Facebook Like
Add link


Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses (11)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimkommunikatsioon ?
 • Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus ?
 • Milline roll on teretamisel kommunikatsioonis ?
 • Milline roll on hüvastijätmisel kommunikatsioonis ?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid ?
 • Millised sõnumid on verbaalsed ?
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed ?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni kanalid ?
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites ?
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel ?
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on aja roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon ?
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Miks peab kommunikatsioonis osalema aktiivselt ?
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu ?
 • Milliseid filtreid me kasutame ?
 • Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine, organiseerimine ja interpreteerimine ?
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast ?
 • Kuidas me loome arusaamise teistest ?
 • Mida tähendab esmamulje efekt ?
 • Mis on stereotüübid ?
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust ?
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus ?
 • Mida tähendab kodeerimine ja dekodeerimine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis tingib ümberlülitumise ühelt kodeerimisviisilt teisele ?
 • Mis on egotsentriline kõne ?
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel ?
 • Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis ?
 • Mida tähendab seksistlik keelekasutus ?
 • Mida uskuda kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus ?
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on silmade ja näo roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on zestide roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on puudutuste roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on riietuse roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Mida tähendab parakeel ?
 • Miks on kuulamisoskus oluline inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on pseudokuulamine ?
 • Mis on kuulamistõkked ?
 • Mis on aktiivne kuulamine ?
 • Mis on empaatiline kuulamine ?
 • Kuidas kuulata efektiivselt ?
 • Mis on lähisuhete aluseks ?
 • Mis on usaldus? Kuidas see tekib ?
 • Milline on lähisuhete elutsükkel ?
 • Milline on inimsuhete dialektika ?
 • Milline roll on perekonnal inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on konflikt ?
 • Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid ?
 • Mida tähendab kehtestav käitumine konflikti lahendamisel ?
 • Kuidas reageerida kriitikale ?
 • Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel ?
 • Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel ?
 • Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel ?
 • Kuidas valmistuda läbirääkimisteks ?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed normid ja reeglid ?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed rollid ?
 • Mida tähendab rollidevaheline konflikt ?
 • Mis on eneseavamine ?
 • Mis on Johari aken ?
 • Millised on eneseavamise plussid ja miinused ?
 • Millised on eneseväljenduse neli kategooriat ?
 • Millised sõnumid on täissõnumid ?
 • Mis on minu teada fakt ?
 • Mida olen tähele pannud, lugenud või kuulnud ?
 • Millised sõnumid on risustatud sõnumid ?
 • Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid ?
 • Mida tähendavad domineerimine, staatus ja võim inimkommunikatsioonis ?
 • Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest ?
 • Mis võib takistada teisest kultuurist arusaamist ?
 • Mis on etnotsentrism ?
 • Mis on stereotüübid ?
 • Miks on vaja sallivust kultuuridevahelises suhtlemises ?
 • Mis on intervjuu ?
 • Millised on erinevad intervjuu liigid ?
 • Millised on erinevad intervjuu küsimuste liigid ?
 • Millised on erinevad intervjuu vastuste liigid ?
 • Milline peab olema intervjuu ülesehitus ?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueeritav ?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueerija ?
 • Mis määrab ära inimeste grupi ?
 • Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära ?
 • Kuidas väike grupp mõjutab oma liikmete arvamust ?
 • Millised on väikeste gruppide plussid ja miinused probleemide lahendamisel ?
 • Miks on grupi otsused üksikisikute otsustest riskantsemad ?
 • Mis on ajurünnak ?
 • Millised on grupi liikmete rollid ?
 • Millised on grupi juhi rollid ?
 • Mida teha et grupi töö oleks edukas ?
 • Mida peaks grupi juht edu nimel tegema ?
 • Millised on erinevad juhtimisstiilid ?
 • Milline on väikese grupi elutsükkel ?
 • Kuidas grupi suurus mõjutab otsuste vastu võtmist ?
 • Millised on erinevad otsuste tegemise mudelid väikestes gruppides ?
 • Mis on avalik esinemine ?
 • Millest sõltub esineja usutavus ?
 • Millised on erinevad kõne ettekandmise viisid ?
 • Mis on auditooriumi analüüs ?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mudelid ?
 • Mis iseloomustab kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Milline on juhi roll kommunikatsioonis suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab alla suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab üles suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab horisontaalset kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis juhtub informatsiooniga liikumisel mööda organisatsiooni hierarhianivoosid ?
 • Mis on kuulujutud, miks ja kuidas need tekivad ?
 • Mis iseloomustab massikommunikatsiooni kui inimkommunikatsiooni liiki ?
 • Milline on uute kommunikatsiooni tehnoloogiate mõju inimkommunikatsioonile ?
 • Mis on veenmine ?
 • Millised võivad olla kõne eesmärgid ?
 • Miks sisaldab veenmist kõik mida te ütlete ?
 • Kuidas olla veenev ?
 • Mis mõjutab kõneleja usutavust ?
 • Millest alustada kõneks valmistumisel ?
 • Kuidas analüüsida publikut ?
 • Millal nad teada said ?
 • Kuidas esineda erinevatest kultuuridest pärit kuulajatele ?
 • Kuidas võita publiku sümpaatiat ?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mustrid ?
 • Miks on kõnes vajalikud nii loogiline kui ka emotsionaalne käsitlus ?
 • Millega toetada ja illustreerida oma juttu ?
 • Mida tuleb silmas pidada statistika kasutamisel ?
 • Miks on kõne sissejuhatus oluline ?
 • Mis peab olema kõne sissejuhatuses ?
 • Milleks sa siin oled ?
 • Kuidas luua head sissejuhatust ?
 • Millist sissejuhatust tuleb vältida ?
 • Miks on kõne kokkuvõte oluline ?
 • Mis peab olema kõne kokkuvõttes ?
 • Kuidas luua head kokkuvõtet ?
 • Millist kokkuvõtet tuleb vältida ?
 • Millised on visuaalsete abivahendite plussid ja miinused ?
 • Mida tuleb silmas pidada slaidide ettevalmistamisel ?
 • Mida tuleb silmas pidada jaotusmaterjalide kasutamisel ?
 • Kuidas harjutada esinemiseks ?
 • Mida tuleb silmas pidada märkmete tegemisel ja kasutamisel ?
 • Mida silmas pidada esinemise ruumi valimisel ja istekohtade planeerimisel ?
 • Milline on varustuse kuldreegel ?
 • Millised võivad olla segavad asjaolud kõnega esinemisel ?
 • Mis on lavahirm ?
 • Kuidas jagu saada lavahirmust ?
 • Milline on kehakeele roll kõnepidamisel ?
 • Millised on keelekasutuse reeglid kõnepidamisel ?
 • Mida tähendab silmside auditooriumiga ja miks on see oluline ?
 • Millal tegelikult algab ja lõpeb esinemine ja miks ?
 • Mida ei tohi esineja teha enne kõne alustamist, kõne ajal ja kõne lõpus ?
 • Millised on puldi kasutamise käsud ja keelud ?
 • Millised on mikrofoni kasutamise käsud ja keelud ?
 • Mis on lugemine ?
 • Milline on seos lugemise ja kirjutamise vahel ?
 • Millised on kirjatöö tegemise etapid ?
 • Mis on mõtete püüdmine ?
 • Mis on kirjutamiskramp ja kuidas sellest üle saada ?
 • Mis on mõtete korrastamine ?
 • Mis erinevus on suulisel ja kirjalikul kommunikatsioonil ?
 • Mis on kirjatöö eesmärk ja põhiidee ?
 • Milline peab olema kirjutaja suhtumine lugejasse ?
 • Mis on tekstistrateegia ?
 • Millised on arutlevad tekstistrateegiad ?
 • Mis on struktureerimine ?
 • Mida tähendab sissejuhatuse struktureerimine ?
 • Mida tähendab põhiidee juures püsimine ja selle väljaarendamine ?
 • Mida tähendab kokkuvõtte struktureerimine ?
 • Mis on viimistlemine ?
 • Mis on sisulõigud ?
 • Mis on sidelõigud ?
 • Mis on üleminekud ?
 • Mida tähendab sõnastuse viimistlemine ?
 • Mis on toimetamine ?
 • Mis on referaat ?
 • Mis on parafraseerimine ?
 • Mis on plagiaat ?
 • Milline peab olema teadusteksti stiil ?
 • Milline on hea pealkiri ?
 • Mis on annotatsioon ?
 • Mis on resümee ?
 • Mille poolest erinevad resümee ja kokkuvõte ?
 • Mille poolest erinevad annotatsioon ja sissejuhatus ?
 • Mis on retsensioon ?
 • Millal viidata allikale ?
Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #1 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #2 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #3 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #4 Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses #5
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 5 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-01-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 352 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 11 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Agnes Õppematerjali autor

Märksõnad

Mõisted


Kommentaarid (11)

ETS5005 profiilipilt
ETS5005: Halleluuja we have a lifesaver väga kasulik kui aeg on otsas.
18:47 13-12-2008
Quester profiilipilt
Quester: väga hea!!

kõik KT vastused on olemas!
14:39 21-11-2008
Gegegerda profiilipilt
Gegegerda: Hoidis palju aega kokku
21:24 20-03-2013


Sarnased materjalid

16
docx
Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon
8
docx
Väljendusoskuse KT 2012
19
doc
Väljendusoskus kontrolltöö ISS0110
8
docx
Väljendusoskus kontrolltöö vastused
6
docx
INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks
32
doc
Eksami kordamisküsimused ja vastused
10
doc
Kordamisküsimused - vastused eksamiks
18
docx
Sotsioloogia eksam - kordamisküsimused ja vastused

Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun