üks suurimaid sõdasid, mida on kirjeldatud vanakreeka mütoloogias. Sõjast räägib Homeros oma eepostes "Ilias" ja "Odüsseia". Kas mainitud sõda ka reaalselt aset leidis, on...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
Vana-Kreeka ja Rooma-mõisted
2
doc

Vana-Kreeka ja Rooma (mõisted)

Demokraatia – rahvavõim (Ateena) võimaldas ka vaestel poliitikas osaleda. Türannia – võim, mis kuulub ebaseaduslikult võimule tulnud ainuvalitsejale (vaeste olukorra parandamine) Spartiaadid – (5%) vabad kodanikud (doorlased) Perioigid – vabad, kodanikuõigusteta lakoonika valla elanikud. Heloodid – orjastatud messeenlased Strateeg – 10 strateegi – tähtsamad ametnikud (väejuhid), kes valiti hääletamisega. Akropol – kaljunukile rajatud kindlus Agoraa – koosoleku- ja turuplats Hellenid - kreeklased Barbarid - võõramaalased Alfabeet – kreeka tähestik (24 tähte), aluseks foiniikia tähestik, lisati täishäälikud. Antropomorfsus – inimesesarnasus välimusle ja iseloomult (jumalad) Olümplased – tähtsamad jumalad, kes elasid olümpose mäel (Zeus oma õdede...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
Antiikaja demokraatia
3
docx

Antiikaja demokraatia

Seega on tegu rahva võimuga. Omadussõna demokraatlik on teisiti öeldes 'rahva võimul põhinev'. Poliitilise korra vormina e. režiimina esines demokraatia juba antiikajal. Ideaalseks peeti PERIKLESe ajastu Ateena demokraatiat. Perikles valiti esimeseks strateegiks 1 alates aastast 461 eKr viisteist korda järjest. Ta oli oma aja suurte skulptorite (Pheidias), kunstnike ja näitekirjanike (Sophokles) hea sõber ja toetaja. Periklese ajal kerkis Ateena akropolile e ülalinnale imeline Parthenon2. Herm Periklese büstiga. Vatikan. Philipp von Foltz. Perikles kohtumas kunstnike ja filosoofidega . München Juba tol kaugel ajal kuulus võim kõigile Ateena linnriigi e polise kodanikele...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
Spetsiifilised isiksushäired
14
doc

Spetsiifilised isiksushäired

Ta on ülemäära enesessesüüvinud, mõtiskleb ja fantaseerib, tema tegevus ja huvialad on sageli veidrad ja haruldased ning nendest ei pruugi temaga tegelev psühholoog ega üksikud lähedased tuttavad midagi teada. (Allik etc 2003: 122). Ise näeb ta ennast iseseisva ja üksildasena, teised on tema arvates pealetükkivad. Ta usub, et inimesed ei vääri huvi, et suhted loovad segadust, seega on ka tema põhistrateegiaks viibida teistest eemal. (Tartu Ülikooli Kliinikum 04.04.2007). Põhjused: Skisoidne isiksushäire tekib tavaliselt hilises teismeeas. Risk on suurem, kui suguvõsas on esinenud skisofreeniat. Täpne põhjus on taaskord teadmata ning ekspertide arvamus on sama: põhjusteks võivad olla erinevused ajus või närvisüsteemis, võib ka olla seotud probleemidega perekonnas (väärkohtlemine, finantsilise olukorraga kaasnev stress, läheda...

Isiksusepsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
256 allalaadimist
Külm Sõda
1
doc

Külm Sõda

NATO (Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon) on 1949. aastal moodustatud lääneriikide sõjalis-poliitline liit. VLO (Varssavi Lepingu Organisatsioon) on 1955. aastal moodustatud kommunistlike riikide sõjalis-poliitiline liit. Trumani doktriiniga väitis USA, et end tuleb Nõukogude ohu eest kaitsta. Marshalli plaaniga anti seitsmeteistkümnele riigile 13 mlrd dollarit abi, tingimusel, et öeldakse lahti kommunismist. SRP (Strateegilise Relvastuse Piiramise lepingud) SALT ja START sõlmiti aastatel 1972 ja 1979. Strateegiline relv koosneb tuumapommist ja kandurist. 1975 oli pingelõdvenduse tipphetk, siis toimus ka Helsingi ’75 (Helsingi protsess, moodustatakse Euroopa julgeoleku ja koostöö protsess CSCE, mis aastast 1995 kannab OSCE nime; Helsingis kirjutas sellele alla 33 riiki Euroopast ja 2 Ameerikast). Brežnevi doktriini (1968 Tšehhi kriis – 1989) sisuks oli kommun...

Ajalugu - Keskkool
214 allalaadimist
Probleemilahendus lühike kokkuvõte raamatust
3
doc

Probleemilahendus lühike kokkuvõte raamatust

1. PROBLEEMI   MÄRKAMINE: ei saa enne lahendada, kui pole märganud. Probleemi võib olla raske ära tunda! 2. PROBLEEMI MÄÄRAMINE JA ESITAMINE: probleemi täpsem määratlemine ja enda jaoks lahti mõtestamine. Mida täpsemalt määratletud, seda lihtsam on lahendada. Mida tahetakse saavutada? Mis on olemas? Mida oleks vaja ära teha, et lahenduseni jõuda? 3. STRATEEGIA  VALIK: tegevusplaan. Nt: jaotada keerukas probleem osadeks ja lahendada iga osa eraldi. Nt2: uudsete probleemide korral on algul kasulik luua erinevaid lahendusvariante, püüda kasutada mitmeid meetodeid, otsida alternatiivseid võimalusi. Hiljem tuleks valikut kitsendada, jääda ühe variandi juurde ning seda usaldada. 4. INFORMATSIOONI   (TEADMISTE)   KORRALDAMINE: koguda ja kor...

Sissejuhatus psühholoogiasse... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
120 allalaadimist
Rassid-rahvad ja usundid
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

Tipptehnoloogia sisseostmine rasketööstuse tarvis. Suurenes teravilja ja muude toiduainete sisseostmineläänest. Nigel olukord tarbekaupadega. Idaplokk suutis pikka aega ots-otsaga kokku tulla. NSVLiit sai välisvaluutatnafta, maagaasi ja muude loodusvarade ja relvade ekspordist. 1980 aastate algusekskütuse hinnad langesid. Samal ajal halvenesid ida-lääne vahelised suhted. Lõpetati tipptehnoloogia ja strateegiliste kaupade saatmine idaplokki maadesse. Majandusliku languse kõrval aitas sotsialismi lagunemisele veel kaasa 1980 aastate teisel poolel alanud sisepoliitiline murrang ehk perestroika. Veel 1980 aastate teisel poolel arvati, et sotsialismi on võimalik reformidega parandada. Püüti käsumajandust täiendada turumajanduse elementidega. Niinimetatud isemajandamine. Kuna riiklikud linnad olid tavalised alla turuhinna (vahel ka alla omah...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
446 allalaadimist
Autoparkla infosüsteemi arendus
31
doc

Autoparkla infosüsteemi arendus

26 7.KOLMEKIHILISE ARHITEKTUURI KLASSIDIAGRAMM.....................................................27 8. OBJEKTIDE JA ATRIBUUTIDE SEMANTIKA........................................................................28 9. SÜSTEEMI ARENDAMISKAVA JA STRATEEGIA ................................................................30 9.1 STRATEEGIAETAPP......................................................................................................................30 9.2 ANALÜÜSIETAPP.........................................................................................................................31 9.3 DISAINIETAPP...

Infosüsteemide... - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
B-web-väärtusahel
8
doc

B-web: väärtusahel

Kui avanes võimalus kasutada võrku müügi-, tugi- ja partnerlusstruktuurina, rajas Cisco kiiresti saidi, millest sai maailma hõivatum kommertsveebisait. 2000. aasta jaanuaris oli Cisco turuväärtus suurem, kui 360 miljardit dollarit. Ciscost on saanud mudel, mida ta enda kliendid soovivad kopeerida. Cisco edu saladus: • ettevõtte head tooted; • kurikuulus omandamisstrateegia; • veebikaubandus; • ettevõtte peaaegu fanaatiline agnostitsism tehnoloogia suhtes; • tahe minna klientide juurde, olenemata nende asukohast; • innovatsiooniloogika. Cisco edu saladus on tema revolutsioonilises väärtusahela b-webi ärimudelis – kuidas ettevõte häälestab oma klientide, turustuspartnerite, tarnijate ja töötajate väärtuspanuseid. Strukturaalse, suhete- ja kliendikapitali ressursid Cisco väärtusahela b-...

Infosüsteemide... - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
Konspekt Vana-Kreeka ajaloost
5
doc

Konspekt Vana-Kreeka ajaloost

Ateena asus Ateena maakonnas. Sarnaselt Spartale kujunes ka Ateenas kolm ühiskonnakihti: kodanikud (vabad meessoost täisealised koos oma naiste ja lastega), metoigid (vabad kodanikuõiguseta inimesed) ja orjad. Ateenas oli valitsevaks võimuks demokraatia (Soloni reformid). Ekleesia (rahvakoosolek) algas, oli oli kohal vähemalt 6000 meest ning koosolek leidis aset iga 20 päeva tagant. Kümme ametnikku ehk strateegi valiti rahvakoosolekutel üheks aastaks. Nemad olid sõjaväe ja laevastiku ülemad. Riigiametnikke kontrollis bulee ehk nõukogu. Sellesse kuuluvad 500 meest valiti rahvakoosolekul. Bulee andis välja ka seadusi. Vana-Kreeka teadlased Pythagoras –> matemaatik, maailmakorraldus põhineb arvulistel suhetel (Pythagorase teoreem) Hippokrates –> arst, mõtteviis, mis püüdis leida haiguse ja tervise loomulikke seletusi (Hippokratese vanne) H...

Ajalugu - Keskkool
516 allalaadimist
Keskkonnakaitse konspekt
13
doc

Keskkonnakaitse konspekt

Ühenditega  Org. keskkonnamürgid • Vee reostamine  Toitained  Orgaanilised ained  Raskmetallid, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr jt.  Mikroobne reostus • Müra • Närilised, linnud Jäätmekaitluse strateegia 1. Jäätmete tekke vältimine 2. Jäätmete koguse ja ohtlike jäätmete minimiseer. 3. Jäätmete käitlemine • Otsene taaskasutamine • Jäätmete töötlemine taaskasutamiseks • Bioloogiline taaskasutamine (kompost.) • Energeetiline taaskasutamine -põletam. 4. Ohutu hoiustamine taaskasutamiseks • Ladustamine prügilatesse • Jääkmuda – reoveesetted Jäätmekaitluskoha valikul vaja arvest...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
854 allalaadimist
Eesti Vabadussõda uurimustöö
20
doc

Eesti Vabadussõda uurimustöö

Kuigi sõja vältel tuli abi paluda välisriikidelt, sujusid välissuhted peale sõda endiselt hästi. Ilma naaberriikide abita ei oleks olnud eestlaste võit kindlustatud. Kuigi suure osa võitlusest võtsid enda peale eestlased ise, ning samuti kaotasid enim mehi, premeeriti ka abistavaid naaberriike. Üle Eesti paigutatud lairööpalised raudteed andsid neile strateegilise ning sõjalise eelise, kuna oli võimalik mobiliseerida soomusronge. Peale Eesti vabastamise õnnestunud katset oli riigisisene seis väga halb. Tihti puhkes kriise ning rahval puudusid toiduvarud ning elukoht. Peale enamlaste pealetungi Narva aladele muutus Eesti peaeesmärgiks riigielu taastamine. Kuid riigisisene olukord ei paranenud sugugi. Hakkasid tekkima salaorganisatsioonid, mis üritasid alustada linnades mässe. Õnneks pea...

Ajalugu - Keskkool
159 allalaadimist
Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses
5
doc

Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses

Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel? 58. Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel? 59. Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel? *Analüüsi olukorda *Valmistu läbirääkimisteks *Planeeri ja organiseeri *Säilita kontroll läbirääkimiste üle *Läbirääkimiste lõpetamine *Alati saab paremini 60. Kuidas valmistuda läbirääkimisteks? Läbirääkimiste strateegia ja taktika ettevalmistamine 61. Mida tähendavad sotsiaalsed normid ja reeglid? 62. Mida tähendavad sotsiaalsed rollid? Rolli all mõistame ühiskonna või grupi poolt normatiivselt heakskiidetud käitumisviisi, mida oodatakse teatud kindlal positsioonil olevalt indiviidilt. Seega annab roll inimesele tegutsemisvõimalusi, aga ühtlasi piirab tema käitumist. 63. Mida tähendab rollidevaheline konflikt? Selged rollid kujunevad peale tö...

Väljendusoskus - Tallinna Tehnikaülikool
298 allalaadimist
Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem
27
doc

Kaabel-TV teenusepakkuja infosüsteem

Eero Ringmäe............................................ Martti Remmelgas...................................... Pärtel Lias................................................... 2 Sisukord 1. Strateegia etapp.............................................................................................5 1.1 Tervkisüsteemi üldvaade......................................................................... 5 1.1.1 Taust..................................................................................................5 1.1.2 Organisatsiooni eesmärgid................................................................5 1.1.3 Infos...

Andmebaaside projekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
153 allalaadimist
Ekspertsüsteem erialase spetsialiseerumise valimiseks
61
doc

Ekspertsüsteem erialase spetsialiseerumise valimiseks

Ekspertsüsteemi puhul ei nõuta kasutajalt küsimustes teadmist, mida enamus ei pruugi enese kohta tõeselt evida (olen üsna alluva iseloomuga). Küsimuste-hinnangute selgitus: Ekspertteadmiseks ongi vastusevalikute puhul tingimused muutujate väärtuste kohta (näiteks see, et 'juhtstrateeg' peab kindlasti olema domineeriv ja initsiaator, ent pole oluline, et ta oleks detailidesse süüviv või pedantne). Igale lõppvastusele on küsimuste erinevate väärtuste varieerumisel erinev mõju – selle mõju suurust näitab muutuja kindlusteguri (ingl. k. 'confidence') suurus ning muutumine reeglibaasis. Küsimusteväidete vastusevariandid on antud kolme-valentsel skaalal (soovisin teha viievalentset, ent aja ja arendusvahendi testiv...

Ekspertsüsteemid - Tallinna Tehnikaülikool
13 allalaadimist
Business Intelligence Governance
2
doc

Business Intelligence Governance

infosys.com/industries/retail-distribution/white-papers/bi-governance.pdf) Probleemipüstitus Klassikalises suures ettevõttes on korraga käsil hulk erinevaid IT projekte. Tihti on keeruline projekte niimoodi prioritiseerida, et nii tänased "põletavad" vajadused kui ettevõtte pikaajalised eesmärgid saaksid rahuldatud. IT projektide haldam...

Infosüsteemide... - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
T e a t a   v e a s t