Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

INIMKOMMUNIKATSIOON (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimkommunikatsioon ?
 • Miks on inimkommunikatsiooni õppimine vajalik ?
 • Millised sõnumid on verbaalsed ?
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed ?
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites ?
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel ?
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on aja käsitlus inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon ?
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu ?
 • Milliseid filtreid me kasutame ?
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast ?
 • Kuidas me loome arusaamise teistest ?
 • Mida tähendab esmamulje efekt ?
 • Mis on stereotüübid ?
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust ?
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus ?
 • Mis on egotsentriline kõne ?
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel ?
 • Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis ?
 • Mida uskuda, kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus ?
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on parakeel ?
 • Mis on pseudokuulamine ?
 • Mis on kuulamistõkked ?
 • Mis on empaatiline kuulamine ?
 • Mis on lähisuhete aluseks ?
 • Mis on usaldus? Kuidas see tekib ?
 • Milline on inimsuhete dialektika ?
 • Mis on konflikt ?
 • Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid ?
 • Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel ?
 • Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel ?
 • Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel ?
 • Mis on sotsiaalsed rollid ?
 • Milline on sotsiaalsete rollide vaheline konflikt ?
 • Mis on eneseavamine ?
 • Millised on eneseavamise plussid ja miinused ?
 • Millised on eneseväljenduse neli kategooriat ?
 • Millised sõnumid on täissõnumid ?
 • Millised sõnumid on risustatud sõnumid ?
 • Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid ?
 • Mis on kultuur? Kas kultuur on õpitud või kaasasündinud ?
 • Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest ?
 • Mis on etnotsentrism ?
 • Mis on intervjuu ?
 • Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueeritav ?
 • Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueerija ?
 • Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära ?
 • Kuidas väike grupp mõjutab oma liikmete arvamust ?
 • Millised on väikeste gruppide plussid ja miinused probleemide lahendamisel ?
 • Miks on grupi otsused üksikisikute otsustest riskantsemad ?
 • Mis on ajurünnak ?
 • Millised on grupi liikmete rollid ?
 • Millised on grupi juhi rollid ?
 • Millised on erinevad grupi juhtimise stiilid ?
 • Millised on erinevad otsuste tegemise mudelid väikestes gruppides ?
 • Mis iseloomustab avalikku esinemist kui inimkommunikatsiooni liiki ?
 • Mis iseloomustab kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Milline on juhi roll kommunikatsioonis suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab alla suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab üles suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab horisontaalset kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis on kuulujutud, miks ja kuidas need tekivad ?
 • Mis iseloomustab massikommunikatsiooni kui inimkommunikatsiooni liiki ?
 • Mis on veenmine ?
 • Miks sisaldab veenmist kõik mida te ütlete ?
 • Kuidas olla veenev ?
 • Mis mõjutab kõneleja usutavust ?
 • Mis on auditooriumi analüüs ?
 • Kuidas võita publiku sümpaatiat ?
 • Millised on erinevad kõne ettekandmise viisid ?
 • Miks on vajalikud nii loogiline kui ka emotsionaalne käsitlus kõnes ?
 • Mida tuleb silmas pidada statistika kasutamisel ?
 • Miks on kõne sissejuhatus oluline ja mis peab olema kõne sissejuhatuses ?
 • Millist kõne sissejuhatust tuleb vältida ?
 • Miks on kõne kokkuvõte oluline ja mis peab olema kõne kokkuvõttes ?
 • Millist kõne kokkuvõtet tuleb vältida ?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mudelid ?
 • Millised on visuaalsete abivahendite plussid ja miinused ?
 • Mida tuleb silmas pidada slaidide ettevalmistamisel ?
 • Mida tuleb silmas pidada jaotusmaterjalide kasutamisel ?
 • Kuidas ja mida harjutada esinemiseks ?
 • Mida tuleb silmas pidada märkmete tegemisel ja kasutamisel ?
 • Mida silmas pidada esinemise ruumi valimisel ja istekohtade planeerimisel ?
 • Milline on varustuse kuldreegel ?
 • Mis on lavahirm ja kuidas sellest jagu saada ?
 • Milline on kehakeele roll kõnepidamisel ?
 • Milline on keelekasutuse roll kõnepidamisel ?
 • Mida tähendab silmside auditooriumiga ja miks on see oluline ?
 • Millal tegelikult algab ja lõpeb esinemine ja miks ?
 • Mida ei tohi esineja teha enne kõne alustamist, kõne ajal ja kõne lõpus ?
 • Millised on puldi kasutamise käsud ja keelud ?
 • Millised on mikrofoni kasutamise käsud ja keelud ?
 • Mis on ekspromptkõne ja kuidas selleks valmistuda ?
 • Kuidas vastata küsimustele ?
 • Millised on kirjatöö tegemise etapid ?
 • Mis on mõtete püüdmine ?
 • Mis on kirjutamiskramp ja kuidas sellest üle saada ?
 • Mis on mõtete korrastamine ?
 • Mis erinevus on suulisel ja kirjalikul kommunikatsioonil ?
 • Mis on kirjatöö eesmärk ja põhiidee ?
 • Milline peab olema kirjutaja suhtumine lugejasse ?
 • Mis on mustand ja milleks kirjutada mustandit ?
 • Mis on kirjatöö kava ja milleks kirjutada kava ?
 • Mis on tekstistrateegia ?
 • Millised on arutlevad tekstistrateegiad ?
 • Mis on struktureerimine ?
 • Mis peab olema kirjatöö sissejuhatuses ?
 • Mida tähendab põhiidee juures püsimine ja selle väljaarendamine ?
 • Mis peab olema kirjatöö kokkuvõttes ?
 • Mis on viimistlemine ?
 • Mis on sisulõigud ?
 • Mis on sidelõigud ?
 • Mis on üleminekud ?
 • Mida tähendab sõnastuse viimistlemine ?
 • Mis on toimetamine ?
 • Mis on referaat ja kuidas kirjutada referaati ?
 • Mis on plagiaat ?
 • Milline peab olema teadusteksti stiil ?
 • Milline on hea pealkiri ?
 • Mis on annotatsioon ?
 • Mis on resümee ?
 • Mis on retsensioon ja kuidas kirjutada retsensiooni ?
 • Millal ja kuidas viidata allikatele ?
 
Säutsu twitteris
INIMKOMMUNIKATSIOON
1. Mis on inimkommunikatsioon? Inimkommunikatsioon – ühise arusaamise loomine inimeste vahel. Siia kuuluvad ka sümbolid.
2. Miks on inimkommunikatsiooni õppimine vajalik? Inimkommunikatsiooni tähtsusele kuuluvad füüsiline heaolu, enesemääratlus ja tööalane kommunikatsioon.
3. Millised sõnumid on verbaalsed ? Verbaalsed sõnumid on sõnadega kommunikatsioon.
4. Millised sõnumid on mitteverbaalsed ? Mitteverbaalsed on sõnadeta või sõnadele lisaks.
5. Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites? Mürad inimkommunikatsiooni kanalites on kõik, mis moonutavad informatsiooni või segavad seda vastu võtmast. Võivad olla tehnilised ja semantilised..
6. Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel? Kui sa kuuled inimest, siis sa kuuled lihtsalt tema kõne, aga kui sa kuulad inimest, siis sa pöörad tähelepanu ta jutule, kuuled ta jutu, saad aru ja jätad ta jutu meelde.
7. Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis? Tagasisside roll on selline, et saada reaktsiooni inimese käitumisele.
8. Milline on aja käsitlus inimkommunikatsioonis? Inimkommunikatsioonis on aeg mittepööratav ja mittekorratav.
9. Milline on efektiivne inimkommunikatsioon? Efektiivne on siis, kui see mida saatja mõtles on samamoodi arusaadav ka vastuvõtjale.
10. Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ? Seletada oma jutus kõik rasked kohad lahti, küsida üle, kas kuulaja sai kõigest aru, võib-olla mõnda kohta mitu korda seletada.
11. Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust? Kuulata hoolega, küsida küsimusi, kui mingits kohats aru ei saa või paluda korrata
12. Mida tähendab valikuline tähelepanu? Milliseid filtreid me kasutame? Valikuline tähelepanu on võime töödelda teatud sorti informatsiooni ja filtreerida välja muu. Selleks kasutame füsioloogilisi ja psühholoogilisi filtreid.
13. Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine, organiseerimine ja
interpreteerimine? See on see, kui erinevad inimesed loevad nt numbri jadasid erinevalt.
14. Kuidas me loome arusaamise iseendast? Me loome arusaamise iseendast vaadates iseennast , mis tähendab seda, et meil on täpne enesekontseptsioon, enesehinnang ja ennasttäitev ootus. Viimase peale saab öelda, et ootus teise inimese käitumise suhtes võib tahtmatult muutuda tegelikkuseks(Pygmalioni efekt).
15. Kuidas me loome arusaamise teistest? Me loome arusaamise teistest, vaadates teisi. See tegevus sisaldab esimest muljet, esmamulje effekti, füüsilist atraktiivsust, väljendusrikkust ja personaalseid üldistuseid ja stereotüübi.
16. Mida tähendab esmamulje efekt? Esimene informatsioon on kõige otsustavam mulje kujundamisel.
17. Mis on stereotüübid? Stereotüüp on üldistatud püsiv mulje mingist nähtusest, mis tavaliselt vastab väga vähe tegelikkusele.
18. Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust? Tunnetuse täpsust mõjutavad tegurid nagu vastuvõtja enesekindlus , konteksti mõju ja muud mõjutegurid.
19. Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis? Sümbolid ja tähistatavad sõnad iseenesest ei tähenda midagi, nad saavad tähenduse, kui neid seostatakse tähistatavatega
20. Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus? Põhi ja kaastähendus on primaarne ja sekundaarne
assotsiatsioon, mida sõna esile kutsub.
21. Mis on egotsentriline kõne? Laste kõne on egotsentriline. Laps räägib enamasti endast ja teda ümbritsevatest asjadest ehk tema kõne on enese- keskne .
22. Milline on keele roll maailma mõistmisel? Sapir -Whorfi hüpoteesi järgi erinevate kogukondade liikmed tajuvad maailma erinevalt ja see väljendub keeles.
23. Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis? Keele probleemid on järgmised: abstraktne keel, järeldused, polaarsed sõnad, eufemismid ja mitmetähenduslik keel.
24. Mida uskuda , kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus? Miks? Mitteverbaalset, kuna suhteliselt raske on kehakeelega valetada.
25. Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis? Intiimne tsoon, Personaalne tsoon, Sotsiaalne tsoon, Avalik tsoon
26. Mis on parakeel ? Parakeel on midagi lisaks keelele.
27. Mis on pseudokuulamine ? Pseudokuulamine on selline nähtus, kus inimene näib teist inimest kuulavat, aga tegelt ta ei kuula eriti teda. Teeb seda, et endale kasulõigata.
28. Mis on kuulamistõkked? Võrdlemine, Mõtete lugemine, Vastuseks valmistumine, Sõelumine, Siltide kleepimine, Unelemine, Samastumine, Nõuandmine, Väitlemine, Oma õiguse tagaajamine, Teema vahetamine, Takkakiitmine.
29. Mis on empaatiline kuulamine ? Kuulab ja aktsepteerib ilma hinnanguid andmata.
30. Mis on lähisuhete aluseks? Positiivsus , avatus , kindlusetunne, suhete võrk, kohustuste jagamine on inimsuhete alusteks.
31. Mis on usaldus? Kuidas see tekib?
32. Milline on inimsuhete dialektika ? näeb inimsuhteid vasturääkivate ja vastandlike impulsside jadana, mis loovad pinget inimeste vahel.
33. Mis on konflikt? Konflikt on selgelt väljendunud vastasseis.
34. Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid? Vältimine, Võitlus, Kompromiss , Kohanemine, Koostöö.
35. Kas alistuv käitumine lahendab konflikti?
36. Kas agressiivne käitumine lahendab konflikti?
37. Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel? Halb ajastus, Süüdistamine, Liiga palju teemasid , Teiste tunnete varjamine vihaga, Võimatud nõudmised, ähvardused ja ultimaatumid.
38. Millised on ausa võitluse reeglid konflikti
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
INIMKOMMUNIKATSIOON #1 INIMKOMMUNIKATSIOON #2 INIMKOMMUNIKATSIOON #3 INIMKOMMUNIKATSIOON #4 INIMKOMMUNIKATSIOON #5 INIMKOMMUNIKATSIOON #6 INIMKOMMUNIKATSIOON #7
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 7 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-04-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 33 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 195496 Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

6
docx
INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks
16
docx
Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon
8
docx
Väljendusoskuse KT 2012
5
doc
Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses
477
pdf
Maailmataju
8
doc
Väljendusoskus KT-spikker
19
doc
Väljendusoskus kontrolltöö ISS0110
10
docx
VäljendusoskusFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun