Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse Registreeri konto

Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses (11)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimkommunikatsioon?
 • Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus?
 • Milline roll on teretamisel kommunikatsioonis?
 • Milline roll on hüvastijätmisel kommunikatsioonis?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid?
 • Millised sõnumid on verbaalsed?
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni kanalid?
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites?
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel?
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis?
 • Milline on aja roll inimkommunikatsioonis?
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon?
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust?
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust?
 • Miks peab kommunikatsioonis osalema aktiivselt?
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu?
 • Milliseid filtreid me kasutame?
 • Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine organiseerimine ja interpreteerimine?
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast?
 • Kuidas me loome arusaamise teistest?
 • Mida tähendab esmamulje efekt?
 • Mis on stereotüübid?
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust?
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis?
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus?
 • Mida tähendab kodeerimine ja dekodeerimine inimkommunikatsioonis?
 • Mis tingib ümberlülitumise ühelt kodeerimisviisilt teisele?
 • Mis on egotsentriline kõne?
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel?
 • Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis?
 • Mida tähendab seksistlik keelekasutus?
 • Mida uskuda kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus?
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis?
 • Milline on silmade ja näo roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Milline on zestide roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Milline on puudutuste roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Milline on riietuse roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Mida tähendab parakeel?
 • Miks on kuulamisoskus oluline inimkommunikatsioonis?
 • Mis on pseudokuulamine?
 • Mis on kuulamistõkked?
 • Mis on aktiivne kuulamine?
 • Mis on empaatiline kuulamine?
 • Kuidas kuulata efektiivselt?
 • Mis on lähisuhete aluseks?
 • Mis on usaldus Kuidas see tekib?
 • Milline on lähisuhete elutsükkel?
 • Milline on inimsuhete dialektika?
 • Milline roll on perekonnal inimkommunikatsioonis?
 • Mis on konflikt?
 • Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid?
 • Mida tähendab kehtestav käitumine konflikti lahendamisel?
 • Kuidas reageerida kriitikale?
 • Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel?
 • Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel?
 • Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel?
 • Kuidas valmistuda läbirääkimisteks?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed normid ja reeglid?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed rollid?
 • Mida tähendab rollidevaheline konflikt?
 • Mis on eneseavamine?
 • Mis on Johari aken?
 • Millised on eneseavamise plussid ja miinused?
 • Millised on eneseväljenduse neli kategooriat?
 • Millised sõnumid on täissõnumid?
 • Mis on minu teada fakt?
 • Mida olen tähele pannud lugenud või kuulnud?
 • Millised sõnumid on risustatud sõnumid?
 • Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid?
 • Mida tähendavad domineerimine staatus ja võim inimkommunikatsioonis?
 • Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest?
 • Mis võib takistada teisest kultuurist arusaamist?
 • Mis on etnotsentrism?
 • Mis on stereotüübid?
 • Miks on vaja sallivust kultuuridevahelises suhtlemises?
 • Mis on intervjuu?
 • Millised on erinevad intervjuu liigid?
 • Millised on erinevad intervjuu küsimuste liigid?
 • Millised on erinevad intervjuu vastuste liigid?
 • Milline peab olema intervjuu ülesehitus?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueeritav?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueerija?
 • Mis määrab ära inimeste grupi?
 • Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära?
 • Kuidas väike grupp mõjutab oma liikmete arvamust?
 • Millised on väikeste gruppide plussid ja miinused probleemide lahendamisel?
 • Miks on grupi otsused üksikisikute otsustest riskantsemad?
 • Mis on ajurünnak?
 • Millised on grupi liikmete rollid?
 • Millised on grupi juhi rollid?
 • Mida teha et grupi töö oleks edukas?
 • Mida peaks grupi juht edu nimel tegema?
 • Millised on erinevad juhtimisstiilid?
 • Milline on väikese grupi elutsükkel?
 • Kuidas grupi suurus mõjutab otsuste vastu võtmist?
 • Millised on erinevad otsuste tegemise mudelid väikestes gruppides?
 • Mis on avalik esinemine?
 • Millest sõltub esineja usutavus?
 • Millised on erinevad kõne ettekandmise viisid?
 • Mis on auditooriumi analüüs?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mudelid?
 • Mis iseloomustab kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Milline on juhi roll kommunikatsioonis suures organisatsioonis?
 • Mis iseloomustab alla suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Mis iseloomustab üles suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Mis iseloomustab horisontaalset kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Mis juhtub informatsiooniga liikumisel mööda organisatsiooni hierarhianivoosid?
 • Mis on kuulujutud miks ja kuidas need tekivad?
 • Mis iseloomustab massikommunikatsiooni kui inimkommunikatsiooni liiki?
 • Milline on uute kommunikatsiooni tehnoloogiate mõju inimkommunikatsioonile?
 • Mis on veenmine?
 • Millised võivad olla kõne eesmärgid?
 • Miks sisaldab veenmist kõik mida te ütlete?
 • Kuidas olla veenev?
 • Mis mõjutab kõneleja usutavust?
 • Millest alustada kõneks valmistumisel?
 • Kuidas analüüsida publikut?
 • Millal nad teada said?
 • Kuidas esineda erinevatest kultuuridest pärit kuulajatele?
 • Kuidas võita publiku sümpaatiat?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mustrid?
 • Miks on kõnes vajalikud nii loogiline kui ka emotsionaalne käsitlus?
 • Millega toetada ja illustreerida oma juttu?
 • Mida tuleb silmas pidada statistika kasutamisel?
 • Miks on kõne sissejuhatus oluline?
 • Mis peab olema kõne sissejuhatuses?
 • Milleks sa siin oled?
 • Kuidas luua head sissejuhatust?
 • Millist sissejuhatust tuleb vältida?
 • Miks on kõne kokkuvõte oluline?
 • Mis peab olema kõne kokkuvõttes?
 • Kuidas luua head kokkuvõtet?
 • Millist kokkuvõtet tuleb vältida?
 • Millised on visuaalsete abivahendite plussid ja miinused?
 • Mida tuleb silmas pidada slaidide ettevalmistamisel?
 • Mida tuleb silmas pidada jaotusmaterjalide kasutamisel?
 • Kuidas harjutada esinemiseks?
 • Mida tuleb silmas pidada märkmete tegemisel ja kasutamisel?
 • Mida silmas pidada esinemise ruumi valimisel ja istekohtade planeerimisel?
 • Milline on varustuse kuldreegel?
 • Millised võivad olla segavad asjaolud kõnega esinemisel?
 • Mis on lavahirm?
 • Kuidas jagu saada lavahirmust?
 • Milline on kehakeele roll kõnepidamisel?
 • Millised on keelekasutuse reeglid kõnepidamisel?
 • Mida tähendab silmside auditooriumiga ja miks on see oluline?
 • Millal tegelikult algab ja lõpeb esinemine ja miks?
 • Mida ei tohi esineja teha enne kõne alustamist kõne ajal ja kõne lõpus?
 • Millised on puldi kasutamise käsud ja keelud?
 • Millised on mikrofoni kasutamise käsud ja keelud?
 • Mis on lugemine?
 • Milline on seos lugemise ja kirjutamise vahel?
 • Millised on kirjatöö tegemise etapid?
 • Mis on mõtete püüdmine?
 • Mis on kirjutamiskramp ja kuidas sellest üle saada?
 • Mis on mõtete korrastamine?
 • Mis erinevus on suulisel ja kirjalikul kommunikatsioonil?
 • Mis on kirjatöö eesmärk ja põhiidee?
 • Milline peab olema kirjutaja suhtumine lugejasse?
 • Mis on tekstistrateegia?
 • Millised on arutlevad tekstistrateegiad?
 • Mis on struktureerimine?
 • Mida tähendab sissejuhatuse struktureerimine?
 • Mida tähendab põhiidee juures püsimine ja selle väljaarendamine?
 • Mida tähendab kokkuvõtte struktureerimine?
 • Mis on viimistlemine?
 • Mis on sisulõigud?
 • Mis on sidelõigud?
 • Mis on üleminekud?
 • Mida tähendab sõnastuse viimistlemine?
 • Mis on toimetamine?
 • Mis on referaat?
 • Mis on parafraseerimine?
 • Mis on plagiaat?
 • Milline peab olema teadusteksti stiil?
 • Milline on hea pealkiri?
 • Mis on annotatsioon?
 • Mis on resümee?
 • Mille poolest erinevad resümee ja kokkuvõte?
 • Mille poolest erinevad annotatsioon ja sissejuhatus?
 • Mis on retsensioon?
 • Millal viidata allikale?
Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #1 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #2 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #3 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #4 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #5
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 362 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 11 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Agnes Õppematerjali autor

Märksõnad

Sarnased õppematerjalid

thumbnail
16
docx

Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon

INIMKOMMUNIKATSIOON 1. Mis on inimkommunikatsioon? Inimkommunikatsioon on ühise arusaamise loomine inimeste vahel. See on võime luua ja kasutada sümboleid, millest inimkommunikatsioon koosnebki. 2. Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? Inimene vajab inimkommunikatsiooni füüsilise heaolu jaoks. Selle läbi toimub ka enesemääratlus ­ st iga inimene peab tundma, et ta kuulub kuhugi sotsiaalsesse rühma, et ta pole üksi. Selline enesemääratlus toimub inimkommunikatsiooni abil. Inimkommunikatsiooni on vaja ka tööalaselt, näiteks tööjaotuse ja ülesannete edastamise jaoks või ülesannete vastuvõtmise jaoks

Väljendusoskus
thumbnail
8
docx

Väljendusoskuse KT 2012

7. Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis? Tagasiside on protsess, mille abil inimene võrdleb oma arvamusi ja tegevusi saadud sõnumiga (infoga) ning tagastab saatjale omapoolse arvamuse sõnumi kohta. Kiire, vahetu ja aus tagasiside tõstab 8. Milline on aja käsitlus inimkommunikatsioonis? Lühikese aja jooksul (kiirustades) vahetatud info ja edastatud sõnumid võivad vastuvõtjale valesti kohale jõuda. 9. Milline on efektiivne inimkommunikatsioon? Kui see mida saatja mõtles, on samamoodi arusaadav ka vastuvõtjale 10. Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust? Sõnum peab olema otsekohene, sõnum peab olema selge(selge sõnum on mõtete, tunnete, vajaduste ja tähelepanekute täielik peegeldus), lisaks veel kõneletud teksti ümbersõnastamise või kordamisega. Selle tulemusel jääb tekst kuulajale paremini meelde,seega tulemus ka parem. 11

Väljendusoskus
thumbnail
19
doc

Väljendusoskus kontrolltöö ISS0110

töös kirjutatud ja mida võib sellest oodata. Mis on resümee? See on lühike kokkuvõte kirjutatud või suulisest tööst või kõnest. Mis on retsensioon? See on kriitiline hinnang mingi tööle, nt tekstile, artiklile või mingi esseele. Retsensioon võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. 1-40 Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? Inimkommunikatsiooni tähtsusele kuuluvad füüsiline heaolu, enesemääratlus ja tööalane kommunikatsioon. Mis on inimkommunikatsioon? Inimkommunikatsioon ­ ühise arusaamise loomine inimeste vahel. Siia kuuluvad ka sümbolid. Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites? Mürad inimkommunikatsiooni kanalites on kõik, mis moonutavad informatsiooni või segavad seda vastu võtmast. Võivad olla tehnilised ja semantilised.. Kuidas me loome arusaamise iseendast? Me loome arusaamise iseendast vaadates iseennast, mis tähendab seda, et meil on täpne enesekontseptsioon, enesehinnang ja ennasttäitev ootus

Väljendusoskus
thumbnail
8
docx

Väljendusoskus kontrolltöö vastused

INIMKOMMUNIKATSIOON 1. Mis on inimkommunikatsioon? Inimkommunikatsioon on ühise arusaamise loomine inimeste vahel. Inimkommunikatsiooni otseseks tulemuseks on looming, mingi reaalsus. Kommunikatsioon on kollektiivne protsess. Inimühiskonna ja inimsuhete vahel eksisteerib sõltuvussuhe: see väljendub inimkommunikatsioonina. Eesmärgiks on inimestevahelise informatsiooni edasiandmine ja vastuvõtmine. See võib toimuda nii verbaalselt kui ka mitteverbaalselt. Inimkommunikatsiooni osadeks on saatja, vastuvõtja, tagasiside ja aeg. Nii

Väljendusoskus
thumbnail
6
docx

INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks

INIMKOMMUNIKATSIOON 1.Mis on inimkommunikatsioon?nimkommunikatsioon on: võime luua ja kasutada sümboleid,ühise arusaamise loomine inimeste vahel. 2.Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus?Tähtsus on et annab meile füüsilise heaolu, aitab meil end määratleda(ühiskonnas, sõprade seas jne) ning tähtis on ka tööalane kommunikatsioon. 3.Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid?Väljunditeks on arusaamine, heaolu labi inimliku kontakti, arvamuse mõjutamine, inimkommunikatsioon aitab kaasa inimsuhete paranemisele läbi positiivse usaldusliku kliima, kommunikatsioon suunab meid tegutsema. 4.Millised sõnumid on verbaalsed?Verbaalsed sõnumid: sõnad, laused ja nende tähendus tõlgenatuna keelekasutuse reeglitest, hetke konteksist, vastavalt oma kultuuriruumi arusaamadele. 5.Millised sõnumid on mitteverbaalsed?Mitteverbaalsed sõnumid= mittevokaalsed. Nendeks on nt kehakeel, näoilme,

Karjäärinõustamine
thumbnail
32
doc

Eksami kordamisküsimused ja vastused

Juhtimise alused JUHTIMISE ALUSED: EKSAMIKÜIMUSED 2007 1. Juhtimise ajalugu, areng ja teoreetikud 1.1 Juhtimise definitsioon Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine, selleks et rakendada organisatsiooni varad, saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused. 1.2 Organisatsiooni definitsioon Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus (era- ja riigiettevõtted, ametlikud ja mitteametlikud asutused). Organisatsiooni on kindel strateegia, struktuur ja tehnoloogia ühise eesmärgi saavutamiseks. Organisatsioon moodustatakse ideede elluviimiseks või ettevõtmiste ja ülesannete täitmiseks, millega üks inimene ei suuda hakkama saada. 1.3 Meeskonna definitsioon Meeskond on üksteist täiendavate oskustega väiksearvuline inimrühm (3-15 inimest), kes üldiste eesmärki

Juhtimine
thumbnail
10
doc

Kordamisküsimused - vastused eksamiks.

Suhtlemispsühholoogia Kordamisküsimused 1. Suhtlemises toimuvad põhiprotsessid Teabevahetus e kommunikatsioon Koostöö ja mõjutamine e interaktsioon Vastastikune tajumine e pertseptsioon 2. Suhtlemisvajadused Inklusioon ­ püüd seltsi järele Vastastikuste sidemete loomine Ärevuse kõrvaldamine Kontrollitarve Eneseaustus 3. Suhtlemise tähtsus isiksuse kujunemisel Isiksus kujuneb seega suheldes ­ eriti väärtushinnangud ja suundus 4. H. Lasswelli kommunikatsiooni mudel Kes? Mida? Kuidas? Kellele? Missuguse efektiga? 5. Kommunikatsiooniprotsess, selle komponendid Kommunikatsioon on protsess, mille abil inimesed kollektiivselt loovad ja juhivad sotsiaalset reaalsust Kommunikatsioon on protsess, st tal ei ole algust ega lõppu ning ta on pidevas muutumises Kommunikatsiooniprotsessi tuleb vaadelda kui tervikut kontekstis Kom

Suhtlemispsühholoogia
thumbnail
18
docx

Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Eksamiküsimused ja vastused ­ Sotsioloogia alused 1. Mis on sotsioloogia? (Mida sotsioloogia uurib?) Sotsioloogia on teadus, mis uurib inimsuhete mustreid ja protsesse. Sotsioloogia eesmärgiks on uurida sotsiaalseid jõude, mis meie igapäevast elu mõjutavad: poliitika, haridus, suurfirmad jne. Kuidas ja mil moel nad seda teevad? 2. Mille poolest erinevad omavahel psühholoogia ja sotsioloogia, kuigi mõlema uurimisobjektiks on inimene ja tema käitumine? Sotsioloogia vs ajalugu. Psühholoogias tehakse eksperimente, sotsioloogias uuritakse inimest tema loomulikus keskkonnas, situatsioonis. Ajalooline vaatenurk ­ ajaloo uurimine selgitamaks industriaalühiskonna kujunemist ja arengut 3. Mida tähendab sotsioloogiline kujutlus? Peter Bergeri käsitlus? Näidisülesanne: mida võib laiemas plaanis tähendada nt hammaste pesemine, tassi kohvi joomine vms. Eksamil on vaja tuua näide teistsuguse igapäevase tegevuse või nähtuse kohta. Sotsioloogiline kujutlus tähendab o

Sotsioloogia
Kommentaarid (11)

ETS5005 profiilipilt
ETS5005: Halleluuja we have a lifesaver väga kasulik kui aeg on otsas.
18:47 13-12-2008
Quester profiilipilt
Quester: väga hea!!

kõik KT vastused on olemas!
14:39 21-11-2008
Gegegerda profiilipilt
Gegegerda: Hoidis palju aega kokku
21:24 20-03-2013

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun