Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Tõmba moblasse sammulugeja! Tragimatele auhinnad Kõnni terviseks Sulge
Add link


Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses (11)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimkommunikatsioon?
 • Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus?
 • Milline roll on teretamisel kommunikatsioonis?
 • Milline roll on hüvastijätmisel kommunikatsioonis?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid?
 • Millised sõnumid on verbaalsed?
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni kanalid?
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites?
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel?
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis?
 • Milline on aja roll inimkommunikatsioonis?
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon?
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust?
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust?
 • Miks peab kommunikatsioonis osalema aktiivselt?
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu?
 • Milliseid filtreid me kasutame?
 • Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine organiseerimine ja interpreteerimine?
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast?
 • Kuidas me loome arusaamise teistest?
 • Mida tähendab esmamulje efekt?
 • Mis on stereotüübid?
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust?
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis?
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus?
 • Mida tähendab kodeerimine ja dekodeerimine inimkommunikatsioonis?
 • Mis tingib ümberlülitumise ühelt kodeerimisviisilt teisele?
 • Mis on egotsentriline kõne?
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel?
 • Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis?
 • Mida tähendab seksistlik keelekasutus?
 • Mida uskuda kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus?
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis?
 • Milline on silmade ja näo roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Milline on zestide roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Milline on puudutuste roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Milline on riietuse roll mitteverbaalses kommunikatsioonis?
 • Mida tähendab parakeel?
 • Miks on kuulamisoskus oluline inimkommunikatsioonis?
 • Mis on pseudokuulamine?
 • Mis on kuulamistõkked?
 • Mis on aktiivne kuulamine?
 • Mis on empaatiline kuulamine?
 • Kuidas kuulata efektiivselt?
 • Mis on lähisuhete aluseks?
 • Mis on usaldus Kuidas see tekib?
 • Milline on lähisuhete elutsükkel?
 • Milline on inimsuhete dialektika?
 • Milline roll on perekonnal inimkommunikatsioonis?
 • Mis on konflikt?
 • Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid?
 • Mida tähendab kehtestav käitumine konflikti lahendamisel?
 • Kuidas reageerida kriitikale?
 • Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel?
 • Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel?
 • Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel?
 • Kuidas valmistuda läbirääkimisteks?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed normid ja reeglid?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed rollid?
 • Mida tähendab rollidevaheline konflikt?
 • Mis on eneseavamine?
 • Mis on Johari aken?
 • Millised on eneseavamise plussid ja miinused?
 • Millised on eneseväljenduse neli kategooriat?
 • Millised sõnumid on täissõnumid?
 • Mis on minu teada fakt?
 • Mida olen tähele pannud lugenud või kuulnud?
 • Millised sõnumid on risustatud sõnumid?
 • Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid?
 • Mida tähendavad domineerimine staatus ja võim inimkommunikatsioonis?
 • Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest?
 • Mis võib takistada teisest kultuurist arusaamist?
 • Mis on etnotsentrism?
 • Mis on stereotüübid?
 • Miks on vaja sallivust kultuuridevahelises suhtlemises?
 • Mis on intervjuu?
 • Millised on erinevad intervjuu liigid?
 • Millised on erinevad intervjuu küsimuste liigid?
 • Millised on erinevad intervjuu vastuste liigid?
 • Milline peab olema intervjuu ülesehitus?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueeritav?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueerija?
 • Mis määrab ära inimeste grupi?
 • Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära?
 • Kuidas väike grupp mõjutab oma liikmete arvamust?
 • Millised on väikeste gruppide plussid ja miinused probleemide lahendamisel?
 • Miks on grupi otsused üksikisikute otsustest riskantsemad?
 • Mis on ajurünnak?
 • Millised on grupi liikmete rollid?
 • Millised on grupi juhi rollid?
 • Mida teha et grupi töö oleks edukas?
 • Mida peaks grupi juht edu nimel tegema?
 • Millised on erinevad juhtimisstiilid?
 • Milline on väikese grupi elutsükkel?
 • Kuidas grupi suurus mõjutab otsuste vastu võtmist?
 • Millised on erinevad otsuste tegemise mudelid väikestes gruppides?
 • Mis on avalik esinemine?
 • Millest sõltub esineja usutavus?
 • Millised on erinevad kõne ettekandmise viisid?
 • Mis on auditooriumi analüüs?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mudelid?
 • Mis iseloomustab kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Milline on juhi roll kommunikatsioonis suures organisatsioonis?
 • Mis iseloomustab alla suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Mis iseloomustab üles suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Mis iseloomustab horisontaalset kommunikatsiooni suures organisatsioonis?
 • Mis juhtub informatsiooniga liikumisel mööda organisatsiooni hierarhianivoosid?
 • Mis on kuulujutud miks ja kuidas need tekivad?
 • Mis iseloomustab massikommunikatsiooni kui inimkommunikatsiooni liiki?
 • Milline on uute kommunikatsiooni tehnoloogiate mõju inimkommunikatsioonile?
 • Mis on veenmine?
 • Millised võivad olla kõne eesmärgid?
 • Miks sisaldab veenmist kõik mida te ütlete?
 • Kuidas olla veenev?
 • Mis mõjutab kõneleja usutavust?
 • Millest alustada kõneks valmistumisel?
 • Kuidas analüüsida publikut?
 • Millal nad teada said?
 • Kuidas esineda erinevatest kultuuridest pärit kuulajatele?
 • Kuidas võita publiku sümpaatiat?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mustrid?
 • Miks on kõnes vajalikud nii loogiline kui ka emotsionaalne käsitlus?
 • Millega toetada ja illustreerida oma juttu?
 • Mida tuleb silmas pidada statistika kasutamisel?
 • Miks on kõne sissejuhatus oluline?
 • Mis peab olema kõne sissejuhatuses?
 • Milleks sa siin oled?
 • Kuidas luua head sissejuhatust?
 • Millist sissejuhatust tuleb vältida?
 • Miks on kõne kokkuvõte oluline?
 • Mis peab olema kõne kokkuvõttes?
 • Kuidas luua head kokkuvõtet?
 • Millist kokkuvõtet tuleb vältida?
 • Millised on visuaalsete abivahendite plussid ja miinused?
 • Mida tuleb silmas pidada slaidide ettevalmistamisel?
 • Mida tuleb silmas pidada jaotusmaterjalide kasutamisel?
 • Kuidas harjutada esinemiseks?
 • Mida tuleb silmas pidada märkmete tegemisel ja kasutamisel?
 • Mida silmas pidada esinemise ruumi valimisel ja istekohtade planeerimisel?
 • Milline on varustuse kuldreegel?
 • Millised võivad olla segavad asjaolud kõnega esinemisel?
 • Mis on lavahirm?
 • Kuidas jagu saada lavahirmust?
 • Milline on kehakeele roll kõnepidamisel?
 • Millised on keelekasutuse reeglid kõnepidamisel?
 • Mida tähendab silmside auditooriumiga ja miks on see oluline?
 • Millal tegelikult algab ja lõpeb esinemine ja miks?
 • Mida ei tohi esineja teha enne kõne alustamist kõne ajal ja kõne lõpus?
 • Millised on puldi kasutamise käsud ja keelud?
 • Millised on mikrofoni kasutamise käsud ja keelud?
 • Mis on lugemine?
 • Milline on seos lugemise ja kirjutamise vahel?
 • Millised on kirjatöö tegemise etapid?
 • Mis on mõtete püüdmine?
 • Mis on kirjutamiskramp ja kuidas sellest üle saada?
 • Mis on mõtete korrastamine?
 • Mis erinevus on suulisel ja kirjalikul kommunikatsioonil?
 • Mis on kirjatöö eesmärk ja põhiidee?
 • Milline peab olema kirjutaja suhtumine lugejasse?
 • Mis on tekstistrateegia?
 • Millised on arutlevad tekstistrateegiad?
 • Mis on struktureerimine?
 • Mida tähendab sissejuhatuse struktureerimine?
 • Mida tähendab põhiidee juures püsimine ja selle väljaarendamine?
 • Mida tähendab kokkuvõtte struktureerimine?
 • Mis on viimistlemine?
 • Mis on sisulõigud?
 • Mis on sidelõigud?
 • Mis on üleminekud?
 • Mida tähendab sõnastuse viimistlemine?
 • Mis on toimetamine?
 • Mis on referaat?
 • Mis on parafraseerimine?
 • Mis on plagiaat?
 • Milline peab olema teadusteksti stiil?
 • Milline on hea pealkiri?
 • Mis on annotatsioon?
 • Mis on resümee?
 • Mille poolest erinevad resümee ja kokkuvõte?
 • Mille poolest erinevad annotatsioon ja sissejuhatus?
 • Mis on retsensioon?
 • Millal viidata allikale?
Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #1 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #2 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #3 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #4 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #5
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 356 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 11 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Agnes Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (11)

ETS5005 profiilipilt
ETS5005: Halleluuja we have a lifesaver väga kasulik kui aeg on otsas.
18:47 13-12-2008
Quester profiilipilt
Quester: väga hea!!

kõik KT vastused on olemas!
14:39 21-11-2008
Gegegerda profiilipilt
Gegegerda: Hoidis palju aega kokku
21:24 20-03-2013


Sarnased materjalid

16
docx
Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon
8
docx
Väljendusoskuse KT 2012
19
doc
Väljendusoskus kontrolltöö ISS0110
8
docx
Väljendusoskus kontrolltöö vastused
6
docx
INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks
32
doc
Eksami kordamisküsimused ja vastused
10
doc
Kordamisküsimused - vastused eksamiks
18
docx
Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun