Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Väljendusoskuse KT 2012 (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimkommunikatsioon ?
 • Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus ?
 • Millised sõnumid on verbaalsed ?
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed ?
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites ?
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel ?
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on aja käsitlus inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon ?
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu ?
 • Milliseid filtreid me kasutame ?
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast ?
 • Kuidas me loome arusaamise teistest ?
 • Mida tähendab esmamulje efekt ?
 • Mis on stereotüübid ?
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust ?
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus ?
 • Mis on egotsentriline kõne ?
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel ?
 • Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis ?
 • Mida uskuda, kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus ?
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on parakeel ?
 • Mis on pseudokuulamine ?
 • Mis on kuulamistõkked ?
 • Mis on empaatiline kuulamine ?
 • Mis on lähisuhete aluseks ?
 • Mis on usaldus? Kuidas see tekib ?
 • Milline on inimsuhete dialektika ?
 • Mis on konflikt ?
 • Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid ?
 • Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel ?
 • Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel ?
 • Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel ?
 • Mis on sotsiaalsed rollid ?
 • Milline on sotsiaalsete rollidevaheline konflikt ?
 • Mis on eneseavamine ?
 • Millised on eneseavamise plussid ja miinused ?
 • Millised on eneseväljenduse neli kategooriat ?
 • Millised sõnumid on täissõnumid ?
 • Millised sõnumid on risustatud sõnumid ?
 • Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid ?
 • Mis on kultuur? Kas kultuur on õpitud või kaasasündinud ?
 • Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest ?
 • Mis on etnotsentrism ?
 • Mis on intervjuu ?
 • Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueeritav ?
 • Mida pead teadma ja tegema kui oled intervjueerija ?
 • Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära ?
 • Kuidas väike grupp mõjutab oma liikmete arvamust ?
 • Millised on väikeste gruppide plussid ja miinused probleemide lahendamisel ?
 • Miks on grupi otsused üksikisikute otsustest riskantsemad ?
 • Mis on ajurünnak ?
 • Millised on grupi liikmete rollid ?
 • Millised on grupi juhi rollid ?
 • Millised on erinevad grupi juhtimise stiilid ?
 • Millised on erinevad otsuste tegemise mudelid väikestes gruppides ?
 • Mis iseloomustab avalikku esinemist kui inimkommunikatsiooni liiki ?
 • Mis iseloomustab kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Milline on juhi roll kommunikatsioonis suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab alla suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab üles suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab horisontaalset kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis on kuulujutud, miks ja kuidas need tekivad ?
 • Mis iseloomustab massikommunikatsiooni kui inimkommunikatsiooni liiki ?
 • Milline on uute kommunikatsioonitehnoloogiate mõju inimkommunikatsioonile ?
 • Mis on veenimine ?
 • Miks sisaldab veenmist kõik mida te ütlete ?
 • Kuidas olla veenev ?
 • Mis mõjutab kõneleja usutavust ?
 • Mis on auditooriumi analüüs ?
 • Kuidas võita publiku sümpaatiat ?
 • Millised on erinevad kõne ettekandmise viisid ?
 • Miks on vajalikud nii loogiline kui ka emotsionaalne käsitlus kõnes ?
 • Mida tuleb silmas pidada statistika kasutamisel ?
 • Miks on kõne sissejuhatus oluline ja mis peab olema kõne sissejuhatuses ?
 • Milleks sa siin oled ?
 • Millist kõne sissejuhatust tuleb vältida ?
 • Miks on kõne kokkuvõte oluline ja mis peab olema kõne kokkuvõttes ?
 • Millist kokkuvõtet tuleb vältida ?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mudelid ?
 • Millised on visuaalsete abivahendite plussid ja miinused ?
 • Mida tuleb silmas pidada slaidide ettevalmistamisel ?
 • Mida tuleb silmas pidada jaotusmaterjalide kasutamisel ?
 • Kuidas ja mida harjutada esinemiseks ?
 • Mida tuleb silmas pidada märkmete tegemisel ja kasutamisel ?
 • Mida silmas pidada esinemise ruumi valimisel ja istekohtade planeerimisel ?
 • Kui arvad /// Kas kõik näevad sind ?
 • Milline on varustuse kuldreegel ?
 • Mis on lavahirm ja kuidas sellest jagu saada ?
 • Milline on kehakeele roll kõnepidamisel ?
 • Milline on keelekasutuse roll kõnepidamisel ?
 • Mida tähendab silmside auditooriumiga ja miks on see oluline ?
 • Millal tegelikult algab ja lõpeb esinemine ja miks ?
 • Mida ei tohi esineja teha enne kõne alustamist, kõne ajal ja kõne lõpus ?
 • Millised on puldi kasutamise käsud ja keelud ?
 • Millised on mikrofoni kasutamise käsud ja keelud ?
 • Mis on ekspromptkõne ja kuidas selleks valmistuda ?
 • Kuidas vastata küsimustele ?
 • Millised on kirjatöö tegemise etapid ?
 • Mis on mõtete püüdmine ?
 • Mis on kirjutamiskramp ja kuidas sellest üle saada ?
 • Mis on mõtete korrastamine ?
 • Mis erinevus on suulisel ja kirjalikul kommunikatsioonil ?
 • Mis on kirjatöö eesmärk ja põhiidee ?
 • Milline peab olema kirjutaja suhtumine lugejasse ?
 • Mis on mustand ja milleks kirjutada mustandit ?
 • Mis on kirjatöö kava ja milleks kirjutada kava ?
 • Mis on tekstistrateegia ?
 • Millised on arutlevad tekstistrateegiad ?
 • Mis on struktureerimine ?
 • Mis peab olema kirjatöö sissejuhatuses ?
 • Mida tähendab põhiidee juures püsimine ja selle väljaarendamine ?
 • Mis peab olema kirjatöö kokkuvõttes ?
 • Mis on viimistlemine ?
 • Mis on sisulõigud ?
 • Mis on sidelõigud ?
 • Mis on üleminekud ?
 • Mida tähendab sõnastuse viimistlemine ?
 • Mis on toimetamine ?
 • Mis on referaat ja kuidas kirjutada referaati ?
 • Mis on plagiaat ?
 • Milline peab olema teadusteksti stiil ?
 • Milline on hea pealkiri ?
 • Mis on annotatsioon ?
 • Mis on resümee ?
 • Mis on retsensioon ja kuidas kirjutada retsensiooni ?
 • Millal ja kuidas viidata allikatele ?
 
Säutsu twitteris
Väljendusoskus
 • Mis on inimkommunikatsioon? Ühise arusaamise loomine inimeste vahel
 • Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus? *füüsiline heaolu *enesemääratlus *tööalane kommunikatsioon
 • Millised sõnumid on verbaalsed ? Sõnadega väljendatavad
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed ? Muul viisil : zestid, kehaliigutused, näoilmed jms
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites? *füüsilised *psühholoogilised *füsioloogilised *semantilised
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel? Kuulamine on tahtlik tegevus- tähelepanu, arusaamine, meeldejätmine. Kuulmine on aga see, et sa kuuled inimese juttu aga ei pane tähele.
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis? Tagasiside on protsess, mille abil inimene võrdleb oma arvamusi ja tegevusi saadud sõnumiga ( infoga ) ning tagastab saatjale omapoolse arvamuse sõnumi kohta. Kiire, vahetu ja aus tagasiside tõstab
 • Milline on aja käsitlus inimkommunikatsioonis? Lühikese aja jooksul (kiirustades) vahetatud info ja edastatud sõnumid võivad vastuvõtjale valesti kohale jõuda.
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon? Kui see mida saatja mõtles, on samamoodi arusaadav ka vastuvõtjale
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ? Sõnum peab olema otsekohene , sõnum peab olema selge(selge sõnum on mõtete, tunnete, vajaduste ja tähelepanekute täielik peegeldus), lisaks veel kõneletud teksti ümbersõnastamise või kordamisega. Selle tulemusel jääb tekst kuulajale paremini meelde,seega tulemus ka parem.
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust? *pöörata tähelepanu *mõelda rääkijaga kaasa jne.
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu? Milliseid filtreid me kasutame? Inimese võime töödelda teatud sorti informatisooni ja filtreerida välja muu ning on kahte sorti filtreid: füsioloogilised(oma elundite abil,nt kuulmisega) kui psühholoogilised(vaimselt).
 • Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine, organiseerimine ja interpreteerimine? Inimese võime saadavast infost üldjuhul omale meeldiv ja sobiv sõnum vastu võtta ning ülejäänud (võimalik et ebameeldiv,ebahuvitav)kõrvale jätta.Saadud info ja sõnumite tõlgendamine vastavalt enda arusaamadele.
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast? Inimene loob arusaamise iseendast vastavalt sellele kuidas ta iseennast näeb ja vaatab: enesekonseptsioon(kuidas ta enda isikut käsitleb ning kuidas ta ennast ise üldjoontes näeb), milline on inimese enesehinnang (kas kritiseerib ennast või on nt kõrge enesehinnang).
 • Kuidas me loome arusaamise teistest? arusaamise loomisel teistest mängib kõige rohkem rolli esimene mulje.Vastavalt sellele, milline inimene üldjoontes ning terviklikult välja näeb, millised on tema isikuomadused jne kujuneb ka arusaam temast. Esmamulje tekkimist inimesest on hiljem on praktiliselt võimatu juba muuta. Lisaks veel vaadeldava inimese füüsiline atraktiivsus ning tema väljendusrikkus. Olulised on ka stereotüübid.
 • Mida tähendab esmamulje efekt? Esimene informatsion on kõige otsustavam mulje kujundamisel. Esmamulje aitab võõraid inimesi kategoriseerida.
 • Mis on stereotüübid? Stereotüübid on teatud rühma liikmete või isikute kategooria kohta tekkinud arvamused või kaalutlused, mis põhinevad üksnes nende kuuluvusel sellesse rühma. Enamik stereotüüpe viitavad väga negatiivsetele seisukohtadele, mis kannavad edasi eelarvamusi.
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust? 1)vastuvõtja enesekindlus ; 2)konteksti mõju; 3)muud mõjutegurid
  Uues või võõras olukorras teeb aju puuduvate detailide asjus ennatlikke järeldusi, mis põhinevad peamiselt varasematel kogemustel. Inimesed tajuvad seda, mida nad on harjunud tajuma.
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis? Sõnad iseenesest ei tähenda midagi, nad saavad tähenduse, kui neid seostatakse tähistatavatega.
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus? Primaarne ja sekundaarne assotsiatsioon jmida sõna esile kutsub. (Negatiivne, positiivne, semantiline diferentsiaal , kultuur ja kaastähendus).
 • Mis on egotsentriline kõne? Sisekõne, endale rääkimine
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel? Erinevate kogukondade liikmed tajuvad maailma erinevalt ja see väljendub keeles
 • Millised on keele probleemid inimkommunikatsioonis? Keele probleemid on: abstraktne keel, järeldused, eufemismid, polaarsed sõnad, mitmetähenduslik keel.
 • Mida uskuda , kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus ? Miks? Kui mitteverbaalne käitumine läheb verbaalse sõnumiga vastuollu, siis usutakse pigem mitteverbaalseid märguandeid kuna pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna.
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis? Intiimne distants , personaalne distants, sotsiaalne distants, avalik distants
 • Mis on parakeel ? Parakeel on kõne vokaalkomponendid sisust eraldi võetuina: hääle kõrgus, kõla, artikulatsioon, tempo, tugevus ja rütm. Parakeele kaudu anname edasi oma tuju ning suhtumist .
 • Mis on pseudokuulamine ? osaline kuulamine on tingitud kuulaja vajadustest *saada hiljem ise ära kuulatud või *vältida tõrjutu seisundisse sattumist.
 • Mis on kuulamistõkked? Kuulamistõketeks on võrdlemine, mõtete lugemine, vastuseks valmistumine, sõelumine, siltide kleepimine ja unelemine. Lisaks võib veel kuulamistõketeks nimetada samastumine, nõuandmine, väitlemine, oma õiguse tagaajamine, teema vahetamine, takka kiitmine.
 • Mis on empaatiline kuulamine? Empaatiline ehk sisseelav kuulamine on kõneleja teate emotsionaalse tähenduse ja tähtsuse kõneleja jaoks tabamine.
 • Mis on lähisuhete aluseks? Köitvuse alusteks on meeldimine , lähedus, sarnasus ja koos läbi elatu
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Väljendusoskuse KT 2012 #1 Väljendusoskuse KT 2012 #2 Väljendusoskuse KT 2012 #3 Väljendusoskuse KT 2012 #4 Väljendusoskuse KT 2012 #5 Väljendusoskuse KT 2012 #6 Väljendusoskuse KT 2012 #7 Väljendusoskuse KT 2012 #8
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-12-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 68 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor jaskajaska13 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  8
  docx
  Väljendusoskus kontrolltöö vastused
  19
  doc
  Väljendusoskus kontrolltöö ISS0110
  10
  docx
  Väljendusoskus
  16
  docx
  Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon
  5
  doc
  Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses
  8
  doc
  Väljendusoskus KT-spikker
  6
  docx
  INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks
  7
  odt
  INIMKOMMUNIKATSIOON

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun