Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on inimkommunikatsioon ?
 • Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus ?
 • Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid ?
 • Millised sõnumid on verbaalsed ?
 • Millised sõnumid on mitteverbaalsed ?
 • Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites ?
 • Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel ?
 • Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on aja roll inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on efektiivne inimkommunikatsioon ?
 • Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?
 • Miks peab kommunikatsioonis osalema aktiivselt ?
 • Mida tähendab valikuline tähelepanu ?
 • Milliseid filtreid me kasutame ?
 • Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine, organiseerimine ja interpreteerimine ?
 • Kuidas me loome arusaamise iseendast ?
 • Kuidas me loome arusaamise teistest ?
 • Mida tähendab esmamulje efekt ?
 • Mis on stereotüübid ?
 • Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust ?
 • Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus ?
 • Mida tähendab kodeerimine ja dekodeerimine inimkommunikatsioonis ?
 • Mis tingib ümberlülitumise ühelt kodeerimisviisilt teisele ?
 • Mis on egotsentriline kõne ?
 • Milline on keele roll maailma mõistmisel ?
 • Millised on keele probleemid maailma mõistmisel ?
 • Mida uskuda kui verbaalsed ja mitteverbaalsed sõnumid on vastuolus ?
 • Millised on erinevad ruumidistantsid inimkommunikatsioonis ?
 • Milline on silmade ja näo roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on zestide roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on puudutuste roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Milline on riietuse roll mitteverbaalses kommunikatsioonis ?
 • Mida tähendab parakeel ?
 • Mis on pseudokuulamine ?
 • Mis on kuulamistõkked ?
 • Mis on empaatiline kuulamine ?
 • Kuidas kuulata efektiivselt ?
 • Mis on lähisuhete aluseks ?
 • Mis on usaldus? Kuidas see tekib ?
 • Milline on inimsuhete dialektika ?
 • Mis on konflikt ?
 • Millised on erinevad konfliktide lahendamise viisid ?
 • Millised on ebaausad võitlusviisid konflikti lahendamisel ?
 • Millised on ausa võitluse reeglid konflikti lahendamisel ?
 • Mis on oluline läbirääkimiste pidamisel ?
 • Mida tähendavad sotsiaalsed rollid ?
 • Mida tähendab rollidevaheline konflikt ?
 • Mis on eneseavamine ?
 • Mis on Johari aken ?
 • Millised on eneseavamise plussid ja miinused ?
 • Millised on eneseväljenduse neli kategooriat ?
 • Millised sõnumid on täissõnumid ?
 • Millised sõnumid on risustatud sõnumid ?
 • Millised on tõhusa eneseväljenduse reeglid ?
 • Mis on kultuur, kas kultuur on õpitud või kaasasündinud ?
 • Mille poolest erinevad kultuurid üksteisest ?
 • Mis on etnotsentrism ?
 • Mis on intervjuu ?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueeritav ?
 • Milleks sa intervjuule lähed ?
 • Mida peab teadma ja tegema kui oled intervjueerija ?
 • Mis määrab ära inimeste grupi ?
 • Milline on väikeses grupis toimuva kommunikatsiooni omapära ?
 • Kuidas väike grupp mõjutab oma liikmete arvamust ?
 • Millised on väikeste gruppide plussid ja miinused probleemide lahendamisel ?
 • Miks on grupi otsused üksikisikute otsustest riskantsemad ?
 • Mis on ajurünnak ?
 • Millised on grupi liikmete rollid ?
 • Millised on grupi juhi rollid ?
 • Mida teha et grupi töö oleks edukas ?
 • Millised on erinevad juhtimisstiilid ?
 • Millised on erinevad otsuste tegemise mudelid väikestes gruppides ?
 • Mis on avalik esinemine ?
 • Millest sõltub esineja usutavus ?
 • Millised on erinevad kõne ettekandmise viisid ?
 • Mis on auditooriumi analüüs ?
 • Millised on erinevad kõne ülesehituse mudelid ?
 • Mis iseloomustab kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Milline on juhi roll kommunikatsioonis suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab alla suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab üles suunatud kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis iseloomustab horisontaalset kommunikatsiooni suures organisatsioonis ?
 • Mis juhtub informatsiooniga liikumisel mööda organisatsiooni hierarhianivoosid ?
 • Mis on kuulujutud, miks ja kuidas need tekivad ?
 • Mis iseloomustab massikommunikatsiooni kui inimkommunikatsiooni liiki ?
 • Milline on uute kommunikatsiooni tehnoloogiate mõju inimkommunikatsioonile ?
 • Mis on veenmine ?
 • Miks sisaldab veenmist kõik mida te ütlete ?
 • Kuidas olla veenev ?
 • Mis mõjutab kõneleja usutavust ?
 • Kuidas võita publiku sümpaatiat ?
 • Miks on vajalikud nii loogiline kui ka emotsionaalne käsitlus kõnes ?
 • Mida tuleb silmas pidada statistika kasutamisel ?
 • Miks on kõne sissejuhatus oluline ja mis peab olema kõne sissejuhatuses ?
 • Millist kõne sissejuhatust tuleb vältida ?
 • Miks on kõne kokkuvõte oluline ja mis peab olema kõne kokk uvõttes ?
 • Millist kõne kokkuvõtet tuleb vältida ?
 • Millised on visuaalsete abivahendite plussid ja miinused ?
 • Mida tuleb silmas pidada slaidide ettevalmistamisel ?
 • Mida tuleb silmas pidada jaotusmaterjalide kasutamisel ?
 • Millal neid välja jagada15. Kuidas harjutada esinemiseks ?
 • Mida tuleb silmas pidada märkmete tegemisel ja kasutamisel ?
 • Mida silmas pidada esinemise ruumi valimisel ja istekohtade planeerimisel ?
 • Milline on varustuse kuldreegel ?
 • Kuidas jagu saada lavahirmust ?
 • Mis on mustand ja milleks kirjutada mustandit ?
 • Mis on tekstistrateegia ?
 • Millised on arutlevad tekstistrateegiad ?
 • Mis on struktureerimine ?
 • Mis peab olema kirjatöö sissejuhatuses ?
 • Mida tähendab põhiidee juures püsimine ja selle väljaarendamine ?
 • Mis peab olema kirjatöö kokkuvõttes ?
 • Mis on viimistlemine ?
 • Mis on sisulõigud ?
 • Mis on sidelõigud ?
 • Mis on üleminekud ?
 • Mida tähendab sõnastuse viimistlemine ?
 • Mis on toimetamine ?
 • Mis on referaat ?
 • Mis on plagiaat ?
 • Milline peab olema teadusteksti stiil ?
 • Milline on hea pealkiri ?
 • Mis on annotatsioon ?
 • Mis on resümee ?
 • Mis on retsensioon ?
 
Säutsu twitteris
INIMKOMMUNIKATSIOON
1.Mis on inimkommunikatsioon?nimkommunikatsioon on: võime luua ja kasutada sümboleid,ühise arusaamise loomine inimeste vahel.
2.Milline on inimkommunikatsiooni tähtsus?Tähtsus on et annab meile füüsilise heaolu, aitab meil end määratleda(ühiskonnas, sõprade seas jne) ning tähtis on ka tööalane kommunikatsioon.
3.Millised on erinevad inimkommunikatsiooni oodatavad väljundid?Väljunditeks on arusaamine, heaolu labi inimliku kontakti, arvamuse mõjutamine, inimkommunikatsioon aitab kaasa inimsuhete paranemisele läbi positiivse usaldusliku kliima, kommunikatsioon suunab meid tegutsema.
4.Millised sõnumid on verbaalsed ?Verbaalsed sõnumid: sõnad, laused ja nende tähendus tõlgenatuna keelekasutuse reeglitest, hetke konteksist, vastavalt oma kultuuriruumi arusaamadele.
5.Millised sõnumid on mitteverbaalsed ?Mitteverbaalsed sõnumid= mittevokaalsed. Nendeks on nt kehakeel , näoilme, emotsioonid, normid, aeg ja ruum, suhtlemise nurk, objektide kasutamine,hääletugevus, tämber, kõrgus, kiirus, soravus jne.
6.Millised on võimalikud mürad inimkommunikatsiooni kanalites?Mürad võivad olla keskonnast tingituna(linnamüra, kõva muusika ), tehnilised mürad, semantilised mürad (kui me saame asjade tähendusest erinevalt aru.
7.Mis vahe on kuulamisel ja kuulmisel? Kuulamine on aktiivne tegevus. Kuulates mõtleb inimene ise kaasa, saab aru, salvestab selle mällu ja paneb tähele. Kuulamine on passiivne tegevus. Kuulmisel me teadvustame infot aga ei võta seda vastu, ega töötle.
8.Milline on tagasiside roll inimkommunikatsioonis?
Tagasiside kaudu näeme me kuidas kuulaja meie sõnumit vastu võtab ja mõistab. Tagasiside abil saame oma mõtet ümber sõnastada, et see arusaadavam oleks. Tagasiside mõjutab suuresti inimeste vahelist kommunikatsiooni. Tagasiside kaudu saame hinnanguid oma käitumisele, kõnele, ja vastavalt sellele kujundame enda enesehinnangu.
9.Milline on aja roll inimkommunikatsioonis?Inimkommunikatsioon toimub ajas ja ruumis. Aja jooksul tekivad meil arusaamad erinevatest normidest, mis muutuvad. Aega saab enda kasuks pöörata, rääkides alla tähelepanu võime piiri (400-500 sõna minutis ). Kommunikatsioon nõuab aega. Sõnumi loomine, edastamine , vastuvõtmine, töötlemine võtab aega.
10.Milline on efektiivne inimkommunikatsioon?Efektiivne kommunkatsioon-kui see mida saatja mõtles on samamoodi arusaadav ka vastuvõtjale.
11.Kuidas saab rääkija suurendada kommunikatsiooni efektiivsust ?Kommunikatsiooni efektiivsuse tõstmine- tuleb jätta endast hea esmamulje , tuleb sõnastada oma mõte kuulajale huvitavalt ja arusaadavalt, tuleb kuulata enda partnerit ja talle pidevalt tagasisidet anda. Juttu saab huvitamaks teha kehakeele, miimika , intonatsiooniga mängimise teel. Keskkond tuleb valida nii, et see soosiks kommunikatsiooni nt. Ei saa rääkida suure müra sees, sest seal ei kuule midagi. Keskkond ei tohiks ka tähelepanu kõrvale juhtida. Tuleb rääkida kuulajale arusaadavas keeles. Mitte kasutada mitmetähenduslikke sõnu, kui kuulajale võib tähendus ebaselge olla. Sõnum peab olema otsekohene ja aus, selge, sirgjooneline, peab toetama kuulajat , sõnumi peab edastama kohe,
12.Kuidas saab kuulaja suurendada kommunikatsiooni efektiivsust?Kuulaja tõstab kommunikatsiooni efektiivust selle läbi kui ta kuulab hoolikalt enda partnerit, annab talle pidevalt tagasisidet kuuldu kohta, annab teada enda arvamust. Kui ta sõnastab mõtte endale veel ausaadavamaks ja jätab selle meelde.
13.Miks peab kommunikatsioonis osalema aktiivselt?Kommunikatsioonis peab osalema aktiivselt, sest nii on kindel et mõlemad saavad kommunikatsioonist maksimaalselt kasu- kuulaja saab aru, rääkija edastab enda sõnumi teistele arusaadavalt. Kui üks osapool on osavõtmatu ja loid siis on see rääkija monoloog ja mitte mingit suhtlust tegelikult ei toimu.
14.Mida tähendab valikuline tähelepanu? Milliseid filtreid me kasutame?Valikuline tähelepanu on võime töödelda teatud sorti informatsiooni ja sorteerida välja muu. Selleks me kasutame kahte sorti filtreid: füsioloogilised (meie võime vastu võtta infot on piiratud) ja psühholoogilised(ootused ja eelarvamused info suhtes).
15.Mida tähendavad informatsiooni valikuline vastuvõtmine, organiseerimine ja interpreteerimine?Me võtame informatsiooni vastu valikulilselt, kasutades erinevaid filtreid. Vastu võetud informatsiooni me organiseerime (nt telefoni numbri kombinatsioonid rühmitame gruppidesse , sest nii jääb see meile paremini meelde), interpreteerime selle enda jaoks, loome seoseid et oleks kergem meelde jätta.
16.Kuidas me loome arusaamise iseendast? Arusaamine iseendast toimub läbi teistelt saadud tagasiside, me võtame arvesse enda positsiooni sotsiaalses grupis , kui palju meie arvamus läheb teistele grupis korda. Kuivõrd head suhtlejad me oleme jne
17.Kuidas me loome arusaamise teistest?Meile mõjub palju esmamulje teisest inimesest. See määrab palju kuidas me teda enda jaoks määratleme. Esmamuljes on põhilised välimus ja esimesed sõnad. Meie mõtetes on ka palju stereotüüpe mis loovad esmamulje. Me vaatame kuidas teda ümbritsevad inimsed suhtuvad temasse ja kujundame oma arvamuse vastavalt sellele.
18.Mida tähendab esmamulje efekt?Tähendab seda et esimene informatsioon on kiõige otsustavam mulje tekkimisel, nt see kuidas isik riides käib, tema kehaehitus , isiksus, milline on tema kõne jne.
19. Mis on stereotüübid? üldistused kultuuriga seotud inimeste, objektide või sündmuste kohta
20. Mis mõjutab meie tunnetuse täpsust?Konteksti mõju - grupi mõju Tundlikus - mitteverbaalne kommunikatsioon. Vastuvõtja enesekindlus .Muud mõjutegurid - intelligentsus, objektiivsus , autoritaarsus, avatus ,
21. Mida tähendab sümbolite kasutamine inimkommunikatsioonis?sõnad iseenesest ei tähenda midagi, nad saavad tähenduse, kui neid seostatakse tähistatavatega
22. Mis on sõnade põhi- ja kaastähendus?primaarne ja sekundaarne assotsiatsioon, mida sõna esile kutsub
23. Mida tähendab kodeerimine ja dekodeerimine inimkommunikatsioonis?Kodeerimine: tegevus, kus valitakse verbaalne ja mitteverbaalne käitumine vastavalt kasutatava keele reeglitele sõnumi moodustamiseksDekodeerimine: vastuvõtja poolne sõnumi töötlus ja selle allika sisemist olekut peegeldavale käitumisele tähenduse omistamine .
24. Mis tingib ümberlülitumise ühelt kodeerimisviisilt teisele?muutused sotsiaalses keskonnas ...
25. Mis on egotsentriline kõne? enesekeskne kõne
26. Milline
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks #1 INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks #2 INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks #3 INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks #4 INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks #5 INIMKOMMUNIKATSIOON küsimused KT-ks #6
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-04-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 22 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 195496 Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

7
odt
INIMKOMMUNIKATSIOON
16
docx
Väljendusoskuse kontrolltöö - inimkommunikatsioon
477
pdf
Maailmataju
8
docx
Väljendusoskus kontrolltöö vastused
8
docx
Väljendusoskuse KT 2012
5
doc
Kontrolltöö kordamisküsimused ja vastused väljendusoskuses
161
pdf
Juhtimise alused
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamatFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun